Lenovos forskning och innovation

Under förra räkenskapsåret investerade Lenovo 1,3 miljarder USD i forskning och utveckling och ligger i framkant inom innovativt tänkande. Forskningen hjälper oss att bättre förstå mänskligt beteende och generera insikter som bidrar till att vi kontinuerligt kan utveckla kundcentrerade produkter, lösningar, programvara och tjänster.

Detta fokus har resulterat i flera erkännanden, bland annat Fast Companys bästa arbetsplatser för innovatörer 2020.

Medan våra företagsgrupper löpande introducerar innovationer på marknaden fokuserar Lenovo Research på att utveckla kärntekniker enligt en två- till femårsplan. Lenovo Capital and Incubator Group riktar blicken fem till tio år framåt i tiden. Vår ”innovationstriangel” utgår från våra styrkor som globalt företag med 15 forsknings- och utvecklingsplatser runtom i världen, bland annat Kina, Japan och USA.

Vår forskning är inriktad på flera viktiga områden:

Enhets- och infrastrukturinnovation

Vi är banbrytande inom ny teknik och utvecklar den till produkter genom våra affärsenheter.

Artificiell intelligens

Vi bygger ett ekosystem för AI-innovation genom att samarbeta nära akademin, industrin och andra partner inom kärnområden och viktiga tillämpningar som AI-baserade (Lenovo LiCO) intelligenta assistenter, intelligenta tjänster, intelligent tillverkning, intelligent beslutsfattande och intelligent vård.

5G

5G kommer att bli framtidens kärnteknik för konsumenter, telekombranschen och – genom appar för vertikala sektorer – industriell IoT. Vi utvecklar 5G-kärntekniker för framtiden inom mobilkommunikation, skapar högpresterande algoritmer och protokoll, deltar i utvecklingen av internationella 5G-standarder och arbetar med standardpatent.​

Molndatabehandling/edge computing

Vi utvecklar avancerade datorplattforms- och virtualiseringstekniker och levererar nästa generations lösningar och nyckeltekniker på molnserversystemnivå för Lenovos datacenterverksamhet. Vi arbetar med att bygga nästa generations mikrodatacenter som integrerar maskinvara, programvara och informationsteknik/datateknik med edge computing. Vi utvecklar avancerade datorplattformar och tillämpningar för 5G.

Industridesign

Vi arbetar med att konstruera nästa generations datorformfaktor för nya användningsområden.

Blockkedja

Vi är involverade i forskningen kring blockkedjeteknik och utvecklar blockkedjeförberedda lösningar för leveranskedjan inom tillverkningssektorn.

Förstärkt verklighet

Vårt laboratorium tillhandahåller komplexa helhetslösningar baserade på visuell intelligens-teknik inom bland annat smart produktion, smart underhåll och smart detektering.