คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนไฮเทค

นี่คือกล่องข้อความแนะนำสินค้า
คำแนะนำยอดนิยม
เริ่มต้นที่
ดูทั้งหมด >
ภาษา
French
English
ไทย
繁體中文
สวัสดี
All
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
ยกเลิกการผลิต
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีเพื่อบันทึกตะกร้าสินค้าของท่าน!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
นำออก
items in cart
Fill it in with great deals
Some items in your cart are no longer available. Please visit cart for more details.
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
ใช่
ไม่
Popular Searches
Hamburger Menu
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
{"arrowColor":"#ffffff","backgroundColor":"#285d50","sideMsg":{"t_id":"","language":{"th":"","en_th":"","en":"","th_th":""},"id":""},"data":[{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e","language":{"th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%3A%20Time-limited%3A%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%2050%25!%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%2010%25%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EYear%20End%2012.12%20Sales%20-%20Time-limited%3A%20Up%20to%2050%25%20OFF!%20The%20biggest%20sale%20of%20the%20year%20is%20here!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936%20to%20unlock%20up%20to%20additional%2010%25%20off%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EAll%20Deals%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":""},"id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20Business%20Savings%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Pro%20for%2010%25%20Welcome%20Discount%2C%20Double%20First%20Purchase%20Gifts%20%26amp%3B%20Extra%20Member%20Savings!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22JOIN%20FOR%20FREE%22%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration-line%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EJOIN%20FOR%20FREE%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2012.12%20%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Pro%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2010%25%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%26nbsp%3B%26nbsp%3B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EBack%20to%20School%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Education%20to%20enjoy%20up%20to%208%25%20Welcome%20Discount%20for%20students%20%26amp%3B%20teachers.%20SheerID%20is%20applicable.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EStudent%20Survey%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Education%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%208%25%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SheerID%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EReady%2C%20set%2C%20grab%20your%20PC%20in%20%26nbsp%3Bwith%20Free%20shipping%20sitewide%2C%20no%20minimum%20Spend.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3BCall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856"},"gInfo":""}],"autoRun":true}
  • 12.12 จัดเต็มส่งท้ายปี : Time-limited: ส่วนลดมากถึง 50%! มหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี

    โทร 1800-011-936 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10%   ทุกข้อเสนอ

  • ส่วนลดสำหรับธุรกิจต้อนรับ 12.12 | สมัคร Lenovo Pro แล้วรับส่วนลดต้อนรับ 10% ของขวัญสำหรับการซื้อครั้งแรก และส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก  โทร 1800-011-936    สมัครฟรี

  • เปิดเทอมนี้ | สมัคร Lenovo Education แล้วรับส่วนลดต้อนรับสูงสุด 8% สำหรับนักเรียนและครู ใช้ SheerID ได้ 

    โทร 1800-011-936      ซื้อเลย  แบบสอบถาม

  • ระวัง เตรียมตัว คว้าพีซีของคุณ จัดส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ ไม่มียอดขั้นต่ำ 

    โทร 1800-011-936      ซื้อเลย

อุปกรณ์การเรียนชั้นนำ

เวลากลับไปโรงเรียนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น ครูใหม่ เพื่อนร่วมชั้น การเรียนรู้ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณจำเป็นต้องตุนอุปกรณ์การเรียน.. ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปัจจุบัน อุปกรณ์การเรียนมีมากกว่าปากกาและกระดาษ

นักเรียนจำเป็นต้องเข้าถึงเทคโนโลยีชั้นนำ เช่น ชุดหูฟัง จอภาพ คีย์บอร์ด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และประสิทธิภาพการทำงาน ที่ Lenovo เรามีทุกสิ่งที่นักเรียนของคุณต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จในปีนี้

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนชั้นนำที่เรามีให้ ไม่ว่าคุณจะต้องการเมาส์ไร้สายหรือกระเป๋าสำหรับเก็บแล็ปท็อป เราก็มีให้คุณ ตัวเลือกของเรามีตั้งแต่ระดับพรีเมียมไปจนถึงราคาไม่แพง ดังนั้นนักเรียนที่มีงบประมาณจำกัดจึงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ต้องการได้

หูฟัง

ชุดหูฟังเป็นอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับนักเรียนทุกคน ไม่สำคัญว่าคุณกำลังทำงานกับเดสก์ท็อปพีซี แล็ปท็อป หรือแท็บเล็ต – คุณต้องมีชุดหูฟังที่เชื่อถือได้! คุณสามารถใช้ทุกอย่างตั้งแต่ฟังเพลงโปรดไปจนถึงเข้าร่วมชั้นเรียนเสมือนจริง

