จอภาพโค้งดีกว่าไหม

นี่คือกล่องข้อความแนะนำสินค้า
คำแนะนำยอดนิยม
เริ่มต้นที่
ดูทั้งหมด >
ภาษา
French
English
ไทย
繁體中文
สวัสดี
All
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
ยกเลิกการผลิต
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีเพื่อบันทึกตะกร้าสินค้าของท่าน!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
นำออก
items in cart
Fill it in with great deals
Some items in your cart are no longer available. Please visit cart for more details.
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
ใช่
ไม่
Popular Searches
Hamburger Menu
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
{"arrowColor":"#ffffff","backgroundColor":"#285d50","sideMsg":{"t_id":"","language":{"th":"","en_th":"","en":"","th_th":""},"id":""},"data":[{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page79af49bc-f295-45f8-9b30-0faed991274d","language":{"th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECyber%20Monday%26nbsp%3BDeals%20%3A%20Time-limited%3A%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%2050%25%20!%20ThinkPad%2C%20Legion%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86%20%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2!%20%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%2010%25%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECyber%20Monday%26nbsp%3BDeals%20-%20Time-limited%3A%20PCs%20up%20to%2050%25%20OFF!%20Across%20ThinkPad%2C%20Legion%20%26amp%3B%20more!%20Until%20stocks%20last!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936%20to%20unlock%20up%20to%20additional%2010%25%20off%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20textvalue%3D%22All%20Deals%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EAll%20Deals%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":""},"id":"Page79af49bc-f295-45f8-9b30-0faed991274d"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page12b43161-def5-4d37-af31-eea8ee781bc2","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECyber%20Monday%26nbsp%3BBusiness%20Savings%20%7C%20Join%20Lenovo%20Pro%20for%2010%25%20Welcome%20Discount%2C%20Double%20First%20Purchase%20Gifts%20%26amp%3B%20Extra%20Member%20Savings!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22JOIN%20FOR%20FREE%22%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration-line%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EJOIN%20FOR%20FREE%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20Cyber%20Monday%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Pro%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2010%25%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page12b43161-def5-4d37-af31-eea8ee781bc2"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page42360959-4afb-413d-8cdf-d27ed70d4b77","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EBack%20to%20School%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Education%20to%20enjoy%20up%20to%208%25%20Welcome%20Discount%20for%20students%20%26amp%3B%20teachers.%20SheerID%20is%20applicable.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EStudent%20Survey%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Education%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%208%25%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SheerID%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page42360959-4afb-413d-8cdf-d27ed70d4b77"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page5ce3e12e-4dc5-4131-abb7-5b2e491bf746","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EReady%2C%20set%2C%20grab%20your%20PC%20in%20%26nbsp%3Bwith%20Free%20shipping%20sitewide%2C%20no%20minimum%20Spend.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3BCall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page5ce3e12e-4dc5-4131-abb7-5b2e491bf746"},"gInfo":""}],"autoRun":true}
 • Cyber Monday Deals : Time-limited: ส่วนลดพีซีมากถึง 50% ! ThinkPad, Legion และอื่นๆ อีกมากมาย! ด่วนจนกว่าสินค้าจะหมด!

  โทร 1800-011-936 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10%   ทุกข้อเสนอ

 • ส่วนลดสำหรับธุรกิจต้อนรับ Cyber Monday | สมัคร Lenovo Pro แล้วรับส่วนลดต้อนรับ 10% ของขวัญสำหรับการซื้อครั้งแรก และส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก  โทร 1800-011-936    สมัครฟรี

 • เปิดเทอมนี้ | สมัคร Lenovo Education แล้วรับส่วนลดต้อนรับสูงสุด 8% สำหรับนักเรียนและครู ใช้ SheerID ได้ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย  แบบสอบถาม

 • ระวัง เตรียมตัว คว้าพีซีของคุณ จัดส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ ไม่มียอดขั้นต่ำ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย

จอโค้งดีกว่าไหม?

จนถึงตอนนี้ ปี 2021 ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นปีแห่งจอโค้ง พวกเขาอยู่ทุกที่ ในร้านค้า ออนไลน์ และโต๊ะทำงานที่สวยงามทั่วโลก

จอภาพโค้งมนมีเสน่ห์อย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่จอโค้งดีกว่าจอแบนรุ่นเก่าจริงหรือ?

