แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตเพลง

นี่คือกล่องข้อความแนะนำสินค้า
คำแนะนำยอดนิยม
เริ่มต้นที่
ดูทั้งหมด >
ภาษา
French
English
ไทย
繁體中文
สวัสดี
All
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
ยกเลิกการผลิต
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีเพื่อบันทึกตะกร้าสินค้าของท่าน!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
นำออก
items in cart
Fill it in with great deals
Some items in your cart are no longer available. Please visit cart for more details.
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
ใช่
ไม่
Popular Searches
Hamburger Menu
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
{"arrowColor":"#ffffff","backgroundColor":"#285d50","sideMsg":{"t_id":"","language":{"th":"","en_th":"","en":"","th_th":""},"id":""},"data":[{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page79af49bc-f295-45f8-9b30-0faed991274d","language":{"th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECyber%20Monday%26nbsp%3BDeals%20%3A%20Time-limited%3A%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%2050%25%20!%20ThinkPad%2C%20Legion%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86%20%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2!%20%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%2010%25%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECyber%20Monday%26nbsp%3BDeals%20-%20Time-limited%3A%20PCs%20up%20to%2050%25%20OFF!%20Across%20ThinkPad%2C%20Legion%20%26amp%3B%20more!%20Until%20stocks%20last!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936%20to%20unlock%20up%20to%20additional%2010%25%20off%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20textvalue%3D%22All%20Deals%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EAll%20Deals%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":""},"id":"Page79af49bc-f295-45f8-9b30-0faed991274d"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page12b43161-def5-4d37-af31-eea8ee781bc2","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECyber%20Monday%26nbsp%3BBusiness%20Savings%20%7C%20Join%20Lenovo%20Pro%20for%2010%25%20Welcome%20Discount%2C%20Double%20First%20Purchase%20Gifts%20%26amp%3B%20Extra%20Member%20Savings!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22JOIN%20FOR%20FREE%22%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration-line%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EJOIN%20FOR%20FREE%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20Cyber%20Monday%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Pro%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2010%25%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page12b43161-def5-4d37-af31-eea8ee781bc2"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page42360959-4afb-413d-8cdf-d27ed70d4b77","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EBack%20to%20School%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Education%20to%20enjoy%20up%20to%208%25%20Welcome%20Discount%20for%20students%20%26amp%3B%20teachers.%20SheerID%20is%20applicable.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EStudent%20Survey%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Education%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%208%25%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SheerID%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page42360959-4afb-413d-8cdf-d27ed70d4b77"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page5ce3e12e-4dc5-4131-abb7-5b2e491bf746","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EReady%2C%20set%2C%20grab%20your%20PC%20in%20%26nbsp%3Bwith%20Free%20shipping%20sitewide%2C%20no%20minimum%20Spend.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3BCall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page5ce3e12e-4dc5-4131-abb7-5b2e491bf746"},"gInfo":""}],"autoRun":true}
 • Cyber Monday Deals : Time-limited: ส่วนลดพีซีมากถึง 50% ! ThinkPad, Legion และอื่นๆ อีกมากมาย! ด่วนจนกว่าสินค้าจะหมด!

  โทร 1800-011-936 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10%   ทุกข้อเสนอ

 • ส่วนลดสำหรับธุรกิจต้อนรับ Cyber Monday | สมัคร Lenovo Pro แล้วรับส่วนลดต้อนรับ 10% ของขวัญสำหรับการซื้อครั้งแรก และส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก  โทร 1800-011-936    สมัครฟรี

 • เปิดเทอมนี้ | สมัคร Lenovo Education แล้วรับส่วนลดต้อนรับสูงสุด 8% สำหรับนักเรียนและครู ใช้ SheerID ได้ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย  แบบสอบถาม

 • ระวัง เตรียมตัว คว้าพีซีของคุณ จัดส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ ไม่มียอดขั้นต่ำ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดของการผลิตเพลง

ดนตรีเปรียบเสมือนมหาสมุทร: สามารถเปลี่ยนกระแสอารมณ์ทั้งหมดของคุณ ล้างอารมณ์ของคุณ และทำให้ร่างกายของคุณเข้าสู่สภาวะของจิตใจที่ต่างออกไป ทั้งหมดนี้ทำได้ด้วยโน้ตเพียงไม่กี่คำ

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตเพลงคือการจัดส่งโดยพื้นฐานแล้ว - การหลบหลีก การนำทาง และการควบคุม Cs ระดับสูง และเราพร้อมช่วยคุณเลือกเครื่องที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณและการเดินทางด้วยเสียงของคุณ

