This is a recommends products dialog
Najlepsze sugestie
Starting at
Zobacz wszystko >
Language
French
English
ไทย
German
繁體中文
Country
Hi
All
Sign In / Create Account
language Selector,${0} is Selected
Register & Shop at Lenovo Pro
Register at Education Store
Pro Tier Benefits
• Save up to an extra 5% on Think everyday pricing
• Purchase up to 10 systems per order (5 more than Lenovo.com)
• Spend $10K, advance to Plus Tier with increased benefits
 
111
Reseller Benefits
• Access to Lenovo's full product portfolio
• Configure and Purchase at prices better than Lenovo.com
View All Details >
more to reach
PRO Plus
PRO Elite
Congratulations, you have reached Elite Status!
Pro for Business
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
TEMPORARILY UNAVAILABLE
DISCONTINUED
Temporary Unavailable
Cooming Soon!
. Additional units will be charged at the non-eCoupon price. Purchase additional now
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
Sign in or Create an Account to Save Your Cart!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
Remove
items in cart
111
cart
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
Yes
No
Popular Searches
Czego dziś szukasz?
Quick Links
Ostatnie wyszukiwania
Hamburger Menu
skip to main content

Wpływ społeczny

Inteligentna firma wie, że zróżnicowana siła robocza to siła robocza, której nie da się powstrzymać.

Nasze społeczności

Nasze zaangażowanie na rzecz różnorodności i inkluzywności wywołuje pozytywne zmiany w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy. Jesteśmy wdzięczni partnerom wspierającym naszą fundację, którzy podzielają nasze cele i pomagają nam wprowadzać zmiany.

Dowiedz się więcej o naszym zaangażowaniu w różnorodność i integrację członków społeczności za pośrednictwem Fundacji Lenovo

Dowiedz się więcej >

Zróżnicowanie wśród dostawców

Lenovo rozumie, jak ważne jest zróżnicowanie wśród dostawców i dokłada wszelkich starań, aby jego zachowanie było integralną częścią strategicznych procesów ich pozyskiwania. Wierzymy, że sukces organizacji i całego społeczeństwa leży w zapewnieniu przedsiębiorstwom o zróżnicowanym profilu zatrudnienia (Diverse Business Enterprises, DBE) większego udziału we wzroście gospodarczym. Naszym celem jest maksymalizacja udziału DBE w rynku poprzez rozwój korzystnych relacji biznesowych z takimi firmami.

Program wspierania różnorodności dostawców pomaga naszej firmie wpływać na i powiększać bazę klientów, promować innowacje i zabezpieczać sprzedaż. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że wspiera on również zróżnicowanie wśród dostawców poprzez tworzenie inkluzywnego i godnego środowiska pracy dla wszystkich, co umożliwia zrównoważony wzrost gospodarczy i kształtuje liderów w naszych społecznościach.

W Stanach Zjednoczonych Lenovo współpracuje na poziomie krajowym i regionalnym z różnymi organizacjami, takimi jak National Minority Supplier Development Council (NMSDC), Women's Business Enterprise National Council (WBENC), United States Hispanic Chamber of Commerce (UHSCC) oraz innymi lokalnymi izbami handlowymi. Za pośrednictwem tych organizacji Lenovo uczestniczy także w krajowych, regionalnych i lokalnych wydarzeniach mających na celu promowanie zróżnicowania wśród dostawców i tworzenie im możliwości współpracy.

Koszty działań Lenovo związanych z różnorodnością dostawców za rok finansowy 2019/2020

17,5%

kosztów outsourcingu Lenovo generowanych jest przez zróżnicowane i małe przedsiębiorstwa

382,3 mln USD

wydawanych jest u małych i zróżnicowanych dostawców

Nieustannie zwiększamy nasze wydatki u zróżnicowanych dostawców

23,8%

Mali

20,8%

Kobiety

24,0%

Przedsiębiorstwa, których właścicielami są przedstawiciele mniejszości narodowych (Minority Business Enterprise, MBE)

Wzrost wydatków w każdej kategorii w ujęciu rocznym

251,9 mln USD

Wydatki w małych przedsiębiorstwach

139,6 mln USD

Wydatki w przedsiębiorstwach prowadzonych przez kobiety

142,1 mln USD

Wydatki w przedsiębiorstwach, których właścicielami są przedstawiciele mniejszości narodowych (Minority Business Enterprise, MBE)

1,8 mln USD

Wydatki w przedsiębiorstwach prowadzonych przez weteranów

Otwórz w nowej karcie
© 2024 Lenovo. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© {year} Lenovo. All rights reserved.

Compare  ()
x