lenovo-privacy-2020-hero.jpg

Lenovo
Privacy Statement

Lenovos integritetsutlåtande

Lenovos produktintegritetsutlåtande

Webbplatsintegritet

/

Produktintegritet:

Lenovo inser att integriteten är av stor vikt för människor världen över – våra kunder, webbplatsbesökare, produktanvändare... alla. Det är därför som ansvarsfullt bruk och skydd av personlig och annan information som vi har tillgång till är ett av Lenovos kärnvärden. För mer information om våra integritetsrutiner, klicka på någon av nedanstående länkar. Kontakta oss påprivacy@lenovo.comom du har ytterligare frågor eller klagomål.

Den här policyn uppdaterades senast den 2021-1-25.

Om policyn

Vad den här policyn gäller

Din sekretess är viktig för Lenovo. . Den här sekretesspolicyn gäller för data som samlas in via webbplatser som ägs och drivs av Lenovo Group Ltd. och dess dotterbolag (”Lenovo”) samt vissa offline-tjänster som underhålls av Lenovo eller våra tjänsteleverantörer och partner. I den här policyn beskrivs informationspraxis för Lenovos webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, www.lenovo.com, canada.lenovo.com/fr, lenovo.com/ca/en, lenovocareers.com, blog.lenovo.com, lenovosoftware.com, solutions.lenovo.com . I den här sekretesspolicyn beskrivs informationspraxis för Lenovo-webbplatser, inklusive vilken typ av information som samlas in, hur Lenovo använder information och i vilka syften, vem information delas med och hur Lenovo skyddar information. Här beskrivs också dina val vad gäller användning, åtkomst, korrigering och borttagning av dina personuppgifter, bland annat. I det här meddelandet behandlas dessutom insamling av personuppgifter och användning av Lenovo i vissa offline-sammanhang, till exempel marknadsföring, kundtjänst och support.

Vad denna policy inte omfattar

Lenovos webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser, varav vissa inte ägs eller kontrolleras av Lenovo. Lenovo ansvarar inte för dessa andra webbplatsers sekretesspraxis eller innehåll. På vissa av våra webbsidor används ramteknik för att leverera innehåll från leverantörer och partner samtidigt som webbplatsens utseende och känsla bevaras. Dessutom drivs vissa Lenovo-märkta webbplatser av leverantörer eller partner och när logotypen ”drivs av” används reglerar dessa leverantörers och partners sekretessregler och användningsvillkor sådana webbplatser och upplevelser.

Observera också att detta uttalande inte gäller information som samlas in via Lenovo-produkter och -programvara eller andra källor. .

Ändringar i policyn

Om vi ändrar den här policyn gör vi tidigare versioner tillgängliga så att du kan se ändringarna och när de gjordes. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn meddelar vi dig om detta på vår webbplats eller via ett e-postmeddelande (till den e-postadress som angetts i ditt konto) innan ändringen träder i kraft. Om det krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar ber vi också om ditt medgivande till väsentliga förändringar som påverkar hur vi använder eller överför din personliga information. Vi rekommenderar att du läser igenom den här sidan med jämna mellanrum för den senaste informationen om våra sekretessregler.

Vår sekretesspolicy för webbplatsen nedan har nyligen uppdaterats. Läs föregående version.

Vilken information samlar Lenovo in, hur används informationen och delas någon personlig information med tredje part?

Lenovo samlar in information om dig när du interagerar med våra webbplatser och vissa offline-tjänster som underhålls av Lenovo eller våra tjänsteleverantörer och partner. Vi använder denna information för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt, för att ge dig kundtjänst eller support, för att skicka nyheter, uppdateringar eller erbjudanden, för att förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster och för att se till att de presterar på bästa sätt, bland annat. Observera att om du under vissa omständigheter inte ger oss personlig information när det behövs kan vi eventuellt inte ge dig de produkter, upplevelser eller funktioner du har begärt. Nedan beskrivs hur vi samlar in, använder och delar information, inklusive personuppgifter, i vissa online- och offline-sammanhang.

Surfa på våra webbplatser

Om du besöker våra webbplatser utan att registrera dig eller logga in kan du i allmänhet surfa på våra webbplatser utan att ange något annat än den icke-individuella identifieringsinformation som våra webbservrar samlar in automatiskt. Våra webbserverloggar samlar automatiskt in domännamn och vissa relaterade data för besökare på våra webbplatser (till exempel IP-adresser eller enhets-ID). Den här informationen används för att mäta antalet besök, genomsnittlig tid som spenderas på en Lenovo-webbplats, visade sidor och information om webbplatsanvändning. Vi använder denna information för att uppfylla juridiska eller regelmässiga krav, för att upprätthålla säkerheten och integriteten på, mäta användningen av och förbättra innehållet på våra webbplatser samt för att visa och informera annonser. Den här informationen sparas inte eller används i ett formulär som gör det möjligt för oss att direkt identifiera besökare på våra webbplatser. Vi kan samla in den här informationen med hjälp av cookies, enligt beskrivningen nedan i avsnittet ”Använder Lenovo cookies, taggar, webb-beacons, analyser och relaterad teknik för onlineannonsering och andra ändamål?”. Den här informationen kan delas med tjänsteleverantörer på Lenovo, inklusive värdtjänster, databearbetning och webbplatstjänster från tredje part, så att de kan stödja funktioner, säkerhet, integritet och förbättring av våra webbplatser.

Lenovo genomför även undersökningar av våra användares demografi (till exempel ålder och kön), intressen och allmänna beteenden, utifrån den information som vi får när användare köper produkter eller under kampanjer, från enkäter eller från våra serverloggfiler. Vi gör det i syfte att bättre förstå våra kunder och kunna erbjuda bättre service. De här undersökningarna sammanställs och analyseras i aggregerad form, vilket innebär att vi kan undvika att personlig information relaterad till enskilda personer identifieras. Lenovo kompletterar ibland denna information med ytterligare data som tillhandahålls av tredje part. Lenovo kan dela dessa data med våra tjänsteleverantörer så att de kan tillhandahålla datavärd-, bearbetnings-, analystjänster och liknande tjänster till Lenovo.

Din användarprofil

Din användarprofil kan bestå av information, inklusive personuppgifter, som du anger när du interagerar med Lenovo, till exempel din användning av vissa områden på våra webbplatser, ditt Lenovo ID, Mitt konto, Pass -konto, din kontakt med våra kundtjänstrepresentanter, registreringsinformation för Lenovo-produkt(er) och från vissa Lenovo-produkter och -tjänster som du använder. Med din användarprofil kan Lenovo:

 • förse vissa Lenovo-produkter och -tjänster med den information som krävs för att de ska fungera
 • felsöka problem som du kan ha med en Lenovo-produkt, -tjänst eller -webbplats
 • föreslå sätt att förbättra funktionen på dina Lenovo-produkter, -tjänster och -webbplatser
 • tillhandahålla nyheter, uppdateringar och information om Lenovo-produkter och -tjänster
 • ge dig information om ytterligare Lenovo-produkter eller -tjänster som du kanske är intresserad av om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation.

I följande avsnitt beskrivs i detalj vilka typer av information som kan finnas i en användarprofil, hur Lenovo använder informationen, om informationen delas med tredje part och vad du har för alternativ gällande informationen. Mer information om andra typer av information som kan ingå i din användarprofil finns i Lenovos sekretesspolicy för din produkt.

Lenovo ID och Lenovo-produktregistrering

När du väljer att skapa ett Lenovo ID, registrera din Lenovo-produkt eller skapa ett konto via Mitt konto eller Pass samlar vi in information, inklusive personuppgifter, om dig och dina Lenovo-produkter. Vi använder ditt Lenovo ID och relaterad information om registrering och konto för att identifiera dig, inklusive när du använder vissa av våra program (till exempel Lenovo Vantage) och våra interaktiva tjänster (som våra onlinebutiker och kundsupportsidor).

Om du väljer att skapa ett Lenovo ID eller vill registrera dina produkter måste vi samla in viss information från dig, till exempel namn, adress, e-postadress, språk, region/land, produkttyp/modell, produktens serienummer, datum för produktregistreringen och aktiveringsdata om ditt operativsystem. Vi använder den här informationen för att administrera ditt konto eller profil, tillhandahålla tjänster som du har begärt och för att ge dig meddelanden, inklusive marknadsföringsmeddelanden som du väljer att ta emot från Lenovo. Den information som samlas in och bevaras av Lenovo i dessa syften kan delas med våra tjänsteleverantörer så att de kan tillhandahålla datavärd- och bearbetningstjänster samt marknadsföring till och på uppdrag av Lenovo.

Du kan ändra ditt Lenovo ID-lösenord eller avaktivera ditt Lenovo ID-konto genom att besöka account.lenovo.com och öppna ”Min profil” eller kontakta oss på privacy@lenovo.com.

Detaljhandel och e-handel

Vi kan samla in personuppgifter från dig när du väljer att göra en beställning med Lenovo. Det kan omfatta ditt namn, din e-postadress, din faktura- och leveransadress, telefonnummer, betalningsinformation (till exempel kredit- eller betalkort), ålder/födelsedatum, information för att anpassa en Lenovo-produkt eller -tjänst, och under vissa begränsade omständigheter där sådan information strikt krävs för sådan orderhantering, personnummer eller annat nationellt ID-nummer. Lenovo använder den här informationen för att underlätta behandlingen av din beställning och för att vi ska kunna kontakta dig om ett problem uppstår med din beställning. Om du köper en produkt som kräver service kan dessutom dina personuppgifter användas för att få en kreditrapport om det behövs.

