Lenovo Privacy Statement

This is a recommends products dialog
Top Suggestions
Starting at
View All >
Language
French
English
ไทย
German
繁體中文
Hi
All
Register & Shop at Lenovo Pro
Register at Education Store
Delete icon Remove icon Add icon Reload icon
TEMPORARILY UNAVAILABLE
DISCONTINUED
Temporary Unavailable
Cooming Soon!
. Additional units will be charged at the non-eCoupon price. Purchase additional now
We're sorry, the maximum quantity you are able to buy at this amazing eCoupon price is
Sign in or Create an Account to Save Your Cart!
Sign in or Create an Account to Join Rewards
View Cart
Wow, your cart is empty!
Remove
items in cart
 
 
has been deleted
Please review your cart as items have changed.
of
Contains Add-ons
Proceed to checkout
Yes
No
Popular Searches
Hamburger Menu
skip to main content
Abstract swirling particles

Lenovo Privacy Statement

Website Privacy

|

Products Privacy

Lenovo Website Privacy Statement

Lenovo Products Privacy Statement

Lenovo recognizes that privacy is of great importance to individuals everywhere—our customers, website visitors, product users… everyone. This is why the responsible use and protection of personal and other information under our care is a core Lenovo value. To learn more about our privacy practices, please click any of the links below. If you have any further questions or concerns, please feel free to reach us at privacy@lenovo.com.

The privacy statement was last updated on February 16, 2024.

Giới thiệu về tuyên bố này

Tuyên bố này được cập nhật lần cuối vào 16/2/2024.

Tuyên bố này áp dụng cho những hoạt động gì

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với Lenovo. Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu được thu thập thông qua các trang web thuộc sở hữu và được vận hành bởi Lenovo Group Ltd. và các công ty liên kết (“Lenovo”) và một số dịch vụ ngoại tuyến nhất định do Lenovo hoặc các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi duy trì. Tuyên bố này mô tả các thông lệ về thông tin đối với các trang web Lenovo bao gồm, nhưng không giới hạn ở, www.lenovo.com, jobs.lenovo.com, blog.lenovo.com, lenovosoftware.com, support.lenovo.com, techtoday.lenovo.com, lenovopartnerhub.com và các trang web cộng đồng Lenovo chẳng hạn như gaming.lenovo.com, smbcommunity.lenovo.comeducation.lenovo.com. Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả các thông lệ về thông tin đối với các trang web Lenovo, bao gồm những loại thông tin nào được thu thập, cách Lenovo sử dụng thông tin và mục đích chia sẻ thông tin; chia sẻ thông tin với ai và cách Lenovo bảo vệ thông tin. Tuyên bố cũng mô tả các lựa chọn của bạn về việc sử dụng, truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của bạn, trong số các chủ đề khác. Ngoài ra, tuyên bố này đề cập đến việc Lenovo thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong một số bối cảnh (bao gồm bối cảnh ngoại tuyến) nhất định, chẳng hạn như tiếp thị, thư tin tức, sự kiện, và dịch vụ khách hàng và hỗ trợ.

Tuyên bố này không áp dụng cho

Các trang web Lenovo có thể chứa các liên kết đến các trang web khác, một số trang web không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Lenovo. Lenovo không chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web đó. Một số trang web của chúng tôi sử dụng các kỹ thuật đóng khung để phục vụ nội dung từ nhà cung cấp hoặc đối tác trong khi vẫn giữ nguyên hình thức và cảm nhận về trang web của chúng tôi. Hơn nữa, một số trang web mang thương hiệu Lenovo được điều hành bởi nhà cung cấp hoặc đối tác và khi có logo “powered-by” thì tuyên bố về quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của các nhà cung cấp và đối tác đó sẽ quản lý những trang web hoặc trải nghiệm đó.

Vui lòng lưu ý rằng tuyên bố này không áp dụng cho thông tin được thu thập qua sản phẩm và phần mềm Lenovo hoặc các nguồn khác. Tìm hiểu về các thông lệ về quyền riêng tư của sản phẩm của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về các thực tiễn quyền riêng tư của Sản phẩm Lenovo, vui lòng đi đến tuyên bố quyền riêng tư của sản phẩm Lenovo áp dụng qua trang web Lenovo tại địa phương của bạn, hoặc trài nghiệm sản phẩm hoặc dịch vụ Lenovo của bạn.

Thay đổi đối với tuyên bố này

Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi đối với tuyên bố này, chúng tôi sẽ phát hành các phiên bản trước để bạn có thể nhìn thấy khi nào thay đổi xảy ra và chúng tôi thay đổi những gì. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với tuyên bố này, chúng tôi sẽ thông báo với bạn bằng hình thức thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc qua email (gửi đến địa chỉ email xác định trong tài khoản của bạn) vào thời điểm thay đổi có hiệu lực. Ở nơi chúng tôi được luật pháp bảo vệ dữ liệu áp dụng yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn với bất kỳ thay đổi quan trọng nào ảnh hưởng đến cách chúng tôi sử dụng hoặc truyền thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang này định kỳ để có thông tin mới nhất về các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi.

Gần đây chúng tôi đã cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư của trang web của mình.Xem lại phiên bản trước đó.

Lenovo thu thập thông tin nào; thông tin được sử dụng như thế nào; và bất kỳ thông tin cá nhân nào được chia sẻ với bên thứ ba?

Lenovo thu thập thông tin về bạn khi bạn tương tác với các trang web của chúng tôi và một số dịch vụ ngoại tuyến nhất định được duy trì bởi Lenovo hoặc các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn một sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu; để cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng; để gửi tin tức, cập nhật hoặc đề xuất cho bạn; khi bạn tham gia sự kiện, để cải tiến các trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; và để đảm bảo sản phẩm hoạt động tốt nhất; trong số các lý do khác.

Lenovo không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của người tiêu dùng. Đối với người tiêu dùng sống ở California, Hoa Kỳ, Lenovo tuân thủ Mục 7027(m) của Quy định về Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California. Lenovo không sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm để suy ra người tiêu dùng.

Vui lòng lưu ý rằng, trong một số trường hợp nhất định, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi cần, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn sản phẩm, trải nghiệm hoặc chức năng mà bạn đã yêu cầu. Phần sau đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, trong một số bối cảnh trực tuyến và ngoại tuyến nhất định.

Duyệt các trang web của chúng tôi

Nhật ký máy chủ web của chúng tôi tự động thu thập tên miền và dữ liệu liên quan nhất định của khách truy cập vào các trang web của chúng tôi (chẳng hạn như địa chỉ IP hoặc mã định danh thiết bị). Thông tin này được sử dụng để đo số lần truy cập, thời gian trung bình dành cho trang web Lenovo, các trang đã xem và thông tin sử dụng trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hoặc quy định; để duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn của các trang web; để đo lường việc sử dụng trang web của chúng tôi; để cho phép các tính năng và nội dung được cá nhân hóa; để hiển thị và thông báo quảng cáo và tiếp thị; và để cho phép các công ty quảng cáo bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi cung cấp quảng cáo tụ thể theo mối quan tâm của bạn trên toàn Internet. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này bằng cách sử dụng cookie và những công nghệ khác, như được giải thích bên dưới trong phần “Lenovo có sử dụng cookie, tag, pixel, bọ web, phân tích và các công nghệ liên quan cho mục đích quảng cáo trực tuyến và mục đích khác không?” Thông tin này có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ của Lenovo, bao gồm lưu trữ dữ liệu bên thứ ba, xử lý dữ liệu và dịch vụ trang web để họ có thể hỗ trợ chức năng, bảo mật, tính toàn vẹn và cải tiến của các trang web và nỗ lực tiếp thị của chúng tôi.

Lenovo cũng tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học (ví dụ: độ tuổi, giới tính), sở thích và hành vi của người dùng dựa trên thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi thực hiện mua, trong khuyến mãi, từ các khảo sát và từ các tệp nhật ký máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi làm vậy để hiểu và phục vụ bạn tốt hơn. Đôi khi, Lenovo bổ sung thông tin này bằng dữ liệu khác do các bên thứ ba cung cấp. Lenovo có thể chia sẻ dữ liệu này với các nhà cung cấp của chúng tôi để họ có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu, xử lý, phân tích và dịch vụ liên quan cho Lenovo.

Hồ sơ người dùng của bạn

Hồ sơ người dùng của bạn có thể bao gồm thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, bạn cung cấp trong khi tương tác với Lenovo, chẳng hạn như sử dụng một số khu vực nhất định trên trang web của chúng tôi; Lenovo ID, MyAccount, Passport ; việc bạn liên hệ với các đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi; thông tin đăng ký sản phẩm Lenovo; và từ các sản phẩm và dịch vụ Lenovo nhất định mà bạn sử dụng. Hồ sơ người dùng của bạn cho phép Lenovo:

 • Cung cấp cho Lenovo thông tin về sản phẩm và dịch vụ họ cần để hoạt động
 • Khắc phục sự cố bạn có thể gặp với sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web Lenovo;
 • Đề xuất các cách để cải tiến sản phẩm, dịch vụ Lenovo và trang web của chúng tôi hoạt động tốt hơn;
 • Cung cấp cho bạn tin tức, cập nhật và thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Lenovo; và
 • Nếu bạn chọn nhận thông báo tiếp thị, cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ Lenovo bổ sung mà bạn có thể quan tâm.

Trí tuệ nhân tạo

Một số sản phẩm, ứng dụng, và dịch vụ của Lenovo có thể sử dụng những công nghệ và công cụ có sự hỗ trợ của máy học và trí tuệ nhân tạo. Mục đích của những công nghệ và công cụ này là để cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi theo cách có đạo đức. Nếu một sản phẩm, ứng dụng, hoặc dịch vụ cụ thể của Lenovo sử dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng, người tiêu dùng hoặc người dùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ mô tả những thông lệ đó đến phạm vi áp dụng và theo yêu cầu của luật pháp. Ngoài ra, Lenovo có thể sử dụng dữ liệu được thu thập từ các sản phẩm, ứng dụng, và dịch vụ để đào tạo các mô hình máy học và trí tuệ nhân tạo.

Các phần sau mô tả chi tiết hơn về các loại thông tin có thể được chứa trong hồ sơ người dùng, cách Lenovo sử dụng thông tin đó, liệu thông tin đó có được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào hay không và một số lựa chọn nhất định mà bạn có thể có về thông tin đó. Để biết thêm chi tiết về các loại thông tin khác có thể được bao gồm trong hồ sơ người dùng của bạn, vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư Lenovo cho sản phẩm của bạn.

Lenovo ID và đăng ký sản phẩm Lenovo

Khi bạn chọn tạo Lenovo ID, đăng ký sản phẩm Lenovo của bạn hoặc tạo tài khoản thông qua MyAccount hoặc Passport, chúng tôi sẽ thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về bạn và (các) sản phẩm Lenovo của bạn. Chúng tôi sử dụng Lenovo ID và thông tin tài khoản và đăng ký liên quan của bạn để nhận dạng bạn bao gồm khi bạn sử dụng một số ứng dụng phần mềm của chúng tôi (chẳng hạn như Lenovo Vantage) và các dịch vụ tương tác của chúng tôi (như cửa hàng trực tuyến của chúng tôi và các trang hỗ trợ khách hàng).

Nếu bạn chọn tạo Lenovo ID đăng ký sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin nhất định từ bạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, ngôn ngữ, khu vực/quốc gia, loại/mẫu sản phẩm, số sê-ri sản phẩm, ngày đăng ký sản phẩm và dữ liệu kích hoạt về hệ điều hành của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để quản lý tài khoản hoặc hồ sơ của bạn; cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu; và để cung cấp cho bạn thông tin liên lạc, bao gồm thông điệp tiếp thị mà bạn chọn nhận từ Lenovo. Thông tin được thu thập và lưu giữ bởi Lenovo cho các mục đích này có thể được chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ, xử lý và tiếp thị dữ liệu cho và thay mặt cho Lenovo.

Để đổi mật khẩu Lenovo ID hoặc hủy kích hoạt tài khoản Lenovo ID, hãy truy cập account.lenovo.com và đi đến phần “Hồ sơ của tôi” hoặc gửi yêu cầu.

Bán lẻ và thương mại điện tử

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn chọn đặt hàng với Lenovo. Những thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng, số điện thoại, thông tin thanh toán (chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ), tuổi/ngày sinh, thông tin để cá nhân hóa sản phẩm hoặc dịch vụ Lenovo, và trong một số trường hợp hạn chế khi thông tin này được yêu cầu nghiêm ngặt cho việc xử lý đơn hàng, số an sinh xã hội hoặc số chứng minh nhân dân. Lenovo sử dụng thông tin này để hỗ trợ quá trình xử lý đơn hàng của bạn và cho phép chúng tôi liên hệ với bạn nếu có vấn đề phát sinh với đơn hàng của bạn. Ngoài ra, nếu bạn mua sản phẩm yêu cầu dịch vụ, thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để nhận báo cáo tín dụng, nếu cần.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác tham gia vào các hoạt động thương mại điện tử và hoàn thiện đơn hàng bán lẻ của chúng tôi, chẳng hạn như công ty lưu trữ dữ liệu; nhà xử lý thanh toán; các tổ chức tài chính; công ty vận chuyển; và nhà cung cấp dịch vụ không dây (nếu nhà cung cấp dịch vụ được đặt hàng hoặc kích hoạt qua trang của chúng tôi).

Dịch vụ khách hàng, giám sát chất lượng và sửa chữa

Một số hoạt động hỗ trợ sản phẩm và dịch vụ Lenovo nhất định cũng có thể liên quan đến việc bạn liên hệ Lenovo hoặc Lenovo liên hệ với bạn, bao gồm điện thoại, email hoặc trò chuyện. Vui lòng lưu ý rằng trong những trường hợp này, chúng tôi có thể ghi lại các cuộc gọi và bản ghi buổi trò chuyện để phục vụ mục đích đào tạo nhân viên và đảm bảo chất lượng. Để cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc hỗ trợ mà bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc sửa chữa theo bảo hành cho sản phẩm Lenovo của bạn, nhân viên dịch vụ khách hàng của Lenovo cũng có thể thu thập và truy cập thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như hồ sơ người dùng, thông tin tài khoản, thông tin liên hệ, mã nhận dạng sản phẩm và dịch vụ Lenovo và thông tin về cách bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ Lenovo.

Một số nhân viên dịch vụ khách hàng của Lenovo làm việc cho các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp những dịch vụ như vậy cho Lenovo và khách hàng của công ty và có thể có quyền truy cập vào thông tin về bạn trong ngữ cảnh này. Lenovo sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, xử lý và truyền thông dữ liệu, chẳng hạn như công cụ trò chuyện tự động, trực tuyến và hỗ trợ AI để hỗ trợ các hoạt động này.

Ngoài ra, các nhà phân phối, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa Lenovo được ủy quyền cho sản phẩm Lenovo cũng có thể có quyền truy cập vào dịch vụ khách hàng nhất định, đảm bảo chất lượng và thông tin sản phẩm được mô tả ở đây để hỗ trợ sản phẩm của bạn hoặc để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như dịch vụ sửa chữa theo bảo hành cho sản phẩm Lenovo.

Tiếp thị, khuyến mại, khảo sát và sự kiện

Nếu bạn nhận thông báo tiếp thị, quảng cáo hoặc quảng cáo từ Lenovo và/hoặc các đối tác của họ - chẳng hạn như thông báo qua email hoặc thông báo đẩy trong sản phẩm - hoặc nếu bạn chọn tham gia vào sự kiện, cuộc thi hoặc khảo sát, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân và không mang tính cá nhân về bạn để giúp chúng tôi quản lý các chiến dịch và liên lạc này hoặc để tạo điều kiện tham gia thuận lợi cho bạn. Đặc biệt, chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi/ngày sinh, thông tin sản phẩm Lenovo, dữ liệu hồ sơ người dùng và thông tin cá nhân bổ sung mà bạn chọn để cung cấp. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông báo hỗ trợ sản phẩm; thông báo; bản tin; và khi được luật pháp hiện hành cho phép, thư mời hoàn thành khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.

Lenovo và các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác nhất định – bao gồm các công ty tiếp thị, quảng cáo, khảo sát và sự kiện – cũng có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để tiến hành các hoạt động quảng cáo, đáp ứng khách hàng hoặc hỗ trợ sản phẩm thay mặt chúng tôi hoặc như một phần của sự kiện hoặc khuyến mãi liên kết giữa Lenovo và công ty đó. Lenovo cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu để hỗ trợ các hoạt động này, cũng như các công cụ bên ngoài để giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về xu hướng người tiêu dùng, tỷ lệ mở/nhấp chuột email tiếp thị, v.v. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu từ các nguồn bên thứ ba, chẳng hạn như các công ty nghiên cứu người tiêu dùng, để bổ sung thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn. Để biết thêm thông tin về cách các trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie của bên thứ ba và các công nghệ liên quan để hỗ trợ các hoạt động tiếp thị và quảng cáo của họ trực tuyến, vui lòng xem phần bên dưới có tiêu đề “Lenovo có sử dụng cookie, tag, pixel, bọ web, phân tích và các công nghệ liên quan cho mục đích quảng cáo trực tuyến và các mục đích khác không?”.

