คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแล็ปท็อปสำหรับนักเรียน: แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับวิทยาลัยคืออะไร?

นี่คือกล่องข้อความแนะนำสินค้า
คำแนะนำยอดนิยม
เริ่มต้นที่
ดูทั้งหมด >
ภาษา
French
English
ไทย
繁體中文
สวัสดี
All
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
ยกเลิกการผลิต
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีเพื่อบันทึกตะกร้าสินค้าของท่าน!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
นำออก
items in cart
Fill it in with great deals
Some items in your cart are no longer available. Please visit cart for more details.
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
ใช่
ไม่
Popular Searches
Hamburger Menu
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
{"arrowColor":"#ffffff","backgroundColor":"#285d50","sideMsg":{"t_id":"","language":{"th":"","en_th":"","en":"","th_th":""},"id":""},"data":[{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page79af49bc-f295-45f8-9b30-0faed991274d","language":{"th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECyber%20Monday%26nbsp%3BDeals%20%3A%20Time-limited%3A%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%2050%25%20!%20ThinkPad%2C%20Legion%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86%20%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2!%20%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%2010%25%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECyber%20Monday%26nbsp%3BDeals%20-%20Time-limited%3A%20PCs%20up%20to%2050%25%20OFF!%20Across%20ThinkPad%2C%20Legion%20%26amp%3B%20more!%20Until%20stocks%20last!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936%20to%20unlock%20up%20to%20additional%2010%25%20off%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20textvalue%3D%22All%20Deals%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EAll%20Deals%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":""},"id":"Page79af49bc-f295-45f8-9b30-0faed991274d"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page12b43161-def5-4d37-af31-eea8ee781bc2","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECyber%20Monday%26nbsp%3BBusiness%20Savings%20%7C%20Join%20Lenovo%20Pro%20for%2010%25%20Welcome%20Discount%2C%20Double%20First%20Purchase%20Gifts%20%26amp%3B%20Extra%20Member%20Savings!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22JOIN%20FOR%20FREE%22%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration-line%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EJOIN%20FOR%20FREE%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20Cyber%20Monday%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Pro%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2010%25%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page12b43161-def5-4d37-af31-eea8ee781bc2"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page42360959-4afb-413d-8cdf-d27ed70d4b77","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EBack%20to%20School%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Education%20to%20enjoy%20up%20to%208%25%20Welcome%20Discount%20for%20students%20%26amp%3B%20teachers.%20SheerID%20is%20applicable.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EStudent%20Survey%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Education%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%208%25%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SheerID%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page42360959-4afb-413d-8cdf-d27ed70d4b77"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page5ce3e12e-4dc5-4131-abb7-5b2e491bf746","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EReady%2C%20set%2C%20grab%20your%20PC%20in%20%26nbsp%3Bwith%20Free%20shipping%20sitewide%2C%20no%20minimum%20Spend.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3BCall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page5ce3e12e-4dc5-4131-abb7-5b2e491bf746"},"gInfo":""}],"autoRun":true}
 • Cyber Monday Deals : Time-limited: ส่วนลดพีซีมากถึง 50% ! ThinkPad, Legion และอื่นๆ อีกมากมาย! ด่วนจนกว่าสินค้าจะหมด!

  โทร 1800-011-936 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10%   ทุกข้อเสนอ

 • ส่วนลดสำหรับธุรกิจต้อนรับ Cyber Monday | สมัคร Lenovo Pro แล้วรับส่วนลดต้อนรับ 10% ของขวัญสำหรับการซื้อครั้งแรก และส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก  โทร 1800-011-936    สมัครฟรี

 • เปิดเทอมนี้ | สมัคร Lenovo Education แล้วรับส่วนลดต้อนรับสูงสุด 8% สำหรับนักเรียนและครู ใช้ SheerID ได้ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย  แบบสอบถาม

 • ระวัง เตรียมตัว คว้าพีซีของคุณ จัดส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ ไม่มียอดขั้นต่ำ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย

แล็ปท็อปของนักเรียนที่ดีที่สุดคืออะไร?

