วิธีอัปเกรดเป็น Windows 8

นี่คือกล่องข้อความแนะนำสินค้า
คำแนะนำยอดนิยม
เริ่มต้นที่
ดูทั้งหมด >
ภาษา
French
English
ไทย
繁體中文
สวัสดี
All
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
ยกเลิกการผลิต
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีเพื่อบันทึกตะกร้าสินค้าของท่าน!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
นำออก
items in cart
Fill it in with great deals
Some items in your cart are no longer available. Please visit cart for more details.
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
ใช่
ไม่
Popular Searches
Hamburger Menu
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
{"arrowColor":"#ffffff","backgroundColor":"#285d50","sideMsg":{"t_id":"","language":{"th":"","en_th":"","en":"","th_th":""},"id":""},"data":[{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e","language":{"th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%3A%20Time-limited%3A%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%2050%25!%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%2010%25%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EYear%20End%2012.12%20Sales%20-%20Time-limited%3A%20Up%20to%2050%25%20OFF!%20The%20biggest%20sale%20of%20the%20year%20is%20here!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936%20to%20unlock%20up%20to%20additional%2010%25%20off%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EAll%20Deals%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":""},"id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20Business%20Savings%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Pro%20for%2010%25%20Welcome%20Discount%2C%20Double%20First%20Purchase%20Gifts%20%26amp%3B%20Extra%20Member%20Savings!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22JOIN%20FOR%20FREE%22%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration-line%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EJOIN%20FOR%20FREE%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2012.12%20%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Pro%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2010%25%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%26nbsp%3B%26nbsp%3B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EBack%20to%20School%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Education%20to%20enjoy%20up%20to%208%25%20Welcome%20Discount%20for%20students%20%26amp%3B%20teachers.%20SheerID%20is%20applicable.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EStudent%20Survey%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Education%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%208%25%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SheerID%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EReady%2C%20set%2C%20grab%20your%20PC%20in%20%26nbsp%3Bwith%20Free%20shipping%20sitewide%2C%20no%20minimum%20Spend.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3BCall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856"},"gInfo":""}],"autoRun":true}
 • 12.12 จัดเต็มส่งท้ายปี : Time-limited: ส่วนลดมากถึง 50%! มหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี

  โทร 1800-011-936 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10%   ทุกข้อเสนอ

 • ส่วนลดสำหรับธุรกิจต้อนรับ 12.12 | สมัคร Lenovo Pro แล้วรับส่วนลดต้อนรับ 10% ของขวัญสำหรับการซื้อครั้งแรก และส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก  โทร 1800-011-936    สมัครฟรี

 • เปิดเทอมนี้ | สมัคร Lenovo Education แล้วรับส่วนลดต้อนรับสูงสุด 8% สำหรับนักเรียนและครู ใช้ SheerID ได้ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย  แบบสอบถาม

 • ระวัง เตรียมตัว คว้าพีซีของคุณ จัดส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ ไม่มียอดขั้นต่ำ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย

ฉันจะอัปเกรดเป็น Windows 8 จาก Windows เวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างไร

คำอย่างเป็นทางการจาก Microsoft Windows คือการอัปเดต Windows 8.1 หรือ Windows RT 8.1 ให้“ การปรับปรุงในการปรับแต่งส่วนบุคคลแอปการค้นหา Windows Store การเชื่อมต่อระบบคลาวด์ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ” อัปเกรดเป็น Windows 8.1 จาก Windows 8 ได้ฟรีใน Windows Store

ความต้องการของระบบสำหรับ Windows 8.1 นั้นเหมือนกับข้อกำหนดของ Windows 8 คุณจะไม่สูญเสียไฟล์แอปเดสก์ท็อปบัญชีผู้ใช้และการตั้งค่า อาจมีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแอปในตัวที่มีอยู่ แอพ Windows Store ที่มีอยู่สามารถติดตั้งใหม่ได้หลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้น แอพที่คุณเป็นเจ้าของจะพร้อมใช้งานในส่วนแอพของคุณใน Windows Store

เตรียมพีซีของคุณด้วยการสำรองไฟล์และตั้งค่าประวัติไฟล์ ตรวจสอบด้วยว่าคุณมีเนื้อที่ว่างบนดิสก์เพียงพอ Windows 8.1 รุ่น 32 บิตต้องการพื้นที่ว่าง 3,000 MB และ Windows 8.1 รุ่น 64 บิตต้องการพื้นที่ว่าง 3,850 MB เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณอยู่เสมอติดตั้งการอัปเดตที่สำคัญและปิดซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสชั่วคราว

บนหน้าจอเริ่มคลิกไทล์ Store เพื่อเข้าถึง Windows Store คลิกการอัปเดต Windows 8.1 จากนั้นคลิกดาวน์โหลด คุณยังสามารถทำงานบนพีซีของคุณได้ในขณะที่ดาวน์โหลดการอัปเดต พื้นที่ดิสก์ความเข้ากันได้ของแอพและอุปกรณ์และการอัปเดตที่จำเป็นจะได้รับการตรวจสอบโดยอัตโนมัติ

หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้นให้รีสตาร์ทพีซีของคุณเลือกการตั้งค่าและลงชื่อเข้าใช้หลังจากตั้งค่าบัญชี Microsoft ของคุณและสร้างการตั้งค่าที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ SkyDrive คุณจะเห็นหน้าจอเริ่มใหม่ที่คุณสามารถเริ่มสำรวจ Windows ใหม่ได้

หากคุณกำลังอัปเดตเป็น Windows 8.1 จาก Windows 7 ผู้ช่วยอัปเกรดจะเรียกใช้รายงานความเข้ากันได้และแนะนำคุณตลอดกระบวนการ คุณยังสามารถซื้อ Windows 8.1 บนดีวีดีเพื่อเป็นทางเลือกในการอัพเกรดออนไลน์ได้อีกด้วย หลังจากที่คุณดาวน์โหลด Upgrade Assistant และเรียกใช้รายงานความเข้ากันได้ฟรีคุณจะเลือกได้ว่าจะเก็บอะไรและจะสำรองไฟล์อะไร

ผู้ช่วยอัปเกรดจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อพีซีของคุณพร้อมสำหรับการอัปเกรด Windows 8.1 จะแนะนำรุ่นให้ซื้อและดาวน์โหลดพร้อมการติดตั้งทีละขั้นตอน

ไปที่หน้าการสนับสนุนบน Windows Microsoft.com และคลิกที่การติดตั้งสำหรับรายละเอียดการอัปเกรด Windows 8.1 เกี่ยวกับวิธีการอัปเดตจาก Windows 8, Windows 7, Windows Vista หรือ Windows XP

Lenovo PC ของฉันสามารถใช้งาน Windows 8 ได้หรือไม่

ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบข้อกำหนดของระบบเพื่อดูว่าพีซีของคุณเข้ากันได้กับ Windows 8.1 หรือไม่ หากคุณกำลังอัปเดตจาก Windows 8 เป็น Windows 8.1 ความต้องการของระบบเกือบจะเหมือนกัน พีซีที่ติดตั้ง Windows 8 มีแนวโน้มที่จะติดตั้ง Windows 8.1 อยู่แล้วซึ่งคุณสามารถติดตั้งได้ฟรีจาก Windows Store

บน Windows.Microsoft.com คลิกที่หน้าดาวน์โหลดและร้านค้าจากนั้นซื้อ Windows เลื่อนไปที่ความต้องการของระบบและคลิกที่“ ดูข้อกำหนดของระบบทั้งหมด” เพื่อดูรายการข้อกำหนดของระบบเพื่อเรียกใช้ Windows 8.1 บนพีซี Lenovo ของคุณ คุณจะเห็นรายการตรวจสอบข้อกำหนดที่จำเป็นในการรัน Windows 8.1 รวมถึงโปรเซสเซอร์ RAM พื้นที่ฮาร์ดดิสก์และการ์ดแสดงผล นอกจากนี้ยังมีรายการข้อกำหนดเพิ่มเติมในการใช้คุณสมบัติบางอย่าง

หากคุณกำลังอัปเกรดจาก Windows 7 เป็น Windows 8.1 ผู้ช่วยอัปเกรดจะทำหน้าที่เป็นคำแนะนำตลอดกระบวนการ หลังจากที่คุณดาวน์โหลดและเรียกใช้ Upgrade Assistant จะมีรายงานความเข้ากันได้และตรวจสอบเพื่อดูว่าโปรแกรมและอุปกรณ์ปัจจุบันจะทำงานหรือไม่บนพีซีของคุณหลังจากอัปเกรด Windows 8.1 ผู้ช่วยอัปเกรดจะอธิบายวิธีทำให้แอปและอุปกรณ์บางอย่างทำงานได้อีกครั้ง เลือกสิ่งที่จะเก็บค้นหาโปรแกรมที่จะต้องติดตั้งใหม่และสำรองไฟล์สำคัญ ผู้ช่วยอัปเกรดจะบอกคุณว่าพีซีของคุณสามารถใช้งาน Windows 8.1 ได้หรือไม่จากนั้นจะแนะนำรุ่นและตัวเลือกให้ซื้อ ขั้นตอนบนหน้าจอจะแจ้งให้คุณดาวน์โหลดและติดตั้ง

ความต้องการของระบบสำหรับ Windows 8 คืออะไร?