มาสำรวจตัวเลือกยอดนิยมของเรากัน: ThinkPad X1 Active Noise Cancellation Headphones, Lenovo True Wireless Earbuds และ the Lenovo 100 In-Ear Headphones

ThinkPad X1 Active หูฟังตัดเสียงรบกวน

หูฟัง ThinkPad X1 Active Noise Cancellation เป็นเทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักเรียนทุกคน ไม่เพียงแต่เสียงจะสมบูรณ์และคมชัด แต่เทคโนโลยีตัดเสียงรบกวนยังช่วยให้คุณดื่มด่ำกับสิ่งที่คุณกำลังฟังได้อย่างเต็มที่

ด้วยความสามารถในการปิดเสียงและสะท้อนเสียงรอบตัวคุณอย่างชาญฉลาด คุณจะไม่ถูกรบกวนจากสิ่งอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่าเหมาะสำหรับนักเรียนที่พยายามเรียนในห้องเรียนที่พลุกพล่าน ผู้คนแออัด หรือนั่งรถไฟกลับบ้าน

น้ำหนักเบาและใช้งานง่ายด้วย โดยมีน้ำหนักเพียง 214 กรัม ชุดหูฟังพับได้แบนราบเพื่อให้จัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้ง่าย แต่หนังซิลิโคนและพลาสติกระดับพรีเมียมช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีความทนทาน คุณเพียงแค่ต้องชาร์จชุดหูฟังนี้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และหูฟังจะถูกชาร์จจนเต็ม – ให้คุณเล่นได้นาน 14 ชั่วโมงผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth อย่างน่าประทับใจ!

Lenovo True Wireless Earbuds

หากนักเรียนของคุณชอบหูฟังไร้สายมากกว่าหูฟังแบบเต็มตัว Lenovo True Wireless Earbuds เป็นตัวเลือกที่ดี นอกจากนี้ หูฟังเหล่านี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียนที่กำลังเดินทางที่ต้องการโซลูชันเสียงที่เสถียรและทนทาน

แผงควบคุมแบบสัมผัสช่วยให้คุณจัดการเพลง การโทร และระบบสั่งงานด้วยเสียงได้อย่างง่ายดาย คุณจึงสามารถศึกษาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่พลาดแม้แต่จังหวะเดียว ลำโพงไดอะแฟรมชีวภาพขนาด 5.8 มม. มอบประสิทธิภาพอันทรงพลังและเสียงที่สมจริง ซึ่งไม่ใช่หูฟังพื้นฐานของคุณ!

นักเรียน-นักกีฬาและผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งจะได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติกันฝนและเหงื่อ ไม่สำคัญว่าคุณจะต้องเรียกเหงื่อจากการวิ่งหรือโดนฝนที่ตกลงมาระหว่างทางไปชั้นเรียนต่อไป เนื่องจากหูฟังกันน้ำ IPX5 เหล่านี้สามารถทนต่อมันได้

พวกเขายังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Bluetooth 5.0 ซึ่งรองรับสเตอริโอในการโทร การเชื่อมต่อที่เสถียรยิ่งขึ้น และความเร็วในการส่งข้อมูลที่เร็วกว่าอุปกรณ์คู่แข่งถึงสองเท่า

หูฟังชนิดใส่ในหู Lenovo 100

อุปกรณ์การเรียนชั้นนำอีกอย่างหนึ่งในรายการของเราคือหูฟังชนิดใส่ในหู Lenovo 100 เมื่อพูดถึงโซลูชันด้านเสียงที่ใช้งานได้จริง ไม่มีราคาที่ถูกกว่านี้แล้ว!

หูฟังเหล่านี้อยู่ในหูของคุณไปครึ่งทางและมีไมโครโฟนในสาย คุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนระหว่างการโทรและเพลงได้อย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของคุณ ด้วยไดรเวอร์ 9 มม. คุณจะสัมผัสได้ถึงการแยกเสียงรบกวนและคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม

คุณกังวลว่านักเรียนจะโยนหูฟังเอียร์บัดราคาแพงใส่กระเป๋าเป้หรือใส่หูฟังด้วยการใช้งานมากเกินไป แต่ยังต้องการหูฟังคุณภาพหรือไม่ ถ้าใช่ นี่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด! พวกเขามีราคาไม่แพงและมีกระเป๋าที่สะดวกสำหรับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย

ที่ครอบหูมีสามขนาดให้เลือกด้วย ซึ่งจะช่วยรับประกันว่าคุณจะสวมใส่ได้พอดีและสวมใส่ได้ตลอดทั้งวัน

จอภาพ

จอภาพแบบสแตนด์อโลนเป็นหนึ่งในอุปกรณ์การเรียนชั้นนำด้วยเหตุผลที่ดี จอภาพเหล่านี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของนักเรียนและเพิ่มประสบการณ์การมองเห็น จอภาพช่วยให้คุณเพิ่มขนาดหน้าจอ ความละเอียด และคุณภาพสีได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณพัฒนาการเรียนรู้ไปอีกระดับ

ตัวอย่างเช่น จอภาพสามารถทำให้การทำงานกับรายงานการวิจัยหรือการขุดค้นข้อมูลในไฟล์ excel มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คุณมองเห็นได้มากขึ้นในหน้าจอเดียว และไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหน้าต่างตลอดเวลา

นักเรียนมัธยมและนักศึกษาอาจต้องการมีจอภาพสองจอ ลองนึกภาพความเป็นไปได้ คุณสามารถทำการบ้านบนหน้าจอเดียว และสตรีมรายการโปรดและภาพยนตร์ในอีกหน้าจอหนึ่ง! อีกครั้ง กุญแจสำคัญที่นี่คือการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและปรับปรุงความสามารถในการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

ต่อไปนี้คือตัวเลือกจอภาพที่ขายดีที่สุดบางส่วนของเรา:

Lenovo L24q-30 23.8-Inch QHD Monitor

Lenovo L24q-30 23.8-Inch QHD Monitor เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนทุกที่ ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย ประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ และราคาที่เอื้อมถึง หน้าจอแทบไม่มีขอบ คุณจึงมีพื้นที่เกือบ 24 นิ้วเต็มสำหรับความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคุณ

มีความละเอียด QHD 2560 x 1440 และสามารถแสดงสี sRGB 99% ได้อย่างยอดเยี่ยม คุณภาพของภาพที่แสดงบนจอภาพนี้ไม่ทำให้ผิดหวัง คุณสมบัติอื่นๆ ที่มาพร้อมกับจอภาพนี้คือเทคโนโลยี AMD FreeSync สำหรับการเล่นเกมและอัตราการรีเฟรชสูงถึง 75Hz

ดังนั้นจอภาพนี้จะปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างไร? มุมมองกว้างของ IPS ทำให้เหมาะสำหรับการแชร์หน้าจอกับเพื่อน เพื่อนร่วมชั้น หรือสมาชิกในครอบครัว คุณภาพงานพิมพ์จะไม่ลดลงตามมุมที่คุณมองจากหน้าจอ ดังนั้นจึงช่วยให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแบ่งปันความพยายามของพวกเขาได้

Lenovo G34w-10 34 นิ้ว WLED Ultra-Wide Curved Gaming Monitor

จอภาพถัดไปในรายการของเราคือ Lenovo G34w-10 34 Inch WLED Ultra-Wide Curved Gaming Monitor

โซลูชันการรับชมที่ไม่เหมือนใครนี้มีจอแสดงผลกว้างพิเศษซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนที่ทำงานในโครงการสร้างสรรค์ การออกแบบกราฟิก งานวิดีโอ และอื่นๆ รูปทรงของหน้าจอดึงดูดคุณและมอบประสบการณ์การรับชมที่ไม่เหมือนใคร

ใหญ่กว่ารุ่นอื่นๆ เล็กน้อย แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจอแสดงผลที่ต้องการแชร์ในห้องเรียน หรือบ้านที่มีนักเรียนมากกว่าหนึ่งคน

ในทำนองเดียวกัน นี่คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่สนุกกับการเล่นเกม มีการรับรองแสงสีน้ำเงินต่ำเพื่อลดผลกระทบต่อดวงตาของคุณหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน นั่นหมายความว่าพวกเขาสามารถใช้สำหรับการเรียนออนไลน์และการบ้าน จากนั้นก็เล่นเกมสนุก ๆ ในตอนเย็นได้หลายชั่วโมง

