Oplossingen voor Big Data Management & Analytics

Dit is een dialoogvenster met aanbevelingen voor producten
Topsuggesties
Vanaf
Alles bekijken >
Language
Frans
Engels
ไทย
German
繁體中文
Land
Hallo
All
Aanmelden/account maken
language Selector,${0} is Selected
Meld je aan en koop bij Lenovo Pro
Meld je aan bij Education Store
Pro Tier Voordelen
• Persoonlijke accountvertegenwoordiger
• Betalen op factuur met een betalingstermijn van 30 dagen
• Plus Tier beschikbaar voor uitgaven van €5K+/jaar
Plus Tier Voordelen
• Persoonlijke accountvertegenwoordiger
• Betalen op factuur met een betalingstermijn van 30 dagen
• Plus Tier beschikbaar voor uitgaven van €10K+/jaar
Elite-voordelen
• Persoonlijke accountvertegenwoordiger
• Betalen op factuur met een betalingstermijn van 30 dagen
Voordelen voor resellers
• Toegang tot het volledige productportfolio van Lenovo
• Configureren en kopen tegen betere prijzen dan op Lenovo.com
Alle details bekijken
meer te bereiken
PRO Plus
PRO Elite
Gefeliciteerd, je hebt de Elite-status bereikt!
Lenovo Pro voor uw bedrijf
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
TIJDELIJK NIET VERKRIJGBAAR
NIET MEER LEVERBAAR
Tijdelijk niet verkrijgbaar
Binnenkort beschikbaar!
. Extra eenheden worden in rekening gebracht tegen de niet-eCoupon-prijs. Nu extra aankopen
De maximale hoeveelheid die je kunt kopen voor deze geweldige eCoupon-prijs is
Meld je aan of maak een account aan om je winkelmandje op te slaan!
Log in of maak een account aan om deel te nemen aan Rewards
Winkelwagen bekijken
Je winkelwagen is leeg! Mis de nieuwste producten en besparingen niet vind vandaag nog je volgende favoriete laptop, pc of accessoire.
Verwijderen
artikel(en) in winkelwagen
Sommige artikelen in je winkelwagen zijn niet meer beschikbaar. Ga naar winkelwagen voor meer informatie.
is verwijderd
Er is iets mis met je winkelmandje, ga naar winkelmandje om de details te bekijken.
van
Bevat extra's
Naar de kassa
Ja
Nee
Popular Searches
Waar bent u naar op zoek?
Quick Links
Recente zoekopdrachten
Hamburger Menu
Ga naar de hoofdinhoud
Big Data & Analytics

Big Data & Analyse

Neem de controle over het groeiende volume, de verscheidenheid en de snelheid van uw gegevens.

We bieden hoogwaardige en kosteneffectieve gegevensbeheer en -analyses die uw bedrijf helpen te bloeien.

Overzicht

Om betere bedrijfsinzichten te verkrijgen, moet u de controle nemen over het groeiende volume, de snelheid van data. Door Lenovo ontwikkelde, gevalideerde big data-ontwerpen op Lenovo-servers bieden een zeer betrouwbare en flexibele basis voor uw bedrijfsanalyseoplossingen, zodat u de waarde van uw gegevens kunt vrijspelen en sneller inzichten kunt verkrijgen.

Onze oplossingen vormen een aanvulling op toonaangevende software en bieden:

  • Hoge doorvoercapaciteit waarmee u snel kunt reageren
  • Uitstekende schaalbaarheid, zodat u kunt groeien naarmate uw werklasten groeien
  • Geoptimaliseerde systemen en gevalideerde ontwerpen voor snellere time-to-value

Voordelen

Faster insights

Snellere inzichten

Ontgrendel innovatie met een infrastructuur met hoge prestaties om sneller inzicht te krijgen in uw gegevens.
Scalable

Splunk

Breid capaciteit eenvoudig uit met veilige en betrouwbare systemen om nieuwe mogelijkheden in uw gegevens te vinden.
Holistic view of all your data

Holistische weergave van al uw gegevens

Elimineer datasilo's en beheer de klant- en operationele data in publieke en private clouds centraal in een hybride platform.

