ThinkSystem NE2572 RackSwitch

Discontinued
Lenovo ThinkSystem NE2572 RackSwitch

ThinkSystem NE2572 RackSwitch

Cloud-optimized 25Gb/100Gb Ethernet aggregation leaf switch

 • Telemetry analysis
 • Nutanix automation
 • Ecosystem integration

Rất tiếc, sản phẩm này không có sẵn nữa

Rất tiếc, "ThinkSystem NE2572 RackSwitch" không có sẵn nữa, chúng tôi có thể gợi ý:

  Tính năng+ -
 • Thông số kỹ thuật+ -
 • Phụ kiện & dịch vụ+ -

  Phụ kiện & dịch vụ

  ThinkSystem NE2572 RackSwitchPhụ kiện & dịch vụ

The purchase quantity of the product has reached the upper limit.
Same Day Shipping