Windows 11 logo

Poznaj Windows 11 – najczęściej zadawane pytania

Sprawdź
  1. 1. Niektóre funkcje wymagają odpowiedniego sprzętu, więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-11-specifications. Czat poprzez SMS jest dostępny w wybranych krajach i będzie na biężąco udostępniany dla innych obszarów geograficznych. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie. Do korzystania wymagany jest dostęp do Internetu (mogą obowiązywać dodatkowe opłaty ustalone przez dostawcę usług internetowych).
  2. 2. Na stronie został przedstawiony produkt w wersji wstępnej, ostateczny wygląd może ulec zmianie.
  3. 3. Funkcje biznesowe Microsoft Teams podlegają oddzielnej licencji.
  4. 4. Usługa App Assure jest dostępna bez dodatkowych kosztów dla Klientów spełniającyhc wymagania z ponad 150 stanowiskami pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań kwalifikacyjnych przejdź tutaj.