Vi kan dela den här informationen med tjänsteleverantörer och partner som är involverade i vår e-handel och våra butiksaktiviteter, till exempel datavärdtjänstföretag, betalningsbehandlare, finansinstitut, fraktföretag och leverantörer av trådlösa tjänster (om operatörstjänster beställs eller aktiveras via vår webbplats).

Kundtjänst, kvalitetsövervakning och reparation

Vissa aktiviteter förknippade med Lenovo-produkter och -servicesupport kan också innebära att du kontaktar Lenovo eller att Lenovo kontaktar dig, till exempel via telefon, e-post eller chatt. Observera att vi i sådana fall kan spela in samtal för personalutbildning och kvalitetssäkring. För att ge dig den service eller support som du har begärt, till exempel att begära teknisk support eller reparation under en garanti för din Lenovo-produkt kan Lenovos kundtjänstpersonal också samla in och få åtkomst till personlig information om dig, till exempel din användarprofil, kontoinformation, kontaktinformation, identifierare för Lenovo-produkter och -tjänster och information om hur du använder Lenovo-produkten och -tjänsten.

Vissa kundtjänstmedarbetare hos Lenovo arbetar för tjänsteleverantörer som tillhandahåller sådana tjänster till Lenovo och dess kunder och kan ha tillgång till information om dig i det här sammanhanget. Lenovo använder leverantörer av datavärd-, bearbetnings- och kommunikationstjänster (till exempel chattverktyg online) för att stödja dessa aktiviteter.

Dessutom kan auktoriserade Lenovo-distributörer, -återförsäljare eller reparationsleverantörer för Lenovo-produkter också ha tillgång till viss kundtjänst, kvalitetssäkring och produktinformation som beskrivs här för att stödja din produkt eller för att tillhandahålla en tjänst som du har begärt, till exempel reparationstjänster som täcks av en garanti för din Lenovo-produkt.

Marknadsföring, kampanjer, undersökningar och evenemang

Om du väljer att ta emot marknadsföring, reklam eller marknadsföringskommunikation från Lenovo och/eller deras partner, till exempel via e-post eller push-meddelanden i produkten, eller om du väljer att delta i ett evenemang, tävling eller undersökning, samlar vi in personlig och icke-personlig information om dig för att hjälpa oss att hantera dessa kampanjer och kommunikationer eller för att underlätta ditt deltagande. I synnerhet kan vi samla in ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder/födelsedatum, Lenovo-produktinformation, din användarprofil och ytterligare personuppgifter som du väljer att tillhandahålla. Vi kan även använda den här informationen för att skicka meddelanden om produktsupport till dig, meddelanden, nyhetsbrev och, när det är tillåtet enligt gällande lagar, inbjudningar till undersökningar om kundnöjdhet.

Lenovo och utvalda tjänsteleverantörer eller partner – inklusive marknadsförings-, reklam-, enkät- och evenemangsföretag – kan också använda den information du tillhandahåller för att genomföra kampanjer, undersökningar om kundnöjdhet eller produktsupportaktiviteter för vår räkning eller som en del av ett gemensamt evenemang eller en gemensam kampanj mellan Lenovo och det företaget. Lenovo kan också använda leverantörer av datavärd- och bearbetningstjänster för att stödja dessa aktiviteter, samt externa verktyg som hjälper oss att lära oss mer om konsumenttrender, öppnande- och klickfrekvens av e-postmeddelanden om marknadsföring och så vidare. Dessutom kan vi samla in data från tredjepartskällor, till exempel konsumentundersökningsföretag, för att komplettera den information vi samlar in från dig. Mer information om hur våra webbplatser kan använda cookies från tredje part och tillhörande teknik som stöd för marknadsföring och reklam online finns i avsnittet ”Använder Lenovo cookies, taggar, webb-beacons, analyser och relaterad teknik för onlineannonsering och andra ändamål?”

Du får transaktionskommunikation, exempelvis orderbekräftelser, från Lenovo. Du behöver inte prenumerera för att få Lenovo-marknadsföringskommunikation för att köpa en produkt från Lenovo. Du kan välja att avsluta prenumerationen genom att följa anvisningarna i de här meddelandena, genom att ändra dina inställningar i kontoinställningarna eller kontakta oss på privacy@lenovo.com.

Lojalitetsprogram

Lenovo kan erbjuda sina kunder möjligheten att delta i lojalitetsprogram som erbjuder rabatter, kuponger eller andra incitament. Även om de här programmen är helt valfria och deltagande inte är något krav för att köpa från Lenovo, behöver de samla in viss personlig information från dig om du väljer att delta.

Den information som samlas in i syfte att registrera dig och delta i ett Lenovo-lojalitetsprogram kan omfatta ditt namn, din adress, din e-postadress, telefonnummer, ålder/födelsedatum, Lenovo-produktinformation, din användarprofil och eventuellt ytterligare personlig information som du väljer att tillhandahålla. Den här informationen kan delas med tjänsteleverantörer eller Lenovo-partner för att hantera lojalitetsprogram för vår räkning. Lenovo kan även använda sig av leverantörer för datavärd- och bearbetningstjänster för att stödja dessa aktiviteter. Du kan avsluta ditt deltagande i ett Lenovo-lojalitetsprogram genom att följa de steg som anges i de gällande reglerna för lojalitetsprogram.

Sociala medier

Vissa av våra webbplatser innehåller funktioner för sociala medier och länkar, till exempel ett fält med ikoner som länkar till Lenovos sida på specifika webbplatser (till exempel Lenovos sida på Facebook, Lenovos flöde på Twitter). De här funktionerna kan samla in din IP-adress och information om vilken sida du besöker på vår webbplats och kan spara en cookie för att funktionen ska fungera ordentligt. Funktioner för sociala medier och widgetar hanteras antingen genom ett annat företag eller direkt på vår webbplats. Din interaktion med de här funktionerna styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller funktionen.

Du kan även få åtkomst till vissa webbplatsupplevelser och kontoinformation för Lenovo genom att logga in via olika sociala medier som Facebook, Google, Twitter och så vidare. Om du väljer att logga in med dessa tjänster kan Lenovo samla in viss information från ditt konto på sociala medier, inklusive din offentliga profil, din e-postadress, ålder/födelsedatum, kontaktlistor, intressen, gilla-listor och aktuell stad. Lenovo kan länka till eller på annat sätt inkludera denna information i din Lenovo-användarprofil och, om du har valt att ta emot marknadsföringskommunikation, kan vi använda denna information i analys- och marknadsföringssyfte. Vilka typer av information som tillhandahålls kan bero på sekretessinställningarna för ditt konto på sociala medier. Mer information finns i sekretesspolicyn för de sociala medietjänster du använder.

Bloggar och diskussionsforum

Om du deltar i en Lenovo-blogg eller -diskussionsforum bör du vara medveten om att informationen du uppger där kan göras tillgänglig för andra, eventuellt inom och utanför Lenovo, vem som har åtkomst till bloggen, diskussionsforumet och chattrummen. Tänk också på att enskilda bloggar, forum och chattrum kan hanteras av andra organisationer än Lenovo och/eller kan ha ytterligare regler och villkor. Varje deltagares åsikt på en blogg, forum eller i ett chattrum är hans eller hennes egen och kan inte anses återspegla Lenovos åsikt.

Kundrecensioner

Lenovo visar ibland produktrecensioner, kommentarer och andra rekommendationer från nöjda kunder på vår webbplats. Med ditt samtycke kan vi lägga upp dina kommentarer tillsammans med ditt namn. Om du vill uppdatera eller ta bort dina kommentarer kan du kontakta oss på privacy@lenovo.com.

Jobbansökningar

Du kan välja att förse Lenovo med personlig information när du söker jobb hos Lenovo, till exempel genom att skicka in en ansökan eller CV via våra webbplatser. Den information som vi samlar in från dig visas när du skickar in din ansökan och inkluderar sådant som namn, kontaktinformation, bakgrund, utbildning, anställningshistorik och annan information som normalt används för att utvärdera kandidater till anställningsmöjligheter. Vi använder enbart den här informationen för att utvärdera din anställningskandidatur och delar den endast med de tjänsteleverantörer som stödjer dessa aktiviteter, till exempel sökföretag för sökande som arbetar för Lenovo, och kandidatsökfirmor som hjälper till att granska en kandidats ansökan. Lenovo kan använda tjänsteleverantörer som hjälper till att bearbeta och hantera den information som samlas in i det här sammanhanget, inklusive Lenovos affärs- och företagstjänster. Vi kan även komplettera en jobbansökan som tas emot med ytterligare information via offentligt tillgängliga resurser, till exempel LinkedIn-profiler.

Affärspartnerrelationer

Om du representerar en Lenovo-affärspartner (dvs. en distributör eller återförsäljare av Lenovo-produkter) kan du besöka en Lenovo-webbplats som är särskilt avsedd för Lenovo-affärspartner. Vi kan använda personuppgifter som du väljer att tillhandahålla via den webbplatsen för att administrera och utveckla vår affärsrelation med dig, och det företag som du representerar. Det kan till exempel innebära att vi använder din information för att skicka information till dig om Lenovos program för affärspartner. Det kan även omfatta att dela viss information med andra affärspartner (med förbehåll för eventuella sekretesskyldigheter), Lenovo-kunder eller potentiella möjligheter. I samband med en viss transaktion eller ett visst program kan vi även kontakta dig som en del av kundundersökningar eller i marknadsundersökningssyfte. Den information som används i det här syftet kan delas med tjänsteleverantörer som hjälper oss att sköta dessa webbplatser eller relationer, till exempel företag som arbetar med datavärd- och bearbetningstjänster, samt reklam-, marknadsförings-, evenemang- och undersökningspartner så att de kan genomföra försäljnings- och marknadsföringskampanjer eller enkätundersökningar åt oss.

