Contact Lenovo

Kontaktní údaje

Adresa:
Digital Park
Einsteinova 21
851 01 Bratislava

Recepcia:
+421 2 68 68 8001

Informácie o práci v Lenovo