lenovo-privacy-2020-hero.jpg

Polityka ochrony danych w Lenovo

Polityka ochrony danych w Lenovo

Polityka ochrony danych w odniesieniu do produktów Lenovo

Ochrona danych na stronach internetowych

/

Ochrona danych w odniesieniu do produktów

Lenovo przywiązuje dużą wagę do ochrony danych swoich klientów, gości odwiedzających jej strony internetowe, użytkowników jej produktów i wszelkich innych osób. Z tego powodu odpowiedzialne korzystanie z danych osobowych i innych informacji, a także ich skuteczna ochrona, stanowią jeden z najważniejszych priorytetów przedsiębiorstwa. Więcej na temat naszych zasad dotyczących ochrony danych można dowiedzieć się pod poniższymi łączami. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania, prosimy o kontakt pod adresem privacy@lenovo.com.

Niniejsze oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 25.1.2021.

Informacje na temat tego oświadczenia

Niniejsze oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 25.1.2021.

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności informacji na stronie internetowej zostało niedawno zaktualizowane. Zobacz poprzednią wersję.

Do czego odnosi się niniejsze oświadczenie

Twoja prywatność jest ważna dla Lenovo. Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy danych gromadzonych za pośrednictwem witryn internetowych będących własnością Lenovo Group Ltd. i jej spółek stowarzyszonych („Lenovo”) i przez nie obsługiwanych oraz niektórych usług offline obsługiwanych przez Lenovo lub naszych usługodawców i partnerów. Niniejsze oświadczenie opisuje praktyki informacyjne na stronach internetowych Lenovo, w tym między innymi na www.lenovo.com, canada.lenovo.com/fr, lenovo.com/ca/en, lenovocareers.com, blog.lenovo.com, lenovosoftware.com, solutions.lenovo.com . Niniejsze oświadczenie o prywatności opisuje praktyki dotyczące informacji na stronach internetowych Lenovo, w tym rodzaje gromadzonych informacji, sposób i cele wykorzystania informacji przez Lenovo, osoby, którym udostępniane są informacje, oraz sposób ochrony informacji przez Lenovo. Opisuje on również wybór użytkownika w zakresie korzystania, dostępu, korekty i usuwania danych osobowych, między innymi w zakresie innych tematów. Ponadto niniejsze oświadczenie dotyczy gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez Lenovo w pewnych kontekstach offline, takich jak marketing, obsługa klienta i pomoc techniczna.

Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do następujących pozycji:

Witryny internetowe Lenovo mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, z których niektóre nie są własnością Lenovo. Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenie o prywatności ani zawartość tych innych witryn. Niektóre z naszych witryn internetowych wykorzystują techniki tworzenia do obsługi treści od dostawców lub partnerów, zachowując jednocześnie wygląd naszej strony. Ponadto niektóre witryny Lenovo są obsługiwane przez dostawców lub partnerów, a w przypadku logo „powered-by” oświadczenia o prywatności oraz warunki korzystania tych dostawców i partnerów regulują takie witryny i obsługę.

Należy również pamiętać, że niniejsze oświadczenie nie dotyczy informacji gromadzonych za pośrednictwem produktów i oprogramowania Lenovo ani innych źródeł.

Zmiany niniejszego oświadczenia

Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszym oświadczeniu, poprzednie wersje będą nadal dostępne, tak aby można było sprawdzić, kiedy i jakie nastąpiły zmiany. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszym oświadczeniu, poinformujemy użytkownika o tym fakcie za pomocą powiadomienia na naszej stronie internetowej, w wiadomości e-mail (wysłanej na adres e-mail podany w ustawieniach konta użytkownika), zanim taka zmiana wejdzie w życie. W przypadku, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, będziemy również dążyć do uzyskania zgody użytkownika na wszelkie istotne zmiany mające wpływ na sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności informacji na stronie internetowej zostało niedawno zaktualizowane. Zobacz poprzednią wersję.

Jakie informacje gromadzi Lenovo, w jaki sposób je wykorzystuje i czy jakiekolwiek informacje osobowe są udostępniane osobom trzecim?

Lenovo gromadzi informacje o użytkowniku w czasie interakcji na naszych stronach internetowych i z niektórymi usługami offline, które są obsługiwane przez Lenovo lub jej dostawców usług i partnerów. Informacje te są wykorzystywane przez nas w celu dostarczenia użytkownikowi żądanego produktu lub usługi, zapewnienia obsługi klienta lub pomocy technicznej, wysyłania do niego wiadomości, aktualizacji lub ofert, ulepszania naszych stron internetowych, produktów i usług, upewnienia się, że działają możliwie najlepiej itp. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach, jeśli użytkownik nie dostarczy nam danych osobowych w razie potrzeby, możemy nie być w stanie dostarczyć mu żądanych produktów, jakości lub funkcji. Poniżej opisano sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji, w tym danych osobowych, w określonych obszarach online i offline.

Przeglądanie naszych stron internetowych

Co do zasady, jeśli odwiedzasz nasze strony internetowe bez rejestrowania lub logowania się, możesz przeglądać nasze witryny bez podawania żadnych innych informacji nieumożliwiających identyfikacji niż te, które są zbierane automatycznie przez nasze serwery internetowe. Nasze dzienniki serwera automatycznie zbierają nazwy domen i pewne powiązane dane osób odwiedzających nasze strony internetowe (takie jak adresy IP lub identyfikatory urządzeń). Informacje te są wykorzystywane do pomiaru liczby wizyt, średniego czasu spędzonego na stronie internetowej Lenovo, informacji o wyświetlanych stronach i wykorzystaniu witryny. Wykorzystujemy te informacje w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i integralności naszych stron internetowych, pomiaru wykorzystania naszych witryn, ulepszania zawartości naszych witryn oraz wyświetlania reklam i informowania o nich. Informacje te nie są przechowywane ani wykorzystywane w formie, która umożliwiłaby nam bezpośrednią identyfikację osób odwiedzających nasze strony internetowe. Możemy zbierać te informacje za pomocą plików cookie, jak wyjaśniono to poniżej w sekcji „„Czy Lenovo używa plików cookie, tagów, sygnałów sieci, analiz i powiązanych technologii do celów reklamowych i innych?””. Informacje te mogą być udostępniane usługodawcom Lenovo, w tym hostom danych innych firm, przetwarzaniu danych i usługom stron internetowych, tak aby mogli oni zapewnić funkcjonalność, bezpieczeństwo, integralność i poprawę naszych stron internetowych.

Lenovo analizuje również dane demograficzne naszych użytkowników (np. wiek, płeć), zainteresowania i zachowania w oparciu o informacje podane nam podczas dokonywania zakupów, w trakcie promocji, w ankietach i w plikach dziennika serwera. Robimy to, aby lepiej rozumieć działania użytkowników i zapewniać im obsługę. Badania te są zestawiane i analizowane razem, aby zapobiec identyfikacji danych osobowych dotyczących jakiejkolwiek osoby. Lenovo czasami uzupełnia te informacje dodatkowymi danymi dostarczonymi przez osoby trzecie. Lenovo może udostępniać te dane naszym usługodawcom, aby mogli dostarczać Lenovo usługi hostingowe, przetwarzania, analizy i pokrewne usługi.

Twój profil użytkownika

Profil użytkownika może składać się z informacji, w tym danych osobowych podanych podczas interakcji z Lenovo, takich jak korzystanie przez użytkownika z określonych obszarów naszych witryn internetowych, Lenovo ID, My Account, Passport kontakt z przedstawicielami działu obsługi klienta, informacje o rejestracji Produktów Lenovo oraz niektóre Produkty i usługi Lenovo, z których użytkownik korzysta. Profil użytkownika umożliwia firmie Lenovo:

 • podanie wymaganych do funkcjonowania informacji określonym Produktom i usługom Lenovo.
 • rozwiązywanie problemów związanych z Produktem Lenovo, usługą lub witryną;
 • sugerowanie sposobów poprawy działania Produktów Lenovo, usług i witryn;
 • dostarczenie użytkownikowi nowości, aktualizacji i informacji o Produktach i usługach Lenovo; oraz
 • jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie materiałów marketingowych, podanie informacji o dodatkowych Produktach lub usługach Lenovo, które mogą zainteresować użytkownika.

W poniższych sekcjach szczegółowo opisano rodzaje informacji, które mogą być zawarte w profilu użytkownika, sposób ich wykorzystania przez Lenovo, sposób udostępniania tych informacji osobom trzecim oraz pewne możliwości wyboru dotyczące tych informacji. Więcej informacji na temat innych rodzajów informacji, które mogą być zawarte w profilu użytkownika, można znaleźć w oświadczeniu o prywatności Lenovo dotyczącym Twojego produktu.

Rejestracja produktu Lenovo ID i Lenovo

Jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć Lenovo ID, zarejestrować Produkt Lenovo lub utworzyć konto za pośrednictwem MyAccount lub Passport, będziemy zbierać informacje dotyczące użytkownika i Produktów Lenovo, w tym dane osobowe. Informacje o Lenovo ID i powiązane informacje o rejestracji i o koncie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika, w tym podczas korzystania z niektórych aplikacji (takich jak Lenovo Vantage) oraz z naszych usług interaktywnych (takich jak nasze sklepy internetowe i witryny pomocy technicznej dla klientów).

Jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć Lenovo ID lub zarejestrować swoje produkty, będziemy musieli zebrać od użytkownika pewne dane, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, język, region/kraj, typ/model produktu, numer seryjny produktu, data rejestracji produktu i dane aktywacyjne dotyczące systemu operacyjnego. Informacje te będą wykorzystywane do administrowania kontem lub profilem użytkownika, świadczenia usług, o które prosił użytkownik, oraz do przekazywania wybranych informacji, w tym wiadomości marketingowych, od firmy Lenovo. Informacje gromadzone i przechowywane przez firmę Lenovo w tych celach mogą być udostępniane naszym usługodawcom w celu udostępniania danych, przetwarzania i marketingu na rzecz i w imieniu firmy Lenovo.

Użytkownik może zmienić hasło Lenovo ID lub dezaktywować swoje konto Lenovo ID, odwiedzając stronę account.lenovo.com i przechodząc do sekcji „Mój profil”. Można też skontaktować się z nami pod adresem privacy@lenovo.com.

Handel detaliczny i elektroniczny

Możemy zbierać od użytkownika dane osobowe, gdy użytkownik zdecyduje się złożyć zamówienie u Lenovo. Może to obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, adres do faktury i adres dostawy, numer telefonu, informacje dotyczące płatności (takie jak karta kredytowa lub debetowa), wiek/datę urodzenia, informacje umożliwiające spersonalizowanie produktu lub usługi Lenovo oraz, w pewnych okolicznościach, gdy informacje te są ściśle wymagane do przetwarzania takiego zamówienia, numeru ubezpieczenia społecznego lub innego krajowego numeru identyfikacyjnego. Lenovo wykorzystuje te informacje w celu ułatwienia przetwarzania zamówienia i umożliwienia nam kontaktu w przypadku wystąpienia problemu z zamówieniem. Ponadto w przypadku zakupu produktu wymagającego serwisu, dane osobowe użytkownika mogą zostać użyte w celu uzyskania raportu kredytowego, jeśli jest to konieczne.

