website-privacy-background.jpg

Different protects better

Prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Lenovo

Ochrana osobných údajov v zariadeniach Lenovo

Ochrana osobných údajov na webových stránkach

/

Ochrana osobných údajov v zariadeniach

Spoločnosť Lenovo si je vedomá, že súkromie je veľmi dôležité pre všetkých - našich zákazníkov, návštevníkov stránok, používateľov produktov ... pre všetkých. Preto je zodpovedné používanie a ochrana osobných a iných informácií základnou hodnotou spoločnosti Lenovo. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov, kliknite na niektorý z nižšie uvedených odkazov. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať na privacy@lenovo.com.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 12.1.2017.

O tomto prehlásení

Na čo sa toto prehlásenie vzťahuje:

Vaše súkromie je pre spoločnosť Lenovo dôležité. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky vlastnené a spravované spoločnosťou Lenovo Group Ltd a pridružené spoločnosti ("Lenovo"). Tieto zásady opisujú informačné postupy pre weby Lenovo (napríklad www.lenovo.com), vrátane toho, aký typ informácií je zbieraný, ako sa informácie používajú, s kým sú informácie zdieľané a ako sú tieto informácie chránené.

Na čo sa toto prehlásenie nevzťahuje:

Webové stránky Lenovo môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Lenovo nezodpovedá za postupy ochrany osobných údajov ani za obsah týchto iných webových stránok. Upozorňujeme tiež, že toto vyhlásenie sa nevzťahuje na informácie zhromaždené prostredníctvom produktov a softvéru spoločnosti Lenovo ani z iných zdrojov. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich postupoch ochrany osobných údajov v zariadeniach a softvéri, navštívte vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Lenovo tu.

Zmeny v tomto prehlásení:

Vaše súkromie je pre spoločnosť Lenovo dôležité. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky vlastnené a spravované spoločnosťou Lenovo Group Ltd a pridružené spoločnosti ("Lenovo"). Tieto zásady opisujú informačné postupy pre weby Lenovo (napríklad www.lenovo.com), vrátane toho, aký typ informácií je zbieraný, ako sa informácie používajú, s kým sú informácie zdieľané a ako sú tieto informácie chránené.

Aké informácie zhromažďuje spoločnosť Lenovo prostredníctvom svojich webových stránok?

Lenovo zhromažďuje od návštevníkov svojich webových stránok nasledujúce informácie:

Informácie, ktoré nám poskytujete dobrovoľne:

Všeobecne môžete navštíviť webové stránky spoločnosti Lenovo, bez toho aby ste nám oznámili, kto ste, a bez toho aby ste priamo uvádzali osobné údaje. Sú však situácie, kedy od vás my alebo dodávatelia, ktorí pre nás pracujú, potrebujeme informácie. Môžete sa rozhodnúť nám poskytnúť osobné informácie v rôznych situáciách. Môžeme o vás napríklad zhromažďovať osobné údaje, keď zadávate objednávku v spoločnosti Lenovo. Tieto informácie zahŕňajú meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, informácie o platobnej karte, informácie použité k prispôsobeniu produktu alebo softvéru Lenovo, číslo sociálneho zabezpečenia (alebo ekvivalent národného identifikačného čísla), dátum narodenia a ďalšie údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. Spoločnosť Lenovo používa tieto informácie na uľahčenie spracovania objednávky a na umožnenie kontaktu s vami, ak dôjde pri vašej objednávke k problému. Ak si navyše zakúpite produkt na splátky, môžu byť vaše osobné údaje v prípade potreby použité na získanie správy o úvere. Upozorňujeme, že ak nám neposkytnete osobné informácie tam, kde je to požadované, možno vám nebudeme schopní poskytnúť vybrané produkty alebo služby.

Môžeme vás požiadať o osobné údaje a zhromažďovať ich aj v ďalších situáciách, ako je účasť v lotériách, súťažiach alebo iných propagačných akciách; keď sa prihlásite na odber marketingových oznámení alebo spravodajcov Lenovo; keď dokončíte prieskumy; keď sa zúčastňujete používateľského fóra alebo blogu; alebo keď komunikujete so spoločnosťou Lenovo na veľtrhu, konferencii alebo podobnej akcii. Informácie, ktoré nám poskytnete, používame na to, aby sme mohli navrhnúť a vylepšiť naše webové stránky a produkty, prispôsobiť naše online prostredia, poskytnúť rady a odporúčania k nákupu a na iné účely v súlade s týmito zásadami.

Spoločnosť Lenovo tiež vykonáva prieskum demografických údajov našich používateľov (napr. vek, pohlavie), záujmov a správania na základe informácií, ktoré nám boli poskytnuté pri nákupe, počas propagácie, z prieskumov a z protokolov našich serverov. Robíme to preto, aby sme vám lepšie porozumeli a vyhoveli vám. Tento výskum je zbieraný a analyzovaný na agregovanom základe, aby bolo zabránené identifikácii osobných údajov týkajúcich sa ktoréhokoľvek jednotlivca. Spoločnosť Lenovo môže zdieľať tieto agregované dáta s našimi dodávateľmi.

Na záver môžeme tiež požiadať o vaše osobné údaje, ak prejavíte záujem o pracovné príležitosti v spoločnosti Lenovo podaním žiadosti prostredníctvom našich webových stránok. Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, budú posúdené v čase, keď podáte svoju žiadosť, a tieto informácie použijeme iba na vyhodnotenie vašej spôsobilosti na zamestnanie.

Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky:

Protokoly nášho webového servera automaticky zhromažďujú doménové mená a určité súvisiace dáta návštevníkov našich webových stránok (napríklad ich IP adresu alebo identifikátor zariadenia). Tieto informácie priamo neidentifikujú našich návštevníkov a používajú sa na meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na webe Lenovo, monitorovanie zobrazených stránok a informácií o používaní webu. Tieto informácie používame na splnenie zákonných alebo regulačných požiadaviek; meranie používania našich stránok; vylepšenie obsahu našich stránok; a poskytovanie reklamy šitej na mieru. Tieto informácie nie sú použité vo forme, ktorá by umožňovala priamu identifikáciu niektorého z našich návštevníkov. Tieto informácie môžeme zhromažďovať pomocou súborov cookies, ako je vysvetlené v časti "Používa spoločnosť Lenovo súbory cookies, pixelové tagy, analytické a súvisiace technológie pre online reklamu a iné účely?"

Informácie, ktoré zhromažďujeme z iných zdrojov:

Z času na čas môžeme informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom webu Lenovo, doplniť informáciami z iných zdrojov, napríklad informáciami o overení vašej adresy alebo inými dostupnými informáciami o firmách. To nám má pomôcť udržiavať presnosť zhromažďovaných informácií a poskytovať lepšie služby.

Ako spoločnosť Lenovo používa a zdieľa informácie, ktoré zhromažďuje prostredníctvom svojich webových stránok?

Nasledujúce sekcie podrobnejšie popisujú, ako môže spoločnosť Lenovo používať vaše osobné údaje a s kým ich môže zdieľať. Na rôzne webové stránky Lenovo, ktoré navštívite, sa môže vzťahovať jedna alebo viac sekcií. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať so zmluvnými dodávateľmi, ktorí poskytujú služby spoločnosti Lenovo. V niektorých prípadoch používa spoločnosť Lenovo dodávateľov na zhromažďovanie, používanie, analýzu a iné spracovanie informácií v jej zastúpení. Spoločnosť Lenovo obvykle požaduje, aby títo dodávatelia spracovali informácie spôsobom, ktorý je v súlade s našimi zásadami.

Keď o niečo požiadate alebo si niečo objednáte:

Pokiaľ o niečo požiadate alebo si niečo objednáte z webových stránok Lenovo, napríklad produkt alebo službu, zavolanie späť alebo konkrétne marketingové materiály, použijeme informácie, ktoré poskytnete, na splnenie vašej požiadavky. Pre jednoduchšie vybavenie môžeme zdieľať informácie s ostatnými, napríklad s inými časťami spoločnosti Lenovo, poskytovateľmi služieb spoločnosti Lenovo, predajcami, dodávateľmi, finančnými inštitúciami, prepravnými spoločnosťami, poštovými alebo vládnymi orgánmi (napr. colnými orgánmi) zapojenými do plnenia vašej požiadavky. V súvislosti s transakciou vás môžeme tiež kontaktovať v rámci našich prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo na účely prieskumu trhu. Ak sa chcete odhlásiť z prieskumov a/alebo iných oznámení o prieskume trhu, prečítajte si nižšie uvedenú sekciu s názvom "Marketing".

