lenovo-privacy-2020-hero.jpg

Lenovo
Privacy Statement

Privacyverklaring van Lenovo

Privacyverklaring voor Lenovo-producten

Privacy voor websites

/

Privacy voor producten

Lenovo erkent dat privacy van groot belang is voor allerlei mensen: onze klanten, bezoekers van onze website, gebruikers van producten... kortom, voor iedereen. Daarom is een verantwoordelijk gebruik en een goede beveiliging van persoonlijke en andere gegevens in ons bezit een kernwaarde van Lenovo. Klik voor meer informatie over ons privacybeleid op een van de onderstaande links. Als u vragen hebt of zich ergens zorgen over maakt, kunt u contact met ons opnemen viaprivacy@lenovo.com.

Deze verklaring is voor het laatst geüpdatet op 25-1-2021.

Over deze verklaring

Waarop deze verklaring van toepassing is

Lenovo hecht belang aan uw privacy. . Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens die worden verzameld via websites die eigendom zijn van en worden beheerd door Lenovo Group Ltd. en gelieerde groepsmaatschappijen (‘Lenovo’) en bepaalde offline services die worden onderhouden door Lenovo of onze serviceproviders en partners. In deze verklaring wordt beschreven hoe Lenovo gegevens verwerkt op websites zoals www.lenovo.com, canada.lenovo.com/fr, lenovo.com/ca/en, lenovocareers.com, blog.lenovo.com, lenovosoftware.com en solutions.lenovo.com. In deze privacyverklaring worden de informatiepraktijken voor websites van Lenovo beschreven, waaronder welke soorten gegevens worden verzameld, hoe Lenovo gegevens gebruikt en voor welke doeleinden, met wie gegevens worden gedeeld en hoe Lenovo gegevens beschermt. Ook worden uw keuzes met betrekking tot het gebruik van, inzage in en het corrigeren en verwijderen van uw persoonsgegevens beschreven, evenals andere onderwerpen. Daarnaast wordt in deze verklaring uiteengezet hoe Lenovo persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in bepaalde offline contexten, zoals marketing, klantenservice en ondersteuning.

Waarop deze verklaring niet van toepassing is

Websites van Lenovo kunnen links bevatten naar andere websites, waaronder websites die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Lenovo. Lenovo is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van andere websites. Op sommige van onze webpagina's wordt gebruikgemaakt van framingtechnieken om content van leveranciers of partners te leveren terwijl de opmaak en uitstraling van onze website behouden blijven. Bovendien worden bepaalde websites van het merk of Lenovo beheerd door leveranciers of partners. Als bij zulke websites of ervaringen een ‘powered by’-logo aanwezig is, zijn de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van deze leveranciers en partners van toepassing.

Houd er ook rekening mee dat deze verklaring niet van toepassing is op gegevens die worden verzameld via producten en software van Lenovo of andere bronnen. .

Wijzigingen in deze verklaring

Als we een wijziging aanbrengen in deze verklaring, stellen we vorige versies van deze verklaring beschikbaar zodat u kunt zien wanneer de wijzigingen zijn aangebracht en wat de wijzigingen inhouden. Als we van plan zijn wezenlijke wijzigingen in deze verklaring aan te brengen, stellen we u hiervan op de hoogte via een bericht op onze website of een e-mailbericht (dat we sturen naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven in uw account) voordat deze wijzigingen van kracht worden. Als de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ons daartoe verplicht, zullen we tevens uw toestemming vragen voor wezenlijke wijzigingen die invloed hebben op de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken voor de meest recente informatie over ons privacybeleid.

De onderstaande privacyverklaring voor onze website is onlangs bijgewerkt. Bekijk de vorige versie.

Welke gegevens verzamelt Lenovo, hoe worden deze gegevens gebruikt en worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Lenovo verzamelt gegevens over u wanneer u gebruikmaakt van onze websites en bepaalde offline services die worden onderhouden door Lenovo of onze serviceproviders en partners. We gebruiken deze gegevens onder meer om u een product of dienst te kunnen bieden die u hebt aangevraagd, om u klantenservice of ondersteuning te bieden, om u nieuws, updates of aanbiedingen te sturen, om onze websites, producten en diensten te verbeteren en om ervoor te zorgen dat ze optimaal presteren. Houd er rekening mee dat als u ons in bepaalde gevallen niet de benodigde persoonsgegevens verstrekt, we mogelijk niet de door u gevraagde producten, ervaringen of functionaliteiten kunnen leveren. Hierna wordt beschreven hoe we in bepaalde online en offline contexten persoonsgegevens en andere informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Door onze websites bladeren

Als u onze websites bezoekt zonder u te registreren of aan te melden, kunt u in het algemeen onze websites bezoeken zonder dat u iets anders hoeft te verstrekken dan de niet-identificeerbare gegevens die onze webservers automatisch verzamelen. In onze webserverlogboeken worden automatisch de domeinnamen en bepaalde gerelateerde gegevens van bezoekers van onze websites verzameld (zoals IP-adressen of apparaat-ID's). Deze gegevens worden gebruikt om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op een Lenovo-website wordt doorgebracht, de bekeken pagina's en gegevens over het gebruik van de website te meten. We gebruiken deze gegevens om te voldoen aan wettelijke vereisten, om de veiligheid en integriteit van onze websites te waarborgen, om het gebruik van onze websites te meten, om de inhoud van onze websites te verbeteren en om advertenties weer te geven en te selecteren. Deze gegevens worden niet bewaard of gebruikt in een vorm die ons in staat stelt bezoekers van onze websites rechtstreeks te identificeren. We kunnen deze gegevens verzamelen met behulp van cookies, zoals hieronder wordt uitgelegd in het gedeelte ‘. Gebruikt Lenovo cookies, tags, webbakens, analyses en gerelateerde technologieën voor online adverteren en andere doeleinden?’ Deze gegevens kunnen worden gedeeld met serviceproviders die onder meer externe gegevenshosting, gegevensverwerking en websiteservices leveren aan Lenovo, zodat ze de functionaliteit, beveiliging, integriteit en verbetering van onze websites kunnen ondersteunen.

Lenovo doet ook onderzoek naar de demografische gegevens van onze gebruikers (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht), interesses en gedrag op basis van de gegevens die u aan ons verstrekt bij een aankoop, tijdens een reclameactie, in enquêtes en uit onze serverlogbestanden. We doen dit onderzoek om u beter te begrijpen en te kunnen helpen. Bij dit onderzoek worden gegevens in samengevoegde vorm geanalyseerd om identificatie van persoonsgegevens van individuen te voorkomen. Lenovo vult deze informatie soms aan met extra gegevens van derden. Lenovo kan deze gegevens met zijn serviceproviders delen, zodat ze gegevenshosting, gegevensverwerking, gegevensanalyse en gerelateerde services kunnen leveren aan Lenovo.

Uw gebruikersprofiel

Uw gebruikersprofiel omvat onder meer persoonlijke en andere gegevens die u verstrekt tijdens uw interactie met Lenovo, zoals uw gebruik van bepaalde delen van onze websites, uw Lenovo ID, MyAccount, Passport -account, contact tussen u en onze klantenservicemedewerkers, registratiegegevens van Lenovo-producten en bepaalde Lenovo-producten en diensten die u gebruikt. Met uw gebruikersprofiel kan Lenovo:

 • bepaalde Lenovo-producten en diensten voorzien van de informatie die ze nodig hebben om te functioneren;
 • problemen met een Lenovo-product, service of website oplossen;
 • manieren voorstellen om uw Lenovo-producten, services en onze websites beter te laten presteren;
 • u nieuws, updates en informatie over Lenovo-producten en services sturen; en
 • wanneer u ervoor hebt gekozen om marketingberichten te ontvangen, u informatie sturen over aanvullende Lenovo-producten of -services waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

In de volgende secties wordt nader beschreven welke soorten gegevens een gebruikersprofiel kan bevatten, hoe Lenovo deze gegevens gebruikt, of die gegevens worden gedeeld met derden en welke keuzes u hebt met betrekking tot deze gegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van Lenovo voor uw product voor meer informatie over andere soorten gegevens die in uw gebruikersprofiel kunnen worden opgenomen.

Lenovo ID en registratie van een Lenovo-product

Wanneer u ervoor kiest een Lenovo ID aan te maken, uw Lenovo-product te registreren of een account aan te maken via MyAccount of Passport, verzamelen we over u en uw Lenovo-product(en) informatie die onder meer persoonsgegevens kan omvatten. We gebruiken uw Lenovo ID en de gerelateerde registratie- en accountgegevens om u te identificeren als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van bepaalde software-apps (zoals Lenovo Vantage) en onze interactieve services (zoals onze webwinkels en websites voor klantenondersteuning).

Als u ervoor kiest een Lenovo ID aan te maken of uw producten te registreren, hebben we bepaalde gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres, taal, regio/land, producttype/model, serienummer van het product, registratiedatum en activeringsgegevens over uw besturingssysteem. We gebruiken deze gegevens om uw account of profiel te beheren, diensten te leveren die u hebt aangevraagd en om u berichten te sturen, waaronder marketingberichten die u van Lenovo wilt ontvangen. De gegevens die Lenovo voor deze doeleinden verzamelt en bewaart, kunnen worden gedeeld met onze serviceproviders, zodat ze gegevenshosting, gegevensverwerking en marketingdiensten kunnen leveren aan en namens Lenovo.

U kunt uw Lenovo ID-wachtwoord wijzigen of uw Lenovo ID-account deactiveren door te browsen naar account.lenovo.com en naar ‘Mijn profiel’ te gaan. U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@lenovo.com.

Detailhandel en e-commerce

We kunnen persoonsgegevens over u verzamelen wanneer u een bestelling plaatst bij Lenovo. Het gaat hierbij onder meer om uw naam, e-mailadres, factuur- en verzendadres, telefoonnummer, betalingsgegevens (zoals creditcard of betaalkaart), leeftijd/geboortedatum, informatie om een product of dienst van Lenovo te personaliseren en, in beperkte omstandigheden waarbij dergelijke informatie strikt vereist is voor de verwerking van een bestelling, ook om uw burgerservicenummer of ander nationaal identificatienummer. Lenovo gebruikt deze gegevens om uw bestelling te kunnen verwerken en om contact met u te kunnen opnemen in geval van een probleem met uw bestelling. Als u een product koopt waarvoor service nodig is, kunnen uw persoonsgegevens zo nodig ook worden gebruikt om een kredietrapport op te vragen.

We kunnen deze gegevens delen met serviceproviders en partners die betrokken zijn bij onze e-commerce- en retailfulfillment-activiteiten, zoals bedrijven voor gegevenshosting, betalingsverwerkers, financiële instellingen, verzendbedrijven en mobiele providers (als diensten via onze site worden besteld of geactiveerd).

