lenovo-privacy-2022-hero.jpg

Prehlásenieo ochrane osobných údajov Lenovo

Prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Lenovo

Ochrana osobných údajov v zariadeniach Lenovo

Ochrana osobných údajov na webových stránkach

/

Ochrana osobných údajov v zariadeniach

Spoločnosť Lenovo si je vedomá, že súkromie je veľmi dôležité pre všetkých - našich zákazníkov, návštevníkov stránok, používateľov produktov ... pre všetkých. Preto je zodpovedné používanie a ochrana osobných a iných informácií základnou hodnotou spoločnosti Lenovo. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov, kliknite na niektorý z nižšie uvedených odkazov. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo obavy, neváhajte nás kontaktovať na privacy@lenovo.com.

Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 3. 4. 2023.

Informácie o tomto vyhlásení

Toto vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 3. 4. 2023.

Na čo sa toto vyhlásenie vzťahuje

Vaše osobné údaje sú pre spoločnosť Lenovo dôležité. Toto vyhlásenie o používaní osobných údajov sa vzťahuje na údaje zhromaždené prostredníctvom webových lokalít vlastnených a prevádzkovaných spoločnosťou Lenovo Group Ltd. a jej pridruženými spoločnosťami v rámci skupiny (ďalej len ”Lenovo”) a určité offline služby zabezpečované spoločnosťou Lenovo alebo našimi poskytovateľmi služieb a partnermi. V tomto vyhlásení sa opisujú postupy týkajúce sa informácií pre webové lokality spoločnosti Lenovo, okrem iného vrátane webovej lokality www.lenovo.com, , blog.lenovo.com, lenovosoftware.com, , support.lenovo.com, techtoday.lenovo.com a lokalít komunity Lenovo, ako sú gaming.lenovo.com, smbcommunity.lenovo.com a education.lenovo.com. V tomto vyhlásení o používaní osobných údajov sú opísané postupy týkajúce sa informácií pre webové lokality spoločnosti Lenovo vrátane toho, aké typy informácií sú zhromažďované, ako spoločnosť Lenovo používa informácie a na aké účely, komu tieto informácie poskytuje a ako spoločnosť Lenovo informácie ochraňuje. Takisto sú v ňom okrem iného opísané vaše možnosti, pokiaľ ide o používanie, opravu a odstránenie vašich osobných informácií a prístup k nim. Okrem toho sa v tomto vyhlásení rieši zber osobných informácií a ich používanie spoločnosťou Lenovo v určitých kontextoch (vrátane tých offline), ako sú marketing, bulletiny, udalosti, služby zákazníkom a podpora.

Na čo sa toto vyhlásenie nevzťahuje

Webové lokality spoločnosti Lenovo môžu obsahovať odkazy na iné webové lokality, pričom niektoré z nich spoločnosť Lenovo nevlastní ani nekontroluje. Spoločnosť Lenovo nezodpovedá za postupy používania osobných údajov alebo obsah na týchto iných webových lokalitách. Niektoré naše webové stránky používajú techniky rámovania, aby ponúkali obsah dodávateľov alebo partnerov a pritom zachovali vzhľad a atmosféru našej lokality. Určité webové lokality s označením Lenovo navyše prevádzkujú dodávatelia alebo partneri, a keď sa na stránke nachádza logo ”powered-by”, tieto lokality alebo postupy sa riadia vyhláseniami o používaní osobných údajov a podmienkami používania daných dodávateľov a partnerov.

Takisto upozorňujeme, že toto vyhlásenie sa nevzťahuje na informácie zhromaždené prostredníctvom výrobkov a softvéru spoločností Lenovo alebo z iných zdrojov. Prečítajte si viac o našich postupoch ochrany osobných údajov vo výrobkoch.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov vo výrobkoch Lenovo nájdete v príslušnom vyhlásení o používaní osobných údajov spoločnosti Lenovo na miestnej webovej lokalite spoločnosti Lenovo alebo v prostredí daného výrobku či služby Lenovo.

Zmeny v tomto vyhlásení

Ak v tomto vyhlásení niečo zmeníme, sprístupníme predchádzajúce verzie, aby ste videli, kedy k zmenám došlo a čo konkrétne sa zmenilo. Ak v tomto vyhlásení urobíme podstatné zmeny, upozorníme vás na to prostredníctvom oznámenia na našej webovej lokalite alebo e-mailom (odoslaným na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte), a to v čase nadobudnutia účinnosti týchto zmien. V prípade, keď to od nás vyžadujú príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov, vyžiadame si aj váš súhlas s akýmikoľvek podstatnými zmenami, ktoré ovplyvnia to, ako vaše osobné informácie používame alebo prenášame. Túto stránku by ste si mali priebežne pozerať, aby vám neušli aktuálne informácie o našich postupoch používania osobných údajov.

Aké informácie spoločnosť Lenovo získava, ako sa tieto informácie používajú a poskytujú sa nejaké osobné informácie tretím stranám?

Spoločnosť Lenovo o vás zhromažďuje informácie pri interakcii s našimi webovými lokalitami a určitými offline službami zabezpečovanými spoločnosťou Lenovo alebo jej poskytovateľmi služieb a partnermi. Tieto informácie používame okrem iného na to, aby sme vám poskytovali výrobky alebo služby, o ktoré ste požiadali, poskytli vám služby zákazníkom a zákaznícku podporu, zasielali vám novinky, aktualizácie alebo ponuky, umožnili vám účasť na udalostiach, zlepšovali svoje webové lokality, výrobky a služby a zabezpečili ich optimálnu funkčnosť. Upozorňujeme, že ak nám za určitých okolností v prípade potreby neposkytnete osobné informácie, možno vám nebudeme schopní poskytnúť výrobky, zážitky alebo funkcie, o ktoré ste požiadali. V ďalšom texte sa opisuje, ako zhromažďujeme, používame a poskytujeme informácie vrátane osobných informácií v určitých online a offline kontextoch.

Prehliadanie našich webových lokalít

Ak len navštevujete naše webové lokality bez registrácie alebo prihlasovania, vo všeobecnosti si ich môžete prehliadať bez toho, aby ste poskytli iné informácie ako informácie, pri ktorých nie je možná osobná identifikácia a ktoré naše webové servery zhromažďujú automaticky. Naše denníky webových serverov automaticky zhromažďujú nádzvy domén a určité súvisiace údaje o návštevníkoch našich webových lokalít (ako sú IP adresy alebo identifikátory zariadení). Tieto informácie sa používajú na zisťovanie počtu návštev, priemerného času stráveného na webovej lokalite spoločnosti Lenovo, zobrazených stránok a informácií o používaní webovej lokality. Tieto informácie používame na spĺňanie právnych alebo regulačných požiadaviek, na zachovávanie bezpečnosti a integrity našich webových lokalít, meranie používania našich lokalít, zlepšovanie obsahu našich lokalít a zobrazovanie a tvorbu reklám. Tieto informácie sa neuchovávajú ani nepoužívajú vo forme, ktorá by nám umožnila návštevníkov našich webových lokalít priamo identifikovať. Tieto informácie môžeme zhromažďovať pomocou súborov cookie, ako sa vysvetľuje nižšie v časti ”Používa spoločnosť Lenovo súbory cookie, značky, pixely, webové majáky, analytiky a súvisiace technológie na účely online reklamy a iné účely?”. Tieto informácie sa môžu poskytnúť poskytovateľom služieb spoločnosti Lenovo vrátane služieb dátového hostingu, spracúvania údajov a webovej lokality poskytovaných tretími stranami s cieľom umožniť im podporovať funkčnosť, zabezpečenie, integritu a zlepšovanie našich webových lokalít.

Spoločnosť Lenovo takisto vykonáva prieskum demografických údajov používateľov (napr. vek, pohlavie), ich záujmov a správania na základe informácií, ktoré nám poskytnete pri kúpe, počas propagačných akcií, prostredníctvom prieskumov a prostredníctvom súborov denníkov našich serverov. Robíme to s cieľom lepšie vám porozumieť a poskytovať vám lepšie služby. Tento výskum sa zostavuje a analyzuje na agregovanom základe, aby sa predišlo identifikácii osobných informácií týkajúcich sa konkrétnych jednotlivcov. Spoločnosť Lenovo tieto informácie niekedy dopĺňa ďalšími údajmi, ktoré poskytnú tretie strany. Spoločnosť Lenovo môže tieto údaje poskytnúť svojim poskytovateľom služieb, aby mohli spoločnosti Lenovo poskytovať dátový hosting, spracúvanie a analýzu údajov, ako aj súvisiace služby.

Váš používateľský profil

Váš požívateľský profil môže pozostávať z informácií vrátane osobných informácií, ktoré poskytujete pri interakcii so spoločnosťou Lenovo, napríklad pri použití určitých častí našich webových lokalít, vášho Lenovo ID, účtu MyAccount, Passport , pri vašom kontakte s našimi zástupcami pre služby zákazníkom, pri registrácii produktov Lenovo, ako aj z informácií z určitých produktov a služieb Lenovo, ktoré používate. Váš používateľský profil umožňuje spoločnosti Lenovo:

 • poskytnúť určitým produktom a službám Lenovo informácie, ktoré potrebujú na fungovanie,
 • riešiť problémy, ktoré môžete mať s produktom, službou alebo webovou lokalitou Lenovo,
 • navrhovať spôsoby, ako zlepšiť fungovanie vašich produktov, služieb a našich webových lokalít Lenovo,
 • poskytovať vám novinky, aktuality a informácie o vašich produktoch a službách Lenovo a
 • ak sa rozhodnete prijímať marketingové oznámenia, poskytnúť vám informácie o ďalších produktoch a službách Lenovo, o ktoré by ste mohli mať záujem.

V nasledujúcich častiach sa podrobnejšie opisuje, aké typy informácií môže obsahovať používateľský profil, akým spôsob spoločnosť Lenovo tieto informácie používa, či tieto informácie poskytuje tretím stranám a aké možnosti môžete mať k dispozícii, pokiaľ ide o tieto informácie. Ďalšie informácie o iných typoch informácií, ktoré by mohli byť súčasťou vášho používateľského profilu, nájdete vo vyhlásení o používaní osobných údajov spoločnosti Lenovo pre svoj produkt.

Lenovo ID a registrácia produktu Lenovo

Keď sa rozhodnete vytvoriť si identifikátor Lenovo ID, zaregistrovať si svoj produkt Lenovo alebo si vytvoriť účet prostredníctvom MyAccount alebo Passport, budeme získavať informácie vrátane osobných informácií o vás a vašich produktoch Lenovo. Na vašu identifikáciu používame identifikátor Lenovo ID a súvisiacu registráciu a informácie o účte, a to aj v prípade, keď používate určité naše softvérové aplikácie (ako je Lenovo Vantage) a naše interaktívne služby (ako sú naše online obchody a lokality so zákazníckou podporou).

Ak sa rozhodnete vytvoriť si identifikátor Lenovo ID alebo si zaregistrovať svoje produkty, budeme od vás potrebovať určité informácie, ako je meno, adresa, e-mailová adresa, jazyk, región/krajina, typ/model produktu, sériové číslo produktu, dátum registrácie produktu a aktivačné údaje vášho operačného systému. Tieto informácie použijeme na správu vášho účtu alebo profilu, na poskytnutie služieb, o ktoré ste požiadali, a na zasielanie oznámení vrátane marketingových správ, ktoré ste sa rozhodli prijímať od spoločnosti Lenovo. Informácie, ktoré spoločnosť Lenovo získa a uchováva na tieto účely, môže poskytnúť svojim poskytovateľom služieb, aby mohli poskytovať služby dátového hostingu, spracúvania údajov a marketingové služby spoločnosti Lenovo a v jej mene.

Ak si chcete zmeniť Lenovo ID heslo alebo deaktivovať Lenovo ID účet, navštívte lokalitu account.lenovo.com a prejdite do časti ”Môj profil” alebo zadajte požiadavku.

Veľkoobchod a elektronický obchod

Osobné informácie od vás budeme zhromažďovať, keď sa rozhodnete u spoločnosti Lenovo uskutočniť objednávku. Môžu zahŕňať vaše meno, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a adresu doručenia, telefónne číslo, platobné informácie (ako sú informácie z kreditnej alebo debetnej karty), vek/dátum nariadenia, informácie na prispôsobenie produktu alebo služby Lenovo a v zriedkavých prípadoch, keď sa takéto informácie striktne vyžadujú na spracovanie takejto objednávky, aj číslo sociálneho zabezpečenia alebo iné národné identifikačné číslo. Spoločnosť Lenovo tieto informácie používa na uľahčenie spracovania vašej objednávky, pričom nám umožnia kontaktovať vás, ak vznikne problém s vašou objednávkou. Ak si navyše zakúpite produkt, ktorý si vyžaduje službu, vaše osobné informácie sa v prípade potreby môžu použiť na získanie hodnotenia úverovej schopnosti.

Tieto informácie môžeme poskytnúť svojim poskytovateľom služieb a partnerom, ktorí sú zapojení do nášho elektronického obchodu a maloobchodných činností, ako sú spoločnosti zabezpečujúce dátový hosting, subjekty spracúvajúce platbu, finančné inštitúcie, prepravné spoločnosti a bezdrôtoví operátori (ak sa služby operátora objednajú alebo aktivujú prostredníctvom našej lokality).

Služby zákazníkom, monitorovanie kvality a opravy

Súčasťou určitých činností podpory produktov a služieb Lenovo možno bude, že vy budete kontaktovať spoločnosť Lenovo alebo spoločnosť Lenovo bude kontaktovať vás, a to okrem iného telefonicky, e-mailom alebo cez chat. Upozorňujeme, že v týchto prípadoch môžeme nahrávať hovory na účely školenia zamestnancov a zaistenia kvality. S cieľom poskytnúť vám službu alebo podporu, o ktorú ste požiadali, napríklad technickú podporu alebo opravu vášho produktu Lenovo v rámci záruky, môže personál služieb zákazníkom spoločnosti Lenovo takisto získavať vaše osobné údaje, ako je váš používateľský profil, informácie o účte, kontaktné informácie, identifikátory produktov a služieb Lenovo a informácie o tom, ako používate svoj produkt a službu Lenovo, a mať k nim prístup.

