โน้ตบุ๊ก Yoga Slim, 2-in-1 และ All-in-One PC

นี่คือกล่องข้อความแนะนำสินค้า
คำแนะนำยอดนิยม
เริ่มต้นที่
ดูทั้งหมด >
ภาษา
French
English
ไทย
繁體中文
สวัสดี
All
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
ยกเลิกการผลิต
ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชีเพื่อบันทึกตะกร้าสินค้าของท่าน!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
นำออก
items in cart
Fill it in with great deals
Some items in your cart are no longer available. Please visit cart for more details.
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
ใช่
ไม่
Popular Searches
Hamburger Menu
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
{"arrowColor":"#ffffff","backgroundColor":"#285d50","sideMsg":{"t_id":"","language":{"th":"","en_th":"","en":"","th_th":""},"id":""},"data":[{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e","language":{"th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%20%3A%20Time-limited%3A%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%2050%25!%20%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%20%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%2010%25%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EYear%20End%2012.12%20Sales%20-%20Time-limited%3A%20Up%20to%2050%25%20OFF!%20The%20biggest%20sale%20of%20the%20year%20is%20here!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936%20to%20unlock%20up%20to%20additional%2010%25%20off%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fonline-exclusive%2F%3FipromoID%3Dhellobar_sitewide_promo%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EAll%20Deals%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":""},"id":"Page94caa9dc-f8b8-4a9e-878a-4df872ff096e"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E12.12%20Business%20Savings%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Pro%20for%2010%25%20Welcome%20Discount%2C%20Double%20First%20Purchase%20Gifts%20%26amp%3B%20Extra%20Member%20Savings!%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22JOIN%20FOR%20FREE%22%20style%3D%22text-decoration%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22text-decoration-line%3A%20underline%3B%20color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EJOIN%20FOR%20FREE%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2012.12%20%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Pro%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%2010%25%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%26nbsp%3B%26nbsp%3B%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fbusiness%2Fbenefits%2F%3FipromoID%3Dhomepage_lpro_hellobar%22%20target%3D%22_blank%22%20title%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagebd9fe6e3-6273-4335-8ce2-828be7dbe499"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EBack%20to%20School%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20Join%20Lenovo%20Education%20to%20enjoy%20up%20to%208%25%20Welcome%20Discount%20for%20students%20%26amp%3B%20teachers.%20SheerID%20is%20applicable.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3ECall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EStudent%20Survey%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%3C%2Fstrong%3E%26nbsp%3B%7C%20%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%20Lenovo%20Education%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%208%25%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%20%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%20SheerID%20%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fschool-from-home%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_edu%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22%2Fstudent%2Fsurvey%2F%3FipromoID%3Dhellobar_02_EDUSURVEY%22%20target%3D%22_self%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Page228795d6-afc2-4a54-8993-5cea1cc331f4"},"gInfo":""},{"pcInfo":"","mAndTabInfo":"","bannerInfo":{"t_id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856","language":{"th":"","en_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3EReady%2C%20set%2C%20grab%20your%20PC%20in%20%26nbsp%3Bwith%20Free%20shipping%20sitewide%2C%20no%20minimum%20Spend.%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%26nbsp%3BCall%201800-011-936.%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22Shop%20now%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3EShop%20now%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E","en":"","th_th":"%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%20%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%3Cp%20style%3D%22text-wrap%3A%20wrap%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%201800-011-936%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2Fd%2Fdeals%2Fexpress%2F%3FipromoID%3Dhellobar_03_quickship%22%20target%3D%22_blank%22%20textvalue%3D%22%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%22%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%20text-decoration%3A%20underline%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20rgb(255%2C%20255%2C%20255)%3B%22%3E%3Cstrong%3E%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%3C%2Fstrong%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E"},"id":"Pagecab594e5-c7cf-403e-90a9-bc9cd5820856"},"gInfo":""}],"autoRun":true}
 • 12.12 จัดเต็มส่งท้ายปี : Time-limited: ส่วนลดมากถึง 50%! มหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี

  โทร 1800-011-936 เพื่อรับส่วนลดเพิ่มอีก 10%   ทุกข้อเสนอ

 • ส่วนลดสำหรับธุรกิจต้อนรับ 12.12 | สมัคร Lenovo Pro แล้วรับส่วนลดต้อนรับ 10% ของขวัญสำหรับการซื้อครั้งแรก และส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิก  โทร 1800-011-936    สมัครฟรี

 • เปิดเทอมนี้ | สมัคร Lenovo Education แล้วรับส่วนลดต้อนรับสูงสุด 8% สำหรับนักเรียนและครู ใช้ SheerID ได้ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย  แบบสอบถาม

 • ระวัง เตรียมตัว คว้าพีซีของคุณ จัดส่งฟรีทุกคำสั่งซื้อ ไม่มียอดขั้นต่ำ 

  โทร 1800-011-936      ซื้อเลย

Person sitting at a desk with dual microphones, podcasting, and taking notes on a Lenovo Yoga laptop with a Lenovo Active Pen.

