This is a recommends products dialog
Najlepsze sugestie
Starting at
Zobacz wszystko >
Language
French
English
ไทย
German
繁體中文
Country
Hi
All
Sign In / Create Account
language Selector,${0} is Selected
Register & Shop at Lenovo Pro
Register at Education Store
Pro Tier Benefits
• Save up to an extra 5% on Think everyday pricing
• Purchase up to 10 systems per order (5 more than Lenovo.com)
• Spend $10K, advance to Plus Tier with increased benefits
 
111
Reseller Benefits
• Access to Lenovo's full product portfolio
• Configure and Purchase at prices better than Lenovo.com
View All Details >
more to reach
PRO Plus
PRO Elite
Congratulations, you have reached Elite Status!
Pro for Business
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
TEMPORARILY UNAVAILABLE
DISCONTINUED
Temporary Unavailable
Cooming Soon!
. Additional units will be charged at the non-eCoupon price. Purchase additional now
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
Sign in or Create an Account to Save Your Cart!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
Remove
items in cart
111
cart
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
Yes
No
Popular Searches
Czego dziś szukasz?
Quick Links
Ostatnie wyszukiwania
Hamburger Menu
skip to main content
lenovo-privacy-2022-hero.jpg

Polityka ochrony danych w Lenovo


  Polityka ochrony danych w Lenovo

  Polityka ochrony danych w odniesieniu do produktów Lenovo

  Ochrona danych na stronach internetowych

  /

  Ochrona danych w odniesieniu do produktów

  Lenovo przywiązuje dużą wagę do ochrony danych swoich klientów, gości odwiedzających jej strony internetowe, użytkowników jej produktów i wszelkich innych osób. Z tego powodu odpowiedzialne korzystanie z danych osobowych i innych informacji, a także ich skuteczna ochrona, stanowią jeden z najważniejszych priorytetów przedsiębiorstwa. Więcej na temat naszych zasad dotyczących ochrony danych można dowiedzieć się pod poniższymi łączami. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania, prosimy o kontakt pod adresem privacy@lenovo.com.

  Niniejsze oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 14.3.2022.

  Informacje na temat tego oświadczenia

  Niniejsze oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 14.3.2022.

  Nasze oświadczenie o ochronie prywatności informacji na stronie internetowej zostało niedawno zaktualizowane. Zobacz poprzednią wersję.

  Do czego odnosi się niniejsze oświadczenie

  Prywatność użytkowników jest ważna dla firmy Lenovo. . Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy danych gromadzonych za pośrednictwem witryn internetowych należących i obsługiwanych przez Lenovo Group Ltd. i spółki z grupy powiązanej („Lenovo”) oraz niektórych usług offline utrzymywanych przez Lenovo lub naszych dostawców usług i partnerów. Niniejsze oświadczenie opisuje praktyki dotyczące informacji stosowane w odniesieniu do witryn internetowych Lenovo, w tym między innymi  www.lenovo.com, lenovocareers.com, blog.lenovo.com, lenovosoftware.com, solutions.lenovo.com, support.lenovo.com, techtoday.lenovo.com oraz witryn społeczności Lenovo, takich jak gaming.lenovo.com, smbcommunity.lenovo.com i education.lenovo.com. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje praktyki informacyjne dotyczące witryn internetowych Lenovo, w tym rodzaje gromadzonych informacji, sposób wykorzystania informacji przez Lenovoi cele tego wykorzystywania, komu informacje są udostępniane oraz sposób ochrony informacji przez Lenovo. Opisuje ono również wybory użytkownika dotyczące między innymi używania, dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych. Ponadto niniejsze oświadczenie dotyczy gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez Lenovo w pewnych innych kontekstach (w tym w trybie offline), takich jak marketing, biuletyny, wydarzenia oraz obsługa klienta i wsparcie.

  Niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do następujących pozycji:

  Lenovo witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, z których niektóre nie są własnością Lenovo. Lenovo nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenie o prywatności ani zawartość tych innych witryn. Niektóre z naszych witryn internetowych wykorzystują techniki tworzenia do obsługi treści od dostawców lub partnerów, zachowując jednocześnie wygląd naszej strony. Ponadto niektóre witryny Lenovo są obsługiwane przez dostawców lub partnerów, a w przypadku logo „powered-by” oświadczenia o prywatności oraz warunki korzystania tych dostawców i partnerów regulują takie witryny i obsługę.

  Należy również pamiętać, że niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do informacji gromadzonych przez za pośrednictwem Lenovo lub innych źródeł. Zapoznaj się z naszymi praktykami dotyczącymi prywatności produktów.

  Aby dowiedzieć się więcej o praktykach ochrony prywatności produktów Lenovo, należy przejść do odpowiedniego oświadczenia o ochronie prywatności produktów Lenovo za pośrednictwem lokalnej strony internetowej Lenovo lub za pośrednictwem produktu lub usługi Lenovo.

  Zmiany niniejszego oświadczenia

  Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszym oświadczeniu, udostępnimy poprzednie jego wersje, aby użytkownik mógł sprawdzić, kiedy nastąpiły zmiany i na czym one polegają. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszym oświadczeniu, powiadomimy o tym użytkownika za pomocą komunikatu na naszej stronie internetowej lub wiadomości e-mail (wysłanej na adres e-mail podany na koncie użytkownika) w momencie, gdy zmiana wejdzie w życie. Tam, gdzie wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, będziemy również prosić o zgodę użytkownika na wszelkie istotne zmiany, które mają wpływ na sposób wykorzystywania lub przekazywania jego danych osobowych. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

  Nasze oświadczenie o ochronie prywatności informacji na stronie internetowej zostało niedawno zaktualizowane. Zobacz poprzednią wersję.

  Jakie informacje gromadzi Lenovo, w jaki sposób je wykorzystuje i czy jakiekolwiek informacje osobowe są udostępniane osobom trzecim?

  Lenovo gromadzi informacje o użytkowniku podczas interakcji z naszymi stronami internetowymi i niektórymi usługami offline prowadzonymi przez Lenovo lun naszych dostawców usług i partnerów. Używamy tych informacji m.in., aby dostarczyć użytkownikowi wnioskowany produkt lub usługę; aby zapewnić mu obsługę klienta lub wsparcie; aby wysyłać mu wiadomości, aktualizacje lub oferty; kiedy użytkownik uczestniczy w wydarzeniach; aby ulepszyć nasze strony internetowe, produkty i usługi; oraz aby upewnić się, że działają one jak najlepiej. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach, jeśli użytkownik nie poda nam danych osobowych w razie potrzeby, możemy nie być w stanie zapewnić mu wnioskowanych produktów, doświadczeń lub funkcji. Poniżej opisano, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, w tym dane osobowe, w określonych kontekstach online i offline.

  Przeglądanie naszych stron internetowych

  Ogólnie rzecz biorąc, jeśli użytkownik po prostu odwiedza nasze strony internetowe bez rejestrowania się lub logowania, może przeglądać nasze strony bez podawania innych informacji niż te, które nie pozwalają na indywidualną identyfikację, a które są gromadzone automatycznie przez nasze serwery internetowe. Dzienniki naszych serwerów internetowych automatycznie gromadzą nazwy domen i pewne powiązane dane osób odwiedzających nasze strony internetowe (takie jak adresy IP lub identyfikatory urządzeń). Informacje te są wykorzystywane do pomiaru liczby wizyt, średniego czasu spędzonego na stronie internetowej Lenovo, przeglądanych stron oraz informacji o użytkowaniu strony internetowej. Wykorzystujemy te informacje w celu spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych, utrzymania bezpieczeństwa i integralności naszych stron internetowych, pomiaru korzystania z naszych stron, poprawy zawartości naszych stron oraz wyświetlania i informowania o reklamach. Informacje te nie są przechowywane ani wykorzystywane w formie, która umożliwiłaby nam bezpośrednią identyfikację osób odwiedzających nasze strony internetowe. Możemy gromadzić te informacje za pomocą plików cookie, jak wyjaśniono poniżej w sekcji „Czy firma Lenovo używa plików cookie, znaczników, pikseli, sygnałów nawigacyjnych, technologii analitycznych i powiązanych technologii do celów reklamy online i innych celów?” Informacje te mogą być udostępniane dostawcom usług Lenovo, w tym osobom trzecim zajmującym się hostingiem danych, przetwarzaniem danych i usługami związanymi ze stronami internetowymi, aby mogli oni wspierać funkcjonalność, bezpieczeństwo, integralność i ulepszanie naszych stron internetowych.

  Lenovo analizuje również dane demograficzne naszych użytkowników (np. wiek, płeć), zainteresowania i zachowania w oparciu o informacje podane nam podczas dokonywania zakupów, w trakcie promocji, w ankietach i w plikach dziennika serwera. Robimy to, aby lepiej rozumieć działania użytkowników i zapewniać im obsługę. Badania te są zestawiane i analizowane razem, aby zapobiec identyfikacji danych osobowych dotyczących jakiejkolwiek osoby. Lenovo czasami uzupełnia te informacje dodatkowymi danymi dostarczonymi przez osoby trzecie. Lenovo może udostępniać te dane naszym usługodawcom, aby mogli dostarczać Lenovo usługi hostingowe, przetwarzania, analizy i pokrewne usługi.

  Twój profil użytkownika

  Profil użytkownika może składać się z informacji, w tym danych osobowych podanych podczas interakcji z Lenovo, takich jak korzystanie przez użytkownika z określonych obszarów naszych witryn internetowych, Lenovo ID, My Account, Passport kontakt z przedstawicielami działu obsługi klienta, informacje o rejestracji Produktów Lenovo oraz niektóre Produkty i usługi Lenovo, z których użytkownik korzysta. Profil użytkownika umożliwia firmie Lenovo:

  • podanie wymaganych do funkcjonowania informacji określonym Produktom i usługom Lenovo.

  • rozwiązywanie problemów związanych z Produktem Lenovo, usługą lub witryną;

  • sugerowanie sposobów poprawy działania Produktów Lenovo, usług i witryn;

  • dostarczenie użytkownikowi nowości, aktualizacji i informacji o Produktach i usługach Lenovo; oraz

  • jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie materiałów marketingowych, podanie informacji o dodatkowych Produktach lub usługach Lenovo, które mogą zainteresować użytkownika.

  W poniższych sekcjach szczegółowo opisano rodzaje informacji, które mogą być zawarte w profilu użytkownika, sposób ich wykorzystania przez Lenovo, sposób udostępniania tych informacji osobom trzecim oraz pewne możliwości wyboru dotyczące tych informacji. Więcej informacji na temat innych rodzajów informacji, które mogą być zawarte w profilu użytkownika, można znaleźć w oświadczeniu o prywatności Lenovo dotyczącym Twojego produktu.

  Rejestracja produktu Lenovo ID i Lenovo

  Jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć Lenovo ID, zarejestrować Produkt Lenovo lub utworzyć konto za pośrednictwem MyAccount lub Passport, będziemy zbierać informacje dotyczące użytkownika i Produktów Lenovo, w tym dane osobowe. Informacje o Lenovo ID i powiązane informacje o rejestracji i o koncie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika, w tym podczas korzystania z niektórych aplikacji (takich jak Lenovo Vantage) oraz z naszych usług interaktywnych (takich jak nasze sklepy internetowe i witryny pomocy technicznej dla klientów).

  Jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć Lenovo ID lub zarejestrować swoje produkty, będziemy musieli zebrać od użytkownika pewne dane, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, język, region/kraj, typ/model produktu, numer seryjny produktu, data rejestracji produktu i dane aktywacyjne dotyczące systemu operacyjnego. Informacje te będą wykorzystywane do administrowania kontem lub profilem użytkownika, świadczenia usług, o które prosił użytkownik, oraz do przekazywania wybranych informacji, w tym wiadomości marketingowych, od firmy Lenovo. Informacje gromadzone i przechowywane przez firmę Lenovo w tych celach mogą być udostępniane naszym usługodawcom w celu udostępniania danych, przetwarzania i marketingu na rzecz i w imieniu firmy Lenovo.

  Aby zmienić swoje hasło Lenovo ID lub dezaktywować swoje konto Lenovo ID, należy odwiedzić stronę account.lenovo.com i przejść do sekcji „Mój profil” lub przesłać zgłoszenie.

  Handel detaliczny i elektroniczny

  Będziemy zbierać od użytkownika dane osobowe, gdy zdecyduje się on złożyć zamówienie w firmie Lenovo. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy i adres dostawy, numer telefonu, informacje dotyczące płatności (takie jak karta kredytowa lub debetowa), wiek/data urodzenia, informacje do personalizacji produktu lub usługi Lenovo, a w ograniczonych okolicznościach, gdy takie informacje są ściśle wymagane do przetwarzania zamówienia, numer ubezpieczenia społecznego lub inny krajowy numer identyfikacyjny. Lenovo wykorzystuje te informacje w celu ułatwienia przetwarzania zamówienia i umożliwienia nam skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku wystąpienia problemu z zamówieniem. Ponadto, w przypadku zakupu produktu wymagającego usługi, dane osobowe mogą być wykorzystane do uzyskania raportu kredytowego, jeśli jest to konieczne.