เมื่อซื้อแล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียนหรือวิทยาลัยคุณควรพยายามพิสูจน์ระบบในอนาคต - ภายในงบประมาณของคุณ - เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการด้านการศึกษาและไลฟ์สไตล์ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและเมื่อพวกเขาจบหลักสูตรในอีกหลายปี คำถามที่พบบ่อยนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับสมดุลค่าใช้จ่ายของคุณลักษณะใหม่แต่ละรายการกับประโยชน์ที่จะได้รับในตอนนี้และในอนาคต

อย่าลืมหาแล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนทุกคน ค้นหาแล็ปท็อปที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนหนึ่งคนโดยพิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคลและความต้องการข้อกำหนดในหมวดหมู่กว้าง ๆ ที่อธิบายไว้ด้านล่าง เมื่อคุณพร้อมคุณสามารถเรียกดูแล็ปท็อปนักเรียน Lenovo ที่มีให้เลือกมากมายรวมถึง แล็ปท็อปโยคะ ที่มีหน้าจอสัมผัสแท็บเล็ตในตัว

แล็ปท็อปเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนหรือไม่?

ตลาดได้ตอบคำถามนี้แล้ว: ใช่นักเรียนส่วนใหญ่ใช้แล็ปท็อปเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลัก (ไม่นับสมาร์ทโฟน ฯลฯ ) นักเรียนหายากที่ไม่เคยทำงานนอกห้องหอพักอาจสามารถใช้พีซีเดสก์ท็อปหรือแม้แต่ เวิร์กสเตชัน ได้ และนักเรียนบางคนเช่นศิลปินที่เชี่ยวชาญการใช้หน้าจอสัมผัสสำหรับงานสร้างสรรค์อยู่แล้วอาจเลือก 2-in-1 ที่เป็นทั้งแล็ปท็อปและแท็บเล็ต แต่แล็ปท็อปเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนของนักเรียน

ความสามารถในการพกพาของแล็ปท็อปทำให้เหมาะสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การจดบันทึกในชั้นเรียนการค้นคว้าในห้องสมุดไปจนถึงงานภาคสนามวิทยาศาสตร์ [ไม่ต้องพูดถึงการสตรีมภาพยนตร์การโพสต์บน Facebook การแก้ไขรูปภาพสำหรับ Instagram และส่วนสำคัญอื่น ๆ ในชีวิตนักเรียน!] เน็ตบุ๊กและ Chromebook - อุปกรณ์ที่ประหยัดกว่าเช่นแล็ปท็อปที่สร้างขึ้นสำหรับการท่องเว็บและการใช้แอปพลิเคชันระบบคลาวด์เป็นส่วนใหญ่ - - พกพาได้ง่ายกว่าแล็ปท็อป แต่ขนาดที่เล็กมากจะ จำกัด การใช้งานสำหรับนักเรียนที่ต้องเผชิญกับชั่วโมงเรียนที่ยาวนานในแต่ละวัน

แล็ปท็อปราคาประหยัดสำหรับนักเรียน

ดังที่คุณจะเห็นในส่วนด้านล่างข้อมูลจำเพาะของแล็ปท็อปที่สำคัญแต่ละตัวมีตัวเลือกประสิทธิภาพที่หลากหลาย (โปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้นหรือช้าลงเทคโนโลยีการแสดงผลที่แตกต่างกันและอื่น ๆ ) เป็นเรื่องง่ายที่จะใช้เงินจำนวนมาก แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำ วิธีประหยัดแล็ปท็อปของนักเรียนมีดังนี้

