Lenovos beskyttelse af personlige oplysninger – DK

Lenovos politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger er senest opdateret 21.12.2015

Om denne politik

Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er vigtig for Lenovo. Denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger gælder for Lenovos websteder, som ejes og drives af Lenovo. I denne erklæring gennemgås politikken for beskyttelse af personlige oplysninger på Lenovos websteder, herunder hvilken type oplysninger der indsamles og spores, hvordan oplysningerne bruges, hvem oplysningerne deles med, og hvordan oplysningerne beskyttes.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger til enhver tid. Hvis vi foretager en ændring i denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi efter anmodning gøre tidligere versioner tilgængelige, så du kan se, hvornår ændringerne har fundet sted, og hvilke ændringer der er tale om.

Sådan indsamler Lenovo personlige oplysninger

Generelt kan du besøge Lenovos websteder uden at fortælle os, hvem du er, og uden at give os nogen personlige oplysninger om dig selv. Nogle gange kan vi eller vores partnere imidlertid have brug for oplysninger fra dig.

Du kan vælge at give os personlige oplysninger i en række forskellige situationer. Du kan f.eks. give os oplysninger (navn og adresse eller e-mail-id), så vi kan kommunikere med dig, behandle en ordre eller levere et abonnement. Du kan give os dine kreditkortoplysninger for at købe noget af os eller en beskrivelse af din uddannelse og arbejdserfaring i forbindelse med en ledig stilling hos Lenovo, som du gerne vil søge. Vi har i sinde at fortælle dig, hvordan vi vil bruge sådanne oplysninger, inden vi indsamler dem fra dig. Hvis du fortæller os, at du ikke vil have os til at bruge disse oplysninger til at tage kontakt til dig ud over i forbindelse med opfyldelse af dine anmodninger, vil vi respektere dine præferencer. Hvis du giver os personlige oplysninger om andre, f.eks. en ægtefælle eller en arbejdskollega, antager vi, at du har deres tilladelse til at gøre dette. Disse oplysninger bruges kun med det formål at gennemføre din anmodning eller til eventuelle andre formål, oplysningerne er blevet stillet til rådighed til.

Hvis du vil abonnere på markedsføringsmateriale fra Lenovo, vil vi bruge dit navn og din e-mailadresse. Du kan vælge at ophøre med at modtage vores markedsførings-e-mails ved at følge de instruktioner for ophævelse af abonnementet, som er inkluderet i disse e-mails, ved hjælp af e-mailpræferencerne på din kontos indstillingsside eller ved at kontakte os på privacy@lenovo.com.

Sådan bruger og deler Lenovo personlige oplysninger

I følgende afsnit findes en nærmere beskrivelse af, hvordan Lenovo kan bruge dine personlige oplysninger, og hvem vi muligvis deler dem med. Afhængigt af den type Lenovo-websted, du besøger, kan et eller flere af afsnittene være gældende. Hvis du f.eks. bestiller et produkt fra et Lenovo-websted, bliver dine oplysninger håndteret som beskrevet i afsnit som Opfyldelse af din transaktionsanmodning og Brug i markedsføringen.

Vi deler kun dine personlige oplysninger med tredjeparter på de måder, der er beskrevet i denne politik for beskyttelse af personlige oplysninger. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter.

Når du anmoder om en transaktion

Hvis du anmoder om noget fra et Lenovo-websted, f.eks. et produkt eller en tjeneste, en opringning eller bestemte markedsføringsmaterialer, bruger vi de oplysninger, du giver os, når vi skal opfylde din anmodning. For at hjælpe os med dette vil vi muligvis dele oplysningerne med andre, f.eks. andre afdelinger af Lenovo, Lenovos Business Partners, finansvirksomheder, forsendelsesfirmaer, postvæsnet eller myndigheder (f.eks. toldmyndigheder), som er involveret i opfyldelsen. I forbindelse med en transaktion kan det også ske, at vi kontakter dig som en del af vores kundetilfredshedsundersøgelser eller til markedsundersøgelsesformål.