เปลี่ยนจากแรงบันดาลใจ สู่พลังของการสร้างสรรค์

ยกระดับความทะเยอทะยานไปสู่อีกขั้น

จุดประกายยิ่งกว่าที่เคย

A group of young people chatting around Lenovo Yoga on the table, under moody red light
A group of young people chatting around Lenovo Yoga on the table, under moody red light
Yoga Book 9i with closed lid front-right view.

เลือก
Yoga ในแบบของคุณ

เปลี่ยนศักยภาพแห่งพลังสร้างสรรค์ของคุณให้เป็นจริงด้วย Yoga ดีไวซ์ที่มาพร้อมความเหนือชั้นอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น Yoga Pro, Yoga Slim, Yoga Convertible รวมถึง Yoga AIO ซึ่งทุก ๆ รุ่น ก็พร้อมให้คุณใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ในแบบของคุณเอง เพื่อการค้นหา ปลดปล่อย และจุดประกายพลังแห่งจินตนาการของทุก ๆ คน

A young person working on a Yoga Pro at a desk A Yoga Pro front left angle, slightly tilted

Pro

ปลดปล่อยพลังของคุณ
ด้วย Yoga Pro

Yoga ที่ทรงพลังที่สุดของซีรีส์ ที่พร้อมมอบพลังให้คุณปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ และความทะเยอทะยานได้ถึงขีดสุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดก็ตาม

A young lady working on a Yoga Slim placed on a desk A Yoga Slim slightly opened resting on a hinge

Slim

ก้าวไปข้างหน้า
กับ Yoga Slim

สุดยอดดีไวซ์ที่มีทั้งความงดงาม และความสะดวกในการพกพาแบบขีดสุด ที่พร้อมมอบพลังให้คุณไม่พลาดในทุกช่วงจังหวะชีวิต

A young person working on a fully unfolded Yoga Book placeon on a desk A Yoga Book opened, showing two screens and a pen resting on the lower one

2-in-1

ออกแบบด้วยพลังสร้างสรรค์ของคุณ
และ Yoga 2-in-2

ดีไวซ์แบบไฮบริดที่พร้อมใช้งานได้ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะทำงาน หรือแม้กระทั่งการวางบนตัก ที่จะทำให้คุณทำงาน หรือชมคอนเทนต์ได้สะดวก ไม่ว่าจะระหว่างเดินทาง หรือขณะที่คุณนอนเล่นบนโซฟา

แสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่น

A Lenovo Yoga Book 9i unfolded with in book mode and folded, with accessories

นวัตกรรม
แห่งการสร้างสรรค์

Yoga Book 9i

เขียนนิยามใหม่ ฉีกกฎเกณฑ์ที่คุณเคยรู้จักด้วยโน้ตบุ๊กรุ่นแรกของโลก ที่มาพร้อมจอ OLED แบบฟูลไซซ์สองจอ ทำให้กลายเป็นสุดยอดเครื่องมือสำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งจอ PureSight OLED แบบคู่ของ Yoga Book 9i จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความเป็นไปได้ ที่ไม่มีขีดสิ้นสุดสำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อทำให้ภาพที่วาดไว้มีชีวิตชีวายิ่งกว่าที่เคย ด้วยคุณสมบัติทั้งจอคู่, Multimode+, การพกพาที่เหนือชั้น และการได้รับการรับรองด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน ทำให้ Yoga Book 9i กลายเป็นเครื่องมือที่พร้อมให้ทุก ๆ คนสามารถสรรค์สร้างเรื่องราวในสไตล์ของคุณเอง