Lenovo ID a registrácia produktu:

Keď si vytvoríte Lenovo ID alebo zaregistrujete svoj produkt Lenovo, zhromaždíme informácie o vás a vašich zariadeniach Lenovo vrátane osobných údajov. Okrem vášho Lenovo ID vás môžeme požiadať o zadanie vášho mena, e-mailovej adresy, jazyka a regiónu/krajiny, typu/modelu zariadenia, IP adresy, sériového čísla zariadenia, dát registrácie zariadení a všetkých aktivačných údajov o vašom operačnom systéme.

Lenovo ID využívame na vašu identifikáciu, keď používate naše online služby, ako je internetový obchod a web podpory zákazníkov. Ak si prajete deaktivovať svoje Lenovo ID, môžete tak urobiť kedykoľvek kontaktovaním privacy@lenovo.com

Marketing:

Informácie, ktoré poskytnete na určitých webových stránkach spoločnosti Lenovo, môžu byť taktiež použité spoločnosťou Lenovo a vybranými dodávateľmi alebo partnermi na marketingové účely, napríklad keď sa prihlásite k odberu zasielania marketingových oznámení alebo newsletterov alebo pri zadávaní stávok, vstupu do súťaží alebo propagácie. Pred zhromaždením týchto informácií vám ponúkneme možnosť zvoliť si, či budú vaše informácie použité týmto spôsobom. Môžete sa rozhodnúť prestať prijímať naše marketingové oznámenia podľa pokynov pre odhlásenie obsiahnutých v týchto oznámeniach, prístupom k marketingovým preferenciám na stránke nastavenia vášho účtu alebo nás môžete kontaktovať na privacy@lenovo.com .

Recenzie:

Na stránkach spoločnosti Lenovo niekedy zobrazujeme recenzie produktov, posudky a ďalšie potvrdenia spokojných zákazníkov. S vaším súhlasom môžeme zverejniť vaše komentáre spolu s vaším menom. Ak chcete svoje komentáre aktualizovať alebo zmazať, môžete nás kontaktovať na privacy@lenovo.com

Sledovanie kvality služieb:

Určité činnosti na webových stránkach môžu tiež zahŕňať telefonáty so spoločnosťou Lenovo alebo telefonáty od poskytovateľov opráv. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžeme také hovory nahrávať a uchovávať na účely školenia zamestnancov a zabezpečenie kvality služieb. Ak si neželáte, aby bol hovor nahrávaný, informujte o tom volajúceho.

Vzťahy s obchodnými partnermi:

Ak zastupujete obchodného partnera Lenovo (tj. distribútora alebo predajcu produktov Lenovo), môžete navštíviť webovú stránku Lenovo určenú špeciálne pre obchodných partnerov Lenovo. Osobné údaje poskytnuté na tomto webe môžeme použiť na spravovanie a rozvoj nášho obchodného vzťahu s vami a spoločnosťou, ktorú zastupujete. To môže napríklad zahŕňať použitie vašich informácií na zasielanie podrobností o programoch obchodných partnerov Lenovo. Môže to tiež zahŕňať zdieľanie určitých informácií s inými obchodnými partnermi (s výhradou akýchkoľvek záväzkov o zachovaní dôvernosti) alebo so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi spoločnosti Lenovo. V súvislosti s konkrétnou transakciou alebo programom vás môžeme tiež kontaktovať v rámci prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo na účely prieskumu trhu.

Správa dodávateľov:

Ak zastupujete dodávateľa spoločnosti Lenovo, môžete navštíviť web Lenovo určený špeciálne pre dodávateľov. Informácie poskytnuté na tomto webe môžeme použiť v súvislosti s uzavretím alebo vykonaním transakcie s vami. To môže napríklad zahŕňať zdieľanie informácií s inými časťami spoločnosti Lenovo, obchodnými partnermi Lenovo, zákazníkmi, prepravnými spoločnosťami, finančnými inštitúciami, poštovými alebo vládnymi úradmi zapojenými do realizácie transakcie. Informácie môžu byť taktiež použité k správe a rozvoju našich vzťahov s vami, dodávateľom, ktorého zastupujete, alebo inými dodávateľmi spoločnosti Lenovo všeobecne.

Zverejnenia vyžadované zákonom:

Za určitých okolností je možné, že osobné informácie môžu podliehať súdnym alebo iným vládnym predvolaniam alebo príkazom. Ak teda usúdime, že to vyžaduje zákon, môžeme sprístupniť osobné alebo iné informácie regulačným alebo vládnym orgánom, súdom, tribunálom a orgánom presadzovania práva, aby sme chránili naše práva, vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných, odhalili podvod alebo reagovali na žiadosť vlády.

Blogy a diskusné fóra:

Ak sa zúčastňujete blogu alebo diskusného fóra Lenovo, mali by ste si byť vedomí toho, že tu poskytnuté informácie môžu byť široko dostupné ostatným používateľom vnútri alebo mimo spoločnosti Lenovo, ktorí majú prístup k tomuto blogu, diskusnému fóru alebo chatovacej miestnosti. Berte tiež na vedomie, že jednotlivé blogy, fóra a chatovacie miestnosti môžu byť hostiteľom iných organizácií ako Lenovo a/alebo môžu mať ďalšie pravidlá a podmienky. Názor každého účastníka na blogu, fóre alebo diskusnej miestnosti je jeho vlastný a nemal by byť považovaný za názor spoločnosti Lenovo.

Funkcie a widgety sociálnych médií:

Niektoré z našich webových stránok zahŕňajú funkcie a odkazy na sociálne médiá, ako je sociálna lišta s ikonami, ktorá odkazuje na prítomnosť spoločnosti Lenovo na konkrétnom webe (napr. Stránka Lenovo na Facebooku alebo na Twitteri). Tieto funkcie môžu zaznamenať vašu IP adresu a informácie o tom, ktorú stránku navštevujete na našom webe, a môžu nastaviť súbory cookies, aby funkcia mohla správne fungovať. Funkcie a widgety sociálnych médií sú hostované inou spoločnosťou alebo sú hostované priamo na našich stránkach. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

Funkcie a widgety sociálnych médií:

Niektoré z našich webových stránok zahŕňajú funkcie a odkazy na sociálne médiá, ako je sociálna lišta s ikonami, ktorá odkazuje na prítomnosť spoločnosti Lenovo na konkrétnom webe (napr. Stránka Lenovo na Facebooku alebo na Twitteri). Tieto funkcie môžu zaznamenať vašu IP adresu a informácie o tom, ktorú stránku navštevujete na našom webe, a môžu nastaviť súbory cookies, aby funkcia mohla správne fungovať. Funkcie a widgety sociálnych médií sú hostované inou spoločnosťou alebo sú hostované priamo na našich stránkach. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

Jednotné prihlásenie:

Do určitých oblastí našich webových stránok sa môžete prihlásiť pomocou prihlasovacích služieb, ako je Facebook Connect alebo Open ID. Tieto služby budú overovať vašu totožnosť; poskytnú vám možnosť zdieľať s nami určité osobné údaje (napríklad vaše meno a e-mailovú adresu) a predbežne vyplniť náš registračný formulár. Služby ako Facebook Connect vám umožňujú zverejňovať informácie o vašich aktivitách na tomto webe na stránke vášho profilu a zdieľať ich s ostatnými vo vašej sieti.

Rámce a stránky Powered-By:

Niektoré z našich stránok používajú rámovacie techniky na poskytovanie obsahu od dodávateľov alebo partnerov pri zachovaní vzhľadu našich stránok. Okrem toho môžu byť niektoré webové stránky so značkou Lenovo prevádzkované dodávateľmi alebo partnermi a môžu byť označené logom "powered-by". Majte na pamäti, že na tieto weby sa môžu vzťahovať zásady ochrany osobných údajov našich dodávateľov alebo partnerov, a nie nutne zásady Lenovo alebo Lenovo.com.

Fúzie a akvizície:

Môže sa stať, že sa spoločnosť Lenovo rozhodne, zo strategických alebo iných obchodných dôvodov predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak reorganizovať podniky v niektorých krajinách. O akejkoľvek zmene vlastníctva alebo použití vašich osobných údajov, ako aj o všetkých možnostiach týkajúcich sa vašich osobných údajov budete informovaní e-mailom alebo výrazným oznámením na našom webe. Takáto transakcia môže zahŕňať sprístupnenie osobných údajov potenciálnym alebo skutočným kupujúcim alebo ich prijatie od predajcov.

Ďalšie zdroje

Okrem vyššie uvedeného môžu existovať okolnosti, ktoré vyžadujú, aby sme oznámili vaše osobné údaje iným stranám okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, vrátane právnych poradcov alebo agentúr na vymáhanie pohľadávok.

Posiela Lenovo moje osobné údaje do zahraničia?