Leverantörsadministration

Om du representerar en Lenovo-leverantör kan du besöka en Lenovo-webbplats som är särskilt avsedd för Lenovo-leverantörer. Vi kan använda informationen på den webbplatsen när vi ingår eller utför en transaktion med dig. Det kan till exempel omfatta att dela information med andra delar av Lenovo, Lenovos affärspartner, kunder, fraktföretag, finansinstitut, postaktörer eller myndigheter som är delaktiga i att fullborda en transaktion. Informationen kan också användas för att sköta och utveckla vår relation med dig, den leverantör du representerar och/eller andra Lenovo-leverantörer i allmänhet.

Sammanslagningar och förvärv

Det kan hända att Lenovo beslutar sig för att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera företag i vissa länder. Du meddelas via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår webbplats om eventuella ändringar i ägandet eller användningen av din personliga information, samt eventuella val du kan göra angående din personliga information. En sådan transaktion kan innebära utlämnande av personlig information till potentiella eller faktiska köpare, eller mottagande av information från säljare.

Juridiska krav och verkställande av våra rättigheter

Det kan hända att personuppgifter omfattas av rättsliga eller andra statliga stämningar, fullmakter, beslut eller undersökningar om kriminell verksamhet och bedrägeri. Om vi i god tro bedömer att det krävs enligt lag kan vi lämna ut personlig eller annan information till juridiska eller andra myndigheter, domstolar och rättsvårdande myndigheter. Vi kan också lämna ut personlig eller annan information för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet eller utreda bedrägerier. Utöver ovanstående kan det finnas omständigheter som kräver att vi lämnar ut dina personuppgifter till andra parter, inklusive, men inte begränsat till, juridiska rådgivare eller skuldindrivare.

Använder Lenovo cookies, taggar, webb-beacons, analyser och relaterad teknik för onlineannonsering och andra ändamål?

Liksom de flesta webbplatser samlar vi in viss information automatiskt och lagrar den i loggfiler. Ibland samlar vi in information om våra besökares beteende under besöken på våra webbplatser för att vi ska kunna ge bättre kundservice, förbättra kvaliteten på webbplatsen eller erbjuda annonser.

Till exempel registrerar vi vilka domäner våra besökare kommer ifrån, och vi mäter också besökaraktivitet på Lenovos webbplatser, men vi gör det på ett sätt som inte avslöjar besökarnas identitet (kallas ”information som inte kan användas för personidentifiering” nedan). Lenovo eller andra parter på uppdrag av oss kan använda informationen till att analysera trender och statistik, förbättra våra webbplatser och visa annonser.

Klickströmmar

När vi samlar in personlig information från dig i en transaktion kan vi spara en del av informationen i ett icke-identifierbart format och kombinera den med annan information som inte kan användas för personidentifiering. Den här informationen kallas ibland ”klickström”. Informationen används och analyseras endast på aggregerad nivå för att hjälpa oss att förstå trender och mönster. Informationen granskas inte på individuell nivå.

Cookies och onlinereklam

För att kunna erbjuda och tillhandahålla en anpassad upplevelse på webbplatsen kan Lenovo använda för att lagra och hjälpa till att spåra information om dig. Där så krävs enligt tillämpliga lagar kommer Lenovo att begära ditt medgivande innan du använder vissa cookies under din Lenovo-webbupplevelse och/eller ge dig möjlighet att välja vilka typer av cookies som ska aktiveras eller avaktiveras. Cookies är små databitar som skickas till din webbläsare från en webbserver och lagras på datorns hårddisk. Lenovo använder cookies för att påminna oss om vem du är och för att hjälpa dig att navigera på våra webbplatser under dina besök. Med cookies kan vi spara inställningar och innehåll i kundvagnen så att du inte behöver ange dem igen varje gång du besöker webbplatsen.

Vi använder också cookies för att bedöma vilka annonser som bör visas utifrån användarens intressen. Därför kan Lenovo använda tjänster som anordnas av företag, till exempel Google Analytics för Display-annonsörer, Remarketing med Google Analytics, exponeringsrapporter i Googles Display-nätverk, DoubleClick Campaign Manager och demografi- och intresserapporter i Google Analytics för tjänster som hjälper oss att förstå våra kunders användning av våra webbplatser och produkter, samt visa och hantera riktade annonser. Dessa tjänster kan samla in information, till exempel din IP-adress, via webbläsaren eller via cookies.

Dessutom gör cookies och relaterad teknik det möjligt för oss att mäta webbplatstrender och trafikmönster, till exempel vilka områden på Lenovos webbplats som du har besökt och vilken webbplats du kommer från, förenkla webbplatsnavigeringen, hjälpa till att utforma webbplatsen så att den blir mer effektiv och användbar, göra produktrekommendationer och leverera en Lenovo-produktannons när du surfar på en webbplats, inklusive på webbplatser som inte tillhör Lenovo. Lenovo och dess tjänsteleverantörer, inklusive Google och DoubleClick, använder cookies för att rapportera hur dina annonsexponeringar, annan användning av annonstjänster och interaktioner med dessa annonsvisningar och annonstjänster relaterar till besök på vår webbplats. Om du inte vill att den här informationen ska användas för att visa riktade annonser kan du välja att inte delta genom att följa stegen nedan. Du kan fortsätta att få allmänna annonser. Lenovo kan även komplettera information som samlas in via cookies och relaterad teknik med information som hämtats från andra källor, inklusive tredje part.

Användningen av sådana cookies är relativt vanlig. De flesta webbläsare är konfigurerade för att acceptera dem. Men om du föredrar att inte lagra cookies kan du välja att:

 • inte använda våra webbplatser
 • ställa in webbläsaren så att den meddelar dig när du får en cookie
 • ställa in webbläsaren på att vägra ta emot cookies
 • använda alternativen för samtycke till och val av cookies som tillhandahålls av en Lenovo-webbplats (om det är tillgängligt och enligt krav från tillämpliga lagar)
 • ta bort cookies när du har lämnat vår webbplats
 • surfa på vår webbplats med webbläsarens anonyma läge (kallas ”Inkognito” i Chrome, ”InPrivate” i Internet Explorer, ”privat surfning” i Firefox och Safari och så vidare).

Observera dock att vissa Lenovo-webbplatser kanske inte svarar på signaler om att vägra cookies. Du bör också vara medveten om att vissa funktioner på Lenovos webbplats kanske inte fungerar korrekt om du inte godkänner cookies.

Om du inte vet hur du ställer in eller tar bort cookies, eller om du vill avanmäla dig från vissa riktade annonser utifrån din webbhistorik, rekommenderar vi att du besöker www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info eller www.youronlinechoices.eu för mer vägledning och anvisningar om avanmälan.

Om du vill avanmäla dig från Google Analytics för Display-annonsörer och/eller avanmäla dig från det anpassade Google Display-nätverket kan du göra det via Googles hanterare för annonsinställningar. Du kan också använda Google Analytics webbläsartillägg för att avanmäla dig från Google Analytics. Mer information om hur du gör det finns i webbläsarens eller den mobila enhetens hjälpmeny eller bruksanvisning.

Objekt i lokalt lagringsutrymme

Dessutom kan vissa Lenovo-webbplatsupplevelser använda lokala lagringsobjekt (LSO) som Flash-cookies och HTML5 som tillhandahålls av tjänsteleverantörer och partner till Lenovo för att lagra innehållsinformation och inställningar på din enhet. Olika webbläsare kan erbjuda sina egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML5-LSO:er. Lär dig hur du hanterar objekt i lokalt lagringsutrymme.

Adobe Marketing Cloud Device Cooperative

Vissa och Lenovo-företag och -webbplatser deltar i Adobe Marketing Cloud Device Cooperative för att bättre förstå hur du använder våra webbplatser och appar på olika enheter, och för att visa riktade annonser. Läs mer om hur Adobe gör det här och hur du avanmäler dig från programmet.

Webb-beacons och annan teknik

Vissa Lenovo-webbplatser använder också webb-beacons eller annan teknik (bland annat JavaScript och eTags) för att anpassa webbplatserna och ge bättre kundservice. Dessa tekniker kan användas på ett antal sidor på Lenovo-webbplatser. När en besökare öppnar sidorna skapas ett icke-identifierbart meddelande om besöket. Meddelandet kan hanteras av oss eller våra tjänsteleverantörer. Dessa webb-beacons används vanligtvis tillsammans med cookies. Om du stänger av cookies spårar webb-beacons och annan teknik fortfarande besöken på dessa sidor, men meddelanden de genererar kan inte associeras med annan icke-identifierbar cookie-information och ignoreras.

Personanpassade URL-länkar

Ibland kan vi anpassa webbplatser för vissa besökare. Om du besöker någon av dessa webbplatser kanske du märker att den är anpassad med referenser till produkter och/eller tjänster som vi tror du kan vara intresserad av utifrån dina tidigare interaktioner med Lenovo och information som du har lämnat till oss. När du besöker dessa webbplatser kan vi samla in information om ditt besök för att anpassa webbplatsen efter dina intressen. En inbjudan att besöka en sådan webbplats kan finnas i form av en personanpassad URL-länk i ett e-postmeddelande, ett meddelande på en webbplatsregistreringssida, eller när du loggar in på en viss webbplats.

Säljer Lenovo mina personuppgifter?

Nej. Lenovo säljer inte personlig information. Enligt avsnitten ovan kan Lenovo dela personuppgifter med Lenovo, tredjepartsleverantörer och -partner så att de kan stödja våra produkter och webbplatser eller tillhandahålla ytterligare tjänster till Lenovo-kunder och -produktanvändare. På så sätt vidtar Lenovo lämpliga åtgärder för att säkerställa att dessa tjänsteleverantörer och partner uppfyller våra standarder för robust sekretess och god säkerhet. Lenovo säljer dock inte personuppgifter och vi har inte sålt några personuppgifter under de 12 månaderna före den 1 december 2020. Om Lenovo beslutar sig för att vid något tillfälle sälja personuppgifter ska vi meddela det i förväg och ge möjligheter till samtycke i enlighet med gällande lagstiftning.