Możemy udostępniać te informacje usługodawcom i partnerom, którzy biorą udział w naszych działaniach związanych z handlem elektronicznym i realizacją transakcji detalicznych, takim jak firmy hostujące dane, dostawcy usług płatniczych, instytucje finansowe, firmy spedycyjne i operatorzy sieci bezprzewodowych (jeśli usługi operatora są zamawiane lub aktywowane za pośrednictwem naszej witryny).

Obsługa klienta, monitorowanie jakości i naprawy

Niektóre czynności związane z obsługą techniczną produktów i usług firmy Lenovo mogą również obejmować kontakt z firmą Lenovo lub ze strony Lenovo, w tym kontakt przez telefon, e-mail lub czat. Należy pamiętać, że w takich przypadkach możemy rejestrować rozmowy do celów szkoleniowych naszego personelu i do zapewnienia jakości. W celu zapewnienia użytkownikowi żądanych usług lub wsparcia technicznego, np. prośba o pomoc techniczną lub naprawa w ramach gwarancji na produkt Lenovo, personel obsługi klienta firmy Lenovo może również gromadzić dane osobowe użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp, takie jak profil użytkownika, informacje o koncie, dane kontaktowe, identyfikatory produktów i usług firmy Lenovo oraz informacje o sposobie korzystania z produktów i usług firmy Lenovo.

Niektórzy pracownicy działu obsługi klienta firmy Lenovo pracują dla dostawców usług, którzy świadczą takie usługi firmie Lenovo i jej klientom, i mogą mieć dostęp do informacji o użytkowniku w tym kontekście. W celu wsparcia tych działań firma Lenovo korzysta z dostawców usług hostingu, przetwarzania i komunikacji danych (takich jak narzędzia czatu online).

Ponadto Autoryzowani dystrybutorzy Lenovo, sprzedawcy lub dostawcy usług serwisowych firmy Lenovo mogą mieć dostęp do określonych usług obsługi klienta, zapewnienia jakości i informacji o produktach opisanych w niniejszym dokumencie, aby wspierać produkt lub świadczyć wymagane usługi, na przykład usługi naprawcze objęte gwarancją na produkt Lenovo.

Marketing, promocje, ankiety i wydarzenia

Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie informacji marketingowych, reklamowych lub promocyjnych od firmy Lenovo i/lub ich partnerów — takich jak wiadomości e-mail lub powiadomienia push dotyczące produktów — lub jeśli zdecyduje się na udział w wydarzeniu, konkursie lub ankiecie, będziemy zbierać dane osobowe i nieosobowe o użytkowniku celem pomocy w zarządzaniu tymi kampaniami i komunikacją lub ułatwienia uczestnictwa. W szczególności możemy zbierać imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek/datę urodzenia, informacje o produkcie firmy Lenovo, dane profilu użytkownika oraz dodatkowe informacje osobiste, które użytkownik zdecyduje się podać. Informacje te mogą być również wykorzystywane do wysyłania powiadomień o pomocy technicznej dotyczącej produktów, ogłoszeń, biuletynów oraz, jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy, zaproszeń do wypełnienia ankiet dotyczących satysfakcji klientów.

Firma Lenovo i wybrani dostawcy usług lub partnerzy — w tym firmy zajmujące się marketingiem, reklamą, ankietami i wydarzeniami — mogą również wykorzystywać informacje podane przez użytkownika do prowadzenia działań promocyjnych, zapewnienia zadowolenia klientów lub wsparcia dla produktów w naszym imieniu lub w ramach wspólnego wydarzenia lub promocji między firmą Lenovo a tą firmą. Firma Lenovo może również korzystać z usług hostingu i przetwarzania danych, a także z narzędzi zewnętrznych, które pomagają nam w poznaniu trendów konsumenckich, szybkości otwierania/klikania w marketingowe wiadomości e-mail itd. Ponadto możemy pozyskiwać dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak firmy zajmujące się badaniami konsumenckimi, w celu uzupełnienia informacji zbieranych od użytkowników. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób nasze strony internetowe mogą wykorzystywać pliki cookie innych firm i powiązane technologie w celu wspierania działań marketingowych i reklamowych w Internecie, zapoznaj się z poniższą sekcją zatytułowaną „ „Czy Lenovo używa plików cookie, tagów, sygnałów sieci, analiz i powiązanych technologii do celów reklamowych i innych?””.

Firma Lenovo będzie wysyłać powiadomienia dotyczące transakcji, takie jak potwierdzenia zamówień. Aby otrzymywać materiały marketingowe firmy Lenovo w celu zakupu produktu od firmy Lenovo, użytkownik nie musi subskrybować tego produktu. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych komunikatach, zmieniając swoje preferencje w ustawieniach konta lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@lenovo.com.

Programy lojalnościowe

Firma Lenovo może oferować swoim klientom możliwość uczestnictwa w programach lojalnościowych oferujących zniżki, kupony lub inne programy motywacyjne. Mimo że programy te są całkowicie dowolne i uczestnictwo w nich nie jest wymagane w przypadku zakupu od firmy Lenovo, wymagają one gromadzenia określonych danych osobowych, jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w nich.

Dane gromadzone w celu rejestrowania się i uczestnictwa w programie lojalnościowym Lenovo mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek/datę urodzenia, informacje o produkcie Lenovo, dane profilu użytkownika oraz ewentualnie dodatkowe dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się podać. Informacje te mogą być udostępniane usługodawcom lub partnerom firmy Lenovo w celu zarządzania programami lojalnościowymi w imieniu firmy Lenovo. Firma może również korzystać z usług hostingu i przetwarzania danych innych firm w celu wspierania tych działań. Uczestnictwo w programie lojalnościowym Lenovo można zakończyć, wykonując wszelkie czynności określone w odpowiednich zasadach programu lojalnościowego.

Media społecznościowe

Niektóre z naszych stron internetowych zawierają funkcje i łącza do serwisów społecznościowych, takie jak pasek z ikonami, który łączy się z obecnością Lenovo na konkretnych witrynach (np. strona Lenovo w serwisie Facebook, kanał Lenovo w serwisie Twitter). Funkcje te mogą gromadzić adres IP użytkownika i informacje o stronie, na której użytkownik odwiedza naszą witrynę, oraz mogą ustawić plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji. Funkcje i widżety serwisów społecznościowych są obsługiwane przez inną firmę lub bezpośrednio w naszej witrynie. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami są regulowane przez zasady ochrony prywatności firmy, która je udostępnia.

Dostęp do niektórych serwisów Lenovo i informacji o koncie można również uzyskać, logując się za pośrednictwem różnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Google, Twitter itp. Jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z tych usług, Lenovo może gromadzić pewne informacje z konta w serwisach społecznościowych, w tym profil publiczny, adres e-mail, wiek/data urodzenia, listy kontaktów, zainteresowania, polubienia i aktualne miasto. Lenovo może łączyć te informacje lub w inny sposób zawierać je w profilu użytkownika Lenovo, a jeśli użytkownik wybrał opcję otrzymywania wiadomości marketingowych, możemy wykorzystać te informacje do celów analizy i marketingu. Określone rodzaje informacji mogą zależeć od ustawień prywatności konta w serwisie społecznościowym. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o prywatności dotyczącym odpowiednich serwisów społecznościowych.

Blogi i fora dyskusyjne

Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w blogu lub forum dyskusyjnym Lenovo, należy wiedzieć, że podane tam informacje mogą być szeroko dostępne dla innych osób, potencjalnie wewnątrz lub na zewnątrz Lenovo, które mają dostęp do tego bloga, forum dyskusyjnego lub czatu. Należy również pamiętać, że poszczególne blogi, fora i czaty mogą być obsługiwane przez organizacje inne niż Lenovo i/lub mogą mieć dodatkowe zasady i warunki. Opinia każdego uczestnika na blogu, forum lub czacie jest jego własnym zdaniem i nie powinna być uważana za opinię Lenovo.

Opinie

Czasami na witrynach Lenovo są wyświetlane recenzje produktów, opinie i inne potwierdzenia zadowolonych klientów. Nasi usługodawcy często zarządzają tymi recenzjami i powiązanymi funkcjami witryny. Za Twoją zgodą możemy opublikować Twoje komentarze wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem. Jeśli chcesz zaktualizować lub usunąć swoje komentarze, skontaktuj się z nami pod privacy@lenovo.com.

Podania o zatrudnienie

Użytkownik może zdecydować się na przekazanie firmie Lenovo danych osobowych w przypadku wyrażenia zainteresowania możliwościami zatrudnienia w firmie Lenovo, na przykład poprzez przesłanie aplikacji lub CV za pośrednictwem naszych witryn internetowych. Zebrane od Ciebie informacje zostaną ujawnione w momencie składania podania i będą obejmować takie informacje, jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, pochodzenie, wykształcenie, historia zatrudnienia i inne informacje, które zwykle są wykorzystywane do oceny kandydatów na stanowiska pracy. Informacje te zostaną użyte wyłącznie w celu oceny kandydatury zatrudnienia i zostaną udostępnione wyłącznie tym usługodawcom, którzy obsługują te działania, takim jak firmy zajmujące się wyszukiwaniem kandydatów, działające w imieniu firm Lenovo; firmy zajmujące się sprawdzaniem przeszłości, które pomagają w weryfikacji wniosku kandydata. Firma Lenovo może korzystać z usług dostawców w celu przetwarzania i zarządzania informacjami gromadzonymi w tym obszarze, w tym usługami biznesowymi i korporacyjnymi firmy Lenovo. Możemy również uzupełnić otrzymane podanie o zatrudnienie o dodatkowe informacje, które można znaleźć w publicznie dostępnych zasobach, takich jak profile LinkedIn.

Relacje z partnerami biznesowymi

Jeśli reprezentujesz partnera biznesowego Lenovo (tj. dystrybutora lub sprzedawcę produktów Lenovo), możesz odwiedzić stronę internetową Lenovo przeznaczoną specjalnie dla partnerów biznesowych Lenovo. Możemy wykorzystywać dane osobowe, które użytkownik udostępnia za pośrednictwem tej witryny w celu zarządzania relacjami biznesowymi z użytkownikiem oraz reprezentowaną przez niego firmą i rozwijania ich. Może to obejmować na przykład wykorzystanie informacji o użytkowniku w celu przesłania szczegółowych informacji o programach Lenovo dla partnerów biznesowych. Mogą one również obejmować udostępnianie pewnych informacji innym partnerom biznesowym (z zastrzeżeniem ewentualnych zobowiązań dotyczących zachowania poufności), klientom lub potencjalnym klientom Lenovo. W związku z konkretną transakcją lub programem możemy również kontaktować się z Tobą w ramach ankiet dotyczących zadowolenia klientów lub w celach związanych z badaniem rynku. Informacje wykorzystywane w tym celu mogą być udostępniane usługodawcom, którzy pomagają nam administrować tymi witrynami lub relacjami, takimi jak firmy hostujące i przetwarzające dane, a także partnerom zajmującym się reklamą, marketingiem, wydarzeniami i ankietami, tak aby mogli oni w naszym imieniu prowadzić sprzedaż, kampanie promocyjne lub badania ankietowe.

