This is a recommends products dialog
Najlepsze sugestie
Starting at
Zobacz wszystko >
Language
French
English
ไทย
German
繁體中文
Country
Hi
All
Sign In / Create Account
language Selector,${0} is Selected
Register & Shop at Lenovo Pro
Register at Education Store
Pro Tier Benefits
• Save up to an extra 5% on Think everyday pricing
• Purchase up to 10 systems per order (5 more than Lenovo.com)
• Spend $10K, advance to Plus Tier with increased benefits
 
111
Reseller Benefits
• Access to Lenovo's full product portfolio
• Configure and Purchase at prices better than Lenovo.com
View All Details >
more to reach
PRO Plus
PRO Elite
Congratulations, you have reached Elite Status!
Pro for Business
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
TEMPORARILY UNAVAILABLE
DISCONTINUED
Temporary Unavailable
Cooming Soon!
. Additional units will be charged at the non-eCoupon price. Purchase additional now
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
Sign in or Create an Account to Save Your Cart!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
Remove
items in cart
111
cart
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
Yes
No
Popular Searches
Czego dziś szukasz?
Quick Links
Ostatnie wyszukiwania
Hamburger Menu
skip to main content

Wpływ społeczny

Inteligentna firma wie, że zróżnicowana siła robocza to siła robocza, której nie da się powstrzymać.

Nasza kultura

Zaczynając pracę w Lenovo, wkraczasz w środowisko zbudowane na szacunku do ludzi. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że możemy identyfikować się jako obywatele świata. Dysponujemy zróżnicowanym zespołem pracowników i biur, co oznacza, że możemy liczyć na skuteczniejszą współpracę i transgraniczną wymianę wiedzy. Dzięki temu wiemy, jakie są najlepsze praktyki dla każdego sektora.

Zaangażowanie pracowników

Badanie zaangażowania pracowników jest dla nas dobrym sposobem na lepsze ich zrozumienie. Wiemy bowiem, że zaangażowanie jest miarą produktywności, integracji i wskaźnikiem retencji. W naszym dorocznym badaniu zaangażowania pracowników Lenovo Listens pracownicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak skuteczne są nasze działania w zakresie inkluzywności w firmie.

Zgadza się: Wszyscy pracownicy są traktowani równo i sprawiedliwie, bez względu na płeć, wiek, rasę, stopień niepełnosprawności, religię czy orientację seksualną

Wszyscy pracownicy są traktowani równo i sprawiedliwie, bez względu na płeć, wiek, rasę, stopień niepełnosprawności, religię czy orientację seksualną

Zgadza się: Lenovo stworzyło środowisko, w którym ludzie z różnych środowisk mogą odnieść sukces

Lenovo stworzyło środowisko, w którym ludzie z różnych środowisk mogą odnieść sukces

Zgadza się: W Lenovo jestem traktowany(-a) z szacunkiem

W Lenovo jestem traktowany(-a) z szacunkiem

Nasze doświadczenia nas łączą

Grupy zasobów personalnych (Employee Resource Groups; ERGs) odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu jakości pracy zespołu i tworzeniu społeczności o wspólnej tożsamości.

Pomiń
WILL

Women in Lenovo Leadership (WILL)

Ponad dziesięć lat temu firma Lenovo dostrzegła potrzebę wspierania kobiet w miejscu pracy, a niewielka grupa kobiet na stanowiskach kierowniczych utworzyła Women in Lenovo Leadership (WILL), pierwszą ERG. WILL dysponuje stacjonarnymi oddziałami we wszystkich pięciu regionach geograficznych: Chiny, Azja-Pacyfik (AP), Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA), Ameryka Łacińska (LATAM) oraz Ameryka Północna (NA). Oddziały te znajdują się między innymi w Meksyku, Brazylii, Argentynie, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Norwegii, Szwecji, Niemczech, Australii i Chinach. WILL koncentruje się na wspieraniu i promowaniu pracownic Lenovo.