Överför Lenovo min personliga information internationellt?

Lenovo är en global organisation med juridiska personer, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som går över landsgränser. Därför kan vi, enligt gällande lagar, dela din personliga information inom Lenovo (inklusive dotterbolag, samarbetsföretag och moderbolag) eller våra tjänsteleverantörer och affärspartner. Vi kan också överföra informationen till andra länder i världen där vi bedriver vår verksamhet (inklusive men inte begränsat till USA och Kina). Oavsett var din information överförs till och lagras är våra sekretess- och säkerhetsrutiner utformade för att skydda din personliga information globalt.

Vissa länder har sekretesslagar som inte motsvarar sekretesslagar i ditt eget land och dina uppgifter kan begäras av brottsbekämpande myndigheter i dessa jurisdiktioner. I sådana länder hanterar Lenovo fortfarande information på det sätt vi beskriver här och vidtar de åtgärder som krävs för att följa tillämpliga dataskyddslagar vid överföring och behandling av din information.Där så krävs kommer Lenovo även att upprätthålla avtal mellan företag i Lenovo-koncernen eller med Lenovo-partner eller tjänsteleverantörer för att reglera överföring, behandling och skydd av personlig information.

Lenovo använder standardavtalsklausuler som ett sätt att möjliggöra överföring av personuppgifter från och inom Europeiska unionen och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hur länge sparas min personliga information?

Lenovo avser att behålla information, inklusive personlig information, endast så länge som det behövs i affärssyfte eller i andra övertygande syften, och att på ett säkert sätt ta bort personlig information när dessa användningsändamål har uppfyllts. Vi behåller din information, inklusive personuppgifter, så länge som något av följande villkor gäller:

 • Ditt konto eller din prenumeration är aktiv
 • För att tillhandahålla tjänster eller support som du kan begära
 • För att säkerställa att Lenovo-produkter och -webbplatser fungerar som de ska, inklusive ansvar enligt våra produktgarantier
 • För att följa gällande lagar, inklusive i skatte- och revisionssyfte
 • För att genomdriva våra rättigheter, inklusive vid rättstvister och skuldindrivning.

Hur skyddas min information?

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder av standardtyp när vi överför information från våra webbplatser till våra servrar, när vi lagrar data och när vi delar information med tredje part. Till exempel använder vi kryptering vid behov när vi överför känslig information för att hålla informationen säker. När vi delar din information med tredje parter vidtar vi rimliga och lämpliga åtgärder så att parten skyddar och använder din information på ett ansvarsfullt sätt enligt avtalet.

Kom dock ihåg att ingen produkt, programvara eller dataöverföring kan garanteras vara hundraprocentigt säker. Till följd av detta kan Lenovo, trots att vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda din information, inte säkerställa eller på annat sätt garantera säkerheten på våra webbplatser eller den information som du lämnar till oss. Genom att använda våra webbplatser gör du det på egen risk.

Hur är det med mina barns integritet?

Våra webbplatser är avsedda för vuxna och barn som fyllt 16 år, eller motsvarande lägsta ålder i relevant jurisdiktion, som har tillstånd från sina föräldrar eller vårdnadshavare att använda dem. Lenovo har inte för avsikt att samla in personlig information om barn under 16 år. Personer som inte fyllt 16 år bör inte tillhandahålla personlig information till Lenovo.

Om Lenovo får veta att ett barn under 16 år, eller motsvarande lägsta ålder i relevant jurisdiktion, har skickat personlig information till Lenovo, vidtar vi lämpliga åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt och vi använder inte informationen för andra ändamål. Lenovo uppmuntrar föräldrar att ta aktiv del av sina barns användning av interaktiva resurser och informera dem om de potentiella farorna med att uppge information om sig själva.

Vad har jag för rättigheter enligt dataskyddslagen?

Gällande dataskyddslagar kan ge dig rätt att kontrollera vår användning och behandling av din personliga information. Lagarna kan omfatta rätten att (i) begära åtkomst till och en kopia av din personliga information, (ii) begära rättelse eller radering av din personliga information, (iii) invända mot behandlingen av din personliga information, (iv) begränsa eller välja bort behandlingen av din personliga information och (v) överföra data. När vi använder din personliga information med ditt samtycke har du också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Det påverkar däremot inte vår användning av din personliga information innan återkallandet. Dessutom kan du ha möjlighet att granska, korrigera eller ta bort viss personlig information via ditt Lenovo-konto om du har ett.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan skickar du in en sekretessbegäran eller kontaktar privacy@lenovo.com. Vi kommer att granska, svara på och agera på sådana förfrågningar i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Observera att vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning och våra standarder för sekretess och säkerhet för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst till din personliga information eller på annat sätt uppfyller din begäran. Om du har ett Lenovo-konto kan vi verifiera din identitet genom att kräva att du loggar in på ditt konto. Om du inte har ett Lenovo-konto eller en e-postadress registrerad hos oss kan vi begära ytterligare begränsad information från dig för att verifiera din identitet. Observera att vi kan neka din begäran om du inte har ett konto med Lenovo, en registrerad e-postadress eller om vi inte kan verifiera din identitet i våra register.

Du kan även använda ett auktoriserat ombud för att skicka en begäran enligt det här avsnittet å dina vägnar. Om du väljer att låta ett auktoriserat ombud lämna in en sådan begäran för din räkning kräver Lenovo (i) att du ger det auktoriserade ombudet skriftligt tillstånd att göra det och (ii) att ditt ombud verifierar sin identitet direkt med Lenovo. Lenovo kan neka en begäran från ett ombud som inte uppfyller dessa krav.

Du har också rätt att när som helst ställa frågor till eller klaga hos din nationella dataskyddsmyndighet.

Hur kontaktar jag Lenovos sekretessprogram?

Om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan skickar du in en sekretessbegäran.

Om du har ytterligare frågor om den här sekretesspolicyn kan du kontakta Lenovo på privacy@lenovo.comeller via vanlig post eller annan metod på följande sätt:

Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Ytterligare Lenovo-kundtjänstinformation, inklusive telefon- och chattkontakter, finns på www.lenovo.com/contact.

Vår sekretesspolicy för webbplatsen nedan har nyligen uppdaterats. Läs föregående version.

Om policyn

Vad den här policyn gäller

Din sekretess är viktig för Lenovo och Motorola.

Den här sekretesspolicyn gäller data som samlas in via programvara och tjänster som tillhandahålls av Lenovo och dess dotterbolag, inklusive Motorola Mobility LLC (”Motorola”) (tillsammans ”Lenovo”) för användning på Lenovo-produkter, inklusive datorer (PC), surfplattor, arbetsstationer, smarttelefoner, smarta kontorsenheter, virtuella och headset med förstärkt verklighet samt IoT-enheter (gemensamt ”Lenovo-produkter”). Den här policyn gäller även Lenovos programvara som du kan använda på produkter eller enheter som inte är från Lenovo. I denna sekretesspolicy beskrivs informationspraxis för Lenovo-produkter, inklusive vilken typ av information som samlas in, hur Lenovo använder information och i vilka syften, vem information delas med och hur Lenovo skyddar information. Här beskrivs även dina val vad gäller användning, åtkomst, korrigering och borttagning av dina personuppgifter, bland annat.

Vår sekretesspolicy för produkter nedan har nyligen uppdaterats. Läs föregående version.

Vad denna policy inte omfattar

Lenovo samlar även in personlig information via Lenovos webbplatser och andra källor. Om du vill veta mer om våra sekretessregler för webbplatsen kan du besöka vår sekretesspolicy för webbplatsen. Detta meddelande gäller inte heller produkter och tjänster som tillhandahålls av Lenovo Data Center Group (DCG), produkter och tjänster som tillhandahålls av Lenovo Software (kallas även Stoneware, Inc.) eller programvara och andra tjänster från tredje part som du installerar på eller får åtkomst till via Lenovo-produkter. Vidare gäller inte detta uttalande för vissa produkter som licensierats av Lenovo till andra företag.

Ändringar i policyn

Om vi ändrar den här policyn gör vi tidigare versioner tillgängliga så att du kan se ändringarna och när de gjordes. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn meddelar vi dig om detta på Lenovos webbplats, i en tillämplig Lenovo-produkt eller -programvara eller via ett e-postmeddelande (till den e-postadress som angetts i ditt konto) innan ändringen träder i kraft. Om det krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar ber vi också om ditt medgivande till väsentliga förändringar som påverkar hur vi använder eller överför din personliga information. Vi rekommenderar att du läser igenom den här sidan med jämna mellanrum för den senaste informationen om våra sekretessregler.

Vår sekretesspolicy för produkter nedan har nyligen uppdaterats. Läs föregående version.

Funktioner för flera användare

Observera att sekundära användare och gästanvändare av Lenovo-produkter som har sådana fleranvändarfunktioner kanske inte har samma möjlighet att kontrollera inställningar, behörigheter och alternativ gällande informationsinsamling, användning och delning som den primära användaren har.

Vilken information samlar Lenovo in, hur används informationen och delas någon personlig information med tredje part?

Lenovo samlar in information om dig och dina Lenovo-produkter och använder den här informationen för att se till att dina Lenovo-produkter fungerar som de ska och att du får ut mesta möjliga av dem. Observera att om du under vissa omständigheter inte ger oss personlig information när det behövs kan vi eventuellt inte tillhandahålla de Lenovo-produkter, -upplevelser eller -funktioner som du har begärt. Nedan beskrivs hur vi samlar in, använder och delar information om dig eller din produkt i vissa sammanhang. Mer information om hur specifika program samlar in och använder information finns i avsnitten ”Lenovo-appar” och ”Motorola-program” i den här policyn.