Mobilmeddelelser

Du kan tilmelde dig til at modtage kommunikation om vores produkter og tjenester via en mobilenhed. Hvis du gør brug af denne valgmulighed, vil vil eventuelt sende dig kommunikation via SMS'er eller opkald. Du kan fravælge modtagelse af denne kommunikation ved at sende en SMS med teksten “STOP” til 557755 eller ved at ringe til (866) 723-7954 for at give os besked om at fjerne dig. Der opkræves eventuelt almindelig SMS-takst for dit individuelle mobilabonnement. Vi er ikke ansvarlige for omkostninger, som din udbyder pålægger dig.

Brug i markedsføringen

De oplysninger, du giver til Lenovo på visse Lenovo-websteder, kan også blive brugt af Lenovo og udvalgte tredjeparter til markedsføringsformål. Inden vi bruger dem, vil vi imidlertid give dig muligheden for at vælge, om du vil have dine oplysninger brugt på denne måde.

Overvågning af servicekvalitet

Visse webtransaktioner kan også omfatte, at du ringer til Lenovo, eller at Lenovo ringer til dig. Bemærk venligst, at vi nogle tilfælde eventuelt vil optage sådanne opkald til brug for uddannelse af vores medarbejdere og til kvalitetssikringsformål.

Information til Business Partners

Hvis du repræsenterer en Lenovo Business Partner, kan du besøge et Lenovo-websted, der er specielt rettet mod Lenovo Business Partners. Vi vil muligvis bruge de oplysninger, der opgives på det pågældende websted, til administration og udvikling af vores forretningsforhold til dig, den Business Partner, du repræsenterer, og Lenovo Business Partners generelt. Dette kan f.eks. omfatte brug af dine oplysninger til at sende dig information om Lenovo Business Partner-programmer. Det kan også omfatte deling af visse oplysninger med andre Business Partners (underlagt eventuelle gældende fortrolighedsforpligtelser), Lenovo-kunder eller -kundeemner. I forbindelse med en bestemt transaktion kan det også ske, at vi kontakter dig som en del af en kundetilfredshedsundersøgelse eller til markedsundersøgelsesformål.

Lenovo-leverandøradministration

Hvis du repræsenterer en Lenovo-leverandør, kan du besøge et Lenovo-websted, der er specielt rettet mod Lenovo-leverandører. Vi vil muligvis bruge de oplysninger, der opgives på det pågældende websted, i forbindelse med indgåelse eller udførelse af en transaktion med dig. Dette kan f.eks. omfatte deling af oplysninger med andre afdelinger af Lenovo, Lenovos Business Partners, kunder, forsendelsesfirmaer, finansvirksomheder, postvæsnet eller myndigheder, der er involveret i opfyldelsen. De kan også blive brugt til administration og udvikling af vores forhold til dig, den leverandør, du repræsenterer, og/eller andre Lenovo-leverandører generelt.

Videregivelse af oplysninger krævet ved lov

Bemærk, at det under visse omstændigheder kan ske, at personlige oplysninger er underlagt juridiske stævninger eller andre officielle tilsigelser, dommerkendelser eller kendelser. Derfor vil vi, når vi i god tro mener, at loven kræver det, eventuelt videregive dine personlige oplysninger for at beskytte vores rettigheder, beskytte din sikkerhed eller andres sikkerhed, efterforske bedrageri eller reagere på en anmodning fra myndighederne.

&Lenovo-blogs, -debatfora og -chatrum

Hvis du deltager i en Lenovo-blog, et Lenovo-debatforum eller et Lenovo-chatrum, skal du være opmærksom på, at de oplysninger, du angiver dér, bliver gjort tilgængelige for andre, enten inden for eller uden for Lenovo, som har adgang til bloggen, debatforummet eller chatrummet. Bemærk også, at individuelle blogger, forummer og chatrum kan være drevet af andre organisationer end Lenovo og/eller kan have yderligere regler og betingelser. Den enkelte deltagers holdninger i en blog, et forum eller et chatrum er hans eller hendes egne og skal ikke anses for at afspejle Lenovos holdninger.