Časť personálu služieb zákazníkom spoločnosti Lenovo pracuje pre poskytovateľov služieb, ktorí dodávajú takéto služby spoločnosti Lenovo a jej zákazníkom a môžu mať v tomto kontexte prístup k informáciám o vás. Spoločnosť Lenovo používa na podporu týchto činností poskytovateľov služieb dátového hostingu, spracúvania údajov a komunikácie (ako sú online a automatizované chatové nástroje).

Autorizovaní distribútori, veľkoobchodníci alebo poskytovatelia opráv spoločnosti Lenovo v prípade produktov Lenovo môžu mať navyše prístup aj k určitým informáciám o službách zákazníkom, zaistení kontroly a produktoch, ktoré sa tu opisujú, s cieľom poskytnúť k vášmu produktu podporu alebo poskytnúť službu, o ktorú ste požiadali, ako sú opravárenské služby vášho produktu Lenovo v rámci záruky.

Marketing, propagácia, prieskumy a podujatia

Ak budete dostávať marketingové, reklamné alebo propagačné oznámenia od spoločnosti Lenovo alebo ich partnerov, napríklad e-mailom alebo vo forme oznámení push v rámci výrobku, alebo ak sa rozhodnete zúčastniť na udalosti, súťaži alebo prieskume, budeme o vás zhromažďovať osobné a iné ako osobné informácie, aby ste nám pomohli riadiť tieto kampane a oznámenia alebo aby sme uľahčili vašu účasť. Predovšetkým môžeme zhromažďovať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, vek/dátum narodenia, informácie o výrobku Lenovo, údaje vášho používateľského profilu a ďalšie osobné informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. Tieto informácie môžeme použiť aj s cieľom posielať vám oznámenia v oblasti podpory výrobku, oznamy, bulletiny a v prípade, že to povoľujú príslušné právne predpisy, pozvánky na vyplnenie prieskumov spokojnosti zákazníkov.

Spoločnosť Lenovo a vybraní poskytovatelia služieb alebo partneri vrátane spoločností z oblasti marketingu, reklamy, prieskumov a udalostí, takisto môžu používať informácie, ktoré poskytnete, v záujme uskutočnenia propagačných činností, činností týkajúcich sa spokojnosti zákazníkov alebo podpory výrobkov v našom mene alebo v rámci spoločnej udalosti alebo propagačnej akcie spoločnosti Lenovo a danej spoločnosti. Spoločnosť Lenovo môže na podporu týchto činností používať aj poskytovateľov služieb dátového hostingu a spracúvania údajov, ako aj externé nástroje, ktoré nám pomáhajú dozvedieť sa viac o zákazníckych trendoch, miere otvorenia e-mailov alebo kliknutia v nich a ďalšie. Navyše môžeme získavať údaje zo zdrojov tretích strán, ako sú spoločnosti pre zákaznícke prieskumy, ktoré doplnia informácie zhromaždené od vás. Ďalšie informácie o tom, ako naše webové lokality môžu používať súbory cookie tretích strán a súvisiace technológie na podporu marketingových a reklamných činností online, nájdete v časti nižšie s názvom ”Používa spoločnosť Lenovo súbory cookie, značky, pixely, webové majáky, analytiky a súvisiace technológie na účely online reklamy a iné účely?”

Od spoločnosti Lenovo tiež môžete dostávať oznámenia týkajúce sa transakcií, ako sú potvrdenia objednávok a aktualizácie služieb alebo softvéru. Ak si chcete od spoločnosti Lenovo zakúpiť výrobok, nemusíte sa prihlásiť na odber marketingových oznámení spoločnosti Lenovo. Odber môžete zrušiť vykonaním postupu podľa pokynov uvedených v týchto oznámeniach, prostredníctvom Lenovo systému na zrušenie odberu alebo odmietnutie, zmenou preferencií v nastaveniach účtu, alebo zadaním požiadavky.

Vernostné programy

Spoločnosť Lenovo môže svojim zákazníkom ponúknuť možnosť zúčastniť sa na vernostných programoch, ktoré ponúkajú zľavy, kupóny alebo iné motivácie. Tieto programy síce sú úplne dobrovoľné a účasť v nich nie je požiadavkou na zakúpenie čohokoľvek od spoločnosti Lenovo, v prípade vašej účasti si vyžadujú, aby sme od vás získavali určité osobné informácie.

K informáciám získaným na účely zápisu a účasti vo vernostnom programe spoločnosti Lenovo môže patriť vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek/dátum narodenia, informácie o produkte Lenovo, údaje vášho používateľského účtu, prípadne ďalšie osobné informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. Tieto informácie môžeme poskytnúť poskytovateľom služieb alebo partnerom spoločnosti Lenovo na účel správy vernostných programov v našom mene. Spoločnosť Lenovo takisto môže na podporu týchto činností použiť poskytovateľov služieb dátového hostingu a spracúvania údajov. Svoju účasť vo vernostnom programe spoločnosti Lenovo môžete ukončiť tak, že budete postupovať podľa pokynov stanovených v príslušných pravidlách vernostného programu.

Sociálne médiá

Niektoré z našich webových lokalít obsahujú funkcie a odkazy sociálnych médií, ako je napríklad sociálny panel s ikonami, ktoré odkazujú na profil spoločnosti Lenovo na konkrétnych lokalitách (napr. stránka spoločnosti Lenovo na Facebooku, informačný kanál spoločnosti Lenovo v službe Twitter). Tieto funkcie môžu získavať vašu IP adresu a informácie o tom, ktorú stránku na našej lokalite navštívite, a môžu nastaviť súbor cookie, ktorý funkcii umožní správne fungovať. Funkcie sociálnych médií a miniaplikácie sú buď hosťované inou spoločnosťou, alebo sú hosťované priamo na našej lokalite. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

K niektorým častiam webovej lokality spoločnosti Lenovo a informáciám o účte môžete získať prístup aj po prihlásení prostredníctvom rôznych lokalít sociálnych médií, ako je Facebook, Google, Twitter atď. Ak si vyberiete možnosť prihlásiť sa pomocou týchto služieb, spoločnosť Lenovo môže získavať určité informácie z vášho účtu na sociálnych médiách vrátane vášho verejného profilu, e-mailovej adresy, veku/dátumu narodenia, zoznamov kontaktov, záujmov, obsahu, ktorý sa vám páči, a aktuálneho mesta. Spoločnosť Lenovo môže prepojiť tieto informácie s vaším používateľským profilom Lenovo alebo doň tieto informácie iným spôsobom zahrnúť, a ak ste sa rozhodli prijímať marketingové oznámenia, môžeme tieto informácie používať na analytické a marketingové účely. Konkrétne typy poskytnutých informácií môžu závisieť od nastavení ochrany osobných údajov vášho účtu na sociálnych médiách. Ďalšie informácie nájdete vo vyhláseniach o používaní osobných údajov príslušných služieb sociálnych médií.

Blogy a diskusné fóra

Ak sa rozhodnete prispieť do blogu alebo diskusného fóra spoločnosti Lenovo, mali by ste si byť vedomí toho, že informácie, ktoré tam poskytnete, môžu byť široko dostupné pre ostatných používateľov potenciálne v rámci spoločnosti Lenovo aj mimo nej, ktorí majú prístup k tomuto blogu, diskusnému fóru alebo chatovej miestnosti. Rovnako si uvedomte, že jednotlivé blogy, fóra a chatové miestnosti môžu byť hosťované inými organizáciami ako spoločnosť Lenovo a/alebo môžu mať dodatočné pravidlá a podmienky. Názory každého účastníka na blogu, fóre alebo v chatovej miestnosti sú jeho vlastné a nemali by sa považovať za názory spoločnosti Lenovo.

Recenzie

Spoločnosť Lenovo niekedy zobrazuje recenzie výrobkov, referencie a iné odporúčania spokojných zákazníkov na svojich lokalitách. Naši poskytovatelia služieb tieto recenzie a súvisiace funkcie webovej lokality často spravujú. S vaším súhlasom môžeme uverejniť vaše komentáre spolu s vaším menom. Ak chcete komentáre aktualizovať alebo odstrániť, môžete na to zadať požiadavku.

Žiadosti o zamestnanie

Môžete sa rozhodnúť, že spoločnosti Lenovo poskytnete osobné informácie, keď prejavíte záujem o pracovné príležitosti v spoločnosti Lenovo, napríklad prostredníctvom odoslania žiadosti alebo životopisu prostredníctvom našich webových lokalít. Informácie, ktoré od vás získavame, budú očividné v čase odoslania žiadosti a budú k nim patriť informácie, ako je meno, kontaktné informácie, biografické údaje, vzdelanie, bývalé zamestnania a iné informácie, ktoré sa bežne používajú na hodnotenie kandidátov v prípade pracovných príležitostí. Tieto informácie použijeme iba na to, aby sme vás ohodnotili ako kandidáta, a poskytneme ich iba tým poskytovateľom služieb, ktorí tieto činnosti podporujú, napríklad spoločnostiam vyhľadávajúcim kandidátov v mene spoločnosti Lenovo a spoločnostiam zabezpečujúcim overenie spoľahlivosti, ktoré nám pomáhajú preveriť žiadosť kandidáta. Spoločnosť Lenovo môže používať poskytovateľov služieb, ktorí jej pomáhajú spracovať a spravovať informácie, ktoré v tomto kontexte získava, vrátane iných obchodných a podnikových služieb spoločnosti Lenovo. Prijatú žiadosť o zamestnanie môžeme takisto doplniť ďalšími informáciami zistenými z verejne dostupných zdrojov, ako sú profily na sieti LinkedIn.

Vzťahy s obchodnými partnermi

Ak zastupujete obchodného partnera spoločnosti Lenovo (t. j. distribútora alebo predajcu výrobkov Lenovo), môžete navštíviť webovú lokalitu spoločnosti Lenovo určenú konkrétne pre obchodných partnerov spoločnosti Lenovo, ako napríklad Lenovo Partner Hub. Tieto lokality sa môžu riadiť samostatnými vyhláseniami o používaní osobných údajov a podmienkami používania. Osobné informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom takýchto lokalít, môžeme použiť na spravovanie a rozvíjanie nášho obchodného vzťahu s vami a so spoločnosťou, ktorú zastupujete. Môže ísť napríklad o používanie vašich informácií na zasielanie podrobností o programoch pre obchodných partnerov spoločnosti Lenovo. Určité informácie takisto môžu byť poskytnuté iným obchodným partnerom (pričom budú podliehať povinnostiam v oblasti dôvernosti, ktoré môžu existovať) alebo zákazníkom či potenciálnym zákazníkom spoločnosti Lenovo. V spojení s konkrétnou transakciou alebo programom vás takisto môžeme kontaktovať v rámci prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo na účely prieskumu trhu. Informácie použité na tento účel môžu byť zdieľané s poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú spravovať tieto lokality alebo vzťahy, ako sú spoločnosti v oblasti dátového hostingu a spracúvania údajov, ako aj partnerom v oblasti reklamy, marketingu, udalostí a prieskumov, aby mohli realizovať výpredaje, propagačné kampane alebo prieskum v našom mene.

Správa dodávateľov

Ak zastupujete dodávateľa spoločnosti Lenovo, môžete navštíviť webovú lokalitu spoločnosti Lenovo určenú špeciálne na použitie dodávateľmi spoločnosti Lenovo. Informácie poskytnuté na tejto lokalite môžeme použiť v súvislosti s nadviazaním alebo vykonaním transakcie s vami. Môže ísť napríklad o poskytnutie informácií iným divíziám spoločnosti Lenovo, obchodným partnerom spoločnosti Lenovo, zákazníkom, prepravným spoločnostiam, finančným inštitúciám, poštovým alebo štátnym orgánom, ktoré sa podieľajú na plnení transakcie. Môžu sa použiť aj na spravovanie a rozvíjanie nášho vzťahu s vami, s dodávateľom, ktorého zastupujete, alebo všeobecne s inými dodávateľmi spoločnosti Lenovo.

Zlúčenia a akvizície

Môžu sa vyskytnúť okolnosti, keď sa spoločnosť Lenovo rozhodne predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak preorganizovať podniky v niektorých krajinách. O prípadných zmenách vo vlastníctve alebo využívaní vašich osobných informácií, ako aj o vašich možnostiach v súvislosti s nimi vás budeme informovať e-mailom a/alebo nápadným oznámením na našej webovej lokalite. Pri takýchto transakciách môže dôjsť k sprístupneniu osobných informácií perspektívnym alebo skutočným kupujúcim, prípadne k ich prijatiu od predávajúcich.

Právne požiadavky a vynucovanie našich práv

Je možné, že osobné informácie budú podliehať súdnym alebo iným vládnym predvolaniam, príkazom, rozkazom alebo trestným vyšetrovaniam a vyšetrovaniam podvodov. Keď budeme v dobrej viere presvedčení, že zákon si to vyžaduje, môžeme sprístupniť osobné alebo iné informácie regulačným alebo vládnym orgánom, súdom, tribunálom a orgánom presadzovania práva. Takisto je možné, že budeme musieť sprístupniť osobné alebo iné informácie na ochranu svojich práv, ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných alebo na účel vyšetrovania krádeže či podvodu. Okrem vyššie uvedeného môžu nastať okolnosti, za ktorých sa od nás bude vyžadovať, aby sme vaše osobné informácie sprístupnili iným stranám, okrem iného vrátane právnych poradcov alebo spoločností na vymáhanie pohľadávok.

Používa spoločnosť Lenovo súbory cookie, značky, pixely, webové majáky, analytiky a súvisiace technológie na účely online reklamy a iné účely?

Rovnako ako u väčšiny webových lokalít určité informácie získavame automaticky a ukladáme ich do súborov denníka. Niekedy získavame informácie o správaní návštevníkov počas návštev našich webových lokalít, aby sme mohli poskytovať lepšie služby zákazníkom, zlepšovať kvalitu skúseností s našimi webovými lokalitami alebo nasádzať reklamu.