Klantenservice, kwaliteitsbewaking en reparaties

Bij bepaalde ondersteuningsactiviteiten voor Lenovo-producten en services kan Lenovo of Lenovo bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of chat contact met u opnemen en kunt u via dezelfde kanalen met ons contact opnemen. Houd er rekening mee dat we in deze gevallen gesprekken kunnen opnemen voor personeelstraining en kwaliteitsbewaking. Om de door u gevraagde service of ondersteuning te kunnen leveren, zoals technische ondersteuning of reparatie onder de garantie van uw Lenovo-product, kan de klantenservice van of Lenovo ook persoonsgegevens over u verzamelen en inzien, zoals uw gebruikersprofiel, accountgegevens, contactgegevens, Lenovo product- en service-ID's en informatie over hoe u uw Lenovo-product en -service gebruikt.

Sommige medewerkers van de Lenovo-klantenservice werken voor serviceproviders die dergelijke services leveren aan Lenovo en zijn klanten, en hebben in deze context mogelijk toegang tot gegevens over u. Lenovo schakelt aanbieders van gegevenshosting, gegevensverwerking en communicatieservices (waaronder online chathulpprogramma's) in om deze activiteiten te ondersteunen.

Daarnaast kunnen ook geautoriseerde Lenovo-distributeurs, wederverkopers of reparatiebedrijven voor Lenovo-producten toegang hebben tot in dit document beschreven specifieke klantenservice-, kwaliteitsgarantie- en productinformatie, wanneer dat nodig is om uw product te ondersteunen of een door u aangevraagde service te kunnen bieden, zoals reparatieservices vallende onder een garantie voor uw Lenovo-product.

Marketing, reclameacties, enquêtes en evenementen

Als u ervoor kiest om marketing-, reclame- of promotionele mededelingen van Lenovo en/of hun partners te ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail of pushmeldingen in het product, of als u ervoor kiest deel te nemen aan een evenement, wedstrijd of enquête, verzamelen we persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over u om ons te helpen bij het beheren van deze campagnes en communicatie, of om deelname mogelijk te maken. We kunnen in het bijzonder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd/geboortedatum, informatie over het Lenovo-product, uw gebruikersprofiel en aanvullende persoonsgegevens die u verstrekt verzamelen. We kunnen deze gegevens ook gebruiken om u berichten over productondersteuning, aankondigingen, nieuwsbrieven en voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, uitnodigingen te sturen om enquêtes over klanttevredenheid in te vullen.

Lenovo en geselecteerde serviceproviders of partners, waaronder marketing-, reclame-, enquête- en evenementenbedrijven, kunnen de door u verstrekte gegevens ook gebruiken voor activiteiten op het gebied van promotie, klanttevredenheid of productondersteuning namens ons of als onderdeel van een gezamenlijk evenement of promotie tussen Lenovo en het betreffende bedrijf. Lenovo kan ook providers voor gegevenshosting en -verwerking inschakelen om deze activiteiten te ondersteunen en externe hulpmiddelen gebruiken om meer inzicht te krijgen in consumententrends, open-/klikpercentages voor marketinge-mails enzovoort. Daarnaast kunnen we gegevens verkrijgen van externe bronnen, zoals consumentenonderzoeksbedrijven, om de gegevens die we van u verzamelen aan te vullen. Voor meer informatie over hoe onze websites cookies en verwante technologieën van derden kunnen gebruiken om marketing- en reclameactiviteiten online te ondersteunen, raadpleegt u het gedeelte ‘Gebruikt Lenovo cookies, tags, webbakens, analyses en gerelateerde technologieën voor online adverteren en andere doeleinden?’

U ontvangt transactionele berichten van Lenovo, zoals orderbevestigingen. U hoeft zich niet te abonneren op marketingberichten van Lenovo om een product te kunnen kopen bij Lenovo. U kunt zich afmelden door de instructies in deze berichten te volgen, door uw voorkeuren te wijzigen in uw accountinstellingen of door contact met ons op te nemen via privacy@lenovo.com.

Loyaliteitsprogramma's

Lenovo biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan loyaliteitsprogramma's waarmee klanten kortingen, coupons of andere incentives kunnen krijgen. Hoewel deze programma's volledig optioneel zijn en deelname geen vereiste is om een aankoop te doen bij Lenovo, moeten er bepaalde persoonsgegevens worden verzameld als u besluit om deel te nemen.

De gegevens die worden verzameld voor inschrijving en deelname aan een loyaliteitsprogramma van Lenovo omvatten onder meer uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd/geboortedatum, informatie over het Lenovo-product, de gegevens van uw gebruikersprofiel en eventuele aanvullende persoonsgegevens die u verstrekt. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met serviceproviders of partners van Lenovo om loyaliteitsprogramma's namens ons te beheren. Lenovo kan ook serviceproviders voor gegevenshosting en -verwerking inschakelen om deze activiteiten te ondersteunen. U kunt uw deelname aan een loyaliteitsprogramma van Lenovo beëindigen door de stappen te volgen zoals uiteengezet in de toepasselijke regels van het loyaliteitsprogramma.

Sociale media

Sommige websites van Motorola bevatten socialemediafuncties en links, zoals een rij pictogrammen waarmee u naar de speciale Lenovo-sectie van socialemediaplatforms kunt gaan (zoals de Lenovo-pagina op Facebook of de Lenovo-feed op Twitter). Als u deze functies gebruikt, wordt er mogelijk informatie opgeslagen, zoals uw IP-adres en de pagina's die u bezoekt op onze site, en kunnen er cookies worden ingeschakeld die ervoor zorgen dat de functies goed werken. Socialemediafuncties en widgets kunnen worden gehost door een ander bedrijf, maar kunnen ook rechtstreeks worden gehost op onze site. Uw interactie met deze functies is gebonden aan het privacybeleid van het bedrijf dat deze functies levert.

Door u aan te melden via verschillende sociale mediasites zoals Facebook, Google, Twitter, enz., hebt u mogelijk ook toegang tot bepaalde accountgegevens en website-ervaringen van Lenovo. Als u zich aanmeldt via deze services, verzamelt Lenovo mogelijk bepaalde gegevens uit uw socialemedia-account, waaronder uw openbare profiel, e-mailadres, leeftijd/geboortedatum, contactlijsten, interesses, vind-ik-leuks en huidige stad. Lenovo kan deze informatie via een link of anderszins opnemen in uw Lenovo-gebruikersprofiel. Als u ervoor hebt gekozen om marketingberichten te ontvangen, kunnen we deze gegevens ook gebruiken voor analyse- en marketingdoeleinden. De specifieke soorten gegevens die u verstrekt, zijn afhankelijk van de privacy-instellingen van uw socialemedia-account. Raadpleeg de privacyverklaringen van uw toepasselijke socialemediaservices voor meer informatie.

Blogs en discussieforums

Als u reageert op een blog of deelneemt aan gesprekken in een discussieforum of chatroom van Lenovo, moet u zich realiseren dat de informatie die u hier verstrekt, toegankelijk is voor vele anderen binnen en buiten Lenovo die toegang hebben tot dat blog, dat discussieforum of die chatroom. Bedenk ook dat individuele blogs, forums en chatrooms kunnen worden gehost door andere organisaties dan Lenovo en extra regels en voorwaarden kunnen hebben. De opinie die iemand kan geven als reactie op een blog of in een forum of chatroom, is de eigen mening van die persoon en mag niet worden beschouwd als een weerspiegeling van de opinie van Lenovo.

Recensies van klanten

Lenovo geeft soms productbeoordelingen, klantrecensies en andere vermeldingen van tevreden klanten weer op zijn site. Deze beoordelingen en gerelateerde websitefuncties worden vaak door onze serviceproviders beheerd. Als u daar toestemming voor geeft, kunnen we uw recensies samen met uw naam publiceren. Als u uw recensies wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@lenovo.com.

Sollicitaties

U kunt persoonsgegevens verstrekken aan Lenovo wanneer u interesse hebt in vacatures bij Lenovo, bijvoorbeeld door een sollicitatie of een cv in te dienen via onze websites. Op het moment dat u uw sollicitatie indient, wordt uitgelegd welke gegevens we van u verzamelen. Deze omvatten onder meer uw naam, contactgegevens, achtergrond, opleiding, arbeidsverleden en andere informatie die normaal gesproken wordt gebruikt om kandidaten te beoordelen voor vacatures. We gebruiken deze gegevens alleen om uw sollicitatie te beoordelen en delen deze gegevens alleen met de serviceproviders die deze activiteiten ondersteunen, zoals bedrijven die namens Lenovo kandidaten werven of achtergrondonderzoek uitvoeren om de sollicitatie van een kandidaat te beoordelen. Lenovo kan de informatie die in deze context wordt verzameld laten verwerken en beheren door serviceproviders, ook voor andere ondersteunende en zakelijke services van Lenovo. Daarnaast kunnen we een sollicitatie aanvullen met bijkomende informatie die beschikbaar is via openbare bronnen zoals LinkedIn-profielen.

Relaties met zakenpartners

Als u een zakenpartner van Lenovovertegenwoordigt (d.w.z. een distributeur of wederverkoper van Lenovo-producten), hebt u toegang tot een Lenovo-website die speciaal is bedoeld voor zakenpartners van Lenovo. Persoonsgegevens die u via deze site verstrekt kunnen we gebruiken om onze zakelijke relatie met u en het bedrijf dat u vertegenwoordigt te beheren en te ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat we uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen over Lenovo-programma's voor zakenpartners. Verder kunnen bepaalde gegevens worden gedeeld met andere zakenpartners (met inachtneming van eventuele geheimhoudingsverplichtingen) of (potentiële) klanten van Lenovo. In het kader van een bepaalde transactie of een bepaald programma kunnen we ook contact met u opnemen als onderdeel van klanttevredenheidsonderzoeken of voor marktonderzoeksdoeleinden. De gegevens die voor dit doel worden gebruikt, kunnen worden gedeeld met serviceproviders die ons helpen bij het beheer van deze sites of relaties, zoals bedrijven voor gegevenshosting en -verwerking, en met reclame-, marketing-, evenementen- en onderzoekspartners, zodat zij namens ons verkoopcampagnes, promotiecampagnes of enquêteonderzoeken kunnen uitvoeren.

Leveranciersbeheer

Als u een leverancier van Lenovo vertegenwoordigt, hebt u toegang tot een Lenovo-website die specifiek is bedoeld voor gebruik door leveranciers van Lenovo. De gegevens die u op deze site verstrekt kunnen we gebruiken in verband met het aangaan of uitvoeren van een transactie met u. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we de gegevens delen met andere onderdelen van Lenovo, bedrijfspartners van Lenovo, klanten, verzendbedrijven, financiële instellingen, postbedrijven of overheidsinstanties die betrokken zijn bij de uitvoering van een transactie. Daarnaast kunnen de gegevens in het algemeen worden gebruikt om onze relatie met u, de leverancier die u vertegenwoordigt en/of andere Lenovo leveranciers te beheren en te ontwikkelen.

