แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอ

นี่คือกล่องข้อความแนะนำสินค้า
คำแนะนำยอดนิยม
เริ่มต้นที่
ดูทั้งหมด >
ภาษา
French
English
ไทย
繁體中文
สวัสดี
All
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
ยกเลิกการผลิต
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีเพื่อบันทึกตะกร้าสินค้าของท่าน!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
นำออก
items in cart
Fill it in with great deals
Some items in your cart are no longer available. Please visit cart for more details.
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
ใช่
ไม่
Popular Searches
Hamburger Menu
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
{"arrowColor":"#ffffff","backgroundColor":"#285d50","sideMsg":{"t_id":"","language":{"th":"","en_th":"","en":"","th_th":""},"id":""},"data":[{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e","language":{"th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%3A%20Time-limited%3A%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%2050%25!%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%2010%25%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EYear%20End%2012.12%20Sales%20-%20Time-limited%3A%20Up%20to%2050%25%20OFF!%20The%20biggest%20sale%20of%20the%20year%20is%20here!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936%20to%20unlock%20up%20to%20additional%2010%25%20off%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EAll%20Deals%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":""},"id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20Business%20Savings%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Pro%20for%2010%25%20Welcome%20Discount%2C%20Double%20First%20Purchase%20Gifts%20%26amp%3B%20Extra%20Member%20Savings!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22JOIN%20FOR%20FREE%22%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration-line%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EJOIN%20FOR%20FREE%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2012.12%20%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Pro%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2010%25%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%26nbsp%3B%26nbsp%3B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EBack%20to%20School%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Education%20to%20enjoy%20up%20to%208%25%20Welcome%20Discount%20for%20students%20%26amp%3B%20teachers.%20SheerID%20is%20applicable.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EStudent%20Survey%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Education%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%208%25%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SheerID%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EReady%2C%20set%2C%20grab%20your%20PC%20in%20%26nbsp%3Bwith%20Free%20shipping%20sitewide%2C%20no%20minimum%20Spend.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3BCall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856"},"gInfo":""}],"autoRun":true}
  • 12.12 จัดเต็มส่งท้ายปี : Time-limited: ส่วนลดมากถึง 50%! มหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี

    โทร 1800-011-936 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10%   ทุกข้อเสนอ

  • ส่วนลดสำหรับธุรกิจต้อนรับ 12.12 | สมัคร Lenovo Pro แล้วรับส่วนลดต้อนรับ 10% ของขวัญสำหรับการซื้อครั้งแรก และส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก  โทร 1800-011-936    สมัครฟรี

  • เปิดเทอมนี้ | สมัคร Lenovo Education แล้วรับส่วนลดต้อนรับสูงสุด 8% สำหรับนักเรียนและครู ใช้ SheerID ได้ 

    โทร 1800-011-936      ซื้อเลย  แบบสอบถาม

  • ระวัง เตรียมตัว คว้าพีซีของคุณ จัดส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ ไม่มียอดขั้นต่ำ 

    โทร 1800-011-936      ซื้อเลย

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอ

การค้นหาแล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอในบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นงานยาก แม้ว่าอุปกรณ์แทบทุกชนิด ตั้งแต่แล็ปท็อปไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ จะสามารถตัดต่อวิดีโอขั้นพื้นฐานได้ แม้ว่าอุปกรณ์จำนวนมากอาจทำงานสำหรับการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายสุด ๆ ด้วยความละเอียดต่ำ หากคุณต้องการทำงานกับสิ่งที่มีความยาวและมีความละเอียดหน้าจอสูง แม้ว่าจะต่ำกว่า 4K คุณจะต้องใช้แล็ปท็อปที่มี ความสามารถเฉพาะเพื่อให้งานเสร็จโดยไม่เกิดปัญหาหรือช้าลง

ซึ่งหมายความว่าแล็ปท็อปสำหรับการตัดต่อวิดีโอจำเป็นต้องมีชุดของความสามารถและข้อกำหนดพื้นฐาน หากคุณจริงจังกับการตัดต่อวิดีโอและต้องการทำงานกับวิดีโอที่มีข้อมูลจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกที่สนุกสนานหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพการงานของคุณ

แล็ปท็อปมัลติมีเดียโดยทั่วไปมักจะมีความสามารถในการประมวลผลที่สูงกว่า, RAM มากกว่า, การ์ดกราฟิกที่มีคุณภาพดีกว่า, พื้นที่จัดเก็บที่มากกว่า และจอภาพที่ใหญ่กว่าแล็ปท็อปทั่วไป การค้นหาแพ็คเกจที่เหมาะสมด้วยการผสมผสานนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานตัดต่อวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ

นั่นคือเหตุผลที่เราได้ระบุตัวเลือกแล็ปท็อป Lenovo ที่ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอด้านล่าง:

แล็ปท็อปตัดต่อวิดีโอที่ดีที่สุดรอบด้าน

บางทีคุณอาจไม่แน่ใจเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะที่จำเป็นสำหรับงานตัดต่อวิดีโอของคุณ และกำลังพิจารณาที่จะจัดหาอุปกรณ์ครบครันที่รวมพลังการประมวลผล อายุการใช้งานแบตเตอรี่ และราคาที่เอื้อมถึง

แม้ว่าแล็ปท็อปบางรุ่นที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตัดต่อไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงขนาดใหญ่อาจต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า แต่เราขอเสนอรุ่นที่มีข้อกำหนดของโปรเซสเซอร์ทั้งหมดสำหรับการตัดต่อวิดีโอ ในขณะเดียวกันก็รักษาสมดุลด้วยราคาที่เอื้อมถึงและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้จริงเมื่อคุณต้องทำงาน การเดินทาง

ตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมทุกประการคือ ThinkPad P17 Mobile Workstation มาพร้อมขนาดหน้าจอ 17 นิ้ว และการ์ดกราฟิก NVIDIA Quadro RTX 5000 สูงสุด พื้นที่จัดเก็บ M.2 สูงสุด 4TB และอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 14 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณเลือก นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกระหว่าง Intel® Xeon® พร้อมด้วยเทคโนโลยี vPro® หรือโปรเซสเซอร์ Intel Core™ i9 เจนเนอเรชั่น 10 ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณเลือก ทั้งหมดนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถแก้ไขไฟล์วิดีโอ UHD ขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหาใดๆ

ThinkPad 17 Mobile Workstation ยังมีโหมด Ultra Performance ซึ่งเมื่อเปิดเครื่องจะปรับทั้งระบบให้เหมาะสมที่สุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้เมื่อคุณต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอยู่ที่บ้านหรือใกล้แหล่งพลังงานโดยทั่วไป และการปิดคุณสมบัตินี้หมายความว่าคุณสามารถยืดเวลาการชาร์จแบตเตอรี่เมื่อเดินทาง

อีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือแล็ปท็อป ThinkPad X1 Extreme Gen 3 ด้วยกราฟิกการ์ด NVIDIA® GeForce® GTX 1650 ดีไซน์น้ำหนักเบา รองรับหลายจอภาพ และอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 14+ ชั่วโมง แล็ปท็อปเครื่องนี้จะช่วยให้คุณทำงานตัดต่อวิดีโอได้อย่างเต็มที่โดยไม่หยุดชะงัก ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ งาน. โปรเซสเซอร์เป็นซีรีส์ Intel® Core® vPro™ H เจนเนอเรชั่น 10 สูงสุด พร้อมด้วย a สำหรับการประมวลผลความเร็วสูงสุด มีหน้าจอป้องกันแสงสะท้อน FHD ขนาด 15.6 นิ้ว และ Dolby Vision ที่มีการวัด 500 นิต หมายความว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากความสว่างหน้าจอที่เพิ่มขึ้นและรายละเอียดสีในชีวิตจริงที่จะปรับปรุงประสบการณ์การตัดต่อวิดีโอ

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอขณะเดินทาง

หากคุณต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาและต้องการใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดในขณะเดินทาง คุณจะต้องให้ความสำคัญกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานและการออกแบบที่กะทัดรัดเหนือสิ่งอื่นใด แม้ว่าคุณจะยังต้องการโปรเซสเซอร์ การ์ดกราฟิก และ ความจุ