Meddelelser og verdensomspændende praksisser for andre Lenovo-websteder

I nogle tilfælde kan visse Lenovo-websteder indeholde andre meddelelser om deres brug og informationspraksisser, der er gældende for disse websteder.

Lenovo er en global organisation med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, som overskrider grænserne. Vores praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger er beregnet til at beskytte dine personlige oplysninger over hele verden.

Vi vil muligvis dele dine personlige oplysninger i Lenovo og overføre dem til de lande rundt om i verden, hvor vi driver forretning.

Bemærk venligst, at nogle lande har love vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, som ikke er identiske med lovgivningen vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger i dit eget land. I sådanne lande vil Lenovo stadig håndtere oplysninger på den måde, vi beskriver det her.

Beskyttelse af personlige oplysningers sikkerhed og integritet

Lenovo implementerer passende forholdsregler og processer for at beskytte dine personlige oplysninger og for at bevare deres kvalitet både under transmissionen, og når de er modtaget. For eksempel bruger vi kryptering, når vi sender følsomme oplysninger som f.eks. et kreditkortnummer, for at beskytte dine oplysninger. Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende dine personlige oplysningers sikkerhed, kan du kontakte os på privacy@lenovo.com.

Supplerende oplysninger

Fra tid til anden vil vi muligvis supplere de oplysninger, du giver os via et Lenovo-websted, med oplysninger fra andre kilder, f.eks. oplysninger, der validerer din adresse eller andre tilgængelige oplysninger om virksomheder. Det er for at hjælpe os med at sikre, at oplysningerne er korrekte, og så vi kan give en bedre service.

Brug af leverandører

I nogle tilfælde bruger Lenovo leverandører til at indsamle, bruge, analysere og på anden måde behandle oplysninger på egne vegne. Det er Lenovos praksis at kræve, at sådanne leverandører håndterer oplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med Lenovos politikker.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe din konto er aktiv, eller efter behov for at kunne levere tjenester til dig. Vi opbevarer også dine oplysninger efter behov for at kunne leve op til relevante juridiske forpligtelser, for at løse tvister og for at håndhæve vores aftaler.

Fusioner og opkøb

Der kan opstå omstændigheder, hvor Lenovo af strategiske årsager eller af andre forretningsmæssige årsager beslutter at sælge, købe, fusionere eller på anden måde reorganisere virksomheder i nogle lande, og du vil via e-mail og/eller i form af en fremtrædende meddelelse på vores websted få besked om enhver ændring af ejerskabet eller af brugen af dine personlige oplysninger samt om eventuelle valgmuligheder, du måtte have vedrørende dine personlige oplysninger. En sådan transaktion kan medføre videregivelse af personlige oplysninger til mulige eller faktiske købere eller modtagelse af dem fra sælgere. Det er Lenovos praksis at søge passende beskyttelse for oplysninger i denne type transaktioner.

Lenovos brug af cookies, webbeacons og relaterede teknologier

Som det gælder for de fleste websteder, indsamler vi automatisk visse oplysninger og gemmer dem i logfiler. Vi indsamler nogle gange ikke-identificerbare oplysninger fra besøg på vores websteder for at hjælpe os med at give en bedre kundeservice. Vi sporer f.eks. de domæner, hvorfra folk besøger os, og vi måler også de besøgendes aktivitet på Lenovo-websteder, men vi gør det på en sådan måde, at oplysningerne ikke kan identificeres. Disse oplysninger omtales nogle gange som "clickstream-data". Lenovo eller andre på vegne af Lenovo kan muligvis bruge disse data til at analysere tendenser og statistik og til at give bedre kundeservice.