Fusies en overnames

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Lenovo besluit om bedrijven in bepaalde landen te verkopen, kopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren. U wordt per e-mail en/of via een opvallende aankondiging op onze website op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in het eigenaarschap of gebruik van uw persoonsgegevens, en over eventuele keuzes die u mogelijk heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Een dergelijke transactie kan gepaard gaan met de verstrekking van persoonsgegevens aan aspirant- of werkelijke kopers of de ontvangst ervan via verkopers.

Wettelijke vereisten en het afdwingen van onze rechten

In sommige gevallen is het mogelijk dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt op grond van een dagvaarding, bevel of beschikking van een rechterlijke instantie of andere overheidsinstantie, of in het kader van strafrechtelijk of antifraudeonderzoek. Als we te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist, kunnen we persoonlijke of andere gegevens bekendmaken aan toezichthouders of overheidsinstellingen, rechtbanken, gerechtshoven en wetshandhavingsinstanties. Mogelijk moeten we ook persoonlijke of andere gegevens openbaar maken om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te waarborgen of om diefstal of fraude te onderzoeken. In aanvulling op het bovenstaande kunnen er omstandigheden zijn waarin we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan andere partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot juridisch adviseurs of incassobureaus.

Gebruikt Lenovo cookies, tags, webbakens, analyses en gerelateerde technologieën voor online adverteren en andere doeleinden?

Net als de meeste andere websites verzamelen we bepaalde informatie automatisch en slaan we die op in logbestanden. We verzamelen soms informatie over het gedrag van onze bezoekers tijdens hun bezoek aan onze websites omdat we op basis van deze informatie een betere klantenservice kunnen bieden, onze website nog gebruiksvriendelijker kunnen maken en advertenties kunnen weergeven.

We houden bijvoorbeeld bij vanuit welke domeinen bezoekers op onze website terechtkomen en we meten ook de bezoekersactiviteit op Lenovo-websites, maar we doen dat op manieren die het onmogelijk maken om de identiteit van bezoekers rechtstreeks te achterhalen (hieronder noemen we dit ‘niet-identificeerbare informatie’). Lenovo, of een ander bedrijf dat namens ons handelt, kan deze informatie gebruiken om trends en statistische gegevens te analyseren, onze websites te verbeteren en reclame weer te geven.

Clickstreams

Als we persoonsgegevens over u verzamelen tijdens een transactie, kunnen we bepaalde informatie over die transactie opvragen in een niet-identificeerbare indeling en deze vervolgens combineren met andere niet-identificeerbare informatie. Deze informatie wordt ook wel een ‘clickstream’ genoemd. Deze informatie wordt alleen op een geaggregeerd niveau gebruikt en geanalyseerd en kan ons helpen om inzicht te krijgen in trends en patronen. Er wordt geen informatie over individuen gebruikt.

Cookies en online advertenties

Om onze websites te kunnen aanpassen aan de gebruiker, maakt Lenovo eventueel gebruik van cookies om informatie over u op te slaan en bij te houden. Indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, zal Lenovo uw toestemming vragen voordat er bepaalde cookies worden gebruikt terwijl u op de Lenovo-website bent en/of krijgt u de mogelijkheid om te kiezen welke soorten cookies u wilt in- of uitschakelen. Cookies zijn kleine stukjes gegevens die vanaf een webserver naar uw browser worden verstuurd en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lenovo gebruikt cookies om te 'onthouden' wie u bent en om u gemakkelijk te laten navigeren op onze websites tijdens uw bezoek. Met cookies kunnen we voorkeuren en de inhoud van uw winkelwagentje voor u opslaan, zodat u deze niet bij elke bezoek opnieuw hoeft in te voeren.

Verder gebruiken we cookies om gebruikers relevante, op interesses gebaseerde advertenties te tonen. Hiervoor kan Lenovo gebruikmaken van services die worden gehost door bedrijven zoals Google Analytics for Display Advertisers, Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager en Google Analytics Demographic and Interest Reporting. Hiermee kunnen we inzicht krijgen in de manier waarop klanten onze websites en producten gebruiken en op interesses gebaseerde advertenties weergeven en beheren. Deze services kunnen informatie verzamelen die door uw browser wordt verzonden, zoals uw IP-adres, of die in cookies is opgeslagen.

Daarnaast stellen cookies en verwante technologieën ons in staat om: websitetrends en verkeerspatronen te ontdekken, zoals welke delen van de Lenovo-site u hebt bezocht en vanaf welke site u bent gekomen, de navigatie op de site te vereenvoudigen, onze website zo te ontwerpen dat deze efficiënter en plezieriger in het gebruik wordt, productaanbevelingen te doen en productadvertenties van Lenovo weer te geven terwijl u een website bezoekt, waaronder ook websites die niet van of Lenovo zijn. Lenovo en zijn serviceproviders, waaronder Google en DoubleClick, gebruiken cookies om te rapporteren over het verband tussen de aan u getoonde advertenties, andere toepassingen van advertentiediensten, interacties met deze advertentieweergaves en advertentiediensten enerzijds en bezoeken aan onze website anderzijds. Als u niet wilt dat deze gegevens worden gebruikt om u advertenties te laten zien op basis van uw interesses, kunt u zich hiervoor afmelden door de onderstaande stappen te volgen. Er kunnen wel nog algemene advertenties worden getoond. Verder kan Lenovo de via cookies en verwante technologieën verzamelde informatie aanvullen met informatie die is verkregen van andere bronnen, waaronder derden.

Het gebruik van dergelijke cookies is vrij gebruikelijk. De meeste browsers zijn daarom in eerste instantie zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Als u echter liever niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u het volgende doen:

 • Geen gebruikmaken van onze websites
 • Uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als u cookies ontvangt
 • Uw browser zo instellen dat deze weigert om cookies te accepteren
 • Cookies toestaan en beheren met de instelopties die een Lenovo-website biedt (indien beschikbaar en voor zover de toepasselijke wetgeving dit vereist)
 • Onze cookies wissen na uw bezoek aan onze site
 • Onze websites bezoeken terwijl u anoniem gebruik heeft ingesteld in uw browser (dit heet ‘Incognito’ in Chrome, ‘InPrivate’ in Internet Explorer, ‘Privénavigatie’ in Firefox en Safari enz.)

Houd er echter rekening mee dat bepaalde Lenovo-websites mogelijk niet reageren op Do-Not-Track-signalen van bepaalde browsers. Houd er ook rekening mee dat bepaalde functies van de Lenovo-website mogelijk alleen goed werken als u cookies accepteert.

Als u niet weet hoe u cookies kunt beheren of verwijderen, of als u bepaalde gerichte advertenties op basis van uw browsegeschiedenis niet meer wilt ontvangen, raden we u aan om de volgende websites te bezoeken voor gedetailleerde instructies: www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info of www.youronlinechoices.eu .

Als u zich wilt afmelden bij Google Analytics for Display Advertisers of het aangepaste Google Display Network, kunt u dit doen via de webpagina Advertentie-instellingen van Google. Bovendien kunt u gebruikmaken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on om Google Analytics uit te schakelen. Voor informatie over hoe u dit doet in de browser van uw product of mobiele apparaat, verwijzen we u naar het Help-menu of de gebruiksaanwijzing van uw browser of mobiele apparaat.

Local Storage Objects

Ook kan er op sommige Lenovo-websites gebruik worden gemaakt van Local Storage Objects (LSO's), zoals Flash-cookies en HTML5-objecten, die worden geleverd door serviceproviders en partners van Lenovo om contentinformatie en voorkeuren op te slaan op uw apparaat. Verschillende browsers bieden hun eigen beheertools voor het verwijderen van HTML5-LSO's. Lees hier hoe u Flash-cookies beheert.

Adobe Marketing Cloud Device Cooperative

Bepaalde sites en bedrijven van Lenovo nemen deel aan de Adobe Marketing Cloud Device Cooperative om beter inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers bepaalde websites en apps van Motorola gebruiken op verschillende apparaten en om gebruikers aanbiedingen op maat te kunnen bieden. Lees meer over hoe Adobe dit doet en hoe u zich kunt afmelden bij dit programma.

Webbakens en andere technologieën

Op bepaalde Lenovo-websites wordt ook gebruikgemaakt van webbakens of andere technologieën, zoals JavaScript en e-tags, om een betere klantenservice te kunnen leveren. Deze technologieën worden mogelijk gebruikt op een aantal pagina's van verschillende Lenovo-websites. Als een bezoeker deze pagina's bezoekt, wordt een niet-identificeerbare kennisgeving van dat bezoek gegenereerd. Deze kennisgeving kan door ons of door onze serviceproviders worden verwerkt. Deze webbakens werken meestal in combinatie met cookies. Als u cookies uitschakelt, wordt nog steeds elk bezoek aan deze pagina's geregistreerd door webbakens en andere technologieën, maar de kennisgevingen die daarbij worden gegenereerd, kunnen niet meer worden gekoppeld aan andere niet-identificeerbare cookie-informatie en worden buiten beschouwing gelaten.

Gepersonaliseerde URL-links

Soms besluiten we om een website te personaliseren en aan te passen voor bepaalde bezoekers. Als u een van deze websites bezoekt, is deze mogelijk aangepast met verwijzingen naar producten en/of diensten waarvan we denken dat u deze interessant vindt op basis van uw eerdere interacties met Lenovo en gegevens die u ons heeft verstrekt. Tijdens uw bezoek aan een dergelijke website kunnen we gegevens verzamelen over uw bezoek om de site beter af te stemmen op uw interesses. Een uitnodiging voor een bezoek aan een van deze websites kan worden gepresenteerd als een gepersonaliseerde URL in een e-mail, een bericht op de registratiepagina van een website of als een reactie op uw aanmelding bij een bepaalde website.

Verkoopt Lenovo mijn persoonsgegevens?

Nee. Lenovo verkoopt geen persoonsgegevens. Zoals in de voorgaande paragrafen is beschreven, kan Lenovo persoonsgegevens delen met Lenovo, externe serviceproviders en partners, zodat ze onze producten en websites kunnen ondersteunen of aanvullende diensten kunnen leveren aan Lenovo en zijn klanten en productgebruikers. Lenovo neemt daarbij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat deze serviceproviders en partners voldoen aan onze normen op het gebied van robuuste privacy en sterke beveiliging. Lenovo verkoopt persoonsgegevens echter niet en heeft geen persoonsgegevens verkocht in de 12 maanden vóór 1 december 2020. Als Lenovo op enig moment besluit om persoonsgegevens te verkopen, zorgen we in overeenstemming met de geldende wetgeving voor een passende kennisgeving vooraf en mogelijkheden om toestemming te geven.

