วิธีอัปเดตโฮมเพจเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ

นี่คือกล่องข้อความแนะนำสินค้า
คำแนะนำยอดนิยม
เริ่มต้นที่
ดูทั้งหมด >
ภาษา
French
English
ไทย
繁體中文
สวัสดี
All
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
ยกเลิกการผลิต
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีเพื่อบันทึกตะกร้าสินค้าของท่าน!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
นำออก
items in cart
Fill it in with great deals
Some items in your cart are no longer available. Please visit cart for more details.
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
ใช่
ไม่
Popular Searches
Hamburger Menu
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
{"arrowColor":"#ffffff","backgroundColor":"#285d50","sideMsg":{"t_id":"","language":{"th":"","en_th":"","en":"","th_th":""},"id":""},"data":[{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e","language":{"th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%3A%20Time-limited%3A%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%2050%25!%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%2010%25%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EYear%20End%2012.12%20Sales%20-%20Time-limited%3A%20Up%20to%2050%25%20OFF!%20The%20biggest%20sale%20of%20the%20year%20is%20here!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936%20to%20unlock%20up%20to%20additional%2010%25%20off%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EAll%20Deals%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":""},"id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20Business%20Savings%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Pro%20for%2010%25%20Welcome%20Discount%2C%20Double%20First%20Purchase%20Gifts%20%26amp%3B%20Extra%20Member%20Savings!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22JOIN%20FOR%20FREE%22%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration-line%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EJOIN%20FOR%20FREE%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2012.12%20%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Pro%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2010%25%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%26nbsp%3B%26nbsp%3B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EBack%20to%20School%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Education%20to%20enjoy%20up%20to%208%25%20Welcome%20Discount%20for%20students%20%26amp%3B%20teachers.%20SheerID%20is%20applicable.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EStudent%20Survey%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Education%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%208%25%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SheerID%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EReady%2C%20set%2C%20grab%20your%20PC%20in%20%26nbsp%3Bwith%20Free%20shipping%20sitewide%2C%20no%20minimum%20Spend.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3BCall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856"},"gInfo":""}],"autoRun":true}
  • 12.12 จัดเต็มส่งท้ายปี : Time-limited: ส่วนลดมากถึง 50%! มหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี

    โทร 1800-011-936 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10%   ทุกข้อเสนอ

  • ส่วนลดสำหรับธุรกิจต้อนรับ 12.12 | สมัคร Lenovo Pro แล้วรับส่วนลดต้อนรับ 10% ของขวัญสำหรับการซื้อครั้งแรก และส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก  โทร 1800-011-936    สมัครฟรี

  • เปิดเทอมนี้ | สมัคร Lenovo Education แล้วรับส่วนลดต้อนรับสูงสุด 8% สำหรับนักเรียนและครู ใช้ SheerID ได้ 

    โทร 1800-011-936      ซื้อเลย  แบบสอบถาม

  • ระวัง เตรียมตัว คว้าพีซีของคุณ จัดส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ ไม่มียอดขั้นต่ำ 

    โทร 1800-011-936      ซื้อเลย

ฉันจะอัปเดตหน้าแรกของเบราว์เซอร์ได้อย่างไร

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้รับการโหลดไว้ล่วงหน้าด้วยหน้าแรกเริ่มต้นซึ่งมักจะเป็น Google.com หรือ Bing.com ซึ่งจะเปิดขึ้นเมื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพจที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่อเปิดโฮมเพจเริ่มต้นที่คุณเลือก ขั้นตอนในการเปลี่ยนโฮมเพจเริ่มต้นจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ

ผู้ใช้ Mozilla Firefox สามารถเปลี่ยนโฮมเพจได้บนแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าแรกของเบราว์เซอร์ คลิกเมนู "Tools" จากนั้นเลือก "Options" บนหน้าจอตัวเลือกเลือก "ทั่วไป" จากตัวเลือกเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ ภายในหน้าจอ "ทั่วไป" ถัดจาก "โฮมเพจ" ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บที่ต้องการให้เป็นหน้าแรกใหม่จากนั้นคลิก "ตกลง" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หากต้องการเปลี่ยนหน้าแรกของคุณใน Google Chrome ให้เปิดเบราว์เซอร์ Chrome ของคุณและคลิกที่ไอคอนเมนูที่แสดงด้วยสามบรรทัดที่มุมบนขวาของหน้าจอถัดจากช่องป้อนที่อยู่เว็บ เลือก "การตั้งค่า" จากตัวเลือกแบบเลื่อนลง ในหน้าจอ "การตั้งค่า" ให้เลือกช่อง "แสดงปุ่มหน้าแรก" เมื่อเลือกช่องแล้วให้คลิกปุ่ม "เปลี่ยน" ที่อยู่ถัดจากที่อยู่ที่แสดงด้านล่างปุ่มแสดงหน้าแรก เปลี่ยนที่อยู่เป็นหน้าแรกที่คุณต้องการ