 • โปรเซสเซอร์ที่มีหลายคอร์และความเร็วสัญญาณนาฬิกามากกว่า 4.0 GHz เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด แต่นักเรียนส่วนใหญ่จะทำงานได้ดีกับอะไรก็ตามที่มากกว่า 2.0 GHz โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นแบบมัลติคอร์
 • ขนาดฮาร์ดไดรฟ์มีความสำคัญน้อยลงเนื่องจากพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์และการสตรีมเพลง / วิดีโอ หากคุณพบราคาและสเปกที่เหมาะสมไม่ต้องกังวลหากระบบมีพื้นที่เก็บข้อมูลภายในที่ จำกัด
 • เว้นแต่จะใช้แล็ปท็อปสำหรับเกมสตรีมขั้นสูงหรือการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยจอแสดงผล Full HD (1080p) จะเหมาะกับนักเรียนส่วนใหญ่
 • อย่าซื้อซอฟต์แวร์ประมวลผลคำหรือสเปรดชีตส่วนเสริมจนกว่าคุณจะถามเกี่ยวกับส่วนลดของโรงเรียนหรือความพร้อมใช้งานของเครื่องมือเหล่านี้ในระบบคลาวด์ (บางครั้งโรงเรียนมีให้)

เคล็ดลับการประหยัดเงินเพิ่มเติมจะแสดงในคำถามที่พบบ่อยนี้ในหัวข้อ "ปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาในแล็ปท็อปของนักเรียน"

ขนาดหน้าจอน้ำหนักและอายุการใช้งานแบตเตอรี่

ตัวเลือกแรกที่คุณต้องเผชิญคือสามเท่า: การเลือกขนาดหน้าจอของแล็ปท็อปและด้วยน้ำหนักและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ (เวลาถอดปลั๊ก) สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ขนาดหน้าจอและน้ำหนักจะเป็นปัจจัยกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหาปลั๊กไฟได้ง่าย สำหรับคนอื่น ๆ ที่คาดหวังว่าจะเดินทางไปยังสถานที่ศึกษาระยะไกลจำนวนมากความต้องการน้ำหนักที่เบาขึ้นหรืออายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นอาจมีมากกว่ามูลค่าของจอแสดงผลที่ใหญ่กว่า

ขนาดหน้าจอ:

ก่อนอื่นโปรดทราบว่าการปรับปรุงเทคโนโลยีการแสดงผล (Full HD, Quad HD ฯลฯ ) ได้เปิดใช้งานความสามารถในการรับชมที่น่าประทับใจในแล็ปท็อปทุกเครื่อง ดังนั้นการตัดสินใจจะมีความชัดเจนน้อยกว่าฟังก์ชันการทำงาน และเป็นมาตราส่วนแบบเลื่อน: นักเรียนที่อ่านเอกสารและเขียนข้อความเป็นส่วนใหญ่สามารถใช้หน้าจอขนาดเล็ก (แต่ไม่เล็กเกินไป) ในขณะที่ผู้ที่การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมภาพหรือความคิดสร้างสรรค์มากกว่าจะได้รับประโยชน์จากหน้าจอขนาดใหญ่

ความเห็นเป็นเอกฉันท์ของนักเขียนและนักวิเคราะห์ด้านเทคโนโลยีคือแล็ปท็อปขนาด 13 นิ้วแบบให้หรือใช้นิ้วอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ มันจะง่ายต่อการพกพาใหญ่พอสำหรับงานที่ละเอียดที่สุดและเล็กพอที่จะใส่กระเป๋าเป้สะพายหลังหรือบนโต๊ะเรียนที่แออัด และสำหรับผู้ซื้อที่คาดหวังการเรียนรู้บนหน้าจอที่ยาวนานเป็นพิเศษเกือบทุกรุ่นที่มีอยู่จะมีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ จอภาพภายนอกที่ มีขนาดใหญ่ขึ้น

น้ำหนัก:

