Mọi thứ bạn cần biết về bảo mật sản phẩm tại Lenovo

Tham gia cùng với Lenovo trong chiến lược bảo mật sản phẩm của công ty và cập nhật những thông tin mới nhất về các lỗ hổng bảo mật.

Truy cập blog Vault bảo mật của Lenovo

Giới thiệu về Bảo mật của Lenovo

Đội ngũ Bảo mật sản phẩm của chúng tôi đang tập trung nỗ lực đảm bảo tính bảo mật cho các sản phẩm của chúng tôi.

TÌM HIỂU THÊM

Phương pháp tiếp cận vấn đề bảo mật sản phẩm của Lenovo

Từ khâu phát triển sản phẩm và phần mềm, đến chuỗi cung ứng và cho đến hoạt động quản lý cấp công ty, chúng tôi hiểu nhu cầu triển khai các quy trình bảo mật mạnh mẽ.

TÌM HIỂU THÊM

Cấu trúc và vai trò của Văn phòng bảo mật sản phẩm (PSO)

Xem cách thức tổ chức của chúng tôi để bảo vệ các thiết bị Lenovo và dữ liệu của bạn.

TÌM HIỂU THÊM

Báo cáo về lỗ hổng bảo mật của sản phẩm

Đây là cách liên hệ với chúng tôi nếu bạn nhận ra một lỗ hổng bảo mật tiềm năng với một trong các sản phẩm của chúng tôi.

TÌM HIỂU THÊM