Internet Explorer สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในลักษณะเดียวกันกับ Mozilla Firefox เริ่มต้นด้วยการเปิด Internet Explorer และบนแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าแรกของเบราว์เซอร์ของคุณคลิกเมนู "เครื่องมือ" ภายใต้เมนู "Tools" ให้เลือก "Internet Options" บนหน้าจอตัวเลือกเลือก "ทั่วไป" จากแท็บเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ ภายในหน้าจอ "ทั่วไป" คุณจะเห็นกล่องข้อความใต้หัวข้อ "หน้าแรก" ภายในกล่องข้อความพิมพ์ที่อยู่เว็บที่คุณต้องการให้เป็นหน้าแรกเริ่มต้นจากนั้นคลิก "ใช้" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

โฮมเพจคืออะไร?

หน้าแรกคือหน้าแรกที่มักจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เช่น Mozilla Firefox, Internet Explorer และ Google Chrome มีการโหลดหน้าแรกเริ่มต้นไว้ล่วงหน้าซึ่งมักจะเป็น Google.com หรือ Bing.com ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ จากหน้าแรกของเบราว์เซอร์คุณสามารถพิมพ์ค้นหาเว็บในช่องค้นหาหรือพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์โดยตรง (หรือที่เรียกว่า URL หรือตัวระบุแหล่งข้อมูลที่เหมือนกัน) ลงในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ที่ด้านบนสุดของหน้าแรก หากคุณใช้เว็บไซต์หรือเบราว์เซอร์อื่นบ่อยกว่าที่โหลดไว้ล่วงหน้าการตั้งค่าหน้าแรกของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากตัวเลือกการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตของเบราว์เซอร์

หน้าแรกยังเป็นชื่อของหน้าแรกหรือหน้าเปิดของเว็บไซต์ ในเว็บไซต์โดยทั่วไปหน้าแรกจะมีการนำทางหรือแถบเมนูที่นำผู้ใช้ไปยังหน้าอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ภายในเว็บไซต์ เมื่อนำทางผ่านเว็บไซต์ผู้ใช้ควรจะสามารถเปลี่ยนเส้นทางกลับไปที่หน้าแรกได้อย่างง่ายดายโดยคลิก "บ้าน" บนแถบเมนูของเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถพิจารณาหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นสารบัญซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของไซต์ทั้งหมดสามารถพบและเข้าถึงได้

ฉันสามารถมีหน้าแรกมากกว่าหนึ่งหน้าได้หรือไม่?

เว็บไซต์หลายแห่งที่คุณเข้าชมเป็นประจำสามารถตั้งเป็นแท็บหน้าแรกที่เปิดพร้อมกันเมื่อเปิดหน้าจอเบราว์เซอร์ของคุณ เว็บไซต์ใดปรากฏขึ้นและค่ากำหนดหน้าแรกอื่น ๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในตัวเลือกการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ

ผู้ใช้ Mozilla Firefox สามารถตั้งค่าหน้าแรกได้มากกว่าหนึ่งหน้าโดยคลิกที่ปุ่มดรอปดาวน์ Firefox ที่อยู่มุมบนซ้ายของหน้าจอ จากเมนูแบบเลื่อนลงเลือก "ตัวเลือก" จากหน้าจอ "ตัวเลือก" เลือกแท็บ "ทั่วไป" ในช่องป้อนข้อมูลถัดจาก "หน้าแรก" ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์เต็มรูปแบบแรกที่คุณต้องการใช้สำหรับแท็บแรก (รวมถึง http: //) ในช่องเดียวกันให้พิมพ์แถบแนวตั้ง (ใช้ "ไปป์" ซึ่งอยู่ที่มุมขวาบนของแป้นพิมพ์ส่วนใหญ่ด้านล่างแป้น Backspace บนแป้นเดียวกันกับสัญลักษณ์ "\") หลังจากที่อยู่เว็บแรกแล้วพิมพ์ ในที่อยู่ที่สอง ทำตามรูปแบบนี้ต่อไปจนกว่าคุณจะรวมแท็บเว็บไซต์ที่คุณต้องการทั้งหมด