นั่นคือคำถามที่เราจะผ่าวันนี้ จอภาพโค้งเป็นเทคโนโลยีใหม่ แต่กำลังกลายเป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

นี่เป็นกรณีของสไตล์มากกว่าเนื้อหาหรือจอโค้งเป็นรุ่นอัพเกรดของแท้หรือไม่?

ผู้ซื้อจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเลือกจอภาพโค้งมากกว่าจอแบน หากคุณกำลังคิดจะเปลี่ยน คุณมาถูกที่แล้ว

เราจะพูดถึงทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับจอภาพโค้ง ข้อดีข้อเสียและคำถามที่สำคัญทั้งหมด - โค้งหรือแบน?

ดังนั้นโดยไม่ต้องกังวลใจต่อไป มาเริ่มกันเลย!

จอโค้งคืออะไร?

จอภาพ แบบโค้งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จอโค้งก็เหมือนกับจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปของคุณ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือความโค้ง จอภาพที่แตกต่างกันมาพร้อมกับระดับความโค้งที่แตกต่างกัน ความโค้งวัดด้วยคะแนน 'R' ยิ่งค่า R ต่ำ ระดับความโค้งก็จะยิ่งมากขึ้น ระดับความโค้งที่พบบ่อยที่สุดคือ 1800 R, 3000R และ 400R แม้ว่าคุณจะพบจอภาพโค้งที่มีขนาดเล็กกว่า แต่จอภาพแบบโค้งส่วนใหญ่จะอยู่ด้านที่ใหญ่กว่า และนั่นเป็นเหตุผลที่ดี เพื่อให้ได้ผลเต็มที่จากความโค้ง คุณจะต้องมีหน้าจอขั้นต่ำ 32 นิ้ว

จอโค้งกับจอแบน - ความแตกต่างคืออะไร?

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างจอภาพโค้งและจอแบนคือการแช่ จอภาพโค้งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่สมจริงและสะดวกสบายยิ่งขึ้น จอภาพโค้งใช้เทคโนโลยีการรับรู้ทางตาเพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมที่สมจริงและสมจริงในรูปแบบสามมิติ ท้ายที่สุดแล้ว ในโลกแห่งความเป็นจริง เราไม่เห็นสิ่งต่างๆ บนจอแบน จอภาพแบบโค้งให้ความรู้สึกเหมือนมีการมองเห็นรอบข้างขณะใช้อุปกรณ์

นอกเหนือจากประสบการณ์การรับชมแล้ว จอภาพแบบโค้งและแบบแบนนั้นคล้ายกันมาก เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเกือบจะเหมือนกัน พวกเขาใช้อินพุตเดียวกันและแชร์ความสามารถในการแก้ปัญหาเดียวกัน การเลือกระหว่างจอโค้งหรือจอแบนเป็นเรื่องของความชอบล้วนๆ หากคุณมีพื้นที่บนโต๊ะสำหรับวางชิ้นส่วนขนาดใหญ่ จอโค้งก็เหมาะสำหรับคุณ หากคุณมีพื้นที่ไม่เพียงพอ จอแบนน่าจะสะดวกกว่า ในตอนท้ายของวัน คุณจะยังคงมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะเลือกจอภาพประเภทใดก็ตาม

ประโยชน์ของจอโค้ง

ในแง่ของประสบการณ์ผู้ใช้ จอภาพแบบโค้งมอบประโยชน์มากมาย และนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมหน้าจอโค้งจึงเป็นที่นิยมในหมู่ แฟนเกมมากขึ้น จอภาพแบบโค้งจะทำให้คุณดื่มด่ำกับเกมในรูปแบบที่เหมือนจริงและเต็มไปด้วยแอ็กชัน โดยนำเสนอภาพลวงตาของการมีวิสัยทัศน์รอบข้าง แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด นอกเหนือจากการแช่แล้ว หน้าจอโค้งยังเหมาะสำหรับการขจัดความผิดเพี้ยน โดยให้มุมมองที่กว้างขึ้น และดีต่อดวงตาของคุณจริงๆ

ลาก่อนการบิดเบือน

จอแบนมีความเกี่ยวข้องกับภาพบิดเบี้ยวมาช้านานแล้ว โชคดีที่ลดการบิดเบือนบนหน้าจอโค้ง นั่นเป็นเพราะหน้าจอโค้งฉายแสงไปที่ผู้ใช้โดยตรง ในทางกลับกัน จอแบนจะส่องแสงตรงเป็นเส้นตรง (ผ่านตัวแสดง) ทำให้เกิดการบิดเบือนของภาพ