Desuden vil vi muligvis, når vi indsamler personlige oplysninger fra dig under en transaktion, indsamle nogle oplysninger om den pågældende transaktion i et ikke-identificerbart format og kombinere dem med ikke-identificerbare oplysninger som f.eks. clickstream-data. Disse oplysninger bruges og analyseres kun samlet for at hjælpe os med at forstå tendenser og mønstre. Oplysningerne gennemgås ikke individuelt. Hvis du ikke vil have dine transaktionsoplysninger anvendt på denne måde, kan du deaktivere dine cookies.

Vi indsamler de oplysninger, vi nævnte i de foregående afsnit, via brug af de forskellige teknologier, herunder en, der kaldes "cookies”. En cookie er en type data, som et websted kan sende til din browser, og som derefter kan gemmes på din computer som et anonymt mærke, der identificerer din computer, men ikke dig. Nogle Lenovo-sider bruger cookies, der sættes af Lenovo eller tredjepartsforhandlere, eller andre teknologier som f.eks. java scripts og etags for bedre at kunne hjælpe dig, når du vender tilbage til webstedet. Alle browsere har indstillinger, som giver dig mulighed for at slå cookies helt fra eller blive underrettet, når et websted vil gemme en; husk, at deaktivering af cookies kan begrænse din adgang til visse dele af nogle websteder.

Nogle Lenovo-websteder bruger også webbeacons eller andre teknologier som f.eks. java scripts og etags til bedre at kunne skræddersy disse websteder til at give bedre kundeservice. Disse teknologier kan blive brugt på en række sider på forskellige Lenovo-websteder. Når en besøgende åbner disse sider, genereres en ikke-identificerbar meddelelse om besøget, som kan behandles af os eller af vores leverandører. Disse webbeacons arbejder normalt sammen med cookies. Hvis du deaktiverer cookies, vil webbeacons og andre teknologier stadig registrere besøg på disse sider, men de meddelelser, de genererer, kan ikke associeres med andre ikke-identificerbare cookie-oplysninger og ignoreres.

Desuden bruger vi lokalt lagrede objekter (LSO'er) som f.eks. HTML5 til at lagre indholdsoplysninger og præferencer. Tredjeparter, som vi samarbejder med for at kunne levere visse funktioner på vores websted eller for at vise reklamer baseret på oplysninger om dine webbrowsingaktiviteter, bruger også LSO'er som f.eks. HTML 5 til at indsamle og gemme oplysninger. Nogle browsere vil eventuelt tilbyde deres egne administrationsværktøjer til at fjerne HTML5 LSO'er.

Online markedsføring

Vi vil eventuelt samarbejde med en tredjepart om at vise reklamer på vores websteder eller for at håndtere vores reklamer på andre (ikke-Lenovo) websteder. Vi eller vores tredjepartspartnere vil eventuelt bruge teknologier som f.eks. cookies til at indsamle oplysninger om dine webstedaktiviteter for at kunne levere reklamer til dig baseret på dine interesser. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger bruges til at levere interessebaserede reklamer til dig, kan du fravælge det. Du vil stadig modtage generiske reklamer.

Link til tilpasset URL-adresse

Af og til vil vi muligvis personliggøre og tilpasse websteder til bestemte besøgende. Hvis du besøger et af disse websteder, vil du måske opdage, at det er blevet tilpasset med henvisninger til produkter og/eller tjenester, som vi mener, du vil være interesseret i. Denne tilpasning er baseret på din tidligere interaktion med Lenovo og de oplysninger, du har givet os. Mens du besøger disse websteder, indsamler vi måske oplysninger om dine besøg for bedre at kunne tilpasse webstedet til dine interesser. En invitation til at besøge et af disse websteder kan have form af en personligt tilpasset URL-adresse i en e-mail, en meddelelse på en webstedsregistreringsside eller et svar, når du logger på et bestemt websted.