Bạn cũng có thể nhận được thông báo giao dịch từ Lenovo chẳng hạn như xác nhận đơn hàng và cập nhật dịch vụ hoặc phần mềm. Bạn không cần phải đăng ký để nhận thông báo tiếp thị Lenovo khi mua sản phẩm từ Lenovo. Bạn có thể chọn hủy đăng ký bằng cách làm theo hướng dẫn có trong các thông báo đó; bằng cách đi đến Lenovocơ chế hủy đăng ký hoặc chọn không tham gia; bằng cách thay đổi tùy chọn của bạn trong cài đặt tài khoản; hoặc bạn có thể gửi yêu cầù.

Chương trình khách hàng thân thiết

Lenovo có thể cung cấp cho khách hàng cơ hội tham gia các chương trình dành cho khách hàng thân thiết cung cấp giảm giá, phiếu mua hàng, hoặc các ưu đãi khác. Mặc dù những chương trình này hoàn toàn là tùy chọn và việc tham gia không phải là yêu cầu mua từ Lenovo, nhưng chúng yêu cầu bạn thu thập một số thông tin cá nhân nhất định nếu bạn chọn tham gia.

Thông tin được thu thập cho mục đích đăng ký và tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết Lenovo có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi/ngày sinh, thông tin sản phẩm Lenovo, dữ liệu hồ sơ người dùng, thông tin đơn hàng, lịch sử mua, và thông tin cá nhân bổ sung mà bạn chọn cung cấp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác của Lenovo để quản lý các chương trình khách hàng thân thiết thay mặt cho chúng tôi. Lenovo cũng có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu để hỗ trợ các hoạt động này. Bạn có thể kết thúc việc tham gia chương trình khách hàng thân thiết Lenovo bằng cách làm theo bất kỳ bước nào được quy định trong quy tắc chương trình khách hàng thân thiết áp dụng.

Trung tâm gia đình Lenovo

Trung tâm gia đình Lenovo cung cấp cho cha mẹ giao diện thân thiện với người dùng trên trang web của Lenovo để ủy quyền cho con cái ở độ tuổi thanh thiếu niên của họ mua hàng trên lenovo.com. Bạn phải có Lenovo ID để tạo tài khoản Trung tâm gia đình. Mỗi Trung tâm gia đình phải có một Chủ nhà được chỉ định, đóng vai trò là Quản lý gia đình. Bằng cách chọn 'Tạo Trung tâm gia đình với Lenovo' trong tài khoản Lenovo ID của bạn, bạn sẽ là Chủ nhà cho tài khoản Trung tâm gia đình của bạn.

Cá nhân chỉ có thể trở thành thành viên của tài khoản Trung tâm gia đình thông qua lời mời. Lời mời này do Lenovo tạo và gửi đến thành viên gia đình theo địa chỉ email của họ. Quản lý gia đình phải được sự đồng ý của các thành viên khác trong gia đình trước khi gửi địa chỉ email của họ cho Lenovo; địa chỉ này sẽ chỉ được Lenovo sử dụng để gửi email mời. Lenovo sẽ xóa địa chỉ email của người nhận khi Quản lý gia đình xóa lời mời. Lenovo thông báo cho Quản lý gia đình khi lời mời được chấp nhận.

Tài khoản được liên kết với tài khoản Trung tâm gia đình là tài khoản Người lớn hoặc tài khoản Thanh thiếu niên (nghĩa là tài khoản dành cho thành viên gia đình từ 13 đến 17 tuổi sử dụng). Tài khoản người lớn hoạt động như tài khoản Lenovo cá nhân, sẽ được liên kết với tài khoản Trung tâm gia đình và sẽ có các tính năng bổ sung. Hồ sơ người lớn chỉ yêu cầu tên và địa chỉ email. Mỗi thành viên của tài khoản Trung tâm gia đình có thể chọn ảnh của riêng mình để sử dụng trong tài khoản Trung tâm gia đình và có thể đổi hoặc xóa ảnh. Ảnh sẽ được coi là một phần Lenovo ID của mỗi thành viên. Tất cả thành viên của tài khoản Trung tâm gia đình sẽ nhìn thấy ảnh.

Chủ tài khoản thanh thiếu niên có thể mua hàng trên Lenovo.com với sự giám sát và phê duyệt của Quản lý gia đình. Hồ sơ thanh thiếu niên yêu cầu tên, email và tháng/năm sinh của cá nhân. Quản lý gia đình cung cấp cho tài khoản Thanh thiếu niên phương thức thanh toán và địa chỉ giao hàng mặc định. Trung tâm gia đình sẽ hiển thị cho Thanh thiếu niên tên trên thẻ thanh toán, tổ chức phát hành thẻ và bốn số cuối của thẻ cũng như địa chỉ giao hàng cho bất kỳ giao dịch mua nào. Chỉ Quản lý gia đình mới có thể sửa đổi chi tiết thẻ thanh toán hoặc địa chỉ giao hàng được liên kết với tài khoản Thanh thiếu niên. Đơn hàng do chủ tài khoản Thanh thiếu niên thực hiện sẽ được gửi dưới tên của thanh thiếu niên. Sau khi thanh thiếu niên đủ 18 tuổi, (a) Quản lý gia đình có thể quyết định giữ hay xóa tài khoản Thanh thiếu niên khỏi Trung tâm gia đình và (b) thanh thiếu niên có thể chọn tham gia đổi tài khoản thanh thiếu niên thành tài khoản người lớn. Chủ tài khoản thanh thiếu niên có thể đóng tài khoản của mình và rời khỏi Trung tâm gia đình bất cứ lúc nào.

Lenovo thông báo cho Quản lý gia đình qua email khi Thanh thiếu niên đặt hàng và thông tin chi tiết về đơn hàng được cung cấp cho Quản lý gia đình, bao gồm sản phẩm, số lượng, phương thức thanh toán và địa chỉ giao hàng. Sau khi Quản lý gia đình xem xét và phản hồi yêu cầu đặt hàng, trạng thái sẽ được cập nhật trên trang Chi tiết đơn hàng và được chuyển qua thông báo qua email. Nếu Quản lý gia đình để lại nhận xét, nhận xét đó sẽ hiển thị trên chi tiết đơn hàng và được đưa vào thông báo qua email cho chủ sở hữu đơn hàng. Lenovo cung cấp thông tin trạng thái đơn hàng cho chủ sở hữu đơn hàng và Quản lý gia đình.

Quản lý gia đình có thể chỉ định vai trò Quản lý gia đình cho các thành viên khác của Tài khoản Trung tâm gia đình. Thành viên mới được chỉ định sẽ được thông báo qua email sau khi thay đổi này hoàn tất. Quản lý gia đình có thể xem tất cả đơn hàng được thực hiện trong Trung tâm gia đình và thông tin trạng thái của chúng. Quản lý gia đình có thể chọn (a) xem xét tất cả đơn hàng do thanh thiếu niên thực hiện trước khi phê duyệt hoặc từ chối đơn hàng hoặc (b) cho phép thanh thiếu niên đặt hàng mà không cần xem xét. Lenovo sẽ gửi email giao dịch tới Quản lý gia đình về tất cả đơn hàng do thành viên gia đình đặt bằng Trung tâm gia đình, bao gồm yêu cầu phê duyệt giao dịch mua do thanh thiếu niên thực hiện và thông báo đơn hàng khác. Khi phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu mua hàng, Quản lý gia đình có thể để lại nhận xét để thanh thiếu niên giải thích về quyết định; nhận xét này được giữ lại như một phần của thông tin đặt hàng và được giữ lại khi tài khoản Trung tâm gia đình đang hoạt động. Chỉ Quản lý gia đình mới có thể cập nhật phương thức thanh toán và địa chỉ giao hàng cho tài khoản Thanh thiếu niên. Quản lý gia đình cũng xác định xem có xóa tài khoản Thanh thiếu niên khỏi tài khoản Trung tâm gia đình hay không; Lenovo sẽ gửi email xác nhận cho Thành viên gia đình và thanh thiếu niên bị xóa.

Thành viên gia đình có thể thêm vào tài khoản Trung tâm gia đình thông tin về các thiết bị Lenovo và Motorola mà họ sử dụng. Thông tin quản lý thiết bị bao gồm: tên chủ sở hữu thiết bị, số sê-ri thiết bị, ngày thiết bị được thêm vào tài khoản Trung tâm gia đình, trạng thái bảo hành của thiết bị và biệt hiệu do thành viên gia đình gán cho thiết bị. Thông tin này được cung cấp cho Quản lý gia đình. Để quản lý sử dụng riêng, Lenovo sử dụng số sê-ri của thiết bị để tra cứu thông tin trạng thái bảo hành và hiển thị thông tin đó cho các thành viên của tài khoản Trung tâm gia đình và sẽ đăng ký thiết bị với hệ thống dữ liệu khách hàng của Lenovo. Lenovo sẽ gửi thông báo qua email tới từng thành viên gia đình được chỉ định sử dụng thiết bị. Thành viên trong gia đình có thể xóa các thiết bị được chỉ định cho họ khỏi tài khoản Trung tâm gia đình.

Chia sẻ danh sách ước: Thành viên gia đình có thể tạo danh sách ước riêng tư hoặc chia sẻ với người khác trong tài khoản Trung tâm gia đình. Lenovo có thể cảnh báo chủ sở hữu danh sách ước khi giá giảm.

Quản lý gia đình có thể chọn hủy kích hoạt tài khoản Trung tâm gia đình; tất cả thành viên của tài khoản Trung tâm gia đình sẽ được thông báo qua email về việc hủy kích hoạt. Quản lý gia đình cũng có thể xóa mọi tài khoản được liên kết khỏi tài khoản Trung tâm gia đình; khi điều này xảy ra, thành viên bị xóa sẽ được thông báo qua email về thay đổi nhưng tài khoản Lenovo cá nhân của họ vẫn hoạt động.

Trung tâm gia đình sẽ lưu giữ hồ sơ về tất cả đơn hàng được đặt bởi thành viên trong tài khoản. Lịch sử đơn hàng này bao gồm ngày đặt hàng, sản phẩm đã mua, số tiền đã thanh toán, người đặt hàng (“chủ sở hữu đơn hàng”) và tên cửa hàng. Quản lý gia đình sẽ hiển thị lịch sử đơn hàng do thành viên của Trung tâm gia đình đặt. Mọi đơn hàng do thành viên thực hiện thông qua Trung tâm gia đình sẽ tiếp tục được hiển thị trong Lịch sử đơn hàng của Trung tâm gia đình, ngay cả sau khi tài khoản của họ đã bị xóa khỏi Trung tâm gia đình.

Mạng xã hội

Một số trang web của chúng tôi có các tính năng và liên kết mạng xã hội, chẳng hạn như thanh xã hội có các biểu tượng liên kết với sự hiện diện của Lenovo trên trang cụ thể đó (ví dụ: trang Lenovo trên Facebook, bản tin Lenovo trên Twitter). Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP và thông tin về bạn truy cập trang nào trên trang của chúng tôi, và có thể thiết lập cookie để cho phép tính năng hoạt động đúng. Các tính năng và tiện ích mạng xã hội được công ty khác cung cấp hoặc được cung cấp trực tiếp trên trang của chúng tôi. Tương tác của bạn với các tính năng này được chính sách về quyền riêng tư của công ty cung cấp tính năng quản lý.

Bạn cũng có thể truy cập một số trải nghiệm trang web Lenovo và thông tin tài khoản bằng cách đăng nhập thông qua các trang mạng xã hội khác nhau như Facebook, Google, Microsoft, Twitter, v.v. Nếu bạn chọn đăng nhập bằng các dịch vụ này, Lenovo có thể thu thập thông tin nhất định từ tài khoản mạng xã hội của bạn, bao gồm hồ sơ công khai, địa chỉ email, tuổi/ngày sinh, danh sách liên hệ, sở thích, lượt thích và thành phố hiện tại. Lenovo có thể liên kết đến, hoặc đưa thông tin này vào hồ sơ người dùng Lenovo của bạn và chúng tôi có thể sử dụng thông tin này cho mục đích liên quan đến tiếp thị. Các loại thông tin cụ thể được cung cấp có thể phụ thuộc vào cài đặt quyền riêng tư của tài khoản mạng xã hội của bạn. Vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư của các dịch vụ mạng xã hội hiện hành của bạn để biết thêm chi tiết.

Trang web cộng đồng, blog và diễn đàn thảo luận

Nếu bạn chọn tham gia blog, phòng chat, diễn đàn thảo luận, hoặc trang web cộng đồng Lenovo (mỗi loại được gọi là “Diễn đàn thảo luận”), thông tin bạn cung cấp ở đó sẽ được cung cấp cho người khác, bên trong và bên ngoài Lenovo, có quyền truy cập vào Diễn đàn thảo luận. Bằng cách đăng thông tin lên Diễn đàn thảo luận, bạn đại diện rằng bạn được phép đăng thông tin như vậy và xác nhận rằng Lenovo (a) không có nghĩa vụ xử lý thông tin mật và (b) tự do sử dụng thông tin đó cho mọi mục đích.

Diễn đàn thảo luận có thể được tổ chức bởi các tổ chức không phải Lenovo và có thể có quy tắc bổ sung. Mỗi ý kiến của người tham gia là của riêng họ và không phản ánh ý kiến của Lenovo.

Lời chứng thực

Đôi khi, Lenovo hiển thị đánh giá sản phẩm, chứng thực và những xác nhận khác của khách hàng hài lòng trên trang của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thường quản lý những đánh giá này và các tính năng trang web liên quan. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể đăng bình luận cùng với tên của bạn. Nếu bạn muốn cập nhật hoặc xóa bình luận, bạn có thể gửi yêu cầu.

Đơn xin việc

Bạn có thể chọn cung cấp cho Lenovo thông tin cá nhân khi bạn thể hiện quan tâm đến cơ hội việc làm tại Lenovo, chẳng hạn như bằng cách gửi đơn đăng ký hoặc tiếp tục thông qua trang web của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được trình bày rõ ràng tại thời điểm bạn gửi đơn xin việc và sẽ bao gồm những thông tin như tên, thông tin liên hệ, lý lịch, học vấn, lịch sử tuyển dụng và thông tin khác thường được sử dụng để đánh giá ứng viên cho cơ hội việc làm. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin này để đánh giá khả năng phù hợp với công việc của bạn và sẽ chỉ chia sẻ thông tin này với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ các hoạt động này, chẳng hạn như các công ty tìm kiếm ứng viên thay mặt cho Lenovo; và các công ty rà soát lý lịch để giúp xem xét đơn xin việc của ứng viên. Lenovo có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để giúp xử lý và quản lý thông tin mà Lenovo thu thập trong ngữ cảnh này, bao gồm dịch vụ doanh nghiệp và kinh doanh của Lenovo. Chúng tôi cũng có thể bổ sung cho đơn xin việc đã nhận được thông tin bổ sung được cung cấp qua các nguồn lực công khai, chẳng hạn như hồ sơ LinkedIn.

Quan hệ đối tác kinh doanh

Nếu bạn đại diện cho đối tác kinh doanh Lenovo (nghĩa là nhà phân phối hoặc người bán lại sản phẩm Lenovo), bạn có thể truy cập trang web Lenovo dành riêng cho đối tác kinh doanh của Lenovo, chẳng hạn như Trung tâm đối tác Lenovo. Những trang này có thể được quản lý bởi các tuyên bố quyền riêng tư và điều khoản sử dụng riêng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà bạn chọn để cung cấp qua các trang như vậy để quản lý và phát triển mối quan hệ kinh doanh với bạn và công ty mà bạn đại diện. Ví dụ, điều này có thể liên quan đến việc sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn chi tiết về các chương trình đối tác kinh doanh Lenovo. Thông tin cũng có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin nhất định với các đối tác kinh doanh khác (tùy thuộc vào bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào có thể tồn tại), hoặc khách hàng Lenovo hoặc khách hàng tiềm năng. Liên quan đến một giao dịch hoặc chương trình cụ thể, chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn như một phần của khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng hoặc vì mục đích nghiên cứu thị trường. Thông tin dùng cho mục đích này có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi quản lý các trang web hoặc mối quan hệ này, chẳng hạn như công ty lưu trữ và xử lý dữ liệu; và các đối tác quảng cáo, tiếp thị, sự kiện và đối tác khảo sát để họ có thể thực hiện các chiến dịch bán hàng, quảng cáo hoặc nghiên cứu khảo sát thay mặt cho chúng tôi.

Quản lý nhà cung cấp

Nếu bạn đại diện cho một nhà cung cấp của Lenovo, bạn có thể truy cập trang web Lenovo dành riêng để nhà cung cấp của Lenovo đó sử dụng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được cung cấp trên trang đó liên quan đến việc tham gia vào hoặc thực hiện giao dịch với bạn. Ví dụ như điều này có thể bao gồm chia sẻ thông tin với các bộ phận khác của Lenovo, đối tác kinh doanh của Lenovo, khách hàng, công ty vận chuyển, tổ chức tài chính, cơ quan bưu chính hoặc chính phủ tham gia vào việc hoàn thành giao dịch của bạn. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để quản lý và phát triển quan hệ của chúng tôi với bạn, nhà cung cấp mà bạn đại diện và/hoặc các nhà cung cấp khác của Lenovo nói chung.

Hợp nhất và sát nhập

Có những trường hợp, Lenovo quyết định bán, mua, hợp nhất hoặc tái tổ chức doanh nghiệp ở một số quốc gia. Bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo rõ ràng trên trang web của chúng tôi về mọi thay đổi về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cũng như mọi lựa chọn bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Hoạt động giao dịch như vậy có thể bao gồm việc tiết lộ thông tin cá nhân cho người mua triển vọng hoặc thực tế, hoặc nhận thông tin từ người bán.