บ๊าย บาย ตาบวม

คุณรู้หรือไม่ว่าหน้าจอโค้งนั้นดูดีกว่าสายตาเราจริง ๆ ? มันเป็นความจริง. เนื่องจากหน้าจอโค้งจะส่องตรงมาที่ผู้ใช้ ซึ่งหมายความว่าดวงตาของเราสามารถรับรู้ภาพตรงหน้าได้โดยไม่เมื่อยล้าจนเกินไป ในทางกลับกัน จอแบนขนาดใหญ่มักจะเกินขอบเขตการมองเห็นตามธรรมชาติของเรา เมื่อเราพยายามรับข้อมูลทั้งหมดนี้ เราจะเครียดตาโดยธรรมชาติ

โบกมือทักทายในมุมมองที่กว้างขึ้น

เหตุผลที่หน้าจอโค้งมอบประสบการณ์ที่ชวนดื่มด่ำดังกล่าวก็เพราะว่าจอเหล่านี้ให้ขอบเขตการมองเห็นที่กว้างกว่าจอแบน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเลือกใช้จอภาพโค้งกว้างพิเศษ หน้าจอกว้างพิเศษเหล่านี้ถูกยืดออกในแนวนอน ซึ่งเน้นประสบการณ์การใช้หน้าจอโค้งอย่างแท้จริง

ความท้าทายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับจอภาพโค้ง

จอภาพโค้งไม่เกี่ยวข้องกับเส้นโค้งการเรียนรู้ใดๆ อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายเล็กน้อยที่คุณอาจพบหากคุณเปลี่ยนจากแบนเป็นโค้ง ประการแรกจอภาพแบบโค้งมีราคาแพง แม้ว่าราคาของพวกเขาจะลดลงตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ตลาด แต่จอโค้งยังคงมีราคาสูงกว่าจอแบนอย่างมีนัยสำคัญ และยิ่งจอมอนิเตอร์ใหญ่ขึ้น คุณก็ควรจะใช้จ่ายมากขึ้น คุณจะต้องเต็มใจที่จะแยกเงินออกจากที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 300 ดอลลาร์ขึ้นไปถึง 1,000 ดอลลาร์

นอกเหนือจากราคา คุณจะต้องเตรียมพร้อมในการติดตั้งจอภาพใหม่ด้วยความระมัดระวังมากกว่าที่เคย หน้าจอโค้งอาจติดตั้งได้ยาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังวางแผนที่จะยึดกับผนัง หากคุณกำลังวางแผนที่จะวางจอภาพใหม่ของคุณบนโต๊ะ คุณจะต้องมีพื้นที่เพียงพอ คุณอาจต้องการพิจารณาตำแหน่งที่คุณวางตำแหน่งพื้นที่ทำงานของคุณ หน้าจอโค้งมักมีแสงสะท้อนในแหล่งกำเนิดแสงบางประเภท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจอของคุณทำมุมในลักษณะที่จะบรรเทาความรำคาญนี้

นอกเหนือจากปัญหาเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้แล้ว จอภาพโค้งยังไม่มีปัญหาด้านเทคนิคเพิ่มเติมอีกด้วย ดังที่เราได้กล่าวไปแล้ว จอภาพโค้งเป็นเพียงจอแบนที่ปลอมตัวมา เหลือเพียงการเลือกหน้าจอที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ!

วิธีเลือกจอโค้ง

ในการเลือกจอภาพโค้งที่สมบูรณ์แบบของคุณ ควรพิจารณาว่ามีพื้นที่ว่างเท่าใดเพื่อรองรับความโค้งของหน้าจอ นอกจากนี้ คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการความโค้งเท่าใด ระดับความละเอียดที่คุณต้องการ และแง่มุมที่เป็นประโยชน์บางประการ เช่น พอร์ตแสดงผลและลำโพง คิดให้รอบคอบว่าคุณต้องการความโค้งมากแค่ไหน

จอภาพโค้งบางจอไม่ได้มีความโค้งเท่ากันทั้งหมด บางตัวมีความโค้งที่นุ่มนวล อื่นๆ โค้งงอค่อนข้างแน่น ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด คุณควรทดสอบตัวเลือกบางอย่างเพื่อดูว่าตัวเลือกใดสะดวกที่สุดสำหรับคุณ พิจารณาว่าคุณน่าจะนั่งใกล้กับหน้าจอแค่ไหน และอยากให้ประสบการณ์ของคุณดื่มด่ำแค่ไหน