Lenovo je globálna organizácia s právnickými osobami, obchodnými procesmi, štruktúrami riadenia a technickými systémami, ktoré presahujú hranice jednej krajiny. Preto, ak to zákon dovoľuje, môžeme vaše osobné údaje zdieľať v rámci spoločnosti Lenovo (vrátane dcérskych spoločností, pridružených spoločností a materských spoločností) alebo našich dodávateľov a obchodných partnerov a môžeme ich previesť do iných krajín sveta, v ktorých podnikáme (vrátane, ale nie len v Spojených štátoch amerických a Číne). Bez ohľadu na to, kam sú vaše informácie odovzdávané a kde sú uchované, sú naše postupy v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenie navrhnuté tak, aby poskytovali ochranu vašich osobných informácií v celosvetovom meradle.

Upozorňujeme, že niektoré krajiny majú zákony na ochranu súkromia, ktoré nie sú rovnocenné zákonom na ochranu súkromia vo vašej krajine. V takýchto krajinách bude Lenovo stále nakladať s informáciami spôsobom, ktorý tu opisujeme, a prijme také opatrenia, ktoré sú potrebné na dodržanie platných zákonov o ochrane dát pri prenose a spracovaní vašich informácií. V prípade potreby bude spoločnosť Lenovo takisto dodržiavať dohody medzi spoločnosťami skupiny Lenovo alebo s partnermi alebo dodávateľmi spoločnosti Lenovo o riadení prenosu, spracovania a ochrany osobných údajov.

Okrem postupov ochrany osobných údajov uvedených v týchto zásadách zaviedla skupina Motorola Mobility spoločnosti Lenovo sadu "záväzných firemných pravidiel" pre interné prevody medzi spoločnosťami skupiny Motorola Mobility v Európskej únii a spoločnosťami skupiny Motorola Mobility inde. Tie boli schválené vybranými úradmi Európskej únie na ochranu údajov a sú záväzkom skupiny Motorola Mobility chrániť osobné údaje, ktoré spracováva bez ohľadu na to, kde sú tieto informácie uložené. Úplnú kópiu pravidiel nájdete tu. Ďalšie informácie získate na adrese privacy@lenovo.com.

Používa Lenovo pre online reklamu a iné účely súbory cookies, pixelové tagy, analýzy a súvisiace technológie?

Ako je tomu u väčšiny webových stránok, zhromažďujeme určité informácie automaticky a ukladáme ich do súborov denníka. Niekedy zhromažďujeme informácie o správaní našich návštevníkov počas ich návštev na našich webových stránkach, aby sme pomohli poskytovať lepšie služby zákazníkom, zlepšiť kvalitu našich webových stránok alebo prispôsobiť reklamu.

Sledujeme napríklad domény, z ktorých návštevníci prichádzajú na naše webové stránky, a tiež meriame aktivitu návštevníkov na webových stránkach Lenovo. Robíme to však spôsobom, ktorý neumožňuje zistiť totožnosť návštevníka (nazývame to "neidentifikovateľné informácie", ako je popísané nižšie). Spoločnosť Lenovo alebo iné osoby v mene spoločnosti Lenovo môžu tieto dáta použiť na analýzu trendov a štatistík, k zlepšeniu našich webových stránok a na poskytovanie cielenej reklamy.

Clickstreams:

Keď od vás pri transakcii zhromažďujeme osobné údaje, môžeme extrahovať niektoré informácie o tejto transakcii v neidentifikovateľnom formáte a kombinovať ich s ďalšími neidentifikovateľnými informáciami. Tieto informácie sa niekedy nazývajú "clickstream". Sú používané a analyzované len na agregovanej úrovni, aby nám pomohli pochopiť trendy a vzorce. Tieto informácie nie sú preskúmané na individuálnej úrovni.

Cookies:

Aby spoločnosť Lenovo mohla ponúknuť a poskytovať prispôsobené prostredie na webe, môže používať na ukladanie a monitorovanie informácií súbory cookies, ako sú GoogleAnalytics a DoubleClick. Cookies sú jednoducho malé kúsky dát, ktoré sú odosielané do vášho prehliadača z webového servera a ukladané na pevný disk vášho počítača. Spoločnosť Lenovo používa súbory cookies, aby nám pomohli prispôsobiť pre vás prechádzanie našich stránok. Cookies nám umožňujú ukladať heslá a predvoľby zo stránok Lenovo, takže ich nebudete musieť znovu zadávať pri každej návšteve. Súbory cookies používame tiež na určenie relevantných reklám založených na záujmoch, ktoré slúžia používateľovi.

Spoločnosť Lenovo môže tiež používať súbory cookies na určenie oblastí, ktoré ste na webe Lenovo navštívili a tiež vaše návštevné vzorce. Spoločnosť Lenovo môže tieto informácie použiť na pochopenie toho, ako naši používatelia prechádzajú naším webom, a na stanovenie bežných vzorcov prevádzky, vrátane toho, z akého webu používateľ prišiel. Tieto informácie používame na zjednodušenie navigácie na webe, k tvorbe odporúčaní produktov a pomáhame navrhovať naše stránky tak, aby bola vaša skúsenosť efektívnejšia a príjemnejšia. Používanie cookies je relatívne štandardné. Väčšina prehliadačov je štandardne nastavená na akceptovanie súborov cookies. Ak však nechcete cookies ukladať, môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

 • nepoužívajte naše stránky
 • nastavte prehliadač, aby vás informoval o prijatí cookies
 • nastavte prehliadač tak, aby odmietal prijímať cookies
 • po návšteve našich stránok zmažte cookies
 • prechádzajte naše stránky pomocou anonymného nastavenia vášho prehliadača (v prehliadači Chrome nazývaného "inkognito", "InPrivate" pre Internet Explorer, "súkromné prehliadanie" vo Firefoxe a Safari atď.).

Upozorňujeme však, že niektoré weby Lenovo nemusia reagovať na signály Do-Not-Track odosielané niektorými prehliadačmi. Berte tiež na vedomie, že niektoré funkcie webu Lenovo nemusia fungovať správne, ak neprijmete cookies.

Ak neviete, ako kontrolovať alebo mazať cookies, alebo nechcete prijímať určité cielené reklamy na základe vašej histórie prehliadania, odporúčame navštíviť http://www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info alebo www.youronlinechoices.eu pre podrobné pokyny vrátane pokynov na odhlásenie.

Ak sa chcete odhlásiť z Google Analytics for Display Advertisers alebo sa chcete odhlásiť z prispôsobenej reklamnej siete Google, môžete tak urobiť na stránke Správca nastavení reklám Google. Môžete tiež zvoliť doplnok prehliadača pre odhlásenie zo služby Google Analytics. Informácie o tom, ako to vykonať toto nastavenie v prehliadači vášho produktu alebo mobilného zariadenia, nájdete v ponuke pomocníka vášho prehliadača alebo mobilného zariadenia alebo v príručke k produktu.

Objekty miestneho úložiska:

Okrem toho môžeme na ukladanie informácií o obsahu a preferenciách použiť objekty miestneho úložiska (LSO), ako sú súbory Flash cookies a HTML5. Dodávatelia a partneri, ktorí na našom webe poskytujú určité funkcie alebo zobrazujú reklamu na základe vašej činnosti pri prehliadaní webu, používajú na zhromažďovanie a ukladanie informácií tiež LSO, ako je HTML5. Rôzne prehliadače môžu ponúknuť svoje vlastné nástroje na správu a odstránenie LSO HTML5. Ak chcete spravovať súbory Flash cookies, kliknite tu.

Online reklama:

Spoločnosť Lenovo môže tiež využívať služby hostované spoločnosťami, ako je Google Analytics for Display Advertisers, Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager a Google Analytics Demographic and Interest Reporting, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby, vďaka ktorým lepšie rozumieme používaniu našich webových stránok a produktov zákazníkmi a môžeme poskytovať a spravovať prispôsobené reklamy. Tieto služby môžu zhromažďovať informácie, ako je vaša IP adresa, zaslané vaším prehliadačom alebo pomocou cookies (informácie o tom, ako pracovať s cookies nájdete pod vyššie uvedeným názvom "Cookies").

Tieto informácie môžu byť použité na meranie trendov na webových stránkach a na poskytovanie reklamy na produkty Lenovo pri prehliadaní webových stránok, vrátane webov iných spoločností ako Lenovo. Tieto reklamy sa zobrazujú na základe návštevy používateľa na webe Lenovo. Spoločnosť Lenovo a jej dodávatelia, vrátane spoločností Google a DoubleClick, používajú súbory cookies k zisteniu toho, ako sa reklamy zobrazujú, k ďalšiemu využitiu reklamných služieb a k interakcii s týmito reklamami a reklamnými službami súvisiacimi s návštevami webových stránok Lenovo.