Zarządzanie dostawcami

Jeśli reprezentujesz dostawcę Lenovo, możesz odwiedzić stronę internetową Lenovo przeznaczoną specjalnie dla dostawców Lenovo. Możemy korzystać z informacji podanych na tej stronie w związku z zawieraniem lub realizowaniem transakcji. Może to obejmować na przykład udostępnianie informacji innym częściom Lenovo, partnerom biznesowym Lenovo, klientom, firmom spedycyjnym, instytucjom finansowym, organom pocztowym lub rządowym zaangażowanym w realizację transakcji. Może również służyć do zarządzania i rozwijania naszych relacji z Tobą, dostawcą reprezentowanym przez Ciebie i/lub innymi dostawcami Lenovo.

Fuzje i przejęcia

Mogą wystąpić okoliczności, w których firma Lenovo postanowi sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować swoją działalność w niektórych krajach. Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnego powiadomienia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach w zakresie własności lub wykorzystania danych osobowych, jak również o wszelkich wyborach dotyczących danych osobowych użytkownika. Taka transakcja może wiązać się z ujawnieniem danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców.

Wymogi prawne i egzekwowanie praw

Dane osobowe mogą podlegać wezwaniom sądowym lub innym wezwaniom rządowym, nakazom, decyzjom lub postępowaniom w sprawach karnych i dotyczących zwalczania nadużyć. Dlatego, jeśli w dobrej wierze uznamy, że wymaga tego prawo, możemy ujawnić dane osobowe lub inne informacje organom regulacyjnym lub rządowym, sądom, trybunałom i organom ścigania. Możemy również ujawnić dane osobowe lub inne informacje w celu ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, a także w celu zbadania przypadków kradzieży lub oszustwa. Poza tym mogą wystąpić okoliczności, które wymagają od nas ujawnienia danych osobowych użytkownika innym osobom, w tym między innymi radcom prawnym lub agencjom windykacyjnym.

Czy Lenovo używa plików cookie, tagów, sygnałów sieci, analiz i powiązanych technologii do celów reklamowych i innych?

Tak jak w przypadku większości witryn internetowych, pewne informacje są zbierane automatycznie i przechowywane w plikach dziennika. Czasami zbieramy informacje o zachowaniu użytkowników podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych, aby pomóc w zapewnieniu lepszej obsługi klienta, poprawie jakości korzystania z naszych stron internetowych lub wdrożeniu reklam.

Na przykład śledzimy domeny, z których użytkownicy odwiedzają naszą stronę internetową, a także mierzymy ich aktywność na stronach internetowych Lenovo, ale robimy to w sposób, który nie umożliwia bezpośredniej identyfikacji użytkownika (nazywamy to „ informacją nieumożliwiającą identyfikacji”). Lenovo lub inne osoby w naszym imieniu mogą wykorzystywać te dane do analizowania trendów i statystyk, ulepszania naszych stron internetowych i obsługi reklam.

Sekwencje otwieranych stron

Podczas zbierania danych osobowych od użytkownika w ramach transakcji możemy uzyskać pewne informacje na temat tej transakcji w niemożliwym do zidentyfikowania formacie i połączyć je z innymi niemożliwymi do zidentyfikowania informacjami. Informacje te są czasami nazywane „sekwencją otwieranych stron”. Informacje te są wykorzystywane i analizowane tylko łącznie, aby pomóc nam zrozumieć trendy i wzorce. Informacje te nie są przeglądane na poziomie indywidualnym.

Pliki cookie i reklamy internetowe

W celu oferowania i dostarczania niestandardowych usług na stronie internetowej, Lenovo może wykorzystywać pliki cookie do przechowywania i śledzenia informacji o użytkowniku. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, firma Lenovo uzyska od użytkownika zgodę na korzystanie z niektórych plików cookie podczas korzystania z witryny internetowej Lenovo i/lub będzie oferowała użytkownikowi możliwość wyboru typów plików cookie, które mają być włączone lub wyłączone. Pliki cookie to po prostu małe pliki danych, które są przesyłane do przeglądarki z serwera internetowego i zapisywane na dysku twardym komputera. Lenovo używa plików cookie, aby przypomnieć nam, kim jesteś i pomóc poruszać się po naszych stronach podczas odwiedzin. Pliki cookie umożliwiają nam zapisywanie preferencji i zawartości koszyka, dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać przy każdej wizycie.

Używamy plików cookie również w celu określenia odpowiednich reklam, które będą odpowiednie dla użytkownika. W tym celu Lenovo może korzystać z usług firm takich jak Google Analytics for Display Advertisers, Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager and Google Analytics Demographic i Interest Reporting, aby pomóc nam zrozumieć, jak klienci korzystają z naszych stron internetowych i produktów, oraz dostarczyć reklamy oparte na zainteresowaniu i zarządzać nimi. Usługi te mogą gromadzić informacje, takie jak adres IP użytkownika, wysyłane przez przeglądarkę lub pliki cookie.

Ponadto pliki cookie i powiązane technologie umożliwiają nam mierzenie trendów w witrynie i wzorców ruchu, takich jak obszary odwiedzonej witryny Lenovo, z których użytkownik przekierował się, w celu uproszczenia nawigacji w witrynie; pomocy w zaprojektowaniu naszej witryny w celu zwiększenia jej wydajności i komfortu, w formułowaniu zaleceń dotyczących produktów oraz w dostarczaniu reklam produktów Lenovo podczas przeglądania witryny internetowej, w tym na innych niż Lenovo. Lenovo i jej dostawcy usług, w tym Google i DoubleClick, używają plików cookie do raportowania wyświetleń reklamy, innych zastosowań usług reklamowych oraz interakcji z tymi wyświetleniami reklam i usługami reklamowymi związanymi z odwiedzonymi stronami internetowymi. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były wykorzystywane do obsługi reklam opartych na zainteresowaniu, możesz zrezygnować z ich wyświetlania, wykonując poniższe czynności. Możesz nadal otrzymywać ogólne reklamy. Lenovo może również uzupełniać informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i powiązanych technologii informacjami pochodzącymi z innych źródeł, w tym od osób trzecich.

Korzystanie z takich plików cookie jest względnie standardowe. Większość przeglądarek jest wstępnie skonfigurowana do ich akceptowania. Jeśli jednak nie chcesz przechowywać plików cookie, możesz:

 • nie korzystać z naszych stron internetowych
 • ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiać o otrzymaniu plików cookie
 • ustawić przeglądarkę tak, aby odmawiać akceptowania plików cookie
 • korzystać z opcji zgody na korzystanie z plików cookie i kontroli dostępnych w witrynie internetowej Lenovo (jeśli są dostępne i wymagane przez obowiązujące prawo)
 • usunąć nasze pliki cookie po odwiedzeniu naszej witryny
 • przeglądać naszą witrynę, korzystając z ustawienia anonimowego użycia przeglądarki („Incognito” w przeglądarce Chrome, „InPrivate” w Internet Explorer, „Private Browsing” w przeglądarce Firefox i Safari itp.).

Należy jednak pamiętać, że niektóre witryny internetowe Lenovo mogą nie odpowiadać na sygnały typu „nie śledź” wysyłane przez niektóre przeglądarki. Należy również pamiętać, że niektóre funkcje witryny internetowej Lenovo mogą nie działać prawidłowo, jeśli nie zaakceptuje się plików cookie.

Jeśli nie wiesz, jak sterować plikami cookie lub usuwać je, lub chcesz zrezygnować z otrzymywania określonych reklam ukierunkowanych w oparciu o historię przeglądania, zalecamy odwiedzenie www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info lub www.youronlinechoices.eu w celu uzyskania szczegółowych wskazówek, w tym instrukcji dotyczących rezygnacji.

Jeśli chcesz zrezygnować z usługi Google Analytics for Display Advertisers i/lub zrezygnować z dostosowanej sieci reklamowej Google, możesz to zrobić w Menedżerze preferencji reklam Google. Możesz także skorzystać z dodatku przeglądarki Google Analytics, który umożliwia rezygnację z korzystania z Google Analytics. Informacje na temat tego, jak to zrobić za pomocą przeglądarki produktu lub urządzenia przenośnego, można znaleźć w menu pomocy przeglądarki lub urządzenia mobilnego albo w instrukcji obsługi.

Obiekty lokalnej pamięci masowej

Ponadto niektóre strony internetowe Lenovo mogą wykorzystywać lokalne obiekty pamięci masowej (LSO), takie jak pliki cookie Flash i HTML5 dostarczane przez dostawców usług i partnerów firmy Lenovo w celu przechowywania informacji o zawartości i preferencjach w urządzeniu. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia zarządzania do usuwania obiektów pamięci masowej HTML5. Dowiedz się, jak zarządzać plikami cookie Flash.

Adobe Marketing Cloud Device Cooperative

Niektóre firmy i witryny firmy Lenovo biorą udział w programie Adobe Marketing Cloud Device Cooperative, który pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób można korzystać z określonych witryn i aplikacji na różnych urządzeniach oraz dostarczać dostosowane promocje. Dowiedz się więcej o tym, jak Adobe to robi i jak zrezygnować z udziału w tym programie.

Sygnały sieci i inne technologie

Niektóre witryny internetowe Lenovo wykorzystują również sygnały sieci lub inne technologie, takie jak JavaScript i eTags, aby lepiej dostosować witryny do potrzeb klienta. Technologie te mogą być używane na wielu stronach internetowych w witrynie Lenovo. Gdy użytkownik odwiedza te strony, generowane jest powiadomienie o wizycie, które nie umożliwia identyfikacji. Mogą być przetwarzane przez nas lub przez naszych dostawców usług. Te sygnały sieci zwykle działają w połączeniu z plikami cookie. Jeśli wyłączysz pliki cookie, sygnały sieci i inne technologie będą nadal wykrywać wizyty na tych stronach, ale generowane przez nie powiadomienia nie mogą być powiązane z innymi niemożliwymi do zidentyfikowania informacjami o plikach cookie i nie będą one brane pod uwagę.

Spersonalizowane łącza URL

Czasami możemy spersonalizować i dostosować strony internetowe do określonych osób. Jeśli odwiedzasz jedną z tych witryn, możesz zauważyć, że została dostosowana, korzystając z odniesień do produktów i/lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, w oparciu o wcześniejsze kontakty z Lenovo i przekazane nam informacje. Podczas odwiedzania tych witryn możemy gromadzić informacje o wizycie użytkownika, aby lepiej dostosować witrynę do jego zainteresowań. Zaproszenie do odwiedzenia jednej z tych witryn może zostać przedstawione jako spersonalizowany adres URL w wiadomości e-mail, powiadomienie na stronie rejestracji witryny lub jako odpowiedź na zalogowanie się do określonej witryny.

Czy firma Lenovo sprzedaje moje dane osobowe?

Nie. Firma Lenovo nie sprzedaje danych osobowych. Jak opisano w powyższych sekcjach, firma Lenovo może udostępniać dane osobowe Lenovo, innym usługodawcom i partnerom, aby mogli oni obsługiwać nasze produkty i witryny internetowe, lub świadczyć dodatkowe usługi na rzecz firmy Lenovo oraz jej klientów i użytkowników produktów. W ten sposób firma Lenovo podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dostawcy usług i partnerzy spełniają nasze standardy w zakresie zachowania prywatności i bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Firma Lenovo nie sprzedaje jednak danych osobowych, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 grudnia 2020 r. nie sprzedaliśmy żadnych danych osobowych. Jeśli firma Lenovo zdecyduje się na sprzedaż danych osobowych w dowolnym momencie, zapewnimy odpowiednie możliwości wcześniejszego powiadomienia i wyrażenia na to zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy firma Lenovo przekazuje moje dane osobowe zagranicę?