Sledujeme napríklad informácie o doménach, z ktorých návštevníci prichádzajú na našu webovú lokalitu, a meriame aj aktivitu návštevníkov na webových lokalitách spoločnosti Lenovo, ale robíme to spôsobom, ktorý neumožňuje priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka (hovoríme o ”informáciách, pri ktorých nie je možná identifikácia”). Spoločnosť Lenovo alebo iné strany konajúce v jej mene môžu tieto údaje použiť na analýzu trendov a štatistík, na zlepšenie našich webových lokalít a na poskytovanie reklamy.

Clickstream

Keď o vás zhromažďujeme osobné informácie v rámci transakcie, môžeme extrahovať niektoré informácie o tejto transakcii v neidentifikovateľnom formáte a skombinovať ich s inými informáciami, pri ktorých nie je možná identifikácia. Takéto informácie sa niekedy nazývajú ”clickstream”. Tieto informácie sa používajú a analyzujú iba na agregovanej úrovni, ktorá nám pomáha pochopiť trendy a vzorce. Tieto informácie sa nevyhodnocujú na individuálnej úrovni.

Súbory cookie, pixely a online reklama

Na účely ponúknutia a poskytovania prispôsobeného požívania webovej lokality môže spoločnosť Lenovo používať súbory cookie, ktoré ukladajú a pomáhajú sledovať informácie o vás. Ak si to vyžadujú príslušné právne predpisy, spoločnosť Lenovo od vás pred používaním určitých súborov cookie počas vášho používania webovej lokality Lenovo získa súhlas alebo vám ponúkne možnosť vybrať si, ktoré typy súborov cookie povolíte alebo zakážete. Súbory cookie sú jednoducho malé kúsky údajov, ktoré sa odosielajú z webového servera do vášho prehliadača a uchovávajú sa na pevnom disku vášho počítača. Spoločnosť Lenovo používa súbory cookie na to, aby jej pomohli pripomenúť, kto ste, a vám pomohli pohybovať sa počas vašich návštev na našich lokalitách. Súbory cookie nám umožňujú ukladať vaše preferencie a obsah nákupného košíka, aby ste ich nemuseli pri každej návšteve opätovne zadávať.

Súbory cookie a pixely (kúsky kódu) takisto používame na určenie relevantných reklám pre používateľov na základe ich záujmov. Na tento účel spoločnosť Lenovo môže používať služby hosťované spoločnosťami, ako je Google Analytics pre inzerentov v obsahovej sieti, remarketing so službou Google Analytics, prehľady zobrazení v obsahovej sieti Google, DoubleClick Campaign Manager a demografické prehľady a prehľady záujmov v službe Google Analytics, Facebook, Snapchat a Tiktok, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako zákazníci používajú naše webové lokality a výrobky, priradiť určité údaje o tom, ako naši zákazníci používajú naše webové lokality, komunikovať cez sociálne médiá, ako aj zabezpečovať a riadiť reklamy založené na záujmoch. Tieto služby môžu zhromažďovať informácie, ako je IP adresa, ktoré odosiela váš prehliadač alebo sa odosielajú prostredníctvom súborov cookie. Spoločnosť Lenovo tiež môže zdieľať určité obmedzené (často hašované) informácie s našimi reklamnými partnermi, aby mohli tieto služby spoločnosti Lenovo poskytnúť.

Súbory cookie, pixely a súvisiace technológie nám navyše umožňujú sledovať trendy a vzorce návštevnosti webovej lokality, napríklad ktoré časti lokality spoločnosti Lenovo ste navštívili a z ktorej lokality ste sa tam dostali, zjednodušovať orientáciu na lokalite, pomáhať pri navrhovaní našej lokality s cieľom zvýšiť jej efektívnosť a spríjemniť jej používanie, odporúčať výrobky a prinášať reklamy na výrobky Lenovo pri prehliadaní webovej lokality vrátane webových lokalít, ktoré nepatria spoločnosti Lenovo. Spoločnosť Lenovo a jej poskytovatelia služieb vrátane Google a DoubleClick používajú súbory cookie, aby informovali o tom, ako vaše zobrazenia reklám, iné použitia reklamných služieb a interakcie s týmito zobrazeniami reklám a reklamnými službami súvisia s vašimi návštevami našej webovej lokality. Ak nechcete, aby sa tieto informácie používali na poskytovanie reklám založených na záujmoch, môžete toto používanie zrušiť pomocou pokynov uvedených nižšie. Môžu sa vám naďalej zobrazovať všeobecné reklamy. Spoločnosť Lenovo môže takisto doplniť informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie a súvisiacich technológií informáciami získanými z iných zdrojov vrátane tretích strán.

Používanie takýchto súborov cookies je pomerne štandardné. Väčšina prehliadačov je pôvodne nastavená tak, aby ich prijímala. Ak však uprednostňujete, aby váš prehliadač súbory cookies neukladal, môžete si vybrať z týchto možností:

 • Nepoužívajte naše lokality
 • Nastavte prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete súbor cookie
 • Nastavte prehliadač, aby odmietal prijať súbory cookie
 • Používajte súhlas s používaním súborov cookies a možnosti kontroly, ktoré ponúka webová lokality spoločnosti Lenovo (ak sú dostupné a ako sa požaduje v príslušných právnych predpisoch)
 • Odstráňte naše súbory cookie po návšteve našej lokality
 • Prehladajte si naše stránky pomocou anonymného režimu vášho prehliadača (nazýva sa ”Inkognito” v prehliadači Chrome, ”InPrivate” v prehliadači Edge, ”Súkromné prehliadanie” v prehliadačoch Firefox a Safari atď.).

Upozorňujeme však, že niektoré webové lokality spoločnosti Lenovo nemusia reagovať na signály Do-Not-Track (nesledovať) odoslané určitými prehliadačmi. Rovnako berte na vedomie, že niektoré funkcie webovej lokality spoločnosti Lenovo nemusia fungovať správne, ak neprijmete súbory cookies.

Ak neviete, ako kontrolovať alebo odstraňovať súbory cookies, alebo ak chcete zrušiť prijímanie určitých cielených reklám na základe histórie prehliadania, odporúčame vám navštíviť stránky http://www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info alebo www.youronlinechoices.eu, kde nájdete podrobné pokyny vrátane pokynov na zrušenie.

Ak sa chcete odhlásiť zo služby Google Analytics for Display Advertisers a/alebo zrušiť prispôsobenú Obsahovú sieť Google, môžete tak urobiť v Správcovi predvolieb reklám spoločnosti Google. Ak chcete zrušiť službu Google Analytics, môžete tiež využiť doplnok Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Informácie o tom, ako vykonať tento postup v prehliadači vášho produktu alebo mobilného zariadenia, nájdete v ponuke pomocníka alebo v návode na používanie vášho prehliadača alebo mobilného zariadenia.

Objekty v lokálnom úložisku

Okrem toho niektoré funkcie webovej lokality spoločnosti Lenovo môžu používať objekty v lokálnom úložisku (LSO), ako napríklad HTML5, poskytované poskytovateľmi služieb a partnermi spoločnosti Lenovo na ukladanie informácií o obsahu a preferencií do vášho zariadenia. Rôzne prehliadače môžu ponúkať svoje vlastné nástroje správy na odstránenie objektov LSO HTML5.

Webové majáky a ďalšie technológie

Niektoré webové lokality spoločnosti Lenovo používajú aj webové majáky alebo iné technológie, napríklad JavaScript, aby lepšie prispôsobili tieto lokality na poskytovanie lepších služieb zákazníkom. Tieto technológie sa môžu používať na viacerých stránkach na lokalitách spoločnosti Lenovo. Keď návštevník tieto stránky navštevuje, generuje sa upozornenie na túto návštevu, ktoré neumožňuje identifikáciu. Toto upozornenie môžeme spracovať my alebo naši poskytovatelia služieb. Tieto webové majáky obvykle pracujú v spojení so súbormi cookie. Ak vypnete súbory cookie, webové majáky a ďalšie technológie budú naďalej rozpoznávať návštevy týchto stránok, no upozornenia, ktoré generujú, nemôžu byť spojené s inými informáciami zo súborov cookie, ktoré neumožňujú identifikáciu, a sú ignorované.

Prispôsobené odkazy URL

Príležitostne môžeme pre určitých návštevníkov webové lokality personalizovať a prispôsobiť. Ak navštívite niektorú z týchto lokalít, môže sa stať, že bude prispôsobená odkazmi na produkty a/alebo služby, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať, na základe vašich predchádzajúcich interakcií so spoločnosťou Lenovo a informácií, ktoré ste nám poskytli. Počas návštevy týchto webových lokalít môžeme získavať informácie o vašej návšteve, aby sme lepšie prispôsobili lokalitu vašim záujmom. Pozvánka na návštevu jednej z týchto webových lokalít môže byť prezentovaná ako prispôsobený odkaz URL v e-maile, upozornenie na registračnej stránke webovej lokality alebo ako reakcia na vaše prihlásenie sa na určitej webovej lokalite.

Predáva spoločnosť Lenovo moje osobné informácie?

Nie, spoločnosť Lenovo osobné informácie nepredáva. Ako sa opisuje v častiach vyššie, spoločnosť Lenovo môže poskytnúť osobné informácie poskytovateľom služieb spoločností Lenovo, ktorí sú tretími stranami, a partnerom, aby mohli poskytovať podporu našim výrobkom a službám alebo poskytovať ďalšie služby spoločnosti Lenovo a jej zákazníkom a používateľom výrobkov. Spoločnosť Lenovo pri tom prijíma primerané kroky na zaistenie, aby títo poskytovatelia služieb a partneri spĺňali naše štandardy spoľahlivej ochrany osobných údajov a silného zabezpečenia. Spoločnosť Lenovo však osobné informácie nepredáva a osobné informácie nepredala počas 12 mesiacov predchádzajúcich 1. februáru 2022. Ak sa spoločnosť Lenovo kedykoľvek rozhodne, že bude osobné informácie predávať, budeme o tom primerane vopred informovať a poskytneme možnosti udelenia súhlasu, ako si vyžaduje príslušný právny predpis.

Prenáša spoločnosť Lenovo moje osobné informácie do zahraničia?

Spoločnosť Lenovo je globálna organizácia s právnymi subjektami, obchodnými postupmi, riadiacimi štruktúrami a technickými systémami, ktoré majú cezhraničný charakter. Preto pokiaľ to právne predpisy dovoľujú, smieme poskytovať vaše osobné informácie v rámci spoločnosti Lenovo (vrátane dcérskych spoločností, pridružených subjektov a materských spoločností), prípadne svojim poskytovateľom služieb a obchodným partnerom, a môžeme ich prenášať do krajín sveta, v ktorých pôsobíme (okrem iného vrátane Spojených štátov amerických a Číny). Naše postupy v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenia majú slúžiť na to, aby zaisťovali ochranu vašich osobných informácií na celom svete bez ohľadu na to, kam sa vaše informácie prenesú alebo kde sa uchovávajú.

Niektoré krajiny majú právne predpisy o ochrane osobných údajov, ktoré nie sú rovnocenné s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov vo vašej krajine a v týchto jurisdikciách by si vaše údaje mohli vyžiadať orgány presadzovania práva. Aj v týchto krajinách bude spoločnosť Lenovo nakladať s informáciami spôsobom opísaným v tomto dokumente a pri prenose a spracúvaní vašich informácií prijme potrebné opatrenia na zaistenie súladu s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.Spoločnosť Lenovo okrem toho v potrebných prípadoch uzavrie medzi spoločnosťami zo skupiny Lenovo alebo s partnermi či poskytovateľmi služieb spoločnosti Lenovo zmluvy, ktorými sa bude riadiť prenos, spracúvanie a ochrana osobných informácií.

Spoločnosť Lenovo používa štandardné zmluvné doložky ako jeden zo spôsobov, ktorý prispieva k uskutočňovaniu prenosov osobných údajov z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojeného kráľovstva a v ich rámci.

Ako dlho si moje osobné informácie ponecháte?

Spoločnosť Lenovo zamýšľa uchovávať informácie vrátane osobných informácií iba tak dlho, ako je potrebné na obchodné alebo iné významné účely, a bezpečne osobné informácie vymazať, keď dôjde k naplneniu týchto účelov použitia. Vaše informácie vrátane osobných informácií budeme uchovávať tak dlho, kým sa bude uplatňovať niektorá z týchto okolností:

 • máte aktívny účet alebo registráciu,
 • Poskytovanie služieb alebo podpory, o ktoré ste mohli požiadať
 • aby sme zaistili požadované funkcie a výkon produktov a webových lokalít spoločnosti Lenovo vrátane povinností podľa našich záruk k produktom,
 • aby sme splnili príslušné právne predpisy vrátane tých na daňové a auditové účely,
 • aby sme vynucovali svoje práva vrátane súdnych sporov a vymáhania pohľadávok.

Ako sú moje informácie chránené?

Pri prenose informácií z našich webových lokalít na naše servery, pri uchovávaní údajov a pri ich poskytovaní tretím stranám používame štandardné technické a organizačné opatrenia. Napríklad pri prenose citlivých informácií používame v prípade potreby šifrovanie, aby boli vaše informácie v bezpečí. Pri poskytovaní vašich informácií tretím stranám prijmeme primerané a náležité kroky na to, aby sme od týchto strán zmluvne požadovali, aby vaše informácie chránili a používali ich zodpovedne.

Pamätajte však, že pri žiadnej webovej lokalite, službe ani prenose údajov nemožno garantovať stopercentnú bezpečnosť. Hoci teda spoločnosť Lenovo prijíma náležité opatrenia na ochranu vašich informácií, nemôže zabezpečiť ani inak zaručiť bezpečnosť našich webových lokalít ani informácií, ktoré nám poskytnete. Ak používate naše webové lokality, robíte to na vlastné riziko.

Ako je to s ochranou osobných údajov môjho dieťaťa?

Naše webové lokality sú určené dospelým a deťom od 16 rokov (alebo od ekvivalentného minimálneho veku v príslušnej jurisdikcii), ktoré majú od svojich rodičov alebo zákonných zástupcov dovolené tieto webové lokality používať. Spoločnosť Lenovo sa cielene nesnaží získavať osobné informácie o deťoch do 16 rokov. Jednotlivci mladší ako 16 rokov by spoločnosti Lenovo nemali poskytovať žiadne osobné informácie.