Ak nechcete, aby tieto informácie boli použité na účely zobrazovania prispôsobených reklám, môžete Odhlásiť sa. Aj naďalej dostávať všeobecné reklamy.

Adobe Marketing Cloud Device Co-Op:

Spoločnosť Lenovo je spoluúčastníkom Adobe Marketing Cloud Device Cooperative, aby lepšie porozumela tomu, ako používate určité weby a aplikácie našej spoločnosti naprieč rôznymi zariadeniami, ktoré používate, a doručovala tak prispôsobené propagačné akcie. Ďalšie informácie o tom, ako Adobe funguje, nájdete tu a ako môžete z tohto programu Odhlásiť sa vystúpiť.

Pixelové tagy a ďalšie technológie:

Niektoré weby Lenovo tiež používajú pixelové tagy alebo iné technológie, ako je java script a etags, aby tieto weby lepšie prispôsobili a poskytovali lepšie služby zákazníkom. Tieto technológie môžu byť používané na mnohých stránkach webu Lenovo. Keď návštevník zavíta na tieto stránky, vygeneruje sa neidentifikovateľné oznámenie o jeho návšteve. To môže byť spracované nami alebo našimi dodávateľmi. Tieto pixelové tagy zvyčajne fungujú v spojení s cookies. Ak cookies vypnete, pixelové tagy a ďalšie technológie budú stále detekovať návštevy týchto stránok, ale oznámenia, ktoré generujú, nemôžu byť spojené s inými neidentifikovateľným informáciami cookies a sú ignorované.

Prispôsobené odkazy URL:

Niekedy môžeme určitým návštevníkom prispôsobiť webové stránky. Ak navštívite niektorú z týchto webových stránok, môžete ju mať upravenú podľa odkazov na produkty a/alebo služby, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, na základe vašich predchádzajúcich interakcií so spoločnosťou Lenovo a informácií, ktoré ste nám poskytli. Pri návšteve týchto webových stránok môžeme zhromažďovať informácie o vašej návšteve, aby sme lepšie prispôsobili web vašim záujmom. Pozvánka k návšteve jedného z týchto webov môže byť prezentovaná ako prispôsobená adresa URL v e-maile, oznámenie na stránke registrácie webových stránok alebo ako odpoveď na prihlásenie k určitému webu.

Ak sa rozhodnete navštíviť jeden z týchto webov, spoločnosť Lenovo zhromaždí informácie o vašich návštevách a spojí ich s ďalšími informáciami o vás a vašom vzťahu so spoločnosťou Lenovo. Ak si neželáte, aby sa vaše informácie používali týmto spôsobom, nenavštevujte tieto stránky.

Ako sú moje informácie zabezpečené?

Spoločnosť Lenovo vykonáva príslušné technické a organizačné opatrenia a procesy, aby chránila vaše osobné údaje a udržiavala kvalitu zabezpečenia počas prenosu aj po ich prijatí. Používame napríklad šifrovanie pri prenose citlivých informácií, ako je číslo kreditnej karty, ktoré nám pomáha uchovávať vaše informácie v bezpečí.

Ako dlho budú moje osobné údaje uchované?

Vaše osobné údaje si uchováme iba po dobu, kedy bude váš účet aktívny alebo ak je to nevyhnutné na poskytovanie služieb. Vaše osobné údaje si tiež uchováme podľa potreby, aby sme dodržali platné právne záväzky, vyriešili spory a splnili naše dohody.

Nezabudnite však, že žiadny prenos dát cez internet nemôže byť stopercentne bezpečný. V dôsledku toho, aj keď sme podnikli príslušné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov, Lenovo nemôže zabezpečiť ani inak zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete, alebo ich získame z našich webových stránok, a preto naše stránky používate na svoje vlastné riziko. Informácie o tom, ako položiť bezpečnostné otázky, nahlásiť problémy alebo možné incidenty tímu Lenovo Information Security, nájdete tu.

A čo súkromie môjho dieťaťa?

Webové stránky prevádzkované spoločnosťou Lenovo alebo v jej mene sú určené pre použitie osobami staršími ako 16 rokov. Spoločnosť Lenovo sa nesnaží zhromažďovať informácie o deťoch mladších ako 16 rokov. Používatelia mladší 16 rokov by nemali na webových stránkach Lenovo poskytovať ani zverejňovať žiadne informácie.

Ak dieťa mladšie ako 16 rokov poskytne osobné informácie na webových stránkach spoločnosti Lenovo, odstránime ich, hneď ako zistíme, že boli poskytnuté dieťaťom mladším ako 16 rokov, a nebudeme ich používať na žiadny účel. Lenovo nabáda rodičov, aby sa aktívne podieľali na kontrole používania internetu ich deťmi a aby ich informovali o potenciálnych rizikách pri poskytovaní osobných informácií prostredníctvom internetu.

Aké sú moje práva na ochranu údajov?

Príslušné zákony na ochranu údajov vám môžu dať právo kontrolovať použitie a spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Lenovo. Medzi ne môže patriť právo (i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom a ich kópiu, (ii) namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov; (iii) obmedziť spracovanie vašich osobných údajov; a (iv) prenosnosť dát. Ak vaše osobné údaje používame s vaším súhlasom, máte tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, aj keď to nebude mať vplyv na použitie vašich osobných údajov pred odvolaním vášho súhlasu.

Ak chcete uplatniť niektoré z vašich práv, kontaktujte nás prosím na privacy@lenovo.com. Žiadosť budeme posudzovať a konať na základe týchto požiadaviek v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov a môžeme vás požiadať o overenie vašej identity, aby sme mohli efektívne reagovať na vašu žiadosť.

Máte tiež právo kedykoľvek vzniesť otázky alebo sťažnosti príslušnému vnútroštátnemu orgánu na ochranu údajov.

Ako môžem kontaktovať Program ochrany osobných údajov Lenovo?

Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť na Lenovo prostredníctvom privacy@lenovo.com alebo prostredníctvom americkej pošty na Lenovo, Attn: Privacy Program, 1009 Think Place, Morrisville, North Carolina, USA 27560.

O tomto prehlásení

Na čo sa toto prehlásenie vzťahuje:

Vaše súkromie je pre spoločnosť Lenovo dôležité. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na softvér a služby poskytované spoločnosťou Lenovo a jej pridruženými spoločnosťami, vrátane Motorola Mobility (súhrnne "Lenovo") a je dostupné na použitie zariadení Lenovo, vrátane, ale bez obmedzenia, osobných počítačov (PC), tabletov , smartfónov, pracovných staníc a pamäťových zariadení (súhrnne "produkty Lenovo"). Toto prehlásenie sa vzťahuje aj na softvér, aplikácie a funkcie spoločnosti Lenovo, ktoré môžete použiť na produktoch alebo zariadeniach iného výrobcu. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov popisuje informačné postupy pre produkty Lenovo, vrátane toho, aké typy informácií sú zhromažďované, ako ich spoločnosť Lenovo používa a chráni a s kým sú tieto informácie zdieľané.

Na čo sa toto prehlásenie nevzťahuje:

Lenovo zhromažďuje osobné údaje prostredníctvom webových stránok Lenovo, okrem iných zdrojov. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich postupoch ochrany osobných údajov na webových stránkach, navštívte prehlásenie o ochrane osobných údajov na webových stránkach Lenovo tu. Toto prehlásenie sa ďalej nevzťahuje na softvér tretích strán a ďalšie služby, ktoré inštalujete alebo ku ktorým pristupujete prostredníctvom svojich produktov Lenovo.

Zmeny v tomto prehlásení:

Pokiaľ vykonáme zmenu v tomto prehlásení, sprístupníme predchádzajúce verzie, aby ste mohli vidieť, kedy a k akým zmenám došlo. Ak v tomto prehlásení vykonáme nejaké podstatné zmeny, upozorníme vás na to prostredníctvom oznámenia na webových stránkach spoločnosti Lenovo alebo e-mailom (zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte), než zmena nadobudne platnosť. Ak si to vyžadujú platné zákony na ochranu údajov, vyžiadame si tiež váš súhlas s prípadnými podstatnými zmenami, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým používame vaše osobné údaje. Odporúčame vám, aby ste si túto stránku pravidelne prezerali a získali tak najnovšie informácie o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov. Ak jeden alebo viac produktov Lenovo zmení spôsob, akým sú informácie zhromažďované, uložené, prenesené alebo inak použité, pred aktiváciou zmien vo vašich produktoch Lenovo vás požiadame o dovolenie.

Upozorňujeme, že sekundárny používatelia a hosťujúci používatelia produktov Lenovo, ktoré podporujú funkcie pre viac používateľov, nemusia mať rovnakú možnosť spravovať nastavenia, oprávnenia a voľby týkajúce sa zhromažďovania, používania a zdieľania informácií, ktorú má primárny používateľ.