Firma Lenovo jest organizacją globalną posiadającą podmioty prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne, które przekraczają granice. W związku z tym, o ile zezwala na to prawo, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w obrębie firmy Lenovo (w tym do spółek zależnych, stowarzyszonych i spółek dominujących) lub naszym dostawcom i partnerom biznesowym oraz przekazywać je do krajów, w których prowadzimy działalność (w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych i Chin). Niezależnie od miejsca, do którego informacje są przekazywane i w którym są przechowywane, nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych użytkowników na całym świecie.

W niektórych krajach obowiązują przepisy dotyczące ochrony prywatności, które nie są równorzędne z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności obowiązującymi w danym kraju. O dane te mogą zwrócić się organy ścigania w tych krajach. W takich krajach firma Lenovo będzie nadal przetwarzać informacje w opisany tutaj sposób i podejmować odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych podczas przesyłania i przetwarzania danych użytkowników. W razie potrzeby firma Lenovo będzie również utrzymywać umowy między firmami z grupy Lenovo lub z partnerami lub dostawcami usług firmy Lenovo w celu zarządzania przesyłaniem, przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Firma Lenovo stosuje standardowe klauzule umowne jako jeden ze sposobów przekazywania danych osobowych z i na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego obszaru gospodarczego.

Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane?

Firma Lenovo zamierza przechowywać informacje, w tym dane osobowe, tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów biznesowych lub innych istotnych celów, a także bezpiecznie usuwać dane osobowe, gdy cele te zostaną spełnione. Dane użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane tak długo, jak będą miały zastosowanie następujące okoliczności:

 • aktywne konto użytkownika lub subskrypcja
 • zapewnienie użytkownikowi usług lub pomocy technicznej, których użytkownik może żądać
 • zapewnienie wymaganej funkcjonalności i wydajności produktów i witryn firmy Lenovo, w tym odpowiedzialności w ramach gwarancji na produkt
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym podatkowych i kontrolnych
 • egzekwowanie naszych praw, w tym procesy sądowe i windykacja należności

W jaki sposób moje informacje są chronione?

Przekazując informacje z naszych witryn internetowych na nasze serwery, przechowując dane i udostępniając je osobom trzecim, stosujemy standardowe środki techniczne i organizacyjne. Na przykład podczas przesyłania informacji wrażliwych, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, korzystamy z szyfrowania, gdy jest to konieczne. Udostępniając dane użytkownika osobom trzecim, podejmujemy rozsądne i odpowiednie kroki, które nałożą na strony prawny wymóg ochrony danych i ich wykorzystywania w sposób odpowiedzialny.

Należy jednak pamiętać, że żaden produkt, oprogramowanie ani transmisja danych nie mogą być w stu procentach bezpieczne. W związku z tym, mimo że podjęliśmy odpowiednie kroki w celu ochrony danych użytkownika, Lenovo nie może zapewnić ani w żaden inny sposób zagwarantować bezpieczeństwa naszych witryn internetowych ani informacji przekazanych nam przez użytkownika. Korzystanie z naszych witryn internetowych odbywa się na własne ryzyko.

Co z prywatnością mojego dziecka?

Nasze witryny internetowe są przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci w wieku 16 lat i więcej lub w równorzędnym minimalnym wieku w danej jurysdykcji, które posiadają pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z nich. Firma Lenovo nie gromadzi danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Osoby poniżej 16. roku życia nie powinny przekazywać żadnych danych osobowych firmie Lenovo.

Jeżeli firma Lenovo dowie się, że dziecko poniżej 16. roku życia lub poniżej równoważnego minimalnego wieku w danej jurysdykcji przekazało dane osobowe firmie Lenovo, podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych osobowych. Firma nie będzie takich danych wykorzystywać do żadnych celów. Firma Lenovo zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w korzystaniu przez dzieci z interaktywnych zasobów i informowania dzieci o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z podawaniem swoich danych osobowych.

Jakie są moje prawa z zakresu ochrony danych?

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych mogą dawać użytkownikowi prawo do kontroli nad wykorzystaniem i przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu i kopii swoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, (iii) sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych, (iv) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub niewyrażenia zgody na ich sprzedaż oraz (v) możliwości przenoszenia danych. Jeśli korzystamy z danych osobowych użytkownika za jego zgodą, ma on również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na nasze wykorzystanie jego danych osobowych przed wycofaniem takiej zgody. Ponadto użytkownik może przeglądać, poprawić lub usunąć pewne dane osobowe z poziomu konta Lenovo użytkownika.

Aby skorzystać z powyższych praw, prześlij prośbę o ochronę prywatności lub skontaktuj się z nami pod adresem privacy@lenovo.com. Na wszelkie takie żądania będziemy odpowiadać i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Informujemy, że podejmiemy kroki zgodnie z obowiązującym prawem oraz naszymi standardami zachowania prywatności i bezpieczeństwa, aby zweryfikować tożsamość użytkownika przed udzieleniem mu dostępu do jego danych osobowych lub w inny sposób spełnieniem jego prośby. Jeśli użytkownik ma konto Lenovo, możemy zweryfikować jego tożsamość, wymagając od niego zalogowania się do konta. Jeśli użytkownik nie ma konta Lenovo lub adresu e-mail w naszej dokumentacji, możemy zażądać od niego dodatkowych ograniczonych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości. Informujemy, że jeśli użytkownik nie ma konta Lenovo, ani zapisanego u nas adresu e-mail lub jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować jego tożsamości w naszych rejestrach, możemy odrzucić żądanie użytkownika.

Użytkownik może także skorzystać z pomocy upoważnionego przedstawiciela w celu złożenia w imieniu użytkownika wniosku na podstawie tej sekcji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wysłanie takiego żądania przez upoważnionego przedstawiciela w imieniu użytkownika, firma Lenovo będzie wymagać: (i) udzielenia pisemnej zgody upoważnionemu przedstawicielowi; oraz (II) potwierdzenia tożsamości przez przedstawiciela bezpośrednio w firmie Lenovo. Firma Lenovo może odrzucić żądanie przedstawiciela, który nie spełnia tych wymagań.

Użytkownik ma również prawo do zgłaszania pytań lub skarg do właściwego krajowego organu ochrony danych w dowolnym momencie.

Jak mogę nawiązać kontakt z pracownikami programu ochrony prywatności w firmie Lenovo?

Aby skorzystać z praw użytkownika opisanych powyżej, prześlij prośbę o zachowanie prywatności.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o prywatności należy skontaktować się pod adresem Lenovo privacy@lenovo.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w Stanach Zjednoczonych lub w inny sposób na adres:

Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Dodatkowe informacje na temat obsługi klienta firmy Lenovo, w tym numery telefonów i czaty, można znaleźć na stronie www.lenovo.com/contact.

Informacje na temat tego oświadczenia

Do czego odnosi się niniejsze oświadczenie

Prywatność użytkowników jest ważna dla firm Lenovo i Motorola.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informacji ma zastosowanie do danych gromadzonych za pośrednictwem oprogramowania i usług dostarczanych przez firmę Lenovo i jej firmy stowarzyszone, w tym Motorola Mobility LLC („Motorola”) (razem „Lenovo”), które są dostępne dla produktów firmy Lenovo, w tym komputerów (PC), tabletów, stacji roboczych, smartfonów, inteligentnych urządzeń biurowych, wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości oraz urządzeń internetu rzeczy (razem „Produkty Lenovo”). Niniejsze oświadczenie dotyczy również oprogramowania firmy Lenovo, z którego można korzystać na produktach lub urządzeniach innych firm. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informacji opisuje praktyki dotyczące informacji stosowane w produktach Lenovo, w tym rodzaje gromadzonych informacji, sposób wykorzystania informacji przez Lenovo i cele ich udostępniania, a także sposób ochrony informacji przez Lenovo. Opisuje ono również wybór użytkownika w zakresie korzystania, dostępu, korygowania i usuwania danych osobowych, między innymi w odniesieniu do innych tematów.

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności informacji dotyczących produktu zostało niedawno zaktualizowane. Zobacz poprzednią wersję.

Niniejsze oświadczenie nie dotyczy:

Lenovo gromadzi również dane osobowe za pośrednictwem witryn firmy Lenovo i innych źródeł. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zachowania prywatności informacji w naszej witrynie, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności informacji opublikowanym na stronie internetowej. Ponadto niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do produktów i usług oferowanych przez Lenovo Data Center Group (DCG), produktów i usług dostarczanych przez Lenovo Software (znanej także jako Stoneware, Inc.) ani do oprogramowania innych firm i innych usług instalowanych lub dostępnych za pośrednictwem Produktów Lenovo. Ponadto niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do niektórych produktów licencjonowanych przez Lenovo innym firmom.

Zmiany niniejszego oświadczenia

Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszym oświadczeniu, poprzednie wersje będą nadal dostępne, tak aby można było sprawdzić, kiedy i jakie nastąpiły zmiany. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszym oświadczeniu, poinformujemy użytkownika o tym fakcie za pomocą powiadomienia na stronie internetowej firmy Lenovo, za pośrednictwem odpowiedniego produktu lub oprogramowania Lenovo lub w wiadomości e-mail (wysłanej na adres e-mail podany w ustawieniach konta użytkownika), zanim taka zmiana wejdzie w życie. W przypadku, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, będziemy również dążyć do uzyskania zgody użytkownika na wszelkie istotne zmiany mające wpływ na sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności informacji dotyczących produktu zostało niedawno zaktualizowane. Zobacz poprzednią wersję.

Obsługa wielu użytkowników

Należy pamiętać, że pozostali użytkownicy produktów Lenovo, które obsługują wielu użytkowników, mogą nie mieć takich możliwości konfigurowania ustawień, uprawnień i innych opcji w zakresie zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji, jakie posiadać może główny użytkownik urządzenia.

Jakie informacje gromadzi firma Lenovo, w jaki sposób je wykorzystuje i czy jakiekolwiek informacje osobowe są udostępniane osobom trzecim?

Firma Lenovo gromadzi informacje na temat użytkownika i Produktów Lenovo, a następnie wykorzystuje je w celu zapewnienia najlepszego działania Produktów Lenovo. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach, jeśli użytkownik nie dostarczy nam danych osobowych, gdy ich podanie jest konieczne, możemy nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi Produktów Lenovo, ich oczekiwanego działania lub funkcjonowania. Poniżej opisano sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji o użytkowniku lub produkcie w określonych kontekstach. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób określone aplikacje mogą gromadzić i wykorzystywać informacje, należy zapoznać się z sekcjami tego oświadczenia zatytułowanego „Aplikacje Lenovo” i „Aplikacje Motorola”.