Ak spoločnosť Lenovo zistí, že spoločnosti Lenovo poskytlo informácie dieťa vo veku do 16 rokov (alebo do ekvivalentného minimálneho veku v príslušnej jurisdikcii), urobí náležité kroky, aby sa tieto informácie čo najskôr vymazali, a nepoužije ich na žiadne účely. Spoločnosť Lenovo nabáda rodičov, aby sa aktívne zaujímali o to, ako ich deti používajú interaktívne zdroje, a poučili ich o možných rizikách spojených s poskytovaním osobných informácií o sebe.

Aké mám práva, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov?

Z platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov vám môže vyplývať právo kontrolovať, ako používame a spracúvame vaše osobné informácie. Môže ísť o právo i) požiadať o prístup k vašim osobným informáciám a vyžiadať si ich kópiu, ii) požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných informácií, iii) namietať proti spracúvaniu vašich osobných informácií, iv) obmedziť spracúvanie vašich osobných informácií alebo zakázať akýkoľvek predaj vašich osobných informácií a v) právo na prenosnosť údajov. V prípadoch, keď používame vaše osobné informácie na základe vášho súhlasu, máte takisto právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, hoci to nebude mať vplyv na to, ako sme vaše osobné informácie použili pred odvolaním súhlasu. Navyše môžete mať možnosť prezrieť si, opraviť alebo vymazať určité osobné informácie prostredníctvom vášho účtu Lenovo, ak taký máte.

Ak si chcete uplatniť svoje práva spôsobom opísaným vyššie, pošlite žiadosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov. Takýmito žiadosťami sa budeme zaoberať, odpovieme na ne a budeme na ich základe konať v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Upozorňujeme, že pred tým, ako vám udelíme prístup k vašim osobným informáciám alebo inak splníme vašu žiadosť, prijmeme kroky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a našimi štandardmi v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenia s cieľom overiť vašu identitu. Ak máte účet Lenovo, vašu identitu môžeme overiť tak, že budeme požadovať, aby ste sa prihlásili do svojho účtu. Ak nemáte účet Lenovo a my nemáme uloženú vašu e-mailovú adresu, môžeme od vás požadovať ďalšie obmedzené informácie na overenie vašej identity. Upozorňujeme, že ak nemáte účet Lenovo, nemáme uloženú vašu e-mailovú adresu alebo nedokážeme overiť vašu identitu v našich záznamoch, môžeme splnenie vašej žiadosti odmietnuť.

Na predloženie žiadosti vo svojom mene podľa tejto časti môžete použiť aj oprávneného zástupcu. Ak sa rozhodnete, že takúto žiadosť predloží vo vašom mene oprávnený zástupca, spoločnosť Lenovo bude vyžadovať: i) aby ste oprávnenému zástupcovi na to dali písomné povolenie a ii) aby váš zástupca overil svoju identitu priamo u spoločnosti Lenovo. Spoločnosť Lenovo môže odoprieť splnenie žiadosti zástupcu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa.

Okrem toho máte právo kedykoľvek adresovať otázky alebo sťažnosti príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajov.

Ako môžem kontaktovať program na ochranu osobných údajov spoločnosti Lenovo?

Ak si chcete uplatniť svoje práva, ako sa opisuje vyššie, odošlite žiadosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov.

Ak máte ďalšie otázky o tomto vyhlásení o používaní osobných údajov, môžete kontaktovať spoločnosť Lenovo na e-mailovej adrese privacy@lenovo.com alebo prostredníctvom pošty USA či inými prostriedkami na tejto adrese:

Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Ďalšie informácie o službách zákazníkom spoločnosti Lenovo vrátane telefonického a chatového kontaktu možno nájsť na stránke www.lenovo.com/contact.

Informácie o tomto vyhlásení

Na čo sa toto vyhlásenie vzťahuje

Vaše osobné údaje sú pre spoločnosti Lenovo a Motorola dôležité.

Toto vyhlásenie o používaní osobných údajov sa vzťahuje na údaje získané prostredníctvom softvéru a služieb poskytovaných spoločnosťou Lenovo a jej pridruženými spoločnosťami vrátane spoločnosti Motorola Mobility LLC (ďalej len ”Motorola”) (spoločne ďalej len ”Lenovo”) a dostupných na použitie vo výrobkoch Lenovo vrátane osobných počítačov, tabletov, pracovných staníc, smartfónov, inteligentných kancelárskych zariadení, náhlavných súprav virtuálnej alebo rozšírenej reality a zariadení internetu vecí (IoT) (spoločne ďalej len ”výrobky Lenovo”). Toto vyhlásenie sa vzťahuje aj na softvér Lenovo, ktorý môžete používať vo výrobkoch alebo zariadeniach iných ako Lenovo. V tomto vyhlásení o používaní osobných údajov sa opisujú postupy týkajúce sa informácií v prípade výrobkov Lenovo vrátane toho, aké typy informácií sú zhromažďované, ako spoločnosť Lenovo informácie využíva a na aké účely, komu informácie poskytuje a ako spoločnosť Lenovo informácie chráni. Okrem iného sa v ňom opisujú aj vaše možnosti, pokiaľ ide o použitie, opravu a odstránenie vašich osobných informácií a prístup k nim.

V súlade s regionálnymi právnymi predpismi a požiadavkami môžeme mať pre niektoré výrobky samostatné vyhlásenia o používaní osobných údajov. Takéto vyhlásenia o používaní osobných údajov predstavujú doplnkové vyhlásenia k tomuto vyhláseniu a majú byť v súlade so zásadami a postupmi na ochranu súkromia spoločnosti Lenovo opísanými v tomto dokumente.

Na čo sa toto vyhlásenie nevzťahuje

Spoločnosť Lenovo takisto zhromažďuje osobné údaje prostredníctvom webových lokalít spoločnosti Lenovo a iných zdrojov. Ak chcete zistiť viac o našich postupoch používania osobných údajov na webovej lokalite, pozrite si naše vyhlásenie o používaní osobných údajov na webovej lokalite. Toto vyhlásenie sa navyše nevzťahuje na výrobky a služby, ktoré poskytuje Infrastructure Solutions Group (ISG, predtým Lenovo Data Center Group (DCG)), na skupinu Service & Solutions Group (SSG) spoločnosti Lenovo, na výrobky a služby poskytované spoločnosťou Lenovo Software (známou aj ako Stoneware, Inc.) ani na softvér a iné služby tretích strán, ktoré si nainštalujete do svojich výrobkov Lenovo alebo ich prostredníctvom týchto výrobkov navštevujete. Toto vyhlásenie sa navyše nevzťahuje ani na určité výrobky, ktoré spoločnosť Lenovo licencovala iným spoločnostiam vrátane jej pridružených spoločností.

Zmeny v tomto vyhlásení

Ak v tomto vyhlásení niečo zmeníme, sprístupníme predchádzajúcu verziu (verzie), aby ste videli, kedy k zmenám došlo a čo sa zmenilo. Ak v tomto vyhlásení urobíme podstatné zmeny, upozorníme vás na to prostredníctvom oznámenia na webovej lokalite spoločnosti Lenovo, v rámci príslušného výrobku alebo softvéru Lenovo alebo e-mailom (odoslaným na e-mailovú adresu uvedenú vo vašom účte), a to ešte predtým, než zmeny nadobudnú účinnosť. V prípade, keď si to od nás vyžadujú príslušné právne predpisy o ochrane osobných údajov, vyžiadame si aj váš súhlas s akýmikoľvek podstatnými zmenami, ktoré ovplyvnia to, ako vaše osobné údaje používame alebo prenášame. Túto stránku by ste si mali priebežne pozerať, aby vám neušli aktuálne informácie o našich postupoch používania osobných údajov.

Naše vyhlásenie o používaní osobných údajov bolo nedávno aktualizované.

Pozrite si predchádzajúcu verziu.

Podpora viacerých používateľov

Upozorňujeme, že používatelia v roli hostí a sekundárni používatelia Produktov Lenovo s podporou viacerých používateľov nemusia mať rovnaké možnosti, pokiaľ ide o ovládanie nastavení, povolení a volieb súvisiacich so zhromažďovaním, používaním a zdieľaním informácií, aké môže mať primárny používateľ.

Aké informácie spoločnosť Lenovo získava, ako sa tieto informácie používajú a poskytujú sa nejaké osobné informácie tretím stranám?

Spoločnosť Lenovo zhromažďuje informácie o vás a vašich produktoch Lenovo a používa tieto informácie na to, aby vaše produkty Lenovo fungovali čo najlepšie a aby ste ich čo najlepšie využili.

Spoločnosť Lenovo nepoužíva ani nezverejňuje citlivé osobné údaje spotrebiteľov na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené v sekcii 7027(m) kalifornského zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov. Spoločnosť Lenovo nepoužíva citlivé osobné informácie na odvodzovanie charakteristík spotrebiteľov.

Upozorňujeme, že ak nám za určitých okolností v prípade potreby neposkytnete osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytnúť výrobky, pripojené služby, zážitky alebo funkcie Lenovo, o ktoré ste požiadali. Nižšie je opísané, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame informácie o vás alebo vašom produkte v určitých kontextoch. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môžu údaje získavať a používať konkrétne aplikácie, pozrite si časti tohto vyhlásenia s názvom ”Aplikácie Lenovo” a ”Aplikácie Motorola”.

Váš používateľský profil

Váš používateľský profil môže pozostávať z informácií vrátane osobných informácií, ktoré sme na dobrovoľnom základe mohli zhromaždiť od vás pri interakcii so spoločnosťou Lenovo, napríklad pri použití určitých častí našich webových lokalít, vášho Lenovo ID, účtu MyAccount, Passport alebo Motorola ID, pri vašom kontakte s našimi zástupcami pre služby zákazníkom, pri registrácii produktov Lenovo, ako aj z určitých produktov a služieb Lenovo, ktoré používate. Váš používateľský profil umožňuje spoločnosti Lenovo:

 • poskytnúť určitým produktom a službám Lenovo informácie, ktoré potrebujú na fungovanie,
 • riešiť problémy, ktoré môžete mať s produktom, službou alebo webovou lokalitou Lenovo,
 • navrhovať spôsoby, ako zlepšiť fungovanie vašich produktov, služieb a našich webových lokalít Lenovo,
 • poskytovať vám novinky, aktuality a informácie o vašich produktoch a službách Lenovo a
 • ak sa rozhodnete prijímať marketingové oznámenia, poskytnúť vám informácie o ďalších produktoch alebo službách Lenovo, o ktoré by ste mohli mať záujem.

V nasledujúcich častiach sa podrobnejšie opisuje, aké typy informácií môže obsahovať používateľský profil, akým spôsobom spoločnosť Lenovo tieto informácie používa, či tieto informácie poskytuje tretím stranám a aké možnosti môžete mať k dispozícii, pokiaľ ide o tieto informácie.

Lenovo ID, Motorola ID a registrácia výrobku Lenovo

Keď sa rozhodnete vytvoriť si identifikátor Lenovo ID, Motorola ID, zaregistrovať si svoj produkt Lenovo alebo si vytvoriť účet prostredníctvom MyAccount alebo Passport, budeme získavať informácie vrátane osobných informácií o vás a vašich produktoch Lenovo. Na vašu identifikáciu používame identifikátory Lenovo ID alebo Motorola ID a súvisiacu registráciu a informácie o účte, a to aj v prípade, keď používate určité naše softvérové aplikácie (ako je Lenovo Vantage) a naše interaktívne služby (ako sú naše online obchody a lokality so zákazníckou podporou).

Ak sa rozhodnete vytvoriť si identifikátor Lenovo ID alebo Motorola ID alebo si zaregistrovať svoje výrobky, budeme od vás potrebovať určité informácie, ako je meno, adresa, e-mailová adresa, jazyk, región/krajina, typ/model výrobku, sériové číslo výrobku, dátum registrácie výrobku a aktivačné údaje vášho operačného systému. Tieto informácie použijeme na správu vášho účtu alebo profilu, na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali, a na zasielanie oznámení vrátane marketingových správ, ktoré ste sa rozhodli prijímať od spoločnosti Lenovo. Informácie, ktoré spoločnosť Lenovo získa a uchováva na tieto účely, môže poskytnúť svojim poskytovateľom služieb, aby mohli poskytovať služby dátového hostingu, spracúvania údajov a marketingové služby spoločnosti Lenovo a v jej mene.

Svoje heslo Lenovo ID si môžete zmeniť alebo svoj účet Lenovo ID deaktivovať na adrese account.lenovo.com, keď prejdete na položku ”My Profile” (Môj profil), alebo môžete poslať žiadosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov spoločnosti Lenovo. Svoj účet Motorola ID môžete spravovať na adrese accounts.motorola.com alebo môžete poslať žiadosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov spoločnosti Motorola.

Funkcie a používanie produktu

Určité produkty, softvér a služby Lenovo automaticky získavajú a uchovávajú nevyhnutné informácie o výkone na účel prevádzky. Súčasťou týchto informácií sú identifikátory produktu a zariadenia, technické údaje a iné neosobné informácie. Časť týchto informácií môže byť prenesená na servery spoločnosti Lenovo. Pri používaní vašich produktov Lenovo sa budú automaticky získavať aj základné informácie o inštalácii aplikácie. Ide napríklad o informáciu, či je aplikácia vo vašom produkte Lenovo nainštalovaná alebo povolená.

Informácie o používaní, ktoré na tento účel získavame, vás ani vaše výrobky Lenovo priamo neidentifikujú, ak ste sa vo svojich výrobkoch Lenovo nerozhodli povoliť určité služby, ako napríklad ”Rozšírená podpora zariadenia” alebo funkciu ”Pomoc pri zlepšovaní výrobkov” opísanú ďalej alebo ste nesúhlasili s prijímaním marketingových informácií od spoločnosti Lenovo.

Tieto informácie o používaní softvéru využívame na analýzu výkonu aplikácií Lenovo, na vývoj zlepšení pre nasledujúce verzie, ako aj na zasielanie oznámení týkajúcich sa služieb a podpory (napr. nemarketingových). Tieto informácie môžeme poskytnúť svojim poskytovateľom služieb, ako sú partneri v oblasti dátového hostingu, spracúvania údajov a vývoja softvéru, ktorí poskytujú podporu produktov Lenovo.