Váš súhlas:

Používaním produktov Lenovo alebo poskytnutím (priamo nám alebo prostredníctvom tretích strán konajúcich v našom zastúpení) vašich osobných údajov vyjadrujete súhlas s podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov (vrátane zámorského prenosu vašich osobných údajov v súlade s našimi pravidlami nižšie). Kedykoľvek poskytnete svoje informácie, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zverejnením týchto informácií v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.

Aké informácie zhromažďuje Lenovo a ako ich používame?

Lenovo zhromažďuje informácie o vás a vašich produktoch Lenovo a používa tieto informácie na to, aby vaše produkty Lenovo fungovali čo najlepšie a vy ste ich mohli čo najlepšie využiť. Upozorňujeme, že ak nám za určitých okolností neposkytnete osobné informácie, možno vám nebudeme schopní poskytnúť požadované produkty spoločnosti Lenovo.

Vytvorenie používateľského profilu

Váš používateľský profil sa môže skladať z informácií, ktoré sme získali z vášho kontaktu so spoločnosťou Lenovo, ako sú návštevy našich webových stránok, kontakt s našimi zástupcami zákazníckych služieb, registračné informácie produktov Lenovo a z niektorých produktov Lenovo, ktoré používate. To nám umožňuje poskytovať určité produkty Lenovo, služby tretích strán aktivované v produktoch Lenovo a informácie, ktoré potrebujú tieto produkty k fungovaniu; riešeniu problémov, ktoré môžu mať; navrhnutiu spôsobov, ako zlepšiť fungovanie produktov Lenovo; poskytovaniu noviniek, aktualizácií a informácií o vašich produktoch Lenovo; a ak sa rozhodnete prijímať marketingové emaily, poskytneme vám novinky a informácie o ďalších produktoch Lenovo, ktoré by vás mohli zaujímať.

Lenovo ID a registrácia produktu Lenovo

Keď si vytvoríte Lenovo ID alebo zaregistrujete svoj produkt Lenovo, zhromaždíme informácie o vás a vašich zariadeniach Lenovo vrátane osobných údajov. Okrem vášho Lenovo ID vás môžeme požiadať o zadanie vášho mena, e-mailovej adresy, jazyka a regiónu/krajiny, typu/modelu zariadenia, IP adresy, sériového čísla zariadenia, dát registrácie zariadení a všetkých aktivačných údajov o vašom operačnom systéme.

Lenovo ID využívame na vašu identifikáciu, keď používate naše online služby, ako je internetový obchod a web podpory zákazníkov. Vaše Lenovo ID a vaše osobné informácie s ním spojené nebudú spojené so žiadnymi informáciami o použití produktu, ktoré sme zhromaždili. Ak si prajete deaktivovať svoje Lenovo ID, môžete tak urobiť kedykoľvek kontaktovaním privacy@lenovo.com.

Aktualizácia softvéru

Ak sa rozhodnete povoliť zber dát z produktov Lenovo, môžeme zhromažďovať a používať informácie o vašich produktoch Lenovo na zistenie, či je používaný softvér najaktuálnejšej verzie. Tieto informácie používame pre vývoj nových produktov a softvérových funkcií a pre riešenie opráv chýb, aby vaše produkty Lenovo fungovali plynulejšie a efektívnejšie.

Poskytovanie zákazníckej podpory

Môžete sa rozhodnúť poskytnúť nám informácie o tom, ako používate vaše produkty Lenovo pre účinnú alebo vylepšenú podporu zákazníkov. Medzi informácie, ktoré môžeme zhromažďovať o vašich produktoch Lenovo, patrí sériové číslo produktu alebo iné identifikačné číslo; typ/model produktu; IP adresa; a informácie o tom, ako používate produkty Lenovo a ich súčasti, napríklad vybavenie a funkčnosť systému. Ak sa rozhodnete povoliť zhromažďovanie osobných údajov, môže spoločnosť Lenovo zhromažďovať tiež osobné údaje vrátane vášho mena, používateľského mena a e-mailovej adresy.

Tieto informácie používame na riešenie problémov, ktoré môžu nastať s vašimi produktmi Lenovo, poskytovanie opráv chýb softvéru a ďalším podporným službám, zlepšenia nášho servisu. Ak sa rozhodnete, že si neželáte tieto informácie zdieľať so spoločnosťou Lenovo, môžete vypnúť možnosť zberu dát o používaní produktu v nastavení súkromia vašich produktov Lenovo a v konkrétnej aplikácii.

Vylepšovanie našich produktov a softvéru

Môžete sa rozhodnúť, že nám poskytnete informácie o tom, ako používate vaše produkty a softvér Lenovo pre budúce vylepšenia. Medzi typy informácií, ktoré môžeme zhromažďovať, patrí sériové číslo produktu alebo iné identifikačné číslo; model/typ produktu; informácie o tom, ako používate vaše produkty a softvér Lenovo; a výkon zariadenia Lenovo.

Tieto informácie používame na identifikáciu trendov výkonu produktov a softvéru Lenovo, vyvíjanie nových funkcií pre budúce modely a celkovo lepší používateľský zážitok. Zasielame vám tiež správy týkajúce sa produktov a služieb, ktoré sa rozhodnete prijímať. Ak sa rozhodnete, že tieto informácie nechcete zdieľať so spoločnosťou Lenovo, môžete vypnúť možnosť zberu dát o produkte v nastavení súkromia vášho produktu Lenovo v konkrétnej aplikácii alebo aplikáciu odinštalovať.

Informácie o používaní softvéru

Pri používaní svojich produktov Lenovo sa môžete rozhodnúť poskytnúť nám informácie o používaní aplikácií Lenovo. Informácie, ktoré môžeme zhromažďovať, zahŕňajú to, ako často používate aplikáciu, aké funkcie ste v aplikácii použili a výkon aplikácie. Informácie o použití, ktoré zhromažďujeme na tento účel, priamo neidentifikujú vás ani vaše produkty Lenovo, ak ste sa nerozhodli povoliť vylepšenú podporu zariadení alebo funkciu "Vylepšiť pomoc" vo svojich produktoch Lenovo.

Tieto informácie o používaní softvéru používame na analýzu výkonu aplikácií Lenovo, k vývoju vylepšenia pre budúce verzie a na zasielanie správ týkajúce sa produktov a služieb, ktoré sa rozhodnete prijímať. Pokiaľ si budete kedykoľvek želať deaktiváciu zberu týchto informácií, môžete tak urobiť v nastaveniach ochrany osobných údajov v konkrétnej aplikácii. Pre ďalšie informácie o tom, ako deaktivovať zhromažďovanie informácií o používaní softvéru v určitých aplikáciách spoločnosti Lenovo, môžete (i) otvoriť aplikáciu Lenovo Settings a vypnúť Štatistiky použitia, (ii) odinštalovať konkrétnu aplikáciu v ovládacom paneli alebo prostredníctvom menu Nastavenie alebo (iii) navštíviť stránku podpory Lenovo o obmedzení zhromažďovania informácií o použití tu.

Funkcia produktov, softvéru a služieb Lenovo

Niektoré produkty, softvérové aplikácie a služby spoločnosti Lenovo musia ukladať informácie o výkone, aby mohli fungovať. K týmto informáciám pristupujeme až potom, čo ste sa rozhodli tieto funkcie povoliť alebo použiť. Tieto informácie zahŕňajú identifikátory produktu, ako je sériové číslo, informácie o použití aplikácie a technické dáta. V kontexte smartfónov a mobilných zariadení Lenovo môžu tieto informácie zahŕňať tiež lokalizáciu vašich produktov Lenovo a obsah vygenerovaný používateľom, ako je napríklad zvuk pre aplikácie aktivované hlasom. Tieto aplikácie budú tieto informácie ukladať lokálne na vašom zariadení Lenovo, ale za istých okolností môže byť vyžadované poskytnutie informácií spoločnosti Lenovo alebo partnerovi aplikácie pre dokončenie určitých funkcií, ktoré ste sa rozhodli povoliť, ako sú aplikácie s hlasom aktivovanými funkciami alebo služby založené na polohe na vašich zariadeniach Lenovo.

Ak sa rozhodnete, že zdieľanie týchto informácií chcete obmedziť alebo deaktivovať, môžete (i) vypnúť zber dát v nastavení súkromia vášho produktu Lenovo alebo konkrétnej aplikácie, (ii) zobraziť ponuku "Nastavenie" vo vašom produkte Lenovo alebo v konkrétnej aplikácii, kde nájdete konkrétne pokyny o tom, ako zakázať alebo odinštalovať dotyčnú aplikáciu, alebo (iii) získať na webe podpory spoločnosti Lenovo tu ďalšie informácie o odinštalovaní aplikácií Lenovo. Alebo vyhľadajte konkrétne pokyny o tom, ako zakázať alebo odinštalovať určitú aplikáciu v časti "Nastavenia" produktu alebo aplikácie.

