Wsparcie techniczne z usługą Premier

Zawansowane wsparcie techniczne, prowadzenie sprawy od początku do końca, sprawniejsze rozwiązanie sprawy przy pierwszym kontakcie.

Szukasz lepszego wsparcia technicznego dla swojej firmy oraz pracowników? Lenovo Premier Support zapewnia obsługę VIP zarówno dla Twoich pracowników jak działu IT jak i użytkowników sprzętu.

W pełni rozumiemy oczekiwania IT, mające na celu wzrost efektywności, rozwiązywanie problemów umożliwiających sprawne działanie użytkowników sprzętu. Mamy świadomość, że użytkownicy oczekują szybkiego i nieprzyprawiającego o ból głowy wparcia. Takie wsparcie Lenovo jest w stanie zapewnić.

Skorzystaj z kontaktu z naszymi najlepszymi technikami, którzy na początku wysłuchają a potem przedstawią szeroki wachlarz, często skomplikowanych rozwiązań. W związaku z tym, że ich praca jest oceniana na podstawie rozwiązanych spraw przy pierwszym kontakcie, w pełni im zależy na przedstawieniu jak najskuteczniejszych rozwiązań.

Będziesz mógł również kontaktować się ze technical account managers( starszymi technikami?), którzy będą nadzorować dany przypadek. Ciesz się z pełnego zaangażowania, ciągłości prowadzenia spraw oraz przejrzystości na jakie zasługujesz. Dzięki usłudze next-business-day, ograniczysz wszelkie utrudnienia do absolutnego minimum.

Dowiedz co zyskuje Twoja firma dzięki Premier Support

Aby uzyskać więcej informacji, skontkatuj się z jednym z naszych partnerów handlowych.

 • Premier Support Center

  • Zaawansowana pomoc techniczna dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku
  • Bezpośredni kontakt, brak IVR
  • Prowadzenie spraw, eskalacji, w jednym miejscu, od początku do końca
  • Wsparcie techniczne zarówno sprzętu jak I oprogramowania dostarczanego przez Lenovo1
 • Doświadczeni technicy

  • Proaktywny kontakt I zarządzanie eskalacjami
  • Porady dostosowane do potrzeb Twojej firmy
  • Rzetelne cokwartalne raporty I podsumowania
 • Priority Service Delivery

  • Najwyższy priorytet przy obsłudze zgłoszeń serwisowych
  • Next-business-day onsite2
  • Gwarancja obejmuje koszty części i obsługi logistycznej2
<< Scroll to compare support packages >>

Features

Lenovo Depot Support (Standard) Lenovo Onsite Support Lenovo Premier Support
Infolinia wsparcia technicznego dla rozwiązywania podstawowych, niestandardowych problemów technicznych
24 x 7 x 365 Zaawansowana pomoc techniczna pod specjalnym numerem telefonu3
Zgłoszenia serwisowe oraz wysyłka części2

Standard SLAs

Standard SLAs

Next-business-day onsite labor & parts prioritization

Kompleksowe wsparcie sprzętowe oraz oprogramowania producenta
Bezpośredni kontakt dla ułatwienia proawadzenia spraw od początku do końca
Proaktywny kontakt i zarządzanie eskalacjami
Podstawowe sprawozdania (realizacja, ocena usługi, powtarzające się przypadki, zgłoszenia gwarancyjne I poza gwarancyjne
Kliencki Portal Lenovo, niestandardowe sprawozdania, wsparcie produktowe oraz bezpieczne zamawianie części4
Dane kontaktowe Premier Support center
Lenovo Depot Support (Standard) Lenovo Onsite Support Lenovo Premier Support
Infolinia wsparcia technicznego dla rozwiązywania podstawowych, niestandardowych problemów technicznych
24 x 7 x 365 Zaawansowana pomoc techniczna pod specjalnym numerem telefonu3
Zgłoszenia serwisowe oraz wysyłka części2

Standard SLAs

Standard SLAs

Next-business-day onsite labor & parts prioritization

Kompleksowe wsparcie sprzętowe oraz oprogramowania producenta
Bezpośredni kontakt dla ułatwienia proawadzenia spraw od początku do końca
Proaktywny kontakt i zarządzanie eskalacjami
Podstawowe sprawozdania (realizacja, ocena usługi, powtarzające się przypadki, zgłoszenia gwarancyjne I poza gwarancyjne
Kliencki Portal Lenovo, niestandardowe sprawozdania, wsparcie produktowe oraz bezpieczne zamawianie części4
Dane kontaktowe Premier Support center
 • 1
  Nie objęte gwarancją:
  • Apliakcje, z których korzysta dana firma (Branżowe, dedykowane aplikacje)
  • Aplikacje niedostarczane przez Lenovo
  • Poza gwarancyjne części oraz usługi serwisowe
 • 2 Niedostępne części mogą wydłużyć realizację naprawy. Usługa niedostępna we wszystkich krajach. Jeśli Lenovo stwierdzi, że usterka podlega standardowej gwarancji I nie ma możliwości jej rozwiązania poprzez kontakt telefoniczny, ani wysyłkę części, które użytkownik może sam wymienić, zostanie utworzone zgłosznie onsite, naprawa odbędzie się u klienta. Jeśli zgłoszenie zostanie utworzone po 15, czas realizacji wydłuży się o jeden dzień. Realizacja zgłoszeń on-site jest dostępna tylko na terenie obszarów zurbanizowanych. Wykonanie usługi w kolejnym dniu nie jest gwarantowane.
 • 3 Usługa niedostępna we wszystkich krajach.
 • 4 Tylko w wybranych krajach

Lenovo zastrzega sobie prawo do zmiany ofert, właściwości i parametrów produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Lenovo podejmuje wszelkie kroki, aby zapewnić rzetelność informacji, jednakże, Lenovo nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek edycyjne, ilustracyjne czy też typograficzne błędy. Wszelkie zdjęcia są zamieszczone dla potrzeb poglądowych. W celu uzyskania pełnych informacji dotyczących gwarancji, produktów oraz usług, zapraszamy na www.lenovo.com. Lenovo i logo Lenovo są znakami towarowymi lub są zarejestrowanymi znakami towarowymi Lenovo.