Lenovo L28u-30 28 นิ้ว UHD 4K Monitor

หากคุณกำลังมองหาจอภาพที่พอดีกับโต๊ะทำงานและอยู่ระหว่างรุ่นที่เราเพิ่งอธิบายไป ให้พิจารณา Lenovo L28u-30 28 Inch UHD 4K Monitor อุปกรณ์เสริมนี้ใช้งานได้ทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียน และที่ทำงาน เนื่องจากมีเทคโนโลยีทั้งหมดที่คุณต้องการ แต่ไม่ได้มีไว้สำหรับงานเดียว

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกมทั่วไป การเรียน และความบันเทิงภายในบ้าน สีสันสดใสและชัดเจน และไหลลื่นต่อเนื่องด้วยเวลาตอบสนอง 4ms ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถใช้แผงสวิตช์บนเครื่องบินเพื่อเปิดมุมมองที่กว้างขึ้นโดยไม่บิดเบือนหรือส่งผลต่อความชัดเจนของภาพ

จอภาพนี้ยังมีเทคโนโลยีแสงสีฟ้าธรรมชาติ คุณจึงวางใจได้ว่าดวงตาของนักเรียนจะได้รับการปกป้องมากขึ้น คุณรู้ว่าพวกเขาจะดูหน้าจอตลอดเวลาอยู่ดี ดังนั้นควรปกป้องดวงตาของพวกเขาเมื่อคุณทำได้

เครื่องชาร์จ

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักเรียนจะชอบอุปกรณ์ของตัวเอง สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต แล็ปท็อป เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนั้นเสมอ! จากที่กล่าวมา ที่ชาร์จและพาวเวอร์แบงค์เป็นอุปกรณ์การเรียนชั้นนำบางส่วนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทันสมัย พวกเขาจำเป็นสำหรับการรักษาเทคโนโลยีที่คุณชื่นชอบให้ทำงานตลอดทั้งวัน

ลองคิดดู ไม่มีอะไรน่าหงุดหงิดสำหรับนักเรียนของคุณมากไปกว่าแล็ปท็อปที่แบตเตอรี่หมดหรือแท็บเล็ตที่เสียชีวิตก่อนที่พวกเขาจะทำงานมอบหมายหรือรายการโปรดให้เสร็จ ทางออกที่ง่ายที่สุดสำหรับปัญหานี้คือการซื้อที่ชาร์จหรือพาวเวอร์แบงค์ที่มีน้ำหนักเบาและพกพาสะดวก พวกเขาต้องนำติดตัวไปด้วย

Lenovo ขอเสนอที่ชาร์จและพาวเวอร์แบงค์ที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถหาสิ่งที่เหมาะกับความต้องการของนักเรียนของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่ยังคงแรงอยู่ หรือคุณตั้งเป้าที่จะให้ความสำคัญกับพลังงานในการชาร์จ เราก็มีพร้อมสำหรับคุณ

Lenovo Power Bank PA10400 และ Lenovo 170W AC Adapter เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน มาทบทวนประโยชน์ของแต่ละรายการเหล่านี้โดยละเอียดกันดีกว่า:

Lenovo Power Bank PA10400

หากคุณต้องแก้ปัญหาการเรียกเก็บเงินที่มีการออกแบบที่มีความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในใจมองไม่เพิ่มเติมกว่า Lenovo เพาเวอร์ธนาคาร PA10400 อุปกรณ์นี้มีส่วนประกอบชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ช่วยให้สามารถมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น

เป็นเครื่องชาร์จแบบพกพาความจุสูงที่สามารถทำงานได้ที่ 10400 mAh พาวเวอร์แบงค์ทำด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมโพลีเมอร์ระดับพรีเมียม คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถทำงานได้สำเร็จ

มีการป้องกันไฟกระชากและการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะร้อนเกินไปหรือทำให้อุปกรณ์ที่คุณเสียบเสียหาย ในทำนองเดียวกัน อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวางเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีความทนทาน

นั่นหมายความว่านักเรียนสามารถเก็บพาวเวอร์แบงค์ไว้ในกระเป๋าเป้ ล็อกเกอร์ หรือโต๊ะทำงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อความสามารถในการชาร์จ นอกจากนี้ยังมีขนาดกะทัดรัดพอที่จะไม่ทำให้น้ำหนักลดลงขณะเดินจากปลายด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยไปยังอีกด้านหนึ่ง

อีกเหตุผลหนึ่งที่ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับนักเรียนคือมีให้เลือกหลายสี ให้นักเรียนเลือกสีโปรดให้เข้ากับแท็บเล็ต กระเป๋าเป้ และอื่นๆ

อะแดปเตอร์ AC Lenovo 170W (UL-SDC)