  Możemy udostępniać te informacje usługodawcom i partnerom, którzy biorą udział w naszych działaniach związanych z handlem elektronicznym i realizacją transakcji detalicznych, takim jak firmy hostujące dane, dostawcy usług płatniczych, instytucje finansowe, firmy spedycyjne i operatorzy sieci bezprzewodowych (jeśli usługi operatora są zamawiane lub aktywowane za pośrednictwem naszej witryny).

  Obsługa klienta, monitorowanie jakości i naprawy

  Niektóre czynności związane z obsługą techniczną produktów i usług firmy Lenovo mogą również obejmować kontakt z firmą Lenovo lub ze strony Lenovo, w tym kontakt przez telefon, e-mail lub czat. Należy pamiętać, że w takich przypadkach możemy rejestrować rozmowy do celów szkoleniowych naszego personelu i do zapewnienia jakości. W celu zapewnienia użytkownikowi żądanych usług lub wsparcia technicznego, np. prośba o pomoc techniczną lub naprawa w ramach gwarancji na produkt Lenovo, personel obsługi klienta firmy Lenovo może również gromadzić dane osobowe użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp, takie jak profil użytkownika, informacje o koncie, dane kontaktowe, identyfikatory produktów i usług firmy Lenovo oraz informacje o sposobie korzystania z produktów i usług firmy Lenovo.

  Niektórzy pracownicy działu obsługi klienta Lenovo pracują dla dostawców usług, którzy świadczą takie usługi na rzecz firmy Lenovo i jej klientów, i mogą mieć dostęp do informacji o użytkowniku w tym kontekście. Do wspierania tych działań Lenovo wykorzystuje dostawców usług hostingu, przetwarzania i komunikacji danych (takich jak narzędzia do czatu online i automatycznego).

  Ponadto autoryzowani Lenovodystrybutorzy, sprzedawcy lub dostawcy usług serwisowych firmy Lenovo mogą mieć dostęp do określonych usług obsługi klienta, zapewnienia jakości i informacji o produktach opisanych w niniejszym dokumencie, aby wspierać produkt lub świadczyć wymagane usługi, na przykład usługi naprawcze objęte gwarancją na produkt Lenovo.

  Marketing, promocje, ankiety i wydarzenia

  Jeśli użytkownik otrzymuje od firm , Lenovo i/lub ich partnerów komunikację marketingową, reklamową lub promocyjną — np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień typu push w produkcie — lub jeśli zdecyduje się wziąć udział w wydarzeniu, konkursie lub ankiecie, będziemy gromadzić dane osobowe i nieosobowe użytkownika, aby pomóc nam w zarządzaniu tymi kampaniami i komunikacją lub ułatwić mu udział. W szczególności możemy gromadzić imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek/datę urodzenia, informacje o produkcie Lenovo, dane profilu użytkownika oraz dodatkowe dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się podać. Możemy również wykorzystywać te informacje do wysyłania użytkownikowi powiadomień dotyczących wsparcia technicznego dla produktów, ogłoszeń, biuletynów oraz, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, zaproszeń do wypełnienia ankiet dotyczących zadowolenia klienta.

  Lenovo i wybrani dostawcy usług lub partnerzy — w tym firmy marketingowe, reklamowe, ankietowe i zajmujące się organizacją wydarzeń — mogą również wykorzystywać podane przez użytkownika informacje do prowadzenia w naszym imieniu działań promocyjnych, związanych z satysfakcją klienta lub obsługą produktów, lub w ramach wspólnych wydarzeń lub promocji pomiędzy firmą Lenovo a tą firmą. Lenovo może również korzystać z usługodawców zajmujących się hostingiem i przetwarzaniem danych w celu wsparcia tych działań, a także z zewnętrznych narzędzi, które pomogą nam dowiedzieć się więcej o trendach konsumenckich, wskaźnikach otwarć/kliknięć wiadomości marketingowych itp. Ponadto możemy pozyskiwać dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak firmy zajmujące się badaniami konsumenckimi, w celu uzupełnienia informacji, które gromadzimy od użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób nasze strony internetowe mogą wykorzystywać pliki cookie osób trzecich i powiązane technologie w celu wspierania działań marketingowych i reklamowych online, zapoznaj się z poniższą sekcją zatytułowaną „Czy firma Lenovoużywa plików cookie, znaczników, pikseli, sygnałów nawigacyjnych, technologii analitycznych i powiązanych technologii do celów reklamy online i innych celów?”

  Użytkownik może również otrzymywać komunikaty transakcyjne of firmy Lenovo, takie jak potwierdzenia zamówień i aktualizacje usług lub oprogramowania. Aby otrzymywać materiały marketingowe firmy Lenovo w celu zakupu produktu od firmy Lenovo, użytkownik nie musi subskrybować tego produktu. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych komunikatach; przechodząc do Lenovomechanizmu rezygnacji z subskrypcji lub anulowania; zmieniając preferencje w ustawieniach konta; lub może wysłać wniosek.

  Programy lojalnościowe

  Firma Lenovo może oferować swoim klientom możliwość uczestnictwa w programach lojalnościowych oferujących zniżki, kupony lub inne programy motywacyjne. Mimo że programy te są całkowicie dowolne i uczestnictwo w nich nie jest wymagane w przypadku zakupu od firmy Lenovo, wymagają one gromadzenia określonych danych osobowych, jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w nich.

  Dane gromadzone w celu rejestrowania się i uczestnictwa w programie lojalnościowym Lenovo mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek/datę urodzenia, informacje o produkcie Lenovo, dane profilu użytkownika oraz ewentualnie dodatkowe dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się podać. Informacje te mogą być udostępniane usługodawcom lub partnerom firmy Lenovo w celu zarządzania programami lojalnościowymi w imieniu firmy Lenovo. Firma może również korzystać z usług hostingu i przetwarzania danych innych firm w celu wspierania tych działań. Uczestnictwo w programie lojalnościowym Lenovo można zakończyć, wykonując wszelkie czynności określone w odpowiednich zasadach programu lojalnościowego.

  Media społecznościowe

  Niektóre z naszych stron internetowych zawierają funkcje i łącza do serwisów społecznościowych, takie jak pasek z ikonami, który łączy się z obecnością Lenovo na konkretnych witrynach (np. strona Lenovo w serwisie Facebook, kanał Lenovo w serwisie Twitter). Funkcje te mogą gromadzić adres IP użytkownika i informacje o stronie, na której użytkownik odwiedza naszą witrynę, oraz mogą ustawić plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie funkcji. Funkcje i widżety serwisów społecznościowych są obsługiwane przez inną firmę lub bezpośrednio w naszej witrynie. Interakcje użytkownika z tymi funkcjami są regulowane przez zasady ochrony prywatności firmy, która je udostępnia.

  Dostęp do niektórych serwisów Lenovo i informacji o koncie można również uzyskać, logując się za pośrednictwem różnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Google, Twitter itp. Jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z tych usług, Lenovo może gromadzić pewne informacje z konta w serwisach społecznościowych, w tym profil publiczny, adres e-mail, wiek/data urodzenia, listy kontaktów, zainteresowania, polubienia i aktualne miasto. Lenovo może łączyć te informacje lub w inny sposób zawierać je w profilu użytkownika Lenovo, a jeśli użytkownik wybrał opcję otrzymywania wiadomości marketingowych, możemy wykorzystać te informacje do celów analizy i marketingu. Określone rodzaje informacji mogą zależeć od ustawień prywatności konta w serwisie społecznościowym. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o prywatności dotyczącym odpowiednich serwisów społecznościowych.

  Blogi i fora dyskusyjne

  Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w blogu lub forum dyskusyjnym Lenovo, należy wiedzieć, że podane tam informacje mogą być szeroko dostępne dla innych osób, potencjalnie wewnątrz lub na zewnątrz Lenovo, które mają dostęp do tego bloga, forum dyskusyjnego lub czatu. Należy również pamiętać, że poszczególne blogi, fora i czaty mogą być obsługiwane przez organizacje inne niż Lenovo i/lub mogą mieć dodatkowe zasady i warunki. Opinia każdego uczestnika na blogu, forum lub czacie jest jego własnym zdaniem i nie powinna być uważana za opinię Lenovo.

  Opinie

  Czasami na naszych stronach wyświetlane są recenzje produktów, referencje i inne potwierdzenia zadowolonych klientów Lenovo. Nasi dostawcy usług często zarządzają tymi recenzjami i powiązanymi funkcjami strony internetowej. Za zgodą użytkownika możemy opublikować jego komentarze wraz z jego imieniem i nazwiskiem. Jeśli użytkownik chce zaktualizować lub usunąć swoje komentarze, może przesłać stosowną prośbę.

  Podania o zatrudnienie

  może zdecydować się na przekazanie firmie Lenovo danych osobowych w przypadku wyrażenia zainteresowania możliwościami zatrudnienia w firmie Lenovo, na przykład poprzez przesłanie aplikacji lub CV za pośrednictwem naszych witryn internetowych. Zebrane od Ciebie informacje zostaną ujawnione w momencie składania podania i będą obejmować takie informacje, jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, pochodzenie, wykształcenie, historia zatrudnienia i inne informacje, które zwykle są wykorzystywane do oceny kandydatów na stanowiska pracy. Informacje te zostaną użyte wyłącznie w celu oceny kandydatury zatrudnienia i zostaną udostępnione wyłącznie tym usługodawcom, którzy obsługują te działania, takim jak firmy zajmujące się wyszukiwaniem kandydatów, działające w imieniu firm Lenovo; firmy zajmujące się sprawdzaniem przeszłości, które pomagają w weryfikacji wniosku kandydata. Firma Lenovo może korzystać z usług dostawców w celu przetwarzania i zarządzania informacjami gromadzonymi w tym obszarze, w tym usługami biznesowymi i korporacyjnymi firmy Lenovo. Możemy również uzupełnić otrzymane podanie o zatrudnienie o dodatkowe informacje, które można znaleźć w publicznie dostępnych zasobach, takich jak profile LinkedIn.

  Relacje z partnerami biznesowymi

  Jeśli użytkownik reprezentuje partnera biznesowego Lenovo (tj. dystrybutora lub sprzedawcę produktów Lenovo), może odwiedzić stronę internetową Lenovoprzeznaczoną specjalnie dla partnerów biznesowych Lenovo, taką jak Centrum Lenovo Partner Hub. Możemy wykorzystywać dane osobowe, które użytkownik udostępnia za pośrednictwem tych witryn w celu zarządzania relacjami biznesowymi z użytkownikiem oraz reprezentowaną przez niego firmą i rozwijania ich. Może to obejmować na przykład wykorzystanie informacji o użytkowniku w celu przesłania szczegółowych informacji o programach Lenovo dla partnerów biznesowych. Mogą one również obejmować udostępnianie pewnych informacji innym partnerom biznesowym (z zastrzeżeniem ewentualnych zobowiązań dotyczących zachowania poufności), klientom lub potencjalnym klientom Lenovo. W związku z konkretną transakcją lub programem możemy również kontaktować się z Tobą w ramach ankiet dotyczących zadowolenia klientów lub w celach związanych z badaniem rynku. Informacje wykorzystywane w tym celu mogą być udostępniane usługodawcom, którzy pomagają nam administrować tymi witrynami lub relacjami, takimi jak firmy hostujące i przetwarzające dane, a także partnerom zajmującym się reklamą, marketingiem, wydarzeniami i ankietami, tak aby mogli oni w naszym imieniu prowadzić sprzedaż, kampanie promocyjne lub badania ankietowe.

  Zarządzanie dostawcami

  Jeśli użytkownik reprezentuje dostawcę Lenovo, może odwiedzić stronę internetową Lenovo przeznaczoną specjalnie dla dostawców Lenovo. Możemy korzystać z informacji podanych na tej stronie w związku z zawieraniem lub realizowanie transakcji. Może to obejmować na przykład udostępnianie informacji innym częściom Lenovo, partnerom biznesowym Lenovo, klientom, firmom spedycyjnym, instytucjom finansowym, organom pocztowym lub rządowym zaangażowanym w realizację transakcji. Może również służyć do zarządzania i rozwijania naszych relacji z użytkownikiem, dostawcą reprezentowanym przez niego i/lub innymi dostawcami Lenovo.

  Fuzje i przejęcia

  Mogą wystąpić okoliczności, w których firma Lenovo postanowi sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować swoją działalność w niektórych krajach. Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnego powiadomienia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach w zakresie własności lub wykorzystania danych osobowych, jak również o wszelkich wyborach dotyczących danych osobowych użytkownika. Taka transakcja może wiązać się z ujawnieniem danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców.