Geeft Lenovo mijn persoonsgegevens internationaal door?

Lenovo is een wereldwijde organisatie met juridische entiteiten, bedrijfsprocessen, bestuursstructuren en technische systemen die grensoverschrijdend zijn. Daarom is het mogelijk dat we, wanneer dit door de wet is toegestaan, uw persoonsgegevens delen binnen Lenovo (waaronder dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en moedermaatschappijen) of met onze serviceproviders en zakenpartners, en kunnen we deze gegevens doorsturen naar andere landen in de wereld waar we zaken doen (waaronder de Verenigde Staten van Amerika en China). Ongeacht waar uw gegevens naartoe worden verstuurd en worden opgeslagen, is ons privacy- en beveiligingsbeleid ontworpen om uw persoonsgegevens wereldwijd te beschermen.

Sommige landen hebben een privacywetgeving die niet gelijkwaardig is aan de privacywetten in uw eigen land en het kan voorkomen dat wetshandhavingsinstanties in die rechtsgebieden uw gegevens opvragen. In dergelijke landen blijft Lenovo gegevens verwerken op de manier die hier is beschreven en worden voor de overdracht en verwerking van uw gegevens de maatregelen genomen die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.Indien nodig zal Lenovo ook overeenkomsten tussen bedrijven van de Lenovo-groep of met partners of serviceproviders van Lenovo handhaven om te zorgen voor een goede overdracht, verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Lenovo gebruikt modelcontractbepalingen om de overdracht van persoonsgegevens vanuit en binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte te regelen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Lenovo stelt zich ten doel persoonsgegevens en andere informatie niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor zakelijke of andere zwaarwegende redenen, en persoonsgegevens veilig te verwijderen wanneer aan die gebruiksdoelen is voldaan. We bewaren persoons- en andere gegevens over u zolang een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • u hebt een actief account of abonnement;
 • om u op uw verzoek diensten of ondersteuning te verlenen;
 • om ervoor te zorgen dat Lenovo-producten en websites de vereiste functionaliteit bieden en ook voldoen aan onze productgaranties;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder voor fiscale en auditdoeleinden;
 • om onze rechten af te dwingen, waaronder het voeren van procedures en het innen van schulden.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

We gebruiken standaard technische en organisatorische maatregelen wanneer we informatie afkomstig van onze websites doorsturen naar onze servers, wanneer we gegevens opslaan en wanneer we deze met derden delen. Zo worden gevoelige gegevens vóór verzending indien nodig gecodeerd om de gegevens beveiligd te houden. Wanneer we uw gegevens delen met derden, zullen we redelijke en passende maatregelen treffen om contractueel af te dwingen dat deze partijen uw gegevens beschermen en op een verantwoorde manier gebruiken.

Houd er echter rekening mee dat producten, software en gegevensoverdrachten nooit gegarandeerd 100 procent veilig zijn. Hoewel we de juiste maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beschermen, kan Lenovo dus geen garanties bieden voor de veiligheid van onze websites of de gegevens die u aan ons verstrekt. Als u onze websites gebruikt, is dat voor eigen risico.

Hoe zit het met de privacy van mijn kind?

Onze websites zijn bestemd voor volwassenen en kinderen van 16 jaar en ouder, of de equivalente minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied, die toestemming hebben van hun ouders of wettelijke voogden om deze te gebruiken. Lenovo is er niet op uit gegevens over kinderen onder de leeftijd van 16 jaar te verzamelen. Er mogen geen persoonsgegevens aan Lenovo worden verstrekt door gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar.

Als Lenovo ontdekt dat een kind jonger dan 16 jaar, of de equivalente minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied, persoonsgegevens aan Lenovo heeft verstrekt, nemen we de nodige stappen om de gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen en zullen we deze niet voor enig doel gebruiken. Lenovo moedigt ouders aan een actieve rol te spelen bij het gebruik van interactieve middelen door hun kind(eren) en hen te informeren over de mogelijke gevaren van het verstrekken van persoonsgegevens over zichzelf.

Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming?

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u mogelijk het recht om controle uit te oefenen over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan het recht omvatten (i) om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen, (ii) om te vragen om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, (iii) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (iv) om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, en (v) op gegevensportabiliteit. Wanneer we uw persoonsgegevens met uw instemming gebruiken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, wat geen invloed zal hebben op ons gebruik van uw persoonsgegevens voorafgaande aan de intrekking van uw toestemming. Als u een Lenovo-account heeft, kunt u eventueel ook via dit account bepaalde persoonsgegevens bekijken, corrigeren of verwijderen.

Als u de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, dient u een privacyverzoek in of neemt u contact op privacy@lenovo.com. We zullen dergelijke verzoeken beoordelen, beantwoorden en afhandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Houd er rekening mee dat we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en onze privacy- en beveiligingsnormen stappen zullen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat we u inzage in uw persoonsgegevens geven of anderszins aan uw verzoek voldoen. Als u een Lenovo-account hebt, kunnen we uw identiteit controleren door u te vragen om u aan te melden bij uw account. Als u niet over Lenovo-account beschikt of geen e-mailadres bij ons hebt geregistreerd, kunnen we beperkte aanvullende informatie opvragen om uw identiteit te controleren. Houd er rekening mee dat als u geen account hebt bij Lenovo of geen e-mailadres bij ons hebt geregistreerd, of als we uw identiteit niet kunnen controleren in onze administratie, we uw verzoek kunnen weigeren.

U kunt ook een gemachtigd vertegenwoordiger vragen om namens u een verzoek in te dienen op grond van deze paragraaf. Als u ervoor kiest om een gemachtigd vertegenwoordiger een dergelijk verzoek namens u te laten doen, vereist Lenovo het volgende: (i) u moet de vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk machtigen en (ii) uw vertegenwoordiger dient zijn of haar identiteit rechtstreeks aan te tonen bij Lenovo. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, kan Lenovo een verzoek van een vertegenwoordiger weigeren.

Verder kunt u op elk willekeurig moment vragen of klachten voorleggen aan de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

Hoe kan ik contact opnemen met het privacyprogramma van Lenovo?

U kunt de hierboven beschreven rechten uitoefenen door een privacyverzoek in te dienen.

Als u nog verdere vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u e-mailen naar Lenovo via privacy@lenovo.com, schrijven naar of anderszins contact opnemen via de onderstaande gegevens:

Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Aanvullende informatie over de klantenservice van Lenovo, waaronder contact per telefoon of via chat, vindt u op www.lenovo.com/contact.

De onderstaande privacyverklaring voor onze website is onlangs bijgewerkt. Bekijk de vorige versie.

Over deze verklaring

Waarop deze verklaring van toepassing is

Lenovo en Motorola hechten belang aan uw privacy.

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens die worden verzameld via software en services die worden geleverd door Lenovo en gelieerde bedrijven, waaronder Motorola Mobility LLC (‘Motorola’) (gezamenlijk ‘Lenovo’), die beschikbaar zijn voor Lenovo-producten, waaronder pc's, tablets, werkstations, smartphones, smartoffice-apparaten, virtuele of augmented reality-headsets en Internet of Things (IoT)-apparaten (gezamenlijk ‘Lenovo-producten’). Deze verklaring is ook van toepassing op Lenovo-software die u kunt gebruiken op niet-Lenovo-producten of -apparaten. In deze privacyverklaring worden de informatiepraktijken voor Lenovo-producten beschreven, waaronder welke soorten gegevens worden verzameld, hoe Lenovo gegevens gebruikt en voor welke doeleinden, met wie gegevens worden gedeeld en hoe Lenovo gegevens beschermt. Ook worden uw keuzes met betrekking tot het gebruik van, inzage in en het corrigeren en verwijderen van uw persoonsgegevens beschreven, evenals andere onderwerpen.

De onderstaande privacyverklaring voor producten is onlangs bijgewerkt. Bekijk de vorige versie.

Waarop deze verklaring niet van toepassing is

Lenovo verzamelt ook persoonsgegevens via de websites van Lenovo en andere bronnen. Ga voor meer informatie over ons privacybeleid voor websites naar onze privacyverklaring voor websites. Deze verklaring is niet van toepassing op producten en diensten die worden geleverd door de Lenovo Data Center Group (DCG), producten en diensten die worden geleverd door Lenovo Software (ook bekend als Stoneware, Inc.) of op software en andere diensten van derden die u installeert op of gebruikt via uw Lenovo-product(en). Deze verklaring is evenmin van toepassing op bepaalde producten die door Lenovo aan andere bedrijven in licentie zijn gegeven.

Wijzigingen in deze verklaring

Als we een wijziging aanbrengen in deze verklaring, stellen we vorige versies van deze verklaring beschikbaar, zodat u kunt zien wanneer de wijzigingen zijn aangebracht en wat de wijzigingen inhouden. Als we van plan zijn wezenlijke wijzigingen in deze verklaring aan te brengen, stellen we u hiervan op de hoogte via een bericht op de Lenovo-website, een kennisgeving bij het betreffende Lenovo-product of de betreffende software-ervaring of een e-mailbericht (dat we sturen naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven in uw account) voordat deze wijzigingen van kracht worden. Als de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ons daartoe verplicht, zullen we tevens uw toestemming vragen voor wezenlijke wijzigingen die invloed hebben op de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken voor de meest recente informatie over ons privacybeleid.

De onderstaande privacyverklaring voor producten is onlangs bijgewerkt. Bekijk de vorige versie.

Mogelijkheden voor meerdere gebruikers

Houd er rekening mee dat op Lenovo-producten die meerdere gebruikers ondersteunen, secundaire gebruikers en gastgebruikers mogelijk niet beschikken over dezelfde rechten, keuzemogelijkheden of mogelijkheden voor het aanpassen van instellingen gerelateerd aan het vergaren van informatie als de primaire gebruiker.

Welke gegevens verzamelt Lenovo, hoe worden deze gegevens gebruikt en worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Lenovo verzamelt gegevens over u en uw Lenovo-product(en) en gebruikt deze gegevens om uw Lenovo-product(en) optimaal te laten werken en u te helpen deze optimaal te benutten. Houd er rekening mee dat als u ons in bepaalde gevallen niet de benodigde persoonsgegevens verstrekt, we u mogelijk niet de door u gevraagde Lenovo-producten, -ervaringen of -functies kunnen leveren. Hierna wordt beschreven hoe we in specifieke contexten gegevens over u of uw product verzamelen, gebruiken en delen. Voor meer informatie over de manier waarop specifieke apps informatie verzamelen en gebruiken, raadpleegt u de gedeelten ‘Lenovo-apps’ en ‘Motorola-apps’ in deze verklaring.