Twój profil użytkownika

Profil użytkownika może składać się z informacji, w tym danych osobowych, które mogły zostać zebrane od użytkownika dobrowolnie podczas interakcji z firmą Lenovo, takich jak korzystanie przez użytkownika z określonych obszarów naszych witryn internetowych, konto Lenovo ID, MyAccount, Passport lub Motorola ID, kontakt z przedstawicielami działu obsługi klienta, informacje o rejestracji Produktów Lenovo oraz niektóre Produkty i usługi Lenovo, z których użytkownik korzysta. Profil użytkownika umożliwia firmie Lenovo:

 • podanie wymaganych do funkcjonowania informacji określonym Produktom i usługom Lenovo
 • rozwiązywanie problemów związanych z Produktem Lenovo, usługą lub witryną;
 • sugerowanie sposobów poprawy działania Produktów Lenovo, usług i witryn;
 • dostarczenie użytkownikowi nowości, aktualizacji i informacji o Produktach Lenovo i usługach; oraz
 • jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie materiałów marketingowych, podanie informacji o dodatkowych Produktach Lenovo lub usługach firmy Lenovo, które mogą zainteresować użytkownika.

W poniższych sekcjach szczegółowo opisano rodzaje informacji, które mogą znajdować się w profilu użytkownika, sposób wykorzystania tych informacji przez firmę Lenovo, sposób udostępniania tych informacji osobom trzecim oraz pewne możliwości wyboru dotyczące tych informacji.

Lenovo ID, Motorola ID i rejestracja produktu Lenovo

Jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć Lenovo ID, Motorola ID, zarejestrować Produkt Lenovo lub utworzyć konto za pośrednictwem MyAccount lub Passport, będziemy zbierać informacje dotyczące użytkownika i Produktów Lenovo, w tym dane osobowe. Informacje o Lenovo ID lub Motorola ID i powiązane informacje o rejestracji i o koncie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika, w tym podczas korzystania z niektórych aplikacji (takich jak Lenovo Vantage) oraz z naszych usług interaktywnych (takich jak nasze sklepy internetowe i witryny pomocy technicznej dla klientów).

Jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć Lenovo ID lub Motorola ID lub zarejestrować swoje produkty, będziemy musieli zebrać od użytkownika pewne dane, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, język, region/kraj, typ/model produktu, numer seryjny produktu, data rejestracji produktu i dane aktywacyjne dotyczące systemu operacyjnego. Informacje te będą wykorzystywane do administrowania kontem lub profilem użytkownika, świadczenia usług, o które prosił użytkownik, oraz do przekazywania wybranych informacji, w tym wiadomości marketingowych, od firmy Lenovo. Informacje gromadzone i przechowywane przez firmę Lenovo w tych celach mogą być udostępniane naszym usługodawcom w celu udostępniania danych, przetwarzania i marketingu na rzecz i w imieniu firmy Lenovo.

Użytkownik może zmienić hasło Lenovo ID lub dezaktywować swoje konto Lenovo ID, odwiedzając stronę account.lenovo.com i przechodząc do sekcji „Mój profil”. Można też skontaktować się z nami pod adresem privacy@lenovo.com. Kontem Motorola ID można zarządzać, odwiedzając stronę accounts.motorola.com lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@motorola.com.

Funkcjonalność i użytkowanie produktu

Niektóre produkty, oprogramowanie i usługi firmy Lenovo automatycznie zbierają i przechowują niezbędne informacje o wydajności celem zapewnienia ich działania. Informacje te obejmują identyfikatory produktów i urządzeń, dane techniczne i inne informacje nieosobowe. Niektóre z tych informacji mogą być przesyłane na serwery firmy Lenovo. Podczas korzystania z produktów Lenovo podstawowe informacje dotyczące instalowania i aplikacji są również gromadzone automatycznie. Dotyczy to między innymi tego, czy aplikacja jest zainstalowana lub włączona w Produkcie Lenovo.

Użytkownik może także przekazać nam dodatkowe informacje na temat korzystania z oprogramowania i aplikacji firmy Lenovo. Informacje, które możemy gromadzić, obejmują częstotliwość korzystania z aplikacji, funkcje używane w aplikacji oraz wydajność aplikacji.

Gromadzone w tym celu informacje dotyczące użytkowania nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkownika ani Produktów Lenovo, chyba że użytkownik włączy rozszerzoną obsługę urządzeń lub funkcję „Help Improve” w Produktach Lenovo i zdecyduje się na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Lenovo.

Informacje o użytkowaniu oprogramowania są wykorzystywane do analizowania wydajności aplikacji firmy Lenovo, do opracowywania ulepszonych usprawnień dla przyszłych wersji oraz do wysyłania informacji dotyczących serwisu i pomocy technicznej (np. niemarketingowych). Informacje te mogą być udostępniane naszym usługodawcom, takim jak partnerzy hostingu i przetwarzania danych i zajmujących się tworzeniem oprogramowania, którzy obsługują Produkty Lenovo.

Jeśli użytkownik chce dezaktywować zbieranie informacji, może to zrobić w ustawieniach prywatności danego produktu lub aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu wyłączania gromadzenia określonych informacji o użytkowaniu oprogramowania, można (i) otworzyć aplikację ustawień Produktu Lenovo i wyłączyć gromadzenie statystyk użytkowania (lub podobnie nazwaną opcję/przełącznik), (ii) odinstalować określoną aplikację z panelu sterowania urządzenia lub z menu ustawień, lub (iii) odwiedzić stronę Lenovo Support (dla produktów komputerowych) dotyczącą ograniczania zbierania informacji o użytkowaniu.

Aktualizacja oprogramowania

Automatycznie zbieramy pewne ograniczone, nieumożliwiające identyfikację informacje o Produktach Lenovo w celu ustalenia, czy używane oprogramowanie ma najnowszą wersję, dostarczenia użytkownikowi aktualizacji oprogramowania (w tym aktualizacji zabezpieczeń), opracowania nowych produktów i funkcji oprogramowania, oraz w celu naprawiania błędów, tak aby Produkty Lenovo działały wydajniej.

Obsługa klienta, monitorowanie jakości i naprawy

Niektóre czynności związane z obsługą techniczną produktów i usług firmy Lenovo mogą również obejmować kontakt z firmą Lenovo lub ze strony Lenovo, w tym kontakt przez telefon, e-mail lub czat. Należy pamiętać, że w takich przypadkach możemy rejestrować rozmowy do celów szkoleniowych naszego personelu i do zapewnienia jakości. W celu zapewnienia użytkownikowi żądanych usług lub wsparcia technicznego, np. prośba o pomoc techniczną lub naprawa w ramach gwarancji na produkt Lenovo, personel obsługi klienta firmy Lenovo może również gromadzić dane osobowe użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp, takie jak profil użytkownika, informacje o koncie, dane kontaktowe, identyfikatory produktów i usług firmy Lenovo oraz informacje o sposobie korzystania z produktów i usług firmy Lenovo.

Niektórzy pracownicy działu obsługi klienta firmy Lenovo pracują dla dostawców usług, którzy świadczą takie usługi firmie Lenovo i jej klientom, i mogą mieć dostęp do informacji o użytkowniku w tym kontekście. W celu wsparcia tych działań firma Lenovo korzysta z dostawców usług hostingu, przetwarzania i komunikacji danych (takich jak narzędzia czatu online).

Ponadto autoryzowani dystrybutorzy, sprzedawcy lub dostawcy usług serwisowych firmy Lenovo mogą mieć dostęp do określonych usług obsługi klienta, zapewnienia jakości i informacji o produktach opisanych w niniejszym dokumencie, aby wspierać produkt lub świadczyć wymagane usługi, na przykład usługi naprawcze objęte gwarancją na produkt Lenovo.

Lepsza obsługa klienta

Użytkownik może przekazać nam dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania z Produktu Lenovo, aby zapewnić bardziej skuteczną lub rozszerzoną obsługę klienta, w tym usługi rozwiązywania problemów dostosowane do jego potrzeb lub podobne usługi pomocy technicznej. W przypadku urządzeń firmy Motorola można wybrać opcję „Enhanced Device Support” (rozszerzona obsługa urządzeń) w menu Set-up (Konfiguracja) lub Settings (Ustawienia), aby uzyskać dostosowaną pomoc techniczną lub zalecenia. To ustawienie można później wyłączyć.

Typy informacji, które możemy gromadzić od użytkownika lub Produktu Lenovo w tym kontekście, mogą obejmować numer seryjny, identyfikator lub numer IMEI Produktu Lenovo, typ/model produktu, numer telefonu powiązany z produktem na smartfony Lenovo lub Motorola, adres IP, adres MAC oraz informacje o użytkowaniu Produktu Lenovo. Te informacje dotyczące użytkowania mogą obejmować informacje o sposobie korzystania z Produktu Lenovo i jego komponentów, takich jak oprzyrządowanie i funkcjonalność systemu. Firma Lenovo korzysta z dostawców usług hostingu i przetwarzania danych, obsługi klienta i komunikacji w celu wsparcia rozszerzonych działań obsługi klienta firmy Lenovo.

Pomoc w usprawnieniu działania produktów

Użytkownik może przekazać nam dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania z Produktów Lenovo i oprogramowania Lenovo w celu ulepszenia Produktów Lenovo. Opcję tę można zwykle znaleźć w konfiguracji lub w ustawieniach Produktu Lenovo lub aplikacji Lenovo. Typy informacji, które możemy gromadzić w tym celu, obejmują numer seryjny, identyfikator lub numer IMEI Produktu Lenovo, model/typ produktu, informacje o sposobie korzystania z produktu i oprogramowania Lenovo oraz wydajność Produktu Lenovo. W odniesieniu do komputera Lenovo, o ile firma Lenovo nie zdecyduje się na kontakt z takim użytkownikiem, informacje te są przechowywane w formacie, który nie umożliwia identyfikacji użytkownika. W odniesieniu do smartfonów firm Lenovo i Motorola dane „Help Improve” mogą być identyfikowalne dla użytkownika lub urządzenia.

Informacje te są wykorzystywane do:

 • identyfikowania trendów wydajności Produktów Lenovo i oprogramowania Lenovo;
 • opracowania nowych funkcji produktu dla przyszłych modeli;
 • zapewnienia użytkownikowi lepszej jakości; oraz
 • wysyłania do użytkownika komunikatów niemarketingowych dotyczących serwisu i pomocy technicznej dla produktu Lenovo.

Firma Lenovo korzysta z dostawców usług hostingu i przetwarzania danych, aby wspierać firmę Lenovo w takich działaniach.

Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie chce zezwalać firmie Lenovo na zbieranie informacji „Help Improve”, może wyłączyć opcję zbierania danych tego produktu w ustawieniach Produktu Lenovo lub w określonej aplikacji (np. Lenovo Vantage), albo odinstalować określoną aplikację.

Aplikacje firm Lenovo i Motorola — dodatkowe informacje

W poniższych sekcjach opisano sposób, w jaki niektóre aplikacje firm Lenovo i Motorola obsługują informacje użytkownika. Należy pamiętać, że opisy te mogą nie obejmować wszystkich aplikacji Lenovo lub Motorola dostępnych dla Produktu Lenovo. Ponadto nie wszystkie Produkty Lenovo obsługują wszystkie aplikacje firm Lenovo i Motorola, a różne aplikacje firm Lenovo i Motorola mogą być dostępne dla użytkownika i mogą się różnić w zależności od posiadanego Produktu Lenovo oraz lokalizacji użytkownika. Niektóre aplikacje opisane poniżej mogą być fabrycznie zainstalowane w Produkcie Lenovo lub udostępnione do pobrania za pośrednictwem internetowego sklepu z oprogramowaniem lub aplikacjami.