น้ำหนักจะพิจารณาจากขนาดหน้าจอเป็นส่วนใหญ่ - แต่ละนิ้วที่เพิ่มขึ้นจะนำพลาสติกและโลหะเพิ่มมารองรับ ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อน้ำหนักของแล็ปท็อป ได้แก่ จำนวนแบตเตอรี่ (รุ่นแบตเตอรี่คู่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ) ประเภทของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (ฮาร์ดไดรฟ์แบบเดิมจะหนักกว่าโซลิดสเตท) ไม่ว่าจะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงในตัวเช่นไดรฟ์ดีวีดีและ การมีอยู่ (หรือไม่) ของคุณสมบัติความทนทานหรือการชุบแข็งใด ๆ

อะไรคือจุดที่น่าสนใจสำหรับน้ำหนักแล็ปท็อป? คู่มือการซื้อส่วนใหญ่บอกว่าน้ำหนักประมาณ 4 ปอนด์ให้หรือรับ หากมันหนักเกินไปสำหรับนักเรียนบางคนให้พิจารณาแยกการซื้อของคุณและเพิ่มหนึ่งในแล็ปท็อปราคาประหยัดทางเลือกที่กล่าวถึงข้างต้น - พกพาแบบพกพาไปชั้นเรียนบันทึกบันทึกย่อของคุณไปยังบัญชีที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์จากนั้นทำงานที่มอบหมายให้เสร็จ แล็ปท็อปกลับมาที่หอพัก

อายุแบตเตอรี่:

วันนี้หากผู้ผลิตแล็ปท็อปไม่ได้ให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 8-12+ ชั่วโมงคุณก็ควรมองหาต่อไป รุ่นใหม่บางรุ่นที่มีการกำหนดค่าแบตเตอรี่คู่ให้เวลาการทำงานที่ไม่ต้องเสียบปลั๊ก 20 ชั่วโมงขึ้นไปและความสามารถในการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่ต้องปิดเครื่อง (Lenovo เรียกคุณลักษณะนี้ว่า Power Bridge) แต่นักเรียนทั่วไปในช่วงเวลาที่ไม่ได้เสียบปลั๊กนี้อยู่ที่ไหน? พิจารณาปัจจัยเหล่านี้:

 • มันใหญ่แค่ไหน? ขนาดหน้าจอเป็นปัจจัยหลักในการใช้งานแบตเตอรี่ หากคุณต้องการจอแสดงผลที่ใหญ่ขึ้นคุณจะใช้เวลาในการถอดปลั๊กน้อยลง
 • คุณจะใช้มันอย่างไร? การประมวลผลคำใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเกมสตรีมมิ่งหรือโปรแกรมศิลปะหรือการแสดงผลที่ซับซ้อน
 • คุณจะใช้มันที่ไหน? อายุการใช้งานแบตเตอรี่อาจมีความสำคัญสำหรับงานภาคสนามในทะเล แต่ในหอพักหรือห้องสมุดน้อยกว่ามาก

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ควรทราบ: วัตต์ - ชั่วโมงหรือ Wh ผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้เพิ่ม Wh ข้อมูลจำเพาะที่เผยแพร่เพื่ออธิบายปริมาณพลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่แทนที่จะเป็นระยะเวลาการใช้งานที่แบตเตอรี่จะให้ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่า Wh เป็นคำที่มีประโยชน์มากกว่าเนื่องจากไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้แบตเตอรี่ (การประมวลผลคำเทียบกับการเล่นเกมโดยมีหรือไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นสมาร์ทโฟนที่ต่ออยู่เป็นต้น)