Uw gebruikersprofiel

Uw gebruikersprofiel omvat onder meer persoonlijke en andere gegevens die we over u hebben verzameld tijdens uw interactie met Lenovo, zoals uw gebruik van bepaalde delen van onze websites, uw Lenovo ID, MyAccount, Passport of Motorola ID-account, contact tussen u en onze klantenservicemedewerkers, registratiegegevens van Lenovo-producten en bepaalde Lenovo-producten en diensten die u gebruikt. Met uw gebruikersprofiel kan Lenovo:

 • bepaalde Lenovo-producten en diensten voorzien van de informatie die ze nodig hebben om te functioneren;
 • problemen met een Lenovo-product, service of website oplossen;
 • manieren voorstellen om uw Lenovo-producten, diensten en onze websites beter te laten presteren;
 • u nieuws, updates en informatie over Lenovo-producten en services sturen en
 • wanneer u ervoor hebt gekozen om marketingberichten te ontvangen, u informatie sturen over aanvullende Lenovo-producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

In de volgende secties wordt nader beschreven welke gegevens een gebruikersprofiel kan bevatten, hoe Lenovo deze gegevens gebruikt, of deze gegevens worden gedeeld met derden en welke keuzes u hebt met betrekking tot de gegevens.

Lenovo ID, Motorola ID en registratie van Lenovo-producten

Wanneer u ervoor kiest een Lenovo ID of Motorola ID aan te maken, uw Lenovo-product te registreren of een account aan te maken via MyAccount of Passport, verzamelen we gegevens over u en uw Lenovo-product(en) die onder meer persoonsgegevens kunnen omvatten. We gebruiken uw Lenovo ID of Motorola ID en de gerelateerde registratie- en accountgegevens om u te identificeren als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van bepaalde software-apps (zoals Lenovo Vantage) en onze interactieve services (zoals onze webwinkels en websites voor klantenondersteuning).

Als u ervoor kiest een Lenovo ID of Motorola ID aan te maken of uw producten te registreren, hebben we bepaalde gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres, taal, regio/land, producttype/model, serienummer van het product, registratiedatum en activeringsgegevens over uw besturingssysteem. We gebruiken deze gegevens om uw account of profiel te beheren, diensten te leveren die u hebt aangevraagd en om u berichten te sturen, waaronder marketingberichten die u van Lenovo wilt ontvangen. De gegevens die Lenovo voor deze doeleinden verzamelt en bewaart, kunnen worden gedeeld met onze serviceproviders, zodat ze gegevenshosting, gegevensverwerkings- en marketingdiensten kunnen leveren aan en namens Lenovo.

U kunt uw Lenovo ID-wachtwoord wijzigen of uw Lenovo ID-account deactiveren door te browsen naar account.lenovo.com en naar ‘Mijn profiel’ te gaan. U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@lenovo.com. U kunt uw Motorola ID-account beheren door naar accounts.motorola.com te gaan of contact met ons op te nemen via privacy@motorola.com.

Functionaliteit en gebruik van het product

Bepaalde producten, software en services van Lenovo verzamelen de benodigde prestatiegegevens automatisch en slaan deze op om te kunnen functioneren. Deze gegevens omvatten product- en apparaat-ID's, technische gegevens en andere niet-persoonlijke informatie. Sommige van deze gegevens kunnen worden verzonden naar de servers van Lenovo. Tijdens het gebruik van uw Lenovo-product(en) worden ook automatisch basisinstallatiegegevens van apps verzameld. Dit omvat zaken als het installeren of inschakelen van een app op uw Lenovo-product.

U kunt er ook voor kiezen om ons aanvullende gegevens te verstrekken over uw gebruik van Lenovo-software en -apps. De gegevens die we verzamelen, hebben onder andere betrekking op hoe vaak u een app gebruikt, welke functies u in een app hebt gebruikt en hoe de app presteert.

Met de gebruiksgegevens die we voor dit doel verzamelen, worden u of uw Lenovo-product(en) niet direct geïdentificeerd, tenzij u geavanceerde apparaatondersteuning of de functie ‘Help Improve’ hebt ingeschakeld voor uw Lenovo-producten en ervoor hebt gekozen om marketingberichten van Lenovo te ontvangen.

We gebruiken deze gegevens over softwaregebruik om de prestaties van Lenovo-apps te analyseren, om uitgebreide verbeteringen voor toekomstige versies te ontwikkelen en om u service- en ondersteuningsgerelateerde communicatie te sturen (dus geen marketing). We kunnen deze gegevens delen met serviceproviders die Lenovo-producten ondersteunen, zoals partners voor gegevenshosting, gegevensverwerking en softwareontwikkeling.

U kunt deze gegevensverzameling indien gewenst uitschakelen in de privacyinstellingen van het specifieke product of de specifieke app. Voor meer informatie over het uitschakelen van de verzameling van bepaalde gegevens over softwaregebruik, kunt u (i) de app Instellingen van het Lenovo-product openen en de verzameling van gebruiksstatistieken uitschakelen (bijvoorbeeld via een optie/schakelaar met dezelfde tekst), (ii) een bepaalde app verwijderen in het configuratiescherm van het apparaat of via het instellingenmenu, of (iii) kijken op de ondersteuningspagina van Lenovo over het beperken van de verzameling van gebruiksinformatie (voor pc-producten).

Uw software up-to-date houden

We verzamelen automatisch bepaalde beperkte, niet-persoonlijk identificeerbare informatie over uw Lenovo-product(en) om te bepalen of de software die u gebruikt de meest recente versie is, om u software-updates (inclusief beveiligingsupdates) te bieden, om nieuwe producten en softwarefuncties te ontwikkelen, en om fouten op te lossen zodat uw Lenovo-producten soepeler en efficiënter werken.

Klantenservice, kwaliteitsbewaking en reparaties

Bij bepaalde ondersteuningsactiviteiten voor Lenovo-producten en services kan Lenovo bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of chat contact met u opnemen en kunt u via dezelfde kanalen contact opnemen met ons. Houd er rekening mee dat we in deze gevallen gesprekken kunnen opnemen voor personeelstraining en kwaliteitsbewaking. Om de door u gevraagde service of ondersteuning te kunnen leveren, zoals technische ondersteuning of reparatie onder de garantie van uw Lenovo-product, kan de klantenservice van Lenovo ook persoonsgegevens over u verzamelen en inzien, zoals uw gebruikersprofiel, accountgegevens, contactgegevens, product- en service-ID's van Lenovo en informatie over hoe u uw Lenovo-product en -service gebruikt.

Sommige medewerkers van de Lenovo-klantenservice werken voor serviceproviders die dergelijke services leveren aan Lenovo en zijn klanten, en hebben in deze context mogelijk toegang tot gegevens over u. Lenovo schakelt serviceproviders voor gegevenshosting, gegevensverwerking en communicatie (waaronder online chathulpprogramma's) in om deze activiteiten te ondersteunen.

Daarnaast kunnen ook geautoriseerde distributeurs, wederverkopers of reparatiebedrijven voor Lenovo-producten toegang hebben tot in dit document beschreven specifieke klantenservice-, kwaliteitsgarantie- en productinformatie, wanneer dat nodig is om uw product te ondersteunen of een door u aangevraagde service te kunnen bieden, zoals reparatieservices onder een garantie voor uw Lenovo-product.

Verbeterde klantenservice

U kunt ervoor kiezen om ons aanvullende gegevens te verstrekken over hoe u uw Lenovo-product gebruikt, zodat we u effectievere of betere klantenservice kunnen bieden, waaronder probleemoplossing op maat of vergelijkbare ondersteuningsservices. Op Motorola-apparaten kunt u bij de installatie of in Instellingen de optie ‘Geavanceerde apparaatondersteuning’ selecteren voor aangepaste ondersteuning of aanbevelingen. U kunt deze instelling later desgewenst uitschakelen.

De gegevens die we in deze context van u of uw Lenovo-product verzamelen, kunnen bestaan uit het serienummer, de ID of het IMEI-nummer van uw Lenovo-product, het producttype/-model, het telefoonnummer dat is gekoppeld aan een Lenovo- of Motorola-smartphoneproduct, het IP-adres, het MAC-adres en informatie over het gebruik van het Lenovo-product. Deze gebruiksinformatie kan informatie bevatten over hoe u uw Lenovo-product en de bijbehorende onderdelen gebruikt, zoals instrumenten en systeemfuncties. Lenovo schakelt serviceproviders voor gegevenshosting, verwerking, klantenservice en communicatie in om de verbeterde klantenservice van Lenovo te ondersteunen.

Motorola helpen producten te verbeteren

U kunt ervoor kiezen om ons aanvullende gegevens te verstrekken over hoe u uw Lenovo-product(en) en -software gebruikt om de producten van Lenovo te verbeteren. Deze optie krijgt u meestal tijdens de installatie te zien of vindt u terug in de instellingen van uw Lenovo-product of -app. De soorten gegevens die we voor dit doel verzamelen, zijn onder andere het serienummer, de ID of het IMEI-nummer van uw Lenovo-product, het producttype/-model, informatie over hoe u uw Lenovo-product en -software gebruikt en de prestaties van het Lenovo-product. Wanneer het een Lenovo-pc betreft, worden deze gegevens bewaard in een niet-persoonlijk identificeerbare indeling, tenzij u aangeeft dat Lenovo met u contact mag opnemen. In het geval van smartphones van Lenovo en Motorola kunnen ‘Help Improve’-gegevens worden herleid naar een gebruiker of apparaat.

We gebruiken deze gegevens om:

 • performancetrends van Lenovo-producten en -software te ontdekken;
 • nieuwe productfuncties te ontwikkelen voor toekomstige modellen;
 • de algemene gebruikerservaring te verbeteren; en
 • om u niet-marketingberichten te sturen met betrekking tot service en ondersteuning voor uw Lenovo-product.

Lenovo schakelt serviceproviders voor gegevenshosting en -verwerking in die Lenovo bij deze activiteiten ondersteunen.

Als u niet wilt dat Lenovo ‘Help Improve’ -gegevens verzamelt, kunt u de optie voor de verzameling van deze productgegevens uitschakelen in de instellingen van uw Lenovo-product of in een specifieke app (zoals Lenovo Vantage), of de betreffende app verwijderen.