Aplikácie, ktoré spracúvajú informácie - ďalšie podrobnosti

Nasledujúca časť opisuje, ako určité aplikácie Lenovo a Motorola spracovávajú vaše informácie. Upozorňujeme, že tieto popisy nemusia zahŕňať všetky aplikácie Lenovo alebo Motorola dostupné pre váš produkt Lenovo. Nie všetky produkty Lenovo podporujú všetky aplikácie Lenovo alebo Motorola a môžu byť pre vás dostupné rôzne aplikácie Lenovo alebo Motorola a môžu sa líšiť v závislosti na tom, ktorý produkt/produkty Lenovo vlastníte.

Aplikácie Lenovo:

Lenovo Connect 2+

So softvérom Lenovo Connect 2+ môžete automaticky kopírovať alebo presúvať fotografie, hudbu, videá a ďalšie súbory medzi zariadeniami, ako je telefón a počítač. Môžete tiež nastaviť, aby váš počítač zobrazoval oznámenia prijaté vaším telefónom a pokračovať v úlohách na inom zariadení, než na ktorom ste začali. Connect2+ tiež môže automaticky pripojiť vaše zariadenie bez nutnosti pripojenia WIFI LAN alebo mobilnej dátovej siete. Connect2+ bude zhromažďovať identifikátory umiestnenia a zariadenia, aby sa uľahčilo spojenie medzi vašimi zariadeniami, a tiež dáta o používaní aplikácií, napríklad aké funkcie Connect2+ používate a ako často pripájate zariadenia.

Lenovo Settings

Lenovo Settings je nástroj na inteligentnejšiu správu počítača s centralizovaným prístupom ku všetkým hlavným hardvérovým funkciám a ovládacím prvkom. V Lenovo Settings môžete pracovať v jedinom rozhraní a konfigurovať funkčnosť zariadenia podľa určitých režimov a používania, všetko podľa vašich osobných preferencií. Ak nastavíte počítač tak, aby sa automaticky aktualizoval podľa umiestnenia alebo prístupnosti k sieti, bude nastavenie zhromažďovať zodpovedajúce dáta, napríklad informácie WIFI a VPN, a ľahko aktualizovať váš systém. Všetky systémové informácie sú zhromažďované a uchovávané na vašom počítači. Môžete sa však rozhodnúť zdieľať anonymné informácie o tom, ako Lenovo Settings používate./p>

Lenovo Companion

Lenovo Companion vám umožňuje prístup k najlepším funkciám a možnostiam vášho počítača. Pomocou nástroja Companion môžete optimalizovať výkon počítača, sledovať jeho stav a spravovať priebežné aktualizácie. Companion bude zhromažďovať identifikátory zariadenia vášho počítača a údaje o udalostiach a používaní, ako je funkčnosť systému, používanie aplikácií a informácie o podpore. Tieto informácie budú uložené na vašom počítači a informácie o vašom používaní Companion môžu byť zdieľané so spoločnosťou Lenovo, iba ak s takým zberom dát budete súhlasiť.

Lenovo Nerve Center

Nástroj Lenovo Nerve Center je navrhnutý tak, aby vylepšil hranie hier na herných počítačoch Lenovo. Nerve Center ponúka funkcie pre váš hardvér a softvér a umožňuje prispôsobiť mnoho aspektov hrania na vašom počítači. Nerve Center môže zhromažďovať vaše preferencie týkajúce sa hardvérových funkcií, ako je klávesnica, touchpad a reproduktor, a pomáha pri nahrávaní videa a zvuku pri hraní. Všetky systémové informácie a nahrávky zhromaždené v Nerve Center sú uchované vo vašom počítači a so spoločnosťou Lenovo nie sú zdieľané žiadne citlivé informácie.

Aplikácie Motorola:

Fotoaparát

Aplikácia Fotoaparát Motorola vám ponúka množstvo funkcií:

 • Môžete označiť fotografie a videá údajom o polohe. Ak zdieľate označené fotografie s ostatnými, budete tiež zdieľať informácie o polohe. Ak sa rozhodnete geograficky označiť svoje fotografie a videá, aplikácia Galéria Motorola použije informácie na usporiadanie súborov.
 • Spustite aplikáciu bez dotyku pomocou kontextových dát zo senzorov na detekciu gest na spustenie.
 • Foťte lepšie snímky pomocou detekcie tváre a ďalších analýz toho, čo je v hľadáčiku, aby ste získali ten najlepší záber. Najlepšie snímky môžete porovnať s pôvodným obrázkom uloženým v galérii a vybrať, ktoré obrázky chcete zachovať. Informácie o detekcii tváre zostanú v telefóne a nebudú nahrané do spoločnosti Motorola ani zdieľané s tretími stranami. Fotoaparát ukladá informácie o kvalite obrázkov do metadát vašich fotografií, aby nám pomohol vyriešiť problémy s výkonom. Zdieľaním fotografií budete tiež zdieľať informácie o kvalite obrázkov.

Digitálna televízia

Ak je to podporované, prenáša digitálna televízia Motorola televízne vysielanie do vášho mobilného zariadenia s ďalšou podporou Electronic Program Guide (EPG) a Ginga pre interaktivitu používateľov. Používatelia môžu tiež nahrávať TV programy, ktoré sa im páčia, a vybrať si, kedy sa budú pozerať na svoje obľúbené relácie. Digitálna televízia bude zhromažďovať určité anonymné údaje založené na udalostiach, napríklad aké kanály sú spúšťané prostredníctvom digitálnej televízie.

Galéria

Aplikácia Galéria Motorola obsahuje funkciu Najlepší film, ktorá vám pomôže vytvárať krátke videoklipy z vašich najlepších fotografií a videozáznamov, a funkciu Ľudia, ktorá vám umožní označiť osobu na fotografii. Pre tieto funkcie bude Galéria analyzovať a porovnávať tváre, ktoré sa objavujú na vašich fotografiách a videách (okrem iného merania kvality), a vyberie najlepšie scény alebo zoskupí fotografie alebo videá. Galéria uchováva všetky dáta zhromaždené z vašich fotografií a videí, ktoré sa týkajú analýzy tváre, v zariadení a používa ich výhradne na vytváranie obsahu najlepšieho filmu alebo k zoskupovaniu fotografií alebo videí.

Moto

Moto zvyšuje odozvu vášho zariadenia tým, že vám ponúka viac spôsobov ovládania a interakcie. Moto vám uľahčuje získavanie dôležitých oznámení, ovládanie zariadení hlasom a gestami a automatizáciu užitočných zmien nastavení v závislosti na tom, kde sa práve nachádzate alebo čo robíte.

Moto akcie uľahčujú interakciu s produktmi Motorola tým, že umožňujú používať jednoduché gestá k rýchlemu vykonávaniu úloh. Moto akcie:

 • Rýchlym otočením zápästia otvorte fotoaparát.
 • Prejdením prstom doľava alebo doprava zmenšíte obrazovku pre ovládanie jednou rukou.
 • Dvojitým zatrasením zapnete alebo vypnete baterku.

Moto displej zobrazí dôležité upozornenia na obrazovke podporovaných zariadení, aby ste k nim mali rýchly prístup, bez toho aby ste museli zapínať obrazovku alebo zariadenie odomykať. Moto displej má prístup k určitému obsahu, ako sú vaše kontakty, položky kalendára, spolu s ďalšími aplikáciami a oznámeniami, ktoré vám posielajú.