โปรเซสเซอร์แรมและที่เก็บข้อมูล

ผู้ซื้อแล็ปท็อปสำหรับนักเรียนจะต้องประเมินข้อกำหนดและคำอธิบายสำหรับพลังการประมวลผล RAM และพื้นที่จัดเก็บถาวร พื้นที่จัดเก็บมีความสำคัญน้อยกว่าในปัจจุบัน (ดูด้านล่าง) การซื้อ RAM เป็นเรื่องง่าย: ขั้นต่ำ 4 GB ถือว่าเป็นเรื่องปกติ 8 GB และความสามารถในการเพิ่มชิป RAM เพิ่มเติมเป็นตัวเลือกที่มีประโยชน์ แต่เป็นพลังของโปรเซสเซอร์ (CPU) ที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงจากมุมมองของผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา / การทำงานเนื่องจากเป็นตัวกำหนดว่าแล็ปท็อปของคุณจะทำสำเร็จให้คุณได้มากเพียงใด (และเร็วเพียงใด)

อันดับแรกหมายเหตุเกี่ยวกับการจัดเก็บ ขนาดของพื้นที่ดิสก์ในแล็ปท็อปเครื่องใหม่มีความสำคัญน้อยลงตั้งแต่การถือกำเนิดของระบบคลาวด์ซึ่งมีตัวเลือกใหม่สำหรับการจัดเก็บไฟล์และการโฮสต์แอปพลิเคชันและจากที่นักเรียนสามารถสตรีมเพลงแทนการดาวน์โหลดและบันทึกได้ อย่างไรก็ตาม TYPE ของพื้นที่เก็บข้อมูลที่คุณเลือกสามารถสร้างความแตกต่างได้ การปั่นแบบดั้งเดิมมีไดรฟ์ที่ประหยัดและยังคงเป็นที่นิยมมาก แต่ช้ากว่าไดรฟ์โซลิดสเตทซึ่งไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวจึงสามารถเร่งความเร็วในการบูตเวลาเปิดโปรแกรมและอื่น ๆ

ในแง่ของซีพียูแม้จะมีความสำคัญ แต่ผู้ซื้อแล็ปท็อปที่เป็นนักเรียนส่วนใหญ่จะพบว่าการไล่ตามซีพียูรุ่นล่าสุด / ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อเป็นธุระของคนโง่ - และราคาแพง CPU ใด ๆ ที่ออกในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยทั่วไปจะให้ "กำลังไฟ" ประมาณ 2.0 GHz หรือมากกว่าซึ่งใน CPU หมายถึงจำนวนรอบคำสั่งที่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ (เช่นเครื่อง 2.0 GHz สามารถทำ 2 พันล้านรอบต่อวินาที) แต่ GHz เพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ความเร็วของโปรเซสเซอร์ที่เข้มงวดเนื่องจากปัจจัยอื่น ๆ (การแคชหน่วยความจำขั้นสูง ฯลฯ ) สามารถทำให้โปรเซสเซอร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลในโลกแห่งความเป็นจริงน้อยกว่า GHz สิ่งนี้ทำให้ตัวเลือก CPU มีมากกว่าสเปคแล็ปท็อปอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นคำถามว่า "คุณต้องการใช้จ่ายเท่าไร"

โปรเซสเซอร์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันประกอบด้วยหลายคอร์ (โดยพื้นฐานแล้วแต่ละคอร์เป็นตัวประมวลผลสำหรับตัวมันเอง) และภายในแต่ละคอร์มีหลายเธรด (แต่ละเธรดมีสตริงคำสั่ง / การตอบสนองแยกกันสำหรับทุกโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่) ซีพียูใหม่เหล่านี้เพิ่มพลังในการคำนวณของพวกเขาด้วยวิธีการใหม่ในการใช้เธรดพร้อมกันและนำเสนอวิธีการระบายความร้อนแบบใหม่เพื่อชดเชยความร้อนที่เกิดจากกิจกรรมทางไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด

ไฟล์คำถามที่พบบ่อยเช่นไฟล์นี้ไม่สามารถติดตามซีพียูรุ่นใหม่แต่ละรุ่นได้ดังนั้นผู้ซื้อที่กังวลกับความใหม่ของเทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ควรปรึกษาแหล่งข้อมูลออนไลน์เช่น Wikipedia เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ CPU ล่าสุดจาก Intel และ AMD ในช่วงกลางปี ​​2018 บริษัท ต่างๆได้เปิดตัวโปรเซสเซอร์มือถือรุ่นที่เจ็ดและแปดรุ่นล่าสุด:

Intel:

 • รุ่นที่เจ็ด (สถาปัตยกรรมจุลภาค "Kaby Lake")
 • ยุคที่แปด (สถาปัตยกรรมไมโคร "Coffee Lake")

AMD:

 • สถาปัตยกรรมไมโครรุ่นที่เจ็ด ("Zen")

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาในแล็ปท็อปของนักเรียน

แน่นอนว่ามีอะไรอีกมากมายที่ต้องพิจารณามากกว่าข้อกำหนดเฉพาะด้านบน นี่คือบทสรุปโดยย่อเกี่ยวกับตัวเลือกคุณสมบัติเพิ่มเติมที่คุณจะต้องเผชิญเมื่อซื้อแล็ปท็อปสำหรับนักเรียน

ความสามารถด้านกราฟิก:คุณจะต้องเลือกระหว่างระบบที่มีกราฟิกในตัว (ซึ่งสร้างภาพจากภายในหรือใกล้กับชิป CPU หลัก) หรือระบบที่มีกราฟิกการ์ดเฉพาะ (บางครั้งเรียกว่าหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)) ซึ่งวางแยกกันบน โดยทั่วไปแล้วเมนบอร์ดจะมีประสิทธิภาพมากกว่าและบางครั้งก็มีคุณสมบัติการระบายความร้อนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถแสดงกราฟิกและภาพที่ซับซ้อนสูงได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ที่เป็นนักเรียนส่วนใหญ่จะพอใจกับกราฟิกในตัว แต่ GPU เฉพาะอาจเหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงหรือมีหลักสูตรการศึกษา (เช่นวิศวกรรมการถ่ายวิดีโอ ฯลฯ ) เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือการแสดงภาพที่ซับซ้อนหรือ งานศิลปะ.

การเชื่อมต่อไร้สาย:เมื่อเป็นทางเลือกแล้วการกรีดร้องแบบไร้สายที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญในแล็ปท็อปของนักเรียนไม่ใช่แค่เพื่อการค้นคว้า แต่สำหรับกิจกรรมไลฟ์สไตล์เช่นการสตรีมภาพยนตร์และโซเชียลมีเดีย มาตรฐานไร้สายล่าสุดที่มองหาคือ 802.11ac ซึ่งมีค่าสูงสุดตามทฤษฎีที่ 1300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) โดยประมาณ สามเท่าของมาตรฐานผู้บริโภคก่อนหน้านี้คือ 802.11n

พอร์ตและอุปกรณ์เสริม:เมื่อพูดถึง USB ยิ่งดีโดยเฉพาะกับอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดเช่นสมาร์ทโฟนที่นักเรียนอาจต้องเสียบปลั๊กเช่นเดียวกันกับตัวเลือกการเชื่อมต่อภายนอก (HDMI, DVI-D, USB ประเภท -C); ยิ่งคุณมีความยืดหยุ่นมากเท่าไหร่ คุณสมบัติและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ มีความสำคัญน้อยกว่า นักเรียนต้องการไดรฟ์ดีวีดีในตัวหรือไม่? บางทีอาจจะหาได้ยากขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นเล็กที่ผู้ผลิตต้องการพื้นที่เพื่อให้พอดีกับคุณสมบัติอื่น ๆ เช่นพัดลมหรือแบตเตอรี่เสริม นักเรียนต้องการเครื่องพิมพ์หรือไม่? อาจจะเป็นไปได้ แต่โรงเรียนหลายแห่งอนุญาตให้ส่งงานทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วดังนั้นตรวจสอบก่อนซื้อหรือรอซื้อเครื่องพิมพ์จนกว่าจะเปิดเทอมแรก