Din användarprofil

Din användarprofil kan bestå av information, inklusive personuppgifter, som vi kan ha samlat in med ditt godkännande när du interagerar med Lenovo, till exempel din användning av vissa områden på våra webbplatser, ditt Lenovo ID, Mitt konto, Pass eller Motorola ID-konto, din kontakt med våra kundtjänstrepresentanter, registreringsinformation för Lenovo-produkter och från vissa Lenovo-produkter och -tjänster som du använder. Med din användarprofil kan Lenovo:

 • förse vissa Lenovo-produkter och -tjänster med den information som krävs för att de ska fungera
 • felsöka problem som du kan ha med en Lenovo-produkt, -tjänst eller -webbplats
 • föreslå sätt att förbättra funktionen på dina Lenovo-produkter, -tjänster och -webbplatser
 • tillhandahålla nyheter, uppdateringar och information om Lenovo-produkter och -tjänster
 • ge dig information om ytterligare Lenovo-produkter eller -tjänster som du kanske är intresserad av om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation.

Följande avsnitt beskriver i detalj vilka typer av information som kan finnas i en användarprofil, hur Lenovo använder informationen, om informationen delas med tredje part och vad du kan göra med informationen.

Lenovo ID, Motorola ID och Lenovo-produktregistrering

När du väljer att skapa ett Lenovo ID, ett Motorola ID, registrera din Lenovo-produkt eller skapa ett konto via Mitt konto eller Pass samlar vi in information, inklusive personuppgifter, om dig och dina Lenovo-produkter. Vi använder ditt Lenovo ID eller Motorola ID och relaterad information om registrering och konto för att identifiera dig, inklusive när du använder vissa av våra program (till exempel Lenovo Vantage) och våra interaktiva tjänster (som våra onlinebutiker och kundsupportsidor).

Om du väljer att skapa ett Lenovo ID, Motorola ID eller vill registrera dina produkter måste vi samla in viss information från dig, till exempel namn, adress, e-postadress, språk, region/land, produkttyp/modell, produktens serienummer, datum för produktregistreringen och aktiveringsdata om ditt operativsystem. Vi använder den här informationen för att administrera ditt konto eller profil, tillhandahålla tjänster som du har begärt och för att ge dig meddelanden, inklusive marknadsföringsmeddelanden som du väljer att ta emot från Lenovo. Den information som samlas in och bevaras av Lenovo i dessa syften kan delas med våra tjänsteleverantörer så att de kan tillhandahålla datavärd-, bearbetningstjänster och marknadsföring till och på uppdrag av Lenovo.

Du kan ändra ditt Lenovo ID-lösenord eller avaktivera ditt Lenovo ID-konto genom att besöka account.lenovo.com och öppna ”Min profil” eller kontakta oss på privacy@lenovo.com. Du kan hantera ditt Motorola ID-konto genom att besöka accounts.motorola.com eller kontakta oss på privacy@motorola.com.

Produktens funktionalitet och användning

Vissa Lenovo-produkter, -programvara och tjänster samlar automatiskt in och lagrar nödvändig prestandainformation för att fungera. Den här informationen omfattar produkt- och enhetsidentifierare, tekniska data och annan icke-personlig information. En del av denna information kan överföras till Lenovos servrar. När du använder Lenovo-produkter samlas även grundläggande information om programinstallation in automatiskt. Det här omfattar till exempel om ett program är installerat eller aktiverat på din Lenovo-produkt.

Du kan också välja att ge oss ytterligare information om din användning av Lenovo-programvara och -program. Den information vi samlar in inkluderar hur ofta du använder ett program, vilka funktioner du använde i ett program och programmets prestanda.

Den användningsinformation vi samlar in för detta ändamål identifierar inte direkt dig eller dina Lenovo-produkter såvida du inte har valt att aktivera utökad enhetssupport eller ”Hjälp oss förbättra”-funktionen i dina Lenovo-produkter och ta emot marknadsföringskommunikation från Lenovo.

Vi använder den här informationen om programvaruanvändning för att analysera prestanda hos Lenovo-program, för att utveckla förbättrade funktioner i framtida versioner och för att skicka service- och supportrelaterad kommunikation (till exempel icke-marknadsföring) till dig. Den här informationen kan delas med våra tjänsteleverantörer, till exempel partner för värdtjänster, bearbetning och programvaruutveckling som stödjer Lenovo-produkter.

Om du vill avaktivera den här informationsinsamlingen kan du göra det i sekretessinställningarna i den specifika produkten eller programmet. Om du vill ha mer information om hur du avaktiverar insamling av viss information om programvaruanvändning kan du (i) öppna programmet Lenovo-produktens inställningsapp och stänga av insamling av användarstatistik (eller ett alternativ med liknande formulering), (ii) avinstallera ett visst program i enhetens kontrollpanel eller via inställningsmenyn, eller (iii) gå till Lenovos supportsida (för PC-produkter) om att begränsa insamlingen av användarinformation.

Hålla programvaran uppdaterad

Vi samlar automatiskt in viss information som inte kan identifiera dig personligen om dina Lenovo-produkter för att identifiera om programvaran du använder är den senaste versionen, för att tillhandahålla programvaruuppdateringar (inklusive säkerhetsuppdateringar), för att utveckla nya produkter och programvarufunktioner, och korrigera buggar så att dina Lenovo-produkter fungerar smidigare och bättre.

Kundtjänst, kvalitetsövervakning och reparation

Vissa aktiviteter förknippade med Lenovo-produkter och -servicesupport kan också innebära att du kontaktar Lenovo eller att Lenovo kontaktar dig, till exempel via telefon, e-post eller chatt. Observera att vi i sådana fall kan spela in samtal för personalutbildning och kvalitetssäkring. För att ge dig den service eller support som du har begärt, till exempel att begära teknisk support eller reparation under en garanti för din Lenovo-produkt kan Lenovos kundtjänstpersonal också samla in och få åtkomst till personlig information om dig, till exempel din användarprofil, kontoinformation, kontaktinformation, identifierare för Lenovo-produkter och -tjänster och information om hur du använder Lenovo-produkten och -tjänsten.

Vissa kundtjänstmedarbetare hos Lenovo arbetar för tjänsteleverantörer som tillhandahåller sådana tjänster till Lenovo och dess kunder och som kan ha tillgång till information om dig i det här sammanhanget. Lenovo använder leverantörer av värdtjänster, bearbetning och kommunikation (till exempel chattverktyg online) för att stödja dessa aktiviteter.

Dessutom kan auktoriserade Lenovo-distributörer, -återförsäljare eller reparationsleverantörer för Lenovo-produkter också ha tillgång till viss kundtjänst, kvalitetssäkring och produktinformation som beskrivs här för att stödja din produkt eller för att tillhandahålla en tjänst som du har begärt, till exempel reparationstjänster som täcks av en garanti för din Lenovo-produkt.

Förbättrad kundsupport

Du kan välja att ge oss ytterligare information om hur du använder din Lenovo-produkt så att vi kan tillhandahålla effektivare eller bättre kundsupport, inklusive skräddarsydd felsökning eller liknande supporttjänster. På Motorola-enheter kan du välja ”Förbättrad enhetssupport” vid konfigurationen eller i Inställningar för anpassad support eller rekommendationer. Du kan avaktivera den här inställningen senare om du vill.

Den typ av information som vi kan samla in från dig eller din Lenovo-produkt i det här sammanhanget kan inkludera Lenovo-produktens serienummer, ID- eller IMEI-nummer, produkttyp/modell, det telefonnummer som är kopplat till en Lenovo- eller Motorola-smarttelefon, IP-adress, MAC-adress och information om Lenovo-produktanvändning. Den här användningsinformationen kan innehålla information om hur du använder Lenovo-produkten och dess komponenter, till exempel instrumentering och systemfunktioner. Lenovo använder sig av tjänsteleverantörer av datavärd-, bearbetning-, kundservice- och kommunikationstjänster för att stödja Lenovos förbättrade kundtjänstaktiviteter.

Hjälp oss förbättra våra produkter

Du kan välja att ge oss ytterligare information om hur du använder dina Lenovo-produkter och -programvara för att förbättra Lenovos produkter. Det här alternativet finns normalt vid installation eller i Lenovo-produktens eller -programmets inställningar. Den typ av information vi samlar in för det här ändamålet inkluderar Lenovo-produktens serienummer, ID eller IMEI, produktmodell/-typ, information om hur du använder Lenovo-produkten och programvaran samt Lenovos produktprestanda. Om du inte väljer att bli kontaktad av Lenovo i samband med Lenovo-datorer sparas informationen i ett format som inte kan identifiera dig personligen. I Lenovo- och Motorola-smartphonesammanhang kan ”Hjälp oss förbättra”-data identifieras till en användare eller enhet.

Vi använder den här informationen för att:

 • identifiera prestandatrender för Lenovo-produkter och programvara
 • utveckla nya produktfunktioner för framtida modeller
 • ge en bättre användarupplevelse generellt och
 • skicka dig icke-marknadsföringsrelaterad kommunikation om service och support för din Lenovo-produkt.

Lenovo använder leverantörer av datavärd- och bearbetningstjänster för att stödja dessa Lenovo-aktiviteter.

Om du inte vill tillåta att Lenovo samlar in information som ”Hjälp oss förbättra” kan du stänga av alternativet för insamling av produktdata i inställningarna för din Lenovo-produkt eller i ett särskilt program (till exempel Lenovo Vantage), eller avinstallera det aktuella programmet.