AI Engine+

เปลี่ยน Yoga ให้กลายเป็นพีซีที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยพลัง AI Engine+ ที่ใช้การปรับจูนประสิทธิภาพโดยระบบ AI ช่วยให้ดีไวซ์ของคุณมีความปลอดภัย รวดเร็วยิ่งขึ้น ตอบสนองทันใจกว่าที่เคย ระบบ Intelligent Sense จะช่วยเสริมความปลอดภัย และเข้าใช้งานระบบได้รวดเร็วยิ่งกว่า โดยทำงานร่วมกับ Windows Hello รวมถึงภาพและเสียงที่คมชัดยิ่งขึ้น รองรับการสั่งงานด้วยท่าทาง ระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้าง และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยแบบขีดสุดด้วยระบบความปลอดภัยในตัวสุดเหนือชั้น

ระบบ
ตัดเสียงรบกวน

ขจัดสิ่งรบกวนรอบตัวคุณ และพูดคุยด้วยเสียงที่คมชัดยิ่งขึ้น ด้วยรัศมีการรับเสียงในระยะ 50 ซม. ร่วมกับเทคโนโลยีการรับเสียงแบบ beaming ที่มีมุมแคบ มาพร้อมไมโครโฟนถึง 4 ตัวที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนเบื้องหลัง เพื่อการรับเสียงสนทนาได้อย่างคมชัด สำหรับการใช้งานโดยมีผู้ใช้หลายคนในห้อง ก็สามารถสลับโหมดรับเสียงไปใช้แบบ 360 องศาได้ เพื่อการรับเสียงรอบตัวได้อย่างครบถ้วน

Multimode+

ปลดล็อกสไตล์การสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสามารถในการปรับเปลี่ยนได้หลายโหมดของ Yoga ที่จะช่วยให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับจังหวะชีวิตได้อย่างลงตัว ด้วยการสลับได้ทั้งโหมดโน้ตบุ๊ก สแตนด์ เต็นท์ รวมถึงโหมดแท็บเล็ต จากบานพับจอแบบ 360 องศาที่เป็นเอกลักษณ์ของ Yoga เสมอมา ให้การหมุนจอกลายมีความลื่นไหลและดูแข็งแรง ช่วยเพิ่มความอิสระให้คุณสามารถเล่นสนุก สร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น จากคุณสมบัติ Multimode+ ของ Yoga Book จะทำให้คุณสนุกกับการใช้งาน ด้วยโหมดใหม่ ๆ ที่ช่วยปลดล็อกความเป็นไปได้ ให้ไม่มีที่สิ้นสุด

เหนือชั้น
ในด้านความยั่งยืน

แพ็คเกจที่เน้นความยั่งยืน

เราใช้ทั้งวัสดุรีไซเคิล วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ และวัสดุธรรมชาติที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมในการผลิตกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ

 • กล่องของผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Yoga ของเราในปี 2023 จะเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล และวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่มากสุดถึง 90%
 • กระดาษที่เราใช้ในกล่องผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Yoga ปี 2023 จะผ่านการรับรองจาก FSC ทั้งหมด
 • Yoga Book 9i จะมาพร้อมกล่องผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากพลาสติก
 • ถุงสำหรับใส่ Yoga 6 ในปี 2023 จะได้รับการผลิตจากใยไผ่ และวัสดุจากธรรมชาติ 100%
 • วัสดุกันกระแทกแบบพลาสติกที่ใช้ใน Yoga ปี 2023 จะถูกแทนที่ด้วยเยื่อกระดาษอัดแห้ง*
  * เฉพาะ Yoga 6 และ Yoga Slim 7i Carbon รุ่นปี 2023
 • พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุในท้องทะเลกว่า 30% จะใช้เป็นวัสดุหลักสำหรับถุงใส่ผลิตภัณฑ์ Yoga 7/7i และ Yoga Slim 6/6i รุ่นปี 2023
วัสดุที่เน้นความยั่งยืน

การออกแบบที่เน้นความยั่งยืนของ Yoga ในปี 2023 จะใช้การผสมผสานทั้งอะลูมิเนียมรีไซเคิล และพลาสติกรีไซเคิลที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว เพื่อช่วยให้เราก้าวไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