Hvis du vælger at besøge et af disse websteder, accepterer du at lade Lenovo indsamle oplysninger om dine besøg, og du accepterer også, at de bliver tilknyttet andre oplysninger om dig og dit forhold til Lenovo. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger bliver brugt på denne måde, skal du ikke acceptere invitationen til at besøge disse websteder.

Beskyttelse af børns personlige oplysninger

Lenovos websteder henvender sig til voksne og børn fra 13 år, som har deres forældres eller værges tilladelse til at bruge dem. Vi forsøger ikke at indsamle oplysninger om børn under 13 år, og vi sletter sådanne oplysninger, så snart vi opdager dem. Vi tilskynder også forældre til aktivt at overvåge deres børns brug af internettet.

Teknologi til beskyttelse af personlige oplysninger

Teknologien vil i stigende grad være med til at give dig mere kontrol over dine personlige data. Du kan finde nyttige ressourcer og en oversigt over værktøjer med relation til beskyttelse af personlige oplysninger på webstedet for Privacy Alliance. Bemærk, at Lenovo ikke har vurderet disse værktøjer.

Links til ikke-Lenovo-websteder

Lenovo-websteder kan indeholde links til andre websteder. Lenovo kan ikke holdes ansvarlig for praksisser for beskyttelse af personlige oplysninger eller for indholdet på disse andre websteder.

Vidnesbyrd

Lenovo viser nogle gange personlige vidnesbyrd og andre anbefalinger fra tilfredse kunder på vores websted. Med dit samtykke vil vi eventuelt udgive dit vidnesbyrd sammen med dit navn. Hvis du vil opdatere eller slette dit vidnesbyrd, kan du kontakte os på privacy@lenovo.com.

Funktioner og widgets på sociale medier

Vores websted inkluderer funktioner og links med relation til sociale medier, f.eks. sociale medier-linjen med ikoner, der linker til Lenovos tilstedeværelse på det specifikke websted (f.eks. Lenovo-siden på Facebook, Lenovo-feedet på Twitter). Disse funktioner vil eventuelt indsamle din IP-adresse og oplysninger om, på hvilken side du besøger vores websted, og det vil eventuelt indstille en cookie for at gøre funktionen i stand til at fungere korrekt. Funktioner og widgets fra sociale medier udbydes enten af en tredjepart eller direkte på vores websted. Dine interaktioner med disse funktioner er underlagt politikken for beskyttelse af personlige oplysninger for den virksomhed, der udbyder dem.

Rammer og "Powered-By" websteder

Nogle af vores sider bruger rammeteknikker til at levere indhold fra vores partnere, samtidig med at vores websteds design bevares. Desuden vil visse Lenovo-brandede websteder eventuelt blive drevet af tredjeparter og kan være identificeret med et "powered-by" logo. Bemærk venligst, at sådanne websteder kan være underlagt vores partneres praksisser og politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og ikke nødvendigvis dem, der gælder for Lenovo eller Lenovo.com.

Sådan kontakter du Lenovos program for beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis du har et spørgsmål vedrørende denne erklæring, kan du kontakte Lenovo via formularen for beskyttelse af personlige oplysninger eller pr. brev til Lenovo 1009 Think Place, Morrisville, North Carolina, USA 27560.

Hvis du ønsker at få en kopi af bestemte oplysninger, som du har givet til Lenovo, eller hvis du bliver opmærksom på, at oplysningerne er forkerte, og du gerne vil have os til at rette dem, eller hvis du vil anmode om, at dine personlige oplysninger slettes, bedes du kontakte os på privacy@lenovo.com.

Inden Lenovo kan give dig oplysninger eller rette eventuelle unøjagtigheder, vil vi imidlertid muligvis bede dig om at bekræfte din identitet og opgive andre oplysninger, der vil hjælpe os med at behandle din anmodning. Vi vil gøre vores bedste for at reagere inden for en passende periode.

Dette websted drives af Lenovo eller et af Lenovos datterselskaber.