  Wymogi prawne i egzekwowanie praw

  Dane osobowe mogą podlegać wezwaniom sądowym lub innym wezwaniom rządowym, nakazom, decyzjom lub postępowaniom w sprawach karnych i dotyczących zwalczania nadużyć. Dlatego, jeśli w dobrej wierze uznamy, że wymaga tego prawo, możemy ujawnić dane osobowe lub inne informacje organom regulacyjnym lub rządowym, sądom, trybunałom i organom ścigania. Możemy również ujawnić dane osobowe lub inne informacje w celu ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, a także w celu zbadania przypadków kradzieży lub oszustwa. Poza tym mogą wystąpić okoliczności, które wymagają od nas ujawnienia danych osobowych użytkownika innym osobom, w tym między innymi radcom prawnym lub agencjom windykacyjnym.

  Czy Lenovo używa plików cookie, tagów, pikseli, sygnałów sieci, analiz i powiązanych technologii do celów reklamowych i innych?

  Tak jak w przypadku większości witryn internetowych, pewne informacje są zbierane automatycznie i przechowywane w plikach dziennika. Czasami zbieramy informacje o zachowaniu użytkowników podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych, aby pomóc w zapewnieniu lepszej obsługi klienta, poprawie jakości korzystania z naszych stron internetowych lub wdrożeniu reklam.

  Na przykład śledzimy domeny, z których użytkownicy odwiedzają naszą stronę internetową, a także mierzymy ich aktywność na stronach internetowych Lenovo, ale robimy to w sposób, który nie umożliwia bezpośredniej identyfikacji użytkownika (nazywamy to „ informacją nieumożliwiającą identyfikacji”). Lenovo lub inne osoby w naszym imieniu mogą wykorzystywać te dane do analizowania trendów i statystyk, ulepszania naszych stron internetowych i obsługi reklam.

  Sekwencje otwieranych stron

  Podczas zbierania danych osobowych od użytkownika w ramach transakcji możemy uzyskać pewne informacje na temat tej transakcji w niemożliwym do zidentyfikowania formacie i połączyć je z innymi niemożliwymi do zidentyfikowania informacjami. Informacje te są czasami nazywane „sekwencją otwieranych stron”. Informacje te są wykorzystywane i analizowane tylko łącznie, aby pomóc nam zrozumieć trendy i wzorce. Informacje te nie są przeglądane na poziomie indywidualnym.

  Pliki cookie, piksele i reklamy internetowe

  W celu oferowania i dostarczania niestandardowych usług na stronie internetowej, Lenovo może wykorzystywać pliki cookie do przechowywania i śledzenia informacji o użytkowniku. Jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, firma Lenovo uzyska od użytkownika zgodę na korzystanie z niektórych plików cookie podczas korzystania z witryny internetowej Lenovo i/lub będzie oferowała użytkownikowi możliwość wyboru typów plików cookie, które mają być włączone lub wyłączone. Pliki cookie to po prostu małe pliki danych, które są przesyłane do przeglądarki z serwera internetowego i zapisywane na dysku twardym komputera. Lenovo używa plików cookie, aby przypomnieć nam, kim jesteś i pomóc poruszać się po naszych stronach podczas odwiedzin. Pliki cookie umożliwiają nam zapisywanie preferencji i zawartości koszyka, dzięki czemu nie trzeba ich wprowadzać przy każdej wizycie.

  Używamy również plików cookie i pikseli reklamowych (kawałek kodu), które będą odpowiednie dla użytkownika. W tym celu Lenovo może korzystać z usług świadczonych przez firmy takie jak Google Analytics for Display Advertisers, Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager oraz Google Analytics Demographic and Interest Reporting, Facebook, Snapchat i Tiktok, aby pomóc nam zrozumieć, jak nasi klienci korzystają z naszych witryn internetowych i produktów; aby wykorzystywać pewne dane o naszych klientach, korzystaniu z naszych witryn internetowych i zaangażowaniu w mediach społecznościowych; oraz aby dostarczać reklamy oparte na zainteresowaniach i zarządzać nimi. Usługi te mogą gromadzić informacje, takie jak adres IP, wysyłane przez przeglądarkę użytkownika lub za pośrednictwem plików cookie. Lenovo może również udostępniać pewne ograniczone (często hashowane) informacje naszym partnerom reklamowym, aby mogli oni świadczyć te usługi na rzecz Lenovo.

  Ponadto pliki cookie, piksele i powiązane technologie umożliwiają nam mierzenie trendów w witrynie i wzorców ruchu, takich jak obszary odwiedzonej witryny Lenovo, z których użytkownik przekierował się, w celu uproszczenia nawigacji w witrynie; pomocy w zaprojektowaniu naszej witryny w celu zwiększenia jej wydajności i komfortu, w formułowaniu zaleceń dotyczących produktów oraz w dostarczaniu reklam produktów Lenovo podczas przeglądania witryny internetowej, w tym na stronach innych niż Lenovo. Lenovo i jej dostawcy usług, w tym Google i DoubleClick, używają plików cookie do raportowania wyświetleń reklamy, innych zastosowań usług reklamowych oraz interakcji z tymi wyświetleniami reklam i usługami reklamowymi związanymi z odwiedzonymi stronami internetowymi. Jeśli nie chcesz, aby te informacje były wykorzystywane do obsługi reklam opartych na zainteresowaniu, możesz zrezygnować z ich wyświetlania, wykonując poniższe czynności. Możesz nadal otrzymywać ogólne reklamy. Lenovo może również uzupełniać informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i powiązanych technologii informacjami pochodzącymi z innych źródeł, w tym od osób trzecich.

  Korzystanie z takich plików cookie jest względnie standardowe. Większość przeglądarek jest wstępnie skonfigurowana do ich akceptowania. Jeśli jednak nie chcesz przechowywać plików cookie, możesz:

  • nie korzystać z naszych stron internetowych

  • ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiać o otrzymaniu plik cookie

  • ustawić przeglądarkę tak, aby odmawiać akceptowania plików cookie

  • korzystać z opcji zgody na korzystanie z plików cookie i kontroli dostępnych w witrynie internetowej Lenovo (jeśli są dostępne i wymagane przez obowiązujące prawo)

  • usunąć nasze pliki cookie po odwiedzeniu naszej witryny

  • przeglądać naszą witrynę, korzystając z ustawienia anonimowego użycia przeglądarki („Incognito” w przeglądarce Chrome, „InPrivate” w Edge, „Private Browsing” w przeglądarce Firefox i Safari itp.).

  Należy jednak pamiętać, że niektóre witryny internetowe Lenovo mogą nie odpowiadać na sygnały typu „nie śledź” wysyłane przez niektóre przeglądarki. Należy również pamiętać, że niektóre funkcje witryny internetowej Lenovo mogą nie działać prawidłowo, jeśli nie zaakceptuje się plików cookie.

  Jeśli nie wiesz, jak sterować plikami cookie lub usuwać je, lub chcesz zrezygnować z otrzymywania określonych reklam ukierunkowanych w oparciu o historię przeglądania, zalecamy odwiedzenie www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.infolub www.youronlinechoices.eu w celu uzyskania szczegółowych wskazówek, w tym instrukcji dotyczących rezygnacji.

  Jeśli chcesz zrezygnować z usługi Google Analytics for Display Advertisers i/lub zrezygnować z dostosowanej sieci reklamowej Google, możesz to zrobić w Menedżerze preferencji reklam Google. Możesz także skorzystać z dodatku przeglądarki Google Analytics, który umożliwia rezygnację z korzystania z Google Analytics. Informacje na temat tego, jak to zrobić za pomocą przeglądarki produktu lub urządzenia przenośnego, można znaleźć w menu pomocy przeglądarki lub urządzenia mobilnego albo w instrukcji obsługi.

  Obiekty lokalnej pamięci masowej

  Ponadto niektóre strony internetowe Lenovo mogą wykorzystywać lokalne obiekty pamięci masowej (LSO), takie jak pliki cookie HTML5 dostarczane przez dostawców usług i partnerów firmy Lenovo w celu przechowywania informacji o zawartości i preferencjach w urządzeniu. Różne przeglądarki mogą oferować własne narzędzia zarządzania do usuwania obiektów pamięci masowej HTML5.

  Sygnały sieci i inne technologie

  Niektóre witryny internetowe Lenovo wykorzystują również sygnały sieci lub inne technologie, takie jak JavaScript, aby lepiej dostosować witryny do potrzeb klienta. Technologie te mogą być używane na wielu stronach internetowych w witrynie Lenovo. Gdy użytkownik odwiedza te strony, generowane jest powiadomienie o wizycie, które nie umożliwia identyfikacji. Mogą to być przetwarzane przez nas lub przez naszych dostawców usług. Te sygnały sieci zwykle działają w połączeniu z plikami cookie. Jeśli wyłączysz pliki cookie, sygnały sieci i inne technologie będą nadal wykrywać wizyty na tych stronach, ale generowane przez nie powiadomienia nie mogą być powiązane z innymi niemożliwymi do zidentyfikowania informacjami o plikach cookie i nie będą one brane pod uwagę.

  Spersonalizowane łącza URL

  Czasami możemy spersonalizować i dostosować strony internetowe do określonych osób. Jeśli odwiedzasz jedną z tych witryn, możesz zauważyć, że została dostosowana, korzystając z odniesień do produktów i/lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, w oparciu o wcześniejsze kontakty z Lenovo i przekazane nam informacje. Podczas odwiedzania tych witryn możemy gromadzić informacje o wizycie użytkownika, aby lepiej dostosować witrynę do jego zainteresowań. Zaproszenie do odwiedzenia jednej z tych witryn może zostać przedstawione jako spersonalizowany adres URL w wiadomości e-mail, powiadomienie na stronie rejestracji witryny lub jako odpowiedź na zalogowanie się do określonej witryny.

  Czy firma Lenovo sprzedaje moje dane osobowe?

  Nie. Firma Lenovo nie sprzedaje danych osobowych. Jak opisano w powyższych sekcjach, firma Lenovo może udostępniać dane osobowe usługodawcom i partnerom Lenovo, aby mogli oni obsługiwać nasze produkty i witryny internetowe, lub świadczyć dodatkowe usługi na rzecz firmy Lenovo oraz jej klientów i użytkowników produktów. W ten sposób firma Lenovo podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dostawcy usług i partnerzy spełniają nasze standardy w zakresie zachowania prywatności i bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Firma Lenovo nie sprzedaje jednak danych osobowych, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 lutego 2022 r. nie sprzedaliśmy żadnych danych osobowych. Jeśli firma Lenovo zdecyduje się na sprzedaż danych osobowych w dowolnym momencie, zapewnimy odpowiednie możliwości wcześniejszego powiadomienia i wyrażenia na to zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Czy firma Lenovo przekazuje moje dane osobowe zagranicę?

  Firma Lenovo jest organizacją globalną posiadającą podmioty prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne, które przekraczają granice. W związku z tym, o ile zezwala na to prawo, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w obrębie firmy Lenovo (w tym do spółek zależnych, stowarzyszonych i spółek dominujących) lub naszym dostawcom i partnerom biznesowym oraz przekazywać je do krajów, w których prowadzimy działalność (w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych i Chin). Niezależnie od miejsca, do którego informacje są przekazywane i w którym są przechowywane, nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych użytkowników na całym świecie.

  W niektórych krajach obowiązują przepisy dotyczące ochrony prywatności, które nie są równorzędne z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności obowiązującymi w danym kraju. O dane te mogą zwrócić się organy ścigania w tych krajach. W takich krajach firma Lenovo będzie nadal przetwarzać informacje w opisany tutaj sposób i podejmować odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych podczas przesyłania i przetwarzania danych użytkowników.W razie potrzeby firma Lenovo będzie również utrzymywać umowy między firmami z grupy Lenovo lub z partnerami lub dostawcami usług firmy Lenovo w celu zarządzania przesyłaniem, przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

  Firma Lenovo stosuje standardowe klauzule umowne jako jeden ze sposobów przekazywania danych osobowych z i na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego obszaru gospodarczego i Wielkiej Brytanii.

  Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane?

  Firma Lenovo zamierza przechowywać informacje, w tym dane osobowe, tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów biznesowych lub innych istotnych celów, a także bezpiecznie usuwać dane osobowe, gdy cele te zostaną spełnione. Dane użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane tak długo, jak będą miały zastosowanie następujące okoliczności:

  • aktywne konto użytkownika lub subskrypcja

  • Zapewnienie użytkownikowi usług lub pomocy technicznej, których użytkownik może żądać

  • zapewnienie wymaganej funkcjonalności i wydajności produktów i witryn firmy Lenovo, w tym odpowiedzialności w ramach gwarancji na produkt

  • przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym podatkowych i kontrolnych

  • egzekwowanie naszych praw, w tym procesy sądowe i windykacja należności

  W jaki sposób moje informacje są chronione?

  Przekazując informacje z naszych witryn internetowych na nasze serwery, przechowując dane i udostępniając je osobom trzecim, stosujemy standardowe środki techniczne i organizacyjne. Na przykład podczas przesyłania informacji wrażliwych, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, korzystamy z szyfrowania, gdy jest to konieczne. Udostępniając dane użytkownika osobom trzecim, podejmujemy rozsądne i odpowiednie kroki, które nałożą na strony prawny wymóg ochrony danych i ich wykorzystywania w sposób odpowiedzialny.