 • สำหรับการผลิตภัณฑ์ Yoga Pro 9i 14" รุ่นปี 2023 ทุก ๆ 100,000 เครื่อง เราใช้อะลูมิเนียมรีไซเคิลกว่า 4.475 ตัน เทียบเท่ากับปริมาณอะลูมิเนียมรีไซเคิลที่อยู่ในกระป๋องเครื่องดื่มขนาด 12 ออนซ์มากกว่า 1 ล้านกระป๋อง!*
  * อ้างอิงจากกระป๋องเครื่องดื่มขนาด 12 ออนซ์โดยทั่วไป ที่จะมีอะลูมิเนียมรีไซเคิลอยู่ประมาณ 33% และมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 13 กรัม
 • เคสภายนอกของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ ของ Yoga รุ่นปี 2023 ได้รับการผลิตจากพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลหลังการใช้งานกว่า 90%
  * ยกเว้น Yoga Pro 7/7i และ Yoga Pro 9/9i
 • ฝาบนและฝาล่างของ Yoga รุ่นปี 2023 มีการใช้อะลูมิเนียมรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 50%*
  * ยกเว้น Yoga Slim 7i Carbon
 • คีย์บอร์ดของ Yoga บางรุ่นในปี 2023 ได้รับการผลิตโดยใช้พลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลหลังการใช้งานแล้วไม่น้อยกว่า 50%*
  * เฉพาะ Yoga Pro 7/7i, Yoga Pro 9/9i และ Yoga Slim 7 รุ่นปี 2023
 • ฝาบนของ Yoga Book 9i ได้รับการผลิตโดยใช้อะลูมิเนียมรีไซเคิลถึง 100% และใยผ้าที่คลุมฝาบนของ Yoga 6 ก็ได้รับการผลิตโดยใช้พลาสติกรีไซเคิลถึง 100%
 • เราใช้พลาสติกรีไซเคิลกว่า 4.8 ตัน ในการผลิต Yoga 7i 16" รุ่นปี 2023 จำนวน 100,000 เครื่อง และอีกกว่า 13.4 ตันในการผลิตกล่องใส่ผลิตภัณฑ์
รับมือกับสภาพอากาศอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

เราให้ความใส่ใจกับสภาพอากาศด้วยความชาญฉลาดยิ่งขึ้น ด้วยการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ และการใช้กระดาษในแพ็คเกจผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง FSC ซึ่งมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูป่าในปัจจุบัน

 • สำหรับการผลิตภัณฑ์ Yoga Pro 9i 14" รุ่นปี 2023 ทุก ๆ 100,000 เครื่อง เราใช้อะลูมิเนียมรีไซเคิลกว่า 4.475 ตัน เทียบเท่ากับปริมาณอะลูมิเนียมรีไซเคิลที่อยู่ในกระป๋องเครื่องดื่มขนาด 12 ออนซ์มากกว่า 1 ล้านกระป๋อง!*
  * อ้างอิงจากกระป๋องเครื่องดื่มขนาด 12 ออนซ์โดยทั่วไป ที่จะมีอะลูมิเนียมรีไซเคิลอยู่ประมาณ 33% และมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 13 กรัม
 • เคสภายนอกของอะแดปเตอร์จ่ายไฟ ของ Yoga รุ่นปี 2023 ได้รับการผลิตจากพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลหลังการใช้งานกว่า 90%
  * ยกเว้น Yoga Pro 7/7i และ Yoga Pro 9/9i
 • ฝาบนและฝาล่างของ Yoga รุ่นปี 2023 มีการใช้อะลูมิเนียมรีไซเคิลไม่น้อยกว่า 50%*
  * ยกเว้น Yoga Slim 7i Carbon
 • คีย์บอร์ดของ Yoga บางรุ่นในปี 2023 ได้รับการผลิตโดยใช้พลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลหลังการใช้งานแล้วไม่น้อยกว่า 50%*
  * เฉพาะ Yoga Pro 7/7i, Yoga Pro 9/9i และ Yoga Slim 7 รุ่นปี 2023
 • ฝาบนของ Yoga Book 9i ได้รับการผลิตโดยใช้อะลูมิเนียมรีไซเคิลถึง 100% และใยผ้าที่คลุมฝาบนของ Yoga 6 ก็ได้รับการผลิตโดยใช้พลาสติกรีไซเคิลถึง 100%
 • เราใช้พลาสติกรีไซเคิลกว่า 4.8 ตัน ในการผลิต Yoga 7i 16" รุ่นปี 2023 จำนวน 100,000 เครื่อง และอีกกว่า 13.4 ตันในการผลิตกล่องใส่ผลิตภัณฑ์

เลือกซื้อ Yoga ของคุณ

Front view of Lenovo Yoga Pro open to 90 degrees showing display and a glimpse of the keyboard.