Oplossingen

Cloudera Data Platform

Cloudera Data Platform

Met Lenovo-oplossingen voor Cloudera Data Platform kunnen organisaties eenvoudig en snel grootschalige, gedistribueerde analyses uitvoeren op diverse gegevens via een enorm parallelle verwerkingsomgeving. De oplossingen ondersteunen de instapgrootte via geavanceerde configuraties en de mogelijkheid om eenvoudig te schalen naarmate het gebruik van big data in de onderneming groeit.
Splunk

Splunk

Lenovo Solutions for Splunk Enterprise benut de onbenutte waarde van machinegegevens om bedrijven te helpen operationele efficiëntie en betere klantervaringen te bieden. De oplossingen bieden snellere implementatietijd en zijn zeer schaalbaar naarmate uw machinegegevens groeien.

Producten

ThinkSystem SR650 V3

ThinkSystem SR650 V3

Lenovo ThinkSystem SR650 V3 is een 2S/2U-rackserver die is ontworpen voor prestaties, flexibiliteit en betrouwbaarheid.
ThinkSystem SR665 V3

ThinkSystem SR665 V3

Lenovo ThinkSystem SR665 V3 is een 2S/2U-rackserver met de kracht om intensieve werklasten te beheren.
ThinkSystem SR630 V3

ThinkSystem SR630 V3

De Lenovo ThinkSystem SR630 V3 is een 1S/2U rackserver met maximale prestaties.
ThinkSystem SR645 V3

ThinkSystem SR645 V3

De Lenovo ThinkSystem SR645 V3 is een 2S/1U-rackserver die is ontworpen met de veelzijdigheid die nodig is voor complexe workloads.

Benut de kracht van big data

High Performance Computing

High Performance Computing
Als 's werelds toonaangevende leverancier van Top500-supercomputers, waaronder enkele van de meest geavanceerde supercomputers die ooit zijn gebouwd, helpen we organisaties snel big data te verwerken om de grootste uitdagingen van de mensheid op te lossen.

Artificial Intelligence

Kunstmatige intelligentie

Onze AI-ready servers en opslagoplossingen helpen u scherpere inzichten te ontwaren die de ervaring van uw klanten transformeren. Krijg snel en nauwkeurig inzicht in data voor zelfs de zwaarste high-performance workloads.

Services

Two business people talking

TruScale Infrastructure Services

Kies het systeem dat niet alleen vandaag werkt zoals je wilt, maar ook nog als je bedrijf en technologie om verandering vragen. We maken een inventarisatie van je behoeften en uitdagingen en vertellen je daarna wat daarbij het beste aansluit.
Lenovo Data Center racks

Professional Services

Verkort de tijd tot productiviteit en laat de zoektocht naar nieuwe oplossingen eindelijk achter je. Wij zorgen voor de migratie, implementatie en alles wat daarbij hoort, zodat je zelf je aandacht kunt richten op je bedrijf.
Help desk experts wearing headsets

Support Service

Stel je IT-investeringen veilig. Onze experts staan overal ter wereld, 365 dagen per jaar, dag en nacht klaar om je te helpen.
Segmented circle

Managed Services

Het datacenter waarbij je betaalt voor wat je gebruikt. Wees verzekerd van schaalbare hardware, software en ondersteuningsvoorzieningen in een snel veranderende markt van infrastructuuroplossingen
Meer weergeven
Meer verbergen

Harnessing the Power of Data: The Era of the Big Data Server

In the ever-evolving digital landscape, where data is deemed the new gold, mastering the realm of big data analytics has become more than just an advantage—it's a necessity. At the heart of this revolution lies the big data server, a powerhouse of data operations, serving as the backbone for cutting-edge big data solutions and analytics.

This is not just about managing vast oceans of data; it's about unlocking the true potential of every byte, transforming it into actionable insights that drive innovation, efficiency, and unprecedented growth for businesses.

Diving into the world of big data analytics, one discovers a vast ecosystem of data analytics solutions and technologies designed to interpret complex patterns, predict trends, and make sense of the chaos in the data universe.

The types of big data analytics range from descriptive and diagnostic to predictive and prescriptive, each serving a unique purpose but together providing a comprehensive view of your business landscape. Why, you might ask, is big data analytics so pivotal?

Simply put, it equips businesses with the foresight to make informed decisions, personalize customer experiences, improve operational efficiency, and leapfrog the competition.

Big data analytics involves collecting, processing, and analyzing data from myriad sources, employing sophisticated big data analytics tools and technologies that turn raw data into meaningful narratives.

This narrative is not just numbers and charts; it's a story about your customers, products, and the market dynamics – a story that guides strategic business decisions.

When we talk about Big Data for Businesses, we're referring to turning challenges into opportunities. The sheer volume of data generated today could easily overwhelm, yet, with the right big data solutions and management strategies, this avalanche of information becomes a treasure trove of insights.

