Социално въздействие

По-умна, разнообразна и неудържима работна сила.

Разнообразие и приобщаване

Пропусни

Разнообразие и приобщаване в Lenovo

Калвин Крослин

Съобщение от нашия главен директор по разнообразието, Калвин Крослин

Прочетете съобщението >
Калвин Крослин

Съобщение от нашия главен директор по разнообразието

Като световен технологичен лидер, Lenovo засяга живота на милиони хора от всички сфери на живота – от таланта, който работи за нас в целия свят, до решенията и опита, които предоставяме на нашите клиенти. Поставени в челните редици на следващата вълна от технологични иновации, ние въвеждаме ерата на интелигентната трансформация. В тази смела нова ера, големите данни, 5G, мобилни, умни устройства и AI използват силата на технологията, за да доставят нови модели за начина ни на живот, работа и игра.

В един постоянно променящ се и все по-разнообразен свят, технологията има потенциала да служи като изравнител, водещ до повече възможности, по-голяма свързаност и способност да надхвърля историческите и културни ограничения за хората по всички краища на света.

Ние вярваме, че технологичните компании имат способността и дълбоката отговорност да защитават многообразието и приобщаването. Не само в продуктите и услугите, които предлагаме, но и в ценностите, които насърчаваме и нашите вътрешни практики. Иновациите за разнообразен свят изискват разнообразие от перспективи. Като такова, разнообразието е бизнес императив в Lenovo. То гарантира, че ние не само възприемаме най-добрите пробивни идеи, но също така ни позволява да разберем да отговорим на нуждите на нашите клиенти.

Lenovo винаги е следвала пътя на включване и ние сме изградили култура, в която всички принадлежат, но нашата работа не е свършена. С нови изследвания, данни и прозрения, продължаваме да развиваме нашия подход за изграждане на приобщаващо поведение и насърчаване на разнообразни системи чрез повишена отчетност и обучение.

Нашата цел е проста: Хората вече не трябва да се променят, за да прилягат към света. Вместо това светът ще се промени, за да пасне на хора си – на всички свои хора. Технологията може и трябва да бъде положителен катализатор за промяна и развитие.

Lenovo насочва тази способност за изграждане на по-интелигентно бъдеще, където всички просперират заедно.

Калвин Крослин
Главен директор разнообразието
президент, Фондация Lenovo (Lenovo Foundation)

Докладът на Lenovo за глобално разнообразие и включване за 2020

Прочетете пълния доклад >