Moto Voice a Moto Alexa vám umožnia ovládať vaše produkty Motorola bez použitia rúk, iba hlasom. Funkcie:

 • Môže vám pomôcť reagovať na hovory a správy svojím hlasom pri šoférovaní alebo kdekoľvek inde.
 • Naučia sa rozpoznávať váš hlas a frázu na spustenie. Tým sa vytvorí matematické znázornenie vašej hlasovej vzorky, ktorú používame na spustenie Moto Voice. Pre výrobky z roku 2017 a novšie bude Moto Voice uchovávať vaše zvukové záznamy vo vašom zariadení, aby sa tak podporovala úplná funkčnosť Moto Voice. Pri verziách Moto Voice, ktoré umožňujú mať vlastnú spúšťaciu frázu, si Moto Voice tiež uloží záznam do vášho zariadenia pre účely autentizácie. Môžete si ju tiež kedykoľvek prehrať a pripomenúť si ju.
 • Pre produkty z roku 2016 a staršie vytvárame krátku nahrávku potom, čo si Moto Voice zapamätá vašu frázu pre spustenie. Tento záznam používame buď na spracovanie vášho príkazu, alebo k jeho odovzdaniu do Google Voice Search (inde ako v Číne) alebo hlasového vyhľadávania LingXi (v Číne) a nenahrávame ho na servery Motorola, pokiaľ výslovne nesúhlasíte, že s nami budete zdieľať svoje hlasové príkazy na účely analýzy výkonu.
 • Pozrite sa, aké aplikácie máte nainštalované v telefóne a ktoré môžete ovládať pomocou Moto Voice, aj keď sa bude jednať o aplikácie tretích strán.
 • Upozorňujeme, že Amazon Alexa, ktorý je aktivovaný funkciou Moto Alexa, sa samostatne riadi vyhláseniami o ochrane osobných údajov spoločnosti Amazon a jeho podmienkami použitia pre Alexa. Prečítajte si tieto platné zásady Amazonu a zistite, ako Amazon Alexa spracováva vaše informácie.

Pre správnu funkčnosť Moto:

 • Zhromažďuje informácie o aktuálnej polohe vašich produktov Motorola a nahráva ich do spoločnosti Motorola, aby pomohol určiť záujmy a zistiť, kedy sa nachádzate vo vozidle.
 • Používa kontextové dáta získané z mikrofónu a senzorov vášho zariadenia, ako je akcelerometer a gyroskop, na určenie, kedy aktivovať určité režimy, ale neposiela ich do spoločnosti Motorola.
 • Má prístup k obsahu generovanému používateľmi, ako sú vaše položky kalendára, kontakty a história hovorov, ale nenahráva ich do spoločnosti Motorola.

Tam, kde je to podporované, bude Moto využívať Google Activity Recognition, aby pomohol pochopiť kontextové dáta a určiť, ktoré režimy aktivovať. Moto poskytuje kontextové dáta pre Google Activity Recognition podliehajúce zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Motorola Connect

Funkcia Motorola Connect vám umožní ľahko pripojiť a spravovať vaše produkty Motorola, ako sú bezdrôtové slúchadlá, zariadenia Bluetooth, nositeľné zariadenia a aplikácie, ktoré bežia na vašom počítači. Motorola Connect:

 • Skontroluje vašu polohu, aby vedela, ktoré podporované zariadenia sú v blízkosti.
 • Automaticky pripája v blízkosti sa nachádzajúce podporované zariadenia priamo (napríklad cez Bluetooth), keď sú na dosah, alebo prepojiteľné cez internet.
 • Synchronizuje informácie medzi podporovanými zariadeniami, takže medzi nimi môžete bez problémov prepínať.
 • Na mobilných zariadeniach iných značiek ako Motorola, zhromažďujeme aj informácie o tom, ako často používate funkcie Motorola Connect a ako dobre Motorola Connect funguje.

Niektoré zariadenia, ktoré Motorola Connect spravuje, sa navyše spoliehajú na ďalšie informácie

Moto 360 a Moto Body

Inteligentné hodinky Moto 360 a súvisiace aplikácie Moto Body používajú senzory zabudované do nositeľného zariadenia na zhromažďovanie údajov súvisiacich s vaším stavom, ako je váš srdcový tep, počet krokov a kalórie, takže môžete sledovať svoj pokrok. Môžete si tiež vytvoriť svoj profil poskytnutím demografických informácií, ako je vaša výška, váha, pohlavie a vek. Toto pomôže vášmu Moto 360 a Moto Body poskytovať presnejšie informácie o vašom stave. Ak používate funkciu Moto Body Running, Moto Body tiež sleduje a zobrazuje vašu polohu na vašom zariadení.

Moto 360 a Moto Body môžu nahrať váš profil, dáta a polohu do nášho cloudu a pridať ich do vášho používateľského profilu. Tieto informácie používame na to, aby sme pre vás získali prístup k presnejším informáciám o vašom stave, ako sú štatistiky aktivity počas určitej doby. Používame ich tiež k vytváraniu nových, prispôsobených funkcií pre vaše produkty Moto 360, Moto Body a ďalšie produkty Motorola.

Ak chcete odstrániť beh, dotknite sa ☰> Beh. Stlačte beh, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte ⋮ > Zmazať beh. Ak chcete odstrániť všetky dáta Moto Body, kontaktujte privacy@lenovo.com

Moto 360 a Moto Body môžu tiež zhromažďovať informácie o tom, ako často používate Moto 360 a Moto Body a ako fungujú.

Informácie od spoločnosti Lenovo

Ak sa rozhodnete prijímať informácie od spoločnosti Lenovo, napríklad prostredníctvom e-mailu alebo oznámenia v rámci produktu, zhromažďujeme o vás osobné a iné údaje, ktoré nám pomôžu spravovať túto komunikáciu. Zhromaždíme vaše meno, e-mailovú adresu a prípadne ďalšie osobné informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť, a tieto informácie použijeme na zasielanie oznámení o podpore produktov a propagačných správ. Ak si už neželáte dostávať informácie od spoločnosti Lenovo, môžete sa odhlásiť pomocou odkazu pre odhlásenie v našich propagačných správach. Za príjem takejto informácie na mobilných zariadeniach sa môžu účtovať poplatky za dáta.

Jedno prihlásenie z vášho účtu sociálnych médií

K vášmu účtu Lenovo môžete pristupovať tak, že sa prihlásite cez rôzne weby sociálnych médií, ako je Facebook, Google, Twitter atď. Ak sa rozhodnete prihlásiť pomocou tejto služby, bude Lenovo zhromažďovať určité informácie z vášho účtu sociálnych médií, vrátane vášho verejného profilu, e-mailovej adresy, narodenín, zoznamu kontaktov, záujmov, hodnotenia a aktuálneho mesta pobytu. Spoločnosť Lenovo tieto informácie prepojí s vaším profilom Lenovo a môže ich použiť na účely analýzy a interného marketingu, ak ste sa rozhodli takéto správy dostávať. Poskytnuté informácie môžu závisieť od nastavenia súkromia, ktoré máte na svojom účte sociálnych médií.

Ako Lenovo zdieľa informácie, ktoré zhromažďuje?

Informácie zhromaždené spoločnosťou Lenovo sú zdieľané interne v rámci skupiny spoločností Lenovo, externe so zmluvnými poskytovateľmi služieb, ktorí pracujú v mene spoločnosti Lenovo a tak, ako je uvedené v tomto vyhlásení. Za určitých okolností môžeme tiež spolupracovať so zmluvnými poskytovateľmi služieb, aby sme uľahčili zber, analýzu a spracovanie týchto informácií. Pri zdieľaní informácií s dodávateľmi, poskytovateľmi služieb a ďalšími stranami popísanými nižšie požadujeme, aby tieto strany zaobchádzali s týmito informáciami spôsobom, ktorý je v súlade s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov a našimi bezpečnostnými postupmi.

Marketing

Informácie, ktoré poskytnete na určitých webových stránkach spoločnosti Lenovo, môžu byť taktiež použité spoločnosťou Lenovo a vybranými dodávateľmi alebo partnermi na marketingové účely, napríklad keď sa prihlásite k odberu zasielania marketingových oznámení alebo newsletterov. Pred zhromaždením týchto informácií vám ponúkneme možnosť zvoliť si, či budú vaše informácie použité týmto spôsobom. Môžete sa rozhodnúť prestať prijímať naše marketingové oznámenia podľa pokynov pre odhlásenie obsiahnutých v týchto oznámeniach, prístupom k marketingovým alebo kontaktným preferenciám na stránke nastavenia vášho účtu alebo nás môžete kontaktovať na privacy@lenovo.com.

Sledovanie kvality služieb

Určité činnosti na webových stránkach môžu tiež zahŕňať telefonáty so spoločnosťou Lenovo alebo telefonáty od poskytovateľov opráv. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch môžeme také hovory nahrávať a uchovávať na účely školenia zamestnancov a zabezpečenia kvality služieb. Ak si neželáte, aby bol hovor nahrávaný, informujte o tom volajúceho.

Dodanie produktu, softvéru alebo služby spoločnosti Lenovo alebo tretích strán

Ako je popísané vyššie v časti "Funkcie produktov, softvéru a služieb spoločnosti Lenovo", niekedy je nutné, aby vaše zariadenie alebo služba spoločnosti Lenovo odovzdali určité informácie tretej strane pre správne fungovanie funkcií, ktoré ste sa rozhodli povoliť, ako sú aplikácie ovládané hlasom alebo služby založené na vašej polohe.