แทนที่จะนำสายไฟติดตัวไปโรงเรียนหรือที่ทำงาน ให้พิจารณาเลือกใช้อะแดปเตอร์ AC ของ Lenovo 170W อะแดปเตอร์ที่บางแต่ทรงพลังนี้ให้คุณเสียบแล็ปท็อป Lenovo เข้ากับเต้ารับติดผนังใดก็ได้ คุณจึงสามารถชาร์จแบตเตอรี่และทำงานต่อได้

อุปกรณ์เหล่านี้มีขนาดกะทัดรัดและประหยัดพลังงาน คุณจึงยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังหมายความว่าคุณสามารถทิ้งที่ชาร์จแล็ปท็อปขนาดใหญ่ดั้งเดิมไว้ที่บ้านได้ การพกอะแดปเตอร์แบบพกพาแบบนี้จะเบากว่ามากและใส่ในกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าหิ้วได้ง่ายกว่ามาก

ด้วยโซลูชันนี้ คุณไม่ต้องกังวลว่าโน้ตบุ๊กของคุณจะตายในขณะที่คุณอยู่ในชั้นเรียน ซึ่งทำให้สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในรายการซื้อของเมื่อตอนเปิดเทอม

คีย์บอร์ด

หากคุณเป็นเจ้าของพีซีเดสก์ท็อปหรือแท็บเล็ต คุณต้องมีแป้นพิมพ์ที่เชื่อถือได้ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วขึ้น ไม่สำคัญว่าคุณกำลังเขียนกระดาษ แก้ไขรูปภาพ หรือเล่นเกมออนไลน์ใหม่ แป้นพิมพ์ที่มีคุณภาพสามารถสร้างความแตกต่างได้

คีย์บอร์ดเป็นหนึ่งในอุปกรณ์การเรียนชั้นนำ เพราะคุณต้องการให้คีย์บอร์ดนี้ทำอะไรได้เกือบทุกอย่าง การเข้าร่วมชั้นเรียนเสมือนจริงหรือท่องเว็บโดยไม่ได้เข้าร่วมจะยากเพียงใด

นั่นเป็นเหตุผลที่เรานำเสนอคีย์บอร์ดที่น่าประทับใจสำหรับนักเรียนทุกประเภท แต่ละอันมีสไตล์และความชอบเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นการยศาสตร์ ความเร็ว หรือสไตล์ ที่ Lenovo มีคีย์บอร์ดที่ถูกใจทุกคน

นี่คือคีย์บอร์ดบางตัวที่สร้างรายชื่ออุปกรณ์การเรียนชั้นนำของเรา:

คอมโบเมาส์คีย์บอร์ดไร้สายของ Lenovo

คีย์บอร์ด Lenovo Wireless Mouse Combo เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับนักเรียนทุกเพศทุกวัย อุปกรณ์เสริมนี้มีทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย และชุดที่เข้าชุดกันจะช่วยเสริมแล็ปท็อปหรือเดสก์ท็อปพีซีเครื่องใดก็ได้

มาพร้อมกับตัวรับสัญญาณ Nano-USB ที่ให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้อย่างราบรื่น แป้นพิมพ์นี้ได้รับการออกแบบด้วยแป้นเกาะที่เพิ่มความสะดวกสบายและความแม่นยำสูงสุด ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องพิมพ์และเขียนเป็นจำนวนมาก

คีย์บอร์ดไร้สายนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ AA เพียงก้อนเดียว ซึ่งจะใช้งานได้นานถึง 12 เดือน นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเสียบอุปกรณ์เสริมนี้หรืออย่าลืมชาร์จ เพียงแค่เปลี่ยนแบตเตอรี่ปีละครั้ง

เมาส์ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ออปติคัล 1200 dpi และคุณสมบัติการออกแบบแบบตีสองหน้า ข้อมูลจำเพาะเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณไม่เพียงแต่สามารถใช้อุปกรณ์ได้ด้วยมือที่คุณถนัดที่สุดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การชี้ตำแหน่งของคุณแม่นยำและราบรื่นอีกด้วย

Lenovo Professional Ultra Slim Wireless Combo คีย์บอร์ดและเมาส์

หากนักเรียนของคุณกำลังมองหาคีย์บอร์ดที่ดูเป็นมืออาชีพและบางแต่ไม่ลดทอนความสบายหรือประสิทธิภาพ คอมโบคีย์บอร์ดและเมาส์นี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณ ด้วยคีย์บอร์ดแบบ 2.5 โซนที่บางเพียง 12 มม. คุณจะรู้สึกลำบากใจที่จะหาคีย์บอร์ดที่เพรียวบางกว่าหรือประหยัดพื้นที่มากกว่า