  Należy jednak pamiętać, że żadna strona, usługa ani transmisja danych nie mogą być w stu procentach bezpieczne. W związku z tym, mimo że podjęliśmy odpowiednie kroki w celu ochrony danych użytkownika, Lenovo nie może zapewnić ani w żaden inny sposób zagwarantować bezpieczeństwa naszych witryn internetowych ani informacji przekazanych nam przez użytkownika. Korzystanie z naszych witryn internetowych odbywa się na własne ryzyko.

  Co z prywatnością mojego dziecka?

  Nasze witryny internetowe są przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci w wieku 16 lat i więcej lub w równorzędnym minimalnym wieku w danej jurysdykcji, które posiadają pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z nich. Firma Lenovo nie gromadzi danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Osoby poniżej 16. roku życia nie powinny przekazywać żadnych danych osobowych firmie Lenovo.

  Jeżeli firma Lenovo dowie się, że dziecko poniżej 16. roku życia lub poniżej równoważnego minimalnego wieku w danej jurysdykcji przekazało dane osobowe firmie Lenovo, podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych osobowych. Firma nie będzie takich danych wykorzystywać do żadnych celów. Firma Lenovo zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w korzystaniu przez dzieci z interaktywnych zasobów i informowania dzieci o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z podawaniem swoich danych osobowych.

  Jakie są moje prawa z zakresu ochrony danych?

  Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych mogą dawać użytkownikowi prawo do kontroli nad wykorzystaniem i przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu i kopii swoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, (iii) sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych, (iv) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub niewyrażenia zgody na ich sprzedaż oraz (v) możliwości przenoszenia danych. Jeśli korzystamy z danych osobowych użytkownika za jego zgodą, ma on również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na nasze wykorzystanie jego danych osobowych przed wycofaniem takiej zgody. Ponadto użytkownik może przeglądać, poprawić lub usunąć pewne dane osobowe z poziomu konta Lenovo użytkownika.

  Aby skorzystać z praw opisanych powyżej, należy złożyć wniosek o ochronę prywatności. Zapoznamy się z takimi wnioskami, odpowiemy na nie i podejmiemy działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

  Informujemy, że podejmiemy kroki zgodnie z obowiązującym prawem oraz naszymi standardami zachowania prywatności i bezpieczeństwa, aby zweryfikować tożsamość użytkownika przed udzieleniem mu dostępu do jego danych osobowych lub w inny sposób spełnieniem jego prośby. Jeśli użytkownik ma konto Lenovo, możemy zweryfikować jego tożsamość, wymagając od niego zalogowania się do konta. Jeśli użytkownik nie ma konta Lenovo lub adresu e-mail w naszej dokumentacji, możemy zażądać od niego dodatkowych ograniczonych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości. Informujemy, że jeśli użytkownik nie ma konta Lenovo, ani zapisanego u nas adresu e-mail lub jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować jego tożsamości w naszych rejestrach, możemy odrzucić żądanie użytkownika.

  Użytkownik może także skorzystać z pomocy upoważnionego przedstawiciela w celu złożenia w imieniu użytkownika wniosku na podstawie tej sekcji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wysłanie takiego żądania przez upoważnionego przedstawiciela w imieniu użytkownika, firma Lenovo będzie wymagać: (i) udzielenia pisemnej zgody upoważnionemu przedstawicielowi; oraz (II) potwierdzenia tożsamości przez przedstawiciela bezpośrednio w firmie Lenovo. Firma Lenovo może odrzucić żądanie przedstawiciela, który nie spełnia tych wymagań.

  Użytkownik ma również prawo do zgłaszania pytań lub skarg do właściwego krajowego organu ochrony danych w dowolnym momencie.

  Jak mogę nawiązać kontakt z pracownikami programu ochrony prywatności w firmie Lenovo?

  Aby skorzystać z praw użytkownika opisanych powyżej, prześlij prośbę o zachowanie prywatności.

  W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących niniejszego oświadczenia o prywatności należy skontaktować się pod adresem Lenovo privacy@lenovo.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w Stanach Zjednoczonych lub w inny sposób na adres:

  Lenovo Group Limited
  Attn: Privacy Program
  8001 Development Drive
  Morrisville, NC, USA 27560

  Dodatkowe informacje na temat obsługi klienta firmy Lenovo, w tym numery telefonów i czaty, można znaleźć na stronie www.lenovo.com/contact.

  Nasze oświadczenie o ochronie prywatności informacji na stronie internetowej zostało niedawno zaktualizowane. Zobacz poprzednią wersję.

  Informacje na temat tego oświadczenia

  Do czego odnosi się niniejsze oświadczenie

  Prywatność użytkowników jest ważna dla firm Lenovo i Motorola.

  Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informacji ma zastosowanie do danych gromadzonych za pośrednictwem oprogramowania i dołączonych usług dostarczanych przez firmę Lenovo i jej firmy stowarzyszone, w tym Motorola Mobility LLC („Motorola”) (razem „Lenovo”), które są dostępne dla produktów firmy Lenovo, w tym komputerów (PC), tabletów, stacji roboczych, smartfonów, inteligentnych urządzeń biurowych, wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości oraz urządzeń internetu rzeczy (razem „Produkty Lenovo”). Niniejsze oświadczenie dotyczy również oprogramowania firmy Lenovo i dołączonego oprogramowania, z którego można korzystać na produktach lub urządzeniach innych firm. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informacji opisuje praktyki dotyczące informacji stosowane w produktach Lenovo, w tym rodzaje gromadzonych informacji, sposób wykorzystania informacji przez Lenovo i cele ich udostępniania, a także sposób ochrony informacji przez Lenovo. Opisuje ono również wybór użytkownika w zakresie korzystania, dostępu, korygowania i usuwania danych osobowych, między innymi w odniesieniu do innych tematów.

  Zgodnie z przepisami i wymaganiami obowiązującymi w danym regionie, w odniesieniu do niektórych produktów możemy mieć odrębne oświadczenia o ochronie prywatności. Te oświadczenia o prywatności stanowią uzupełniające oświadczenia o prywatności w stosunku do niniejszego oświadczenia i mają być zgodne z zasadami i praktykami prywatności Lenovo opisanymi w niniejszym dokumencie.

  Nasze oświadczenie o ochronie prywatności informacji dotyczących produktów zostało niedawno zaktualizowane. Zobacz poprzednią wersję.

  Niniejsze oświadczenie nie dotyczy:

  Lenovo gromadzi również dane osobowe za pośrednictwem witryn firmy Lenovo i innych źródeł. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zachowania prywatności informacji w naszej witrynie, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności informacji opublikowanym na stronie internetowej. Ponadto niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do produktów i usług oferowanych przez Infrastructure Solutions Group (ISG, wcześniej Lenovo Dta Center Group lub DCG), grupy Lenovo Service & Solutions, produktów i usług dostarczanych przez Lenovo Software (znanej także jako Stoneware, Inc.) ani do oprogramowania innych firm i innych usług instalowanych lub dostępnych za pośrednictwem Produktów Lenovo. Ponadto niniejsze oświadczenie nie ma zastosowania do niektórych produktów licencjonowanych przez Lenovo innym firmom w tym ich podmiotom stowarzyszonym.

  Zmiany niniejszego oświadczenia

  Jeśli wprowadzimy zmiany w niniejszym oświadczeniu, poprzednie wersje będą nadal dostępne, tak aby można było sprawdzić, kiedy i jakie nastąpiły zmiany. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszym oświadczeniu, poinformujemy użytkownika o tym fakcie za pomocą powiadomienia na stronie internetowej firmy Lenovo, za pośrednictwem odpowiedniego produktu lub oprogramowania Lenovo lub w wiadomości e-mail (wysłanej na adres e-mail podany w ustawieniach konta użytkownika), gdy taka zmiana wejdzie w życie. W przypadku, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, będziemy również dążyć do uzyskania zgody użytkownika na wszelkie istotne zmiany mające wpływ na sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

  Nasze oświadczenie o ochronie prywatności informacji dotyczących produktu zostało niedawno zaktualizowane. Zobacz poprzednią wersję.

  Obsługa wielu użytkowników

  Należy pamiętać, że pozostali użytkownicy produktów Lenovo, które obsługują wielu użytkowników, mogą nie mieć takich możliwości konfigurowania ustawień, uprawnień i innych opcji w zakresie zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji, jakie posiadać może główny użytkownik urządzenia.

  Jakie informacje gromadzi firma Lenovo, w jaki sposób je wykorzystuje i czy jakiekolwiek informacje osobowe są udostępniane osobom trzecim?

  Firma Lenovo gromadzi informacje na temat użytkownika i Produktów Lenovo, a następnie wykorzystuje je w celu zapewnienia najlepszego działania Produktów Lenovo. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach, jeśli użytkownik nie dostarczy nam danych osobowych, gdy ich podanie jest konieczne, możemy nie być w stanie dostarczyć użytkownikowi Produktów Lenovo, dołączonych usług, ich oczekiwanego działania lub funkcjonowania. Poniżej opisano sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania informacji o użytkowniku lub produkcie w określonych kontekstach. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób określone aplikacje mogą gromadzić i wykorzystywać informacje, należy zapoznać się z sekcjami tego oświadczenia zatytułowanego „Aplikacje Lenovo” i „Aplikacje Motorola”.

  Twój profil użytkownika

  Profil użytkownika może składać się z informacji, w tym danych osobowych, które mogły zostać zebrane od użytkownika dobrowolnie podczas interakcji z firmą Lenovo, takich jak korzystanie przez użytkownika z określonych obszarów naszych witryn internetowych, konto Lenovo ID, MyAccount, Passport lub Motorola ID, kontakt z przedstawicielami działu obsługi klienta, informacje o rejestracji Produktów Lenovo oraz niektóre Produkty i usługi Lenovo, z których użytkownik korzysta. Profil użytkownika umożliwia firmie Lenovo:

  • podanie wymaganych do funkcjonowania informacji określonym Produktów i usługom Lenovo

  • rozwiązywanie problemów związanych z Produktem Lenovo, usługą lub witryną;

  • sugerowanie sposobów poprawy działania Produktów Lenovo, usług i witryn;

  • dostarczenie użytkownikowi nowości, aktualizacji i informacji o Produktach Lenovo i usługach; oraz

  • jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie materiałów marketingowych, podanie informacji o dodatkowych Produktach Lenovo lub usługach firmy Lenovo, które mogą zainteresować użytkownika.

  W poniższych sekcjach szczegółowo opisano rodzaje informacji, które mogą znajdować się w profilu użytkownika, sposób wykorzystania tych informacji przez firmę Lenovo, sposób udostępniania tych informacji osobom trzecim oraz pewne możliwości wyboru dotyczące tych informacji.

  Lenovo ID, Motorola ID i rejestracja produktu Lenovo

  Jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć Lenovo ID, Motorola ID, zarejestrować Produkt Lenovo lub utworzyć konto za pośrednictwem MyAccount lub Passport, będziemy zbierać informacje dotyczące użytkownika i Produktów Lenovo, w tym dane osobowe. Informacje o Lenovo ID lub Motorola ID i powiązane informacje o rejestracji i o koncie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika, w tym podczas korzystania z niektórych aplikacji (takich jak Lenovo Vantage) oraz z naszych usług interaktywnych (takich jak nasze sklepy internetowe i witryny pomocy technicznej dla klientów).

  Jeśli użytkownik zdecyduje się utworzyć Lenovo ID lub Motorola ID lub zarejestrować swoje produkty, będziemy musieli zebrać od użytkownika pewne dane, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, język, region/kraj, typ/model produktu, numer seryjny produktu, data rejestracji produktu i dane aktywacyjne dotyczące systemu operacyjnego. Informacje te będą wykorzystywane do administrowania kontem lub profilem użytkownika, świadczenia usług, o które prosił użytkownik, oraz do przekazywania wybranych informacji, w tym wiadomości marketingowych, od firmy Lenovo. Informacje gromadzone i przechowywane przez firmę Lenovo w tych celach mogą być udostępniane naszym usługodawcom w celu udostępniania danych, przetwarzania i marketingu na rzecz i w imieniu firmy Lenovo.

  Użytkownik może zmienić hasło Lenovo ID lub dezaktywować swoje konto Lenovo ID, odwiedzając stronę account.lenovo.com i przechodząc do sekcji „Mój profil” lub przesyłając żądanie dotyczące ochrony prywatności do firmy Lenovo. Kontem Motorola ID można zarządzać, odwiedzając stronę accounts.motorola.com lub przesyłając żądanie dotyczące ochrony prywatności do firmy Motorola.

  Funkcjonalność i użytkowanie produktu

  Niektóre produkty, oprogramowanie i usługi firmy Lenovo automatycznie zbierają i przechowują niezbędne informacje o wydajności celem zapewnienia ich działania. Informacje te obejmują identyfikatory produktów i urządzeń, dane techniczne i inne informacje nieosobowe. Niektóre z tych informacji mogą być przesyłane na serwery firmy Lenovo. Podczas korzystania z produktów Lenovo podstawowe informacje dotyczące instalowania i aplikacji są również gromadzone automatycznie. Dotyczy to między innymi tego, czy aplikacja jest zainstalowana lub włączona w Produkcie Lenovo.