สิ่งที่ควรมองหาในจอโค้ง

คุณจึงตัดสินใจอัปเกรดจอภาพของคุณเพื่อประสบการณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้น นั่นเป็นข่าวดี. แต่จอภาพใดที่เหมาะกับคุณ ปัจจุบันมีจอภาพโค้งมากมายในตลาดตั้งแต่ราคา ขนาด ความละเอียด และความโค้ง ทางเลือกอาจจะล้นหลามเล็กน้อย

เราแนะนำให้ศึกษาข้อมูลให้มากก่อนจะเข้าไปในถ้ำสิงโต การอ่านบทวิจารณ์ของลูกค้าจริงสามารถช่วยได้ เพื่อดูว่าหน้าจอที่คุณต้องการตอบสนองความคาดหวังของลูกค้ารายอื่นหรือสั้นลงหรือไม่ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไร

จอภาพแบบโค้งมีความลึก ขนาด ความละเอียด และความโค้งแตกต่างกันไป แต่หน้าจอขนาดเล็กไม่ได้แย่ไปกว่าหน้าจอขนาดใหญ่เสมอไป และส่วนโค้งที่ลึกไม่ได้เหนือกว่าหน้าจอแบบอ่อนโยนโดยอัตโนมัติ มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ เราได้ระบุคุณสมบัติเด่นบางประการที่ควรมองหาในจอภาพโค้ง

 1. เส้นโค้งที่สมบูรณ์แบบ

  คุณมีความโค้งมากแค่ไหน? นี่อาจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อจอภาพโค้ง ท้ายที่สุดแล้ว เส้นโค้งคือสิ่งที่เกี่ยวกับใช่ไหม? อย่าใช้เส้นโค้งที่ลึกที่สุดเพียงเพราะคุณทำได้

  ลองใช้ดูบ้างเพื่อดูว่าประสบการณ์การรับชมแบบใดที่คุณชอบที่สุด ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล โดยทั่วไป ยิ่งมีความโค้งมากเท่าใด ประสบการณ์ก็จะยิ่งดื่มด่ำมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หากคุณเป็นนักเล่นเกมตัวยง เส้นโค้งที่ลึกอาจเหมาะสำหรับคุณ หากคุณกำลังจะใช้จอภาพเป็นหลักสำหรับการทำงาน เส้นโค้งที่นุ่มนวลอาจดีกว่า

 2. ความละเอียดหน้าจอ

  หากคุณกำลังลงทุนในจอภาพแบบโค้ง อย่าใช้ความละเอียดที่ต่ำกว่าระดับ Full HD เพื่อประสบการณ์การรับชมภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น จอภาพแบบโค้ง 4k จึงรับประกันได้ว่าจะทำให้ตาพร่า

 3. ขนาดหน้าจอ

  ขนาดจอภาพมีความสำคัญ แต่ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดที่นี่ มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการค้นหาจอภาพโค้งที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณ โปรดจำไว้ว่า จอภาพแบบโค้งใช้พื้นที่มากกว่าจอภาพแบบแบนเล็กน้อย ดังนั้นคุณอาจไม่ต้องการเลือกใช้หน้าจอที่ใหญ่เกินไปหากคุณไม่มีพื้นที่เหลือเฟือ

จะโค้งหรือไม่โค้ง?

แล้วมันจะเป็นอย่างไร?

จะโค้งหรือไม่โค้งนั่นคือคำถาม ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรเทาความเมื่อยล้าของดวงตา หรือเพลิดเพลินกับประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริงอย่างแท้จริง จอภาพแบบโค้งอาจเหมาะสำหรับคุณ

ไม่ว่าคุณจะชอบเข้าโค้งที่นุ่มนวลหรือโค้งงออย่างรุนแรง วิธีที่ดีที่สุดคือลองใช้ตัวเลือกสองสามตัวก่อนตัดสินใจซื้อ หน้าจอโค้งมนสุดชิค แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่พวกเขาเสนอ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้หน้าจอใดก็ตาม การอัปเกรดเป็นจอภาพโค้งจะให้ประโยชน์อันยอดเยี่ยมมากมาย

ซ่อนเพิ่มเติม
ซ่อน

ซ่อนเพิ่มเติม
คลิกเพื่อดูข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดราคา ข้อจำกัด การรับประกัน และข้อมูลอื่นๆ ของ LENOVO

Arrow down
open in new tab
เปรียบเทียบ  ()
x