แป้นพิมพ์มีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ซึ่งสามารถใช้งานได้นานสามเดือน ใช้เวลาในการชาร์จเพียง 2.5 ชั่วโมงในการเติมแบตเตอรี่สำรองให้สมบูรณ์ ดังนั้นควรรบกวนการทำงานและการไหลของคุณให้น้อยที่สุด

เมาส์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องมีความบางและเข้ากับสีเทาร่วมสมัย ใช้การเชื่อมต่อไร้สาย RF 2.4 GHz – ผ่านตัวรับสัญญาณ Nano-USB – เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ และอนุญาตให้คุณชี้และคลิกตามที่คุณต้องการ คุณสามารถปรับแต่งเมาส์ความละเอียดสูงได้ด้วย DPI ที่ปรับได้ 800, 1600 และ 3200

แป้นพิมพ์ Mad Catz STRIKE2

นักเรียนหลายคนชอบเล่นเกมเมื่อไม่ได้อยู่ในชั้นเรียนหรือทำกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ เกมสวมบทบาท เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง และเกมไขปัญหาล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ คุณต้องมีแป้นพิมพ์ที่ทนทาน หากคุณต้องการได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด

นั่นคือสิ่งที่ Mad Catz STRIKE2 Keyboard เข้ามา มีคุณสมบัติป้องกันภาพซ้อนและเมทริกซ์ 26 คีย์ ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนตั้งแต่เกมเมอร์ทั่วไปไปจนถึงผู้เล่นมาราธอน ด้วยเหตุนี้ แป้นพิมพ์จะไม่ทำให้ความสามารถในการใช้ชุดค่าผสมที่ซับซ้อนหรือรูปแบบการกดแป้นพิมพ์ช้าลง!

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คีย์บอร์ดนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือตัวเลือกแสงที่มี คุณสามารถปรับแต่งไฟของคุณด้วยเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกัน 9 แบบโดยไม่ต้องผ่านหน้าจอการตั้งค่าที่ซับซ้อน ทุกอย่างสามารถปรับได้บนคีย์บอร์ด คุณจึงไม่พลาดทุกย่างก้าวขณะเล่นเกม

ความทนทานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเรียนที่ชอบเล่นเกม มันต้องใช้เวลาทำงานหลังเลิกเรียนและเล่นเกมนานหลายชั่วโมง และโมเดลนี้ก็เก่งในแผนกนั้น ผลิตจากแผ่นอะลูมิเนียมและการฉีดขึ้นรูปสองครั้ง ทำให้แป้นพิมพ์นี้ไม่เสื่อมสภาพ!

อุปกรณ์เสริมนี้มีการออกแบบที่กันน้ำซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าสามารถทนต่อความชื้นและของเหลวที่หกใส่ได้ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกคน แป้นพิมพ์นี้จึงเหมาะสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก

หนู

คุณมีคีย์บอร์ดที่ชอบอยู่แล้ว แต่ตอนนี้คุณต้องอัปเกรดเมาส์แล้ว เลอโนโวยังมีเมาส์หลายแบบให้คุณเลือก เพื่อให้คุณได้แบบที่ลงตัว สิ่งที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับสไตล์ที่คุณชอบ คุณสมบัติที่คุณต้องการ และงบประมาณของคุณ นี่คือหนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรายการอุปกรณ์การเรียนที่ดีที่สุดของเรา:

เมาส์ไร้สาย Lenovo 530

เมาส์ไร้สาย Lenovo 530 เป็นโซลูชันเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานทั้งหมดของคุณได้ ใช้ Nano-USB เพื่อสร้างการเชื่อมต่อไร้สาย 2.4 GHz ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

เมาส์นี้มีขนาดกะทัดรัดและบาง คุณจึงสามารถพกพาติดตัวไปและเสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่โรงเรียนได้อย่างง่ายดาย ในทำนองเดียวกัน เมาส์รุ่นนี้ยังให้ความสบายตลอดวันและเน้นการยศาสตร์ คุณจึงวางใจได้กับเมาส์รุ่นนี้เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