Lenovo- och Motorola-appar – Ytterligare information

I följande avsnitt beskrivs hur vissa Lenovo- och Motorola-programvaror hanterar din information. Observera att dessa beskrivningar kanske inte omfattar alla Lenovo- eller Motorola-appar som finns tillgängliga för eller på din Lenovo-produkt. Dessutom stöder inte alla Lenovo-produkter alla Lenovo- och Motorola-appar, och olika Lenovo- och Motorola-appar kan vara tillgängliga för dig och kan variera beroende på vilka Lenovo-produkter du äger och var du befinner dig. Vissa av apparna som beskrivs nedan kan vara förinstallerade i din Lenovo-produkt eller göras tillgängliga för hämtning via en onlinebutik för programvara eller appar.

Lenovo-appar

Lenovo Welcome

Lenovo Welcome är ett program i enheten som välkomnar nya användare av Lenovo-produkter, bland annat datorer. Inom cirka 24 timmar efter att du har installerat vissa Lenovo-produkter bör Lenovo Welcome guida dig genom Lenovo-upplevelsen, inklusive funktionerna i din Lenovo-produkt, samt genom att presentera Lenovo Vantage och Lenovo Migration Assistant (båda beskrivs nedan), göra specialerbjudanden från Lenovo och dess partner tillgängliga för användare som väljer att ta emot dem, med mera. Lenovo samlar endast in grundläggande (ej personligt identifierbar) information och mätvärden om enheten och apparna via Lenovo Welcome för dessa ändamål.

Lenovo Vantage

Lenovo Vantage (ersätter Lenovo Companion) är en app som håller enheten igång och hjälper dig att göra mer med datorn. Med Lenovo Vantage-funktionerna kan du bland annat:

 • anpassa din Lenovo-dator med anpassade inställningar
 • få åtkomst till Lenovo Migration Assistant – en app som överför filer och inställningar från en dator till en annan (beskrivs nedan)
 • skydda datorn och uppdatera viktig systemprogramvara och drivrutiner
 • utvärdera systemets skick och köra diagnostik på enheten
 • öppna systemets användarhandbok och få support
 • upptäcka andra roliga och användbara appar
 • visa tillbehör som är kompatibla med din enhet
 • få erbjudanden om Lenovo och andra produkter och tjänster
 • identifiera garantistatus, alternativ och uppgraderingar
 • få praktiska tips och hålla dig uppdaterad om de senaste tekniknyheterna med artiklar från Lenovo.
 • Lenovo Security Console ger ett osynligt skyddslager för dina molnprogram. Mer information finns i Lenovo Security Console.
 • Säkerhetsrådgivaren innehåller en uppsättning säkerhetsverktyg som rekommenderas av Lenovo och är godkänd av säkerhetspersonal.
 • få nyheter och väderprognoser (drivs av tredje part)

Lenovo Vantage samlar in din dators enhets-ID:n samt händelse- och användningsdata, till exempel systemfunktionalitet, programanvändning och supportinformation. Om du ställer in datorn så att den uppdateras automatiskt efter plats eller nätverksåtkomst samlar Lenovo Vantage dessutom in motsvarande data, till exempel Wi-Fi- och VPN-information, för att smidigt uppdatera systemet. Den här informationen lagras på datorn och information om hur du använder Lenovo Vantage kan endast delas med Lenovo om du väljer att delta i sådan insamling. Lenovo delar inte denna information externt med undantag för datavärdtjänster och behandlare som Lenovo ibland kan använda.

Lenovo Connected Home Security

Lenovo Vantage erbjuder även en tillvalsfunktion som heter Lenovo Connected Home Security. Den här funktionen drivs av Coronet, ett externt företag, och är en utveckling av Lenovos Wi-Fi-säkerhetsfunktion. Den här funktionen använder ett Lenovo ID-konto för att validera en användares autentisering och behörighet. Lenovo skickar en token till Coronets webbserver, och valideringen sker i webbservern. Då skickar Coronet-webbservern säkerhetsaviseringar om det anslutna hemmet till användarna via Lenovo ID-kontots kontaktuppgifter. Mer information om Coronets rutiner för sekretess och säkerhet finns på www.coro.net.

Lenovo Migration Assistant

Lenovo Migration Assistant (”LMA”) är ett verktyg som hjälper till att flytta filer och förenklar installationen av en ny dator. LMA startas via Lenovo Vantage och använder din Wi-Fi-anslutning för att du ska kunna skicka dina filer från en dator till en annan. Du kan logga in på LMA-programmet på båda datorerna med ditt Lenovo ID-konto. För att kunna tillhandahålla den här funktionen har LMA tillgång till operativsystemversionen, .NET Framework-versionen, datorns varumärke, nätverksadapterns varumärke och Wi-Fi-frekvensen. Lenovo samlar inte in eller behåller någon personligt identifierbar information eller dina filer när de överförs med LMA. Lenovo samlar emellertid in vissa grundläggande (ej personligt identifierbara) enheter och programrelaterade data och mätvärden. Lenovo kan använda leverantörer av datahanteringstjänster för att stödja dessa aktiviteter.

Med LMA kan du också använda Dropbox som fillagringstjänst om du vill. I sekretesspolicyn och användarvillkoren för Dropbox finns mer information om dess sekretesspraxis.

Lenovo System Health Manager

Med Lenovo System Health Manager kan användarna övervaka datorns tillstånd, optimera prestanda och vidta åtgärder för att undvika problem. För att tillhandahålla den här funktionen analyserar programmet viss grundläggande (icke personligt identifierbar) enhets- och applikationsinformation, till exempel händelse, Windows-versionsnummer, BIOS, inbyggd styrenhet och versioner av enhetsdrivrutiner. Om användaren väljer att tillåta det samlar Lenovo också in anonym användningsstatistik, inklusive information om systemets strömförbrukning och trolig orsak till strömrelaterade problem.

Motorola-appar

Kamera

Med Motorolas Kamera-app kan du:

 • Tagga dina foton och videor med platsuppgifter. När du delar taggade foton med andra delar du även platsinformation. Om du väljer att geotagga dina foton och videor använder appen informationen till att organisera dina vyer. Lenovo samlar annars inte in, behåller eller delar denna platsinformation.
 • Starta appen utan att vidröra skärmen genom att använda sammanhangsberoende data från sensorer för att upptäcka en startrörelse.
 • Ta bättre bilder med hjälp av ansiktsigenkänning och annan analys av det som visas i sökaren. Du får bästa möjliga bild, som kan vara en bild som tas före eller efter att du har aktiverat slutaren. Du kan jämföra den bästa bilden med den ursprungliga bilden som du tog i Galleri och välja vilka bilder du vill behålla. Information för ansiktsigenkänning finns kvar i telefonen och överförs inte till Motorola och delas inte med tredje part.

Som hjälp för oss att felsöka prestandaproblem lagrar Kamera bildkvalitetsinformation i metadata för fotona.

Enhetshjälp

Med Enhetshjälp (tidigare kallat Moto Hjälp) får användarna följande funktioner:

 • Lär dig hur du använder Motorola-telefonen och löser problem
 • Moto Care – Kontrollera enhetens garantistatus, köp förlängd garanti och olycksskydd (endast USA)
 • Enhetsdiagnos – Kontrollera maskinvarukomponenternas funktioner, inklusive batteri, pekskärm, högtalare, kameror, Wi-Fi och sensorer
 • Kontakta oss – Alternativ för att kontakta supporten, inklusive chatt (endast vissa modeller), e-post (endast vissa modeller), Twitter, Messenger (endast Indien, USA) och för att få åtkomst till användarforum (engelska, spanska och portugisiska)
 • Servicecenter – Sök efter servicecenter nära dig (endast Indien)

Om Enhetshjälp används kan Motorola samla in produktens serienummer, IMEI eller annat enhets-ID, IP-adress, MAC-adress, information om produktanvändning, prestandainformation för appar och, om Moto Care- eller Kontakta oss-funktioner används, användarnamn och kontaktinformation. Motorola kan använda datavärd-, bearbetnings- och kundtjänstleverantörer för att stödja Motorolas aktiviteter för kundtjänst och Enhetshjälp.

Digital TV

Om det finns stöd för detta tar Motorola Digital TV TV-sändningsupplevelsen till din mobilenhet med ytterligare stöd i Electronic Program Guide (EPG) och Ginga för användarinteraktivitet. Användare kan även spela in önskade TV-program och välja när man vill se favoritprogrammen. Digital TV samlar in vissa händelsebaserade uppgifter som inte är personligt identifierbar, till exempel vilka kanaler som startas via Digital TV.

Moto (Moto Rörelse, Moto Visning, Gametime och Moto Tips)

Med Moto får du ännu bättre respons genom att du får fler sätt att kontrollera och interagera med enheten. Moto gör det enklare för dig att få viktiga aviseringar, styra enheten med rösten och gester och automatisera praktiska inställningsändringar, beroende på var du befinner dig eller vad du gör en viss tid.

Moto Rörelse gör det enklare att interagera med dina Motorola-produkter genom att du kan använda enkla gester för att utföra åtgärder snabbt. Med Moto Rörelse kan du:

 • när som helst aktivera kameran genom att snabbt vrida på handleden två gånger
 • dra nedåt åt vänster eller höger för att göra skärmen mindre för enhandsanvändning
 • tända/släcka ficklampan genom att göra två ”huggrörelser” med handen.

Med Moto Visning visas viktiga aviseringar på skärmen för kompatibla produkter, så att du kan få snabb tillgång till dem utan att slå på skärmen eller låsa upp startsidan. Moto Visning har åtkomst till visst innehåll, till exempel kontakter, kalenderposter och andra appar och aviseringar från dem.