Aanvullende informatie over Lenovo- en Motorola-apps

In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe bepaalde software-apps van Lenovo en Motorola uw gegevens verwerken. Houd er rekening mee dat deze beschrijvingen mogelijk niet alle Lenovo- of Motorola-apps dekken die beschikbaar zijn voor of op uw Lenovo-product. Ook ondersteunen niet alle Lenovo-producten alle Lenovo- of Motorola-apps en kunnen er verschillende Lenovo- of Motorola-apps beschikbaar zijn. Deze kunnen variëren afhankelijk van het Lenovo-product of de Lenovo-producten die u hebt en uw locatie. Sommige van de hieronder beschreven apps zijn mogelijk vooraf op uw Lenovo-product geïnstalleerd of kunnen worden gedownload via een online software- of app-store.

Lenovo-apps

Lenovo Welcome

Lenovo Welcome is een app op het apparaat die nieuwe gebruikers van Lenovo-producten, waaronder pc's, verwelkomt. Binnen ongeveer 24 uur na het instellen van bepaalde Lenovo-producten start Lenovo Welcome om onder meer de Lenovo-ervaring met u te doorlopen, waaronder de functies van uw Lenovo-product, om Lenovo Vantage en Lenovo Migration Assistant te introduceren (beide worden hieronder beschreven) en om speciale aanbiedingen van Lenovo en zijn partners beschikbaar te stellen aan gebruikers die deze willen ontvangen. Lenovo verzamelt voor deze doeleinden uitsluitend basisinformatie en gegevens over apparaten en apps (dus geen persoonlijk identificeerbare informatie) via Lenovo Welcome.

Lenovo Vantage

Lenovo Vantage (de vervanger van Lenovo Companion) is een app die uw apparaat draaiende houdt en u helpt meer te doen met uw pc. Lenovo Vantage biedt onder meer de volgende functies:

 • Uw Lenovo-pc personaliseren met aangepaste instellingen.
 • Toegang tot Lenovo Migration Assistant. Deze app zet bestanden en instellingen over van de ene pc naar de andere (zoals hierna beschreven).
 • Bescherming voor uw pc en updates voor belangrijke systeemsoftware en stuurprogramma's.
 • De systeemstatus evalueren en diagnostische tests uitvoeren op uw apparaat.
 • Toegang tot de gebruikershandleiding van uw systeem en ondersteuning.
 • Andere leuke en nuttige apps ontdekken.
 • Accessoires ontdekken die compatibel zijn met uw apparaat.
 • Aanbiedingen voor Lenovo en andere producten en services ontvangen.
 • De garantiestatus, opties en upgrades controleren.
 • Artikelen van Lenovo ontvangen voor handige tips en het laatste technologienieuws.
 • Lenovo Security Console biedt een onzichtbare beschermingslaag voor uw cloud-apps. Zie Lenovo Security Console voor meer informatie.
 • Security Advisor bevat een reeks beveiligingsprogramma's die door Lenovo worden aanbevolen en die door beveiligingsprofessionals zijn beoordeeld.
 • Nieuws en weerberichten ontvangen (mogelijk gemaakt door derden).

Lenovo Vantage verzamelt identificatie-, gebeurtenis- en gebruiksgegevens van uw pc, zoals systeemfuncties, gebruik van apps en ondersteunende informatie. Als u uw pc zo instelt dat deze automatisch wordt bijgewerkt op basis van locatie of netwerktoegang, verzamelt Lenovo Vantage bovendien bijbehorende gegevens, zoals wifi- en VPN-gegevens, om uw systeem naadloos bij te werken. Deze gegevens worden opgeslagen op uw pc en gegevens over uw gebruik van Lenovo Vantage kunnen alleen met Lenovo worden gedeeld als u zich aanmeldt voor de verzameling van deze gegevens. Lenovo deelt deze gegevens niet extern, met uitzondering van serviceproviders voor gegevenshosting en gegevensverwerking die Lenovo van tijd tot tijd inschakelt.

Lenovo Connected Home Security

Lenovo Vantage biedt gebruikers ook een optionele functie die Lenovo Connected Home Security heet. Deze functie wordt aangestuurd en gehost door Coronet, een extern bedrijf, en is de opvolger van de functie Lenovo Wi-Fi Security. Deze functie maakt gebruik van een Lenovo ID-account om de gebruiker te verifiëren en de rechten van de gebruiker te valideren. Lenovo stuurt hierbij een token naar de webserver van Coronet, waarna de webserver de validatie uitvoert. De webserver van Coronet stuurt vervolgens meldingen over thuisbeveiliging naar gebruikers via de contactgegevens in het Lenovo ID-account. Kijk voor meer informatie over het privacy- en beveiligingsbeleid van Coronet op www.coro.net.

Lenovo Migration Assistant

Lenovo Migration Assistant (hierna: LMA) is een tool waarmee u bestanden kunt overzetten en een nieuwe pc gemakkelijker kunt installeren. LMA wordt gestart via Lenovo Vantage en maakt gebruik van uw wifi-verbinding om bestanden van de ene pc naar de andere te sturen. U kunt zich met uw Lenovo ID-account aanmelden bij de LMA-app op beide pc's. Om deze functionaliteit te kunnen bieden, heeft LMA toegang tot de versie van uw besturingssysteem, .net framework-versie, merk pc, merk netwerkadapter en wifi-frequentie. Lenovo verzamelt of bewaart geen persoonlijk identificeerbare informatie of persoonlijke bestanden bij overdrachten via LMA. Wel verzamelt Lenovo bepaalde (niet-persoonlijk identificeerbare) basisgegevens en statistieken van apparaten en apps. Lenovo kan serviceproviders voor gegevenshosting inschakelen om deze activiteiten te ondersteunen.

LMA kan u ook de mogelijkheid bieden om de bestandsopslagservice Dropbox te gebruiken. Raadpleeg de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Dropbox voor meer informatie over het privacybeleid van deze service.

Lenovo System Health Manager

Met Lenovo System Health Manager kunnen gebruikers de status van hun pc controleren, prestaties optimaliseren en actie ondernemen om problemen te voorkomen. Om deze functionaliteit te kunnen leveren, analyseert de toepassing bepaalde (niet-persoonlijk identificeerbare) basisgegevens over apparaten en apps, zoals gebeurtenissen, Windows-buildnummer, BIOS, geïntegreerde controller en apparaatdriverversies. Als de gebruiker dit toestaat, verzamelt Lenovo ook anonieme gebruiksstatistieken, waaronder informatie over het energieverbruik van het systeem en de mogelijke oorzaak van eventuele stroomgerelateerde problemen.

Motorola-apps

Camera

Met de Camera-app van Motorola kunt u:

 • Uw foto's en video's met locatiegegevens labelen. Wanneer u gelabelde foto's met anderen deelt, worden ook uw locatiegegevens gedeeld. Als u ervoor kiest om geo-labels aan uw foto's en video's te koppelen, gebruikt deze app de gegevens daarvan om u te helpen uw weergaven te ordenen. Lenovo verzamelt, bewaart en deelt deze locatiegegevens niet voor andere doeleinden.
 • De app starten zonder het scherm aan te raken, met behulp van contextuele gegevens afkomstig van sensoren voor het detecteren van een openingsgebaar.
 • Betere foto's maken door gebruik te maken van gezichtsdetectie en andere analyses van wat er binnen de zoeker valt. Gebruik deze vóór- of nadat u de sluiter heeft geactiveerd. U kunt de beste afbeelding vergelijken met de originele foto en selecteren welke afbeeldingen u wilt bewaren. Gezichtsdetectiegegevens blijven op uw telefoon staan en worden niet naar Motorola geüpload of extern gedeeld.

Om ons te helpen prestatieproblemen op te lossen, slaat Camera informatie over de beeldkwaliteit op bij de metagegevens van uw foto's.

Help bij het apparaat

Help bij het apparaat (voorheen Moto Help) biedt gebruikers de volgende functies:

 • Ontdekken hoe u uw Motorola-telefoon gebruikt en problemen kunt oplossen;
 • Moto Care: de garantiestatus van het apparaat controleren en uitgebreide garantie en dekking tegen ongelukken kopen (alleen in de VS);
 • Apparaatdiagnose: de werking van hardwareonderdelen controleren, bijvoorbeeld van de accu, het touchscreen, de luidsprekers, de camera's, de wifi en de sensoren;
 • Contact opnemen: opties om contact op te nemen met de ondersteuning, bijvoorbeeld via chat (alleen bepaalde modellen), e-mail (alleen bepaalde modellen), Twitter, Messenger (alleen in India en de VS) en toegang tot gebruikersforums (Engels, Spaans en Portugees);
 • Servicecenter: een servicecentrum bij u in de buurt zoeken (alleen in India);

Als u Help bij het apparaat gebruikt, kan Motorola het serienummer van het product, het IMEI-nummer of andere identificatiegegevens van het apparaat, het IP-adres, het MAC-adres, gegevens over het gebruik van het product en prestatiegegevens van de app verzamelen, en als de functionaliteit Moto Care of Contact Us wordt gebruikt, ook de gebruikersnaam en contactgegevens. Motorola kan serviceproviders voor gegevenshosting, gegevensverwerking en klantenondersteuning inzetten om de klantenservice van Motorola en activiteiten voor Help bij het apparaat te ondersteunen.

Digital TV

Indien dit wordt ondersteund, biedt Digital TV van Motorola tv-uitzendingen op uw mobiele apparaat, met extra ondersteuning via de EPG (Electronic Program Guide) en Ginga voor interactie met de gebruiker. Gebruikers kunnen tv-programma's die ze leuk vinden ook opnemen en het moment kiezen waarop ze hun favoriete programma's willen bekijken. Digital TV verzamelt bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare, op gebeurtenissen gebaseerde gegevens. Zo wordt er bijgehouden welke kanalen er via Digital TV worden gestart.

Moto (Moto Acties, Moto Display, Gametime, Moto Tips)

Moto maakt uw apparaat responsiever door u meer manieren te bieden waarop u uw apparaat kunt bedienen en ermee kunt communiceren. Moto maakt het voor u gemakkelijker om belangrijke meldingen te ontvangen, uw apparaat met uw stem en gebaren te bedienen en nuttige wijzigingen in instellingen te automatiseren op basis van uw locatie en huidige activiteit.

Moto Acties maakt het gemakkelijker om met uw Motorola-producten te communiceren doordat u taken met eenvoudige gebaren snel kunt uitvoeren. Met Moto Acties kunt u:

 • uw camera op elk gewenst moment activeren door twee keer snel te draaien met uw pols;
 • naar beneden en naar links of rechts vegen om het scherm te verkleinen voor bediening met één hand;
 • de zaklamp in- of uitschakelen door twee ‘hakbewegingen’ te maken.

Moto Display toont belangrijke meldingen op het scherm van ondersteunde producten, zodat u hiertoe snel toegang heeft zonder dat u het scherm hoeft in te schakelen of het startscherm moet ontgrendelen. Net zoals andere apps heeft Moto Display toegang tot bepaalde inhoud, zoals uw contacten, agenda-afspraken en de meldingen die deze andere apps naar u verzenden.