รวมถึงมีผิวสัมผัสที่นุ่มนวลบนดีไซน์โค้งมนด้วย ดังนั้นมันจึงเพิ่มความสบายสูงสุดของคุณอย่างแท้จริงในขณะที่คุณทำงาน นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรออนไลน์ การบ้าน การเล่นเกม หรือเพียงแค่ท่องเว็บ

อุปกรณ์นี้มีความทนทานที่น่าประทับใจ โดยสามารถคลิกได้ถึง 8 ล้านครั้งสำหรับปุ่มซ้ายและขวาแต่ละปุ่ม เซ็นเซอร์ออปติคัลความละเอียด 1200 DPI ยังรับประกันว่าตัวชี้ของคุณจะตอบสนองและให้การติดตามที่ชัดเจน

Lenovo Yoga Mouse

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Yoga ของเรานำเสนอการออกแบบ ฟังก์ชันการทำงาน และประสิทธิภาพระดับรางวัล – และ Lenovo Yoga Mouse ก็ไม่มีข้อยกเว้น เมาส์ที่โฉบเฉี่ยวและสง่างามนี้มีฟังก์ชันสองแบบ: ใช้เป็นเมาส์ปกติหรือพลิกกลับเพื่อให้อยู่ในโหมดเรียบและควบคุมการนำเสนอ เพลง หรือความบันเทิงอื่นๆ

เพียงเพราะอุปกรณ์เสริมนี้มีการออกแบบที่ล้ำสมัยที่สุดชิ้นหนึ่งในอุตสาหกรรม ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเท่ากับเมาส์ทั่วไป คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สายผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย 2.4 GHz หรือ Bluetooth 4.1

ประกอบด้วยแบตเตอรี่ที่ปิดสนิทภายในซึ่งคุณสามารถชาร์จใหม่ได้ตามต้องการทุกเดือน คุณจึงไม่ต้องพกแบตเตอรี่ก้อนใหญ่เป็นอะไหล่ คุณสมบัตินี้ยังเพิ่มการออกแบบที่เพรียวบาง ซึ่งทำให้การเคลื่อนย้ายเมาส์นี้ข้ามวิทยาเขต – หรือกลับไปกลับมาที่บ้านของคุณ – ง่ายและสะดวก

เมื่อคุณซื้อเมาส์นี้ คุณยังจะได้รับที่ยึดพลาสติกเพื่อปิดไว้เพื่อให้อยู่ในกระเป๋าเป้ กระเป๋าถือ หรือล็อกเกอร์ของคุณอย่างปลอดภัย

เคสและกระเป๋า

ไม่มีรายการอุปกรณ์การเรียนชั้นนำใดที่จะสมบูรณ์ได้หากไม่มีเคสและกระเป๋าสำหรับพกพาเทคโนโลยีสุดโปรดของคุณไปทุกที่ ลองคิดดู คุณต้องการโซลูชันที่สามารถจัดการกับแล็ปท็อป แท็บเล็ต คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย และอุปกรณ์การเรียนชั้นนำอื่นๆ ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของคุณ

ที่ Lenovo เรามีกระเป๋าและเคสต่างๆ มากมาย ที่ไม่เพียงแต่ทำให้ง่ายต่อการขนส่งแล็ปท็อปและแท็บเล็ตของคุณ แต่ยังต้องแน่ใจว่าปลอดภัย

เคสแล็ปท็อป Urban Urban ขนาด 14 นิ้วของ Lenovo

กระเป๋าใส่แล็ปท็อป Urban Urban ขนาด 14 นิ้วของ Lenovo เป็นโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนส่วนใหญ่ได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการปกป้องแล็ปท็อปหรือแท็บเล็ตจากการตกหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือในขณะที่กระแทกกับตำราเรียนและแฟ้มในกระเป๋าเป้ อุปกรณ์เสริมนี้ก็สามารถใช้ได้

มีปลอกแขนหลายอันภายในเคสที่สามารถเก็บอุปกรณ์อื่นๆ ได้เช่นกัน นึกถึงเมาส์ พาวเวอร์แบงค์ สายไฟ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่คุณต้องการใช้แล็ปท็อปของคุณ คุณคงไม่อยากให้คนเหล่านั้นลอยอยู่ในกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าหิ้วของคุณ ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือเก็บไว้ในเคสแบบแขนเสื้อแบบนี้

ตัวเรือนที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้สร้างด้วยโพลีเอสเตอร์กันน้ำที่ด้านนอก มันสามารถต้านทานการรั่วไหลและความชื้นและมีเบาะเสริมด้านในเพื่อให้เทคโนโลยีของคุณปลอดภัย ทุกซอกทุกมุมหุ้มเกราะด้วยยางกันกระแทกที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องบุบหรือขีดข่วนคอมพิวเตอร์ขณะพกพาติดตัวไปทุกที่!

