เมนูเริ่มบน Windows 8 อยู่ที่ไหน

นี่คือกล่องข้อความแนะนำสินค้า
คำแนะนำยอดนิยม
เริ่มต้นที่
ดูทั้งหมด >
ภาษา
French
English
ไทย
繁體中文
สวัสดี
All
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
ยกเลิกการผลิต
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีเพื่อบันทึกตะกร้าสินค้าของท่าน!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
นำออก
items in cart
Fill it in with great deals
Some items in your cart are no longer available. Please visit cart for more details.
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
ใช่
ไม่
Popular Searches
Hamburger Menu
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
{"arrowColor":"#ffffff","backgroundColor":"#285d50","sideMsg":{"t_id":"","language":{"th":"","en_th":"","en":"","th_th":""},"id":""},"data":[{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e","language":{"th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%3A%20Time-limited%3A%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%2050%25!%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%2010%25%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EYear%20End%2012.12%20Sales%20-%20Time-limited%3A%20Up%20to%2050%25%20OFF!%20The%20biggest%20sale%20of%20the%20year%20is%20here!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936%20to%20unlock%20up%20to%20additional%2010%25%20off%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EAll%20Deals%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":""},"id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20Business%20Savings%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Pro%20for%2010%25%20Welcome%20Discount%2C%20Double%20First%20Purchase%20Gifts%20%26amp%3B%20Extra%20Member%20Savings!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22JOIN%20FOR%20FREE%22%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration-line%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EJOIN%20FOR%20FREE%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2012.12%20%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Pro%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2010%25%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%26nbsp%3B%26nbsp%3B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EBack%20to%20School%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Education%20to%20enjoy%20up%20to%208%25%20Welcome%20Discount%20for%20students%20%26amp%3B%20teachers.%20SheerID%20is%20applicable.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EStudent%20Survey%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Education%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%208%25%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SheerID%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EReady%2C%20set%2C%20grab%20your%20PC%20in%20%26nbsp%3Bwith%20Free%20shipping%20sitewide%2C%20no%20minimum%20Spend.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3BCall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856"},"gInfo":""}],"autoRun":true}
  • 12.12 จัดเต็มส่งท้ายปี : Time-limited: ส่วนลดมากถึง 50%! มหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี

    โทร 1800-011-936 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10%   ทุกข้อเสนอ

  • ส่วนลดสำหรับธุรกิจต้อนรับ 12.12 | สมัคร Lenovo Pro แล้วรับส่วนลดต้อนรับ 10% ของขวัญสำหรับการซื้อครั้งแรก และส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก  โทร 1800-011-936    สมัครฟรี

  • เปิดเทอมนี้ | สมัคร Lenovo Education แล้วรับส่วนลดต้อนรับสูงสุด 8% สำหรับนักเรียนและครู ใช้ SheerID ได้ 

    โทร 1800-011-936      ซื้อเลย  แบบสอบถาม

  • ระวัง เตรียมตัว คว้าพีซีของคุณ จัดส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ ไม่มียอดขั้นต่ำ 

    โทร 1800-011-936      ซื้อเลย

เมนูเริ่มบน Windows 8 อยู่ที่ไหน

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งระหว่าง Windows 8 และรุ่นก่อน ๆ ทั้งหมดคือการกำจัดปุ่มเริ่ม ผู้ใช้สามารถคลิกและแสดงเมนูเริ่ม ตอนนี้ Windows 8 มีหน้าจอเริ่มซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงเมื่อคุณรู้วิธี หน้าจอเริ่มช่วยให้ผู้ใช้สามารถปักหมุดเว็บไซต์และแอพเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