ความต้องการของระบบสำหรับ Windows 8.1 และ Windows 8 แสดงอยู่บน Windows Microsoft.com คลิกที่ดาวน์โหลดและร้านค้าซื้อ Windows จากนั้นดูความต้องการของระบบทั้งหมด คุณจะเห็นข้อกำหนดของระบบที่พีซีของคุณต้องใช้ในการรัน Windows 8.1 และ Windows 8 รวมถึงรายการข้อกำหนดเพิ่มเติมเพื่อเรียกใช้คุณสมบัติบางอย่าง

หากคุณกำลังใช้งาน Windows 8 บนพีซีของคุณพีซีของคุณมีแนวโน้มที่จะสามารถใช้งาน Windows 8.1 ได้แล้วเนื่องจากความต้องการของระบบสำหรับระบบปฏิบัติการทั้งสองเหมือนกัน หากคุณกำลังอัปเดตจาก Windows 7 เป็น Windows 8.1 ให้ดาวน์โหลดและเรียกใช้ Upgrade Assistant ผู้ช่วยอัปเกรดจะตรวจสอบความต้องการของระบบสำหรับคุณและจัดทำรายงานความเข้ากันได้ ผู้ช่วยอัปเกรดจะตรวจสอบว่าพีซีของคุณใช้งานได้กับการอัปเกรด Windows 8.1 หรือไม่และแนะนำคุณตลอดกระบวนการติดตั้ง

Microsoft Windows แสดงรายการข้อกำหนดของระบบต่อไปนี้สำหรับ Windows 8 และ 8.1 บนเว็บไซต์:

 • โปรเซสเซอร์ 1 GHz หรือเร็วกว่าพร้อมรองรับ PAE, NX และ SSE2
 • RAM 1 GB (32 บิต) หรือ 2 GB RAM (64 บิต)
 • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ 16 GB (32 บิต) หรือ 20 GB (64 บิต)
 • ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 768
 • โปรเซสเซอร์กราฟิก Microsoft DirectX 9 พร้อมไดรเวอร์ WDDM
 • พีซีต้องรองรับมัลติทัชเพื่อใช้ระบบสัมผัส

ฉันจะหาพีซีหรือแท็บเล็ต Windows 8 ได้จากที่ใด

ในเมนูหลักของหน้าแรกของ Lenovo ให้คลิกที่ Laptops & Ultrabooks คุณจะเห็นรายการแล็ปท็อปและอัลตร้าบุ๊ค สามรายการ สำหรับธุรกิจ และสำนักงานที่บ้านความบันเทิงเกมและนักเรียน

ใช้การนำทางในแถบด้านข้าง“ จำกัด การค้นหาของคุณ” เพื่อเลือกระบบปฏิบัติการ Windows 8 หรือ Windows 8 Pro คุณยังสามารถปรับแต่งการค้นหาของคุณโดยใช้ตัวเลือกอื่น ๆ ได้แก่ ขนาดหน้าจอโปรเซสเซอร์ยี่ห้อราคาเริ่มต้นประเภทและการใช้งาน ตัวเลือกอื่น ๆ ได้แก่ น้ำหนักความละเอียดและสี การ จำกัด การค้นหาของคุณให้แคบลงจะช่วยให้คุณปรับแต่งผลการค้นหาเพื่อให้คุณพบแล็ปท็อปหรือ Ultrabook ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณไม่ว่าจะเป็นสำหรับที่ทำงานหรือโรงเรียน

เพื่อประสิทธิภาพระดับพรีเมียมและความน่าเชื่อถือระดับตำนานแล็ปท็อป Thinkpad จะเป็นพีซีสำหรับคุณ แล็ปท็อป IdeaPad ของ Lenovo มีการออกแบบที่มีสไตล์ส่วน Essential Laptops มีราคาที่คุ้มค่าและคุณสมบัติระดับเริ่มต้น

ในเมนูหลักของหน้าแรกของ Lenovo ให้คลิกที่แท็บเล็ตซึ่งคุณจะพบชุดแท็บเล็ต Android และ Windows และแท็บเล็ตพีซี เลือก Windows 8 หรือ Windows 8 Pro เพื่อ จำกัด การค้นหาของคุณให้แคบลงสำหรับแท็บเล็ตด้วยระบบปฏิบัติการเหล่านี้ แท็บเล็ต Lenovo Windows อันดับต้น ๆ ได้แก่ Lenovo Miix 2, ThinkPad Tablet 2 และ ThinkPad Helix

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมโปรดคลิกที่ทำความรู้จักกับ Windows 8 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Windows 8 และแอพยอดนิยมเพื่อความบันเทิงมัลติทาสก์และเชื่อมต่ออยู่เสมอ คลิกที่พีซีเครื่องใดที่เหมาะกับฉัน เพื่อค้นหาพีซีที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

ซ่อนเพิ่มเติม
ซ่อน

ซ่อนเพิ่มเติม
คลิกเพื่อดูข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดราคา ข้อจำกัด การรับประกัน และข้อมูลอื่นๆ ของ LENOVO

Arrow down
open in new tab
เปรียบเทียบ  ()
x