Sociálny vplyv

Tí múdrejší vedia, že rôznorodá pracovná sila je nezastaviteľná pracovná sila.

Rozmanitosť a začlenenie

Preskočiť

Rozmanitosť a začlenenie v spoločnosti Lenovo

Calvin CrossLine

Správa od nášho riaditeľa pre rozmanitosť, Calvina CrossLine

Prečítať správu>
Calvin CrossLine

Správa od našej riaditeľky pre rozmanitosť

Ako svetový technologický líder sa spoločnosť Lenovo dotýka života miliónov ľudí zo všetkých oblastí života - od talentu, ktorý využívame po celom svete k riešeniam a skúsenostiam, ktoré dodávame našim zákazníkom. V popredí budúcej vlny technologických inovácií zavádzame éru Inteligentnej transformácie. V tejto novej odvážnej ére sú veľké objemy dát, 5G, mobilné, múdre zariadenie a umelá inteligencia využívané na to, aby dodávali nové modely pre to, ako žijeme, pracujeme a hráme.

V neustále sa meniacom a stále rozmanitejšom svete slúži technológia ako veľký ekvalizér, čo vedie k väčším príležitostiam, väčšej prepojiteľnosti a schopnosti presahovať historické a kultúrne obmedzenia ľudí vo všetkých kútoch sveta.

Veríme, že technologické spoločnosti majú veľkú zodpovednosť za podporu rozmanitosti a začleňovania. Nielen v produktoch a službách, ktoré poskytujeme, ale aj v hodnotách a našich interných praktikách, ktoré presadzujeme. Inovácie pre rôznorodý svet vyžadujú rozmanitosť perspektívy. Ako taká je rozmanitosť podnikovou povinnosťou spoločnosti Lenovo. Zaručuje, že nielenže prijmeme tie najlepšie a najviac priekopnícke myšlienky, ale tiež nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich zákazníkov.

Spoločnosť Lenovo vždy presadzovala cestu začleňovania a vybudovali sme kultúru, do ktorej môžupatriť všetci - ale naša práca ešte nie je hotová. Vďaka novému výskumu, dátam a poznatkom pokračujeme v rozvíjaní nášho prístupu budovania inkluzívneho vodcovského správania a podpory rozmanitých a inkluzívnych systémov vďaka väčšej zodpovednosti a školeniam.

Náš cieľ je jednoduchý: Ľudia by sa už nemali meniť, aby sa prispôsobili svetu. Namiesto toho sa svet zmení, aby sa prispôsobil ľuďom - všetkým svojim ľuďom. Technológia môže a mala by byť pozitívnym katalyzátorom zmien a evolúcie.

Lenovo prenáša túto schopnosť budovať inteligentnejšiu budúcnosť, kde všetci spoločne prospievajú.

Calvin CrossLine
Hlavná riaditeľka pre rozmanitosť
Prezidentka nadácie Lenovo Foundation

Global Diversity and Inclusion Report 2020, Lenovo

Prečítajte si celú správu>