Yêu cầu pháp lý và để thực thi quyền của chúng tôi

Có khả năng thông tin cá nhân sẽ phải tuân theo trát đòi hầu tòa, lệnh, lệnh hoặc điều tra phạm tội và chống gian lận. Do đó, khi chúng tôi tin rằng luật pháp yêu cầu, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, hoặc để điều tra trộm cắp hoặc gian lận. Ngoài những điều nêu trên, có thể có những tình huống yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cố vấn pháp lý hoặc cơ quan thu nợ.

Lenovo có sử dụng cookie, tag, pixel, bọ web, phân tích và các công nghệ liên quan cho mục đích quảng cáo trực tuyến và các mục đích khác không?

Giống như hầu hết các trang web, chúng tôi sử dụng và cho phép các đối tác cụ thể sử dụng cookie, thu thập luồng đường dẫn nhấp chuột, pixel, web beacon, biểu mẫu thu thập web và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “Công cụ thu thập tự động”) trên trải nghiệm trang web Lenovo để tự động thu thập một số thông tin nhất định. Chúng tôi sử dụng những công cụ này và thông tin họ thu thập nhằm mục đích giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn, cải thiện chất lượng trải nghiệm trang web cũng như triển khai và hiểu rõ tính hiệu quả của các nỗ lực quảng cáo và tiếp thị của chúng tôi.

Ví dụ như chúng tôi theo dõi các miền mà khách truy cập đến với trang web của chúng tôi, và chúng tôi cũng đo lường hoạt động của khách truy cập trên các trang web Lenovo, Lenovo hoặc các bên khác thay mặt cho chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để phân tích xu hướng và số liệu thống kê, để cải thiện trang web của chúng tôi và để cung cấp quảng cáo.

Cookie, pixel và quảng cáo trực tuyến

Để đề xuất và cung cấp trải nghiệm trang web tùy chỉnh, Lenovo có thể sử dụng Công cụ thu thập tự động chẳng hạn như cookie để lưu trữ và theo dõi thông tin về bạn. Nếu luật pháp hiện hành yêu cầu, Lenovo sẽ lấy sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng một số cookie không thiết yếu trong quá trình trải nghiệm trang web Lenovo và/hoặc sẽ cho bạn cơ hội chọn loại cookie để bật hoặc tắt. Cookie là những phần nhỏ của dữ liệu được gửi đến trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trữ trên ổ cứng của máy tính. Lenovo sử dụng cookie để nhắc chúng tôi bạn là ai và để giúp bạn điều hướng trang web của chúng tôi trong suốt các lần truy cập. Cookie cho phép chúng tôi lưu tùy chọn và nội dung giỏ hàng của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần truy cập.

Lenovo sử dụng Công cụ thu thập tự động cho những mục đích sau:

 • Cookie thiết yếu (nghĩa là cực kỳ cần thiết): Đây là những cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và an toàn và do đó không thể tắt được. Nếu không có những điều này, trang web hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu sẽ không thể cung cấp chức năng thiết yếu (chẳng hạn như đăng nhập an toàn, hoàn tất thanh toán hoặc cho phép bạn chọn tùy chọn cookie) hoặc hiển thị nội dung phù hợp.
 • Cookie phân tích (ví dụ: hiệu suất): Những cookie này thu thập thông tin thống kê giúp Lenovo đo lường, tối ưu hóa và cải thiện nội dung, chất lượng và hiệu suất của các trang web của mình.
 • Cookie quảng cáo và mạng xã hội: Chúng được thiết lập bởi Lenovo cũng như các đối tác chọn lọc và được sử dụng để xây dựng hồ sơ nhằm phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu trên các trang web không phải của Lenovo phù hợp và hữu ích hơn cho bạn. Những cookie này cũng thu thập dữ liệu về hoạt động của bạn trên các trang web của Lenovo để chẳng hạn như chúng tôi có thể nhắm mục tiêu lại đến bạn trên các trang đối tác với các ưu đãi và khuyến mãi liên quan đến các trang bạn đã truy cập. Lenovo có thể liên kết dữ liệu được thu thập bởi các cookie này với dữ liệu khác mà bạn đã gửi cho chúng tôi (ví dụ: địa chỉ email của bạn).
 • Công cụ phát lại phiên: Công cụ này cho phép các nhà điều hành trang web thu thập nghiên cứu trải nghiệm người dùng để cho biết cách trang web đang được sử dụng và những cải tiến nào cần được thực hiện đối với trang web cũng như trải nghiệm của người dùng trên chúng. Về cơ bản, chúng ghi lại hoặc tạo lại hành trình của người dùng thông qua trang web. Những công cụ này được thiết kế và triển khai để không thu thập hoặc che giấu thông tin cá nhân của người dùng.

Chúng tôi cũng sử dụng Công cụ thu thập tự động để xác định các quảng cáo dựa trên sở thích hợp nhằm phục vụ người dùng. Vì mục đích này, Lenovo có thể sử dụng các dịch vụ do các công ty như Google Analytics cung cấp cho các Nhà quảng cáo hiển thị, tái tiếp thị bằng Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager, Adform, và Google Analytics Demographic và Interest Reporting, Facebook, Snapchat, LinkedIn, và Tiktok để giúp chúng tôi hiểu khách hàng sử dụng các trang web và sản phẩm của chúng tôi; để khớp dữ liệu nhất định về khách hàng của chúng tôi, việc sử dụng trang web của chúng tôi, và gắn kết mạng xã hội; và để cung cấp và quản lý quảng cáo dựa trên sở thích. Những dịch vụ này có thể thu thập thông tin, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn, được gửi bằng trình duyệt hoặc qua cookie. Lenovo cũng có thể chia sẻ thông tin giới hạn nhất định (thường được gài hàm băm), bao gồm địa chỉ email nếu bạn chọn tham gia nhận thông tin tiếp thị với các đối tác quảng cáo của chúng tôi để họ có thể cung cấp các dịch vụ này cho Lenovo .

Ngoài ra, Công cụ thu thập tự động cho phép chúng tôi đo lường xu hướng trang web và mẫu hình lưu lượng truy cập, chẳng hạn như bạn đã truy cập những phần nào của trang web Lenovo và trang bạn đến (bao gồm qua công cụ phân tích phát lại buổi); để giảm sự khó chịu của khách hàng và đơn giản hóa việc điều hướng trang; để giúp thiết kế trang web của chúng tôi nhằm giúp trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả và thú vị hơn; để đưa ra đề xuất sản phẩm; đồng thời cung cấp quảng cáo sản phẩm Lenovo trong khi duyệt trang web bao gồm trên trang web không phải của Lenovo , và ngăn gian lận. Lenovo và các nhà cung cấp dịch vụ của công ty, bao gồm Google và DoubleClick, sử dụng cookie để báo cáo số lần hiển thị quảng cáo của bạn, các mục đích sử dụng khác của dịch vụ quảng cáo và tương tác với các lần hiển thị quảng cáo và dịch vụ quảng cáo này có liên quan đến các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi. Nếu bạn không muốn sử dụng thông tin này để phục vụ cho quảng cáo dựa trên sở thích của bạn, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách làm theo các bước dưới đây.

Công cụ thu thập tự động có thể được quản lý theo nhiều cách khác nhau. Chọn không tham gia quảng cáo dựa trên mối quan tâm bằng những bước sau:

 • Vô hiệu hóa cookie thông qua kiểm soát trình duyệt: Hầu hết các trình duyệt ban đầu được thiết lập để chấp nhận cookie theo mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn lưu trữ cookie, bạn có thể chọn thực hiện các thao tác sau nhưng lưu ý rằng một số tính năng của trang web Lenovo và Motorola có thể không hoạt động nếu bạn không chấp nhận cookie:

  • Không sử dụng trang của chúng tôi
  • Thiết lập trình duyệt của bạn thông báo cho bạn khi bạn nhận một cookie
  • Thiết lập trình duyệt của bạn từ chối nhận cookie
  • Sử dụng tùy chọn đồng ý và kiểm soát cookie mà trang web Lenovo cung cấp (nếu có và theo yêu cầu của luật pháp hiện hành)
  • Xóa các cookie của chúng tôi sau khi truy cập trang
  • Duyệt tìm trang của chúng tôi bằng cài đặt sử dụng ẩn danh của trình duyệt (gọi là “Incognito” trong Chrome, “InPrivate” cho Edge, “Private Browsing” trong Firefox và Safari, v.v.)

  Do thiếu tiêu chuẩn ngành về việc xử lý tín hiệu Không theo dõi mà trình duyệt gửi, các trang web Lenovo có thể không phản hồi với những yêu cầu này.

 • Chọn không tham gia bằng cách sử dụng các công cụ được cung cấp bởi Lenovo: Để thực hiện quyền từ chối Lenovo bán hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo hành vi theo ngữ cảnh và/hoặc xử lý dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu hoặc cá nhân hóa, hãy thực hiện các bước sau: (1) Truy cập Công cụ chấp thuận cookie dành cho trang web của Lenovo và tắt các danh mục cookie Quảng cáo và mạng xã hội, đồng thời (2) hoàn thành và gửi biểu mẫu Yêu cầu quyền riêng tư của Lenovo.
 • Từ chối sử dụng các công cụ do bên thứ ba cung cấp: Để được hướng dẫn về cách kiểm soát hoặc xóa cookie hoặc cách từ chối nhận các quảng cáo được nhắm mục tiêu nhất định dựa trên lịch sử duyệt web của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập các tài nguyên sau:

  • Network Advertising Initiative (www.networkadvertising.org/choices/)
  • Your Ad Choices, của Digital Advertising Alliance (www.aboutads.info)
  • All About Cookies (www.allaboutcookies.org)
  • Your Online Choices (www.youronlinechoices.eu)

Nếu bạn muốn bỏ chọn Google Analytics cho Display Advertisers và/hoặc bỏ chọn Google Display Network tùy chỉnh, bạn có thể làm vậy bằng cách truy cập Ads Preferences Manager của Google. Bạn có thể muốn sử dụng Google Analytics Opt-out Browser Add-on để bỏ chọn Google Analytics. Để biết thêm thông tin về cách làm vậy trên trình duyệt của sản phẩm hoặc thiết bị di động, bạn cần tham khảo menu trợ giúp của trình duyệt hoặc thiết bị di động hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Hiệu lực của việc không tham gia. Các lựa chọn cookie của bạn dành riêng cho thiết bị, trang web và trình duyệt bạn đang sử dụng và sẽ bị xóa bất cứ khi nào bạn xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt. Nếu bạn sử dụng thiết bị hoặc trình duyệt khác, bạn sẽ cần phải chọn không tham gia trên từng thiết bị và trình duyệt. Việc chặn hoặc xóa cookie khỏi trình duyệt của bạn có thể xóa cài đặt chọn không tham gia của bạn, yêu cầu bạn phải chọn không tham gia lại. Sau khi chọn không tham gia, bạn vẫn có thể thấy quảng cáo về các sản phẩm của Lenovo vì không phải tất cả quảng cáo đều được đặt bằng cách sử dụng cookie hoặc thông tin cá nhân. Ví dụ: bạn có thể thấy quảng cáo theo ngữ cảnh trực tuyến, chẳng hạn như những quảng cáo dựa trên chủ đề và nội dung của trang web bạn truy cập. Các quảng cáo khác được xuất bản trên các trang web của bên thứ ba và hiển thị cho tất cả khách truy cập trang web đó.

Đối tượng lưu trữ cục bộ

Ngoài ra, một số trải nghiệm trang web Lenovo có thể sử dụng các đối tượng lưu trữ cục bộ (LSO) chẳng hạn như HTML5 được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của Lenovo để lưu trữ thông tin và tùy chọn nội dung trên thiết bị của bạn. Nhiều trình duyệt khác nhau có thể cung cấp công cụ quản lý riêng của họ để gỡ bỏ HTML5 LSO.

Bọ web và các công nghệ khác

Một số trang web của Lenovo cũng sử dụng bọ web hoặc công nghệ khác chẳng hạn như JavaScript để tùy chỉnh tốt hơn nhưng trang này nhằm cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn. Những công nghệ này có thể đang được sử dụng trên một vài trang trong tất cả trang web của Lenovo. Khi khách truy cập truy cập những trang này, thông báo không thể xác định danh tính của phiên truy cập đó được tạo. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể xử lý hoạt động này. Nếu bạn tắt cookie, bọ web và công nghệ khác vẫn sẽ phát hiện việc truy cập vào những trang này, nhưng thông báo chúng tạo không thể được liên kết với thông tin cookie không thể xác định danh tính khác và do vậy bị bỏ qua.

Liên kết URL được cá nhân hóa

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cá nhân hóa và tùy chỉnh các trang web cho những khách truy cập nhất định. Nếu bạn truy cập một trong những trang này, bạn có thể thấy trang được tùy chỉnh với ưa tiên về sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm, dựa trên tương tác trước đây của bạn với Lenovo và thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Trong khi bạn truy cập những trang này, chúng tôi có thể thu thập thông tin về phiên truy cập của bạn để tùy chỉnh trang tốt hơn theo sở thích của bạn. Lời mời truy cập một trong những trang web này có thể dưới dạng URL cá nhân hóa trong email, thông báo trên trang đăng ký trang web hoặc là phản hồi với việc bạn đăng nhập vào trang web nhất định.

Lenovo có bán thông tin cá nhân của tôi không?

Lenovo không bán (“bán” theo định nghĩa truyền thống) thông tin cá nhân của khách hàng ở mọi độ tuổi. Tuy nhiên, một số luật về quyền riêng tư, phân loại chia sẻ thông tin cá nhân nhất định cho mục đích quảng cáo là hành động “bán” mặc dù người nhận dữ liệu không tuân theo điều khoản hợp đồng với Lenovo giới hạn nghiêm ngặt quyền sử dụng và lưu giữ thông tin mà Lenovo chia sẻ với họ. Trong thời gian 12 tháng trước khi công bố Tuyên bố này, Lenovo chia sẻ với các nhà quảng cáo, mạng lưới quảng cáo, đối tác quảng cáo, và nhà cung cấp đo lường quảng cáo, tuân theo hợp đồng bằng văn bản, những loại thông tin cá nhân sau:

 • Ký hiệu nhận dạng bao gồm, ký hiệu nhận dạng thiết bị, địa chỉ IP, cookie trình duyệt, và ký hiệu nhận dạng trực tuyến độc nhất khác;
 • Thông tin hoạt động internet bao gồm dữ liệu về tương tác của người tiêu dùng với một trang web Internet, ứng dụng, dịch vụ, hoặc quảng cáo.
 • Thông tin Hồ sơ người dùng bao gồm địa chỉ email và thông tin vị trí;
 • Kết luận rút ra từ Thông tin cá nhân, bao gồm ưu tiên, mối quan tâm, và dữ liệu khác được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của người tiêu dùng.

Lenovo chia sẻ những loại thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đối tác của Lenovo cho mục đích quảng cáo theo hành vi ngữ cảnh, để quảng cáo nhắm mục tiêu, cung cấp phân tích và báo cáo liên quan đến tính hiệu quả của quảng cáo, để hỗ trợ Sản phẩm của Lenovo, và/hoặc cung cấp dịch vụ bổ sung cho Lenovo và khách hàng và người dùng sản phẩm của mình. Khi làm vậy, LLenovo thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo những nhà cung cấp dịch vụ và đối tác này đáp ứng tiêu chuẩn của Lenovo về quyền riêng tư mạnh mẽ và độ bảo mật cao.

Lenovo có truyền thông tin của tôi ra quốc tế không?

Lenovo là một tổ chức toàn cầu, với các thực thể pháp lý, các quy trình kinh doanh, cơ cấu quản lý và hệ thống kỹ thuật bên ngoài lãnh thổ. Vì vậy, ở nơi được luật pháp cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong nội bộ Lenovo (bao gồm các chi nhánh, công ty con và công ty đối tác) hoặc các nhà cung cấp và đối tác kinh doanh của chúng tôi đồng thời truyền thông tin đến các quốc gia trên thế giới nơi chúng tôi kinh doanh (bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ và Trung Quốc). Bất kể thông tin của bạn được truyền đến đâu và ở đâu, thông lệ bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi được thiết kế nhằm cung cấp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên toàn cầu.

Một số quốc gia có luật bảo mật không tương đương với luật bảo mật ở quốc gia của bạn và dữ liệu của bạn có thể được yêu cầu bởi các cơ quan thực thi pháp luật ở những khu vực pháp lý đó. Ở những quốc gia như vậy, Lenovo vẫn sẽ xử lý thông tin theo cách chúng tôi mô tả ở đây và sẽ thực hiện các biện pháp như vậy khi cần để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu áp dụng khi truyền và xử lý thông tin của bạn.Khi được yêu cầu, Lenovo cũng sẽ duy trì thỏa thuận giữa các công ty thuộc tập đoàn Lenovo hoặc với các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Lenovo để quản lý việc truyền, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân.

Lenovo sử dụng Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn như một phương tiện để giúp truyền hiệu quả thông tin cá nhân bao gồm từ và trong Liên minh châu Âu và Khu vực kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh.

Thông tin cá nhân của tôi sẽ được lưu giữ trong vòng bao lâu?