ด้านล่างนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับแล็ปท็อปที่ดีที่สุดในการผลิตเพลง พูดคุยถึงปัจจัยที่คุณต้องพิจารณา และสิ่งที่ผู้ผลิตเพลงต้องการในแล็ปท็อป

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องกังวลเรื่องความเร็วอีกต่อไป

โปรแกรมผลิตเพลงต้องการ RAM ที่รวดเร็ว (หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม) และพื้นที่ดิสก์เพียงพอเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณต้องการเวิร์กสเตชันที่รันโปรแกรมผลิตเพลงเหมือนที่ถูกสร้างขึ้นมา คุณต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์ระดับพรีเมียมและ RAM จำนวนมาก

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดในด้านการผลิตเพลงใช้โปรเซสเซอร์ชั้นยอดที่มีหลายคอร์ พลังประมวลผล 2.4 GHz และแรมอย่างน้อย 8 GB อย่างไรก็ตาม ด้วยโปรแกรมที่เข้มงวดทั้งหมด หลายโปรแกรมในฟิลด์เสียงดิจิทัลต้องการ RAM ขั้นต่ำ 16 GB

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับขุมสมบัติของไฟล์เพลง

ด้วยที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ออนไลน์ พื้นที่จัดเก็บในเครื่องไม่สำคัญเหมือนเมื่อก่อน เนื่องจากคุณสามารถบันทึกไฟล์ของคุณบนอินเทอร์เน็ต - สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไป แต่อย่างที่เรากล่าวไป การผลิตเพลงต้องใช้โปรแกรมที่หนักหน่วงและไฟล์ขนาดใหญ่จำนวนมากซึ่งต้องการพื้นที่จัดเก็บจำนวนมาก

SSD (โซลิดสเตตไดรฟ์) เป็นที่ชื่นชอบในปัจจุบัน เนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า และเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบหมุนทั่วไป SSD ยังเงียบและเชื่อถือได้มากกว่า HDD แบบเดิม

แล็ปท็อปในอุดมคติของคุณสำหรับการผลิตเพลงควรมีที่เก็บข้อมูลมากมายสำหรับไฟล์เพลง เอกสาร ตัวอย่าง และโปรแกรมทั้งหมดของคุณ แทร็กที่ซับซ้อนเพียงแทร็กเดียวสามารถรองรับได้ถึง 1 GB ดังนั้นจึงง่ายที่จะเห็นว่าเหตุใดผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงดิจิทัลจึงใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอย่างน้อย 256 GB ผู้ผลิตเพลงบางรายต้องการใช้ไดรฟ์คู่ ซึ่งเป็นทั้ง SSD และ HDD และเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ ผู้ผลิตหลายรายยังใช้ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกเพื่อจัดเก็บข้อมูล (แต่หากคุณได้รับเวิร์กสเตชันที่เหมาะสม คุณไม่จำเป็นต้องซื้อที่จัดเก็บข้อมูลภายนอก เนื่องจากแล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตเพลงมาพร้อมกับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1 TB หรือมากกว่า)

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดพร้อมพอร์ตทองคำ

ด้วยการผลิตเพลง คุณมีเครื่องมือมากมายที่คุณต้องใช้ เวิร์คสเตชั่นเสียงดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบของคุณมีพอร์ตพื้นฐาน บวกกับคุณสมบัติพิเศษทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการผลิตเพลง พร้อมพอร์ตสำรอง

บางอย่างจำเป็น (เมาส์ไร้สาย หูฟังความละเอียดสูง ฯลฯ) และบางอย่างไม่จำเป็น แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการบันทึกเพลงมีพอร์ตพื้นฐานทั้งหมด บวกกับอุปกรณ์เสริมที่คุณต้องการ พร้อมพอร์ตสำรอง

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับเวิร์คสเตชั่นเสียงดิจิตอล

คุณอาจจะใช้ DAW (เวิร์กสเตชันเสียงดิจิตอล) ดังนั้นคุณจึงจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับเครื่องใดก็ได้ที่คุณเลือก DAW ต้องการพลัง หน่วยความจำ และความเร็วจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม คุณอาจสามารถลดต้นทุนได้หากคุณใส่ใจกับ DAW ของคุณ เวิร์กสเตชันเสียงแบบดิจิทัลมักจะปฏิเสธความต้องการการ์ดเสียงและเครื่องมืออื่นๆ ดังนั้นให้ตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการกับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางฟรีอย่างแท้จริง

อายุการใช้งานแบตเตอรี่เฉลี่ยอยู่ที่ 1-5 ชั่วโมง แต่ถ้าไม่เกิน 7 ให้มองหา แล็ปท็อปจำนวนมากมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานกว่า 10 ชั่วโมง และบางรุ่นอาจถึงหนึ่งวันด้วยซ้ำ!