Aplikacje Lenovo

Lenovo Welcome

Lenovo Welcome to aplikacja w urządzeniu, która wita nowych użytkowników produktów Lenovo, w tym komputerów. W ciągu około 24 godzin od skonfigurowania niektórych Produktów Lenovo Lenovo Welcome inicjuje pomoc w przeprowadzeniu użytkownika przez produkty Lenovo, w tym przez funkcje produktu Lenovo; wprowadzenie do Lenovo Vantage i Lenovo Migration Assistant (oba opisane poniżej); udostępnianie ofert specjalnych od firmy Lenovo i jej partnerów użytkownikom, którzy zdecydują się na ich otrzymywanie, i nie tylko. Firma Lenovo gromadzi do tych celów wyłącznie podstawowe (nieumożliwiające identyfikację) informacje i wskaźniki dotyczące urządzeń i aplikacji za pomocą Lenovo Welcome.

Lenovo Vantage

Lenovo Vantage (zastępuje Lenovo Companion) to aplikacja, która zapewnia działanie urządzenia i pomaga w pełni korzystać z komputera. Funkcje Lenovo Vantage obejmują:

 • Dostosuj komputer Lenovo do swoich potrzeb, korzystając z ustawień niestandardowych.
 • Dostęp do Lenovo Migration Assistant — aplikacji, która przesyła pliki i ustawienia z jednego komputera do drugiego (opis poniżej).
 • Chroń swój komputer i zaktualizuj ważne oprogramowanie systemowe i sterowniki.
 • Oceń stan systemu i uruchom diagnostykę urządzenia.
 • Uzyskaj dostęp do podręcznika użytkownika systemu i pomoc techniczną.
 • Odkryj inne atrakcyjne i przydatne aplikacje.
 • Wyświetl akcesoria zgodne z urządzeniem
 • Otrzymuj oferty na produkty i usługi firmy Lenovo.
 • Sprawdzaj stan gwarancji, opcji i uaktualnień.
 • Zapoznaj się z przydatnymi wskazówkami i najnowszymi informacjami dotyczącymi technologii dzięki artykułom firmy Lenovo.
 • Konsola Lenovo Security Console zapewnia niewidzialną warstwę ochrony aplikacji działających w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Lenovo Security Console.
 • Program Security Advisor zawiera zestaw narzędzi zabezpieczających zalecanych przez firmę Lenovo i weryfikowane przez specjalistów ds. zabezpieczeń.
 • Odbieraj wiadomości i prognozy pogody (od zewnętrznych dostawców).

Lenovo Vantage zbierze identyfikatory komputera oraz dane o zdarzeniach i użytkowaniu, takie jak funkcjonalność systemu, użycie aplikacji i pomoc techniczna. Ponadto, jeśli na komputerze zostanie ustawiona funkcja automatycznej aktualizacji na podstawie lokalizacji lub dostępności sieci, Lenovo Vantage zgromadzi odpowiednie dane, takie jak informacje o sieciach Wi-Fi i VPN, w celu bezproblemowej aktualizacji systemu. Te informacje będą przechowywane na komputerze, a informacje dotyczące korzystania z Lenovo Vantage mogą być udostępniane firmie Lenovo tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na takie gromadzenie danych. Firma Lenovo nie udostępnia tych informacji poza dostawcami usług hostingu i przetwarzania danych, z których firma Lenovo może każdorazowo korzystać.

Lenovo Connected Home Security

Lenovo Vantage oferuje także użytkownikom opcjonalną funkcję Lenovo Connected Home Security. Ta funkcja jest obsługiwana przez Coronet, firmę zewnętrzną, i jest kolejną wersją funkcji Lenovo Wi-Fi Security. Ta funkcja wykorzystuje konto Lenovo ID do sprawdzania poprawności uwierzytelniania i uprawnień użytkownika. Firma Lenovo przekazuje token do serwera sieci firmy Coronet, a sprawdzanie poprawności odbywa się na serwerze sieci. Następnie serwer sieci Coronet wyśle użytkownikom powiadomienia o zabezpieczeniach connected home security za pośrednictwem danych kontaktowych konta Lenovo ID. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności i bezpieczeństwa Coronet można znaleźć na stronie www.coro.net.

Lenovo Migration Assistant

Lenovo Migration Assistant („LMA”) to narzędzie ułatwiające przenoszenie plików i ułatwiające konfigurację nowego komputera. LMA jest uruchamiana za pośrednictwem Lenovo Vantage i wykorzystuje połączenie Wi-Fi do wysyłania plików z jednego komputera do drugiego. Do aplikacji LMA można zalogować się na obu komputerach za pomocą swojego konta Lenovo ID. W celu zapewnienia tej funkcji LMA będzie mieć dostęp do wersji systemu operacyjnego, wersji .net framework, marki komputera, marki karty sieciowej i częstotliwości Wi-Fi. Firma Lenovo nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika ani jego plików podczas ich przesyłania za pomocą aplikacji LMA. Firma Lenovo gromadzi jednak pewne podstawowe (nieidentyfikowalne) dane i wskaźniki dotyczące urządzeń i aplikacji. Firma Lenovo może korzystać z usług dostarczania i przetwarzania danych w celu wsparcia tych działań.

Firma LMA może również zapewnić możliwość korzystania z usługi Dropbox jako usługi przechowywania plików, jeśli taka funkcja zostanie wybrana. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności znajduje się w oświadczeniu o ochronie prywatności i warunkach korzystania z serwisu Dropbox.

Lenovo System Health Manager

Lenovo System Health Manager umożliwia użytkownikom monitorowanie stanu komputerów, optymalizację wydajności i podejmowanie działań w celu uniknięcia problemów. W celu zapewnienia tej funkcji aplikacja analizuje pewne podstawowe (nieidentyfikowalne) informacje o urządzeniu i aplikacji, takie jak zdarzenie, numer kompilacji systemu Windows, system BIOS, wbudowany sterownik i wersje sterowników urządzeń. Jeśli użytkownik na to zezwoli, Lenovo będzie również zbierać anonimowe statystyki dotyczące użytkowania, w tym informacje dotyczące zużycia energii przez system i prawdopodobnych przyczyn problemów z działaniem.

Aplikacje firmy Motorola

Aparat

Aplikacja Aparat umożliwia użytkownikowi:

 • Oznaczanie zdjęć i filmów wideo danymi lokalizacji. Podczas udostępniania innym osobom oznaczonych zdjęć możliwe jest również przekazywanie informacji o lokalizacji. Jeśli użytkownik postanowi zastosować znaczniki lokalizacyjne do swoich zdjęć i filmów wideo, aplikacja ta wykorzysta te informacje do uporządkowania sposobu wyświetlania zdjęć i filmów. Firma Lenovo nie gromadzi, przetrzymuje ani nie udostępnia takich informacji o lokalizacji.
 • Uruchomienie aplikacji bez dotykania ekranu poprzez wykorzystanie danych kontekstowych pochodzących z czujników mających wykryć gest uruchomienia.
 • Rób lepsze zdjęcia, korzystając z funkcji wykrywania twarzy i innych analiz zawartości wizjera, aby uzyskać najlepszy obraz, który może pojawić się przed wyzwoleniem migawki lub po nim. Można porównać najlepszy obraz z oryginalnym, zarejestrowanym obrazem i wybrać zdjęcia, które mają być zachowane. Informacje dotyczące wykrywania twarzy pozostają w telefonie i nie są przesyłane do firmy Motorola ani udostępniane na zewnątrz.

Aby pomóc nam w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z działaniem, aplikacja Aparat będzie przechowywać informacje dotyczące jakości zdjęcia w metadanych zdjęcia.

Pomoc dot. urządzenia

Pomoc dot. urządzenia (wcześniej jako Pomoc Moto) zapewnia użytkownikom następujące funkcje:

 • Dowiedź się, jak korzystać z telefonu Motorola i rozwiązywać problemy
 • Moto Care — sprawdzanie stanu gwarancji urządzenia, wykupienie rozszerzonej gwarancji i ochrona przed wypadkami (tylko w USA)
 • Diagnostyka urządzenia — sprawdzenie działania podzespołów sprzętowych, takich jak bateria, ekran dotykowy, głośniki, aparaty, sieć Wi-Fi i czujniki
 • Skontaktuj się z nami — opcje kontaktu z pomocą techniczną, w tym czat (tylko niektóre modele), poczta e-mail (tylko niektóre modele), Twitter, Messenger (tylko Indie, USA) oraz dostęp do forów użytkowników (angielski, hiszpański i portugalski)
 • Centrum serwisowe — wyszukiwanie centrów serwisowych w pobliżu (tylko Indie)

W przypadku korzystania z pomocy dotyczącej urządzeń firma Motorola może gromadzić numer seryjny produktu, numer IMEI lub inny identyfikator urządzenia, adres IP, adres MAC, informacje o użytkowaniu produktu, informacje o wydajności aplikacji oraz, w przypadku korzystania z funkcji Moto Care lub funkcji Skontaktuj się z nami, nazwę użytkownika i dane kontaktowe. Firma Motorola może korzystać z dostawców usług hostingu, przetwarzania danych i obsługi klienta w celu wsparcia działań działu obsługi klienta i pomocy dotyczącej urządzeń firmy Motorola.

Digital TV

W obsługiwanych urządzeniach aplikacja Motorola Digital TV przenosi telewizję stacjonarną do urządzenia mobilnego dzięki obsłudze elektronicznego programu telewizyjnego (EPG) oraz interaktywnej aplikacji Ginga. Użytkownicy mogą też nagrywać wybrane programy. Aplikacja Digital TV zbiera niektóre anonimowe dane dotyczące zdarzeń, takie jak kanały włączane za pomocą aplikacji Digital TV.

Moto (Akcje gestów Moto, Wyświetlacz Moto, Gametime, Podpowiedzi Moto)

Aplikacja Moto sprawia, że urządzenie staje się sprawniejsze, zapewniając więcej możliwości kontroli i interakcji z nim. Moto ułatwia uzyskiwanie ważnych powiadomień, sterowanie urządzeniem za pomocą głosu i gestów oraz automatyzację przydatnych zmian ustawień w zależności od tego, gdzie użytkownik się w danym momencie znajduje lub co robi.

Akcje gestów Moto ułatwiają obsługę produktów Motorola, umożliwiając użytkownikowi stosowanie prostych gestów przyspieszających wykonywanie zadań. Dzięki Akcjom gestów Moto użytkownik może wykonać następujące działania:

 • Dwukrotnie obrócić nadgarstkiem z telefonem w ręce, aby w dowolnym momencie uruchomić aparat
 • Przesuń w dół w lewo lub w prawo, aby zmniejszyć ekran i obsługiwać go jedną ręką.
 • Włączać lub wyłączać latarkę, wykonując dwa ruchy „cięcia”.