Lenovo có ý định lưu giữ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, chỉ cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thuyết phục khác; và để xóa thông tin cá nhân một cách bảo mật khi những mục đích sử dụng đó được đáp ứng. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn, bao gồm thông tin cá nhân, miễn là có trường hợp nào sau đây được áp dụng:

 • Tài khoản hoặc thuê bao của bạn đang hoạt động
 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc hỗ trợ mà bạn có thể đã yêu cầu
 • Để đảm bảo chức năng và hoạt động cần thiết của sản phẩm và trang web Lenovo, bao gồm trách nhiệm theo bảo hành sản phẩm của chúng tôi
 • Để tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cho mục đích kiểm toán và thuế
 • Để thực thi quyền của chúng tôi, bao gồm kiện tụng và thu nợ

Thông tin của tôi được bảo vệ như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật tiêu chuẩn khi truyền thông tin từ các trang web của chúng tôi đến các máy chủ của chúng tôi, khi chúng tôi lưu trữ dữ liệu và khi chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba. Ví dụ như chúng tôi sử dụng mã hóa khi cần trong khi truyền thông tin nhạy cảm để bảo mật thông tin của bạn. Khi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý và phù hợp để yêu cầu theo hợp đồng các bên như vậy sẽ bảo vệ và sử dụng thông tin của bạn một cách có trách nhiệm.

Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng không có hoạt động truyền dữ liệu, dịch vụ hoặc trang web nào có thể được bảo đảm an toàn đến 100%. Do đó, mặc dù chúng tôi đã thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ thông tin của bạn, Lenovo không thể đảm bảo hoặc chứng nhận tính bảo mật các trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn tự chịu mọi rủi ro khi làm như vậy.

Vậy còn quyền riêng tư của con tôi thì sao?

Các trang web của chúng tôi dành cho người lớn và trẻ từ 16 tuổi trở lên, hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương ở khu vực pháp lý liên quan, người có sự cho phép từ cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp của họ để sử dụng.

Lenovo không chủ ý thu thập dữ liệu từ trẻ dưới 16 tuổi, hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương ở khu vực pháp lý liên quan, như định nghĩa bởi luật áp dụng mà không có sự đồng ý trước từ cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp của họ hoặc được pháp luật cho phép. Nếu Lenovo biết rằng thông tin cá nhân của trẻ được gửi đến Lenovo, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân sớm nhất có thể và không sử dụng thông tin đó. Lenovo khuyến khích cha mẹ đóng vai trò tích cực trong việc con cái họ sử dụng các nguồn tương tác đồng thời thông báo cho trẻ những nguy hiểm tiềm ẩn khi cung cấp thông tin cá nhân.

Tôi có quyền bảo vệ dữ liệu gì?

Luật bảo vệ dữ liệu áp dụng có thể cho bạn quyền kiểm soát việc chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn. Những quyền này có thể bao gồm quyền:

 • Yêu cầu xác nhận, truy cập vào và sao chép thông tin cá nhân của bạn
 • Yêu cầu đính chính hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn
 • Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn
 • Giới hạn việc xử lý hoặc chọn không tham gia bất kỳ hoạt động bán thông tin cá nhân nào
 • Tính di động của dữ liệu

Ở nơi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý vào mọi lúc, mặc dù việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn trước khi rút lại sự đồng ý của bạn. Bạn có thể xem lại, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân nhất định qua tài khoản Lenovo nếu bạn có một tài khoản.

Để thực hiện quyền của bạn như được mô tả ở trên, hãy gửi yêu cầu về quyền riêng tư. Chúng tôi sẽ xem xét, phản hồi và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào như vậy phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ thực hiện các bước theo luật pháp hiện hành và các tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc theo cách khác là tuân thủ yêu cầu của bạn. Nếu bạn có tài khoản Lenovo, chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn bằng cách yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu bạn không có tài khoản Lenovo hoặc địa chỉ email trong hồ sơ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung có giới hạn để xác minh danh tính của bạn. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không có tài khoản Lenovo hoặc địa chỉ email trong hồ sơ hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn trong hồ sơ của chúng tôi, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng đại diện được ủy quyền để gửi yêu cầu thay mặt cho bạn theo mục này. Nếu bạn chọn để đại lý được ủy quyền gửi yêu cầu thay mặt bạn, Lenovo sẽ yêu cầu: (i) bạn phải cung cấp cho đại lý được ủy quyền văn bản cho phép thực hiện việc này; và (ii) đại diện của bạn để xác minh danh tính của họ trực tiếp với Lenovo. Lenovo có thể từ chối yêu cầu từ một đại lý không đáp ứng các yêu cầu này.

Ngoài ra, bạn cũng có quyền nêu câu hỏi hoặc than phiền với cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia áp dụng vào mọi lúc.

Tôi có thể liên hệ với Chương trình quyền riêng tư của Lenovo bằng cách nào?

Để thực hiện quyền của bạn như được mô tả ở trên, hãy gửi yêu cầu về quyền riêng tư.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về tuyên bố về quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ Lenovo theo địa chỉ privacy@lenovo.com hoặc gửi thư đến những địa chỉ sau:

Hoa Kỳ:
Lenovo
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Brazil:
Lenovo Tecnologia (Brazil) Ltda.
Acc: Brazilian Privacy and Data Protection Team
Rua Werner Von Siemens, 111
Lapa de Baixo, São Paulo/SP
CEP 05069-900
Cán bộ Bảo vệ dữ liệu: Diogo Manganelli

Trung Quốc:
Phòng Pháp lý
Lenovo West Zone, No.10, Xibeiwang East Road, Haidian District, 100094 Beijing, China

Bạn có thể tìm thêm thông tin dịch vụ khách hàng Lenovo, bao gồm điện thoại và liên hệ trò chuyện trên www.lenovo.com/contact.

Giới thiệu về tuyên bố này

Tuyên bố này áp dụng cho những hoạt động gì

Quyền riêng tư của bạn quan trọng đối với Lenovo và Motorola.

Tuyên bố về quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu được thu thập thông qua phần mềm và dịch vụ đi kèm do Lenovo và các công ty liên kết của Lenovo cung cấp, bao gồm Motorola Mobility LLC (“Motorola”) (gọi chung “Lenovo”) có sẵn để sử dụng trên các Sản phẩm của Lenovo, bao gồm máy tính cá nhân (máy tính), máy tính bảng, máy trạm, điện thoại thông minh, thiết bị văn phòng thông minh, tai nghe thực tế ảo hoặc thực tế tăng cường và thiết bị Internet kết nối vạn vật (IoT) (gọi chung là “Sản phẩm Lenovo”). Tuyên bố này cũng áp dụng cho phần mềm và dịch vụ đi kèm của Lenovo và Motorola mà bạn có thể sử dụng trên các Sản phẩm hoặc thiết bị không phải của Lenovo. Tuyên bố về quyền riêng tư này mô tả thông lệ về Sản phẩm của Lenovo, bao gồm những loại thông tin nào được thu thập, cách Lenovo sử dụng thông tin và mục đích; và người được chia sẻ thông tin; và cách Lenovo bảo vệ thông tin. Mục này cũng mô tả các lựa chọn của bạn về việc sử dụng, truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của bạn, trong số các chủ đề khác.

Tuân theo luật pháp và yêu cầu khu vực, chúng tôi có thể có các tuyên bố quyền riêng tư riêng đối với các sản phẩm nhất định. Các tuyên bố quyền riêng tư này là tuyên bố quyền riêng tư bổ sung cho tuyên bố này, và được thiết kế để thống nhất với các nguyên tắc và thực tiễn của Lenovo được mô tả trong tuyên bố này.

Tuyên bố này không áp dụng cho

Lenovo cũng thu thập thông tin cá nhân qua các trang web của Lenovo và các nguồn khác. Để tìm hiểu thêm về các thông lệ về quyền riêng tư trang web của chúng tôi, vui lòng truy cập tuyên bố về quyền riêng tư trang web của chúng tôi. Ngoài ra, tuyên bố này không áp dụng cho một số sản phẩm và dịch vụ do Infrastructure Solutions Group (ISG, trước đây là Lenovo Data Center Group hay DCG) cung cấp; và Service & solutions Group (SSG) của Lenovo, các sản phẩm và dịch vụ do Lenovo Software (còn được biết đến là Stoneware, Inc.) cung cấp; hoặc đối với phần mềm bên thứ ba và các dịch vụ khác mà bạn cài đặt trên hoặc truy cập thông qua (các) Sản phẩm Lenovo. Ngoài ra, tuyên bố này không áp dụng cho một số sản phẩm nhất định được Lenovo cấp phép cho các công ty khác bao gồm công ty liên kết của họ.

Thay đổi đối với tuyên bố này

Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi đối với tuyên bố này, chúng tôi sẽ phát hành (các) phiên bản trước để bạn có thể nhìn thấy khi nào thay đổi xảy ra và chúng tôi thay đổi những gì. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với tuyên bố này, chúng tôi sẽ thông báo với bạn bằng hình thức thông báo trên trang web của Lenovo; trong trải nghiệm phần mềm hoặc Sản phẩm Lenovo áp dụng; hoặc qua email (gửi đến địa chỉ email xác định trong tài khoản của bạn) vào thời điểm thay đổi có hiệu lực. Ở nơi chúng tôi được luật pháp bảo vệ dữ liệu áp dụng yêu cầu, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý của bạn với bất kỳ thay đổi quan trọng nào ảnh hưởng đến cách chúng tôi sử dụng hoặc truyền thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang này định kỳ để có thông tin mới nhất về các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi.

Xem lại phiên bản trước đó.

Khả năng nhiều người dùng

Xin lưu ý rằng người dùng phụ và người dùng khách của Sản phẩm Lenovo hỗ trợ đa người dùng có thể không có cùng khả năng để điều khiển cài đặt, cấp phép và lựa chọn liên quan đến thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin mà người dùng chính có thể có.

Lenovo thu thập thông tin nào; thông tin được sử dụng như thế nào; và bất kỳ thông tin cá nhân nào được chia sẻ với bên thứ ba?

Lenovo thu thập thông tin về bạn và (các) Sản phẩm Lenovo của bạn và sử dụng thông tin này để giữ (các) Sản phẩm Lenovo của bạn hoạt động tốt nhất và giúp bạn tận dụng tối đa các sản phẩm.

Lenovo không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của người tiêu dùng. Đối với người tiêu dùng sống ở California, Hoa Kỳ, Lenovo tuân thủ Mục 7027(m) của Quy định về Đạo luật quyền riêng tư của người tiêu dùng California. Lenovo không sử dụng thông tin cá nhân nhạy cảm để suy ra người tiêu dùng.

Vui lòng lưu ý rằng, trong một số trường hợp nhất định, nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi cần, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn Sản phẩm Lenovo, dịch vụ, trải nghiệm hoặc chức năng đi kèm mà bạn đã yêu cầu. Phần sau đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn hoặc sản phẩm của bạn trong một số bối cảnh nhất định. Để tìm hiểu thêm về cách ứng dụng cụ thể có thể thu thập và sử dụng thông tin, vui lòng xem các phần của tuyên bố này có tiêu đề “ứng dụng Lenovo” và “ứng dụng Motorola”.

Hồ sơ người dùng của bạn

Hồ sơ người dùng của bạn có thể chứa thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, chúng tôi có thể đã thu thập từ bạn một cách tự nguyện trong khi tương tác với Lenovo, chẳng hạn như bạn sử dụng một số khu vực nhất định của trang web của chúng tôi; Lenovo ID, MyAccount, Passport hoặc tài khoản Motorola ID của bạn; liên hệ của bạn với đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi; thông tin đăng ký (các) Sản phẩm Lenovo; và từ một số Sản phẩm và dịch vụ Lenovo mà bạn sử dụng. Hồ sơ người dùng của bạn cho phép Lenovo:

 • Cung cấp cho Lenovo thông tin về sản phẩm và dịch vụ họ cần để hoạt động
 • Khắc phục sự cố bạn có thể gặp với sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web Lenovo;
 • Đề xuất các cách để cải tiến sản phẩm, dịch vụ Lenovo và trang web của chúng tôi hoạt động tốt hơn;
 • Cung cấp cho bạn tin tức, cập nhật và thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Lenovo; và
 • Nếu bạn chọn nhận thông báo tiếp thị, cung cấp cho bạn thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ Lenovo bổ sung mà bạn có thể quan tâm.

Trí tuệ nhân tạo

Một số sản phẩm, ứng dụng, và dịch vụ của Lenovo có thể sử dụng những công nghệ và công cụ có sự hỗ trợ của máy học và trí tuệ nhân tạo. Mục đích của những công nghệ và công cụ này là để cung cấp và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi theo cách có đạo đức. Nếu một sản phẩm, ứng dụng, hoặc dịch vụ cụ thể của Lenovo sử dụng trí tuệ nhân tạo để xử lý thông tin cá nhân của khách hàng, người tiêu dùng hoặc người dùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ mô tả những thông lệ đó đến phạm vi áp dụng và theo yêu cầu của luật pháp. Ngoài ra, Lenovo có thể sử dụng dữ liệu được thu thập từ các sản phẩm, ứng dụng, và dịch vụ để đào tạo các mô hình máy học và trí tuệ nhân tạo.

Các phần sau mô tả chi tiết hơn về các loại thông tin có thể nằm trong hồ sơ người dùng, cách Lenovo sử dụng thông tin đó, liệu thông tin đó có được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào hay không và một số lựa chọn nhất định mà bạn có thể có liên quan đến thông tin.

Đăng ký Lenovo ID, Motorola ID và Sản phẩm Lenovo

Khi bạn chọn tạo Lenovo ID, Motorola ID, đăng ký sản phẩm Lenovo của bạn, hoặc tạo tài khoản thông qua MyAccount hoặc Passport, chúng tôi sẽ thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, về bạn và (các) sản phẩm Lenovo của bạn. Chúng tôi sử dụng Lenovo ID hoặc Motorola ID và thông tin tài khoản và đăng ký liên quan của bạn để nhận dạng bạn bao gồm khi bạn sử dụng một số ứng dụng phần mềm của chúng tôi (chẳng hạn như Lenovo Vantage) và các dịch vụ tương tác của chúng tôi (như cửa hàng trực tuyến của chúng tôi và các trang hỗ trợ khách hàng).

Nếu bạn chọn tạo Lenovo ID hoặc Motorola ID hoặc đăng ký sản phẩm của bạn, chúng tôi sẽ cần thu thập thông tin nhất định từ bạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, ngôn ngữ, khu vực/quốc gia, loại/mẫu sản phẩm, số sê-ri sản phẩm, ngày đăng ký sản phẩm và dữ liệu kích hoạt về hệ điều hành của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để quản lý tài khoản hoặc hồ sơ của bạn; cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu; và để cung cấp cho bạn thông tin liên lạc, bao gồm thông điệp tiếp thị mà bạn chọn nhận từ Lenovo. Thông tin được thu thập và lưu giữ bởi Lenovo cho các mục đích này có thể được chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để họ có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ, xử lý và tiếp thị dữ liệu cho và thay mặt cho Lenovo.

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Lenovo ID hoặc hủy kích hoạt tài khoản Lenovo ID của bạn bằng cách truy cập account.lenovo.com và điều hướng đến “Hồ sơ của tôi” hoặc gửi yêu cầu về quyền riêng tư đến Lenovo. Bạn có thể quản lý tài khoản Motorola ID của bạn bằng cách truy cập accounts.motorola.com hoặc gửi yêu cầu về quyền riêng tư cho Motorola.

Chức năng và sử dụng sản phẩm

Một số Sản phẩm, phần mềm và dịch vụ Lenovo nhất định sẽ tự động thu thập và lưu trữ thông tin hiệu suất cần thiết để hoạt động. Thông tin này bao gồm mã nhận dạng sản phẩm và thiết bị, dữ liệu kỹ thuật, và thông tin khác không phải thông tin cá nhân. Một số thông tin này có thể được truyền đến máy chủ của Lenovo. Trong khi bạn sử dụng (các) Sản phẩm Lenovo, thông tin cài đặt ứng dụng cơ bản cũng sẽ được thu thập tự động. Điều này bao gồm những thông tin như một ứng dụng được cài đặt hay được bật trên Sản phẩm Lenovo của bạn.

Thông tin sử dụng chúng tôi thu thập cho mục đích này không trực tiếp xác định bạn hoặc (các) Sản phẩm Lenovo của bạn trừ khi bạn chọn cho phép hỗ trợ các dịch vụ nhất định như “Hỗ trợ thiết bị nâng cao” hoặc “Giúp cải thiện” chức năng trên Sản phẩm Lenovo như được mô tả bên dưới và/hoặc đã chọn nhận thông báo tiếp thị từ Lenovo.

Chúng tôi sử dụng thông tin sử dụng phần mềm này để phân tích hiệu suất của các ứng dụng Lenovo; để phát triển cải tiến nâng cao cho các phiên bản tương lai; và để gửi cho bạn các thông tin liên quan đến dịch vụ và hỗ trợ (ví dụ: không tiếp thị). Thông tin này có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các đối tác lưu trữ dữ liệu, xử lý và phát triển phần mềm hỗ trợ Sản phẩm Lenovo.