Diversitas

Diversitas

Grupa Diversitas została powołana w Bratysławie przez pracowników, którzy pragną uczynić środowisko pracy Lenovo bardziej inkluzywnym. Podczas gali European Diversity Awards w 2017 r. w Londynie Diversitas zdobyło tytuł Outstanding Employee Network, pokonując tysiące innych nominowanych. Członkowie grupy podnoszą świadomość na ważne tematy związane z ruchem LGBTQ+, integracją osób z niepełnosprawnościami i imigrantami. Diversitas organizuje 15 wydarzeń rocznie, w tym obchody Miesiąca Różnorodności z Paradą Równości i Targami Różnorodności w biurze, zbiórkę datków na cele charytatywne oraz szkolenia z zakresu HR.

NEMO

New and Expectant Mothers Outreach (NEMO)

Grupa New and Expectant Mothers Outreach (NEMO) powstała w Ameryce Północnej w celu wspierania pracujących mam. Pomaga ona świeżo upieczonym i przyszłym matkom, udzielając im wsparcia grupowego i mentoringu. Grupa ta skupia się na tworzeniu wspierającej społeczności matek, która pomaga kobietom ponownie wdrożyć się do pracy i szybko osiągnąć równowagę między pracą a macierzyństwem. Ponadto, we współpracy z lokalnymi zespołami ds. infrastruktury, grupa pomaga poprawić warunki w miejscu pracy, zapewniając świeżo upieczonym i przyszłym matkom dodatkowe miejsca parkingowe, a także dedykowane pokoje do karmienia.

BLAST

Black Leaders Achieving Success in Technology (BLAST)

Powołana w 2014 roku grupa BLAST wspiera ponad 300 pracowników pochodzenia afroamerykańskiego w całej Ameryce Północnej. Grupa stara się inspirować, wspierać i wzmacniać swoich liderów poprzez edukację, ekspozycję, mentoring i pomoc. Regularnie oferuje możliwości rozwoju kariery, w tym 6-miesięczny program mentorski „Empower”. BLAST regularnie organizuje również panele eksperckie, aby dzielić się najlepszymi praktykami, nagradza osiągnięcia swoich członków i gratuluje im awansów oraz współpracuje z innymi ERG, aby wspierać społeczność za pośrednictwem Fundacji Lenovo.

HOLA

Hispanics of Lenovo Association (HOLA)

Stowarzyszenie HOLA, powołane w październiku 2017 roku, koncentruje się na wzmocnieniu pozycji, rozwoju i promowaniu kolejnego pokolenia liderów Lenovo pochodzenia iberoamerykańskiego/latynoskiego. Przedstawiciele stowarzyszenia pośredniczą w dyskusjach przy okrągłym stole prowadzonych przez sponsorów wykonawczych, dając pracownikom możliwość podzielenia się doświadczeniami w zakresie nawiązywania kontaktów, rozwoju zawodowego oraz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Co roku we wrześniu HOLA organizuje również wielokulturowe wydarzenie z okazji Miesiąca Dziedzictwa Hiszpańskiego.

Duma

Duma

Wraz z przejęciem Motoroli w 2014 roku Lenovo bardziej zaangażowało się w działalność na rzecz społeczności LGBTQ. Nasze biuro Motoroli w Chicago wspierało ERG działającą na rzecz ruchu LGBTQ i uczestniczyło w Miesiącu Dumy w Chicago i San Francisco. Fundacja Lenovo wsparła również chicagowski StartOut, organizację non-profit promującą równość osób LGBTQ. Lenovo powołało swoją grupę wsparcia ruchu LGBTQ w Ameryce Północnej podczas panelu dyskusyjnego w czerwcu 2018 r. Do rozmowy włączyli się sojusznicy i przedstawiciele ruchu LGBTQ w organizacji, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach i roli, jaką odgrywają w przyciąganiu największych talentów.