Moto gör följande för att utföra de här uppgifterna:

 • Samlar in information om Motorola-enhetens aktuella plats och överför den till Motorola för identifiering av intressanta platser och avkänning av när du befinner dig i ett fordon.
 • Använder sammanhangsberoende data som hämtas från Motorola-enhetens mikrofon och sensorer, till exempel accelerometern och gyroskopet, för att avgöra när vissa lägen ska aktiveras, men överför inte informationen till Motorola.
 • Har åtkomst till användargenererat innehåll, till exempel dina kalenderposter, kontakter och samtalshistorik, men överför inte informationen till Motorola.

Motorola använder leverantörer av datavärd- och bearbetningstjänster för att stödja dessa aktiviteter. Dessutom använder Moto Google Activity Recognition för att hjälpa till att förstå kontextuella data och avgöra vilka lägen som ska aktiveras. När de överförs till Google hanteras kontextuella data i enlighet med Googles tjänstvillkor och Googles sekretesspolicy. Googles sekretesspolicy ger också ytterligare information om Googles metoder för datainsamling och skydd i samband med andra verktyg för Google-analys och produktutveckling som Motorola kan använda då och då.

Feedback om Moto

Med Feedback om Moto kan du betygsätta din enhet och dela feedback med Motorola och Lenovo för att hjälpa Motorola och Lenovo att förbättra upplevelsen av maskinvara och programvara. För att tillhandahålla funktioner samlar Moto Feedback in Motorola-enhetens ID, din kontaktinformation och viss enhetsinformation om programhändelser och analysinformation som inte är personligt identifierbar. Du kan lägga till en skärmbild. Motorola och Lenovo kan använda tredjepartsleverantörer av datavärd- och bearbetningstjänster för att stödja dessa aktiviteter. Externa programvaruutvecklingspartner kan även ha tillgång till viss icke personligt identifierbar feedbackinformation för att felsöka problem eller förbättra Motorola-enhetens upplevelse.

Hello You och Motorola Notifications

Där det är tillgängligt ger Hello You och Motorola Notifications tips om hur du använder Motorola-enheten, information och diagnostik för enheten. Du kan få teknisk assistans och kundservice via chatt eller telefon, samt anpassat innehåll och kommunikation utifrån dina intressen, till exempel underhållning, nyheter, sport och mycket mer.

Om du väljer att använda Hello You måste du logga in på appen med din Google-kontoinformation. För att Hello You ska fungera samlar vi in dina Motorola-enhetsidentifierare, Google-kontoinformation, IP-adress, användarinteraktioner med appinnehåll och vissa relaterade enhets- och appanvändningsdata när du använder Hello You. Vi använder den beskrivna informationen för att mäta användningen av vår app, för att förbättra innehållet i vår app och för att tillhandahålla anpassat innehåll för varje användare, vilket kan omfatta riktade annonser. Vi kan också samla in information om din allmänna position via enhetens IP-adress. För att Hello You ska kunna tillhandahålla skräddarsytt innehåll måste du ange dina intressen inom områden som underhållning, sport, politik, verksamhet och teknik. För att kunna tillhandahålla den här upplevelsen kan Motorola dela den här informationen med sina innehålls- och marknadsföringspartner, till exempel nyhetstjänster, marknadsföringsbyråer och annonspartner samt med datavärd- och bearbetningstjänster. Du kan välja att inaktivera Hello You-appen när som helst och du kan även ändra dina valda intresseområden genom att öppna inställningarna på sidan för kontoinställningar.

Med Motorola Notifications får du produktrelaterad information och erbjudanden från Motorola och utvalda partner som är relevanta för dig, inklusive meddelanden om programvaruuppdateringar, tips och trick, information om nya produkter och tjänster samt inbjudningar att delta i studier eller undersökningar för att förbättra Motorolas produkter och tjänster. Om du väljer att ta emot marknadsföringskommunikation via Motorola Notifications kommer Motorola att skicka dessa meddelanden som ”push”-meddelanden på din enhet och Motorola samlar in ditt namn, kontaktinformation, Motorola-enhetsidentifierare och icke personligt identifierbara enhets- och tillämpningsdata samt instrumenteringsdata. Informationen som samlas in kan delas med leverantörer av tjänster för datavärdar och bearbetning, marknadsföringsbyråer och annonspartner, samt enkätundersökningspartner för Motorola så att de kan stödja aktiviteter för Motorola Notifications. Du kan välja att inte ta emot push-meddelanden när som helst genom att klicka på knappen för att avbryta prenumerationen i appen eller genom att använda alternativet för att avbryta prenumerationen som visas när du klickar på de meddelanden du får.

Moto 360 och Moto Body

I Moto 360-smartklockan och den tillhörande Moto Body-appen används sensorer som är inbyggda i den bärbara enheten för insamling av hälsorelaterade data, till exempel hjärtfrekvens, stegräkning och kalorier, så att du får en överblick av dina framsteg mot dagliga och veckobaserade aktivitetsmål. Du kan även skapa en hälsoprofil genom att ange personuppgifter, till exempel längd, vikt, kön och ålder. Moto 360 och Moto Body kan då tillhandahålla mer exakt hälsorelaterad information. Om du använder Moto Body Running-funktionen spårar och visar Moto Body även din platsinformation i enheten.

Moto 360 och Moto Body kan överföra hälsoprofil, hälsodata och platsinformation till vårt moln och lägga till dem i din användarprofil. Vi använder den informationen till att ge dig tillgång till mer exakt hälsorelaterad information, till exempel aktivitetsstatistik över tid. Vi använder den även till att skapa nya personanpassade funktioner för din Moto 360, Moto Body och andra Motorola-produkter.

Om du vill ta bort en löptur trycker du på > Running. Tryck på den löptur som du vill ta bort och tryck sedan på > Ta bort löptur. Om du vill ta bort alla Moto Body-aktivitetsdata kontaktar du privacy@motorola.com.

Med undantag för datavärd- och bearbetningstjänster som kan användas av Motorola delas ingen av den ovan beskrivna informationen externt.

I följande avsnitt beskrivs ytterligare situationer där Lenovo kan samla in, använda och/eller dela personlig eller icke-personlig information om dig. En del av den här informationen kan också sparas som en del av din Lenovo-användarprofil, som beskrivs ovan.

Marknadsföring, kampanjer, undersökningar och evenemang

Om du väljer att ta emot marknadsföring, reklam eller marknadsföringskommunikation från Lenovo och/eller dess partner, till exempel via e-post eller push-meddelanden i produkten, eller om du väljer att delta i ett evenemang, tävling eller undersökning, samlar vi in personlig och icke-personlig information om dig för att hjälpa oss att hantera dessa kampanjer och kommunikationer eller för att underlätta ditt deltagande. I synnerhet kan vi samla in ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ålder/födelsedatum, Lenovo-produktinformation, din användarprofil och ytterligare personuppgifter som du väljer att tillhandahålla. Vi kan använda den här informationen för att skicka meddelanden om produktsupport till dig, meddelanden, nyhetsbrev och, när det är tillåtet enligt gällande lagar, inbjudningar till undersökningar om kundnöjdhet.

Lenovo och utvalda tjänsteleverantörer eller partner – inklusive marknadsförings-, annons-, undersöknings- och evenemangsföretag – kan också använda den information du tillhandahåller för att genomföra kampanjer, kundnöjdhetsundersökningar eller produktsupportaktiviteter för Lenovos räkning eller som en del av ett gemensamt evenemang eller kampanj mellan Lenovo och det företaget. Lenovo kan även använda datavärd- och bearbetningstjänster för att stödja dessa aktiviteter, samt externa verktyg för att lära oss mer om konsumenttrender, öppnande- och klickfrekvens av e-postmeddelanden om marknadsföring osv. Dessutom kan vi samla in data från tredjepartskällor, till exempel konsumentundersökningsföretag, för att komplettera den information vi samlar in från dig.

Du får transaktionskommunikation, exempelvis orderbekräftelser, från Lenovo. Du behöver inte prenumerera för att få marknadsföringskommunikation från Lenovo för att köpa en produkt från Lenovo. Du kan välja att avsluta prenumerationen genom att följa anvisningarna i de här meddelandena, genom att ändra dina inställningar i kontoinställningarna eller kontakta oss på privacy@lenovo.com eller privacy@motorola.com.

Lojalitetsprogram

Lenovo kan erbjuda sina kunder möjligheten att delta i lojalitetsprogram som erbjuder rabatter, kuponger eller andra incitament. Även om de här programmen är helt valfria och deltagande inte är något krav för att köpa från Lenovo, behöver de samla in viss personlig information från dig om du väljer att delta.

Den information som samlas in i syfte att registrera dig och delta i ett Lenovo-lojalitetsprogram kan omfatta ditt namn, din adress, din e-postadress, telefonnummer, ålder/födelsedatum, Lenovo-produktinformation, din användarprofil och eventuellt ytterligare personlig information som du väljer att tillhandahålla. Den här informationen kan delas med tjänsteleverantörer eller Lenovo-partner för att hantera lojalitetsprogram för Lenovos räkning. Lenovo kan även använda sig av tredjepartsföretag för datavärd- och bearbetningstjänster för att stödja dessa aktiviteter. Du kan avsluta ditt deltagande i ett Lenovo-lojalitetsprogram genom att följa de steg som anges i de gällande reglerna för lojalitetsprogram.

Enkel inloggning från dina konton på sociala medier

Du kan få åtkomst till Lenovos produktupplevelser, till exempel Lenovo Vantage, och Lenovo-kontoinformation genom att logga in via olika sociala medier som Facebook, Google, Twitter och så vidare. Om du väljer att logga in med dessa tjänster kan Lenovo samla in personlig information från dina konton i sociala medier, inklusive din offentliga profil, e-postadress, ålder/födelsedatum, kontaktlistor, intressen, gilla-markeringar, och aktuell ort. Dina tjänsteleverantörer för sociala medier tillhandahåller den här informationen till Lenovo i enlighet med dina inställningar för profiler på sociala medier och den webbplatsens användarvillkor.