Nếu bạn muốn hủy kích hoạt bộ sưu tập thông tin này, bạn có thể làm như vậy trong cài đặt quyền riêng tư trong sản phẩm hoặc ứng dụng cụ thể. Để hủy kích hoạt việc thu thập thông tin sử dụng phần mềm nhất định, bạn có thể mở ứng dụng cài đặt của Sản phẩm Lenovo và tắt thu thập số liệu thống kê sử dụng (hoặc tùy chọn/bật/tắt có chữ tương tự); hoặc gỡ cài đặt ứng dụng cụ thể trong bảng điều khiển của thiết bị hoặc thông qua menu cài đặt.

Giữ phần mềm của bạn được cập nhật

Chúng tôi tự động thu thập thông tin nhận dạng cá nhân có giới hạn về (các) Sản phẩm Lenovo của bạn để xác định xem phần mềm bạn đang sử dụng có phải là phiên bản cập nhật mới nhất hay không, nhằm cung cấp cho bạn các bản cập nhật phần mềm (bao gồm cập nhật bảo mật), để phát triển các sản phẩm và tính năng phần mềm mới, và để sửa lỗi để (các) Sản phẩm Lenovo của bạn chạy mượt hơn và hiệu quả hơn.

Hỗ trợ thiết bị nâng cao và giúp cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung về việc bạn sử dụng Sản phẩm Lenovo và phần mềm bằng cách bật “Hỗ trợ thiết bị nâng cao”, “Giúp cải thiện”, “Chương trình trải nghiệm người dùng”, hoặc chức năng tương tự trên Sản phẩm Lenovo của bạn.

“Hỗ trợ thiết bị nâng cao” trên thiết bị Motorola cho phép bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung về cách bạn sử dụng thiết bị để chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ khách hàng hiệu quả hơn hoặc nâng cao hơn, bao gồm dịch vụ khắc phục sự cố tùy chỉnh hoặc dịch vụ hỗ trợ tương tự. Trên thiết bị Motorola, bạn có thể chọn tùy chọn “Hỗ trợ thiết bị nâng cao” lúc thiết lập hoặc trong Cài đặt. Sau đó, bạn có thể tắt cài đặt này nếu muốn.

Bạn cũng có thể chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung về cách bạn sử dụng Sản phẩm Lenovo và phần mềm để giúp cải thiện Sản phẩm Lenovo. Tùy chọn “Giúp cải thiện” này thường được tìm thấy khi thiết lập hoặc trong cài đặt trong Sản phẩm hoặc ứng dụng Lenovo của bạn. Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn cho phép Lenovo thu thập thông tin “Giúp cải thiện”, bạn có thể tắt tùy chọn thu thập dữ liệu sản phẩm này trong cài đặt của Sản phẩm Lenovo của bạn hoặc trong một ứng dụng cụ thể (chẳng hạn như Lenovo Vantage) hoặc gỡ cài đặt ứng dụng.

Các loại thông tin chúng tôi có thể thu thập từ bạn hoặc Sản phẩm Lenovo của bạn trong các ngữ cảnh này có thể bao gồm số sê-ri Sản phẩm Lenovo, ID thiết bị hoặc số IMEI, loại/kiểu sản phẩm; địa chỉ IP; thông tin sử dụng Sản phẩm Lenovo; và số điện thoại liên kết với sản phẩm điện thoại thông minh Lenovo hoặc Motorola. Thông tin sử dụng này có thể bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng Sản phẩm Lenovo và các thành phần của sản phẩm, chẳng hạn như chức năng thiết bị và hệ thống.

Trong bối cảnh máy tính Lenovo, trừ khi bạn chọn được Lenovo liên hệ, thông tin này được lưu giữ ở định dạng không nhận dạng cá nhân. Trong bối cảnh điện thoại thông minh Lenovo và Motorola, dữ liệu “Hỗ trợ thiết bị nâng cao” và “Giúp cải thiện” dữ liệu xác định người dùng hoặc thiết bị.

Thông tin như vậy có thể được dùng để:

 • Xác định xu hướng hiệu suất của Sản phẩm và phần mềm Lenovo
 • Khắc phục sự cố bạn đang gặp phải với Sản phẩm hoặc phần mềm Lenovo của mình
 • Phát triển các tính năng sản phẩm mới cho các mẫu máy trong tương lai
 • Mang lại trải nghiệm người dùng tổng thể tốt hơn
 • Gửi cho bạn các thông báo không tiếp thị liên quan đến dịch vụ và hỗ trợ dành cho Sản phẩm Lenovo

Lenovo sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu để hỗ trợ Lenovo trong các hoạt động “Hỗ trợ thiết bị nâng cao” này, “Giúp cải thiện”, và các hoạt động liên quan.

Ứng dụng Lenovo và Motorola – Thông tin bổ sung

Các phần sau mô tả cách ứng dụng phần mềm Lenovo và Motorola nhất định xử lý thông tin của bạn. Vui lòng lưu ý rằng những mô tả này có thể không bao gồm tất cả các ứng dụng Lenovo hoặc Motorola có sẵn cho hoặc trên Sản phẩm Lenovo của bạn. Ngoài ra, không phải tất cả Sản phẩm Lenovo đều hỗ trợ tất cả ứng dụng Lenovo hoặc Motorola, và các ứng dụng Lenovo hoặc Motorola khác nhau có thể có sẵn cho bạn và có thể khác nhau, tùy vào bạn sở hữu (các) Sản phẩm Lenovo nào và vị trí của bạn. Một số ứng dụng được mô tả dưới đây có thể được tải sẵn vào Sản phẩm Lenovo của bạn hoặc được cung cấp sẵn để tải xuống qua cửa hàng ứng dụng hoặc phần mềm trực tuyến.

Ứng dụng của Lenovo

Lenovo Welcome

Lenovo Welcome là một ứng dụng trong thiết bị chào đón người dùng mới của các Sản phẩm Lenovo, bao gồm cả máy tính. Trong khoảng 24 giờ sau khi thiết lập một số Sản phẩm Lenovo nhất định, Lenovo Welcome khởi tạo để giúp hướng dẫn bạn trải nghiệm Lenovo, bao gồm các tính năng của Sản phẩm Lenovo; để giới thiệu Lenovo Vantage (cả hai được mô tả bên dưới); để cung cấp ưu đãi đặc biệt từ Lenovo và các đối tác của Lenovo cho những người dùng chọn nhận chúng; và nhiều hơn nữa. Lenovo chỉ thu thập thông tin và chỉ số cơ bản (không thể nhận dạng cá nhân) liên quan đến ứng dụng qua Lenovo Welcome cho các mục đích này.

Lenovo Vantage

Lenovo Vantage là một ứng dụng giúp thiết bị của bạn hoạt động và giúp bạn làm được nhiều việc hơn với máy tính hoặc máy tính bảng, Lenovo Vantage cung cấp thông tin thiết bị cơ bản, chẳng hạn như không gian lưu trữ còn lại. Các tính năng và chức năng của Lenovo Vantage trên máy tính bao gồm:

 • Tùy chỉnh máy tính và máy tính bảng của bạn về cách bạn sử dụng cùng điều khiển cài đặt phần cứng.
 • Truy cập Lenovo Migration Assistant, ứng dụng chuyển tệp và cài đặt từ máy tính này sang máy tính khác (được mô tả dưới đây).
 • Bảo vệ máy tính của bạn và cập nhật phần mềm hệ thống và trình điều khiển quan trọng.
 • Đánh giá tình trạng hệ thống và chạy chẩn đoán trên thiết bị của bạn.
 • Quyền truy cập vào Lenovo Smart Performance, một dịch vụ bảo hiểm hiệu suất và quyền lợi do Lenovo cung cấp được thiết kế để tự động khắc phục các sự cố có thể gây rủi ro cho hiệu suất của máy tính.
 • Truy cập hướng dẫn sử dụng hệ thống của bạn và nhận hỗ trợ.
 • Khám phá các ứng dụng hữu ích và thú vị khác.
 • Xem các phụ kiện tương thích với thiết bị của bạn.
 • Nhận ưu đãi về Lenovo và các sản phẩm và dịch vụ khác.
 • Kiểm tra bảo hành, nhận cập nhật và yêu cầu hỗ trợ.
 • Nhận mẹo hữu ích và luôn cập nhật tin tức công nghệ mới nhất với các bài viết từ Lenovo.
 • Truy cập Wi-Fi trực tuyến an toàn bằng các thuật toán nâng cao và dữ liệu bảo mật có nguồn gốc từ đám đông để cảnh báo trước cho bạn về các mạng nguy hiểm, để bạn có thể tạo kết nối an toàn.
 • Lenovo Smart Lock, do Absolute® cung cấp, là giải pháp bảo mật dựa trên đám mây giúp định vị, khóa, bảo mật, và khôi phục thiết bị bị đánh cắp và cho bạn toàn quyền kiểm soát thông tin cá nhân của bạn.
 • Security Advisor có một bộ công cụ bảo mật do Lenovo khuyến nghị và được kiểm tra lại bởi các chuyên gia bảo mật.
 • Tùy chỉnh, tối ưu hóa và giám sát các thành phần phần cứng trên thiết bị chơi trò chơi.
 • Tải về và cài đặt, đổi hoặc khôi phục phần mềm mà thiết bị có quyền sử dụng.
 • Tiện tích Cần trợ giúp cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ khách hàng khác nhau (tận dụng trang web eSupport của Lenovo: https://support.lenovo.com/us/en/), chẳng hạn như gửi yêu cầu sửa chữa, kiểm tra tiến độ sửa chữa, mua bộ phận thay thế, đặt hẹn hỗ trợ với nhân viên dịch vụ Lenovo, và xóa tạm thời các tệp thiết bị dựa trên sự chấp thuận của người dùng.
 • Lena Chatbot giúp bạn tương tác với một chat bot hoặc nhân viên dịch vụ trực tiếp để giải quyết vấn đề thiết bị của người dùng hoặc mở một phiếu yêu cầu để nhân viên dịch vụ khách hàng xử lý thêm.
 • Cố vấn danh tính Lenovo, từ Norton® giúp bạn dễ dàng theo dõi thông tin cá nhân và bảo vệ bản thân tránh bị ăn cắp danh tính. Để cung cấp những dịch vụ như vậy, cần có thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn, chẳng hạn như số an sinh xã hội, và thông tin sẽ được gửi trực tiếp đến Norton.
 • Trung tâm tin nhắn là một trung tâm trong ứng dụng cho tất cả tin nhắn và cảnh báo ứng dụng bị lỡ để bạn có thể xem lại và thực hiện hành động dựa trên tin nhắn đó sau.
 • Các chế độ áp dụng thuật toán phát hiện cảnh AI để xác định tình huống của người dùng theo ứng dụng mà người dùng đang sử dụng và cung cấp cài đặt có thể mở rộng để đáp ứng tốt hơn tình huống của người dùng.

Lenovo Vantage sẽ thu thập thông tin nhận dạng thiết bị và dữ liệu sự kiện và sử dụng máy tính/máy tính bảng của bạn, chẳng hạn như chức năng hệ thống, sử dụng ứng dụng và thông tin hỗ trợ. Ngoài ra, nếu bạn đặt máy tính tự động cập nhật theo vị trí hoặc khả năng truy cập mạng, Lenovo Vantage sẽ thu thập dữ liệu tương ứng, chẳng hạn như thông tin Wi-Fi và VPN, để cập nhật hệ thống của bạn một cách liền mạch. Thông tin này sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn và thông tin về việc bạn sử dụng Lenovo Vantage chỉ có thể được chia sẻ với Lenovo nếu bạn chọn tham gia thu thập dữ liệu đó. Lenovo không chia sẻ thông tin này ra bên ngoài trừ các dịch vụ lưu trữ dữ liệu và bộ xử lý mà Lenovo có thể sử dụng thường xuyên. Đối với máy tính bảng, Lenovo Vantage có thể truy cập quyền thiết bị nhất định chẳng hạn như đọc trạng thái đăng nhập Lenovo ID của người dùng (được đồng bộ hóa với trạng thái cài đặt), không gian lưu trữ, sử dụng ứng dụng, thời gian sử dụng màn hình, và thông tin khác như số sê-ri của thiết bị, Lenovo ID, quốc gia, và ngôn ngữ. Lenovo Vantage cũng cung cấp Thư viện trợ giúp Lenovo có thể giúp người dùng kiểm tra trạng thái bảo hành hoặc yêu cầu sửa chữa dựa trên số sê-ri đặc biệt. Người dùng có thể nâng cấp bảo hành của họ, thực hiện kiểm tra phần cứng, lên lịch gọi lại từ đại lý, hoặc tìm nhà cung cấp dịch vụ ở gần. Tablet Vantage sử dụng Google Firebase để phân tích dữ liệu sử dụng.

Lenovo Display Plus

Lenovo Display Plus cho phép người dùng lưu và khởi chạy các bố cục thường được sử dụng trên máy tính của họ. Bố cục là việc sắp xếp các cửa sổ mà người dùng đã mở trên máy tính của họ. Người dùng có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa các bố cục đã lưu khác nhau như bố cục bản trình bày, bố cục chơi trò chơi, v.v.. Displays Plus hoạt động bằng cách nhận dạng các ứng dụng và tệp đã lưu cục bộ, đồng thời ghi nhớ hướng và tổ chức quản lý cửa sổ. Display Plus cũng có thể phát hiện các tệp và ứng dụng hiện đang mở trên máy tính. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cơ bản về phần mềm như số phiên bản để cung cấp cho bạn phiên bản cập nhật.

Lenovo Smart Appearance

Lenovo Smart Appearance là một ứng dụng dựa trên AI để cải thiện trải nghiệm hội nghị video. Tính năng hoạt động như một trình điều khiển ảo và có thể được tải bởi nhiều ứng dụng hội nghị và các ứng dụng khách phát trực tiếp. Ứng dụng này giúp người dùng nâng cao hiệu ứng máy ảnh, đặc biệt là cho hội nghị video. Tính năng cung cấp nhiều chức năng như cấu hình thông minh các đặc điểm trên khuôn mặt, làm mờ hậu cảnh, chỉnh giao tiếp bằng mắt, tạo khung khuôn mặt, hiệu chỉnh ánh sáng và các hiệu ứng khác trong các tình huống sử dụng máy ảnh. Chúng tôi thu thập chỉ số về cách ứng dụng của chúng tôi đã được sử dụng để cải thiện phần mềm này. Bạn có thể tắt phần mềm này tại Cài đặt. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập.

Lenovo Aware

Lenovo Aware là một phần mềm vận hành cục bộ trên máy tính Lenovo, xử lý các luồng video cục bộ trong thời gian thực bằng cách truy cập máy ảnh tích hợp với quyền của người dùng để phân tích trạng thái người dùng và cung cấp các chức năng bao gồm Nhắc nhở giờ nghỉ, Phát hiện khoảng cách, Phát hiện tư thế ngồi, Phát hiện chú ý và Phát hiện mệt mỏi, v.v.. Lenovo Aware cung cấp các cài đặt linh hoạt để đáp ứng nhu cầu do người dùng xác định, bao gồm các tùy chọn chế độ thanh niên và chế độ chung, độ nhạy lời nhắc, các ngưỡng khác nhau, v.v.. Ngoài ra, Lenovo Aware còn cung cấp số liệu thống kê cho người dùng về thời gian sử dụng máy tính, tư thế ngồi và các chức năng khác để người dùng có thể điều chỉnh cho phù hợp. Lenovo Aware không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân hoặc người dùng nào. Tất cả các hình ảnh được xử lý cục bộ. Lenovo chỉ thu thập dữ liệu đo lường và thiết bị, chẳng hạn như công tắc chức năng, thống kê chung, thời gian sử dụng phần mềm, cài đặt độ nghiêm ngặt của chức năng, v.v.. để cải thiện chất lượng phần mềm.

Lenovo Migration Assistant

Lenovo Migration Assistant (LMA) là một công cụ giúp di chuyển tệp và dễ dàng thiết lập máy tính mới. LMA được khởi chạy qua Lenovo Vantage và sử dụng kết nối Wi-Fi của bạn để cho phép bạn gửi các tệp của mình từ máy tính này sang máy tính khác. Bạn có thể đăng nhập vào ứng dụng LMA trên cả hai máy tính bằng tài khoản Lenovo ID của mình. Để có thể cung cấp chức năng này, LMA sẽ có quyền truy cập vào phiên bản hệ điều hành của bạn, phiên bản khung .NET, thương hiệu máy tính, thương hiệu bộ điều hợp mạng và tần số Wi-Fi. Lenovo không thu thập hoặc lưu giữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc tệp của bạn khi chúng được chuyển bằng LMA. Tuy nhiên, Lenovo thu thập thiết bị cơ bản (không nhận dạng cá nhân) nhất định và dữ liệu và chỉ số liên quan đến ứng dụng. Lenovo có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ xử lý lưu trữ dữ liệu để hỗ trợ các hoạt động này.

LMA cũng có thể cung cấp cho bạn cơ hội sử dụng Dropbox như một dịch vụ lưu trữ tập tin nếu bạn chọn. Vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư và điều khoản sử dụng của Dropbox để biết thêm thông tin về các biện pháp về quyền riêng tư của Dropbox.