Ak chcete toto zhromažďovanie informácií deaktivovať, môžete tak urobiť v nastaveniach ochrany osobných údajov v rámci konkrétneho výrobku alebo aplikácie. Ak chcete deaktivovať zhromažďovanie určitých informácií o používaní softvéru, môžete si otvoriť aplikáciu nastavení výrobku Lenovo a vypnúť zhromažďovanie štatistík používania (alebo možnosť/prepínač s podobným znením) alebo odinštalovať konkrétnu aplikáciu v ovládacom paneli zariadenia alebo prostredníctvom ponuky nastavení.

Aktualizácie vášho softvéru

Automaticky získavame určité obmedzené informácie, pri ktorých nie je možná osobná identifikácia, o vašich produktoch Lenovo s cieľom určiť, či používate softvér v najaktuálnejšej verzii, poskytnúť vám jeho aktualizácie (vrátane bezpečnostných aktualizácií), vyvíjať nové produkty a funkcie softvéru a odstraňovať problémy, aby vaše produkty Lenovo fungovali bezproblémovejšie a efektívnejšie.

Rozšírená podpora zariadenia a pomoc pri zlepšovaní našich výrobkov a služieb

Môžete sa rozhodnúť, že nám poskytnete ďalšie informácie o spôsobe, akým používate výrobky a softvér Lenovo, a to tak, že vo svojom výrobku Lenovo povolíte ”Rozšírená podpora zariadenia”, ”Pomoc pri zlepšovaní výrobkov”, ”Program používateľských skúseností” alebo podobnú funkciu.du

Pomocou aplikácie ”Rozšírená podpora zariadenia” v zariadeniach Motorola nám môžete poskytovať ďalšie informácie o tom, ako používate svoje zariadenie, aby sme vám mohli poskytnúť efektívnejšiu alebo posilnenú zákaznícku podporu vrátane riešenia problémov šitého na mieru alebo podobných služieb podpory. V zariadeniach Motorola môžete vybrať možnosť ”Rozšírená podpora zariadenia” pri nastavení alebo v Nastavenia. Ak si to želáte, neskôr môžete toto nastavenie vypnúť.

Môžete sa takisto rozhodnúť poskytnúť nám ďalšie informácie o spôsobe, akým používate výrobky a softvér Lenovo, aby ste nám pomohli zlepšovať výrobky Lenovo. Možnosť ”Pomoc pri zlepšovaní výrobkov” bežne nájdete pri nastavovaní alebo v nastaveniach svojho výrobku alebo aplikácie Lenovo. Ak sa rozhodnete, že nechcete spoločnosti Lenovo povoliť zbierať informácie na ”Pomoc pri zlepšovaní výrobkov”, môžete túto možnost zberu údajov z tohoto výrobku vypnúť v nastaveniach výrobku Lenovo alebo v príslušnej aplikácii (napr. Lenovo Vantage), alebo môžete príslušnú aplikáciu odinštalovať.

K typom informácií, ktoré od vás alebo z vašich výrobkov Lenovo môžeme v tomto kontexte získavať, môže patriť sériové číslo, ID alebo číslo IMEI vášho výrobku Lenovo, typ/model výrobku, IP adresa, informácie o používaní výrobku Lenovo a telefónne číslo spojené so smartfónom Lenovo alebo Motorola. Súčasťou týchto informácií o používaní môžu byť informácie o tom, ako svoj výrobok Lenovo a jeho komponenty používate, napr. o používaní prístrojov a fungovaní systému.

V kontexte počítačov Lenovo sú tieto informácie uchovávané vo formáte, ktorý neumožňuje identifikáciu osôb, pokiaľ sa nerozhodnete, že chcete, aby vás spoločnosť Lenovo kontaktovala. V kontexte smartfónov Lenovo a Motorola údaje z ”Rozšírená podpora zariadenia” a ”Pomoci pri zlepšovaní výrobkov” slúžia na identifikáciu používateľa alebo zariadenia.

Takéto informácie sa môžu použiť na:

 • identifikáciu výkonnostných trendov výrobkov a softvéru Lenovo,
 • riešenie problémov s vaším výrobkom alebo softvérom Lenovo,
 • vývoj nových funkcií výrobkov v budúcich modeloch,
 • zabezpečenie celkovo lepšej používateľskej skúsenosti,
 • zasielanie nemarketingových oznámení týkajúcich sa služby a podpory k vášmu výrobku Lenovo.

Spoločnosť Lenovo používa poskytovateľov služieb dátového hostingu a spracúvania údajov na podporu spoločnosti Lenovo pri týchto ”Rozšírená podpora zariadenia”, ”Pomoci pri zlepšovaní výrobkov” a súvisiacich činnostiach.

Aplikácie Lenovo a Motorola – ďalšie podrobnosti

V nasledujúcich častiach sa opisuje spôsob, akým môžu s vašimi informáciami nakladať určité softvérové aplikácie Lenovo a Motorola. Upozorňujeme, že v tomto opise sa nemusia uvádzať všetky aplikácie Lenovo alebo Motorola dostupné pre váš produkt Lenovo alebo vo vašom produkte Lenovo. Navyše nie všetky produkty Lenovo podporujú všetky aplikácie Lenovo alebo Motorola a k dispozícii môžete mať rôzne aplikácie Lenovo alebo Motorola, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od toho, ktoré produkty Lenovo vlastníte a kde sa nachádzate. Niektoré aplikácie opísané nižšie sa už môžu nachádzať vo vašom produkte Lenovo alebo môžu byť k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom online obchodu so softvérom alebo s aplikáciami.

Aplikácie Lenovo

Lenovo Welcome

Lenovo Welcome je aplikácia v rámci zariadenia, ktorá víta nových používateľov výrobkov Lenovo vrátane počítačov. Približne do 24 hodín od nastavenia určitých výrobkov Lenovo sa spustí aplikácia Lenovo Welcome, aby vás usmernila pri používaní výrobku Lenovo vrátane funkcií vášho výrobku Lenovo, predstavila vám aplikáciu Lenovo Vantage (opísanú nižšie), zobrazila vám špeciálne ponuky od spoločnosti Lenovo a jej partnerov dostupné pre používateľov, ktorí sa ich rozhodnú prijať, a mnoho ďalšieho. Spoločnosť Lenovo na tieto účely prostredníctvom aplikácie Lenovo Welcome získava iba základné metriky a informácie o zariadení a aplikáciách (ktoré neumožňujú identifikáciu osôb).

Lenovo Vantage

Lenovo Vantage (nahrádza Lenovo Companion) je aplikácia, ktorá udržuje vaše zariadenie v prevádzke a pomáha vám lepšie využiť váš počítač alebo tablet. Na tabletoch Lenovo Lenovo Vantage aplikácia Lenovo Vantage nahradila aplikáciu Tablet Centre a poskytuje základné informácie o zariadení, napríklad o zostávajúcom úložnom priestore. Medzi vlastnosti a funkcie Lenovo Vantage na počítačoch patria nasledovné:

 • Prispôsobte svoj počítač a tablet tomu, ako ho používate, pomocou ovládacích prvkov nastavenia hardvéru.
 • Prístup k Lenovo Migration Assistant, aplikácii, ktorá presúva súbory a nastavenia z jedného počítača do druhého (opísaná nižšie).
 • ochrana vášho počítača a aktualizácia dôležitého systémového softvéru a ovládačov,
 • hodnotenie zdravia systému a diagnostika vášho zariadenia,
 • Prístup k funkcii Lenovo Smart Performance, službe od spoločnosti Lenovo určenej na zaistenie oprávnení a výkonu, ktorá zabezpečuje automatickú opravu problémov, ktoré môžu ohrozovať výkon počítača.
 • prístup k používateľskej príručke k systému a podpora,
 • objavenie ďalších zábavných a užitočných aplikácií,
 • Pozrite si príslušenstvo kompatibilné s vaším zariadením.
 • prijímanie ponúk týkajúcich sa produktov a služieb Lenovo, ako aj iných produktov a služieb,
 • Skontrolujte záruku, získajte aktualizácie a požiadajte o podporu.
 • poskytovanie užitočných tipov a noviniek o najnovších technológiách vďaka článkom spoločnosti Lenovo,
 • Bezpečne pristupujte k online Wi-Fi pomocou pokročilých algoritmov a bezpečnostných údajov získaných pomocou crowdsourcingu, ktoré vás včas upozornia na rizikové siete, aby ste mohli vytvárať bezpečné pripojenia.
 • Služba Lenovo Smart Lock prevádzkovaná spoločnosťou Absolute® je bezpečnostné riešenie na báze cloudu, ktoré pomáha lokalizovať, uzamknúť, zabezpečiť a obnoviť vaše ukradnuté zariadenie a poskytuje vám úplnú kontrolu nad vašimi osobnými údajmi.
 • Nástroj bezpečnostných odporúčaní obsahuje balík bezpečnostných nástrojov odporúčaných spoločnosťou Lenovo a preverených odborníkmi na zabezpečenie,
 • Prispôsobte, optimalizujte a monitorujte hardvérové komponenty vo vašich herných zariadeniach.
 • Stiahnite si a nainštalujte, znova získajte alebo obnovte softvér, na ktorý má zariadenie nárok.

Aplikácia Lenovo Vantage bude získavať identifikátory vášho počítača/tabletu, ako aj údaje o udalostiach a používaní, ako sú informácie o funkciách systému, použití aplikácie a podpore. Ak si navyše vo svojom počítači nastavíte automatické aktualizácie podľa miesta alebo dostupnosti siete, aplikácia Lenovo Vantage bude získavať zodpovedajúce údaje, ako sú informácie o sieti Wi-Fi a VPN, s cieľom bezproblémovo aktualizovať váš systém. Tieto informácie sa budú uchovávať vo vašom počítači a údaje o vašom používaní aplikácie Lenovo Vantage sa môžu poskytnúť spoločnosti Lenovo len v prípade, že s takýmto zberom údajov budete súhlasiť. Spoločnosť Lenovo tieto informácie neposkytuje externým subjektom okrem poskytovateľov služieb dátového hostingu a spracúvania údajov, ktorých môže Lenovo z času na čas použiť. V prípade tabletov môže aplikácia Lenovo Vantage Lenovo Vantage pristupovať k určitým povoleniam zariadenia, napríklad môže čítať stav prihlásenia používateľa Lenovo ID (synchronizovaný so stavom nastavenia), informácie o úložnom priestore, používaní aplikácie, čase používania obrazovky a ďalšie informácie, napríklad sériové číslo zariadenia, Lenovo ID, krajina a jazyk. Notifikácie typu push môžete vypnúť v Nastavenia.

Lenovo Smart Privacy Services

Inteligentný softvér Lenovo Smart Privacy Services (LSPS) od spoločnosti Aura vám umožní zlepšiť vašu ochranu súkromia počas surfovania, prehliadania a nakupovania online. Ak sa rozhodnete Lenovo Smart Privacy povoliť, získate vďaka nemu tieto funkcie:

 • Privacy Scan” je služba LSPS, ktorá v zariadení Lenovo vyhľadá prihlasovacie údaje a na ich základe pátra po znakoch toho, že boli vaše osobné údaje (informácie o účtoch vo forme e-mailu) zverejnené prípadným nezákonným spôsobom na dark webe. Svoje zistenia vykáže v čiastočne šifrovanej správe, ktorú možno v úplnom znení zobraziť len na základe overeného e-mailu.
 • Monitor” je služba v rámci LSPS, ktorá monitoruje, či nedochádza k úniku vašich osobných informácií a pomáha tieto informácie odstraňovať/odhlasovať zo známych marketingových databáz a od sprostredkovateľov údajov.
 • Control” je služba v rámci LSPS, ktorá umožňuje využívať osobnú VPN a zabránenie sledovania.
 • Vault” je služba v rámci LSPS, ktorá zhromažďuje a ukladá vaše osobné údaje, dopĺňa ich do webových formulárov a šifruje a dešifruje vaše osobné informácie.

Ak sa rozhodnete povoliť softvér LSPS, na účely poskytovania jeho funkcií spoločnosť Aura zhromaždí niektoré vaše osobné informácie vrátane vašej e-mailovej adresy, používateľského mena a hesla pre účet, platobných informácií, IP adresy a niektorých ďalších údajov o zariadení a výkone. Osobné informácie, ktoré spoločnosť Aura zhromaždí v mene spoločnosti Lenovo na účely hosťovania a podpory softvéru LSPS, sa v šifrovanej podobe uložia lokálne, ako aj v podnikovom dátovom systéme spoločnosti Aura. Okrem toho spoločnosť Lenovo prostredníctvom LSPS zhromažďuje základné informácie (pri ktorých nie je možná osobná identifikácia) o zariadení a aplikácii a metriky. Ak chcete o LSPS získať viac informácií, pozrite si oznámenie o ochrane osobných údajov v Lenovo Smart Privacy Services od spoločnosti Aura, na ktoré nájdete prepojenie v aplikácii LSPS.

Lenovo Display Plus

Prostredníctvom služby Lenovo Display Plus môžu používatelia vo svojom počítači ukladať a spúšťať bežne používané rozloženia. Rozloženie je organizácia okien, ktoré má používateľ v počítači otvorené. Používatelia môžu rýchlo prepínať medzi rôznymi uloženými rozloženiami, ako je napríklad rozloženie pri prezentácii, herné rozloženie atď. Displays Plus funguje na základe rozpoznávania lokálne uložených aplikácií a súborov a pamätá si orientáciu a organizáciu spravovania okien. Display Plus zároveň dokáže rozpoznať súbory a aplikácie, ktoré sú aktuálne otvorené v počítači. Zhromažďujeme pritom len základné informácie o softvéri, ako sú číslo verzie, aby sme vám mohli poskytnúť aktualizovanú verziu.