Pro

ปลดปล่อยพลังของคุณ
ด้วย Yoga Pro

ซื้อรุ่น Pro
Three-quarter angled view of right-facing Lenovo Yoga Slim showing display and keyboard.

Slim

ก้าวไปข้างหน้า
กับ Yoga Slim

ซื้อรุ่น Slim
Three-quarter angled view of left-facing tented Lenovo Yoga Convertible showing display and detachable keyboard.

2-in-1

ออกแบบด้วยพลังสร้างสรรค์ของคุณ
และ Yoga 2-in-1

ซื้อรุ่น 2-in-1

Premium Care

รับการสนับสนุนชั้นยอดจากคนจริง ๆ และเร็วจริง ๆ

Icon real person

พบการสนับสนุนโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ

Icon real fast

พบกับโซลูชันได้เร็วยิ่งกว่า

Icon pc health

รับการสนับสนุนทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

Icon hardware damage

การตรวจสุขภาพพีซีประจำปี

Half-open Lenovo Yoga laptop frontal shot

พบกับ Yoga ได้แล้ววันนี้

มาสนุกกับทัวร์สุดตื่นตาตื่นใจของเราได้ใน Yoga Virtual Showroom เพื่อทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ และให้เราช่วยแนะนำรุ่นที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

สัมผัสประสบการณ์
A young female with a Lenovo Yoga under her arm, under violet light

Yoga + Windows 11, easier together.

Windows 11 brings you closer to what you love with the powerful performance and ultimate portability of the Yoga portfolio.

จินตนาการใหม่สุดเรียบง่าย ที่ทำให้ทุกอย่างง่ายยิ่งขึ้น - และเชื่อมต่อกับทุกสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ

พิมพ์ได้โดยไม่ต้องใช้คีย์บอร์ด วาดเขียนบนจอ แตะเพื่อคลิก ทั้งหมดนี้เพื่อให้คุณทำงาน เล่นสนุก และสร้างสรรค์ได้สุดสะดวก

ประหยัดทั้งเวลาและพื้นที่บนหน้าจอด้วย Snap Layout แถบทาสก์บาร์ที่รองรับการปรับแต่งได้ การทำงานแบบหลายเดสก์ท็อป และการใช้งาน dock ได้อย่างไร้รอยต่อ

ควบคุมพลังสร้างสรรค์ของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Yoga ที่มาพร้อมเครื่องมือสำหรับสร้างสรรค์งานที่มีอยู่ใน Windows 11 ไม่ว่าจะเป็นแอป Journal, Clipchamp, Screen Recorder ใน Snipping tool รวมถึงแอป Photos ที่จะช่วยให้คุณปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ในตัวได้อย่างเต็มที่

Footnotes and disclaimers
 1. ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2022
 2. อ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ภายในของเลอโนโวเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2022 โดยเป็นข้อมูลของผู้ผลิตพีซีรายใหญ่ ที่มียอดจัดส่งผลิตภัณฑ์มากกว่า 1 ล้านเครื่องทั่วโลกในรอบปีที่ผ่านมา
 3. Yoga Slim 9i ทุกเครื่องที่ส่งออก ได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามมาตรฐาน PAS 2060:2014
 4. การใช้คาร์บอนของผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14067:2018 และผ่านการรับรองจาก TÜV Rheinland
 5. อ้างอิงตามผลการทดสอบภายในแล็ปของเลอโนโว การลดการใช้พลาสติกมากกว่า 70% ของน้ำหนักสำหรับ Yoga 9i และ Yoga Slim 9i อาศัยการเปลี่ยนจากการใช้ถุงกลาสติกแบบปกติ มาใช้เป็นฟิล์มกันการสั่นสะเทือน Korrvu
 6. ผลิตภัณฑ์ Yoga รุ่นปี 2022 ทุกรุ่นผ่านการรับรอง EPEAT Silver ในสหรัฐอเมริกา ยกเว้นซีรีส์ Yoga Slim 7 Pro และ Yoga Slim 7 Carbon
 7. มีการใช้พลาสติกรีไซเคิลกว่า 30% สำหรับการผลิตเคสภายนอกของอะแดปเตอร์จ่ายไฟสำหรับ Yoga ทุกรุ่นในปี 2022 ยกเว้น Yoga Slim 9i, Yoga Slim 7i Carbon และ Yoga Slim 7 Pro
×
open in new tab
เปรียบเทียบ  ()
x