The benefits of big data analytics are manifold - from identifying new revenue streams to enhancing customer engagement, optimizing operations, and beyond.

Turning Big Data into Business Gold with Lenovo

Do you have questions such as “What is a big data server?”, or “What distinguishes big data analytics from cloud computing?” Lenovo has answers and is here to help your business be successful! A big data server is essentially the robust infrastructure that stores and manages large datasets, facilitating efficient data analytics operations.

As for the cloud computing quandary, while both realms intersect, big data analytics focuses on deriving insights from large datasets, whereas cloud computing provides the scalable infrastructure to store and compute that data.

Embarking on a journey through the intricacies of big data and analytics may seem daunting, but it is quickly rewarding. By harnessing the power of big data analytics services and solutions, businesses can unlock new dimensions of growth and innovation.

Whether you're a tech enthusiast, a business professional, or somewhere in between, the world of big data analytics and services is a fertile ground for exploration, opportunity, and transformation.

Let's not just navigate this vast data landscape; let's conquer it, turning every challenge into a strategic victory and every insight into an actionable strategy. Lenovo is here to help along the entire journey.

Understanding Big Data Analytics

Big Data Analytics is an advanced analytical process applied to extremely large data sets, known as big data. This process involves examining large amounts of data to uncover hidden patterns, correlations, and other insights.

With today’s technological capabilities, it's possible to analyze your data and get answers from it almost immediately. Before these technological advances, efforts were slower and less efficient with more traditional business intelligence solutions.

Leveraging cutting-edge analytical techniques and algorithms, big data analytics transcends the mere collection of perplexing data to a realm where actionable insights are more easily accessible. At Lenovo, complexities are decoded, customer behaviors are distilled to their essence, and strategic foresight is refined to a razor's edge.

The insights gleaned from analytics propel businesses into data-driven decision-making, shifting from gut feelings to insights-driven strategies.

Harnessing the full potential of big data analytics means embracing a multitude of data types - from structured numerical data in traditional databases to unstructured text documents, emails, videos, audios, stock ticker data, and financial transactions.

The professional awareness set forth by analytics provides rationality, incisiveness, and a deep understanding of the intricate dance between data and strategy. Big data analytics does not just inform; it transforms data into a strategic asset that can lead companies to uncharted territories of innovation and success.

Types of Big Data Analytics

There are various big data analytics approaches, each serving specific purposes. Descriptive analytics outlines what has happened over a period through data aggregation and mining. Diagnostic analytics takes this further to explain why something happened.

Predictive analytics uses statistical models and forecasts to anticipate future scenarios. Lastly, prescriptive analytics suggests actions to achieve desired outcomes by analyzing the implications of different choices.

Why is Big Data Analytics Important?

The significance of big data analytics cannot be overstated. In a landscape inundated with data, the capacity to sift through the noise and identify the critical pieces of information – the signals – is crucial.

Big data analytics drives efficiency, uncovers hidden opportunities, and predicts future trends, thereby playing a pivotal role in optimizing operations, innovating product offerings, and ultimately fostering a competitive edge in a rapidly evolving digital marketplace.

How Big Data Analytics Works?

Big data analytics functions through a meticulous process involving the collection, preparation, analysis, and visualization of data. Data from various sources is consolidated and cleansed to ensure accuracy. Sophisticated algorithms then analyze this curated data, extracting actionable insights. Finally, data visualization tools articulate these insights in an accessible manner, allowing decision-makers to grasp complex concepts swiftly and act upon them promptly

.

Big Data Analytics Tools and Technology

The landscape of big data analytics tools and technology is continually expanding. From advanced analytics algorithms and machine learning models to data visualization dashboards and scalable storage systems, these tools are integral to handling big data's complexity. Primary examples include Hadoop for storage, Spark for processing, and BI tools like Tableau for visualization, together creating an ecosystem capable of transforming raw data into business intelligence.

Big Data for Businesses

Big Data for Businesses encapsulates the transformational potential that big data analytics offers companies. By harnessing the insights derived from big data, businesses can personalize customer experiences, streamline supply chains, predict market trends, enhance operational efficiency, and innovate.

A big data server is central to this landscape, providing the robust infrastructure needed to manage and process the high volume and velocity of data generated in the modern business environment.

Benefits of Big Data Analytics with Lenovo Solutions Create Results

The benefits of adopting big data analytics are numerous. From enhancing customer experiences through personalization to driving product innovation, reducing waste through operational efficiencies, and enabling more accurate forecasting, the realm of benefits extends across the full spectrum of business operations. Big data solutions lead to informed decision-making, which is the cornerstone of strategic business outcomes.