LEAD

Lenovo Employees of Asian Descent (LEAD)

Organizacja LEAD, utworzona w 2019 r., celebruje i promuje dziedzictwo wszystkich azjatyckich grup etnicznych będących częścią Lenovo. Pomaga ona w rozwijaniu maksymalnego potencjału zawodowego pracowników Lenovo azjatyckiego pochodzenia, jednocześnie angażując się w pomoc lokalnym społecznościom azjatyckim. LEAD pomaga również firmie Lenowo w osiągnięciu celu biznesowego, jakim jest tworzenie zróżnicowanego i inkluzywnego środowiska pracy.

REAL

Rising Employees at Lenovo (REAL)

Organizacja REAL, założona w 2020 roku, działa na rzecz budowania społeczności liderów jutra poprzez przyspieszanie rozwoju przedstawicieli pokolenia Z i kontaktowanie ich z liderami dnia dzisiejszego.

ABLE

A Better Lenovo for Everyone (ABLE)

Najnowsza ERG firmy Lenovo powołana w kwietniu 2020 roku. Misją ABLE jest stworzenie grupy wsparcia dla pracowników Lenovo z niepełnosprawnościami lub pracowników, którzy utrzymują członków rodziny lub przyjaciół z niepełnosprawnościami, lub wszystkich tych, którzy z pasji pomagają takim osobom. Wsparcie to przybiera formę wskazówek dotyczących zasobów, przysługujących im zasiłków oraz wspierania organizacji, które podzielają te same wartości.

Na początku tego roku Lenovo EMEA utworzyło własną regionalną ERG ds. pomocy osobom z niepełnosprawnościami o nazwie PwD (People with Disabilities), w kierownictwie której zasiadają przedstawiciele siedmiu krajów. W 2021 roku ma powstać oddział ERG ds. pomocy osobom z niepełnosprawnościami na region Azja-Pacyfik.

Interfaith

Lenovo Interfaith

Grupa Lenovo Interfaith, która rozpoczęła działalność w Brazylii w 2020 r., koncentruje się na społecznościach pracowników różnych wyznań i promuje tolerancję religijną w miejscu pracy.

Poznaj radę

W skład Rady ds. Różnorodności i Integracji powołanej w 2018 r. wchodzi 10 kierowników wykonawczych wyższego szczebla. Jej wpływy rozciągają się na wiele regionów geograficznych, grup biznesowych i kierowników funkcyjnych. Rada pełni funkcję doradczą w zakresie strategii różnorodności i integracji oraz pomaga w budowaniu inkluzywnych zachowań przywódczych oraz odpowiedzialności w firmie.

Francois Bornibus
Francois Bornibus
Starszy wiceprezes na region EMEA
Gao Lan
Gao Lan
Starszy wiceprezes ds. zasobów ludzkich
Sergio Buniac
Sergio Buniac
Starszy wiceprezes Mobile Business Group i prezes firmy Motorola
Dr. Rui Yong
Dr. Rui Yong
Starszy wiceprezes i dyrektor ds. technologii
Amar Babu
Amar Babu
Wiceprezes ds. usług w krajach RŚ, grupa Intelligent Devices Group
Gina Qiao
Gina Qiao
Starszy wiceprezes, dyrektor ds. strategii i dyrektor działu marketingu
Kirk Skaugen
Kirk Skaugen
Wiceprezes wykonawczy i prezes grupy Infrastructure Support Group
Laura Quatela
Laura Quatela
Starszy wiceprezes i dyrektor działu prawnego
Matthew Zielinski
Matthew Zielinski
Starszy wiceprezes i prezes ds. organizacji sprzedaży międzynarodowej w Ameryce Północnej
Calvin Crosslin
Calvin Crosslin
Dyrektor ds. różnorodności i prezes Fundacji Lenovo

Programy rozwoju kadry kierowniczej i osób rozpoczynających karierę zawodową

WLDP

Women’s Leadership Development Program (WLDP)