ความทนทานและการป้องกัน:แล็ปท็อปที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานหนักหรือสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันนั้นได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมและกำลังเข้าสู่ตลาดนักศึกษาอย่างรวดเร็ว รุ่นที่มีแป้นพิมพ์ป้องกันการหก (ซึ่งของเหลวจำนวนเล็กน้อยจะถูกส่งออกไปจากส่วนประกอบไฟฟ้าภายใน) เหมาะสำหรับนักเรียนและมีจำหน่ายในทุกหมวดราคา รุ่นที่มีราคาแพงกว่าอาจใช้แมกนีเซียมอัลลอยด์หรือโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อป้องกันการหล่นหรือตกในระยะสั้นและแล็ปท็อปบางรุ่น (และเคสแล็ปท็อป) ผ่านการทดสอบความทนทานระดับทหาร (เช่น MIL-SPEC 810G)

ซอฟต์แวร์สำหรับผู้บริโภคที่โหลดไว้ล่วงหน้า:ผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับข้อตกลงส่วนเสริมประเภทต่างๆที่พวกเขาจะได้รับเสนอให้ซื้อการประมวลผลคำการนำเสนอและซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่โหลดไว้ล่วงหน้า ก่อนซื้อโปรดตรวจสอบกับโรงเรียนของนักเรียนเพื่อดูว่าพวกเขาเสนอโปรแกรมดังกล่าวในเวอร์ชันบนคลาวด์หรือไม่ซึ่งอาจมีราคาถูกกว่า (หรือฟรี) และโปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ที่โหลดไว้ล่วงหน้ายังคงเป็นข้อตกลงที่ดี ผู้ผลิตเช่น Microsoft เสนอส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนมานานและการมีซอฟต์แวร์อยู่ในเครื่อง (เทียบกับการใช้แอปบนคลาวด์) อาจเป็นสิ่งสำคัญหากทำงานเกินขอบเขตของเครือข่ายไร้สาย

การสนับสนุนทางเทคนิคและตัวเลือกการรับประกัน:คุณภาพและความพร้อมของการสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้ผลิตแล็ปท็อปอาจเป็นปัจจัยสำคัญทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ทางเทคนิคของนักเรียนคุณภาพและความพร้อมใช้งานของการสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้ผลิตแล็ปท็อปอาจเป็นปัจจัยสำคัญดังนั้นโปรดตรวจสอบฟอรัมออนไลน์ที่มีการพูดคุยเรื่องเหล่านี้ และตรวจสอบความยาวและเงื่อนไขการรับประกันแล็ปท็อป หากคุณต้องการแล็ปท็อปสำหรับนักเรียนใหม่อย่างแท้จริงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาให้พิจารณาความคุ้มทุนของการรับประกันเพิ่มเติมที่อาจมีให้

ความสะดวกสบายของแป้นพิมพ์และการคลิกได้ง่าย:หากคุณเป็นผู้ซื้อประเภทที่ประเมินทุกอย่างจนถึงข้อกำหนดบรรทัดที่ 10 หรือ 12 คุณอาจต้องการประเมิน (หรือทดสอบว่าซื้อสินค้าด้วยตนเอง) เสียงและความรู้สึกของแป้นพิมพ์ การจดบันทึกในชั้นเรียนหรือการทำงานในห้องสมุดเป็นสิ่งที่ดี แต่คนอื่นอาจดูสกปรกหากการกดปุ่มทุกครั้งทำให้เกิดการคลิกหรือเสียงดังอย่างน่าเกลียด

ซ่อนเพิ่มเติม
ซ่อน

ซ่อนเพิ่มเติม
คลิกเพื่อดูข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดราคา ข้อจำกัด การรับประกัน และข้อมูลอื่นๆ ของ LENOVO

Arrow down
open in new tab
เปรียบเทียบ  ()
x