วิธีสร้างแล็ปท็อปแบบกำหนดเอง

นี่คือกล่องข้อความแนะนำสินค้า
คำแนะนำยอดนิยม
เริ่มต้นที่
ดูทั้งหมด >
ภาษา
French
English
ไทย
繁體中文
สวัสดี
All
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
ยกเลิกการผลิต
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีเพื่อบันทึกตะกร้าสินค้าของท่าน!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
นำออก
items in cart
Fill it in with great deals
Some items in your cart are no longer available. Please visit cart for more details.
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
ใช่
ไม่
Popular Searches
Hamburger Menu
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
{"arrowColor":"#ffffff","backgroundColor":"#285d50","sideMsg":{"t_id":"","language":{"th":"","en_th":"","en":"","th_th":""},"id":""},"data":[{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e","language":{"th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%3A%20Time-limited%3A%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%2050%25!%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%2010%25%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EYear%20End%2012.12%20Sales%20-%20Time-limited%3A%20Up%20to%2050%25%20OFF!%20The%20biggest%20sale%20of%20the%20year%20is%20here!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936%20to%20unlock%20up%20to%20additional%2010%25%20off%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EAll%20Deals%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":""},"id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20Business%20Savings%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Pro%20for%2010%25%20Welcome%20Discount%2C%20Double%20First%20Purchase%20Gifts%20%26amp%3B%20Extra%20Member%20Savings!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22JOIN%20FOR%20FREE%22%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration-line%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EJOIN%20FOR%20FREE%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2012.12%20%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Pro%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2010%25%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%26nbsp%3B%26nbsp%3B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EBack%20to%20School%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Education%20to%20enjoy%20up%20to%208%25%20Welcome%20Discount%20for%20students%20%26amp%3B%20teachers.%20SheerID%20is%20applicable.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EStudent%20Survey%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Education%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%208%25%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SheerID%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EReady%2C%20set%2C%20grab%20your%20PC%20in%20%26nbsp%3Bwith%20Free%20shipping%20sitewide%2C%20no%20minimum%20Spend.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3BCall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856"},"gInfo":""}],"autoRun":true}
 • 12.12 จัดเต็มส่งท้ายปี : Time-limited: ส่วนลดมากถึง 50%! มหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี

  โทร 1800-011-936 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10%   ทุกข้อเสนอ

 • ส่วนลดสำหรับธุรกิจต้อนรับ 12.12 | สมัคร Lenovo Pro แล้วรับส่วนลดต้อนรับ 10% ของขวัญสำหรับการซื้อครั้งแรก และส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก  โทร 1800-011-936    สมัครฟรี

 • เปิดเทอมนี้ | สมัคร Lenovo Education แล้วรับส่วนลดต้อนรับสูงสุด 8% สำหรับนักเรียนและครู ใช้ SheerID ได้ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย  แบบสอบถาม

 • ระวัง เตรียมตัว คว้าพีซีของคุณ จัดส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ ไม่มียอดขั้นต่ำ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย

ฉันสามารถกำหนดค่าแล็ปท็อปของตัวเองได้หรือไม่?

ผู้ผลิตแล็ปท็อปเกือบทุกรายเสนอความสามารถในการกำหนดค่าระบบใหม่ด้วยโปรเซสเซอร์จอแสดงผลฮาร์ดไดรฟ์และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ผู้ซื้อเลือก การปรับแต่งแล็ปท็อปด้วยวิธีนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่รู้สึกว่ารุ่นที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าที่มีอยู่นั้นไม่มีคุณสมบัติหรือฟังก์ชันบางอย่างที่ต้องการ

ผู้ซื้อพีซีส่วนใหญ่คุ้นเคยกับตัวเลือกที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและสร้างขึ้นเองและข้อความ"ซื้อเลย"หรือ"ปรับแต่งและซื้อ"ที่มาพร้อมกับพวกเขา แต่แนวทางหนึ่งดีกว่าอีกแนวทางหนึ่งหรือไม่? ตามปกติมันขึ้นอยู่กับ คุณให้ความสำคัญกับคุณสมบัติเพิ่มเติมที่คุณสามารถเพิ่มลงในระบบที่กำหนดเองได้มากแค่ไหน? คุณต้องการมันเร็วแค่ไหน? คำตอบจะเป็นตัวกำหนดว่าแล็ปท็อปที่กำหนดเองเหมาะกับคุณหรือไม่