When navigating the intricacies of big data analytics, selecting the right partner is critical to harnessing the true power of your data. Lenovo stands at the forefront of this digital frontier, offering cutting-edge big data servers and solutions that are as robust as they are intuitive. Lenovo's infrastructure is engineered to meet the diverse and demanding needs of big data analytics, from data management to complex computations.

Lenovo's suite of solutions redefines efficiency, reliability, and power in the realm of big data. With servers like the ThinkSystem series, businesses are equipped with the high-performance computing necessary to turn massive volumes of data into actionable insights. Whether you're looking to accelerate data processing, expand your storage capabilities seamlessly, or tap into advanced analytics swiftly, Lenovo's technology is the catalyst you need to make data-driven decisions confidently.

Harnessing the Power of Data: The Era of the Big Data Server

In the ever-evolving digital landscape, where data is deemed the new gold, mastering the realm of big data analytics has become more than just an advantage—it's a necessity. At the heart of this revolution lies the big data server, a powerhouse of data operations, serving as the backbone for cutting-edge big data solutions and analytics.

This is not just about managing vast oceans of data; it's about unlocking the true potential of every byte, transforming it into actionable insights that drive innovation, efficiency, and unprecedented growth for businesses.

Diving into the world of big data analytics, one discovers a vast ecosystem of data analytics solutions and technologies designed to interpret complex patterns, predict trends, and make sense of the chaos in the data universe.

The types of big data analytics range from descriptive and diagnostic to predictive and prescriptive, each serving a unique purpose but together providing a comprehensive view of your business landscape. Why, you might ask, is big data analytics so pivotal?

Simply put, it equips businesses with the foresight to make informed decisions, personalize customer experiences, improve operational efficiency, and leapfrog the competition.

Big data analytics involves collecting, processing, and analyzing data from myriad sources, employing sophisticated big data analytics tools and technologies that turn raw data into meaningful narratives.

This narrative is not just numbers and charts; it's a story about your customers, products, and the market dynamics – a story that guides strategic business decisions.

When we talk about Big Data for Businesses, we're referring to turning challenges into opportunities. The sheer volume of data generated today could easily overwhelm, yet, with the right big data solutions and management strategies, this avalanche of information becomes a treasure trove of insights.

The benefits of big data analytics are manifold - from identifying new revenue streams to enhancing customer engagement, optimizing operations, and beyond.

Turning Big Data into Business Gold with Lenovo

Do you have questions such as “What is a big data server?”, or “What distinguishes big data analytics from cloud computing?” Lenovo has answers and is here to help your business be successful! A big data server is essentially the robust infrastructure that stores and manages large datasets, facilitating efficient data analytics operations.

As for the cloud computing quandary, while both realms intersect, big data analytics focuses on deriving insights from large datasets, whereas cloud computing provides the scalable infrastructure to store and compute that data.

Embarking on a journey through the intricacies of big data and analytics may seem daunting, but it is quickly rewarding. By harnessing the power of big data analytics services and solutions, businesses can unlock new dimensions of growth and innovation.

Whether you're a tech enthusiast, a business professional, or somewhere in between, the world of big data analytics and services is a fertile ground for exploration, opportunity, and transformation.

Let's not just navigate this vast data landscape; let's conquer it, turning every challenge into a strategic victory and every insight into an actionable strategy. Lenovo is here to help along the entire journey.

Understanding Big Data Analytics

Big Data Analytics is an advanced analytical process applied to extremely large data sets, known as big data. This process involves examining large amounts of data to uncover hidden patterns, correlations, and other insights.

With today’s technological capabilities, it's possible to analyze your data and get answers from it almost immediately. Before these technological advances, efforts were slower and less efficient with more traditional business intelligence solutions.

Leveraging cutting-edge analytical techniques and algorithms, big data analytics transcends the mere collection of perplexing data to a realm where actionable insights are more easily accessible. At Lenovo, complexities are decoded, customer behaviors are distilled to their essence, and strategic foresight is refined to a razor's edge.

The insights gleaned from analytics propel businesses into data-driven decision-making, shifting from gut feelings to insights-driven strategies.

Harnessing the full potential of big data analytics means embracing a multitude of data types - from structured numerical data in traditional databases to unstructured text documents, emails, videos, audios, stock ticker data, and financial transactions.

The professional awareness set forth by analytics provides rationality, incisiveness, and a deep understanding of the intricate dance between data and strategy. Big data analytics does not just inform; it transforms data into a strategic asset that can lead companies to uncharted territories of innovation and success.