Aplikacja Wyświetlacz Moto będzie wyświetlać powiadomienia na ekranie obsługiwanych produktów, aby użytkownik mógł mieć do nich szybki dostęp bez konieczności włączania ekranu lub odblokowywania ekranu głównego. Aplikacja Moto Display posiada dostęp do pewnych informacji, takich jak kontakty i wpisy w kalendarzu, a także do innych aplikacji i przesyłanych przez nie powiadomień.

W celu zakończenia tych zadań aplikacja Moto:

 • gromadzi informacje na temat bieżącego położenia urządzenia Motorola, a następnie przesyła je do firmy Motorola, aby umożliwić identyfikowanie interesujących miejsc i określenie, czy użytkownik może znajdować się w pojeździe.
 • korzysta z danych kontekstowych uzyskanych z mikrofonu i czujników na urządzeniu Motorola, takich jak akcelerometr i żyroskop, aby określić moment aktywacji pewnych trybów, ale nie przesyła tych informacji firmie Motorola.
 • Uzyskuje dostęp do zawartości generowanej przez użytkownika, takiej jak wpisy w kalendarzu, kontakty i historia połączeń, ale nie przesyła tych informacji firmie Motorola.

Firma Motorola korzysta z usług dostawców hostingu i przetwarzania danych, aby wspierać te działania. Ponadto Moto wykorzystuje funkcję Google Activity Recognition, która ułatwia zrozumienie danych kontekstowych i określenie trybów aktywacji. Po przesłaniu danych do Google dane kontekstowe są obsługiwane zgodnie z warunkami świadczenia usługi Google i polityką prywatności Google. Polityka prywatności firmy Google zawiera również dalsze informacje na temat praktyk zbierania i ochrony danych firmy Google, związanych z innymi analitykami firmy Google i narzędziami do tworzenia produktów, z których firma Motorola może każdorazowo korzystać.

Opinia na temat Moto

Opinia na temat Moto umożliwia ocenę urządzenia i przekazanie opinii firmie Motorola i Lenovo, aby pomóc firmie Motorola i Lenovo w ulepszeniach zwiększających możliwości sprzętu i oprogramowania. W celu zapewnienia funkcjonalności aplikacja Moto Feedback będzie gromadzić identyfikator urządzenia Motorola, dane kontaktowe oraz niektóre informacje o zdarzeniach i analizach, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Użytkownik może dodać zrzut ekranu. Firmy Motorola i Lenovo mogą korzystać z dostawców usług hostingu i przetwarzania danych innych producentów w celu wspierania tych działań. Zewnętrzni partnerzy w zakresie programowania oprogramowania mogą również mieć dostęp do pewnych informacji zwrotnych, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, w celu rozwiązywania problemów lub poprawy obsługi urządzeń firmy Motorola.

Hello You oraz Motorola Notifications

W stosownych przypadkach Hello You i Motorola Notifications zawierają wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia firmy Motorola, informacje i narzędzia diagnostyczne dla tego urządzenia; umożliwiają uzyskanie pomocy technicznej i obsługi klienta za pośrednictwem czatu lub telefonu. Ponadto użytkownik może udostępniać treści i komunikaty dostosowane do zainteresowań, takie jak rozrywka, wiadomości, sport i wiele innych.

Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z Hello You, musi zalogować się do aplikacji, korzystając z konta Google. W celu zapewnienia działania aplikacja Hello You zbiera identyfikatory urządzeń firmy Motorola, dane konta Google, adres IP, interakcje użytkowników z treścią aplikacji oraz pewne powiązane dane dotyczące użytkowania urządzeń i aplikacji podczas korzystania z Hello You. Wykorzystujemy opisane informacje do pomiaru wykorzystania naszej aplikacji, ulepszania jej zawartości oraz dostarczania treści dostosowanych do potrzeb każdego użytkownika, które mogą zawierać reklamy skierowane do określonych grup odbiorców. Możemy również użyć adresu IP urządzenia, aby zebrać informacje o ogólnej lokalizacji użytkownika za pośrednictwem adresu IP urządzenia. Aby w przypadku Hello You zapewnić treści dostosowane do potrzeb użytkownika, należy podać zainteresowania, np. rozrywka, sport, polityka, biznes i technologia. W celu zapewnienia takich usług firma Motorola może udostępniać te informacje swoim partnerom w zakresie treści i marketingu, takim jak serwisy informacyjne, agencje marketingowe i partnerzy reklamowi, a także dostawcom usług hostingu i przetwarzania danych. Aplikację Hello You można wyłączyć w dowolnym momencie, a także zmodyfikować wybrane obszary zainteresowań, korzystając z preferencji na stronie ustawień konta.

Motorola Notifications umożliwia otrzymywanie informacji i ofert związanych z produktami od firmy Motorola i wybranych partnerów, które są dla istotne dla użytkownika, w tym powiadomień o aktualizacjach oprogramowania, porad i wskazówek, informacji o nowych produktach i usługach oraz zaproszeń do udziału w badaniach i ankietach mających na celu poprawę jakości produktów i usług firmy Motorola. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem Motorola Notifications firma Motorola prześle te powiadomienia w formie „powiadomień push” do urządzenia, firma Motorola będzie gromadzić dane dotyczące imienia i nazwiska użytkownika, dane kontaktowe, identyfikatory urządzeń firmy Motorola oraz dane dotyczące urządzeń i aplikacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Zebrane informacje mogą być udostępniane dostawcom usług hostingu i przetwarzania danych, agencjom marketingowym i partnerom reklamowym, a także partnerom badawczym firmy Motorola celem wsparcia działań związanych z Motorola Notifications. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powiadomień push, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji w aplikacji lub korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji, która wyświetla się po kliknięciu otrzymywanych powiadomień.

Moto 360 oraz Moto Body

Zegarek Moto 360 i aplikacja Moto Body używają wbudowanych w urządzenie czujników do zbierania danych o aktywności, takich jak tętno, liczba kroków i spalone kalorie, aby można było rejestrować postępy dotyczące dziennych i tygodniowych celów związanych z aktywnością fizyczną. Użytkownik może również stworzyć profil w oparciu o informacje demograficzne, takie jak wzrost, waga, płeć i wiek. Dzięki temu zegarek Moto 360 i aplikacja Moto Body zapewnią bardziej precyzyjne dane dotyczące zdrowia użytkownika. W przypadku korzystania z rozwiązania Moto Body Bieganie aplikacja Moto Body będzie także śledzić i pokazywać lokalizację użytkownika na wyświetlaczu urządzenia.

Urządzenie Moto 360 i aplikacja Moto Body mogą przesłać profil zdrowia użytkownika, dane i lokalizację do chmury oraz dodać te informacje do profilu użytkownika. Używamy tych danych, aby zapewniać dostęp do bardziej dokładnych informacji o zdrowiu, takich jak statystyki aktywności w danym okresie czasu. Używamy ich również do tworzenia nowych, spersonalizowanych funkcji Moto 360, Moto Body i innych produktów firmy Motorola.

Aby usunąć bieg, dotknij opcji > Bieganie. Dotknij biegu, który chcesz usunąć, a następnie dotknij > Usuń bieg. Aby usunąć wszystkie dane aktywności Moto Body, napisz na adres privacy@motorola.com.

Z wyjątkiem usług hostingu i przetwarzania danych, z których firma Motorola może korzystać, żadne z informacji opisanych powyżej nie są udostępniane na zewnątrz.

W poniższych sekcjach opisano dodatkowe sytuacje, w których firma Lenovo może zbierać, wykorzystywać i/lub udostępniać dane osobowe lub nieosobowe dotyczące użytkownika. Niektóre z tych informacji mogą być również przechowywane jako część opisanego powyżej profilu użytkownika Lenovo.

Marketing, promocje, ankiety i wydarzenia

Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie informacji marketingowych, reklamowych lub promocyjnych od firmy Lenovo i/lub jej partnerów — takich jak wiadomości e-mail lub powiadomienia push dotyczące produktów — lub jeśli zdecyduje się na udział w wydarzeniu, konkursie lub ankiecie, będziemy zbierać dane osobowe i nieosobowe o użytkowniku celem pomocy w zarządzaniu tymi kampaniami i komunikacją lub ułatwienia uczestnictwa. W szczególności możemy zbierać imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek/datę urodzenia, informacje o produkcie firmy Lenovo, dane profilu użytkownika oraz dodatkowe informacje osobiste, które użytkownik zdecyduje się podać. Informacje te mogą być wykorzystywane do wysyłania powiadomień o pomocy technicznej dotyczącej produktów, ogłoszeń, biuletynów oraz, jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy, zaproszeń do wypełnienia ankiet dotyczących satysfakcji klientów.

Firma Lenovo i wybrani dostawcy usług lub partnerzy — w tym firmy zajmujące się marketingiem, reklamami, ankietami i imprezami — mogą również wykorzystywać informacje podane przez użytkownika do prowadzenia działań promocyjnych, działań związanych z satysfakcją klienta lub wsparcia technicznego dotyczącego produktów w imieniu firmy Lenovo lub w ramach wspólnego wydarzenia lub promocji między firmą Lenovo a taką firmą. Firma Lenovo może również korzystać z dostawców usług hostingu i przetwarzania danych, aby wspierać te działania, a także z zewnętrznych narzędzi, które pomogą nam dowiedzieć się więcej o trendach klientów, wskaźnikach otwarcia/kliknięcia wiadomości e-mail dotyczących marketingu itd. Ponadto możemy pozyskiwać dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak firmy zajmujące się badaniami konsumenckimi, w celu uzupełnienia informacji zbieranych od użytkowników.

Firma Lenovo będzie otrzymywać powiadomienia dotyczące transakcji, takie jak potwierdzenia zamówień. Aby otrzymywać materiały marketingowe firmy Lenovo w celu zakupu produktu od firmy Lenovo, użytkownik nie musi subskrybować tego produktu. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych komunikatach, zmieniając swoje preferencje w ustawieniach konta lub kontaktując się z nami pod adresem privacy@lenovo.com lub privacy@motorola.com.

Programy lojalnościowe

Firma Lenovo może oferować swoim klientom możliwość uczestnictwa w programach lojalnościowych oferujących zniżki, kupony lub inne programy motywacyjne. Mimo że programy te są całkowicie dowolne i uczestnictwo w nich nie jest wymagane w przypadku zakupu od firmy Lenovo, wymagają one gromadzenia określonych danych osobowych, jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w nich.

Dane gromadzone w celu rejestrowania się i uczestnictwa w programie lojalnościowym Lenovo mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek/datę urodzenia, informacje o produkcie Lenovo, dane profilu użytkownika oraz ewentualnie dodatkowe dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się podać. Informacje te mogą być udostępniane usługodawcom lub partnerom firmy Lenovo w celu zarządzania programami lojalnościowymi w imieniu firmy Lenovo. Firma Lenovo może również korzystać z usług innych firm świadczących usługi hostingu i przetwarzania danych w celu wspierania tych działań. Uczestnictwo w programie lojalnościowym Lenovo można zakończyć, wykonując wszelkie czynności określone w odpowiednich zasadach programu lojalnościowego.