  Gromadzone w tym celu informacje dotyczące użytkowania nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkownika ani Produktów Lenovo, chyba że użytkownik włączy pewne usługi, takie jak funkcje „Rozszerzona pomoc techniczna dotycząca urządzenia” lub „Help Improve” w Produktach Lenovo zgodnie z poniższym opisem i/lub i zdecyduje się na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Lenovo.

  Informacje o użytkowaniu oprogramowania są wykorzystywane do analizowania wydajności aplikacji firmy Lenovo, do opracowywania ulepszonych usprawnień dla przyszłych wersji oraz do wysyłania informacji dotyczących serwisu i pomocy technicznej (np. niemarketingowych). Informacje te mogą być udostępniane naszym usługodawcom, takim jak partnerzy hostingu i przetwarzania danych i zajmujących się tworzeniem oprogramowania, którzy obsługują Produkty Lenovo.

  Jeśli użytkownik chce dezaktywować zbieranie informacji, może to zrobić w ustawieniach prywatności danego produktu lub aplikacji. W celu wyłączania gromadzenia określonych informacji o użytkowaniu oprogramowania, można otworzyć aplikację ustawień Produktu Lenovo i wyłączyć gromadzenie statystyk użytkowania (lub podobnie nazwaną opcję/przełącznik) lub odinstalować określoną aplikację z panelu sterowania urządzenia lub z menu ustawień.

  Aktualizacja oprogramowania

  Automatycznie zbieramy pewne ograniczone, nieumożliwiające identyfikacji informacje o Produktach Lenovo w celu ustalenia, czy używane oprogramowanie ma najnowszą wersję, dostarczenia użytkownikowi aktualizacji oprogramowania (w tym aktualizacji zabezpieczeń), opracowania nowych produktów i funkcji oprogramowania, oraz w celu naprawiania błędów, tak aby Produkty Lenovo działały wydajniej.

  Rozszerzona pomoc techniczna dotycząca urządzenia i pomoc w doskonaleniu naszych produktów i usług

  Użytkownik może zdecydować się na dostarczenie nam dodatkowych informacji na temat korzystania z produktów i oprogramowania Lenovo poprzez włączenie funkcji „Rozszerzona pomoc techniczna dotycząca urządzenia”, „Help Improve”, „User Experience Program” lub podobnej funkcji w swoim produkcie Lenovo.

  „Rozszerzona pomoc techniczna dotycząca urządzenia” pozwala przekazać nam dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania z urządzenia, aby zapewnić bardziej skuteczną lub rozszerzoną obsługę klienta, w tym usługi rozwiązywania problemów dostosowane do jego potrzeb lub podobne usługi pomocy technicznej. W przypadku urządzeń firmy Motorola można wybrać opcję „Rozszerzona pomoc techniczna dotycząca urządzenia” w menu Set-up (Konfiguracja) lub Ustawienia. To ustawienie można później wyłączyć.

  Użytkownik może przekazać nam dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania z Produktu i oprogramowania Lenovo, aby pomóc w ulepszaniu Produktów Lenovo. Opcja „Help Improve”jest zwykle dostępna w menu Set-up (Konfiguracja) lub Settings (Ustawienia) Produktu lub aplikacji Lenovo. Jeśli użytkownik zdecyduje, że nie chce zezwalać Lenovo na zbieranie informacji „Help Improve”, może on wyłączyć opcję gromadzenia danych o produkcie w ustawieniach swojego Produktu Lenovo lub konkretnej aplikacji (np. Lenovo Vantage) lub odinstalować daną aplikację.

  Typy informacji, które możemy gromadzić od użytkownika lub Produktu Lenovo w tych kontekstach, mogą obejmować numer seryjny, identyfkator urządzenia lub numer IMEI Produktu Lenovo, typ/model produktu, numer telefonu powiązany z produktem na smartfony Lenovo lub Motorola, adres IP oraz informacje o użytkowaniu Produktu Lenovo. Te informacje dotyczące użytkowania mogą obejmować informacje o sposobie korzystania z Produktu Lenovo i jego komponentów, takich jak oprzyrządowanie i funkcjonalność systemu.

  W kontekście komputerów Lenovo, o ile użytkownik nie zdecyduje się na kontakt ze strony Lenovo, informacje te są przechowywane w formacie uniemożliwiającym identyfikację osoby. W kontekście smartfonów Lenovo i Motorola, dane „Rozszerzona pomoc techniczna dotycząca urządzenia” oraz funkcji „Help Improve” są identyfikowalne dla użytkownika lub urządzenia.

  Takie informacje mogą zostać wykorzystane do:

  • identyfikowania trendów wydajności Produktów Lenovo i oprogramowania Lenovo

  • rozwiązywania problemów, jakich użytkownik doznaje w kontekście swojego Produktu lub oprogramowania Lenovo

  • opracowania nowych funkcji produktu dla przyszłych modeli

  • zapewnienia użytkownikowi lepszej jakości

  • wysyłania do użytkownika komunikatów niemarketingowych dotyczących serwisu i pomocy technicznej dla produktu Lenovo

  Firma Lenovo korzysta z dostawców usług hostingu i przetwarzania danych, aby wspierać firmę Lenovo w zakresie „Rozszerzona pomoc techniczna dotycząca urządzenia”, funkcji „Help Improve” i działaniach powiązanych.

  Aplikacje firm Lenovo i Motorola — dodatkowe informacje

  W poniższych sekcjach opisano sposób, w jaki niektóre aplikacje firm Lenovo i Motorola obsługują informacje użytkownika. Należy pamiętać, że opisy te mogą nie obejmować wszystkich aplikacji Lenovo lub Motorola dostępnych dla Produktu Lenovo lub w nim. Ponadto nie wszystkie Produkty Lenovo obsługują wszystkie aplikacje firm Lenovo i Motorola, a różne aplikacje firm Lenovo i Motorola mogą być dostępne dla użytkownika i mogą się różnić w zależności od posiadanego Produktu Lenovo oraz lokalizacji użytkownika. Niektóre aplikacje opisane poniżej mogą być fabrycznie zainstalowane w Produkcie Lenovo lub udostępnione do pobrania za pośrednictwem internetowego sklepu z oprogramowaniem lub aplikacjami.

  Aplikacje Lenovo

  Lenovo Welcome

  Lenovo Welcome to aplikacja w urządzeniu, która wita nowych użytkowników Produktów Lenovo, w tym komputerów. W ciągu około 24 godzin od skonfigurowania niektórych Produktów Lenovo Lenovo Welcome inicjuje pomoc w przeprowadzeniu użytkownika przez produkty Lenovo, w tym przez funkcje produktu Lenovo; wprowadzenie do Lenovo Vantage (opisane poniżej); udostępnianie ofert specjalnych od firmy Lenovo i jej partnerów użytkownikom, którzy zdecydują się na ich otrzymywanie, i nie tylko. Firma Lenovo gromadzi do tych celów wyłącznie podstawowe (nieumożliwiające identyfikacji) informacje i wskaźniki dotyczące urządzeń i aplikacji za pomocą Lenovo Welcome.

  Lenovo Vantage

  Lenovo Vantage (zastępuje Lenovo Companion) to aplikacja, która zapewnia działanie urządzenia i pomaga w pełni korzystać z komputera. Funkcje Lenovo Vantage obejmują:

  • Dostosuj komputer Lenovo do swoich potrzeb, korzystając z ustawień niestandardowych.

  • Dostęp do Lenovo Migration Assistant — aplikacji, która przesyła pliki i ustawienia z jednego komputera do drugiego (opis poniżej).

  • Chroń swój komputer i zaktualizuj ważne oprogramowanie systemowe i sterowniki.

  • Oceń stan systemu i uruchom diagnostykę urządzenia.

  • Dostęp do Lenovo Smart Performance — dostarczanej przez Lenovo usługi ubezpieczenia uprawnień i wydajności, zaprojektowanej w celu automatycznego rozwiązywania problemów, które mogą stanowić zagrożenie dla wydajności komputera.

  • Uzyskaj dostęp do podręcznika użytkownika systemu i pomoc techniczną.

  • Pobieranie i instalowanie, odbieranie lub odzyskiwanie oprogramowania, do którego uprawnione jest urządzenie.

  • Odkryj inne atrakcyjne i przydatne aplikacje.

  • Przeglądanie akcesoriów kompatybilnych z urządzeniem użytkownika.

  • Otrzymuj oferty na produkty i usługi firmy Lenovo.

  • Sprawdzaj stan gwarancji, opcji i uaktualnień.

  • Zapoznaj się z przydatnymi wskazówkami i najnowszymi informacjami dotyczącymi technologii dzięki artykułom firmy Lenovo.

  • Konsola Lenovo Security Console zapewnia niewidzialną warstwę ochrony aplikacji działających w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Lenovo Security Console.

  • Program Security Advisor zawiera zestaw narzędzi zabezpieczających zalecanych przez firmę Lenovo i weryfikowane przez specjalistów ds. zabezpieczeń.

  • Odbieraj wiadomości i prognozy pogody (od zewnętrznych dostawców).

  • Dostosowywanie, optymalizowanie i monitorowanie komponentów sprzętowych w urządzeniach do gier.

  • Pobieranie i instalowanie, odbieranie lub odzyskiwanie oprogramowania, do którego uprawnione jest urządzenie.

  Lenovo Vantage zbierze identyfikatory komputera oraz dane o zdarzeniach i użytkowaniu, takie jak funkcjonalność systemu, użycie aplikacji i pomoc techniczna. Ponadto, jeśli na komputerze zostanie ustawiona funkcja automatycznej aktualizacji na podstawie lokalizacji lub dostępności sieci, Lenovo Vantage zgromadzi odpowiednie dane, takie jak informacje o sieciach Wi-Fi i VPN, w celu bezproblemowej aktualizacji systemu. Te informacje będą przechowywane na komputerze, a informacje dotyczące korzystania z Lenovo Vantage mogą być udostępniane firmie Lenovo tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na takie gromadzenie danych. Firma Lenovo nie udostępnia tych informacji poza dostawcami usług hostingu i przetwarzania danych, z których firma Lenovo może każdorazowo korzystać.

  Usługi Lenovo Smart Privacy Services

  Lenovo Smart Privacy Services (LSPS), firmy Aura, to inteligentne oprogramowanie, które umożliwia zwiększenie ochrony prywatności podczas surfowania, przeglądania i robienia zakupów online. Jeśli użytkownik zdecyduje się je włączyć, Lenovo Smart Privacy zapewnia następujące funkcje:

  • Privacy Scan” to usługa w LSPS, która skanuje urządzenie Lenovo w poszukiwaniu danych uwierzytelniających; wykorzystuje dane uwierzytelniające do wykrycia wszelkich dowodów na to, że dane osobowe użytkownika (informacje o kontach w formie wiadomości e-mail) zostały umieszczone w potencjalnie niezgodny z prawem sposób w darkwebie, a następnie dostarcza ukryty raport z ustaleniami, wymagający zweryfikowanej wiadomości e-mail, aby zobaczyć pełny raport.

  • Monitor” to usługa w ramach LSPS, która monitoruje dane osobowe użytkownika pod kątem wycieków danych i pomaga usunąć/wycofać te dane osobowe ze znanych marketingowych baz danych i brokerów danych.

  • Control” jest usługą w ramach LSPS, która umożliwia korzystanie z Personal VPN i Anti-tracking.

  • Vault” jest usługą w ramach LSPS, która gromadzi, przechowuje, wypełnia formularze internetowe danymi osobowymi oraz szyfruje i odszyfrowuje dane osobowe użytkownika.

  Aby zapewnić funkcjonalność LSPS, jeśli użytkownik zdecyduje się włączyć LSPS, Aura będzie gromadzić pewne dane osobowe użytkownika, w tym adres e-mail, nazwę użytkownika konta i hasło, informacje o płatnościach, adres IP oraz pewne inne dane dotyczące urządzenia i wydajności. Dane osobowe gromadzone przez firmę Aura w imieniu firmy Lenovo w celu hostingu i obsługi LSPS są przechowywane w postaci zaszyfrowanej zarówno lokalnie, jak i w systemie danych przedsiębiorstwa firmy Aura. Ponadto, Lenovo gromadzi podstawowe (nie umożliwiające identyfikacji osoby) informacje i dane metryczne dotyczące urządzenia i aplikacji za pośrednictwem LSPS. Więcej informacji na temat LSPS można znaleźć w dokumencie Informacji o ochronie prywatności Lenovo Smart Privacy Services Powered by Aura, do którego odnośnik znajduje się w aplikacji LSPS.