ความแตกต่างระหว่างแล็ปท็อปที่กำหนดค่าล่วงหน้าและกำหนดเอง

แล็ปท็อปที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าถูกสร้างขึ้นในจำนวนมากโดยมีข้อกำหนดที่ทราบว่าดึงดูดผู้คนส่วนใหญ่ของตลาดและจำหน่ายโดยตรงบนชั้นวางของร้านค้าหรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต ซื้อแล็ปท็อปที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและคุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีเมื่อกลับถึงบ้านหรือหลังจากรถบรรทุกจัดส่งพัสดุถัดไปมาถึง

แล็ปท็อปที่กำหนดเองสร้างขึ้นจากเฟรมเดียวกันและใช้เทคโนโลยีพื้นฐานเดียวกันกับรุ่นที่สร้างไว้ล่วงหน้า แต่คุณสามารถจัดเตรียมให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้โดยการเลือกโปรเซสเซอร์จอแสดงผลฮาร์ดไดรฟ์และอื่น ๆ ที่เป็นทางเลือกแม้กระทั่งระบบปฏิบัติการอื่นหากมีหลายระบบ จากนั้นระบบใหม่ของคุณจะถูกประกอบขึ้น (ชุดค่าผสมยอดนิยมบางอย่างอาจประกอบไว้ล่วงหน้า) และจัดส่งภายในสองสามวันหรือหลายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต

ฉันจะสั่งซื้อแล็ปท็อปแบบกำหนดเองได้อย่างไร?

ทุกคนสามารถ "สร้าง" แล็ปท็อปที่กำหนดเองได้ เนื่องจากดังที่เราได้แสดงไว้คุณไม่ได้สร้างหรือประกอบขึ้นมาเอง แต่เป็นการสั่งซื้อระบบที่จะสร้างขึ้นตามข้อกำหนดส่วนบุคคลของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงมากนัก!

กระบวนการสั่งซื้อแล็ปท็อปแบบกำหนดเองจะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต โดยทั่วไปคุณจะเริ่มต้นด้วยการค้นหายี่ห้อหรือประเภทรุ่นโดยรวมที่เหมาะกับคุณ (เช่นรุ่นบางและเบาหรือเวิร์กสเตชันกำลังสูงหรือระบบที่ทนทานสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม) จากนั้นผู้ผลิตบางรายจะเสนอโอกาส "สร้างของคุณเอง" หรือ "เลือกข้อกำหนดของคุณ" ที่ lenovo.com ให้มองหาปุ่มที่เขียนว่า "ปรับแต่ง" หรืออะไรที่คล้ายกัน

ในแต่ละกรณีคุณจะเข้าสู่หน้าที่แสดงรายการชิ้นส่วนและราคาที่ปรับแต่งได้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือก รายการเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกเนื่องจากไม่สามารถกำหนดค่าทุกส่วนของทุกระบบได้ แต่โดยทั่วไปคุณจะพบตัวเลือกในหมวดหมู่เหล่านี้:

 • โปรเซสเซอร์: เลือกซีพียูที่เร็วกว่าเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้นหรือลดลงเป็นซีพียูที่ช้ากว่าที่ตรงกับความต้องการของคุณ
 • ระบบปฏิบัติการ: อัปเกรดเป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัว เลือกระหว่างเวอร์ชัน "บ้าน" หรือ "โปร"
 • การแสดงผล: คงการแสดงผล HD ปกติหรือเลื่อนขึ้นไปยังหน้าจอ Full HD หรือ Quad HD ที่มีความละเอียดสูงขึ้น
 • หน่วยความจำ: เพิ่ม RAM (หรือรูปแบบต่างๆ) เพื่อให้คุณสามารถรันโปรแกรมได้มากขึ้นพร้อมกัน
 • ที่เก็บข้อมูล: เก็บฮาร์ดไดรฟ์แม่เหล็กมาตรฐานไว้หรืออัปเกรดเป็นไดรฟ์โซลิดสเตทที่บูตได้อย่างรวดเร็ว