Program Women's Leadership Development Program, rozpoczęty w 2014 r., to globalna inicjatywa korporacyjna mająca na celu promowanie obsadzania stanowisk kierowniczych kobietami o wysokim potencjale. Dzięki współpracy z Linkage Inc., czołową firmą specjalizującą się w rozwoju zawodowym przyszłych liderów, w programie corocznie bierze udział 20-25 uczestniczek z całego świata. Każda grupa uczestniczek bierze udział w dziewięciomiesięcznym cyklu szkoleniowym, na który składają się ewaluacje, warsztaty, treningi i działania rozwijające umiejętności, które mają na celu wzmocnić kluczowe kompetencje przywódcze i zwiększyć rozpoznawalność uczestniczki wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla. Od 2017 roku w ramach programu WLDP 35% uczestniczek awansowało na stanowiska kierownicze.

MLDP

Mosaic Leadership Development Program (MLDP)

Program Mosaic Leadership Development Program (MLDP), wzorowany na sukcesie programu WLDP, ruszył w 2017 roku. Jego celem jest promowanie dyrektorów o wysokim potencjale, gotowych na podjęcie kolejnego kroku w swojej karierze zawodowej. W programie biorą udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety, reprezentujący pełne spektrum różnorodności społecznej, w tym zwyczajowo defaworyzowane w USA grupy rasowe i etniczne, przedstawiciele ruchu LGBTQ, osoby z niepełnosprawnościami czy weterani. Od momentu powstania w ramach programu MLDP 7% uczestników awansowało na stanowiska kierownicze.

Staże

Programy stażowe

Lenovo oferuje ponad 300 staży na całym świecie w ramach różnych programów. Liderzy w zatrudnieniu, tj. Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA), Ameryka Łacińska (LATAM) oraz Ameryka Północna (NA), przyjmują 50-60 stażystów rocznie. Dysponujemy też kilkoma programami ukierunkowanymi, np. Lenovo Scholar Network stworzony we współpracy z National Academy Foundation, które oferują staże uczniom klas ścisłych szkół średnich z defaworyzowanych środowisk. Program realizowany w naszej amerykańskiej siedzibie, który początkowo pozwalał na zatrudnienie z sześciu stażystów, w ciągu trzech lat rozrósł się do aż 57 stażystów.

Rotacyjne

Programy rotacyjne

Każdego roku w ramach programu dla osób rozpoczynających swoją karierę zawodową we wszystkich regionach geograficznych i jednostkach organizacyjnych zatrudniamy ponad 500 pracowników na pełen etat lub w ramach specjalnego programu rotacyjnego. Nasz sztandarowy program rotacyjny – Lenovo Accelerated Sales Rotational Program – wykształcił już wielu liderów w firmie Lenovo. Każda klasa jest zróżnicowana – liczy średnio 40% kobiet i 40% osób ze zwyczajowo defaworyzowanych grup rasowych i etnicznych w USA. Ponadto nasz program rotacyjny Supply Chain Rotational Program w ramach grupy Infrastructure Support Group, zainaugurowany w 2018 roku, pozwolił na zatrudnienie 15 obiecujących pracowników u progu kariery w USA. Planowana jest jego ekspansja na całym świecie.

Nasz główny program rotacyjny Global Future Leader Program, rozpoczęty w 2017 r., pozwala zapoznawać osiągających wysokie wyniki studentów z tym, jak wygląda praca w globalnej firmie technologicznej poprzez rotację pracy, indywidualne szkolenia w zakresie umiejętności kierowniczych i metoring. Program skierowany jest do najlepszych studentów (głównie kierunków technicznych) z najlepszych uniwersytetów w regionie Azji i Pacyfiku, Chinach, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej, którzy mają potencjał, aby szybko stać się dobrymi liderami.

Otwórz w nowej karcie
© 2024 Lenovo. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© {year} Lenovo. All rights reserved.

Compare  ()
x