เวิร์คสเตชั่ นพกพา ThinkPad P Series ของ Lenovo มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานถึง 16 ชั่วโมงที่น่าประทับใจ และเป็นที่ชื่นชอบของนักออกแบบรุ่นใหม่

ไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับกราฟิก

เมื่อพูดถึงกราฟิก คุณมีสองตัวเลือก: GPU เฉพาะ (หน่วยประมวลผลกราฟิก) ซึ่งเป็นอิสระจากโปรเซสเซอร์ หรือ GPU ในตัวซึ่งขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์

ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด คุณไม่จำเป็นต้องใช้ GPU เฉพาะ เว้นแต่ว่าคุณกำลังทำงานกับกราฟิกที่ไม่ยอมใครง่ายๆ เช่น วิดีโอเกม, VR หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน GPU แบบบูรณาการใหม่ล่าสุดมีมากกว่าความสามารถในการจัดการปริมาณงานหนักและการผลิตกราฟิกคุณภาพสูง

ปัจจัยที่ต้องพิจารณา

เมื่อค้นหาแล็ปท็อปที่ดีที่สุดในด้านการผลิตเพลง มีคุณลักษณะสำคัญบางประการที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้

โปรเซสเซอร์ –คุณต้องมีโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลังสำหรับการผลิตเพลง โปรเซสเซอร์ที่ดีที่สุดมีหลายคอร์และให้พลังการประมวลผลมากกว่า 2.4 GHz เพื่อให้แน่ใจว่ามัลติทาสกิ้งที่สอดคล้องกัน

RAM –โปรแกรมยังคงใช้ RAM สำหรับหน่วยความจำ ดังนั้นควรมี RAM เพียงพอเพื่อรองรับโปรแกรมที่ต้องใช้การประมวลผลสูง จำนวน RAM ขั้นต่ำที่จำเป็นในการรันโปรแกรมของคุณอย่างเหนียวแน่นคือ 8 GB แต่คุณควรติดไว้ที่ 16 GB หรือ 32 GB ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณงานของคุณมีความเข้มข้นสูงเพียงใด

ที่เก็บข้อมูล (SSD, HDD และฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก) – ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ทำให้ที่เก็บข้อมูลในเครื่องมีความสำคัญน้อยลง แต่แล็ปท็อปที่ดีที่สุดของการผลิตเพลงใช้ SSD (โซลิดสเตตไดรฟ์) และผู้ใช้บางคนอาจเลือกที่จะเพิ่ม (หรือต้องการ ) ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก พื้นที่เก็บข้อมูลขั้นต่ำที่แล็ปท็อปการผลิตเพลงควรมีคือ 256 GB แม้ว่าส่วนใหญ่ในวิชาชีพด้านเสียงดิจิทัลแนะนำให้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอย่างน้อย 512 GB - 1 TB ที่มีนัยสำคัญ

พอร์ตอุปกรณ์เสริมมากมาย –แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตเพลงมีอินพุตเพียงพอเพื่อรองรับอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น เช่น หูฟังและเมาส์ไร้สาย รวมถึงพอร์ตเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์สนุกๆ ที่ไม่ค่อยได้ใช้แต่ยังคงมีประโยชน์

ไร้สาย/Wi-Fi –หากคุณกำลังอัปโหลดเพลงออนไลน์ (ซึ่งคุณเกือบจะเป็นอย่างแน่นอน) คุณต้องมี Wi-Fi ที่เร็วกว่าแมวเปียก มาตรฐาน IEEE ใหม่คือ 802.11ac (5 GHz สูงถึง 1300 Mbps) ซึ่งมากกว่ามาตรฐานก่อนหน้าเกือบสามเท่า (802.11n สูงถึง 450 Mbps)

แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนาน –คุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมที่เข้มข้นซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่เป็นจำนวนมาก แต่คุณยังต้องการงานเต็มวัน มองหาเวิร์กสเตชันที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ดีเยี่ยม อย่ายอมจ่ายน้อยกว่า 7 ชั่วโมง แม้ว่าเวิร์กสเตชันที่ดีที่สุดจะเกิน 10 ชั่วโมงในโหมดเพิ่มประสิทธิภาพอย่างง่ายดาย

น้ำหนักเบาแต่ทนทาน –แล็ปท็อปที่ยอดเยี่ยมสามารถทนต่อการตกกระแทกและกระแทกได้หลายครั้ง ในฐานะโปรดิวเซอร์เพลง คุณมักจะเดินทางไปกับเวิร์กสเตชันของคุณบ่อยๆ ดังนั้นคุณต้องมีน้ำหนักเบาแต่ยังคงทนทานพอที่จะตกเก้าอี้ (หรือสองตัว)