  Lenovo Display Plus

  Lenovo Display Plus umożliwia użytkownikom zapisywanie i uruchamianie często używanych układów na komputerze. Układ to organizacja okien, które użytkownik ma otwarte na swoim komputerze. Użytkownicy mogą szybko przełączać się między różnymi zapisanymi układami, takimi jak układ prezentacji, układ gier itp. Display Plus działa poprzez rozpoznawanie lokalnie zapisanych aplikacji i plików oraz zapamiętuje orientację i organizację zarządzania oknami. Display Plus może również wykrywać pliki i aplikacje, które są aktualnie otwarte na komputerze. Gromadzimy tylko podstawowe informacje o oprogramowaniu, takie jak numer wersji, w celu dostarczenia Ci zaktualizowanej wersji.

  Lenovo Smart Appearance

  Lenovo Smart Appearance to oparta na sztucznej inteligencji aplikacja poprawiająca wrażenia z wideokonferencji. Działa ona jako wirtualny sterownik i może być on ładowany przez wiele aplikacji konferencyjnych i klientów nauczania online lub transmisji na żywo. Aplikacja ta pomaga użytkownikom poprawić efekty kamery, zwłaszcza w przypadku wideokonferencji. Zapewnia wiele funkcji, takich jak inteligentna konfiguracja rysów twarzy, rozmycie tła, korekcja kontaktu wzrokowego, kadrowanie twarzy, korekcja światła i inne efekty w scenariuszach wykorzystujących kamerę. Gromadzimy dane metryczne dotyczące sposobu korzystania z naszej aplikacji w celu ulepszenia tego oprogramowania, które można wyłączyć w Ustawienia. Nie są gromadzone żadne dane osobowe.

  Lenovo Aware

  Lenovo Aware to oprogramowanie obsługiwane lokalnie na komputerach Lenovo, które przetwarza strumienie wideo lokalnie w czasie rzeczywistym poprzez dostęp do wbudowanej kamery za zgodą użytkownika w celu analizowania statusu użytkownika i udostępnia funkcje, takie jak przypominanie o przerwach, wykrywanie odległości, wykrywanie pozycji siedzącej, wykrywanie uwagi i zmęczenia itp. Lenovo Aware zapewnia elastyczne ustawienia, aby spełnić potrzeby użytkownika, w tym opcje trybu młodzieżowego i ogólnego, czułość przypomnień, różne progi itp. Ponadto Lenovo Aware udostępnia użytkownikowi statystyki dotyczące czasu korzystania z komputera, pozycji siedzącej i innych funkcji, dzięki czemu użytkownicy mogą odpowiednio dostosować swoje działania. Lenovo Aware nie gromadzi żadnych danych osobowych ani danych użytkownika. Wszystkie obrazy są przetwarzane lokalnie. Lenovo gromadzi tylko dane metryczne i dane oprzyrządowania, takie jak przełączanie funkcji, statystyki ogólne, czas korzystania z oprogramowania, ustawienia ścisłości funkcji itp. w celu poprawy jakości oprogramowania.

  Lenovo Migration Assistant

  Lenovo Migration Assistant (LMA) to narzędzie ułatwiające przenoszenie plików i ułatwiające konfigurację nowego komputera. LMA jest uruchamiana za pośrednictwem Lenovo Vantage i wykorzystuje połączenie Wi-Fi do wysyłania plików z jednego komputera do drugiego. Do aplikacji LMA można zalogować się na obu komputerach za pomocą swojego konta Lenovo ID. W celu zapewnienia tej funkcji LMA będzie mieć dostęp do wersji systemu operacyjnego, wersji .NET framework, marki komputera, marki karty sieciowej i częstotliwości Wi-Fi. Firma Lenovo nie gromadzi ani nie przechowuje żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika ani jego plików podczas ich przesyłania za pomocą aplikacji LMA. Firma Lenovo gromadzi jednak pewne podstawowe (nieidentyfikowalne) dane i wskaźniki dotyczące urządzeń i aplikacji. Firma Lenovo może korzystać z usług dostarczania i przetwarzania danych w celu wsparcia tych działań.

  Firma LMA może również zapewnić możliwość korzystania z usługi Dropbox jako usługi przechowywania plików, jeśli taka funkcja zostanie wybrana. Więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności znajduje się w oświadczeniu o ochronie prywatności i warunkach korzystania z serwisu Dropbox.

  Lenovo System Health Manager

  Lenovo System Health Manager umożliwia użytkownikom monitorowanie stanu komputerów, optymalizację wydajności i podejmowanie działań w celu uniknięcia problemów. W celu zapewnienia tej funkcji aplikacja analizuje pewne podstawowe (nieidentyfikowalne) informacje o urządzeniu i aplikacji, takie jak zdarzenie, numer kompilacji systemu Windows, system BIOS, wbudowany sterownik i wersje sterowników urządzeń. Jeśli użytkownik na to zezwoli, Lenovo będzie również zbierać anonimowe statystyki dotyczące użytkowania, w tym informacje dotyczące zużycia energii przez system i prawdopodobnych przyczyn problemów z działaniem.

  Legion Arena

  Legion Arena to menedżer biblioteki gier, który gromadzi całą bibliotekę gier użytkownika w jednej aplikacji. Za pośrednictwem Legion Arena użytkownicy mogą zarządzać grami ze Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass i innych popularnych platform. Użytkownicy mogą zapoznać się ze szczegółowymi opisami każdej gry w swojej bibliotece, zobaczyć popularne gry, w które grają wszyscy użytkownicy, a także uzyskać dostęp do ekskluzywnych nagród i konkursów. Lenovo nie gromadzi żadnych danych osobowych ani nie udostępnia ich innym podmiotom. Ponadto firma Lenovo nie jest partnerem ani nie jest powiązana z wyżej wymienionymi platformami gier.

  What's New

  What's New wykrywa, czy istnieje aktualizacja dla zainstalowanych aplikacji na niektórych tabletach Lenovo i podpowiada wskazówki do aktualizacji. Aby zapewnić tę funkcjonalność, What's New będzie musieć wykryć listę aplikacji już zainstalowanych na urządzeniu i pobrać numer seryjny urządzenia oraz numer wersji oprogramowania.

  Tablet Centre

  Tablet Centre (TC) to narzędzie, które dostarcza podstawowych informacji na temat tabletu Lenovo, takich jak pozostała przestrzeń dyskowa itp. TC udostępnia użytkownikom wytyczne dotyczące korzystania z urządzenia i może rekomendować produkty. TC może mieć dostęp do pewnych uprawnień urządzenia, takich jak odczytywanie stanu zalogowania użytkownika za pomocą identyfikatora Lenovo ID (zsynchronizowanego ze stanem ustawień, uzyskiwanie informacji o całkowitej przestrzeni dyskowej i wykorzystanej przestrzeni dyskowej urządzenia oraz odczytywanie czasu korzystania przez użytkownika z każdej aplikacji, czasu korzystania z ekranu, a także innych informacji, takich jak numer seryjny urządzenia, identyfikator Lenovo ID, kraj, język itp. Powiadomienia typu push można wyłączyć w sekcji Ustawienia.

  AI Experience Center

  AI Experience Center (AIEC) to aplikacja dla tabletów, która obejmuje odblokowywanie twarzy, odblokowywanie odciskiem palca i Wonder Experience Center (inteligentne przypomnienia o scenach). Inteligentne przypomnienia o scenach mogą wydłużyć czas włączenia ekranu, jeśli przed ekranem zostanie wykryta twarz, a urządzenie ma właśnie automatycznie wyłączyć ekran. Funkcja Close-to-bright-screen może automatycznie podświetlić ekran, jeśli zostanie wykryta twarz zbliżająca się do zablokowanego ekranu. Przypomnienie Close-to-bright-scene może przypomnieć użytkownikowi o konieczności zachowania odległości od urządzenia, jeśli wykryte zostanie, że użytkownik znajduje się zbyt blisko ekranu. Aby zapewnić tę funkcjonalność, AIEC potrzebuje dostępu do kamery urządzenia. Kamera będzie wykrywała tylko stan użytkownika przed urządzeniem. Wszystkie dane o użytkowniku są przetwarzane lokalnie, bez opuszczania urządzenia.

  Aplikacje firmy Motorola

  Aparat

  Aplikacja Aparat umożliwia użytkownikowi:

  • Oznaczanie zdjęć i filmów wideo danymi lokalizacji. Podczas udostępniania innym osobom oznaczonych zdjęć możliwe jest również przekazywanie informacji o lokalizacji. Jeśli użytkownik postanowi zastosować znaczniki lokalizacyjne do swoich zdjęć i filmów wideo, aplikacja ta wykorzysta te informacje do uporządkowania sposobu wyświetlania zdjęć i filmów. Firma Lenovo nie gromadzi, przetrzymuje ani nie udostępnia takich informacji o lokalizacji.

  • Uruchomienie aplikacji bez dotykania ekranu poprzez wykorzystanie danych kontekstowych pochodzących z czujników mających wykryć gest uruchomienia.

  • Rób lepsze zdjęcia, korzystając z funkcji wykrywania twarzy i innych analiz zawartości wizjera, aby uzyskać najlepszy obraz, który może pojawić się przed wyzwoleniem migawki ;ub po nim. Można porównać najlepszy obraz z oryginalnym, zarejestrowanym obrazem i wybrać zdjęcia, które mają być zachowane. Informacje dotyczące wykrywania twarzy pozostają w telefonie i nie są przesyłane do firmy Motorola ani udostępniane na zewnątrz.

  Aby pomóc nam w rozwiązywaniu ewentualnych problemów związanych z działaniem, aplikacja Aparat będzie przechowywać informacje dotyczące jakości zdjęcia w metadanych zdjęcia.

  Pomoc dot. urządzenia

  Pomoc dot. urządzenia (wcześniej jako Pomoc Moto) zapewnia użytkownikom następujące funkcje:

  • Dowiedź się, jak korzystać z telefonu Motorola i rozwiązywać problemy

  • Moto Care — sprawdzanie stanu gwarancji urządzenia, wykupienie rozszerzonej gwarancji i ochrona przed wypadkami (tylko w USA)

  • Diagnostyka urządzenia — sprawdzenie działania podzespołów sprzętowych, takich jak bateria, ekran dotykowy, głośniki, aparaty, sieć Wi-Fi i czujniki

  • Skontaktuj się z nami — opcje kontaktu z pomocą techniczną, w tym czat (tylko niektóre modele), poczta e-mail (tylko niektóre modele), Twitter, Messenger (tylko Indie, USA), WhatsApp (tylko Indie) oraz dostęp do forów użytkowników (angielski, hiszpański i portugalski)

  • Centrum serwisowe — wyszukiwanie centrów serwisowych w pobliżu (tylko Indie)

  W przypadku korzystania z pomocy dotyczącej urządzeń firma Motorola może gromadzić numer seryjny produktu, numer IMEI lub inny identyfikator urządzenia, adres IP, adres MAC, informacje o użytkowaniu produktu, informacje o wydajności aplikacji oraz, w przypadku korzystania z funkcji Moto Care lub funkcji Skontaktuj się z nami, nazwę użytkownika i dane kontaktowe. Firma Motorola może korzystać z dostawców usług hostingu, przetwarzania danych i obsługi klienta w celu wsparcia działań działu obsługi klienta i pomocy dotyczącej urządzeń firmy Motorola.

  Digital TV

  W obsługiwanych urządzeniach aplikacja Motorola Digital TV przenosi telewizję stacjonarną do urządzenia mobilnego dzięki obsłudze elektronicznego programu telewizyjnego (EPG) oraz interaktywnej aplikacji Ginga. Użytkownicy mogą też nagrywać wybrane programy. Aplikacja Digital TV zbiera niektóre anonimowe dane dotyczące zdarzeń, takie jak kanały włączane za pomocą aplikacji Digital TV.

  Moto (Personalizacja, Gesty, Podpowiedzi, Wyświetlacz, Odtwórz)

  Aplikacja Moto sprawia, że urządzenie staje się sprawniejsze, zapewniając więcej możliwości kontroli i interakcji z nim. Moto ułatwia uzyskiwanie ważnych powiadomień, sterowanie urządzeniem za pomocą głosu i gestów oraz automatyzację przydatnych zmian ustawień w zależności od tego, gdzie użytkownik się w danym momencie znajduje lub co robi.

  Gesty (wcześniej Akcje gestów Moto) ułatwiają obsługę produktów Motorola, umożliwiając użytkownikowi stosowanie prostych gestów przyspieszających wykonywanie zadań. Dzięki Gesty (Akcje gestów Moto) użytkownik może wykonać następujące działania:

  • Dwukrotnie obrócić nadgarstkiem z telefonem w ręce, aby w dowolnym momencie uruchomić aparat

  • Przesuń w dół w lewo lub w prawo, aby zmniejszyć ekran i obsługiwać go jedną ręką.

  • Włączać lub wyłączać latarkę, wykonując m.in. dwa ruchy „cięcia”.

  Aplikacja Wyświetlacz Moto będzie wyświetlać powiadomienia na ekranie obsługiwanych produktów, aby użytkownik mógł mieć do nich szybki dostęp bez konieczności włączania ekranu lub odblokowywania ekranu głównego. Aplikacja Moto Display posiada dostęp do pewnych informacji, takich jak kontakty i wpisy w kalendarzu, a także do innych aplikacji i przesyłanych przez nie powiadomień.