โน้ตบุ๊ก Lenovo Yoga C740 2 in 1 ผสมผสานโปรเซสเซอร์ Intel Core เจนเนอเรชั่นที่ 10 ที่ตอบสนองดีเยี่ยมเข้ากับหน้าจอสัมผัสขนาด 15.6 นิ้ว พร้อมแบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด 15 ชั่วโมง นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่จะพาคุณจาก LAX ไปยังออสเตรเลีย และคุณจะต้องการอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานที่สุดเพื่อที่จะทำงานต่อไปเนื่องจากแหล่งพลังงานมักจะไม่ว่างที่อาคารผู้โดยสารในสนามบินส่วนใหญ่

Yoga C740 มีโปรเซสเซอร์ Intel Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 10 ที่มีความเร็วระหว่าง 1.80GHz ถึง 4.90GHz, การ์ดกราฟิก Intel UHD ในตัว, พื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ 1TB และหน้าจอสัมผัสแบบมันวาว FHD ที่มีความสว่าง 500 นิต ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกรายละเอียดบนจอแสดงผลจะถูกไฮไลท์ ด้วยความสว่างและความละเอียดที่เหนือกว่า เช่นเดียวกับ Lenovo รุ่นอื่นๆ โน้ตบุ๊ก Yoga C740 ยังมีคุณสมบัติการชาร์จอย่างรวดเร็ว โดยสามารถชาร์จได้ถึง 80% ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเมื่อปิดเครื่องหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เหมาะสำหรับการหยุดพักระหว่างทางที่คุณต้องการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว .

อีกหนึ่งตัวเลือกการเดินทางที่ยอดเยี่ยมที่มีราคาระดับเริ่มต้นมากกว่า Yoga C740 คือ Lenovo IdeaPad S540 นี่คือแล็ปท็อปสำหรับการเดินทางที่สมบูรณ์แบบด้วยอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 18 ชั่วโมง, โปรเซสเซอร์ Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น 10 และหน้าจอ QHD ขนาด 13.3” ที่เล็กกว่า ทำให้อุปกรณ์ทั้งหมดมีขนาดเล็กลงและกะทัดรัดยิ่งขึ้นสำหรับการเดินทาง ในขณะที่ให้ภาพที่คมชัดด้วยสีที่สมจริง

เนื่องจากโปรเซสเซอร์และความจุในการจัดเก็บที่เล็กกว่าเล็กน้อย IdeaPad S540 อาจไม่สามารถรองรับปริมาณงานแบบเดียวกับ Yoga C740 ได้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการเลือกว่าการออกแบบแล็ปท็อปขนาดกะทัดรัดมีความสำคัญมากกว่า

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอภายใต้งบประมาณ

แม้ว่าแล็ปท็อป Lenovo บางรุ่นที่กล่าวมาแล้วจะมีราคาต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ แต่ก็ยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมที่คุณสามารถเลือกได้เมื่อคำนึงถึงงบประมาณที่ต่ำกว่า

หนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้คือ Lenovo ThinkPad T490 ที่ มีโปรเซสเซอร์ Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น ที่ 8 ที่สามารถเข้าถึงความเร็วสูงสุด 4.80GHz ด้วยคุณสมบัติ Turbo Boost แล็ปท็อปเครื่องนี้มีจอแสดงผล FHD ขนาด 14” ที่มีความละเอียด 400 นิต เพื่อความละเอียดและความสว่างที่ยอดเยี่ยม การ์ดกราฟิก Intel UHD ในตัว และหน่วยความจำ DDR4 ขนาด 8GB พร้อมอายุการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 16 ชั่วโมง

ทางเลือกที่เหมาะสมอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการตัดต่อวิดีโอและงานมัลติมีเดียคือ ThinkPad E14 Gen 2 แล็ปท็อปนี้มีโปรเซสเซอร์ Intel Core i3 เจนเนอเรชั่นที่ 11 ล่าสุดที่สามารถเข้าถึงสูงสุด 4.10GHz พร้อมหน้าจอ FHD ขนาด 14 นิ้ว ฮาร์ดไดรฟ์มาพร้อมกับพื้นที่ 1TB พร้อมการ์ดกราฟิก Intel UHD ในตัว

อัญมณีที่คำนึงถึงงบประมาณเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ตัดต่อวิดีโอ

แล็ปท็อปตัดต่อวิดีโอที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการสูง

หากการค้นหาราคาต่ำสุดไม่ใช่สิ่งสำคัญหลักของคุณ และคุณต้องการลงทุนในแล็ปท็อปประสิทธิภาพสูงที่สามารถรองรับงานตัดต่อวิดีโอที่มีความต้องการสูงสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพได้ ตัวเลือกสามตัวเลือกต่อไปนี้จะให้บริการคุณอย่างดีที่สุด

พีซี Lenovo ThinkPad X1 พับ แล็ปท็อปแบบพับได้เครื่องแรกของโลกที่มีหน้าจอคู่ เป็นหนึ่งในเครื่องที่ดีที่สุดในตลาดที่มีโปรเซสเซอร์ Intel Core i5 และหน้าจอสัมผัส OLED ขนาด 13.3 นิ้ว 2K และความละเอียด 1536 x 2048 ซึ่งช่วยให้แก้ไขความละเอียดสูงได้เป็นอย่างดี หน่วยความจำ 8GB และพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ 1TB เหมาะสำหรับไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ ทำให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับการตัดต่อวิดีโอ

แล็ปท็อปที่ยอดเยี่ยมอีกตัวที่ควรพิจารณาสำหรับโครงการตัดต่อของคุณคือ ThinkPad T14s Gen 2 ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel Core i7 เจนเนอเรชั่นที่ 11 จอแสดงผล FHD ขนาด 14 นิ้วให้ความสว่างสูงสุด 300 นิต ซึ่งช่วยเพิ่มรายละเอียดของหน้าจอด้วยหน่วยความจำขนาด 16GB และ 4266MHz พร้อมกับพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ 512GB

การ์ดกราฟิก Intel® Iris® Xe ในตัวช่วยให้สามารถตัดต่อวิดีโอความละเอียดสูงได้ดีที่สุด และด้วยแพลตฟอร์ม Intel Evo ในตัว ThinkPad T14s ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างประสิทธิภาพ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ การตอบสนอง และ รายละเอียดภาพ

หนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดอื่น ๆ สำหรับการตัดต่อวิดีโอความต้องการสูงเป็น ThinkPad X13 โยคะ Gen 2 แล็ปท็อป 2-in-1 นี้มี Intel Core i7 รุ่นล่าสุดพร้อมโปรเซสเซอร์ vPro และการ์ดกราฟิก Intel Iris Xe ในตัว หน่วยความจำ 16GB ช่วยให้ประมวลผลข้อมูลปริมาณมากได้อย่างง่ายดายพร้อมกับพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ 1TB และหน้าจอสัมผัส WUXGA ขนาด 13.3” ให้ความสว่างเพิ่มขึ้น 500 นิต ซึ่งเน้นสีและรายละเอียดของหน้าจอที่สมจริง

การแสดงผลของ ThinkPad X13 Yoga Gen 2 มีการแสดงผล 16:10 จนถึงความละเอียด WQXGA เทียบเท่ากับ 2560×1600 เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด

ThinkPad X13 Yoga Gen 2 เป็นแล็ปท็อปแบบ 2-in-1 ที่สร้างขึ้นในความยืดหยุ่นที่ช่วยให้ทำหน้าที่เป็นแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตที่สามารถพับเพื่อสร้างขาตั้งของตัวเองเพื่อการเข้าถึงและการยศาสตร์ที่ดีขึ้นเมื่อใช้หน้าจอสัมผัส

ไม่ว่าคุณจะกำลังเดินทาง กำลังมองหาแล็ปท็อปตัดต่อวิดีโอในงบประมาณ หรือกำลังมองหาการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้มั่นใจว่าความต้องการในการตัดต่อวิดีโอทั้งหมดของคุณจะตรงตามความต้องการโดยไม่มีปัญหาใดๆ มีบางอย่างสำหรับทุกคนภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราที่ Lenovo .com แม้ว่านี่จะไม่ใช่คำแนะนำที่ละเอียดถี่ถ้วน แต่เราหวังว่าข้อมูลข้างต้นจะให้คำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ และเนื่องจากแล็ปท็อปหลายๆ รุ่นข้างต้นมีรูปแบบต่างๆ ของรุ่น คุณจึงมีแนวโน้มที่จะพบคู่ที่ลงตัวที่สุด

ซ่อนเพิ่มเติม
ซ่อน

open in new tab
เปรียบเทียบ  ()
x