Lenovo Smart Appearance

Lenovo Smart Appearance je aplikácia založená na umelej inteligencii, ktorá slúži na vylepšenie fungovania video konferencií. Funguje ako virtuálny ovládač, ktorý dokážu načítať viaceré konferenčné aplikácie a klienti na online vyučovanie alebo živé streamovanie. Táto aplikácia pomáha používateľom vylepšiť efekty kamery, najmä v prípade video konferencií. Poskytuje viacero funkcií, napríklad inteligentnú konfiguráciu rysov tváre, rozmazanie pozadia, korekciu očného kontaktu, rámovanie tváre, korekciu osvetlenia a ďalšie efekty, pri ktorých sa využíva kamera. Zhromažďujeme údaje o metrikách a spôsoboch využívania aplikácie s cieľom vylepšovať tento softvér, ktorý možno zapnúť v aplikácii Nastavenia. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje.

Lenovo Aware

Lenovo Aware je softvér prevádzkovaný lokálne v počítači Lenovo, ktorý lokálne spracúva video streamy v reálnom čase. S povolením používateľa využíva prístup k zabudovanej kamere, analyzuje stav používateľa a poskytuje funkcie ako pripomenutie prestávky, detekcia vzdialenosti, detekcia polohy pri sedení, detekcia pozornosti, detekcia únavy atď. Lenovo Aware umožňuje flexibilnú úpravu nastavení tak, aby spĺňali potreby definované používateľom vrátane režimu pre mladých a všeobecného režimu, úpravy citlivosti pripomenutí, rôznych nastavení prahov atď. Okrem toho softvér Lenovo Aware poskytuje aj štatistiky o tom, koľko času používateľ strávil za počítačom, o polohe pri sedení a iné funkcie, podľa ktorých sa môže používateľ zariadiť. Lenovo Aware nezhromažďuje žiadne osobné ani používateľské údaje. Všetky obrázky sa spracúvajú lokálne. Spoločnosť Lenovo zhromažďuje iba metriky a prístrojové údaje, napr. údaje o zapnutí funkcie, všeobecné štatistiky, čas používania softvéru, prísnosť nastavenia funkcií a pod. na účely zlepšenia kvality softvéru.

Lenovo Migration Assistant

Lenovo Migration Assistant (LMA) je nástroj, ktorý pomáha pri presúvaní súborov a uľahčuje nastavenie nového počítača. LMA sa spúšťa cez aplikáciu Lenovo Vantage a pomocou vášho pripojenia Wi-Fi vám umožní odoslať súbory z jedného počítača do druhého. Do aplikácie LMA sa môžete prihlásiť na oboch počítačoch so svojím účtom Lenovo ID. S cieľom poskytnúť túto funkciu bude mať aplikácia LMA prístup k verzii vášho operačného systému, verzii softvéru .NET framework, značke počítača, značke sieťového adaptéra a frekvencii Wi-Fi. Pri presune vašich súborov pomocou aplikácie LMA spoločnosť Lenovo nezískava ani neuchováva žiadne informácie, pri ktorých by bola možná osobná identifikácia, ani vaše súbory. Spoločnosť Lenovo však získava určité základné údaje a metriky spojené so zariadením a aplikáciou (pri ktorých nie je možná osobná identifikácia). Na podporu týchto činností môže spoločnosť Lenovo použiť poskytovateľov služieb dátového hostingu a spracúvania údajov.

Ak sa tak rozhodnete, aplikácia LMA vám môže poskytnúť aj možnosť použiť ako službu na ukladanie súborov službu Dropbox. Ďalšie informácie o postupoch používania osobných údajov nájdete vo vyhlásení o používaní osobných údajov a podmienkach používania služby Dropbox.

Lenovo System Health Manager

Aplikácia Lenovo System Health Manager používateľom umožňuje monitorovať zdravie ich počítačov, optimalizovať výkon a robiť opatrenia na zabránenie problémom. Na účel poskytnutia tejto funkcie bude aplikácia analyzovať určité základné informácie o zariadení a aplikácii (pri ktorých nie je možná osobná identifikácia), ako je udalosť, číslo verzie systému Windows, BIOS, verzia zabudovaného ovládača a ovládača zariadenia. Ak sa to používateľ rozhodne povoliť, spoločnosť Lenovo bude získavať aj anonymné štatistiky o používaní vrátane informácií o spotrebe energie systému a pravdepodobnom dôvode prípadných problémov spojených s napájaním.

Legion Arena

Legion Arena je správca knižnice hier, ktorý agreguje celú hernú knižnicu používateľa do jednej aplikácie. Používatelia tak môžu cez službu Legion Arena spravovať hry z obľúbených herných platforiem ako Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass a ďalších. Môžu si pozrieť podrobný opis každej hry v knižnici, obľúbené hry, ktoré hrajú všetci používatelia a získať prístup k exkluzívnym odmenám a darčekom. Spoločnosť Lenovo nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ani žiadne údaje nezdieľa s ostatnými. Okrem toho spoločnosť Lenovo nie je partnerom žiadnej zo spomínaných platforiem ani s nimi nemá žiadne väzby.

deteguje, či sú dostupné aktualizácie pre nainštalované aplikácie v určitých tabletoch Lenovo a zobrazuje tipy na aktualizáciu. Na účely poskytovania tejto funkcie potrebuje zistiť aplikácie nainštalované v zariadení a získať sériové číslo zariadenia a číslo verzie softvéru.

Advanced features (funkcie AI Experience Center/Lab)

Aplikácia Advanced features (nahradila aplikáciu AI Experience Center) pre tablety zahŕňa funkcie ako odomknutie tvárou, odomknutie odtlačkom prsta a Wonder Experience Center (inteligentné pripomienky scény). Inteligentné pripomienky scény môžu predĺžiť zapnutie obrazovky v prípade, že zariadenie zistí tvár pred obrazovkou a práve sa chystá vypnúť obrazovku. Funkcia aktivácie priblížením aktivuje obrazovku, ak zariadenie zaznamená tvár približujúcu sa k zamknutej obrazovke. Pripomienka vzdialenosti môže používateľovi pripomenúť dodržiavanie dostatočnej vzdialenosti pri prezeraní, ak zariadenie zistí, že tvár používateľa je príliš blízko obrazovky. Globálne skrášlenie videa môže povoliť filtre a efekty rozmazaného pozadia vo videohovoroch prostredníctvom aplikácií tretích strán. Na poskytnutie tejto funkcie aplikácia Advanced features získava prístup ku kamere zariadenia. Kamera rozpoznáva iba stav používateľa pred zariadením. Všetky používateľské údaje sa spracúvajú lokálne a nedostanú sa mimo zariadenia.

Cloudový priečinok

Cloudový priečinok (t. j. ”Apps for You”) je na mieru vytvorená funkcia spúšťača, ktorá odporúča aplikácie. Tieto odporúčania zobrazujú iba ikony aplikácií, ktoré sa neukladajú ani nesťahujú, a môžu sa kedykoľvek aktualizovať. Cloudový priečinok získava Google Advertising ID (GID), informácie o zobrazeniach a kliknutiach na ikony, a tiež neosobné údaje, napríklad informácie o verzii softvéru. Odporúčania môžete vypnúť v Nastavenia.

Aplikácie Motorola

Fotoaparát

Aplikácia Fotoaparát od spoločnosti Motorola vám umožňuje:

 • Označovať fotografie a videá pridaním informácií o polohe. Keď zdieľate označené fotografie s inými osobami, zdieľajú sa s nimi aj informácie o polohe. Ak sa rozhodnete pridať do svojich fotografií a videí geografickú značku, aplikácia vám na základe týchto informácií pomôže usporiadať vaše snímky. Spoločnosť Lenovo iným spôsobom tieto informácie o polohe nezískava, neuchováva ani neposkytuje.
 • Spustiť aplikáciu bez dotyku obrazovky použitím kontextových údajov získaných zo senzorov na zisťovanie gesta spustenia.
 • Zachytávať lepšie snímky pomocou zisťovania tvárí a iných analytických údajov o tom, čo sa nachádza vo vašom hľadáčiku, aby ste dosiahli ten najlepší záber, pričom k tomu môže dôjsť pred alebo po stisnutí spúšte. Najlepšiu snímku môžete porovnať s pôvodnou snímkou, ktorú ste zachytili, a vybrať si, ktoré zábery si ponecháte. Informácie o zisťovaní tvárí zostanú vo vašom telefóne a neodosielajú sa spoločnosti Motorola ani sa neposkytujú externým subjektom.

Na pomoc pri riešení problémov s výkonom uloží fotoaparát údaje o kvalite snímky do metaúdajov fotografií.

Pomocník

Pomocník (predtým Moto Pomocník) používateľom poskytuje tieto funkcie:

 • informácie o tom, ako používať váš telefón Motorola a riešiť problémy,
 • Moto Care – kontrola stavu záruky zariadenia, nákup predĺženej záruky a ochrana v prípade nehody (iba USA),
 • diagnostika zariadenia – kontrola fungovania hardvérových komponentov vrátane batérie, dotykovej obrazovky, reproduktorov, fotoaparátov, Wi-Fi a senzorov,
 • Kontaktujte nás – možnosti kontaktovania podpory vrátane chatu (iba pri niektorých modeloch), e-mailu (iba pri niektorých modeloch), sociálnej siete Twitter, aplikácie Messenger (iba India a USA), aplikácie WhatsApp (iba India), a prístupu na používateľské fóra (angličtina, španielčina a portugalčina).
 • servisné strediská – vyhľadajte si servisné strediská vo svojom okolí (iba India).

V prípade použitia aplikácie Device Help spoločnosť Motorola môže získavať sériové číslo produktu, identifikátor IMEI alebo iný identifikátor zariadenia, IP adresu, adresu MAC, informácie o používaní produktu, informácie o výkone aplikácie a, ak sa použije funkcia Moto Care alebo Kontaktujte nás, používateľské meno a kontaktné informácie. Spoločnosť Motorola môže využívať poskytovateľov služieb dátového hostingu, spracúvania údajov a služieb zákazníkom s cieľom podporiť služby zákazníkom spoločnosti Motorola a činnosti aplikácie Device Help.

Digital TV

V podporovaných krajinách prináša aplikácia Digital TV od spoločnosti Motorola vysielanie televízneho obsahu v mobilnom zariadení spolu s dodatočnou podporou Elektronického sprievodcu programov (EPG) a technológie Ginga pre väčšiu interaktivitu používateľov. Používatelia si takisto môžu nahrávať obľúbené televízne programy a pozerať ich kedykoľvek. Aplikácia Digital TV získava niektoré údaje, pri ktorých nie je možná osobná identifikácia, založené na udalostiach, ako sú napríklad informácie o tom, ktoré kanály sa spúšťajú prostredníctvom aplikácie Digital TV.

Moto (Prispôsobenie, Gestá, Tipy, Obrazovka, Prehrať)

Aplikácia Moto vám ponúka viac možností ovládania a interakcie, vďaka čomu zariadenie lepšie reaguje. S aplikáciou Moto môžete jednoduchšie dostávať dôležité upozornenia, ovládať svoje zariadenie hlasom a gestami a automaticky vykonávať praktické zmeny nastavení podľa toho, kde práve ste alebo čo práve robíte.

Gestá (predtým Moto Akcie) uľahčuje interakciu s vašimi výrobkami Motorola používaním jednoduchých gest na rýchle vykonávanie úloh. Prostredníctvom aplikácie Gestá (Moto Akcie) napríklad môžete:

 • Kedykoľvek zapnúť fotoaparát tak, že rýchlo otočíte zápästím.
 • Potiahnutím prstom nadol smerom doľava alebo doprava zmenšiť obrazovku, aby ste ju mohli ovládať jednou rukou.
 • okrem iného zapnúť alebo vypnúť baterku dvojitým ”potrasením”.

Moto Obrazovka zobrazuje dôležité upozornenia na obrazovke podporovaných produktov, aby ste k nim mali rýchlo prístup bez toho, aby ste museli zapnúť obrazovku alebo odomknúť domovskú obrazovku. Moto Obrazovka má prístup k určitému obsahu, napríklad ku kontaktom, kalendáru aj k ďalším aplikáciám a k upozorneniam, ktoré vám tieto aplikácie odosielajú.

Na účely vykonania týchto úloh aplikácia Moto:

 • získava informácie o aktuálnej polohe vášho zariadenia Motorola a nahráva ich na server spoločnosti Motorola s cieľom identifikovať dôležité miesta a zistiť, kedy sa podľa všetkého nachádzate vo vozidle,
 • používa kontextové údaje získané z mikrofónu a senzorov vášho zariadenia Motorola, ako sú akcelerometer a gyroskop, na určenie toho, kedy sa majú aktivovať konkrétne režimy, ale nenahrá ich na server Motorola,
 • má prístup k používateľom vytvorenému obsahu, ako sú záznamy v kalendári, kontakty a história hovorov, ale nenahrá tieto údaje na server Motorola.

Spoločnosť Motorola využíva poskytovateľov služieb dátového hostingu a spracúvania údajov na podporu týchto činností. Aplikácia Moto navyše používa funkciu Activity Recognition od spoločnosti Google, ktorá prispieva k pochopeniu kontextových údajov a určeniu, ktoré režimy sa majú aktivovať. Po presune kontextuálnych údajov spoločnosti Google sa s týmito údajmi zaobchádza v súlade s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google takisto uvádzajú ďalšie informácie o postupoch získavania a ochrany údajov spoločnosti Google spojených s inými analytickými nástrojmi a nástrojmi na vývoj produktov spoločnosti Google, ktoré spoločnosť Motorola môže z času na čas využívať.

Odomknutie tvárou Moto

Odomknutie tvárou Moto vám v prípade povolenia v niektorých zariadeniach Motorola umožní odomykať zariadenie len tým, že sa pozriete na displej. Na účely fungovania tejto funkcie musí zariadenie ”zaregistrovať” vaše údaje zisťovania tváre (s využitím povolenia kamery) do dátovej oblasti/oblasti vyrovnávacej pamäte zariadenia. Tieto informácie týkajúce sa registrácie tváre sa neodovzdávajú spoločnosti Motorola a nebudú sa zdieľať s tretími stranami. Údaje o registrácii tváre môžete neskôr odstrániť prostredníctvom zariadenia Nastavenia.