  W celu zakończenia tych zadań aplikacja Moto:

  • gromadzi informacje na temat bieżącego położenia urządzenia Motorola, a następnie przesyła je do firmy Motorola, aby umożliwić identyfikowanie interesujących miejsc i określenie, czy użytkownik może znajdować się w pojeździe.

  • korzysta z danych kontekstowych uzyskanych z mikrofonu i czujników na urządzeniu Motorola, takich jak akcelerometr i żyroskop, aby określić moment aktywacji pewnych trybów, ale nie przesyła tych informacji firmie Motorola.

  • Uzyskuje dostęp do zawartości generowanej przez użytkownika, takiej jak wpisy w kalendarzu, kontakty i historia połączeń, ale nie przesyła tych informacji firmie Motorola.

  Firma Motorola korzysta z usług dostawców hostingu i przetwarzania danych, aby wspierać te działania. Ponadto Moto wykorzystuje funkcję Google Activity Recognition, która ułatwia zrozumienie danych kontekstowych i określenie trybów aktywacji. Po przesłaniu danych do Google dane kontekstowe są obsługiwane zgodnie z warunkami świadczenia usługi Google i polityką prywatności Google. Polityka prywatności firmy Google zawiera również dalsze informacje na temat praktyk zbierania i ochrony danych firmy Google, związanych z innymi analitykami firmy Google i narzędziami do tworzenia produktów, z których firma Motorola może każdorazowo korzystać.

  Moto Face Unlock

  Funkcja Moto Face Unlock, jeśli jest włączona na niektórych urządzeniach firmy Motorola, umożliwia odblokowanie urządzenia przez zwykłe spojrzenie na wyświetlacz. Aby funkcja działała, urządzenie będzie musiało „zapisać” informacje o wykrywaniu twarzy użytkownika (przy użyciu uprawnienia dostępu do kamery) w obszarze danych/pamięci podręcznej urządzenia. Te informacje o twarzy nie zostaną przesłane do firmy Motorola i nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Informacje o twarzy można później usunąć za pośrednictwem ustawień urządzenia.

  Opinia na temat Moto

  Opinia na temat Moto umożliwia ocenę urządzenia i przekazanie opinii firmie Motorola i Lenovo, aby pomóc firmie Motorola i Lenovo w ulepszeniach zwiększających możliwości sprzętu i oprogramowania. W celu zapewnienia funkcjonalności aplikacja Moto Feedback będzie gromadzić identyfikator urządzenia Motorola, dane kontaktowe oraz niektóre informacje o zdarzeniach i analizach, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Użytkownik może dodać zrzut ekranu. Firmy Motorola i Lenovo mogą korzystać z dostawców usług hostingu i przetwarzania danych innych producentów w celu wspierania tych działań. Zewnętrzni partnerzy w zakresie programowania oprogramowania mogą również mieć dostęp do pewnych informacji zwrotnych, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika, w celu rozwiązywania problemów lub poprawy obsługi urządzeń firmy Motorola.

  Hello You oraz Powiadomienia Motorola

  W stosownych przypadkach Hello You i Powiadomienia Motorola zawierają wskazówki dotyczące korzystania z urządzenia firmy Motorola, informacje i narzędzia diagnostyczne dla tego urządzenia; umożliwiają uzyskanie pomocy technicznej i obsługi klienta za pośrednictwem czatu lub telefonu. Ponadto użytkownik może udostępniać treści i komunikaty dostosowane do zainteresowań, takie jak rozrywka, wiadomości, sport i wiele innych.

  Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z Hello You, musi zalogować się do aplikacji, korzystając z konta Google. W celu zapewnienia działania aplikacja Hello You zbiera identyfikatory urządzeń firmy Motorola, dane konta Google, adres IP, interakcje użytkowników z treścią aplikacji oraz pewne powiązane dane dotyczące użytkowania urządzeń i aplikacji podczas korzystania z Hello You. Wykorzystujemy opisane informacje do pomiaru wykorzystania naszej aplikacji, ulepszania jej zawartości oraz dostarczania treści dostosowanych do potrzeb każdego użytkownika, które mogą zawierać reklamy skierowane do określonych grup odbiorców. Możemy również użyć adresu IP urządzenia, aby zebrać informacje o ogólnej lokalizacji użytkownika za pośrednictwem adresu IP urządzenia. Aby w przypadku Hello You zapewnić treści dostosowane do potrzeb użytkownika, należy podać zainteresowania, np. rozrywka, sport, polityka, biznes i technologia. W celu zapewnienia takich usług firma Motorola może udostępniać te informacje swoim partnerom w zakresie treści i marketingu, takim jak serwisy informacyjne, agencje marketingowe i partnerzy reklamowy, a także dostawcom usług hostingu i przetwarzania danych. Aplikację Hello You można wyłączyć w dowolnym momencie, a także zmodyfikować wybrane obszary zainteresowań, korzystając z preferencji na stronie ustawień konta.

  Powiadomienia Motorola umożliwia otrzymywanie informacji i ofert związanych z produktami od firmy Motorola i wybranych partnerów, które są dla istotne dla użytkownika, w tym powiadomień o aktualizacjach oprogramowania, porad i wskazówek, informacji o nowych produktach i usługach oraz zaproszeń do udziału w badaniach i ankietach mających na celu poprawę jakości produktów i usług firmy Motorola. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem Powiadomienia Motorola firma Motorola prześle te powiadomienia w formie „powiadomień push” do urządzenia, firma Motorola będzie gromadzić dane dotyczące imienia i nazwiska użytkownika, dane kontaktowe, identyfikatory urządzeń firmy Motorola oraz dane dotyczące urządzeń i aplikacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Zebrane informacje mogą być udostępniane dostawcom usług hostingu i przetwarzania danych, agencjom marketingowym i partnerom reklamowym, a także partnerom badawczym firmy Motorola celem wsparcia działań związanych z Powiadomienia Motorola. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powiadomień push, klikając przycisk rezygnacji z subskrypcji w aplikacji lub korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji, która wyświetla się po kliknięciu otrzymywanych powiadomień.

  Moto Body

  Aplikacja Moto Body, która nie jest już wspierana przez firmę Motorola, ale która wciąż może być użytkowana na pewnych zegarkach, używa wbudowanych w urządzenie czujników do zbierania danych o aktywności, takich jak tętno, liczba kroków i spalone kalorie, aby można było rejestrować postępy dotyczące dziennych i tygodniowych celów związanych z aktywnością fizyczną. Użytkownik może również stworzyć profil w oparciu o informacje demograficzne, takie jak wzrost, waga, płeć i wiek. Dzięki temu zegarek Moto Body zapewnia bardziej precyzyjne dane dotyczące zdrowia użytkownika. W przypadku korzystania z funkcji Moto Body Bieganie, aplikacja Moto Body będzie także śledzić i pokazywać lokalizację użytkownika na wyświetlaczu urządzenia.

  Urządzenie Moto Body może przesłać profil zdrowia użytkownika, dane i lokalizację do chmury oraz dodać te informacje do profilu użytkownika. Używamy tych danych, aby zapewniać dostęp do bardziej dokładnych informacji o zdrowiu, takich jak statystyki aktywności w danym okresie czasu.

  Aby usunąć bieg, dotknij opcji > Bieganie. Dotknij biegu, który chcesz usunąć, a następnie dotknij > Usuń bieg. Aby usunąć wszystkie dane aktywności Moto Body, napisz na adres privacy@motorola.com.

  Z wyjątkiem usług hostingu i przetwarzania danych, z których firma Motorola może korzystać, żadne z informacji opisanych powyżej nie są udostępniane na zewnątrz.

  Ready For

  Ready For wzmacnia możliwości telefonu Motorola poprzez podłączenie do dowolnego monitora lub wyświetlacza. Dzięki Ready For PC użytkownik zyskuje dostęp do aplikacji telefonu i plików komputera na tym samym ekranie. Można nawet przenosić pliki tam i z powrotem pomiędzy urządzeniami. Firma Motorola gromadzi informacje i dane metryczne dotyczące urządzenia i aplikacji, które nie umożliwiają identyfikacji osoby.

  W poniższych sekcjach opisano dodatkowe sytuacje, w których firma Lenovo może zbierać, wykorzystywać i/lub udostępniać dane osobowe lub nieosobowe dotyczące użytkownika. Niektóre z tych informacji mogą być również przechowywane jako część opisanego powyżej profilu użytkownika Lenovo.

  Marketing, promocje, ankiety i wydarzenia

  Jeśli użytkownik otrzymuje informacje marketingowe, reklamowe lub promocyjne od firmy Lenovo i/lub jej partnerów — takie jak wiadomości e-mail lub powiadomienia push dotyczące produktów — lub jeśli zdecyduje się na udział w wydarzeniu, konkursie lub ankiecie, będziemy zbierać dane osobowe i nieosobowe o użytkowniku celem pomocy w zarządzaniu tymi kampaniami i komunikacją lub ułatwienia uczestnictwa. W szczególności możemy zbierać imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek lub datę urodzenia, informacje o produkcie firmy Lenovo, dane profilu użytkownika oraz dodatkowe informacje osobiste, które użytkownik zdecyduje się podać. Informacje te mogą być wykorzystywane do wysyłania powiadomień o pomocy technicznej dotyczącej produktów, ogłoszeń, biuletynów oraz, jeśli zezwalają na to obowiązujące przepisy, zaproszeń do wypełnienia ankiet dotyczących satysfakcji klientów.

  Firma Lenovo i wybrani dostawcy usług lub partnerzy — w tym firmy zajmujące się marketingiem, reklamami, ankietami i imprezami — mogą również wykorzystywać informacje podane przez użytkownika do prowadzenia działań promocyjnych, działań związanych z satysfakcją klienta lub wsparcia technicznego dotyczącego produktów w imieniu firmy Lenovo lub w ramach wspólnego wydarzenia lub promocji między firmą Lenovo a taką firmą. Firma Lenovo może również korzystać z dostawców usług hostingu i przetwarzania danych, aby wspierać te działania, a także z zewnętrznych narzędzi, które pomogą nam dowiedzieć się więcej o trendach klientów, wskaźnikach otwarcia/kliknięcia wiadomości e-mail dotyczących marketingu itd. Ponadto możemy pozyskiwać dane ze źródeł zewnętrznych, takich jak firmy zajmujące się badaniami konsumenckimi, w celu uzupełnienia informacji zbieranych od użytkowników.

  Firma Lenovo będzie otrzymywać powiadomienia dotyczące transakcji, takie jak potwierdzenia zamówień. Aby otrzymywać materiały marketingowe firmy Lenovo w celu zakupu produktu od firmy Lenovo, użytkownik nie musi subskrybować tego produktu. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych komunikatach, zmieniając swoje preferencje w ustawieniach konta lub przesyłając prośbę do firmy Lenovo lub przesyłając prośbę do firmy Motorola.

  Programy lojalnościowe

  Firma Lenovo może oferować swoim klientom możliwość uczestnictwa w programach lojalnościowych oferujących zniżki, kupony lub inne programy motywacyjne. Mimo że programy te są całkowicie dowolne i uczestnictwo w nich nie jest wymagane w przypadku zakupu od firmy Lenovo, wymagają one gromadzenia określonych danych osobowych, jeśli użytkownik zdecyduje się na udział w nich.

  Dane gromadzone w celu rejestrowania się i uczestnictwa w programie lojalnościowym Lenovo mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, wiek lub datę urodzenia, informacje o produkcie Lenovo, dane profilu użytkownika oraz ewentualnie dodatkowe dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się podać. Informacje te mogą być udostępniane usługodawcom lub partnerom firmy Lenovo w celu zarządzania programami lojalnościowymi w imieniu firmy Lenovo. Firma Lenovo może również korzystać z usług innych firm świadczących usługi hostingu i przetwarzania danych w celu wspierania tych działań. Uczestnictwo w programie lojalnościowym Lenovo można zakończyć, wykonując wszelkie czynności określone w odpowiednich zasadach programu lojalnościowego.

  Jednokrotne logowanie z poziomu kont w serwisach społecznościowych

  Użytkownik może uzyskać dostęp do funkcji produktu Lenovo, takich jak Lenovo Vantage, a także informacji o koncie Lenovo, logując się za pośrednictwem różnych serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Google, Twitter itp. Jeśli użytkownik zdecyduje się na korzystanie z tych usług, firma Lenovo może gromadzić dane osobowe z konta w serwisach społecznościowych, w tym profil publiczny, adres e-mail, wiek lub datę urodzenia, listy kontaktów, zainteresowania, polubienia, i aktualne miasto. Serwis społecznościowy dostarcza te informacje firmie Lenovo zgodnie z ustawieniami profilu w serwisie społecznościowym oraz warunkami świadczenia usługi.

  Firma Lenovo może dołączyć te informacje do profilu Lenovo użytkownika i wykorzystywać je do informowania o naszych kampaniach marketingowych oraz do wysyłania wybranych przez siebie komunikatów marketingowych. Podane informacje mogą zależeć od ustawień prywatności konta w serwisie społecznościowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym odpowiednich serwisów społecznościowych.

