Lenovo CO2 Offset Services

По-интелигентно ви помагаме да компенсирате въглеродните емисии днес за по-зелено утре

Услугаите CO2 Offset на Lenovo правят компенсирането на въглеродни емисии лесно и под ваш контрол.

Научете повече >

Компенсиране на въглеродни емисии

Изчислихме стойността на въглеродните емисии, свързани с вашето устройство, за средния му жизнен цикъл от до 5 години, включително производство, доставки и използване. Сега компенсирането на тези емисии може просто да се счита за част от конфигурацията на вашия хардуер.

Услугата за компенсиране на CO2 на Lenovo накратко

Convenient Icon

Удобен

Компенсиране на разходите за въглеродни емисии при хардуерни трансакции за избрани устройства.

Sustainable Icon

Устойчив

Изберете технологията, от която се нуждаете, без да правите компромис с екологичните си цели и преминете към устойчиво бъдеще.

Compliant Icon

Съответствие

Постигнете целите си за намаляване на въглеродните емисии с ясни и подробни данни.

Transparent Icon

Прозрачен

Вашият принос за компенсиране на въглеродните емисии винаги може да бъде проследен и потвърден. Серийният номер на всяко устройство е свързан с екологичния проект, който се подкрепя с покупката му.

Meaningful Icon

Смислено

Работим с редица партньори, включително проверени от ООН проекти в областта на изменението на климата, така че можете да се доверите на въздействието и интегритета на екологичните проекти, които подкрепяте.

Proactive Icon

Проактивен

Вземете предвид бъдещите емисии. Компенсираме емисиите, свързани с производството на устройствата, транспортирането и използването на енергия през средния жизнен цикъл.

Лесно за вас.
Ценно за околната среда.

Независимо дали помагате за подобряване на възобновяемата енергия или за намаляване на замърсяването на въздуха, с услугата за компенсиране на CO2 на Lenovo вие допринасяте за по-устойчиво бъдеще.

Дайте своя принос към околната среда по осезаем начин

Едно е да компенсирате въглеродния отпечатък. Друго е да го поддържате нисък от самото начало. Lenovo се ангажира да стимулира подобренията в дизайна на нашите продукти и опаковки, включително да използва устойчиви опаковки и да се стреми да намалява въглеродния отпечатък на новите технологии.

Вече сте закупили компютър Lenovo и искате да компенсирате въглеродните емисии?

Научете повече >

Търсите ново устройство? Изберете от линията лаптопи от световна класа на Lenovo и добавете услуги за компенсиране на емисиите в момента на покупката.

Научете повече >

При закупуване на услугата за компенсиране на емисиите на CO2 вие се съгласявате с условията, посочени в Споразумението за персонални компютърни устройства на Lenovo, достъпни тук.
Услугите на Lenovo не са налични за всеки модел и са в зависимост от наличността. Lenovo си запазва правото да променя продуктовите предложения и спецификации по всяко време, без предизвестие. Lenovo полага всички усилия да гарантира точността на информацията, но не носи отговорност за каквито и да било редакторски, фотографски или типографски грешки. Изображенията са само за илюстративни цели. За пълни спецификации за продукти, услуги и гаранция на Lenovo посетете www.lenovo.com. Lenovo и логото на Lenovo са търговски марки или регистрирани търговски марки на Lenovo. Други имена на компании, продукти и услуги може да са търговски марки или други сервизни марки.

© Lenovo 2022. Всички права са запазени.