Om deze taken uit te voeren, doet Moto het volgende:

 • Gegevens verzamelen over de huidige locatie van uw Motorola-apparaat en deze uploaden naar Motorola om belangrijke locaties te identificeren en te bepalen of u zich mogelijk in een voertuig bevindt.
 • Contextuele gegevens gebruiken van de microfoon en sensoren van uw Motorola-apparaat, zoals de versnellingsmeter en gyroscoop, om te bepalen wanneer bepaalde modi moeten worden geactiveerd. Deze gegevens worden echter niet naar Motorola geüpload.
 • Door gebruikers gegenereerde inhoud raadplegen zoals uw agenda-afspraken, contacten en oproepgeschiedenis, zonder deze te uploaden naar Motorola.

Motorola schakelt serviceproviders voor gegevenshosting en gegevensverwerking in om deze activiteiten te ondersteunen. Daarnaast maakt Moto gebruik van Google Activity Recognition om contextuele gegevens te interpreteren en te bepalen welke modi moeten worden geactiveerd. Zodra de contextuele gegevens zijn doorgegeven aan Google, worden deze verwerkt in overeenstemming met de Servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google. Het privacybeleid van Google bevat ook meer informatie over de manier waarop Google gegevens verzamelt en beschermt met betrekking tot andere analyse- en productontwikkelingstools van Google die Motorola van tijd tot tijd kan gebruiken.

Moto-feedback

Met Moto-feedback kunt u uw apparaat beoordelen en feedback delen met Motorola en Lenovo om Motorola en Lenovo te helpen bij het verbeteren van de hardware- en software-ervaring. Om functionaliteit te leveren verzamelt Moto-feedback de ID van het Motorola-apparaat, uw contactgegevens en bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare apparaat-, gebeurtenis- en analysegegevens; u hebt de mogelijkheid om een schermafbeelding toe te voegen. Motorola en Lenovo kunnen externe serviceproviders voor gegevenshosting en gegevensverwerking inschakelen om deze activiteiten te ondersteunen. Externe softwareontwikkelingspartners hebben mogelijk ook toegang tot bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare feedbackgegevens om problemen op te lossen of om de ervaring met Motorola-apparaten te verbeteren.

Hello You en Motorola Notifications

Hello You en Motorola Notifications, indien beschikbaar, geven tips over het gebruik van uw Motorola-apparaat en (diagnostische) gegevens over het apparaat. Ook maken deze apps technische ondersteuning en klantenservice via chat of telefoon mogelijk en voorzien ze u van aangepaste content en mededelingen op basis van uw interesses, waaronder entertainment, nieuws en sport.

Als u ervoor kiest om Hello You te gebruiken, moet u zich bij de app aanmelden met uw Google-accountgegevens. Om te kunnen werken verzamelt Hello You tijdens het gebruik van Hello You de identificatiegegevens van uw Motorola-apparaat, Google-accountgegevens, het IP-adres, gebruikersinteracties met app-inhoud en bepaalde gerelateerde apparaat- en app-gebruiksgegevens. We gebruiken de vermelde gegevens om het gebruik van onze app te meten, om de inhoud van onze app te verbeteren en om elke gebruiker aangepaste content te laten zien, waaronder mogelijk gerichte advertenties. We kunnen het IP-adres van uw apparaat ook gebruiken om informatie over uw algemene locatie te verzamelen. Om Hello You aangepaste content te kunnen leveren, moet u uw interesses op het gebied van onder meer entertainment, sport, politiek, ondernemen en technologie opgeven. Om deze ervaring te kunnen bieden, kan Motorola deze gegevens delen met content- en marketingpartners, zoals nieuwsdiensten, marketingbureaus, reclamepartners en met serviceproviders voor gegevenshosting en gegevensverwerking. U kunt de Hello You-app op elk gewenst moment uitschakelen en de geselecteerde interessegebieden wijzigen via de pagina met uw accountinstellingen.

Met Motorola Notifications kunt u van Motorola en geselecteerde partners productgerelateerde informatie en aanbiedingen ontvangen die relevant zijn voor u, waaronder meldingen over software-updates, tips en trucs, informatie over nieuwe producten en services en uitnodigingen om deel te nemen aan onderzoeken of enquêtes om de producten en services van Motorola te verbeteren. Als u zich aanmeldt voor marketingberichten via Motorola Notifications, stuurt Motorola deze berichten als ‘pushmeldingen’ op uw apparaat en verzamelt Motorola uw naam, contactgegevens, de identificatiegegevens van uw Motorola-apparaat en niet-persoonlijk identificeerbare meet- en instrumentatiegegevens van apparaten en apps. De verzamelde gegevens kunnen worden gedeeld met serviceproviders voor gegevenshosting en gegevensverwerking, marketingbureaus, reclamepartners en onderzoekspartners van Motorola, zodat ze aan Motorola Notifications gerelateerde activiteiten kunnen ondersteunen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor pushmeldingen door in de app op de knop Afmelden te klikken of door de optie Afmelden te gebruiken die wordt weergegeven wanneer u op de meldingen klikt die u ontvangt.

Moto 360 en Moto Body

De Moto 360-smartwatch en de bijbehorende Moto Body-app gebruiken ingebouwde sensoren in het draagbare apparaat om gegevens te verzamelen over uw fitheid, zoals uw hartslag, uw aantal stappen en calorieën. Hiermee kunt u de voortgang van uw dagelijkse en wekelijkse activiteitsdoelstellingen bijhouden. U kunt ook een fitheidsprofiel maken door demografische informatie op te geven, zoals uw lengte, gewicht, geslacht en leeftijd. Uw Moto 360 en Moto Body kunnen dan nauwkeurigere informatie over uw fitheid bieden. Als u de Moto Body-functie Hardlopen gebruikt, zal Moto Body ook uw locatie bijhouden en weergeven op uw apparaat.

Moto 360 en Moto Body kunnen uw fitheidsprofiel, gegevens en locatie uploaden naar onze cloud en deze toevoegen aan uw gebruikersprofiel. We gebruiken deze gegevens om u nauwkeurigere informatie over uw fitheid te bieden, zoals activiteitsstatistieken over een bepaalde periode. We gebruiken deze ook om nieuwe, persoonlijke functies te ontwikkelen voor uw Moto 360, Moto Body en andere Motorola-producten.

Raak > Hardlopen aan om een hardloopsessie te verwijderen. Raak de hardloopsessie aan die u wilt verwijderen en raak vervolgens > Verwijderen hardloopsessie aan. Als u al uw Moto Body-gegevens wilt verwijderen, neemt u contact op met privacy@motorola.com.

Met uitzondering van services voor het hosten en verwerken van gegevens die door Motorola kunnen worden gebruikt, worden geen van de hierboven beschreven gegevens extern gedeeld.

In de volgende secties worden aanvullende situaties beschreven waarin Lenovo eventueel persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens over u verzamelt, gebruikt en/of deelt. Sommige van deze gegevens kunnen zoals hierboven beschreven ook worden opgenomen in uw Lenovo-gebruikersprofiel.

Marketing, reclameacties, enquêtes en evenementen

Als u ervoor kiest om marketing-, reclame- of promotionele mededelingen van Lenovo en/of zijn partners te ontvangen, bijvoorbeeld via e-mail of pushmeldingen in het product, of als u ervoor kiest deel te nemen aan een evenement, wedstrijd of enquête, verzamelen we persoonlijke en niet-persoonlijke informatie over u om ons te helpen bij het beheren van deze campagnes en communicatie, of om deelname mogelijk te maken. We kunnen in het bijzonder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd/geboortedatum, informatie over het Lenovo-product, uw gebruikersprofiel en aanvullende persoonsgegevens die u verstrekt verzamelen. We kunnen deze gegevens gebruiken om u berichten over productondersteuning, aankondigingen, nieuwsbrieven en voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, uitnodigingen te sturen om enquêtes over klanttevredenheid in te vullen.

Lenovo en geselecteerde serviceproviders of partners, zoals marketing-, reclame-, enquêtes- en evenementenbedrijven, kunnen de door u verstrekte gegevens ook gebruiken voor promotie-, klanttevredenheid- of productondersteuningsactiviteiten namens Lenovo of in het kader van een gezamenlijk evenement of promotie van Lenovo en het betreffende bedrijf. Lenovo kan ook serviceproviders voor gegevenshosting en gegevensverwerking inschakelen om deze activiteiten te ondersteunen en externe hulpmiddelen gebruiken om meer inzicht te krijgen in consumententrends, open-klikpercentages voor marketinge-mails enzovoort. Daarnaast kunnen we gegevens verkrijgen van externe bronnen, zoals consumentenonderzoeksbedrijven, om de gegevens die we van u verzamelen aan te vullen.

U ontvangt transactionele berichten van Lenovo, zoals orderbevestigingen. U hoeft zich niet op Lenovo-marketingberichten te abonneren om een product bij Lenovo aan te schaffen. U kunt zich afmelden door de instructies in deze berichten te volgen, door uw voorkeuren te wijzigen in uw accountinstellingen of door contact met ons op te nemen via privacy@lenovo.com of privacy@motorola.com.

Loyaliteitsprogramma's

Lenovo biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan loyaliteitsprogramma's waarmee klanten kortingen, coupons of andere incentives kunnen krijgen. Hoewel deze programma's volledig optioneel zijn en deelname geen vereiste is om een aankoop te doen bij Lenovo, moeten er bepaalde persoonsgegevens worden verzameld als u besluit om deel te nemen.

De informatie die wordt verzameld voor inschrijving en deelname aan een loyaliteitsprogramma van Lenovo omvat onder meer uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd/geboortedatum, informatie over het Lenovo-product, de gegevens van uw gebruikersprofiel en eventuele aanvullende persoonsgegevens die u verstrekt. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met serviceproviders of partners van Lenovo om loyaliteitsprogramma's namens ons te beheren. Lenovo kan ook externe bedrijven voor gegevenshosting en gegevensverwerking inschakelen om deze activiteiten te ondersteunen. U kunt uw deelname aan een loyaliteitsprogramma van Lenovo beëindigen door de stappen te volgen zoals uiteengezet in de toepasselijke regels van het loyaliteitsprogramma.

Eenmalige aanmelding via uw sociale media-accounts

U kunt toegang krijgen tot Lenovo-productervaringen, zoals Lenovo Vantage, en Lenovo-accountgegevens door u aan te melden via verschillende socialemediasites zoals Facebook, Google en Twitter. Als u zich aanmeldt via deze services, kan Lenovo persoonsgegevens verzamelen van uw socialemedia-account, waaronder uw openbare profiel, e-mailadres, leeftijd/geboortedatum, contactlijsten, interesses, vind-ik-leuks, en de huidige plaats waar u zich bevindt. De socialmediaservice verstrekt deze informatie aan Lenovo op basis van de instellingen in uw socialemediaprofiel en de servicevoorwaarden van de betreffende site.