Lenovo System Health Manager

Lenovo System Health Manager cho phép người dùng có khả năng giám sát tình trạng máy tính của họ, tối ưu hóa hiệu suất và hành động để tránh sự cố. Để có thể cung cấp chức năng này, ứng dụng sẽ phân tích một số thông tin ứng dụng và thiết bị cơ bản (không thể nhận dạng cá nhân) nhất định, chẳng hạn như sự kiện, số bản dựng Windows, BIOS, bộ điều khiển nhúng và phiên bản trình điều khiển thiết bị. Nếu người dùng chọn cho phép, Lenovo cũng sẽ thu thập các số liệu thống kê sử dụng vô danh, bao gồm thông tin về mức tiêu thụ điện của hệ thống và nguyên nhân có thể gây ra bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nguồn điện.

Lenovo Device Manager

Lenovo Device Manager (LDM) là một giải pháp quản lý thiết bị dựa trên đám mây trên Nền tảng UDS Lenovo. LDM cung cấp một bảng kính duy nhất cho Quản trị viên CNTT để họ quản lý các thiết bị Windows, Android và Linux, bao gồm máy tính, máy tính bảng, edge và ARVR. Quản trị viên CNTT có thể truy cập từ xa thông tin chi tiết của thiết bị, thời gian hoạt động, tài sản phần cứng và phần mềm. LDM cũng cung cấp khả năng duy trì và cấu hình các chính sách của công ty thông qua truy cập từ xa vào máy tính để bàn Lenovo, quản lý cài đặt BIOS, và duy trì tính bảo mật với phần mềm, BIOS, trình điều khiển và bản cập nhật chương trình cơ sở. Chúng tôi sử dụng công nghệ AI từ Pendo để cung cấp phân tích sử dụng nhằm cải thiện tương tác và trải nghiệm người dùng tổng thể trong khi sử dụng các giải pháp của Lenovo. Dữ liệu như email và vai trò trong giải pháp Lenovo sẽ được Pendo xử lý chỉ cho mục đích phân tích sử dụng, tiếp nhận phản hồi của người dùng, và cung cấp chức năng hướng dẫn trong ứng dụng.

Legion Arena

Legion Arena là trình quản lý thư viện trò chơi tổng hợp toàn bộ thư viện trò chơi của người dùng vào một ứng dụng. Người dùng có thể quản lý trò chơi từ Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass và các nền tảng trò chơi phổ biến khác thông qua Legion Arena. Người dùng có thể xem mô tả chi tiết về mọi trò chơi trong thư viện của họ, xem các trò chơi phổ biến đang được tất cả người dùng chơi và nhận quyền truy cập vào các phần thưởng và quà tặng độc quyền. Lenovo không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào, cũng như Lenovo không chia sẻ bất kỳ dữ liệu nào với người khác. Ngoài ra, Lenovo không hợp tác hoặc liên kết với các nền tảng trò chơi nói trên.

Legion Arena phát hiện xem có bản cập nhật cho các ứng dụng đã cài đặt trên một số sản phẩm máy tính bảng Lenovo hay không và bật lên các mẹo để cập nhật. Để cung cấp chức năng này, Legion Arena cần phát hiện các ứng dụng đã được cài đặt trên thiết bị, và thu thập số SN của thiết bị và số phiên bản phần mềm.

Legion Space

Legion Space là nền tảng chơi game cho phép người dùng mua game, quản lý game trong toàn nền tảng, và tùy chỉnh điều khiển. Lenovo hợp tác với các bên thứ ba như Xbox và Metaboli (còn gọi là Gamesplanet) để cung cấp dịch vụ mua và tải về, chia sẻ một số dữ liệu để liên kết các dịch vụ.

Tính năng nâng cao (tính năng AI Experience Center/Lab)

Ứng dụng Advanced Features (thay thế AI Experience Center) dành cho máy tính bảng bao gồm mở khóa bằng khuôn mặt, mở khóa bằng vân tay và Wonder Experience Center (lời nhắc thông minh theo tình huống). Lời nhắc thông minh theo tình huống có thể kéo dài thời gian bật màn hình nếu thiết bị phát hiện một khuôn mặt ở phía trước màn hình và chuẩn bị tắt màn hình. Đến gần để đánh thức sẽ đánh thức màn hình nếu thiết bị phát hiện một khuôn mặt đang tiến gần đến màn hình khóa. Nhắc khoảng cách có thể nhắc người dùng giữ khoảng cách xem phù hợp nếu thiết bị phát hiện khuôn mặt của người dùng ở quá gần màn hình. Làm đẹp video toàn cầu có thể kích hoạt các bộ lọc và hiệu ứng bokeh trong cuộc gọi video thông qua ứng dụng của bên thứ ba. Để cung cấp chức năng này, Tính năng nâng cao truy cập máy ảnh của thiết bị. Máy ảnh chỉ phát hiện trạng thái của người dùng trước thiết bị. Tất cả dữ liệu người dùng được xử lý cục bộ mà không cần rời khỏi thiết bị.

Thư mục đám mây

Thư mục đám mây (nghĩa là “Ứng dụng dành cho bạn”) là một tính năng tùy chỉnh của trình khởi chạy đề xuất ứng dụng. Những đề xuất này chỉ hiển thị các biểu tượng ứng dụng, không được lưu trữ hoặc tải về và có thể được cập nhật bất kỳ lúc nào. Thư mục đám mây thu thập ID quảng cáo Google (GID), số lần hiển thị và số lần nhấp vào các biểu tượng cũng như dữ liệu phi cá nhân, chẳng hạn như phiên bản phần mềm. Bạn có thể tắt đề xuất trong Cài đặt.

Máy quét thông minh

Máy quét thông minh Lenovo là phần mềm được vận hành cục bộ trên máy tính Lenovo có nhiệm vụ xử lý ảnh chụp bằng máy ảnh tích hợp, sửa ảnh/tài liệu được nhập (cắt, kết hợp, chuyển đổi định dạng), trích xuất văn bản từ ảnh (OCR), tìm kiếm trang web trong ứng dụng, v.v. Máy quét thông minh Lenovo không thu thập dữ liệu cá nhân từ người dùng. Tất cả tài liệu được xử lý cục bộ. Lenovo thu thập ID thiết bị, sử dụng chức năng để hiểu nhu cầu của người dùng và tối ưu hóa thiết kế.

Lenovo AvatarMaster

Lenovo AvatarMaster hợp tác với Ready Player Me để giúp người dùng tạo avatar của riêng họ và tùy chỉnh kiểu tóc, đặc điểm khuôn mặt, quần áo, và phụ kiện của avatar để phù hợp với nhiều tình huống sử dụng khác nhau. Với công nghệ máy ảnh ảo, avatar và nền đã tạo có thể được nhập vào nền tảng cuộc họp và phát trực tiếp của bên thứ ba. Bạn có thể điều khiển avatar bằng giọng nói hoặc máy ảnh, và với sự trợ giúp của một số hoạt hình. Ứng dụng thu thập Lenovo ID để đồng bộ hóa dữ liệu trong thiết bị hiện tại và các thiết bị khác, và một số dữ liệu hành vi để cải thiện trải nghiệm của người dùng. Cần có quyền truy cập máy ảnh và micrô để sử dụng ứng dụng này.

ThinkSmart

ThinkSmart là giải pháp của Lenovo kết hợp phần cứng (Thiết bị ThinkSmart) và phần mềm để tăng cường cộng tác trong cuộc họp và hỗ trợ quản lý những thiết bị này từ một nơi tập trung (Trình quản lý ThinkSmart). Giải pháp này thu thập dữ liệu của thiết bị chẳng hạn như trạng thái trong cuộc họp, ngắt kết nối thiết bị ngoại vi, lỗi, trạng thái trực tuyến/ngoại tuyến, để khách hàng quản lý các thiết bị của họ từ Trình quản lý ThinkSmart. Thiết bị ThinkSmart có thể được tải sẵn bởi Microsoft Team Room hoặc Zoom. Việc sử dụng Trình quản lý ThinkSmart là tùy chọn. Lenovo không chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào với Microsoft hoặc Zoom. Lenovo sử dụng Datadog để thu thập nhật ký và lưu dữ liệu trên AWS.

UDS

Lenovo Cloud Platform là nền tảng SaaS nhiều ứng dụng để quản lý người dùng, thiết bị, và dịch vụ đám mây. Nền tảng đạt chứng nhận ISO/IEC 27001 và CSA STAR Cấp 2. Việc tạo tài khoản có thể cần chi tiết tổ chức như tên, vị trí và thanh toán. Quyền truy cập người dùng yêu cầu chi tiết liên hệ hư tên, email, và số điện thoại. Các thiết bị đã đăng ký có thể báo cáo ký hiệu nhận dạng, bao gồm kiểu máy, số sê-ri, địa chỉ MAC và IP, và ID thiết bị. Chỉ số sử dụng ẩn danh có thể được thu thập khi sử dụng nền tảng. Nền tảng hoạt động độc lập ở nhiều khu vực khác nhau, với dữ liệu được lưu chủ yếu trên Amazon AWS.

Ứng dụng của Motorola

Máy ảnh

Ứng dụng Máy ảnh của Motorola cho phép bạn:

 • Gắn thẻ cho ảnh và video với dữ liệu vị trí. Khi bạn chia sẻ ảnh được gắn thẻ với người khác, bạn cũng chia sẻ thông tin vị trí. Nếu bạn chọn gắn thẻ địa lý cho ảnh và video, Google Photos sẽ sử dụng thông tin để giúp sắp xếp trình xem của bạn. Lenovo không thu thập, lưu giữ hoặc chia sẻ thông tin vị trí này.
 • Khởi chạy ứng dụng mà không cần chạm vào màn hình bằng cách sử dụng dữ liệu theo ngữ cảnh được lấy từ cảm biến để nhận ra cử chỉ khởi chạy.
 • Chụp ảnh đẹp hơn bằng cách sử dụng tính năng dò tìm khuôn mặt và các phân tích khác đối với những gì xuất hiện trong khung ngắm để có được bức ảnh đẹp nhất từ những khoảnh khắc có thể xảy ra trước hoặc sau khi bạn bấm phím chụp ảnh. Thông tin nhận diện khuôn mặt được giữ lại trên điện thoại của bạn và không được tải lên Motorola hoặc chia sẻ ra ngoài.

Để giúp chúng tôi khắc phục các vấn đề về hiệu suất, Máy ảnh sẽ lưu thông tin về chất lượng ảnh trong mục siêu dữ liệu của ảnh.

Trợ giúp thiết bị

Trợ giúp thiết bị (trước đây gọi là Trợ giúp Moto) cung cấp cho người dùng các tính năng sau:

 • Tìm hiểu cách sử dụng điện thoại Motorola và cách khắc phục sự cố
 • Moto Care – Kiểm tra trạng thái bảo hành thiết bị, mua bảo hành mở rộng và bảo vệ sự cố (chỉ ở Hoa Kỳ)
 • Chẩn đoán thiết bị – Kiểm tra hoạt động của các bộ phận phần cứng, bao gồm pin, màn hình cảm ứng, loa, máy ảnh, Wi-Fi và cảm biến
 • Liên hệ với chúng tôi – Tùy chọn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ, bao gồm trò chuyện (chỉ có ở một số kiểu), email (chỉ có ở một số kiểu), Twitter, Messenger (chỉ ở Ấn độ, Hoa Kỳ), WhatsApp (chỉ Ấn Độ), và truy cập diễn đàn người dùng (tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha)
 • Trung tâm dịch vụ – tìm kiếm trung tâm dịch vụ gần bạn (chỉ ở Ấn độ)

Nếu sử dụng Trợ giúp thiết bị, Motorola có thể thu thập số sê-ri sản phẩm, IMEI hoặc ID thiết bị khác; địa chỉ IP; địa chỉ MAC; thông tin sử dụng sản phẩm; thông tin hiệu suất ứng dụng; và nếu chức năng Moto Care hoặc Liên hệ với chúng tôi được sử dụng, tên người dùng và thông tin liên hệ. Motorola có thể sử dụng các nhà cung cấp lưu trữ, xử lý dữ liệu và dịch vụ khách hàng để hỗ trợ dịch vụ khách hàng và các hoạt động trợ giúp thiết bị của Motorola.

TV kỹ thuật số

Nếu được hỗ trợ, TV kỹ thuật số Motorola sẽ mang trải nghiệm TV truyền hình đến với thiết bị di động của bạn, với sự hỗ trợ thêm của Hướng dẫn chương trình điện tử (EPG) và Ginga để cho phép tương tác với người dùng. Người dùng cũng có thể ghi lại các chương trình TV yêu thích và chọn khi nào sẽ xem chương trình yêu thích của mình. TV kỹ thuật số thu thập dữ liệu dựa trên sự kiện không xác định cá nhân, chẳng hạn như những kênh đã truy cập bằng TV kỹ thuật số.

Moto (Cá nhân hoá, Cử chỉ, Gợi ý, Hiển thị, Phát)

Moto giúp thiết bị của bạn phản hồi nhanh hơn bằng cách cung cấp cho bạn nhiều cách điều khiển và tương tác với thiết bị. Moto giúp bạn dễ dàng hơn trong việc nhận các thông báo quan trọng, kiểm soát thiết bị bằng giọng nói hoặc bằng cử chỉ và tự động thay đổi cài đặt hữu ích tùy vào vị trí hoặc những gì mà bạn đang làm tại thời điểm đó.

Cử chỉ (trước đây là Tác vụ Moto) giúp việc tương tác với các sản phẩm Motorola trở nên dễ dàng hơn bằng cách cho phép bạn sử dụng các cử chỉ đơn giản để thực hiện nhanh các tác vụ. Ví dụ: thông qua Cử chỉ (Tác vụ Moto), bạn có thể:

 • Xoay nhanh cổ tay nhanh để mở máy ảnh bất kỳ lúc nào.
 • Trượt xuống sang trái hoặc sang phải để thu nhỏ màn hình để sử dụng một tay.
 • Bật hoặc tắt đèn flash bằng làm động tác “cắt” hai lần; trong số các tác vụ khác.

Hiển thị Moto sẽ hiển thị các thông báo quan trọng trên màn hình của sản phẩm được hỗ trợ để bạn có thể truy cập nhanh mà không cần bật màn hình hoặc mở khóa màn hình chính. Hiển thị Moto truy cập các nội dung cụ thể như danh bạ, mục lịch cùng với những ứng dụng khác và các thông báo mà ứng dụng gửi cho bạn.

Để hoàn tất các tác vụ này, Moto:

 • Thu thập thông tin hiện tại của các thiết bị Motorola và tải lên Motorola để giúp nhận dạng các địa điểm được quan tâm và xác định xem khi nào bạn có thể đang ở trên xe.
 • Sử dụng dữ liệu theo ngữ cảnh thu được từ micrô và cảm biến của thiết bị Motorola như gia tốc kế và con quay hồi chuyển để xác định thời điểm kích hoạt một số chế độ nhất định, nhưng không tải chúng lên Motorola.
 • Truy cập vào nội dung do người dùng tạo như mục lịch, danh bạ và lịch sử cuộc gọi, nhưng không tải chúng lên Motorola.

Motorola sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu để hỗ trợ các hoạt động này. Ngoài ra, Moto sử dụng Google Activity Recognition để giúp hiểu dữ liệu ngữ cảnh và xác định chế độ để kích hoạt. Sau khi chuyển sang Google, dữ liệu theo ngữ cảnh được xử lý theo Điều khoản dịch vụ của Google và chính sách quyền riêng tư của Google. Chính sách quyền riêng tư của Google cũng cung cấp thêm thông tin về các phương pháp bảo vệ và thu thập dữ liệu của Google liên quan đến các phân tích khác của Google và các công cụ phát triển sản phẩm mà Motorola có thể thỉnh thoảng sử dụng.

Mở khóa bằng khuôn mặt Moto

Nếu được bật trên một số thiết bị Motorola nhất định, Mở khóa bằng khuôn mặt Moto cho phép bạn mở khóa thiết bị của mình bằng cách nhìn vào màn hình. Để hoạt động, thiết bị sẽ cần “đăng ký” thông tin nhận diện khuôn mặt của bạn (sử dụng quyền Máy ảnh) trong vùng dữ liệu/bộ nhớ cache của thiết bị. Thông tin đăng ký khuôn mặt này sẽ không được tải lên Motorola và sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba. Sau đó, bạn có thể xóa thông tin đăng ký khuôn mặt của mình qua Cài đặt của thiết bị.

Mở khóa bằng vân tay Moto

Nếu được bật trên một số thiết bị Motorola nhất định, Mở khóa bằng vân tay Moto cho phép bạn mở khóa thiết bị bằng vân tay của bạn. Để hoạt động, thiết bị sẽ cần “đăng ký” thông tin phát hiện vân tay của bạn trong vùng dữ liệu/bộ nhớ cache của thiết bị. Thông tin đăng ký vân tay này sẽ không được tải lên Motorola và sẽ không được chia sẻ với các bên thứ ba. Bạn có thể xóa thông tin đăng ký vân tay của mình qua Cài đặt thiết bị.

Motorola Family Space (khi sử dụng trên một thiết bị duy nhất)

Family Space giới hạn thiết bị của bạn cho một “Không gian” duy nhất và cho phép bạn kiểm soát những ứng dụng có sẵn. Bạn có thể bật Không gian khi cho phép trẻ sử dụng thiết bị của mình hoặc để bảo vệ khỏi các cử chỉ vô tình. Bạn có thể tạo nhiều Không gian và chọn những ứng dụng có sẵn để sử dụng trong mỗi Không gian. Nếu bạn đã bật Hỗ trợ thiết bị nâng cao hoặc chức năng Giúp cải thiện trên các Sản phẩm Motorola của mình thì thông tin sử dụng mà chúng tôi thu thập từ Family Space bao gồm các số liệu như (a) số lượng Không gian được sử dụng, (b) số lượng ứng dụng được sử dụng trong mỗi Không gian, (c) bố cục dạng lưới nào đã sử dụng và (d) Không gian được sử dụng trong bao lâu; dữ liệu sử dụng không bao gồm những gì xảy ra bên trong bất kỳ Không gian nào.