ในพีซีหลายเครื่องสามารถอัพเกรดกราฟิกการ์ดมาตรฐานเพื่อประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ดีขึ้น ระบบบางระบบสามารถปรับปรุงได้ด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือหรือเครื่องมือจดจำใบหน้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและบ่อยครั้งคุณสามารถสั่งซื้อซอฟต์แวร์ความปลอดภัยที่โหลดไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยป้องกันไวรัสจัดการรหัสผ่าน ฯลฯ ได้ทันที คุณสมบัติและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อาจปรับแต่งได้ในพีซีเครื่องใหม่ของคุณ ได้แก่ กล้องคีย์บอร์ดแบตเตอรี่ไร้สายสีตัวเครื่องและอื่น ๆ

ประโยชน์ของแล็ปท็อปที่กำหนดเองเทียบกับแล็ปท็อปที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

แล็ปท็อปที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าได้รับตำแหน่ง ผู้ผลิตศึกษานิสัยของลูกค้าเพื่อคาดการณ์คุณลักษณะและจุดราคาที่จะเป็นที่นิยมในตลาดและผู้บริโภคที่พึงพอใจหลายล้านคนใช้แล็ปท็อปที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าในแต่ละวัน ดังนั้นหากระบบนอกชั้นวางที่มีราคาน่าดึงดูดมีคุณสมบัติที่คุณต้องการหรือหากคุณยังใหม่กับการซื้อแล็ปท็อปและไม่สะดวกในการเลือกซื้อเองให้ไปที่มันและคลิก "ซื้อเลย "

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่สนใจมีข้อดีหลายประการในการสั่งซื้อแล็ปท็อปที่กำหนดเองพร้อมชุดข้อมูลจำเพาะที่ต้องการที่คัดสรรมาอย่างดี ก่อนอื่นคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการและสามารถปรับแต่งระบบให้เหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในสำนักงานการใช้งานในบ้านและในครอบครัวการเล่นเกมหรืออะไรก็ตาม ทำไมต้องจ่ายเงินสำหรับซอฟต์แวร์ที่โหลดไว้ล่วงหน้าหากคุณรู้ว่าคุณจะแทนที่ด้วยโปรแกรมที่คุณชอบดีกว่าหรือซื้อระบบที่โปรเซสเซอร์ไม่รองรับเกมคอมพิวเตอร์ไลฟ์แอ็กชันที่คุณชื่นชอบ

แล็ปท็อปที่กำหนดเองยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ซื้อที่เคยพบว่าตนเองสั่งซื้อและติดตั้งการอัปเกรดระบบหลังจากการซื้อครั้งแรก หากคุณอัปเกรดด้วยวิธีนี้แสดงว่าคุณทราบแล้วถึงความสามารถต่างๆที่สามารถปลดล็อกได้ด้วยโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้นจอแสดงผลความละเอียดสูงและอื่น ๆ การตัดสินใจล่วงหน้าอาจช่วยประหยัดทั้งเวลาและเงิน

ข้อเสียใด ๆ ในการสร้างแล็ปท็อปที่กำหนดเอง - และสิ่งเหล่านี้เป็นความสัมพันธ์เนื่องจากผู้ซื้อบางรายจะไม่พิจารณาข้อเสีย - ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของการอัปเกรดบางอย่างและเวลาที่อาจต้องใช้ในการรับระบบใหม่ของคุณ ตัวอย่างเช่นโปรเซสเซอร์ที่เร็วขึ้นจะทำให้ราคารวมของระบบสูงขึ้นเกือบตลอดเวลาเมื่อเทียบกับรุ่นที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าในรุ่นเดียวกัน และแม้ว่าโลจิสติกส์ซัพพลายเชนที่ทันสมัยจะทำให้กระบวนการผลิตเร็วขึ้นกว่าที่เคย แต่แล็ปท็อปสั่งทำก็ต้องใช้เวลาในการประกอบและจัดส่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้ความพึงพอใจในทันทีที่มาพร้อมกับการซื้อนอกชั้นวาง

ซ่อนเพิ่มเติม
ซ่อน

ซ่อนเพิ่มเติม
คลิกเพื่อดูข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดราคา ข้อจำกัด การรับประกัน และข้อมูลอื่นๆ ของ LENOVO

Arrow down
open in new tab
เปรียบเทียบ  ()
x