Motorola Family Space

Family Space obmedzuje vaše zariadenie na jeden ”priestor Space” a umožňuje vám ovládať, ktoré aplikácie sú dostupné. Funkciu Space teda môžete zapnúť, keď umožníte dieťaťu používať vaše zariadenie, alebo na ochranu pred náhodnými gestami. Môžete vytvoriť viacero priestorov Space a nastaviť, ktoré aplikácie budú dostupné na používanie v každom priestore Space. Ak ste povolili Rozšírená podpora zariadenia alebo funkciu Pomoc pri zlepšení na svojich výrobkoch Motorola, medzi informácie o používaní, ktoré získavame z Family Space, patria metrické údaje, ako napr. (a) koľko priestorov Space sa používa, (b) počet aplikácií použitých v každom priestore Space, (c) ktoré usporiadanie mriežky sa používa a (d) ako dlho sa používa priestor Space; údaje o používaní neobsahujú informácie o tom, čo sa deje v ktoromkoľvek priestore Space.

Spätná väzba Moto

Aplikácia Spätná väzba Moto vám umožní ohodnotiť zariadenie a poskytnúť spätnú väzbu spoločnostiam Motorola a Lenovo s cieľom pomôcť spoločnostiam Motorola a Lenovo robiť vylepšenia, ktoré zefektívňujú používanie hardvéru aj softvéru. Aby vám aplikácia Spätná väzba Moto mohla poskytovať svoje funkcie, získa ID zariadenia Motorola, vaše kontaktné údaje a určité informácie o udalostiach a analytické informácie, pokiaľ ide o zariadenie a aplikáciu, pri ktorých nie je možná osobná identifikácia. Máte možnosť pridať snímku obrazovky. Spoločnosti Motorola a Lenovo môžu na podporu týchto činností používať tretích poskytovateľov služieb dátového hostingu a spracúvania údajov. Externí partneri pri vývoji softvéru môžu takisto mať prístup k určitým informáciám o spätnej väzbe, pri ktorých nie je možná osobná identifikácia, s cieľom riešiť problémy alebo zlepšovať používanie zariadenia Motorola.

Motorola Marketplace Hello Shopping

Spoločnosť Motorola vykonáva obchodné sprostredkovateľské činnosti prostredníctvom platformy (Motorola Marketplace), prostredníctvom ktorej obchodní partneri predávajú vlastné produkty a služby. Ak používate Motorola Marketplace, môžeme s týmito partnermi zdieľať vaše osobné údaje, ako je meno, rodné číslo, e-mailová adresa, fakturačná a dodacia adresa, telefónne číslo a platobné údaje, ak je to potrebné na podnikanie a/alebo dokončenie ich príslušných transakcií. Motorola Marketplace môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo aplikácie týchto partnerov alebo iných tretích strán a osobné údaje, ktoré poskytnete na takýchto webových stránkach alebo aplikáciách, nepodliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov a nezodpovedáme za spracovanie vašich osobných údajov takýmito webovými stránkami alebo aplikáciami. Ak sa chcete dozvedieť, ako naši partneri spracúvajú vaše osobné údaje, prečítajte si ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Hello You a Upozornenia Motorola

V prípade dostupnosti vám aplikácie Hello You a Upozornenia Motorola prinášajú tipy na používanie vášho zariadenia Motorola, informácie a diagnostiku zariadenia, umožňujú vám dostávať technickú pomoc a služby zákazníkom prostredníctvom chatu alebo telefonicky a poskytujú prispôsobený obsah a oznámenia na základe vašich záujmov, ako je zábava, správy, športy a iné.

Ak sa rozhodnete používať aplikáciu Hello You, musíte sa prihlásiť do aplikácie prostredníctvom svojich údajov k účtu Google. Aby mohla aplikácia Hello You fungovať, pri používaní získava identifikátory vášho zariadenia Motorola, informácie o účte Google, IP adresu, používateľské interakcie s obsahom aplikácie, ako aj určité súvisiace údaje o zariadení a používaní aplikácie Hello You. Opísané informácie používame na meranie používania aplikácie, na zlepšenie obsahu aplikácie a na poskytnutie obsahu šitého na mieru každému používateľovi, čo môže zahŕňať cielené reklamy. Takisto môžeme použiť vašu IP adresu na získavanie informácií o vašej všeobecnej polohe prostredníctvom IP adresy zariadenia. Aby mohla aplikácia Hello You poskytovať obsah šitý na mieru, musíte uviesť svoje záujmy v oblastiach, ako je zábava, šport, politika, podnikanie a technológia. S cieľom zabezpečiť túto funkciu môže spoločnosť Motorola poskytnúť tieto informácie svojim partnerom v oblasti obsahu a marketingu, ako sú služby poskytujúce spravodajstvo, marketingové agentúry a reklamní partneri, ako aj poskytovateľom služieb dátového hostingu a spracúvania údajov. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť, že aplikáciu Hello You nepovolíte a takisto môžete zmeniť svoje vybrané oblasti záujmu v rámci preferencií na stránke nastavení svojho účtu.

Aplikácia Upozornenia Motorola vám umožňuje prijímať informácie a ponuky týkajúce sa produktu od spoločnosti Motorola a vybraných partnerov, ktorí sú pre vás relevantní, vrátane oznámení o aktualizáciách softvéru, tipov a trikov, informácií o nových produktoch a službách, ako aj pozvánok do štúdií alebo prieskumov s cieľom zlepšiť produkty a služby spoločnosti Motorola. Ak sa rozhodnete, že chcete prijímať marketingové oznámenia prostredníctvom aplikácie Upozornenia Motorola, spoločnosť Motorola vám bude tieto oznámenia zasielať ako oznámenia ”push” vo vašom zariadení, pričom spoločnosť Motorola bude získavať vaše meno, kontaktné informácie, identifikátory zariadenia Motorola, ako aj údaje o metrikách a technickom vybavení zariadenia a aplikácie, pri ktorých nie je možná osobná identifikácia. Získané informácie môže poskytnúť poskytovateľom služieb dátového hostingu a spracúvania údajov, marketingovým agentúram a reklamným partnerom, ako aj partnerom spoločnosti Motorola v oblasti prieskumu, aby mohli podporovať činnosti pre aplikáciu Upozornenia Motorola. Prijímanie oznámení push môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na tlačidlo zrušenia odberu v aplikácii alebo použitím tlačidla zrušenia odberu, ktoré sa zjaví po kliknutí na prijaté oznámenia.

Moto Body

Aplikácia Moto Body, ktorú spoločnosť Motorola už nepodporuje, ale ktorá sa môže stále používať v niektorých inteligentných hodinkách, pomocou snímačov zabudovaných v nositeľnom zariadení získava údaje o kondícii (napr. srdcový tep, počet krokov a kalórie), aby ste mohli sledovať, ako sa vám darí dosahovať denné a týždenné ciele aktivity. Môžete si tiež vytvoriť profil kondície zadaním demografických informácií, ako je výška, hmotnosť, pohlavie a vek. Aplikácia Moto Body tak bude poskytovať ešte presnejšie informácie o vašej kondícii. Ak použijete funkciu Moto Body Running, aplikácia Moto Body bude navyše sledovať a zobrazovať na zariadení vašu polohu.

Aplikácia Moto Body dokáže odoslať váš profil kondície, príslušné údaje a polohu do nášho cloudu a doplniť ich do vášho používateľského profilu. Tieto informácie používame na to, aby sme vám umožnili prístup k ešte presnejším údajom o vašej kondícii, ako sú štatistiky aktivity za určité obdobie.

Ak chcete odstrániť beh, dotknite sa položiek > Running. Dotknite sa behu, ktorý chcete odstrániť, a potom položky > Vymazať beh. Ak chcete odstrániť všetky údaje o aktivite zaznamenané pomocou aplikácie Moto Body, napíšte na adresu privacy@motorola.com.

Okrem služieb dátového hostingu a spracúvania údajov, ktoré môže spoločnosť Motorola využívať, nebude žiadna z vyššie opísaných informácií poskytnutá externým subjektom.

Ready For

Ready For vám umožňuje prepojiť váš smartfón Motorola s vaším počítačom, ovládať telefón z počítača, prenášať súbory medzi telefónom a počítačom, zdieľať 5G pripojenie telefónu s počítačom, používať kameru telefónu s aplikáciami v počítači a iné činnosti. Vlastnosti, funkcie a vzhľad aplikácie Ready For sa líšia v závislosti od zariadenia alebo regiónu. Spoločnosť Motorola zhromažďuje informácie a metriky súvisiace so zariadením a aplikáciou, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu.

V nasledujúcich častiach sa opisujú ďalšie situácie, v ktorých spoločnosť Lenovo môže získavať, používať a/alebo poskytovať osobné alebo iné ako osobné informácie o vás. Niektoré z týchto informácii sa môžu takisto uchovávať v rámci vášho používateľského profilu Lenovo, ako sa opisuje vyššie.

Marketing, propagácia, prieskumy a podujatia

Ak prijímate marketingové, reklamné alebo propagačné oznámenia od spoločnosti Lenovo a/alebo jej partnerov, napríklad e-mailom alebo vo forme oznámení push v rámci výrobku, alebo ak sa rozhodnete zúčastniť na podujatí, súťaži alebo prieskume, budeme o vás získavať osobné a iné ako osobné informácie, aby ste nám pomohli riadiť tieto kampane a oznámenia alebo aby sme uľahčili vašu účasť. Predovšetkým môžeme získavať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, vek alebo dátum narodenia, informácie o výrobku Lenovo, údaje vášho používateľského profilu a ďalšie osobné informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. Tieto údaje môžeme použiť s cieľom posielať vám oznámenia v oblasti podpory výrobku, oznamy, bulletiny a v prípade, že to povoľujú príslušné právne predpisy, pozvánky na vyplnenie prieskumov spokojnosti zákazníkov.

Spoločnosť Lenovo a vybraní poskytovatelia služieb alebo partneri vrátane spoločností z oblasti marketingu, reklamy, prieskumov a podujatí, takisto môžu požívať informácie, ktoré poskytnete, v záujme uskutočnenia propagačných činností, činností týkajúcich sa spokojnosti zákazníkov alebo podpory produktov v mene spoločnosti Lenovo alebo v rámci spoločného podujatia alebo propagačnej akcie spoločnosti Lenovo a danej spoločnosti. Spoločnosť Lenovo môže na podporu týchto činností používať aj poskytovateľov služieb dátového hostingu a spracúvania údajov, ako aj externé nástroje, ktoré jej pomáhajú dozvedieť sa viac o zákazníckych trendoch, miere otvorenia/kliknutia na marketingové e-maily atď. Navyše môžeme získavať údaje zo zdrojov tretích strán, ako sú spoločnosti pre zákaznícke prieskumy, ktoré doplnia informácie získané od vás.

Od spoločnosti Lenovo budete dostávať oznámenia týkajúce sa transakcií, ako sú potvrdenia objednávky. Ak si chcete od spoločnosti Lenovo zakúpiť výrobok, nemusíte sa prihlásiť na odber marketingových oznámení spoločnosti Lenovo. Môžete sa rozhodnúť, že odber zrušíte – postupujte podľa pokynov uvedených v týchto oznámeniach, zmeňte si preferencie v nastaveniach svojho účtu alebo môžete poslať žiadosť spoločnosti Lenovo alebo poslať žiadosť spoločnosti Motorola.

Vernostné programy

Spoločnosť Lenovo môže svojim zákazníkom ponúknuť možnosť zúčastniť sa na vernostných programoch, ktoré ponúkajú zľavy, kupóny alebo iné motivácie. Tieto programy síce sú úplne dobrovoľné a účasť v nich nie je požiadavkou na zakúpenie čohokoľvek od spoločnosti Lenovo, v prípade vašej účasti si vyžadujú, aby sme od vás získavali určité osobné informácie.

K informáciám získaným na účely zápisu a účasti vo vernostnom programe spoločnosti Lenovo môže patriť vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, vek alebo dátum narodenia, informácie o výrobku Lenovo, údaje vášho používateľského účtu, prípadne ďalšie osobné informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť. Tieto informácie môžeme poskytnúť poskytovateľom služieb alebo partnerom spoločnosti Lenovo na účel správy vernostných programov v mene spoločnosti Lenovo. Spoločnosť Lenovo takisto môže na podporu týchto činností použiť spoločnosti v oblasti dátového hostingu a spracúvania údajov, ktoré sú tretími stranami. Svoju účasť vo vernostnom programe Lenovo môžete ukončiť tak, že budete postupovať podľa pokynov stanovených v príslušných pravidlách vernostného programu.

Jednotné prihlásenie prostredníctvom vášho účtu na sociálnych médiách

K nástrojom spojeným s vaším výrobkom Lenovo, ako je aplikácia Lenovo Vantage, a informáciám o účte Lenovo môžete získať prístup po prihlásení prostredníctvom rôznych lokalít sociálnych médií, ako je Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Whatsapp atď. Ak si vyberiete možnosť prihlásiť sa pomocou týchto služieb, spoločnosť Lenovo môže získavať osobné informácie z vášho účtu na sociálnych médiách vrátane vášho verejného profilu, e-mailovej adresy, veku alebo dátumu narodenia, zoznamov kontaktov, záujmov, obsahu, ktorý sa vám páči, a aktuálneho mesta. Vaša služba sociálnych médií poskytuje tieto informácie spoločnosti Lenovo na základe nastavení vášho profilu na sociálnych médiách a podmienok poskytovania služieb danej lokality.

Spoločnosť Lenovo môže doplniť tieto informácie do vášho profilu Lenovo a môže ich použiť pri tvorbe marketingových kampaní, ako aj na účel odosielania marketingových oznámení, ktoré ste sa rozhodli prijímať. Poskytnuté informácie môžu závisieť od nastavenia ochrany osobných údajov vášho účtu na sociálnych médiách. Ďalšie informácie nájdete vo vyhláseniach o používaní osobných údajov príslušných služieb sociálnych médií.