Motorola Family Space (khi sử dụng để kết nối nhiều thiết bị)

Family Space cũng có thể cho phép bạn duy trì kết nối với các thành viên gia đình và quản lý từ xa các thiết bị của họ. Bạn có thể thêm ông bà, con cái, và những người thân khác vào tài khoản Family Space và xác định, cùng nhau, dù thiết bị của thành viên gia đình sẽ “được quản lý” hay “không được quản lý”. Để sử dụng các tính năng quản lý thiết bị Family Space, bạn phải có Motorola ID và người dùng tạo một gia đình trên ứng dụng là Chủ sở hữu tài khoản. Chủ sở hữu tài khoản và những thành viên gia đình khác được trao quyền sử dụng các tính năng quản lý thiết bị từ xa là Quản trị viên Family Space (“Quản trị viên”) và có thể theo dõi và đặt quy tắc cho các thiết bị được quản lý; quy tắc bao gồm ứng dụng nào có thể được sử dụng và giới hạn thời gian sử dụng màn hình. Tất cả cá nhân được kết nối với tài khoản Family Space của Chủ sở hữu tài khoản (“Thành viên gia đình”) có thể nhìn thấy dạng xem đơn giản hồ sơ của Thành viên gia đình và vị trí của họ trên bản đồ.

Chủ sở hữu tài khoản có thể mới người khác sử dụng Family Space và kết nối với tài khoản Family Space của Chủ sở hữu tài khoản bằng cách nhập địa chỉ email của cá các nhân vào ứng dụng. Trước khi gửi địa chỉ email của cá nhân, Chủ sở hữu tài khoản phải lấy sự chấp thuận của cá nhân để chia sẻ địa chỉ email của họ cho mục đích sử dụng Family Space. Motorola sẽ sử dụng địa chỉ email để gửi lời mời và kết nối thiết bị của cá nhân với tài khoản Family Space của Chủ sở hữu tài khoản. Sau khi được kết nối, cá nhân được xem là “Thành viên gia đình” cho mục đích của tuyên bố này.

Quản trị viên có trách nhiệm thiết lập các thiết bị mà trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi sẽ sử dụng. Điều này bao gồm cài đặt ứng dụng Family Space trên thiết bị được quản lý, ghép nối thiết bị với tài khoản Family Space của Quản trị viên, và cấp các quyền thiết bị cần thiết để Family Space hoạt động như dự định (cụ thể là thiết lập quy tắc về ứng dụng nào sẽ có sẵn và lượng thời gian sử dụng màn hình được phép). Cha mẹ nên sử dụng quy trình ghép nối như cơ hội để thảo luận với con cái về cách Family Space sẽ cung cấp thông tin về trẻ cho cha mẹ và các Thành viên gia đình khác.

Quản trị viên chọn và kiểm soát ảnh hồ sơ cho từng Thành viên gia đình. Ảnh hồ sơ hiển thị cho tất cả Thành viên gia đình. Nếu bạn muốn đổi ảnh được liên kết với hồ sơ Family Space của bạn, hãy liên hệ với Quản trị viên.

Family Space sẽ cung cấp danh sách Quản trị viên của ứng dụng đã cài đặt trên các thiết bị được quản lý để họ có thể đặt quy tắc về ứng dụng nào có thể được sử dụng trên những thiết bị đó. Family Space không xử lý danh sách ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị không được quản lý.

Family Space sẽ thu thập và duy trì vị trí đã xác định lần cuối của thiết bị của Thành viên gia đình khi những thiết bị đó đã bật chia sẻ dữ liệu vị trí. Đối với thiết bị được quản lý, Quản trị viên xác định xem tính năng chia sẻ dữ liệu vị trí có được bật không. Người dùng của các thiết bị không được quản lý có thể chọn xem có bật chia sẻ dữ liệu vị trí với Thành viên gia đình không và có thể thay đổi ưu tiên của họ vào mọi lúc thông qua menu cài đặt Family Space.

Để bật các tính năng quản lý từ xa Family Space, một số dữ liệu được truyền đến Motorola và lưu trữ để bạn sử dụng, bao gồm ảnh hồ sơ và vị trí thiết bị đã xác định lần cuối. Danh sách ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị được quản lý cùng được truyền và lưu trữ để Quản trị viên sử dụng. Những loại thông tin này được lưu trữ để người dùng Family Space có sẵn quyền truy cập vào thông tin này khi họ cần sử dụng.

Family Space sẽ tự động gửi đến Motorola và chia sẻ với Thành viên gia đình kiểu máy thiết bị và nhà sản xuất. Dữ liệu này được hiển thị trên hồ sơ người dùng.

Family Space có thể thu thập và báo cáo thông tin sử dụng với Motorola để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ. Khi Family Space được sử dụng để kết nối với Thành viên gia đình và quản lý thiết bị từ xa, từng người dùng thiết bị quyết định xem thiết bị của họ có chia sẻ dữ liệu sử dụng với Motorola hay không. Loại dữ liệu sử dụng được Motorola thu thập bao gồm vai trò của bạn trong Family Space, cũng như chỉ số như số Thành viên gia đình và tần suất tính năng được sử dụng hoặc cập nhật.

Một số dữ liệu ứng dụng Family Space được chuyển đến Motorola, bao gồm dữ liệu vị trí thiết bị đã xác định lần cuối, ảnh hồ sơ, danh sách ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị được quản lý, và dữ liệu sử dụng. Thông tin này được lưu trữ bảo mật và xử lý trên máy chủ nằm ở Hoa Kỳ với quyền truy cập bị giới hạn cho thành viên được duyệt của đội ngũ hỗ trợ và sản phẩm của Motorola để cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật và khách hàng. Motorola không ghi lại hoặc lưu trữ mọi lịch sử của vị trí mà bất kỳ thiết bị nào truy cập và mọi danh sách ứng dụng được cài đặt trên thiết bị được quản lý bị xóa vào thời điểm thiết bị bị xóa khỏi gia đình của Chủ sở hữu tài khoản. Dữ liệu ứng dụng khác được lưu trong ba năm sau lần tương tác cuối.

Phản hồi về Moto

Phản hồi về Moto cho phép bạn đánh giá thiết bị và chia sẻ phản hồi với Motorola và Lenovo để giúp Motorola và Lenovo thực hiện những cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm phần cứng và phần mềm. Để có thể cung cấp chức năng, Phản hồi về Moto sẽ thu thập ID thiết bị Motorola, thông tin liên hệ của bạn và một số thông tin phân tích và sự kiện ứng dụng và thiết bị không thể nhận dạng cá nhân; bạn có thể tùy chọn thêm ảnh chụp màn hình. Motorola và Lenovo có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu bên thứ ba để hỗ trợ các hoạt động này. Đối tác phát triển phần mềm bên ngoài cũng có thể có quyền truy cập vào một số thông tin phản hồi không nhận dạng cá nhân để khắc phục sự cố hoặc để cải thiện trải nghiệm thiết bị Motorola.

Motorola Marketplace

Motorola tiến hành các hoạt động môi giới kinh doanh thông qua một nền tảng (Motorola Marketplace) qua đó các đối tác kinh doanh bán các sản phẩm và dịch vụ của chính họ. Nếu bạn sử dụng Motorola Marketplace, chúng tôi có thể chia sẻ với các đối tác này thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên, số An sinh xã hội, địa chỉ email, địa chỉ thanh toán và giao hàng, số điện thoại và thông tin thanh toán khi cần thiết để tiến hành kinh doanh và/hoặc hoàn thành các giao dịch tương ứng của họ. Motorola Marketplace có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng của các đối tác này hoặc các bên thứ ba khác và dữ liệu cá nhân bạn cung cấp trên các trang web hoặc ứng dụng đó không tuân theo Tuyên bố về quyền riêng tư này và chúng tôi không chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi các cơ quan đó các trang web hoặc ứng dụng. Để tìm hiểu cách các đối tác của chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem lại các tuyên bố về quyền riêng tư của họ.

Hello You và Thông báo của Motorola

Ở nơi khả dụng Hello You và Thông báo của Motorola cung cấp các mẹo sử dụng thiết bị Motorola, thông tin và chẩn đoán cho thiết bị; cho phép bạn nhận hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng qua trò chuyện hoặc điện thoại; và cung cấp nội dung và thông tin liên lạc tùy chỉnh dựa trên sở thích của bạn, chẳng hạn như giải trí, tin tức, thể thao và nhiều hơn nữa.

Nếu bạn chọn sử dụng Hello You, bạn phải đăng nhập vào ứng dụng bằng thông tin tài khoản Google của bạn. Để hoạt động, Hello You thu thập mã định danh thiết bị Motorola, thông tin tài khoản Google, địa chỉ IP, tương tác của người dùng với nội dung ứng dụng, danh sách ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của bạn, và dữ liệu sử dụng ứng dụng nhất định có liên quan khi sử dụng Hello You. Chúng tôi sử dụng thông tin được mô tả để đo lường hoạt động sử dụng ứng dụng của mình; để cải thiện nội dung của ứng dụng; và để cung cấp nội dung và đề xuất tùy chỉnh cho từng người dùng, có thể bao gồm quảng cáo mục tiêu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP của thiết bị để thu thập thông tin về vị trí chung của bạn thông qua địa chỉ IP của thiết bị. Để Hello You cung cấp nội dung tùy chỉnh, bạn phải cung cấp sở thích của bạn trong các lĩnh vực như giải trí, thể thao, chính trị, kinh doanh và công nghệ. Để có thể cung cấp trải nghiệm này, Motorola có thể chia sẻ thông tin này với các đối tác tiếp thị và nội dung của mình, chẳng hạn như dịch vụ tin tức, công ty tiếp thị và các đối tác quảng cáo; và với các đối tác dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu. Bạn có thể chọn tắt ứng dụng Hello You bất cứ lúc nào và bạn cũng có thể sửa đổi các khu vực quan tâm đã chọn bằng cách truy cập tùy chọn trong trang cài đặt tài khoản của bạn.

Thông báo của Motorola cho phép bạn nhận thông tin liên quan đến sản phẩm và các ưu đãi từ Motorola cũng như các đối tác được lựa chọn liên quan đến bạn, bao gồm thông báo về cập nhật phần mềm, mẹo và thủ thuật, thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, lời mời tham gia nghiên cứu hoặc khảo sát để giúp cải thiện sản phẩm và dịch vụ của Motorola. Nếu bạn chọn nhận thông tin liên lạc tiếp thị qua Thông báo của Motorola, Motorola sẽ gửi những thông tin liên lạc này dưới dạng thông báo “đẩ”y trên thiết bị của bạn và Motorola sẽ thu thập tên, thông tin liên hệ, mã nhận dạng thiết bị Motorola và dữ liệu thiết bị và ứng dụng không nhận dạng cá nhân và chỉ số ứng dụng và dữ liệu thiết vị. Thông tin được thu thập có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu, công ty tiếp thị và các đối tác quảng cáo, cũng như các đối tác nghiên cứu khảo sát của Motorola để họ có thể hỗ trợ các hoạt động cho Thông báo của Motorola. Bạn có thể chọn không nhận thông báo đẩy bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào nút hủy đăng ký trong ứng dụng hoặc bằng cách sử dụng tùy chọn hủy đăng ký xuất hiện khi bạn nhấp vào thông báo bạn nhận được.

Moto Body

Ứng dụng Moto Body, không còn được Motorola hỗ trợ nữa nhưng vẫn có thể được sử dụng trên các đồng hồ thông minh nhất định, sử dụng các cảm biến tích hợp trong thiết bị đeo để thu thập dữ liệu về sức khỏe như nhịp tim, bước đi và calo để bạn có thể theo dõi tiến trình của bạn so với các mục tiêu hoạt động hàng ngày và hàng tuần. Bạn cũng có thể tạo hồ sơ sức khỏe bằng cách cung cấp thông tin nhân khẩu học như chiều cao, cân nặng, giới tính và tuổi tác của bạn. Điều này sẽ giúp Moto Body cung cấp thông tin sức khỏe chính xác hơn. Nếu bạn dùng tính năng Moto Body Running, Moto Body cũng sẽ theo dõi và hiển thị vị trí của bạn trên thiết bị.

Moto Body có thể tải hồ sơ y tế, dữ liệu và vị trí của bạn lên đám mây của chúng tôi và thêm nó vào hồ sơ người dùng của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các thông tin y tế chính xác hơn như thống kê hoạt động theo thời gian.

Để xóa một lần chạy, hãy chạm > Running. Chạm vào lần chạy bạn muốn xóa, sau đó chạm > Xóa lần chạy. Để xóa tất cả dữ liệu hoạt động Moto Body của bạn, hãy liên hệ với privacy@motorola.com.

Ngoại trừ dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu do Motorola sử dụng, không có thông tin nào được mô tả ở trên được chia sẻ ra bên ngoài.

Ready For

Ready For cho phép bạn kết nối điện thoại thông minh Motorola với máy tính, điều khiển điện thoại từ máy tính, truyền tệp giữa điện thoại và máy tính, chia sẻ kết nối 5G của điện thoại với máy tính, sử dụng máy ảnh của điện thoại với các ứng dụng máy tính, v.v. Các tính năng, chức năng và thiết kế của ứng dụng Ready For khác nhau tùy theo thiết bị hoặc khu vực. Motorola thu thập thông tin và chỉ số liên quan đến ứng dụng và thiết bị không thể nhận dạng cá nhân.

Mototalk

Mototalk là ứng dụng và nền tảng web cung cấp cho khách hàng giao tiếp tức thì (qua cuộc gọi và tin nhắn nhấn để truyền) và theo dõi vị trí. Để biết thêm thông tin về thông lệ quyền riêng tư của Mototalk, hãy xem Tuyên bố về quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng Mototalk và EquipApp.

Các phần sau mô tả các tình huống bổ sung mà Lenovo có thể thu thập, sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin cá nhân hoặc không cá nhân về bạn. Một số thông tin này cũng có thể được giữ lại như một phần trong hồ sơ người dùng Lenovo của bạn, được mô tả ở trên.

Tiếp thị, khuyến mại, khảo sát và sự kiện

Nếu bạn nhận thông báo tiếp thị, quảng cáo hoặc quảng cáo từ Lenovo và/hoặc các đối tác của công ty - chẳng hạn như thông báo qua email hoặc thông báo đẩy trong sản phẩm - hoặc nếu bạn chọn tham gia vào sự kiện, cuộc thi hoặc khảo sát, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân và không mang tính cá nhân về bạn để giúp chúng tôi quản lý các chiến dịch và liên lạc này hoặc để tạo điều kiện tham gia thuận lợi cho bạn. Chúng tôi có thể thu thập tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi hoặc ngày sinh, thông tin Sản phẩm Lenovo, dữ liệu hồ sơ người dùng và thông tin cá nhân bổ sung mà bạn chọn để cung cấp. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông báo hỗ trợ sản phẩm; thông báo; bản tin; và khi được luật pháp hiện hành cho phép, thư mời hoàn thành khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng.

Lenovo và các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác được lựa chọn – bao gồm các công ty tiếp thị, quảng cáo, khảo sát và sự kiện – cũng có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để tiến hành các hoạt động quảng cáo, sự hài lòng của khách hàng hoặc hỗ trợ sản phẩm trên danh nghĩa của Lenovo hoặc như một phần của sự kiện chung hoặc quảng bá giữa Lenovo và công ty đó. Lenovo cũng có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và xử lý dữ liệu để hỗ trợ các hoạt động này, cũng như các công cụ bên ngoài để giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về xu hướng người tiêu dùng, tỷ lệ mở/nhấp email tiếp thị, v.v. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu từ các nguồn bên thứ ba, chẳng hạn như các công ty nghiên cứu người tiêu dùng, để bổ sung thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn.

Bạn sẽ nhận được thông báo giao dịch từ Lenovo chẳng hạn như xác nhận đơn hàng. Bạn không cần phải đăng ký để nhận thông báo tiếp thị Lenovo khi mua sản phẩm từ Lenovo. Bạn có thể chọn hủy đăng ký bằng cách làm theo hướng dẫn có trong các thông báo đó; bằng cách thay đổi tùy chọn trong cài đặt tài khoản của bạn; hoặc bạn có thể gửi yêu cầu đến Lenovo hoặc gửi yêu cầu đến Motorola.

Chương trình khách hàng thân thiết

Lenovo có thể cung cấp cho khách hàng cơ hội tham gia các chương trình dành cho khách hàng thân thiết cung cấp giảm giá, phiếu mua hàng hoặc các ưu đãi khác. Mặc dù những chương trình này hoàn toàn là tùy chọn và việc tham gia không phải là yêu cầu mua từ Lenovo, nhưng chúng yêu cầu bạn thu thập một số thông tin cá nhân nhất định nếu bạn chọn tham gia.