จอภาพ – การแสดงผลไม่ได้อยู่ที่ด้านบนสุดของรายการสำหรับการผลิตเพลง แต่คุณยังคงต้องการหน้าจอที่มีพื้นที่หน้าจอเพียงพอสำหรับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและจอภาพ HD ที่ชัดเจน เวิร์กสเตชันส่วนใหญ่มาพร้อมกับจอแสดงผลความละเอียดสูงที่จะให้บริการคุณได้ดี คำถามคือหน้าจอขนาดใด (ประมาณ): เล็ก 13” กลาง 15” และใหญ่ 17” และคุณต้องการพื้นที่หน้าจอเท่าใด

กราฟิก –โปรเซสเซอร์ในปัจจุบันมี GPU ที่ผสานรวมเข้ากับ GPU โดยเฉพาะ และหากคุณไม่ได้ใช้งานวิดีโอ GPU ที่ผสานรวมล่าสุดก็เพียงพอแล้วสำหรับงานผลิตเพลงใดๆ

เว็บแคม –เว็บแคมที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเวิร์กสเตชันใดๆ ในปี 2021 การประชุมออนไลน์ การนัดหมาย การปรึกษาหารือ และอื่นๆ ทั้งหมดต้องใช้เว็บแคมความละเอียดสูงที่ให้วิดีโอที่คมชัดและคมชัด (ได้คะแนนโบนัสหากคุณมีไมโครโฟนที่ดี แต่คนส่วนใหญ่ชอบ โดยใช้ชุดหูฟัง)

ผู้ผลิตเพลงต้องการอะไรในแล็ปท็อป?

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับโปรดิวเซอร์เพลงมีโปรเซสเซอร์ที่ไม่อยู่ในโลกนี้ ขุมสมบัติของ RAM และลำโพงนักฆ่า แต่ก็ยังมีคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ อีกสองสามอย่าง

แล็ปท็อปที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตเพลงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการผลิตแทร็กที่ดีที่สุด:

 • CPU ที่มีหลายคอร์ที่สามารถเล่นปาหี่แม้แต่โปรแกรมที่ไม่ยอมใครง่ายๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • RAM อย่างน้อย 8 GB แม้ว่าค่ากำหนดคือ 16 GB + เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเวลาแฝง
 • พื้นที่จัดเก็บ SSD มากกว่า 256 GB – ดีกว่า 512 GB – 1 TB +
 • Wi-Fi ที่เร็วฟ้าผ่าเพื่ออัปโหลดไฟล์และโพสต์บนบริการสตรีมมิ่ง - 802.11ac (5 GHz สูงสุด 1300 Mbps) เป็นมาตรฐาน IEEE ใหม่ ซึ่งมากกว่ามาตรฐานก่อนหน้าเกือบสามเท่า (802.11n สูงสุด 450 Mbps )
 • น้ำหนักเบาแต่ทนทานต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 • อินพุต (พอร์ต) มากมายเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมทั้งหมดของคุณ
 • จอแสดงผลความละเอียดสูงที่ใหญ่พอที่จะดูหน้าต่างหลายบานที่อยู่เคียงข้างกัน เพื่อปรับปรุงการทำงานและหลีกเลี่ยงอาการเมื่อยล้า
 • แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานอย่างน้อย 7+ ชั่วโมง; มืออาชีพด้านดนตรีส่วนใหญ่ชอบมากกว่า 10+ ชั่วโมง
 • เว็บแคมสำหรับการนัดหมาย การประชุม และการให้คำปรึกษาออนไลน์

ใช่ ดนตรีเปรียบเสมือนทะเล และคุณต้องการเรือที่เหมาะสมเพื่อการเดินทางที่ประสบความสำเร็จ นั่นเป็นเหตุผลที่เราทำเพื่อคุณ

ด้วยโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลัง พื้นที่เก็บข้อมูลจำนวนมาก และพอร์ตทั้งหมดที่เรือต้องการ Lenovo ThinkPad P Series มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการบันทึกเพลงในเวิร์กสเตชันน้ำหนักเบา ทนทาน และมีประสิทธิภาพสูงเพียงเครื่องเดียว

ซ่อนเพิ่มเติม
ซ่อน

ซ่อนเพิ่มเติม
คลิกเพื่อดูข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดราคา ข้อจำกัด การรับประกัน และข้อมูลอื่นๆ ของ LENOVO

Arrow down
open in new tab
เปรียบเทียบ  ()
x