Types of Big Data Analytics

There are various big data analytics approaches, each serving specific purposes. Descriptive analytics outlines what has happened over a period through data aggregation and mining. Diagnostic analytics takes this further to explain why something happened.

Predictive analytics uses statistical models and forecasts to anticipate future scenarios. Lastly, prescriptive analytics suggests actions to achieve desired outcomes by analyzing the implications of different choices.

Why is Big Data Analytics Important?

The significance of big data analytics cannot be overstated. In a landscape inundated with data, the capacity to sift through the noise and identify the critical pieces of information – the signals – is crucial.

Big data analytics drives efficiency, uncovers hidden opportunities, and predicts future trends, thereby playing a pivotal role in optimizing operations, innovating product offerings, and ultimately fostering a competitive edge in a rapidly evolving digital marketplace.

How Big Data Analytics Works?

Big data analytics functions through a meticulous process involving the collection, preparation, analysis, and visualization of data. Data from various sources is consolidated and cleansed to ensure accuracy. Sophisticated algorithms then analyze this curated data, extracting actionable insights. Finally, data visualization tools articulate these insights in an accessible manner, allowing decision-makers to grasp complex concepts swiftly and act upon them promptly

.

Big Data Analytics Tools and Technology

The landscape of big data analytics tools and technology is continually expanding. From advanced analytics algorithms and machine learning models to data visualization dashboards and scalable storage systems, these tools are integral to handling big data's complexity. Primary examples include Hadoop for storage, Spark for processing, and BI tools like Tableau for visualization, together creating an ecosystem capable of transforming raw data into business intelligence.

Big Data for Businesses

Big Data for Businesses encapsulates the transformational potential that big data analytics offers companies. By harnessing the insights derived from big data, businesses can personalize customer experiences, streamline supply chains, predict market trends, enhance operational efficiency, and innovate.

A big data server is central to this landscape, providing the robust infrastructure needed to manage and process the high volume and velocity of data generated in the modern business environment.

Benefits of Big Data Analytics with Lenovo Solutions Create Results

The benefits of adopting big data analytics are numerous. From enhancing customer experiences through personalization to driving product innovation, reducing waste through operational efficiencies, and enabling more accurate forecasting, the realm of benefits extends across the full spectrum of business operations. Big data solutions lead to informed decision-making, which is the cornerstone of strategic business outcomes.

When navigating the intricacies of big data analytics, selecting the right partner is critical to harnessing the true power of your data. Lenovo stands at the forefront of this digital frontier, offering cutting-edge big data servers and solutions that are as robust as they are intuitive. Lenovo's infrastructure is engineered to meet the diverse and demanding needs of big data analytics, from data management to complex computations.

Lenovo's suite of solutions redefines efficiency, reliability, and power in the realm of big data. With servers like the ThinkSystem series, businesses are equipped with the high-performance computing necessary to turn massive volumes of data into actionable insights. Whether you're looking to accelerate data processing, expand your storage capabilities seamlessly, or tap into advanced analytics swiftly, Lenovo's technology is the catalyst you need to make data-driven decisions confidently.

Frequently Asked Questions on Big Data & Analytics

Big data refers to the vast volume of data that is constantly generated in the digital space, while analytics is the process of analyzing this data to extract valuable insights. Big data analytics employs sophisticated methods to handle and interpret this extensive data, facilitating smarter business strategies and decisions.

Big Data Analytics Solutions encompass a range of tools and methodologies designed to handle the unique demands of vast data sets. These include data preprocessing, advanced analytics, real-time data processing, and machine learning algorithms that provide the backbone for extracting valuable insights from big data.

Cloud computing provides a scalable infrastructure for storing and accessing data over the internet, while big data analytics refers to the processing and analysis of large data sets to uncover insights. While cloud computing facilitates the storage and access of big data, analytics is what turns this data into valuable information.

The types of big data generally fall into three categories: structured data, which is organized and easily searchable; unstructured data, which is amorphous and not easily categorized; and semi-structured data, which does not fit neatly into a database but has some organizational properties.

A big data server is a robust and scalable computing system designed to store, manage, and process large volumes of data efficiently. It is the backbone of any big data infrastructure, enabling the high-performance computing necessary for big data analytics.

Een volgend IT project aan het plannen?


*Sommige producten zijn uitgesloten van deelname aan promoties


Openen in nieuwe tab
© 2024 Lenovo. Alle rechten voorbehouden.
© {year} Lenovo. All rights reserved.
Compare  ()
x