Thông tin được thu thập cho mục đích đăng ký và tham gia vào chương trình khách hàng thân thiết Lenovo có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, tuổi hoặc ngày sinh, thông tin Sản phẩm Lenovo, dữ liệu hồ sơ người dùng của bạn và có thể cả thông tin cá nhân bổ sung mà bạn chọn để cung cấp. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với các nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác của Lenovo để quản lý các chương trình khách hàng thân thiết thay mặt cho Lenovo. Lenovo cũng có thể sử dụng các công ty lưu trữ và xử lý dữ liệu bên thứ ba để hỗ trợ các hoạt động này. Bạn có thể kết thúc việc tham gia chương trình khách hàng thân thiết Lenovo bằng cách làm theo bất kỳ bước nào được quy định trong quy tắc chương trình khách hàng thân thiết áp dụng.

Đăng nhập một lần từ tài khoản mạng xã hội của bạn

Bạn có thể truy cập trải nghiệm Sản phẩm Lenovo, chẳng hạn như Lenovo Vantage, và thông tin tài khoản Lenovo bằng cách đăng nhập trên các trang mạng xã hội khác nhau như Facebook, Google, Microsoft, Twitter, WhatsApp, v.v. Nếu bạn chọn đăng nhập bằng những dịch vụ này, Lenovo có thể thu thập thông tin cá nhân từ tài khoản mạng xã hội của bạn bao gồm hồ sơ công khai, địa chỉ email, tuổi hoặc ngày sinh, danh sách liên hệ, sở thích, lượt thích, và thành phố hiện tại. Dịch vụ mạng xã hội của bạn cung cấp thông tin này cho Lenovo theo cài đặt hồ sơ mạng xã hội của bạn và điều khoản dịch vụ của trang đó.

Lenovo có thể kết nối thông tin này với hồ sơ Lenovo của bạn và có thể sử dụng thông tin này để giúp thông báo cho các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và gửi cho bạn thông báo tiếp thị bạn đã chọn nhận. Thông tin được cung cấp có thể phụ thuộc vào cài đặt quyền riêng tư mà bạn có với tài khoản mạng xã hội của mình. Vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư của các dịch vụ mạng xã hội áp dụng của bạn để biết thêm thông tin.

Dịch vụ khách hàng, giám sát chất lượng và sửa chữa

Một số hoạt động hỗ trợ Sản phẩm và dịch vụ Lenovo nhất định cũng có thể liên quan đến việc bạn liên hệ Lenovo hoặc Lenovo liên hệ với bạn, bao gồm điện thoại, email hoặc trò chuyện. Vui lòng lưu ý rằng trong những trường hợp này, chúng tôi có thể ghi lại các cuộc gọi và bản ghi buổi trò chuyện để phục vụ mục đích đào tạo nhân viên và đảm bảo chất lượng. Để cung cấp cho bạn dịch vụ hoặc hỗ trợ mà bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật hoặc sửa chữa theo bảo hành cho Sản phẩm Lenovo của bạn, nhân viên dịch vụ khách hàng của Lenovo cũng có thể thu thập và truy cập thông tin cá nhân về bạn, chẳng hạn như hồ sơ người dùng, thông tin tài khoản, thông tin liên hệ, mã nhận dạng Sản phẩm và dịch vụ Lenovo và thông tin về cách bạn sử dụng Sản phẩm và dịch vụ Lenovo.

Một số nhân viên dịch vụ khách hàng của Lenovo làm việc cho các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp những dịch vụ như vậy cho Lenovo và khách hàng của công ty và có thể có quyền truy cập vào thông tin về bạn trong ngữ cảnh này. Lenovo có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, xử lý và truyền thông dữ liệu, chẳng hạn như công cụ trò chuyện trực tuyến và có hỗ trợ AI để hỗ trợ các hoạt động này.

Ngoài ra, các nhà phân phối, đại lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa Lenovo được ủy quyền cho Sản phẩm Lenovo cũng có thể có quyền truy cập vào dịch vụ khách hàng nhất định, đảm bảo chất lượng và thông tin sản phẩm được mô tả ở đây để hỗ trợ sản phẩm của bạn hoặc để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như dịch vụ sửa chữa theo bảo hành cho Sản phẩm Lenovo.

Hợp nhất và sát nhập

Có những trường hợp, Lenovo quyết định bán, mua, hợp nhất hoặc tái tổ chức doanh nghiệp ở một số quốc gia. Bạn sẽ được thông báo qua email và/hoặc thông báo rõ ràng trên trang web của chúng tôi về mọi thay đổi về quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, cũng như mọi lựa chọn bạn có thể có liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Hoạt động giao dịch như vậy có thể bao gồm việc tiết lộ thông tin cá nhân cho người mua triển vọng hoặc thực tế hoặc nhận thông tin từ người bán.

Các yêu cầu pháp lý và để thực thi quyền của Lenovo

Có khả năng thông tin cá nhân sẽ phải tuân theo trát đòi hầu tòa, lệnh, lệnh hoặc điều tra phạm tội và chống gian lận. Do đó, khi chúng tôi tin rằng luật pháp yêu cầu, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác cho cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ, tòa án và cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng có thể cần tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác để bảo vệ quyền của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, hoặc để điều tra trộm cắp hoặc gian lận. Ngoài những điều nêu trên, có thể có những tình huống yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cố vấn pháp lý hoặc cơ quan thu nợ.

Lenovo có bán thông tin cá nhân của tôi không?

Lenovo không bán (“bán” theo định nghĩa truyền thống) thông tin cá nhân của khách hàng ở mọi độ tuổi. Tuy nhiên, một số luật về quyền riêng tư, phân loại chia sẻ thông tin cá nhân nhất định cho mục đích quảng cáo là hành động “bán” mặc dù người nhận dữ liệu không tuân theo điều khoản hợp đồng với Lenovo giới hạn nghiêm ngặt quyền sử dụng và lưu giữ thông tin mà Lenovo chia sẻ với họ. Trong thời gian 12 tháng trước khi công bố Tuyên bố này, Lenovo chia sẻ với các nhà quảng cáo, mạng lưới quảng cáo, đối tác quảng cáo, và nhà cung cấp đo lường quảng cáo, tuân theo hợp đồng bằng văn bản, những loại thông tin cá nhân sau:

 • Ký hiệu nhận dạng bao gồm, ký hiệu nhận dạng thiết bị, địa chỉ IP, cookie trình duyệt, và ký hiệu nhận dạng trực tuyến độc nhất khác;
 • Thông tin hoạt động internet bao gồm dữ liệu về tương tác của người tiêu dùng với một trang web Internet, ứng dụng, dịch vụ, hoặc quảng cáo.
 • Thông tin Hồ sơ người dùng bao gồm địa chỉ email và thông tin vị trí; và
 • Kết luận rút ra từ Thông tin cá nhân, bao gồm ưu tiên, mối quan tâm, và dữ liệu khác được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của người tiêu dùng.

Lenovo có thể chia sẻ những loại thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đối tác của Lenovo cho mục đích quảng cáo theo hành vi ngữ cảnh, để quảng cáo nhắm mục tiêu, cung cấp phân tích và báo cáo liên quan đến tính hiệu quả của quảng cáo, để hỗ trợ Sản phẩm của Lenovo, và/hoặc cung cấp dịch vụ bổ sung cho Lenovo và khách hàng và người dùng sản phẩm của mình. Khi làm vậy, Lenovo thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo những nhà cung cấp dịch vụ và đối tác này đáp ứng tiêu chuẩn của Lenovo về quyền riêng tư mạnh mẽ và độ bảo mật cao.

Lenovo có chuyển thông tin của tôi ra quốc tế không?

Lenovo là một tổ chức toàn cầu, với các thực thể pháp lý, các quy trình kinh doanh, cơ cấu quản lý và hệ thống kỹ thuật bên ngoài lãnh thổ. Vì vậy, ở nơi được luật pháp cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong nội bộ Lenovo (bao gồm các chi nhánh, công ty con và công ty đối tác) hoặc các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của chúng tôi đồng thời chuyển thông tin đến các quốc gia trên thế giới nơi chúng tôi kinh doanh (bao gồm nhưng không hạn chế Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa). Bất kể thông tin của bạn được truyền đến đâu và ở đâu, thông lệ bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi được thiết kế nhằm cung cấp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên toàn cầu.

Một số quốc gia có luật về quyền riêng tư không tương đương với luật về quyền riêng tư ở quốc gia của bạn và dữ liệu của bạn có thể được yêu cầu bởi các cơ quan thực thi pháp luật trong các khu vực pháp lý đó. Ở những quốc gia như vậy, Lenovo vẫn sẽ xử lý thông tin theo cách chúng tôi mô tả ở đây và sẽ thực hiện các biện pháp như vậy khi cần để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu áp dụng khi chuyển và xử lý thông tin của bạn. Khi được yêu cầu, Lenovo cũng sẽ duy trì thỏa thuận giữa các công ty thuộc tập đoàn Lenovo hoặc với các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Lenovo để quản lý việc truyền, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân.

Để giúp thực hiện việc chuyển thông tin cá nhân trên toàn cầu bao gồm từ và trong phạm vi Liên minh châu Âu, Khu vực Kinh tế châu Âu, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, Lenovo sử dụng các phương tiện khác nhau để tuân thủ các yêu cầu của địa phương, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn và sự chấp thuận của chính phủ.

Thông tin cá nhân của tôi sẽ được lưu giữ trong vòng bao lâu?

Lenovo có ý định lưu giữ thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, chỉ cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thuyết phục khác; và để xóa thông tin cá nhân một cách bảo mật khi những mục đích sử dụng đó được đáp ứng. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn, bao gồm thông tin cá nhân, miễn là có trường hợp nào sau đây được áp dụng:

 • Tài khoản hoặc thuê bao của bạn đang hoạt động
 • Để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc hỗ trợ mà bạn có thể đã yêu cầu
 • Để đảm bảo chức năng và hiệu suất cần thiết của Sản phẩm và trang web Lenovo, bao gồm trách nhiệm theo bảo hành sản phẩm của chúng tôi
 • Để tuân thủ luật pháp hiện hành, bao gồm cho mục đích kiểm toán và thuế
 • Để thực thi quyền của Lenovo, bao gồm kiện tụng và thu nợ

Thông tin của tôi được bảo vệ như thế nào?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật tiêu chuẩn khi truyền thông tin từ Sản phẩm Lenovo đến các máy chủ của chúng tôi, khi chúng tôi lưu trữ dữ liệu và khi chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba. Ví dụ như chúng tôi sử dụng mã hóa khi cần trong khi truyền thông tin nhạy cảm để bảo mật thông tin của bạn. Khi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba, chúng tôi thực hiện các bước hợp lý và phù hợp để yêu cầu theo hợp đồng các bên như vậy bảo vệ và sử dụng thông tin của bạn một cách có trách nhiệm.

Sản phẩm Lenovo cũng có thể bao gồm các tính năng bảo mật được thiết kế để giúp bạn bảo vệ thông tin bạn lưu trữ trên (các) Sản phẩm Lenovo. Chúng có thể bao gồm các giải pháp chẳng hạn như mã hóa; mật khẩu, mã PIN, mở khóa bằng khuôn mặt và vân tay; và điều khiển từ xa (Các) Sản phẩm Lenovo để bạn có thể định vị, khóa và xóa các sản phẩm bị thất lạc hoặc bị đánh cắp. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các tính năng có sẵn bằng cách truy cập Cài đặt bảo mật trên (Các) Sản phẩm Lenovo.

Tuy nhiên, vui lòng nhớ rằng không có việc truyền sản phẩm, phần mềm hoặc dữ liệu nào có thể được bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, dù chúng tôi thực hiện các bước thích hợp nhằm bảo vệ (các) sản phẩm và thông tin của bạn, nhưng Lenovo không thể đảm bảo hoặc bảo đảm bảo mật (Các) Sản phẩm Lenovo của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Bằng việc sử dụng Sản phẩm Lenovo, bạn tự chịu trách nhiệm khi làm vậy. Để biết thêm thông tin về bảo mật Sản phẩm Lenovo và cách liên hệ với đội bảo mật Sản phẩm của Lenovo khi có câu hỏi hoặc lỗ hổng bảo mật, vui lòng truy cập trang Bảo mật Sản phẩm Lenovo.

Vậy còn quyền riêng tư của con tôi thì sao?

Trừ khi có quy định khác đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể, Sản phẩm Lenovo dành cho người lớn và trẻ từ 16 tuổi trở lên hoặc độ tuổi tối thiểu tương đương ở khu vực pháp lý liên quan, những người được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép sử dụng. Lenovo không cố ý thu thập dữ liệu từ trẻ em theo định nghĩa của luật hiện hành mà không có sự đồng ý trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của chúng hoặc theo cách khác được pháp luật cho phép.

Nếu Lenovo biết được rằng trẻ dưới 16 tuổi, hoặc độ tuổi nhỏ nhất tương đương trong quyền hạn pháp lý liên quan, đã gửi thông tin cá nhân đến Lenovo, chúng tôi sẽ thực hiện các bước phù hợp để xóa thông tin cá nhân nhanh nhất có thể và không sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào. Lenovo khuyến khích cha mẹ đóng vai trò tích cực trong việc con cái họ sử dụng Sản phẩm Lenovo đồng thời thông báo cho trẻ những nguy hiểm tiềm ẩn khi cung cấp thông tin cá nhân.

Tôi có quyền bảo vệ dữ liệu gì?

Luật bảo vệ dữ liệu áp dụng có thể cho bạn quyền kiểm soát việc chúng tôi sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của bạn. Những quyền này có thể bao gồm quyền:

 • Yêu cầu xác nhận, truy cập vào và sao chép thông tin cá nhân của bạn
 • Yêu cầu đính chính hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn
 • Phản đối việc xử lý thông tin cá nhân của bạn
 • Rút lại sự đồng ý của bạn*
 • Giới hạn việc xử lý hoặc chọn không tham gia bất kỳ hoạt động bán thông tin cá nhân nào
 • Tính di động của dữ liệu

*Ở nơi chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý vào mọi lúc, mặc dù việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn trước khi rút lại sự đồng ý của bạn. Ngoài ra, bạn có thể có khả năng xem lại, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân nhất định qua tài khoản Lenovo nếu bạn có một tài khoản và/hoặc qua Sản phẩm Lenovo hoặc cài đặt ứng dụng.

Để thực hiện quyền của bạn như được mô tả ở trên, hãy gửi yêu cầu về quyền riêng tư đến Lenovo hoặc gửi yêu cầu về quyền riêng tư đến Motorola. Chúng tôi sẽ xem xét, phản hồi và hành động theo bất kỳ yêu cầu nào như vậy phù hợp với luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ thực hiện các bước theo luật pháp hiện hành và các tiêu chuẩn bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn hoặc theo cách khác là tuân thủ yêu cầu của bạn. Nếu bạn có tài khoản Lenovo, chúng tôi có thể xác minh danh tính của bạn bằng cách yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu bạn không có tài khoản Lenovo hoặc địa chỉ email trong hồ sơ với chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung có giới hạn để xác minh danh tính của bạn. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không có tài khoản Lenovo hoặc địa chỉ email trong hồ sơ hoặc nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn trong hồ sơ của chúng tôi, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng đại diện được ủy quyền để gửi yêu cầu thay mặt cho bạn theo mục này. Nếu bạn chọn để đại lý được ủy quyền gửi yêu cầu thay mặt bạn, Lenovo sẽ yêu cầu: (i) bạn phải cung cấp cho đại lý được ủy quyền văn bản cho phép thực hiện việc này; và (ii) đại diện của bạn để xác minh danh tính của họ trực tiếp với Lenovo. Lenovo có thể từ chối yêu cầu từ một đại lý không đáp ứng các yêu cầu này.

Ngoài ra, bạn cũng có quyền nêu câu hỏi hoặc than phiền với cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia áp dụng vào mọi lúc.

Tôi có thể liên hệ với Chương trình quyền riêng tư của Motorola và Lenovo bằng cách nào?

Để thực hiện quyền của bạn như được mô tả ở trên, hãy gửi yêu cầu về quyền riêng tư đến Lenovo hoặc gửi yêu cầu về quyền riêng tư đến Motorola.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi bổ sung nào về tuyên bố quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với Lenovo theo địa chỉ privacy@lenovo.com hoặc Motorola theo địa chỉ privacy@motorola.com hoặc gửi thư đến những địa chỉ sau:

Hoa Kỳ:
Lenovo
Attn: Privacy Program
8001 Development Drive
Morrisville, NC, USA 27560

Brazil:
Lenovo Tecnologia (Brazil) Ltda.
Acc: Đội ngũ Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư Brazil
Rua Werner Von Siemens, 111
Lapa de Baixo, São Paulo/SP
CEP 05069-900
Cán bộ Bảo vệ dữ liệu: Diogo Manganelli

Trung Quốc:

Legal Department
Lenovo West Zone, No.10, Xibeiwang East Road, Haidian District, 100094 Beijing, China

Bạn có thể tìm thêm thông tin về dịch vụ khách hàng của Lenovo, bao gồm điện thoại và liên hệ trò chuyện tại lenovo.com/contact.

Bạn có thể tìm thêm thông tin dịch vụ khách hàng của Motorola, bao gồm điện thoại và liên hệ trò chuyện trên motorola.com/support.

open in new tab
© 2024 Lenovo. All rights reserved.
© {year} Lenovo. All rights reserved.
Compare  ()
x