This is a recommends products dialog
Top Suggestions
Starting at
View All >
Language
French
English
ไทย
German
繁體中文
Country
Hi
All
Sign In / Create Account
language Selector,${0} is Selected
Register & Shop at Lenovo Pro
Register at Education Store
Pro Tier Benefits
• Save up to an extra 5% on Think everyday pricing
• Purchase up to 10 systems per order (5 more than Lenovo.com)
• Spend $10K, advance to Plus Tier with increased benefits
 
111
Reseller Benefits
• Access to Lenovo's full product portfolio
• Configure and Purchase at prices better than Lenovo.com
View All Details >
more to reach
PRO Plus
PRO Elite
Congratulations, you have reached Elite Status!
Pro for Business
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
TEMPORARILY UNAVAILABLE
DISCONTINUED
Temporary Unavailable
Cooming Soon!
. Additional units will be charged at the non-eCoupon price. Purchase additional now
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
Sign in or Create an Account to Save Your Cart!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
Remove
items in cart
111
cart
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
Yes
No
Popular Searches
Какво търсите днес?
Quick Links
Recent Searches
Hamburger Menu
skip to main content

Социално въздействие

По-умна, разнообразна и неудържима работна сила.

Нашите общности

В Lenovo нашият ангажимент е към разнообразна и приобщаваща култура, която създава положителна промяна в общностите, в които живеем и работим. Благодарни сме на благотворителните партньори, които споделят нашата цел и ни помагат да направим разликата.

Научете повече за ангажимента за разнообразие и включване в общността чрез фондация Lenovo

Научете повече >

Разнообразие от доставчици

Lenovo осъзнава важността от разнообразие на доставчиците и се ангажира да гарантира, че е неразделна част от нашите стратегически процеси за снабдяване. Ние вярваме, че успехът на организацията и обществото зависи от възможността на разнообразните бизнес корпорации (Diverse Business Enterprises/DBE) да споделят от икономическия растеж. Нашият ангажимент е да увеличим максимално участието на DBE чрез развитието на взаимно изгодни бизнес отношения с тези фирми.

Програмата ни за разнообразие на доставчиците помага на бизнеса ни като влияе върху и увеличава потребителската ни база чрез насърчаване на иновациите и защита на продажбите. Ние също така осъзнаваме, че това подпомага разнообразието на доставчици като предлага въвличаща и прилична работа за всички, което дава устойчив икономически ръст и създава лидери в общностите ни.

В САЩ Lenovo си партнира с редица национални и регионални организации като Националния съвет за развитие за развитие на доставчиците от малцинствата (NMSDC), Националният съвет на бизнес жените (WBENC), Испано търговска камера на САЩ (UHSCC), както и други местни търговски камари. Чрез тези организации Lenovo участва и в национални, регионални и местни събития, насочени към популяризиране и създаване на възможности за различни доставчици.

Резултати от разходите по програмата за разнообразие на доставчици на Lenovo FY 2019/20

17.5%

от нашите разходи за източници са към разнообразен и малък бизнес

382.3 милиона долара

Разходи към малки и разнообразни доставчици

Продължаваме да се увеличаваме разходите си към разнообразни доставчици

23.8%

Малък

20.8%

Жени

24.0%

MBE

Увеличение на разходите на годишна база във всяка категория

251.9 милиона долара

Разходи за малък бизнес

139.6 милиона долара

Разходи към бизнеси, притежаван от жени

142.1 милиона долара

Разходи към бизнеси, притежаван от малцинства

1.8 милиона долара

Разходи към бизнеси притежавани от ветерани

open in new tab
© 2024 Lenovo. Всички права запазени.
© {year} Lenovo. All rights reserved.

Compare  ()
x