Lenovo IdeaPad Gaming กระเป๋าเป้สะพายหลังขนาด 15.6 นิ้ว

นักเรียนที่ต้องการโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นควรพิจารณากระเป๋าเป้สะพายหลัง Lenovo IdeaPad Gaming ขนาด 15.6 นิ้ว ด้วยกระเป๋าเป้ใบนี้ คุณสามารถพกพาแล็ปท็อปที่มีความยาวสูงสุด 15.6 นิ้ว มีส่วนประกอบเฉพาะสำหรับพีซีของคุณซึ่งมีช่องว่างภายในเพิ่มเติม ดังนั้นคุณจึงวางใจได้ว่าแล็ปท็อปของคุณปลอดภัย

ดีไซน์ของเป้สะพายหลังรุ่นนี้ดูโฉบเฉี่ยวแต่ใช้งานได้หลากหลาย ช่องว่างภายในมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ทำให้กระเป๋าหนักเกินไป และมีช่องตาข่ายหลายช่องทั้งด้านในและด้านนอกเพื่อช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การจัดเก็บของคุณให้เหมาะสม มีสายรัดกระเป๋าเดินทางให้การเดินทางง่ายยิ่งขึ้น

คุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่ากระเป๋าใบนี้จะดึงดูดความสนใจของคุณมากเกินไป มันสามารถกลมกลืนกับทุกสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัว และด้านนอกสร้างด้วยวัสดุกันน้ำและกันรอยขีดข่วนที่ทนทานต่อสภาวะที่ทรหดที่สุด

คุณกังวลเกี่ยวกับการมีกระเป๋าเป้ที่หนักเกินไปและทำให้นักเรียนของคุณเครียดมากขึ้นหรือไม่? หากเป็นกรณีนี้ ก็เป็นทางออกที่ดี ส่วนรองรับด้านหลังบุนวมอย่างดี และกระเป๋าได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดแรงกระแทกจากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น สายสะพายไหล่สามารถปรับได้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสวมใส่ได้พอดี

อุปกรณ์การเรียน

อย่างที่คุณเห็น Lenovo นำเสนออุปกรณ์การเรียนชั้นนำในตลาด ไม่ว่าคุณจะต้องการแป้นพิมพ์และเมาส์ จอภาพความละเอียดสูง กระเป๋าหิ้ว และอื่นๆ คุณสามารถค้นหาได้ในหน้า อุปกรณ์เสริม ของเรา นอกจากนี้เรายังสามารถจัดหา อุปกรณ์การเรียนที่บ้านทั้งหมด ที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของคุณจะประสบความสำเร็จ

เทคโนโลยีที่เรานำเสนอไม่ได้จำกัดอยู่แค่แล็ปท็อป แท็บเล็ต และพีซีเท่านั้น นอกจากนี้ Lenovo ยังมีเครื่องมือต่างๆ เช่น ปากกาสำหรับหน้าจอสัมผัสและเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นที่สามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และให้วิธีการใหม่ๆ แก่นักเรียนในการเติบโต

Lenovo Active Pen

Lenovo Active Pen เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เสริมที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน สามารถใช้งานร่วมกับแท็บเล็ตและแล็ปท็อปของเราได้หลากหลาย คุณจึงสามารถใช้อุปกรณ์หน้าจอสัมผัสให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มีระดับความไวต่อแรงกดที่น่าประทับใจ 2,048 ระดับ และฉลาดพอที่จะปฏิเสธแรงกดที่ฝ่ามือของคุณกดโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถใช้ปุ่มเข้าถึงด่วนในแต่ละด้านเพื่อเปิดแอพโปรดของคุณได้อีกด้วย

เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสำรวจด้านความคิดสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากปากกาที่แม่นยำสำหรับการเรียน ใช้สำหรับทุกอย่างตั้งแต่การวาดภาพและการเน้นไปจนถึงการสร้างการออกแบบกราฟิกใหม่!

ซ่อนเพิ่มเติม
ซ่อน

ซ่อนเพิ่มเติม
คลิกเพื่อดูข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดราคา ข้อจำกัด การรับประกัน และข้อมูลอื่นๆ ของ LENOVO

Arrow down
open in new tab
เปรียบเทียบ  ()
x