ปัดขอบด้านขวาของหน้าจอแล้วแตะ“ เริ่ม” หากคุณใช้เมาส์เพียงแค่เลื่อนเคอร์เซอร์จากขอบขวาบนของหน้าจอลง คุณยังสามารถวางเคอร์เซอร์ไว้เหนือมุมล่างซ้ายของหน้าจอซึ่งจะแสดงภาพขนาดย่อของหน้าจอเริ่ม คลิกเพื่อแสดงหน้าจอเริ่ม คุณยังสามารถเข้าถึงหน้าจอเริ่มต้นได้ง่ายๆเพียงแค่แตะปุ่ม Windows บนแป้นพิมพ์ของคุณ

สำหรับผู้ที่ชอบปุ่ม "เริ่ม" แบบเดิมมีตัวเลือกที่ควรพิจารณา อย่างแรกคือการสร้างแถบเครื่องมือเมนูเริ่ม เพื่อสร้างโฟลเดอร์ที่มีโปรแกรมทั้งหมดบนหน้าจอ Start อย่าลืมแสดงไฟล์ที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดคลิกขวาที่ทาสก์บาร์คลิกแถบเครื่องมือและแถบเครื่องมือใหม่ เปิด C: \ Program Data \ Microsoft \ Windows เลือก“ Start Menu” และเลือก“ Folder” โฟลเดอร์ใหม่สามารถทำหน้าที่เป็นทางลัดไปยังหน้าจอเริ่ม

ตัวเลือกที่สองคือการเพิ่มโปรแกรมของบุคคลที่สามที่เลียนแบบปุ่มเริ่ม โปรดทราบว่าโปรแกรมเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft และอาจปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ที่คุณอาจมีได้ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนที่จะติดตั้ง ViStart 8 เป็นบริการฟรีและจะสร้างเมนู Start ที่มีลักษณะคล้ายกับ Windows 7 อย่างมาก Classic Shell เป็นเครื่องมือฟรีแบบโอเพนซอร์สที่เพิ่มเมนู Start และคุณลักษณะอื่น ๆ ของ Windows รุ่นเก่าหลายรายการใน Windows 8 Start 8 เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือฟรีที่ เพิ่มปุ่มเริ่มในแถบงาน

คุณปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นใหม่ได้อย่างไร?

Microsoft แทนที่เมนูเริ่มด้วยหน้าจอเริ่มใหม่สำหรับ Windows 8 หน้าจอเริ่มเป็นแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่ให้ข้อมูลมากมายแก่ผู้ใช้รวมถึงการแจ้งเตือนทางอีเมลพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนการนัดหมาย ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าจอเริ่มให้เหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละวันได้

คุณสามารถเปลี่ยนธีมได้โดยไปที่การตั้งค่าพีซีปรับแต่งแล้วเลือกหน้าจอเริ่ม ระบบมีรูปแบบสี 25 แบบและรูปแบบพื้นหลัง 10 แบบให้คุณเลือก ขนาดของไทล์ในหน้าจอเริ่มสามารถทำให้ใหญ่ขึ้นได้โดยไปที่การตั้งค่าพีซีความง่ายในการเข้าถึงแล้วเลือก“ ทำให้ทุกอย่างบนหน้าจอของคุณใหญ่ขึ้น”

คุณยังสามารถเพิ่มและลบกระเบื้องได้ตามความจำเป็น เลิกตรึงไทล์ (ทำให้ไม่ปรากฏบนหน้าจอเริ่ม) โดยการเลือก ซึ่งทำได้โดยการปัดลงด้านล่างคลิกขวาด้วยเมาส์หรือใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไฮไลต์ เพียงเลือก“ เลิกตรึง” บนแถบแอป เช่นเดียวกับใน Windows เวอร์ชันเก่าการลบไอคอนออกจากหน้าจอเริ่มไม่ได้เป็นการถอนการติดตั้ง คุณสามารถเพิ่มไทล์โดยค้นหาจากหน้าจอเริ่ม เริ่มพิมพ์ชื่อแอพเลือกแล้วเลือกปักหมุด

คุณยังสามารถปรับแต่งไทล์แต่ละชิ้นและจัดกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อ

คุณจะกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้นได้อย่างไรหากคุณใช้แอพหรือทำอย่างอื่นบนพีซีหรือแท็บเล็ต

หน้าจอเริ่มเป็นศูนย์กลางสมองของคอมพิวเตอร์ของคุณหน้าจอนี้เป็นที่ที่คุณเปิดแอพและโปรแกรมอื่น ๆ สื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวและดูการอัปเดตสภาพอากาศล่าสุด เห็นได้ชัดว่าคุณจะออกจากหน้าจอนี้บ่อยๆเพื่อทำงานอื่น ๆ ให้เสร็จสิ้น คุณสามารถกลับไปที่หน้าจอเริ่มได้หลายวิธีเมื่อคุณใช้แอพหนึ่งเสร็จแล้วและต้องเข้าถึงอีกแอพหนึ่ง

วิธีที่ง่ายที่สุดคือกดปุ่ม Windows บนแป้นพิมพ์ของคุณ ฟังก์ชั่นนี้จะนำคุณกลับไปยังแอพที่ใช้ล่าสุดในระบบของคุณทันทีซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหน้าจอเริ่ม

ชาร์มบาร์เป็นอีกวิธีหนึ่ง แถบเครื่องมือกลางสำหรับ Windows 8 สามารถทำให้ปรากฏขึ้นได้โดยการปัดเข้าด้านในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ จากนั้นคลิกที่ปุ่มเริ่ม (ไอคอน Windows) และคุณจะกลับไปที่หน้าจอเริ่ม อีกวิธีหนึ่งคือการใช้รายการสวิตช์ ปัดเข้าด้านในจากขอบด้านซ้ายแล้วสร้าง“ U” กลับไปที่ขอบหน้าจอ ซึ่งจะเปิดเผยรายชื่อ คลิกปุ่มหน้าจอเริ่มที่ด้านล่าง

หากคุณใช้เมาส์เพียงแค่เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ คลิกภาพขนาดย่อของหน้าจอเริ่มที่ปรากฏขึ้นเพื่อย้อนกลับไปที่นั่น

คุณปักหมุดแอพไว้ที่หน้าจอเริ่มใหม่ได้อย่างไร?

บางแอปพลิเคชันคุณจะใช้มากกว่าแอปพลิเคชันอื่น ๆ และบางอย่างที่คุณจะไม่ใช้เลย คุณสามารถตรึงแอปที่ใช้บ่อยที่สุดไว้ที่หน้าจอเริ่มได้ ซึ่งหมายความว่าจะปรากฏบนอินเทอร์เฟซ Metro 8 ซึ่งเป็นหน้าจอหลักที่คุณเริ่มต้นเมื่อระบบกำลังทำงาน

หากต้องการปักหมุดแอปเว็บไซต์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ให้เปิดใช้งานแถบเมนูชาร์มโดยปัดเข้าด้านในจากขอบด้านขวาของหน้าจอ หากคุณกำลังใช้เมาส์ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอเพื่อให้เมนู Charms ปรากฏขึ้น คลิกที่ค้นหาและเลือกแอพ เริ่มพิมพ์ชื่อแอพที่คุณกำลังค้นหาจนกระทั่งปรากฏในผลการค้นหา คลิกที่แอพและแถบเมนูจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ คลิกที่ตัวเลือก Pin To Start และแอพนั้นจะปรากฏบนอินเทอร์เฟซ Metro 8 ของคุณ

จากนั้นแอพจะปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ส่วนท้ายสุดของแอพทั้งหมดบนหน้าจอเริ่ม หากต้องการย้ายไปยังจุดที่โดดเด่นมากขึ้นเพียงคลิกค้างแล้วลากไปยังจุดที่คุณต้องการ หากคุณกำลังใช้หน้าจอสัมผัสให้เปิดใช้งานแอพโดยแตะและปัดไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้พัก

ซ่อนเพิ่มเติม
ซ่อน

open in new tab
เปรียบเทียบ  ()
x