Zverejňovania vyžadované zákonom

Za určitých okolností je možné, že osobné informácie môžu podliehať súdnym alebo iným vládnym predvolaniam alebo príkazom. Ak teda usúdime, že to vyžaduje zákon, môžeme sprístupniť osobné alebo iné informácie regulačným alebo vládnym orgánom, súdom, tribunálom a orgánom presadzovania práva, aby sme chránili naše práva, vašu bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných, odhalili podvod alebo reagovali na žiadosť vlády.

Mobilní operátori

Lenovo a Motorola Mobility môžu zdieľať informácie, ktoré zhromažďujú, s mobilnými operátormi, ktorí podporujú naše mobilné zariadenia. Vaše informácie môžu dostať mobilní operátori, ich pridružené spoločnosti a ich poskytovatelia služieb. Všetky informácie, ktoré zdieľame s mobilnými operátormi, budú zhromaždené v súlade s týmto oznámením o ochrane osobných údajov a budú tiež predmetom vašej dohody s operátorom a zásad ochrany osobných údajov vášho operátora.

Fúzie a akvizície

Môže sa stať, že sa spoločnosť Lenovo rozhodne, zo strategických alebo iných obchodných dôvodov predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak reorganizovať podniky v niektorých krajinách. O akejkoľvek zmene vlastníctva alebo použití vašich osobných údajov, ako aj o všetkých možnostiach týkajúcich sa vašich osobných údajov budete informovaní e-mailom alebo výrazným oznámením na našom webe. Takáto transakcia môže zahŕňať sprístupnenie osobných údajov potenciálnym alebo skutočným kupujúcim alebo ich prijatie od predajcov.

Ďalšie zdroje

Okrem vyššie uvedeného môžu existovať okolnosti, ktoré vyžadujú, aby sme oznámili vaše osobné údaje iným stranám okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, vrátane právnych poradcov alebo agentúr na vymáhanie pohľadávok.

Posiela Lenovo moje osobné údaje do zahraničia?

Lenovo je globálna organizácia s právnickými osobami, obchodnými procesmi, štruktúrami riadenia a technickými systémami, ktoré presahujú hranice jednej krajiny. Preto, ak to zákon dovoľuje, môžeme vaše osobné údaje zdieľať v rámci spoločnosti Lenovo (vrátane dcérskych spoločností, pridružených spoločností a materských spoločností) alebo našich dodávateľov a obchodných partnerov a môžeme ich previesť do iných krajín sveta, v ktorých podnikáme (vrátane, ale nie len v Spojených štátoch amerických a Číne). Bez ohľadu na to, kam sú vaše informácie odovzdávané a kde sú uchované, sú naše postupy v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenie navrhnuté tak, aby poskytovali ochranu vašich osobných informácií v celosvetovom meradle.

Upozorňujeme, že niektoré krajiny majú zákony na ochranu súkromia, ktoré nie sú rovnocenné zákonom na ochranu súkromia vo vašej krajine. V takýchto krajinách bude Lenovo stále nakladať s informáciami spôsobom, ktorý tu opisujeme, a prijme také opatrenia, ktoré sú potrebné na dodržanie platných zákonov o ochrane dát pri prenose a spracovaní vašich informácií. V prípade potreby bude spoločnosť Lenovo takisto dodržiavať dohody medzi spoločnosťami skupiny Lenovo alebo s partnermi alebo dodávateľmi spoločnosti Lenovo o riadení prenosu, spracovania a ochrany osobných údajov.

Okrem postupov ochrany osobných údajov uvedených v týchto zásadách zaviedla skupina Motorola Mobility spoločnosti Lenovo sadu "záväzných firemných pravidiel" pre interné prevody medzi spoločnosťami skupiny Motorola Mobility v Európskej únii a spoločnosťami skupiny Motorola Mobility inde. Tie boli schválené vybranými úradmi Európskej únie na ochranu údajov a sú záväzkom skupiny Motorola Mobility chrániť osobné údaje, ktoré spracováva bez ohľadu na to, kde sú tieto informácie uložené. Úplnú kópiu pravidiel nájdete tu. Pre viac informácií kontaktujte privacy@lenovo.com.

Ako dlho budú moje informácie uchované?

Vaše osobné údaje si uchováme iba po dobu, kedy bude váš účet aktívny alebo ak je to nevyhnutné na poskytovanie našich služieb a technickej podpory. Vaše osobné údaje si tiež uchováme podľa potreby, aby sme dodržali platné právne záväzky, vyriešili spory a splnili naše dohody. Ak požadujete odstránenie vašich údajov, odpovieme a odstránime vaše informácie v súlade s našimi zásadami a príslušnými zákonmi.

Ako sú moje informácie zabezpečené?

Pri prenose informácií z produktov Lenovo na naše servery, pri ukladaní dát a pri ich zdieľaní s tretími stranami používame štandardné technické a organizačné opatrenia. Používame napríklad šifrovanie pri prenose citlivých informácií, ktoré nám pomáha uchovávať vaše informácie v bezpečí. Pri zdieľaní vašich informácií s tretími stranami podnikneme primerané a vhodné kroky, aby tieto strany zodpovedne chránili a používali vaše informácie.

Produkty Lenovo môžu tiež zahŕňať funkcie zabezpečenia navrhnuté na ochranu informácií uložených v produktoch Lenovo. Môžu disponovať napríklad šifrovaním, heslami, odomknutím pomocou kódu PIN a odtlačku prsta alebo diaľkovým ovládaním vašich produktov Lenovo, aby ste mohli lokalizovať, zamknúť a vymazať dáta v stratených alebo odcudzených produktoch. Ďalšie informácie o dostupných funkciách získate prístupom k nastaveniu zabezpečenia vo svojich produktoch Lenovo.

Nezabudnite však, že pri žiadnom produkte, softvéri ani prenose dát nie je možné zaručiť, aby bol 100% bezpečný. V dôsledku toho, aj keď sme podnikli príslušné kroky na ochranu vašich produktov a vašich informácií, spoločnosť Lenovo nemôže zabezpečiť ani inak zaručiť bezpečnosť vašich produktov Lenovo ani akýchkoľvek informácií, ktoré nám poskytnete. Používaním produktov Lenovo toto podstupujete na vlastné riziko. Ďalšie informácie o zabezpečení produktov Lenovo a o tom, ako kontaktovať tím zabezpečenia produktu Lenovo kvôli otázkam alebo problémom so zabezpečením, nájdete na stránke Zabezpečenie zariadení tu.

A čo súkromie môjho dieťaťa?

Produkty Lenovo sú určené pre dospelých a deti vo veku 16 rokov a viac alebo deti zodpovedajúce minimálnemu veku v príslušnej jurisdikcii, ktoré majú povolenie na ich používanie rodičmi alebo zákonnými zástupcami. Spoločnosť Lenovo sa nesnaží zhromažďovať informácie o deťoch mladších ako 16 rokov. Používatelia mladší 16 rokov by nemali poskytovať žiadne informácie na produktoch Lenovo.

Ak dieťa mladšie ako 16 rokov alebo ekvivalentného minimálneho veku v príslušnej jurisdikcii poskytne osobné informácie prostredníctvom produktu Lenovo, podnikneme príslušné kroky na odstránenie týchto informácií čo najskôr a nebudeme ich používať na žiadne účely. Lenovo nabáda rodičov, aby sa aktívne podieľali na kontrole používania produktov Lenovo ich deťmi a aby ich informovali o potenciálnych rizikách pri poskytovaní osobných informácií.

Aké sú moje práva na ochranu údajov?

Príslušné zákony na ochranu údajov vám môžu dať právo kontrolovať použitie a spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Lenovo. Medzi ne môže patriť právo (i) požiadať o prístup k vašim osobným údajom a ich kópiu, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov; (iii) vznášať námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov; (iv) obmedziť spracovanie vašich osobných údajov; a (v) prenosnosť dát. Ak vaše osobné údaje používame s vaším súhlasom, máte tiež právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, aj keď to nebude mať vplyv na použitie vašich osobných údajov pred odvolaním vášho súhlasu.

Ak chcete uplatniť niektoré z vašich práv, kontaktujte nás prosím na privacy@lenovo.com. Budeme posudzovať a konať na základe týchto požiadaviek v súlade s platnými zákonmi na ochranu údajov a môžeme vás požiadať o overenie vašej identity, aby sme mohli efektívne reagovať na vašu žiadosť.

Máte tiež právo kedykoľvek vzniesť otázky alebo sťažnosti príslušnému vnútroštátnemu orgánu na ochranu údajov.

Ako môžem kontaktovať Program ochrany osobných údajov spoločnosti Lenovo?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Lenovo prostredníctvom privacy@lenovo.com alebo prostredníctvom americkej pošty na Lenovo, Attn: Privacy Program, 1009 Think Place, Morrisville, NC, USA 27560.