Služby zákazníkom, monitorovanie kvality a opravy

Súčasťou určitých činností podpory výrobkov a služieb Lenovo môže byť to, že kontaktujete spoločnosť Lenovo alebo spoločnosť Lenovo kontaktuje vás, a to okrem iného telefonicky, e-mailom alebo cez chat. Upozorňujeme, že v týchto prípadoch môžeme zaznamenávať hovory a prepisy chatov na účely školenia zamestnancov a zaistenia kvality. S cieľom poskytnúť vám službu alebo podporu, o ktorú ste požiadali, napríklad technickú podporu alebo opravu vášho výrobku Lenovo v rámci záruky, môže personál služieb zákazníkom spoločnosti Lenovo takisto získavať vaše osobné informácie, ako je váš používateľský profil, informácie o účte, kontaktné informácie, identifikátory výrobkov a služieb Lenovo a informácie o tom, ako používate svoj výrobok a službu Lenovo, a mať k týmto informáciám prístup.

Časť personálu služieb zákazníkom spoločnosti Lenovo pracuje pre poskytovateľov služieb, ktorí dodávajú takéto služby spoločnosti Lenovo a jej zákazníkom a môžu mať v tomto kontexte prístup k informáciám o vás. Spoločnosť Lenovo používa na podporu týchto činností poskytovateľov služieb dátového hostingu, spracúvania údajov a komunikácie (ako sú online chatové nástroje).

Autorizovaní distribútori, veľkoobchodníci alebo poskytovatelia opráv spoločnosti Lenovo v prípade výrobkov Lenovo môžu mať navyše prístup aj k určitým informáciám o službách zákazníkom, zaistení kontroly a informáciách o výrobkoch, ktoré sa tu opisujú, s cieľom poskytnúť vášmu výrobku podporu alebo poskytnúť službu, o ktorú ste požiadali, ako sú servisné služby vášho výrobku Lenovo v rámci záruky.

Zlúčenia a akvizície

Môžu sa vyskytnúť okolnosti, keď sa spoločnosť Lenovo rozhodne predať, kúpiť, zlúčiť alebo inak preorganizovať podniky v niektorých krajinách. O prípadných zmenách vo vlastníctve alebo využívaní vašich osobných informácií, ako aj o vašich možnostiach v súvislosti s nimi vás budeme informovať e-mailom a/alebo nápadným oznámením na našej webovej lokalite. Pri takýchto transakciách môže dôjsť k sprístupneniu osobných informácií perspektívnym alebo skutočným kupujúcim, prípadne k ich prijatiu od predávajúcich.

Právne požiadavky a vynucovanie práv spoločnosti Lenovo

Je možné, že osobné informácie budú podliehať súdnym alebo iným vládnym predvolaniam, príkazom, rozkazom alebo trestným vyšetrovaniam a vyšetrovaniam podvodov. Keď budeme v dobrej viere presvedčení, že zákon si to vyžaduje, môžeme sprístupniť osobné alebo iné informácie regulačným alebo vládnym orgánom, súdom, tribunálom a orgánom presadzovania práva. Takisto je možné, že budeme musieť sprístupniť osobné alebo iné informácie na ochranu svojich práv, ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných alebo na účel vyšetrovania krádeže či podvodu. Okrem vyššie uvedeného môžu nastať okolnosti, za ktorých sa od nás bude vyžadovať, aby sme vaše osobné informácie sprístupnili iným stranám, okrem iného vrátane právnych poradcov alebo spoločností na vymáhanie pohľadávok.

Predáva spoločnosť Lenovo moje osobné informácie?

Nie, spoločnosť Lenovo nepredáva osobné údaje o zákazníkoch akéhokoľvek veku. Ako sa opisuje v častiach vyššie, spoločnosť Lenovo môže zdieľať osobné údaje s poskytovateľmi služieb a partnermi tretích strán spoločnosti Lenovo, aby mohli poskytovať podporu našim výrobkom a službám alebo poskytovať ďalšie služby spoločnosti Lenovo a jej zákazníkom a používateľom výrobkov. Spoločnosť Lenovo pritom podniká príslušné kroky na zabezpečenie toho, aby títo poskytovatelia služieb a partneri spĺňali normy prísnej ochrany osobných údajov a silného zabezpečenia spoločnosti Lenovo. Spoločnosť Lenovo však osobné údaje nepredáva; a žiadne osobné údaje nepredala ani počas 12 mesiacov pred 1. februárom 2023. Ak by sa spoločnosť Lenovo kedykoľvek rozhodla predať osobné údaje, poskytli by sme príslušné predchádzajúce oznámenie a možnosti súhlasu, ako to vyžadujú platné právne predpisy.

Prenáša spoločnosť Lenovo moje osobné informácie do zahraničia?

Lenovo je globálna organizácia, ktorej právne subjekty, obchodné postupy, riadiace štruktúry a technické systémy majú cezhraničný charakter. Preto pokiaľ to právne predpisy povoľujú, smieme vaše osobné informácie poskytovať v rámci spoločnosti Lenovo (vrátane jej dcérskych spoločností, pridružených subjektov a materských spoločností), prípadne našim poskytovateľom služieb a obchodným partnerom, a môžeme ich prenášať do krajín sveta, v ktorých pôsobíme (okrem iného vrátane Spojených štátov amerických a Čínskej ľudovej republiky). Naše postupy v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenia majú slúžiť na to, aby zaisťovali ochranu vašich osobných informácií na celom svete bez ohľadu na to, kam sa vaše informácie prenesú alebo kde sa uchovávajú.

Niektoré krajiny majú právne predpisy o ochrane osobných údajov, ktoré nie sú rovnocenné s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov vo vašej krajine, a v týchto jurisdikciách by si vaše údaje mohli vyžiadať orgány presadzovania práva. Aj v týchto krajinách bude spoločnosť Lenovo nakladať s informáciami spôsobom opísaným v tomto dokumente a pri prenose a spracúvaní vašich informácií prijme potrebné opatrenia na zaistenie súladu s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Lenovo okrem toho v potrebných prípadoch uzavrie medzi spoločnosťami zo skupiny Lenovo alebo s partnermi či poskytovateľmi služieb spoločnosti Lenovo zmluvy, ktorými sa bude riadiť prenos, spracúvanie a ochrana osobných informácií.

Na pomoc pri uskutočňovaní prenosov osobných údajov na celom svete, ako aj v rámci Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojeného kráľovstva, spoločnosť Lenovo používa rôzne prostriedky na splnenie miestnych požiadaviek, okrem iného pomocou štandardných zmluvných doložiek a vládnych schválení.

Ako dlho si moje osobné informácie ponecháte?

Spoločnosť Lenovo zamýšľa uchovávať informácie vrátane osobných informácií iba tak dlho, ako je potrebné na obchodné alebo iné významné účely, a bezpečne osobné informácie vymazať, keď dôjde k naplneniu týchto účelov použitia. Vaše informácie vrátane osobných informácií budeme uchovávať tak dlho, kým sa bude uplatňovať niektorá z týchto okolností:

 • máte aktívny účet alebo registráciu,
 • Aby sme vám poskytovali služby alebo podporu, o ktoré ste mohli požiadať
 • aby sme zaistili požadované funkcie a výkon produktov a webových lokalít spoločnosti Lenovo vrátane povinností podľa našich záruk k produktom,
 • aby sme splnili príslušné právne predpisy vrátane tých na daňové a auditové účely,
 • aby sme vynucovali práva spoločnosti Lenovo vrátane súdnych sporov a vymáhania pohľadávok.

Ako sú moje informácie chránené?

Pri prenose informácií z produktov Lenovo na naše servery, pri uchovávaní údajov a pri ich poskytovaní tretím stranám používame štandardné technické a organizačné opatrenia. Napríklad pri prenose citlivých informácií používame v prípade potreby šifrovanie, aby boli vaše informácie v bezpečí. Pri poskytovaní vašich informácií tretím stranám prijmeme primerané a náležité kroky na to, aby sme od týchto strán zmluvne požadovali, aby vaše informácie chránili a používali ich zodpovedne.

Výrobky Lenovo môžu obsahovať bezpečnostné funkcie určené na to, aby vám pomáhali chrániť informácie, ktoré v nich uchovávate. Môžu to byť riešenia, ako napr. šifrovanie, heslá, kódy PIN a odomykanie odtlačkom prsta, prípadne možnosť ovládaním na diaľku prostredníctvom výrobkov Lenovo vyhľadať, uzamknúť či vymazať stratené alebo ukradnuté výrobky. Ďalšie informácie o dostupných funkciách nájdete v nastaveniach zabezpečenia svojich výrobkov Lenovo.

Pamätajte však, že pri žiadnom výrobku, softvéri ani prenose údajov nemožno garantovať stopercentnú bezpečnosť. Aj keď spoločnosť Lenovo prijíma náležité opatrenia na ochranu vašich výrobkov a informácií, nemôže zabezpečiť ani inak zaručiť bezpečnosť vašich výrobkov Lenovo ani informácií, ktoré nám poskytnete. Ak používate výrobky Lenovo, robíte to na vlastné riziko. Ďalšie informácie o zabezpečení výrobkov Lenovo a o tom, ako tímu zabezpečenia výrobkov spoločnosti Lenovo zasielať otázky alebo upozornenia na nedostatočné zabezpečenie, nájdete na lokalite zabezpečenia výrobkov Lenovo.

Ako je to s ochranou osobných údajov môjho dieťaťa?

Ak nie je pri konkrétnom produkte alebo službe uvedené inak, produkty spoločnosti Lenovo sú určené pre dospelých a deti vo veku 16 a viac rokov alebo ekvivalentnom minimálnom veku v príslušnej jurisdikcii, ktoré majú povolenie od svojich rodičov alebo zákonných zástupcov na ich používanie. Spoločnosť Lenovo vedome nezhromažďuje údaje o deťoch, v súlade s ustanoveniami v platnej legislatíve, bez predchádzajúceho súhlasu ich rodičov alebo zákonných zástupcov alebo v súlade s inými zákonnými ustanoveniami.

Ak spoločnosť Lenovo zistí, že jej poskytlo informácie dieťa vo veku do 16 rokov (alebo do ekvivalentného minimálneho veku v príslušnej jurisdikcii), urobí náležité kroky, aby sa tieto informácie čo najskôr vymazali, a nepoužije ich na žiadne účely. Spoločnosť Lenovo nabáda rodičov, aby sa aktívne zaujímali o to, ako ich deti používajú produkty Lenovo, a poučili ich o možných rizikách spojených s poskytovaním osobných informácií o sebe.

Aké mám práva, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov?

Platné zákony o ochrane údajov vám môžu poskytnúť právo kontrolovať naše používanie a spracovanie vašich osobných údajov. Sem môže patriť právo na:

 • Vyžiadanie potvrdenia, prístupu k vašim osobným údajom a ich kópie
 • Žiadosť o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov
 • Namietanie voči spracovaniu vašich osobných údajov
 • Stiahnutie vášho súhlasu*
 • Obmedzenie spracovania alebo neudelenie súhlasu na akýkoľvek predaj vašich osobných údajov
 • Prenosnosť údajov

*Ak používame vaše osobné údaje s vaším súhlasom, máte tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, čo však neovplyvní naše používanie vašich osobných údajov pred odvolaním vášho súhlasu. Ak máte Lenovo účet, môžete okrem toho skontrolovať, opraviť alebo odstrániť určité osobné informácie prostredníctvom svojho účtu a/alebo prostredníctvom nastavení produktu Lenovo alebo aplikácie.

Ak si chcete uplatniť svoje práva spôsobom opísaným vyššie, odošlite žiadosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov spoločnosti Lenovo alebo odošlite žiadosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov spoločnosti Motorola. Takýmito žiadosťami sa budeme zaoberať, odpovieme na ne a budeme na ich základe konať v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Upozorňujeme, že pred tým, ako vám udelíme prístup k vašim osobným informáciám alebo inak splníme vašu žiadosť, prijmeme kroky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a našimi štandardmi v oblasti ochrany osobných údajov a zabezpečenia s cieľom overiť vašu identitu. Ak máte účet Lenovo, vašu identitu môžeme overiť tak, že budeme požadovať, aby ste sa prihlásili do svojho účtu. Ak nemáte účet Lenovo a my nemáme uloženú vašu e-mailovú adresu, môžeme od vás požadovať ďalšie obmedzené informácie na overenie vašej identity. Upozorňujeme, že ak nemáte účet Lenovo, nemáme uloženú vašu e-mailovú adresu alebo nedokážeme overiť vašu identitu v našich záznamoch, môžeme splnenie vašej žiadosti odmietnuť.

Na predloženie žiadosti vo svojom mene podľa tejto časti môžete použiť aj oprávneného zástupcu. Ak sa rozhodnete, že takúto žiadosť predloží vo vašom mene oprávnený zástupca, spoločnosť Lenovo bude vyžadovať: i) aby ste oprávnenému zástupcovi na to dali písomné povolenie a ii) aby váš zástupca overil svoju identitu priamo u spoločnosti Lenovo. Spoločnosť Lenovo môže odoprieť splnenie žiadosti zástupcu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa.

Okrem toho máte právo kedykoľvek adresovať otázky alebo sťažnosti príslušnému vnútroštátnemu orgánu pre ochranu osobných údajov. Máte tiež právo nebyť diskriminovaný za uplatňovanie svojich práv na ochranu súkromia.

Ako môžem kontaktovať program na ochranu osobných údajov spoločností Lenovo a Motorola?

Ak si chcete uplatniť svoje práva, ako sa opisuje vyššie, odošlite žiadosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov spoločnosti Lenovo alebo odošlite žiadosť týkajúcu sa ochrany osobných údajov spoločnosti Motorola.

Ak máte ďalšie otázky o tomto vyhlásení o používaní osobných údajov, môžete kontaktovať spoločnosť Lenovo na adrese privacy@lenovo.com alebo spoločnosť Motorola na adrese privacy@motorola.com, prípadne na týchto adresách:

USA:
Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Brazília:
Lenovo Tecnologia (Brazil) Ltda.
Acc: Brazilian DPO, Diogo Luís Manganelli de Oliveira
Rua Werner Von Siemens, 111
Lapa de Baixo, São Paulo/SP
CEP 05069-900

Ďalšie informácie o službách zákazníkom spoločnosti Lenovo vrátane telefonického a chatového kontaktu možno nájsť na stránke lenovo.com/contact.

Ďalšie informácie o službách zákazníkom spoločnosti Motorola vrátane telefonického a chatového kontaktu možno nájsť na stránke motorola.com/support.