Lenovo kan lägga till den här informationen i din Lenovo-profil och använda den här informationen för att informera om våra marknadsföringskampanjer och skicka dig marknadsföringsmeddelanden som du har valt att ta emot. Den information som tillhandahålls kan vara beroende av vilken sekretessinställning du har med ditt konto på sociala medier. Mer information finns i sekretesspolicyn för de sociala medietjänster du använder.

Sammanslagningar och förvärv

Det kan hända att Lenovo beslutar sig för att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera företag i vissa länder. Du meddelas via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår webbplats om eventuella ändringar i ägandet eller användningen av din personliga information, samt eventuella val du kan göra angående din personliga information. En sådan transaktion kan innebära utlämnande av personlig information till potentiella eller faktiska köpare, eller mottagande av information från säljare.

Juridiska krav och verkställande av Lenovos rättigheter

Det kan hända att personuppgifter omfattas av rättsliga eller andra statliga stämningar, fullmakter, beslut eller undersökningar om kriminell verksamhet och bedrägeri. Om vi i god tro bedömer att det krävs enligt lag kan vi lämna ut personlig eller annan information till juridiska eller andra myndigheter, domstolar och rättsvårdande myndigheter. Vi kan också lämna ut personlig eller annan information för att skydda våra rättigheter, skydda din eller andras säkerhet eller utreda bedrägerier. Utöver ovanstående kan det finnas omständigheter som kräver att vi lämnar ut dina personuppgifter till andra parter, inklusive, men inte begränsat till, juridiska rådgivare eller skuldindrivare.

Säljer Lenovo mina personuppgifter?

Nej. Lenovo säljer inte personlig information. Enligt avsnitten ovan kan Lenovo dela personuppgifter med tredjepartsleverantörer och partner så att de kan stödja Lenovo-produkter eller tillhandahålla ytterligare tjänster till Lenovo, dess kunder och produktanvändare. På så sätt vidtar Lenovo lämpliga åtgärder för att säkerställa att dessa tjänsteleverantörer och partner uppfyller Lenovos standarder för robust sekretess och god säkerhet. Lenovo säljer dock inte personuppgifter och vi har inte sålt några personuppgifter under de 12 månaderna före den 1 december 2020. Om Lenovo beslutar sig för att vid något tillfälle sälja personuppgifter ska vi meddela det i förväg och ge möjligheter till samtycke i enlighet med gällande lagstiftning.

Överför Lenovo min personliga information internationellt?

Lenovo är en global organisation med juridiska personer, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som går över landsgränser. Därför kan vi, enligt gällande lagar, dela din personliga information inom Lenovo (inklusive dotterbolag, samarbetsföretag och moderbolag) eller våra tjänsteleverantörer och affärspartner. Vi kan också överföra informationen till andra länder i världen där vi bedriver vår verksamhet (inklusive men inte begränsat till USA och Kina). Oavsett var din information överförs till och lagras är våra sekretess- och säkerhetsrutiner utformade för att skydda din personliga information globalt.

Vissa länder har sekretesslagar som inte motsvarar lagstiftningen om datasekretess i ditt eget land, och dina data kan begäras in av brottsbekämpande myndigheter i dessa jurisdiktioner. I sådana länder hanterar Lenovo fortfarande information på det sätt som vi beskriver här och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att följa gällande lagar om dataskydd vid överföring och bearbetning av information. När det krävs upprätthåller Lenovo också avtal mellan företag inom Lenovo-koncernen eller med Lenovos partner eller tjänsteleverantörer för att styra överföring, behandling och skydd av personlig information.

Lenovo använder standardavtalsklausuler som ett sätt att möjliggöra överföring av personuppgifter från och inom Europeiska unionen och inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hur länge sparas min personliga information?

Lenovo avser att behålla information, inklusive personlig information, endast så länge som det behövs i affärssyfte eller i andra övertygande syften, och att på ett säkert sätt ta bort personlig information när dessa användningsändamål har uppfyllts. Vi behåller din information, inklusive personuppgifter, så länge som något av följande villkor gäller:

 • Ditt konto eller din prenumeration är aktiv
 • För att tillhandahålla tjänster eller support som du kan begära
 • För att säkerställa att Lenovo-produkter och -webbplatser fungerar som de ska, inklusive ansvar enligt våra produktgarantier
 • För att följa gällande lagar, inklusive i skatte- och revisionssyfte
 • För att genomdriva Lenovos rättigheter, inklusive vid rättstvister och skuldindrivning.

Hur skyddas min information?

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder av standardtyp när vi överför information från Lenovo-produkter till våra servrar, när vi lagrar data och när vi delar information med tredje part. Till exempel använder vi kryptering vid behov när vi överför känslig information för att hålla informationen säker. När vi delar din information med tredje parter vidtar vi rimliga och lämpliga åtgärder så att parten skyddar och använder din information på ett ansvarsfullt sätt enligt avtalet.

Lenovo-produkter kan även innefatta säkerhetsfunktioner som hjälper dig att skydda informationen du lagrar på dina Lenovo-produkter. Säkerhetsfunktionerna kan omfatta lösningar som kryptering, lösenord, upplåsning med PIN-kod och fingeravtryck, och fjärrstyrning via Lenovo-produkterna så att du kan hitta, låsa och radera borttappade eller stulna produkter. Läs mer om tillgängliga funktioner i Lenovo-produktens säkerhetsinställningar.

Tänk på att ingen produkt, programvara eller dataöverföring kan vara garanterat 100 % säker. Trots att vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda dina produkter och din information kan Lenovo därför inte säkerställa eller på annat sätt garantera säkerheten hos dina Lenovo-produkter eller information som du lämnar till oss. Du använder Lenovo-produkter på egen risk. Mer information om Lenovos produktsäkerhet och hur du kontaktar Lenovos produktsäkerhetsteam om frågor eller säkerhetsrisker finns på Lenovos webbplats för produktsäkerhet.

Hur är det med mina barns integritet?

Lenovo-produkter är avsedda för vuxna och barn som fyllt 16 år, eller motsvarande lägsta ålder i relevant jurisdiktion, som har tillstånd från sina föräldrar eller vårdnadshavare att använda dem. Lenovo har inte för avsikt att samla in personlig information om barn under 16 år. Användare som inte fyllt 16 år bör inte tillhandahålla personlig information till Lenovo.

Om Lenovo får veta att ett barn under 16 år, eller motsvarande lägsta ålder i relevant jurisdiktion, har skickat personlig information till Lenovo, vidtar vi lämpliga åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt och vi använder inte informationen för andra ändamål. Lenovo uppmuntrar föräldrar att ta aktiv del av sina barns användning av Lenovo-produkter och informera dem om de potentiella farorna med att uppge information om sig själva.

Vad har jag för rättigheter enligt dataskyddslagen?

Gällande dataskyddslagar kan ge dig rätt att kontrollera vår användning och behandling av din personliga information. Lagarna kan omfatta rätten att (i) begära åtkomst till och en kopia av din personliga information, (ii) begära rättelse eller radering av din personliga information, (iii) invända mot behandlingen av din personliga information, (iv) begränsa eller välja bort behandlingen av din personliga information och (v) överföra data. När vi använder din personliga information med ditt samtycke har du också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Det påverkar däremot inte vår användning av din personliga information innan återkallandet. Dessutom kan du ha möjlighet att granska, korrigera eller ta bort viss personlig information via ditt Lenovo-konto om du har ett och/eller via din Lenovo-produkt eller appinställningar.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan skickar du in en sekretessbegäran eller kontaktar oss på privacy@lenovo.com eller privacy@motorola.com. Vi kommer att granska, svara på och agera på sådana förfrågningar i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Observera att vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning och våra standarder för sekretess och säkerhet för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst till din personliga information eller på annat sätt uppfyller din begäran. Om du har ett Lenovo-konto kan vi verifiera din identitet genom att kräva att du loggar in på ditt konto. Om du inte har ett Lenovo-konto eller en e-postadress registrerad hos oss kan vi begära ytterligare begränsad information från dig för att verifiera din identitet. Observera att vi kan neka din begäran om du inte har ett konto med Lenovo, en registrerad e-postadress eller om vi inte kan verifiera din identitet i våra register.

Du kan även använda ett auktoriserat ombud för att skicka en begäran enligt det här avsnittet å dina vägnar. Om du väljer att låta ett auktoriserat ombud lämna in en sådan begäran för din räkning kräver Lenovo (i) att du ger det auktoriserade ombudet skriftligt tillstånd att göra det och (ii) att ditt ombud verifierar sin identitet direkt med Lenovo. Lenovo kan neka en begäran från ett ombud som inte uppfyller dessa krav.

Du har också rätt att när som helst ställa frågor till eller klaga hos din nationella dataskyddsmyndighet.

Hur kontaktar jag Lenovos och Motorolas sekretessprogram?

Om du vill utöva dina rättigheter enligt beskrivningen ovan skickar du in en sekretessbegäran.

Om du har ytterligare frågor om den här sekretesspolicyn kan du kontakta Lenovo på privacy@lenovo.com eller Motorola på privacy@motorola.com eller via vanlig post eller annan metod på följande sätt:

Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Ytterligare Lenovo-kundtjänstinformation, inklusive telefon- och chattkontakter, finns på www.lenovo.com/contact.

Motorola Mobility LLC
Attn: Privacy Program
222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800
Chicago, Illinois, USA 60654

Ytterligare Motorola-kundtjänstinformation, inklusive telefon- och chattkontakter, finns på motorola.com/support.

Vår sekretesspolicy för webbplatsen nedan har nyligen uppdaterats. Läs föregående version.