  Obsługa klienta, monitorowanie jakości i naprawy

  Niektóre czynności związane z obsługą techniczną produktów i usług firmy Lenovo mogą również obejmować kontakt z firmą Lenovo lub ze strony Lenovo, w tym kontakt przez telefon, e-mail lub czat. Należy pamiętać, że w takich przypadkach możemy rejestrować rozmowy do celów szkoleniowych naszego personelu i do zapewnienia jakości. W celu zapewnienia użytkownikowi żądanych usług lub wsparcia technicznego, np. prośba o pomoc techniczną lub naprawa w ramach gwarancji na produkt Lenovo, personel obsługi klienta firmy Lenovo może również gromadzić dane osobowe użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp, takie jak profil użytkownika, informacje o koncie, dane kontaktowe, identyfikatory produktów i usług firmy Lenovo oraz informacje o sposobie korzystania z produktów i usług firmy Lenovo.

  Niektórzy pracownicy działu obsługi klienta firmy Lenovo pracują dla dostawców usług, którzy świadczą takie usługi firmie Lenovo i jej klientom, i mogą mieć dostęp do informacji o użytkowniku w tym kontekście. W celu wsparcia tych działań firma Lenovo korzysta z dostawców usług hostingu, przetwarzania i komunikacji danych (takich jak narzędzia czatu online).

  Ponadto autoryzowani dystrybutorzy, sprzedawcy lub dostawcy usług serwisowych firmy Lenovo mogą mieć dostęp do określonych usług obsługi klienta, zapewnienia jakości i informacji o produktach opisanych w niniejszym dokumencie, aby wspierać produkt lub świadczyć wymagane usługi, na przykład usługi naprawcze objęte gwarancją na produkt Lenovo.

  Fuzje i przejęcia

  Mogą wystąpić okoliczności, w których firma Lenovo postanowi sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować swoją działalność w niektórych krajach. Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnego powiadomienia na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach w zakresie własności lub wykorzystania danych osobowych, jak również o wszelkich wyborach dotyczących danych osobowych użytkownika. Taka transakcja może wiązać się z ujawnieniem danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom lub otrzymaniem ich od sprzedawców.

  Wymogi prawne i egzekwowanie praw firmy Lenovo

  Dane osobowe mogą podlegać wezwaniom sądowym lub innym wezwaniom rządowym, nakazom, decyzjom lub postępowaniom w sprawach karnych i dotyczących zwalczania nadużyć. Dlatego, jeśli w dobrej wierze uznamy, że wymaga tego prawo, możemy ujawnić dane osobowe lub inne informacje organom regulacyjnym lub rządowym, sądom, trybunałom i organom ścigania. Możemy również ujawnić dane osobowe lub inne informacje w celu ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, a także w celu zbadania przypadków kradzieży lub oszustwa. Poza tym mogą wystąpić okoliczności, które wymagają od nas ujawnienia danych osobowych użytkownika innym osobom, w tym między innymi radcom prawnym lub agencjom windykacyjnym.

  Czy firma Lenovo sprzedaje moje dane osobowe?

  Nie. Firma Lenovo nie sprzedaje danych osobowych. Jak opisano w powyższych sekcjach, firma Lenovo może udostępniać dane osobowe innym usługodawcom i partnerom firmy Lenovo, aby mogli oni obsługiwać produkty Lenovo, lub świadczyć dodatkowe usługi na rzecz firmy Lenovo oraz jej klientów i użytkowników produktów. W ten sposób firma Lenovo podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że dostawcy usług i partnerzy spełniają standardy firmy Lenovo w zakresie zachowania prywatności i bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Firma Lenovo nie sprzedaje jednak danych osobowych, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 1 lutego 2022 r. nie sprzedaliśmy żadnych danych osobowych. Jeśli firma Lenovo zdecyduje się na sprzedaż danych osobowych w dowolnym momencie, zapewnimy odpowiednie możliwości wcześniejszego powiadomienia i wyrażenia na to zgody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Czy firma Lenovo przekazuje moje dane osobowe zagranicę?

  Firma Lenovo jest organizacją globalną posiadającą podmioty prawne, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne, które przekraczają granice. W związku z tym, o ile zezwala na to prawo, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w obrębie firmy Lenovo (w tym do spółek zależnych, stowarzyszonych i spółek dominujących) lub naszym dostawcom i partnerom biznesowym oraz przekazywać je do krajów, w których prowadzimy działalność (w tym między innymi do Stanów Zjednoczonych i Republiki Ludowej Chin). Niezależnie od miejsca, do którego informacje są przekazywane i w którym są przechowywane, nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych użytkowników na całym świecie.

  W niektórych krajach obowiązują przepisy dotyczące prywatności, które nie są równoważne z przepisami dotyczącymi prywatności w kraju użytkownika, a organy ścigania w tych jurysdykcjach mogą wnioskować o podanie danych użytkownika. W takich krajach firma Lenovo będzie nadal przetwarzać informacje w sposób, który tutaj opisujemy, i podejmie takie środki, jakie są niezbędne do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych podczas przekazywania i przetwarzania informacji. Tam, gdzie jest to wymagane, firma Lenovo będzie również utrzymywać umowy pomiędzy spółkami grupy Lenovo lub z partnerami i dostawcami firmy Lenovo w celu zarządzania przekazywaniem, przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

  Firma Lenovo stosuje standardowe klauzule umowne jako jeden ze sposobów przekazywania danych osobowych z i na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii.

  Jak długo moje dane osobowe będą przechowywane?

  Firma Lenovo zamierza przechowywać informacje, w tym dane osobowe, tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów biznesowych lub innych istotnych celów, a także bezpiecznie usuwać dane osobowe, gdy cele te zostaną spełnione. Dane użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane tak długo, jak będą miały zastosowanie następujące okoliczności:

  • aktywne konto użytkownika lub subskrypcja

  • zapewnienie użytkownikowi usług lub pomocy technicznej, których użytkownik może żądać

  • zapewnienie wymaganej funkcjonalności i wydajności produktów i witryn firmy Lenovo, w tym odpowiedzialności w ramach gwarancji na produkt

  • przestrzeganie obowiązujących przepisów, w tym podatkowych i kontrolnych

  • egzekwowanie praw firmy Lenovo, w tym procesy sądowe i windykacja należności

  W jaki sposób moje informacje są chronione?

  Przekazując informacje z produktów Lenovo na nasze serwery, przechowując dane i udostępniając je osobom trzecim, stosujemy standardowe środki techniczne i organizacyjne. Na przykład podczas przesyłania informacji wrażliwych, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji, korzystamy z szyfrowania, gdy jest to konieczne. Udostępniając dane użytkownika osobom trzecim, podejmujemy rozsądne i odpowiednie kroki, które nałożą na strony prawny wymóg ochrony danych i ich wykorzystywania w sposób odpowiedzialny.

  Produkty Lenovo mogą również zawierać funkcje bezpieczeństwa mające na celu ochronę informacji na nich przechowywanych. Mogą one obejmować rozwiązania, takie jak szyfrowanie, hasła, kody PIN i odblokowywanie za pomocą linii papilarnych, a także zdalne sterowanie produktami Lenovo, tak aby można było zlokalizować, zablokować i wymazać utracone lub skradzione produkty. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji można znaleźć w opcji Ustawienia zabezpieczeń w produktach Lenovo.

  Należy jednak pamiętać, że żaden produkt, oprogramowanie ani transmisja danych nie może być w 100% zabezpieczona. W rezultacie, mimo tego, że podjęliśmy odpowiednie kroki w celu ochrony produktów i informacji użytkownika, firma Lenovo nie może zapewnić lub w inny sposób zagwarantować bezpieczeństwa produktów Lenovo lub informacji, które są nam przekazywane. Użytkownik korzysta z produktów Lenovo na własne ryzyko. Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktów Lenovo oraz aby skontaktować się z działem ds. bezpieczeństwa produktów firmy Lenovo w przypadku pytań lub w celu zgłoszenia słabych punktów dotyczących zabezpieczeń, zapraszamy na stronę dotyczącą bezpieczeństwa produktów Lenovo.

  Co z prywatnością mojego dziecka?

  Z wyjątkiem przypadków ujawnionych w oddzielnym oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym niektórych produktów w niektórych krajach lub regionach, produkty Lenovo są przeznaczone dla osób dorosłych i dzieci w wieku 16 lat i więcej lub w równorzędnym minimalnym wieku w danej jurysdykcji, które posiadają pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych na korzystanie z nich. Firma Lenovo nie gromadzi danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Użytkownicy poniżej 16. roku życia nie powinni przekazywać żadnych danych osobowych firmie Lenovo.

  Jeżeli firma Lenovo dowie się, że dziecko poniżej 16. roku życia lub poniżej równoważnego minimalnego wieku w danej jurysdykcji przekazało dane osobowe firmie Lenovo, podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych osobowych. Firma Lenovo nie będzie takich danych wykorzystywać do żadnych celów. Firma Lenovo zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w korzystaniu przez dzieci z produktów Lenovo i informowania dzieci o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z podawaniem swoich danych osobowych.

  Jakie są moje prawa z zakresu ochrony danych?

  Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych mogą dawać użytkownikowi prawo do kontroli nad wykorzystaniem i przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych. Mogą one obejmować prawo do (i) żądania dostępu i kopii swoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, (iii) sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych, (iv) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub niewyrażenia zgody na ich sprzedaż oraz (v) możliwości przenoszenia danych. Jeśli korzystamy z danych osobowych użytkownika za jego zgodą, ma on również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na nasze wykorzystanie jego danych osobowych przed wycofaniem takiej zgody. Ponadto użytkownik może przeglądać, poprawić lub usunąć pewne dane osobowe z poziomu konta Lenovo użytkownika i/lub ustawień produktu lub aplikacji Lenovo.

  Aby skorzystać z powyższych praw, należy przesłać prośbę o ochronę prywatności do firmy Lenovo lub przesłać prośbę o ochronę prywatności do firmy Motorola. Na wszelkie takie żądania będziemy odpowiadać i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

  Informujemy, że podejmiemy kroki zgodnie z obowiązującym prawem oraz naszymi standardami zachowania prywatności i bezpieczeństwa, aby zweryfikować tożsamość użytkownika przed udzieleniem mu dostępu do jego danych osobowych lub w inny sposób spełnieniem jego prośby. Jeśli użytkownik ma konto Lenovo, możemy zweryfikować jego tożsamość, wymagając od niego zalogowania się do konta. Jeśli użytkownik nie ma konta Lenovo lub adresu e-mail w naszej dokumentacji, możemy zażądać od niego dodatkowych ograniczonych informacji w celu zweryfikowania jego tożsamości. Informujemy, że jeśli użytkownik nie ma konta Lenovo, ani zapisanego u nas adresu e-mail lub jeśli nie jesteśmy w stanie zweryfikować jego tożsamości w naszych rejestrach, możemy odrzucić żądanie użytkownika.

  Użytkownik może także skorzystać z pomocy upoważnionego przedstawiciela w celu złożenia w imieniu użytkownika wniosku na podstawie tej sekcji. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wysłanie takiego żądania przez upoważnionego przedstawiciela w imieniu użytkownika, firma Lenovo będzie wymagać: (i) udzielenia pisemnej zgody upoważnionemu przedstawicielowi; oraz (II) potwierdzenia tożsamości przez przedstawiciela bezpośrednio w firmie Lenovo. Firma Lenovo może odrzucić żądanie przedstawiciela, który nie spełnia tych wymagań.

  Użytkownik ma również prawo do zgłaszania pytań lub skarg do właściwego krajowego organu ochrony danych w dowolnym momencie.

  Jak mogę nawiązać kontakt z pracownikami programu ochrony prywatności w firmie Lenovo i Motorola?

  Aby skorzystać z praw użytkownika opisanych powyżej, należy przesłać prośbę o ochronę prywatności do firmy Lenovo lub przesłać prośbę o ochronę prywatności do firmy Motorola.

  W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań dotyczących niniejszego oświadczenia zachowania prywatności informacji należy skontaktować się z firmą Lenovo pod adresem privacy@lenovo.com lub Motorola pod adresem privacy@motorola.com lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w Stanach Zjednoczonych lub w inny sposób na adres:

  Lenovo Group Limited
  Attn: Privacy Program
  8001 Development Drive
  Morrisville, NC, USA 27560

  Dodatkowe informacje na temat obsługi klienta firmy Lenovo, w tym numery telefonów i czaty, można znaleźć na stronie www.lenovo.com/contact.

  Motorola Mobility LLC
  Attn: Privacy Program
  222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1800
  Chicago, Illinois, USA 60654

  Dodatkowe informacje dotyczące obsługi klienta firmy Motorola, w tym numery telefonów i czaty, można znaleźć na stronie motorola.com/support.

  Otwórz w nowej karcie
  © 2024 Lenovo. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  © {year} Lenovo. All rights reserved.

  Compare  ()
  x