ใน Google Chrome ให้คลิกไอคอนเมนูที่มุมขวาบนของหน้าจอถัดจากช่องป้อนที่อยู่เว็บ เลือก "การตั้งค่า" จากตัวเลือกแบบเลื่อนลง ในส่วน "On Startup" ให้เลือก "Open a specific page or set of pages" คุณจะเห็นลิงค์ชื่อ "ตั้งค่าเพจ" คลิกที่ลิงค์เพื่อเพิ่มหน้าใหม่โดยป้อนที่อยู่เว็บในฟิลด์ที่ให้ไว้

ในการตั้งค่าแท็บหน้าแรกหลายแท็บใน Internet Explorer ให้ไปที่ "Tools" จากนั้น "Internet Options" คลิกที่แท็บ "ทั่วไป" และคุณจะเห็นช่องป้อนข้อมูลใต้ "หน้าแรก" เพียงพิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการตั้งเป็นแท็บหน้าแรกจากนั้นกด "ตกลง" เพื่อบันทึก

ฉันจะทำให้ Google เป็นหน้าแรกของฉันได้อย่างไร

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เช่น Mozilla Firefox, Internet Explorer และ Google Chrome ได้รับการโหลดไว้ล่วงหน้าด้วยหน้าแรกเริ่มต้นซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ในกรณีส่วนใหญ่หน้าแรกจะถูกตั้งค่าเป็น Google หรือ Bing ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาชั้นนำสองรายการ หากหน้าแรกของคุณไม่ได้ตั้งค่าไว้ใน Google คุณสามารถตั้งเป็นหน้าแรกของคุณได้โดยไปที่ตัวเลือกการตั้งค่าของเบราว์เซอร์

ใน Mozilla Firefox คลิกเมนู "Tools" จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าแรก ภายใต้เมนู "Tools" ให้เลือก "Options" บนหน้าจอตัวเลือกเลือก "ทั่วไป" จากตัวเลือกเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ ภายในหน้าจอ "ทั่วไป" ถัดจาก "หน้าแรก" ให้ป้อน "https://www.google.com" เพื่อตั้งค่า Google เป็นหน้าแรกของคุณ

ในการกำหนดให้ Google เป็นหน้าแรกเริ่มต้นของคุณใน Google Chrome ให้คลิกที่ไอคอนเมนูที่แสดงด้วยสามบรรทัดที่มุมบนขวาของหน้าจอถัดจากช่องป้อนที่อยู่เว็บ เลือก "การตั้งค่า" จากตัวเลือกแบบเลื่อนลง ในหน้าจอ "การตั้งค่า" ให้เลือกช่อง "แสดงปุ่มหน้าแรก" เมื่อทำเครื่องหมายในช่องแล้วให้คลิก "เปลี่ยน" และเปลี่ยนที่อยู่เป็น "https://www.google.com"

ผู้ใช้ Internet Explorer สามารถตั้งค่าหน้าแรกของตนเป็น Google ในลักษณะเดียวกับผู้ใช้ Mozilla Firefox บนแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าแรกของเบราว์เซอร์ให้คลิกเมนู "เครื่องมือ" ภายใต้เมนู "Tools" ให้เลือก "Internet Options" บนหน้าจอตัวเลือกเลือก "ทั่วไป" จากแท็บเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ ภายในหน้าจอ "ทั่วไป" คุณจะเห็นกล่องข้อความใต้หัวข้อ "หน้าแรก" ในช่องข้อความพิมพ์ "https://www.google.com"

ซ่อนเพิ่มเติม
ซ่อน

ซ่อนเพิ่มเติม
คลิกเพื่อดูข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดราคา ข้อจำกัด การรับประกัน และข้อมูลอื่นๆ ของ LENOVO

Arrow down
open in new tab
เปรียบเทียบ  ()
x