Jednokrotne logowanie z poziomu kont w serwisach społecznościowych

Użytkownik może uzyskać dostęp do funkcji produktu Lenovo, takich jak Lenovo Vantage, a także informacji o koncie Lenovo, logując się za pośrednictwem różnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Google, Twitter itp. Jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z tych usług, firma Lenovo może gromadzić dane osobowe z konta w serwisach społecznościowych, w tym profil publiczny, adres e-mail, wiek/datę urodzenia, listy kontaktów, zainteresowania, polubienia, i aktualne miasto. Serwis społecznościowy dostarcza te informacje firmie Lenovo zgodnie z ustawieniami profilu w serwisie społecznościowym oraz warunkami świadczenia usługi.

Firma Lenovo może dołączyć te informacje do profilu Lenovo użytkownika i wykorzystywać je do informowania o naszych kampaniach marketingowych oraz do wysyłania wybranych przez siebie komunikatów marketingowych. Podane informacje mogą zależeć od ustawień prywatności konta w serwisie społecznościowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym odpowiednich serwisów społecznościowych.

Fuzje i przejęcia

Mogą wystąpić okoliczności, w których firma Lenovo postanowi sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować swoją działalność w niektórych krajach. Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnego powiadomienia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach w zakresie własności lub wykorzystania danych osobowych, jak również o wszelkich wyborach dotyczących danych osobowych użytkownika. Taka transakcja może wiązać się z ujawnieniem danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców.

Wymogi prawne i egzekwowanie praw firmy Lenovo

Dane osobowe mogą podlegać wezwaniom sądowym lub innym wezwaniom rządowym, nakazom, decyzjom lub postępowaniom w sprawach karnych i dotyczących zwalczania nadużyć. Dlatego, jeśli w dobrej wierze uznamy, że wymaga tego prawo, możemy ujawnić dane osobowe lub inne informacje organom regulacyjnym lub rządowym, sądom, trybunałom i organom ścigania. Możemy również ujawnić dane osobowe lub inne informacje w celu ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, a także w celu zbadania przypadków kradzieży lub oszustwa. Poza tym mogą wystąpić okoliczności, które wymagają od nas ujawnienia danych osobowych użytkownika innym osobom, w tym między innymi radcom prawnym lub agencjom windykacyjnym.

Czy firma Lenovo sprzedaje moje dane osobowe?

Nie. Firma Lenovo nie sprzedaje danych osobowych. Jak opisano w powyższych sekcjach, firma Lenovo może udostępniać dane osobowe innym usługodawcom i partnerom, aby mogli oni obsługiwać produkty Lenovo, lub świadczyć dodatkowe usługi na rzecz firmy Lenovo oraz jej klientów i użytkowników produktów. W ten sposób firma Lenovo podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dostawcy usług i partnerzy spełniają standardy firmy Lenovo w zakresie zachowania prywatności i bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Firma Lenovo nie sprzedaje jednak danych osobowych, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 grudnia 2020 r. nie sprzedaliśmy żadnych danych osobowych. Jeśli firma Lenovo zdecyduje się na sprzedaż danych osobowych w dowolnym momencie, zapewnimy odpowiednie możliwości wcześniejszego powiadomienia i wyrażenia na to zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy firma Lenovo przekazuje moje dane osobowe zagranicę?

Firma Lenovo jest organizacją globalną posiadającą podmioty prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne, które przekraczają granice. W związku z tym, o ile zezwala na to prawo, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w obrębie firmy Lenovo (w tym do spółek zależnych, stowarzyszonych i spółek dominujących) lub naszym dostawcom i partnerom biznesowym oraz przekazywać je do krajów, w których prowadzimy działalność (w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych i Chin). Niezależnie od miejsca, do którego informacje są przekazywane i w którym są przechowywane, nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych użytkowników na całym świecie.

W niektórych krajach obowiązują przepisy dotyczące prywatności, które nie są równoważne z przepisami dotyczącymi prywatności w kraju użytkownika, a organy ścigania w tych jurysdykcjach mogą wnioskować o podanie danych użytkownika. W takich krajach firma Lenovo będzie nadal przetwarzać informacje w sposób, który tutaj opisujemy, i podejmie takie środki, jakie są niezbędne do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych podczas przekazywania i przetwarzania informacji. Tam, gdzie jest to wymagane, firma Lenovo będzie również utrzymywać umowy pomiędzy spółkami grupy Lenovo lub z partnerami i dostawcami firmy Lenovo w celu zarządzania przekazywaniem, przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

Firma Lenovo stosuje standardowe klauzule umowne jako jeden ze sposobów przekazywania danych osobowych z i na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego obszaru gospodarczego.

Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane?

Firma Lenovo zamierza przechowywać informacje, w tym dane osobowe, tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów biznesowych lub innych istotnych celów, a także bezpiecznie usuwać dane osobowe, gdy cele te zostaną spełnione. Dane użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane tak długo, jak będą miały zastosowanie następujące okoliczności:

 • aktywne konto użytkownika lub subskrypcja
 • zapewnienie użytkownikowi usług lub pomocy technicznej, których użytkownik może żądać
 • zapewnienie wymaganej funkcjonalności i wydajności produktów i witryn firmy Lenovo, w tym odpowiedzialności w ramach gwarancji na produkt
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym podatkowych i kontrolnych
 • egzekwowanie praw firmy Lenovo, w tym procesy sądowe i windykacja należności

W jaki sposób moje informacje są chronione?

Przekazując informacje z produktów Lenovo na nasze serwery, przechowując dane i udostępniając je osobom trzecim, stosujemy standardowe środki techniczne i organizacyjne. Na przykład podczas przesyłania informacji wrażliwych, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, korzystamy z szyfrowania, gdy jest to konieczne. Udostępniając dane użytkownika osobom trzecim, podejmujemy rozsądne i odpowiednie kroki, które nałożą na strony prawny wymóg ochrony danych i ich wykorzystywania w sposób odpowiedzialny.

Produkty Lenovo mogą również zawierać funkcje bezpieczeństwa mające na celu ochronę informacji na nich przechowywanych. Mogą one obejmować rozwiązania, takie jak szyfrowanie, hasła, kody PIN i odblokowywanie za pomocą linii papilarnych, a także zdalne sterowanie produktami Lenovo, tak aby można było zlokalizować, zablokować i wymazać utracone lub skradzione produkty. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji można znaleźć w opcji Ustawienia zabezpieczeń w produktach Lenovo.

Należy jednak pamiętać, że żaden produkt, oprogramowanie ani transmisja danych nie może być w 100% zabezpieczona. W rezultacie, mimo tego, że podjęliśmy odpowiednie kroki w celu ochrony produktów i informacji użytkownika, firma Lenovo nie może zapewnić lub w inny sposób zagwarantować bezpieczeństwa produktów Lenovo lub informacji, które są nam przekazywane. Użytkownik korzysta z produktów Lenovo na własne ryzyko. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktów Lenovo oraz aby skontaktować się z działem ds. bezpieczeństwa produktów firmy Lenovo w przypadku pytań lub w celu zgłoszenia słabych punktów dotyczących zabezpieczeń, zapraszamy na stronę dotyczącą bezpieczeństwa produktów Lenovo.

Co z prywatnością mojego dziecka?

Produkty Lenovo są przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci w wieku 16 lat i więcej lub w równorzędnym minimalnym wieku w danej jurysdykcji, które posiadają pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z nich. Firma Lenovo nie gromadzi danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Użytkownicy poniżej 16. roku życia nie powinni przekazywać żadnych danych osobowych firmie Lenovo.

Jeżeli firma Lenovo dowie się, że dziecko poniżej 16. roku życia lub poniżej równoważnego minimalnego wieku w danej jurysdykcji przekazało dane osobowe firmie Lenovo, podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych osobowych. Firma Lenovo nie będzie takich danych wykorzystywać do żadnych celów. Firma Lenovo zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w korzystaniu przez dzieci z produktów Lenovo i informowania dzieci o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z podawaniem swoich danych osobowych.

Jakie są moje prawa z zakresu ochrony danych?

Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych mogą dawać użytkownikowi prawo do kontroli nad wykorzystaniem i przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu i kopii swoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, (iii) sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych, (iv) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub niewyrażenia zgody na ich sprzedaż oraz (v) możliwości przenoszenia danych. Jeśli korzystamy z danych osobowych użytkownika za jego zgodą, ma on również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na nasze wykorzystanie jego danych osobowych przed wycofaniem takiej zgody. Ponadto użytkownik może przeglądać, poprawić lub usunąć pewne dane osobowe z poziomu konta Lenovo użytkownika i/lub ustawień produktu lub aplikacji Lenovo.

Aby skorzystać z powyższych praw, prześlij prośbę o ochronę prywatności lub skontaktuj się z nami pod adresem privacy@lenovo.com lub privacy@motorola.com. Na wszelkie takie żądania będziemy odpowiadać i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Informujemy, że podejmiemy kroki zgodnie z obowiązującym prawem oraz naszymi standardami zachowania prywatności i bezpieczeństwa, aby zweryfikować tożsamość użytkownika przed udzieleniem mu dostępu do jego danych osobowych lub w inny sposób spełnieniem jego prośby. Jeśli użytkownik ma konto Lenovo, możemy zweryfikować jego tożsamość, wymagając od niego zalogowania się do konta. Jeśli użytkownik nie ma konta Lenovo lub adresu e-mail w naszej dokumentacji, możemy zażądać od niego dodatkowych ograniczonych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości. Informujemy, że jeśli użytkownik nie ma konta Lenovo, ani zapisanego u nas adresu e-mail lub jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować jego tożsamości w naszych rejestrach, możemy odrzucić żądanie użytkownika.

Użytkownik może także skorzystać z pomocy upoważnionego przedstawiciela w celu złożenia w imieniu użytkownika wniosku na podstawie tej sekcji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wysłanie takiego żądania przez upoważnionego przedstawiciela w imieniu użytkownika, firma Lenovo będzie wymagać: (i) udzielenia pisemnej zgody upoważnionemu przedstawicielowi; oraz (II) potwierdzenia tożsamości przez przedstawiciela bezpośrednio w firmie Lenovo. Firma Lenovo może odrzucić żądanie przedstawiciela, który nie spełnia tych wymagań.

Użytkownik ma również prawo do zgłaszania pytań lub skarg do właściwego krajowego organu ochrony danych w dowolnym momencie.

Jak mogę nawiązać kontakt z pracownikami programu ochrony prywatności w firmie Lenovo i Motorola?

Aby skorzystać z praw użytkownika opisanych powyżej, prześlij prośbę o zachowanie prywatności.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących niniejszego oświadczenia zachowania prywatności informacji należy skontaktować się z firmą Lenovo pod adresem privacy@lenovo.com lub Motorola pod adresem privacy@motorola.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w Stanach Zjednoczonych lub w inny sposób na adres:

Lenovo Group Limited
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Dodatkowe informacje na temat obsługi klienta firmy Lenovo, w tym numery telefonów i czaty, można znaleźć na stronie www.lenovo.com/contact.

Motorola Mobility LLC
Attn: Privacy Program
222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800
Chicago, Illinois, USA 60654

Dodatkowe informacje dotyczące obsługi klienta firmy Motorola, w tym numery telefonów i czaty, można znaleźć na stronie motorola.com/support.

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności informacji na stronie internetowej zostało niedawno zaktualizowane. Zobacz poprzednią wersję.