Lenovo kan deze gegevens opnemen in uw Lenovo-profiel en gebruiken als input voor onze marketingcampagnes en om u marketingberichten te sturen die u wilt ontvangen. Welke gegevens worden verstrekt, hangt af van de privacyinstellingen die u voor uw socialemedia-account gebruikt. Raadpleeg de privacyverklaringen van de betreffende socialemediaservices voor meer informatie.

Fusies en overnames

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Lenovo besluit om bedrijven in bepaalde landen te verkopen, kopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren. U wordt per e-mail en/of via een opvallende aankondiging op onze website op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in het eigenaarschap of gebruik van uw persoonsgegevens, en over eventuele keuzes die u mogelijk heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. Een dergelijke transactie kan gepaard gaan met de verstrekking van persoonsgegevens aan aspirant- of werkelijke kopers of de ontvangst ervan via verkopers.

Wettelijke vereisten en het afdwingen van rechten van Lenovo

In sommige gevallen is het mogelijk dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt op grond van een dagvaarding, bevel of beschikking van een rechterlijke instantie of andere overheidsinstantie, of in het kader van strafrechtelijk of antifraudeonderzoek. Als we te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist, kunnen we persoonlijke of andere gegevens bekendmaken aan toezichthouders of overheidsinstellingen, rechtbanken, gerechtshoven en wetshandhavingsinstanties. Mogelijk moeten we ook persoonlijke of andere gegevens openbaar maken om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of die van anderen te waarborgen of om diefstal of fraude te onderzoeken. In aanvulling op het bovenstaande kunnen er omstandigheden zijn waarin we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan andere partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot juridisch adviseurs of incassobureaus.

Verkoopt Lenovo mijn persoonsgegevens?

Nee. Lenovo verkoopt geen persoonlijke gegevens. Zoals in de voorgaande paragrafen is beschreven, kan Lenovo persoonsgegevens delen met externe serviceproviders en partners, zodat zij Lenovo-producten kunnen ondersteunen of aanvullende diensten kunnen verlenen aan Lenovo en zijn klanten en productgebruikers. Lenovo neemt daarbij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat deze serviceproviders en partners voldoen aan onze normen op het gebied van robuuste privacy en sterke beveiliging. Lenovo verkoopt persoonsgegevens echter niet en heeft geen persoonsgegevens verkocht in de 12 maanden vóór 1 december 2020. Als Lenovo op enig moment besluit om persoonsgegevens te verkopen, zorgen we in overeenstemming met de geldende wetgeving voor een passende kennisgeving vooraf en mogelijkheden om toestemming te geven.

Geeft Lenovo mijn persoonsgegevens internationaal door?

Lenovo is een wereldwijde organisatie met juridische entiteiten, bedrijfsprocessen, bestuursstructuren en technische systemen die grensoverschrijdend zijn. Daarom is het mogelijk dat we, wanneer dit door de wet is toegestaan, uw persoonsgegevens delen binnen Lenovo (waaronder dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en moedermaatschappijen) of met onze serviceproviders en zakelijke partners, en kunnen we deze versturen naar andere landen in de wereld waar we zaken doen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Verenigde Staten van Amerika en China). Ongeacht waar uw informatie naartoe wordt verstuurd en wordt opgeslagen, is ons privacy- en beveiligingsbeleid ontworpen om uw persoonsgegevens wereldwijd te beschermen.

Sommige landen hebben een privacywetgeving die niet gelijkwaardig is aan de privacywetten in uw eigen land en het kan voorkomen dat wetshandhavingsinstanties in die rechtsgebieden uw gegevens opvragen. Ook in deze landen blijft Lenovo gegevens verwerken op de manier die hier is beschreven en worden voor de overdracht en verwerking van uw gegevens de maatregelen genomen die nodig zijn om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien nodig zal Lenovo ook overeenkomsten tussen bedrijven van de Lenovo-groep of met partners of serviceproviders van Lenovo handhaven om te zorgen voor een goede overdracht, verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Lenovo gebruikt modelcontractbepalingen om de overdracht van persoonsgegevens vanuit en binnen de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte te regelen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Lenovo stelt zich ten doel persoonsgegevens en andere informatie niet langer te bewaren dan noodzakelijk is voor zakelijke of andere zwaarwegende redenen, en persoonsgegevens veilig te verwijderen wanneer aan die gebruiksdoelen is voldaan. We bewaren uw gegevens, waaronder persoonsgegevens, zolang een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

 • u hebt een actief account of abonnement;
 • om u op uw verzoek diensten of ondersteuning te verlenen;
 • om ervoor te zorgen dat producten en websites van Lenovo de vereiste functionaliteit bieden en voldoen aan onze productgaranties;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder voor fiscale en auditdoeleinden;
 • om rechten van Lenovo af te dwingen, bijvoorbeeld door het voeren van procedures en het innen van schulden.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

We gebruiken standaard technische en organisatorische maatregelen wanneer we informatie afkomstig van Lenovo-producten doorsturen naar onze servers, wanneer we gegevens opslaan en wanneer we deze met derden delen. Zo worden gevoelige gegevens bijvoorbeeld gecodeerd voordat deze wordt verzonden om de informatie beveiligd te houden. Wanneer we uw gegevens delen met derden, zullen we redelijke en passende maatregelen treffen om contractueel af te dwingen dat deze partijen uw gegevens beschermen en op een verantwoorde manier gebruiken.

Lenovo-producten kunnen ook beveiligingsfuncties bevatten die zijn ontworpen om u te helpen bij de bescherming van de gegevens die u opslaat op uw Lenovo-product(en). Dit kan oplossingen omvatten zoals codering, ontgrendeling met behulp van wachtwoorden, een pincode en een vingerafdruk, en externe controle over uw Lenovo-product(en) zodat u verloren of gestolen producten kunt vinden, vergrendelen en wissen. Meer informatie over de beschikbare functies vindt u in de beveiligingsinstellingen van uw Lenovo-product(en).

Houd er echter rekening mee dat producten, software en gegevensoverdrachten nooit gegarandeerd 100 procent veilig zijn. Hoewel we de juiste maatregelen hebben genomen om uw gegevens te beschermen, kan Lenovo dus geen garanties bieden voor de veiligheid van onze websites of de gegevens die u aan ons verstrekt. Als u Lenovo-producten gebruikt, is dat voor eigen risico. Voor meer informatie over de productbeveiliging van Lenovo en hoe u contact kunt opnemen met het productbeveiligingsteam van Lenovo met vragen over of problemen met de beveiliging, kunt u de de website over productbeveiliging van Lenovo bezoeken.

Hoe zit het met de privacy van mijn kind?

Lenovo-producten zijn bestemd voor volwassenen en kinderen van 16 jaar en ouder, of de equivalente minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied, die toestemming hebben van hun ouders of wettelijke voogden om deze te gebruiken. Lenovo is er niet op uit gegevens over kinderen onder de leeftijd van 16 jaar te verzamelen. Er mogen geen persoonsgegevens aan Lenovo worden verstrekt door gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar.

Als Lenovo ontdekt dat een kind jonger dan 16 jaar, of de equivalente minimumleeftijd in het betreffende rechtsgebied, persoonsgegevens heeft verstrekt aan Lenovo, nemen we de nodige stappen om de gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen en zullen we deze niet voor enig doel gebruiken. Lenovo moedigt ouders aan een actieve rol te spelen bij het gebruik van Lenovo-producten door hun kinderen en hen te informeren over de potentiële gevaren van het verstrekken van persoonsgegevens over zichzelf.

Wat zijn mijn rechten inzake gegevensbescherming?

Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u mogelijk het recht om controle uit te oefenen over het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit kan het recht omvatten (i) om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en kopie daarvan te ontvangen, (ii) om te vragen om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, (iii) om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, (iv) om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken, en (v) op gegevensportabiliteit. Wanneer we uw persoonsgegevens met uw instemming gebruiken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, wat geen invloed zal hebben op ons gebruik van uw persoonsgegevens voorafgaande aan de intrekking van uw toestemming. Als u een Lenovo-account heeft, kunt u eventueel ook via dit account of de product- of app-instellingen bepaalde persoonsgegevens bekijken, corrigeren of verwijderen.

Als u de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, dient u een privacyverzoek in of neemt u contact op met privacy@lenovo.com of privacy@motorola.com. We zullen dergelijke verzoeken beoordelen, beantwoorden en afhandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Houd er rekening mee dat we in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en onze privacy- en beveiligingsnormen stappen zullen ondernemen om uw identiteit te controleren voordat we u inzage in uw persoonsgegevens geven of anderszins aan uw verzoek voldoen. Als u een Lenovo-account hebt, kunnen we uw identiteit controleren door u te vragen om u aan te melden bij uw account. Als u niet over een Lenovo-account beschikt of geen e-mailadres bij ons hebt geregistreerd, kunnen we beperkte aanvullende informatie opvragen om uw identiteit te controleren. Houd er rekening mee dat als u geen account hebt bij Lenovo of geen e-mailadres bij ons hebt geregistreerd, of als we uw identiteit niet kunnen controleren in onze administratie, we uw verzoek kunnen weigeren.

U kunt ook een gemachtigd vertegenwoordiger vragen om namens u een verzoek in te dienen op grond van deze paragraaf. Als u ervoor kiest om een gemachtigd vertegenwoordiger een dergelijk verzoek namens u te laten doen, vereist Lenovo het volgende: (i) u moet de vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk te machtigen en (ii) uw vertegenwoordiger dient zijn of haar identiteit rechtstreeks aan te tonen bij Lenovo. Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, kan Lenovo een verzoek van een vertegenwoordiger weigeren.

Verder kunt u op elk willekeurig moment vragen of klachten voorleggen aan de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land.

Hoe kan ik contact opnemen met het privacyprogramma van Lenovo en Motorola?

U kunt de hierboven beschreven rechten uitoefenen door een privacyverzoek in te dienen.

Als u nog verdere vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u Lenovo per e-mail bereiken op privacy@lenovo.com en Motorola op privacy@motorola.com, of schrijven naar of anderszins contact opnemen via de onderstaande gegevens:

Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Aanvullende informatie over de klantenservice van Lenovo, waaronder contact per telefoon of via chat, vindt u op www.lenovo.com/contact.

Motorola Mobility LLC
Attn: Privacy Program
222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800
Chicago, Illinois, USA 60654

Aanvullende informatie over de klantenservice van Motorola, waaronder contact per telefoon of via chat, vindt u op motorola.com/contact.

De onderstaande privacyverklaring voor onze website is onlangs bijgewerkt. Bekijk de vorige versie.