website-privacy-background.jpg

Different protects better

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Lenovo

Ochrana osobních údajů v zařízeních Lenovo

Ochrana osobních údajů na webových stránkách

/

Ochrana osobních údajů v zařízeních

Společnost Lenovo si je vědoma, že soukromí je velmi důležité pro všechny - naše zákazníky, návštěvníky stránek, uživatele produktů... pro všechny. Proto je odpovědné používání a ochrana osobních a jiných informací základní hodnotou společnosti Lenovo. Chcete-li se dozvědět více o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, klikněte na některý z níže uvedených odkazů. Máte-li jakékoli další dotazy nebo obavy, neváhejte nás kontaktovat na privacy@lenovo.com.

Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 12/01/2017.

O tomto prohlášení

Na co se toto prohlášení vztahuje:

Vaše soukromí je pro společnost Lenovo důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky vlastněné a spravované Lenovo Group Ltd a přidružené společnosti („Lenovo“). Tyto zásady popisují informační postupy pro weby Lenovo (například www.lenovo.com), včetně toho, jaký typ informací je shromažďován, jak se informace používají, s kým jsou informace sdíleny a jak jsou tyto informace chráněny.

Na co se toto prohlášení nevztahuje:

Webové stránky Lenovo mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Lenovo nezodpovídá za postupy ochrany osobních údajů ani za obsah těchto jiných webových stránek. Upozorňujeme také, že toto prohlášení se nevztahuje na informace shromážděné prostřednictvím produktů a softwaru společnosti Lenovo ani z jiných zdrojů. Chcete-li se dozvědět více o našich postupech ochrany osobních údajů v zařízeních a softwaru, navštivte prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Lenovo zde.

Změny v tomto prohlášení:

Vaše soukromí je pro společnost Lenovo důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky vlastněné a spravované Lenovo Group Ltd a přidružené společnosti („Lenovo“). Tyto zásady popisují informační postupy pro weby Lenovo (například www.lenovo.com), včetně toho, jaký typ informací je shromažďován, jak se informace používají, s kým jsou informace sdíleny a jak jsou tyto informace chráněny.

Jaké informace shromažďuje společnost Lenovo prostřednictvím svých webových stránek?

Lenovo shromažďuje od návštěvníků svých webových stránek následující informace:

Informace, které nám poskytujete dobrovolně:

Obecně můžete navštívit webové stránky společnosti Lenovo, aniž byste nám sdělili, kdo jste, a aniž byste přímo uváděli osobní údaje. Jsou však situace, kdy od vás my nebo dodavatelé, kteří pro nás pracují, potřebujeme informace. Můžete se rozhodnout nám poskytnout osobní informace v různých situacích. Můžeme o vás například shromažďovat osobní údaje, když zadáváte objednávku u společnosti Lenovo. Tyto informace zahrnují jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o platební kartě, informace použité k přizpůsobení produktu nebo softwaru Lenovo, číslo sociálního zabezpečení (nebo ekvivalent národního identifikačního čísla), datum narození a další údaje, které se rozhodnete poskytnout. Společnost Lenovo používá tyto informace k usnadnění zpracování objednávky a k umožnění kontaktu s vámi, pokud dojde při vaší objednávce k problému. Pokud si navíc zakoupíte produkt na splátky, mohou být vaše osobní údaje v případě potřeby použity k získání zprávy o úvěru. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám neposkytnete osobní informace tam, kde je o ně požadováno, možná vám nebudeme schopni poskytnout vybrané produkty nebo služby.

Můžeme vás požádat o osobní údaje a shromažďovat je i v dalších situacích, jako je účast v loteriích, soutěžích nebo jiných propagačních akcích; když se přihlásíte k odběru marketingových sdělení nebo zpravodajů Lenovo; když dokončíte průzkumy; když se účastníte uživatelského fóra nebo blogu; nebo když komunikujete se společností Lenovo na veletrhu, konferenci nebo podobné akci. Informace, které nám poskytnete, používáme k tomu, abychom mohli navrhnout a vylepšit naše webové stránky a produkty, přizpůsobit naše online prostředí, poskytnout rady a doporučení k nákupu a pro jiné účely v souladu s těmito zásadami.

Společnost Lenovo také provádí průzkum demografických údajů našich uživatelů (např. věk, pohlaví), zájmů a chování na základě informací, které nám byly poskytnuty při nákupu, během propagace, z průzkumů a ze protokolů našich serverů. Děláme to proto, abychom vám lépe porozuměli a vyhověli vám. Tento výzkum je shromažďován a analyzován na agregovaném základě, aby bylo zabráněno identifikaci osobních údajů týkajících se kterékoli jednotlivce. Společnost Lenovo může sdílet tato agregovaná data s našimi dodavateli.

Nakonec můžeme také požádat o vaše osobní údaje, pokud projevíte zájem o pracovní příležitosti ve společnosti Lenovo podáním žádosti prostřednictvím našich webových stránek. Informace, které od vás shromažďujeme, budou zhodnoceny v době, kdy podáte svou žádost, a tyto informace použijeme pouze k vyhodnocení vaší způsobilosti k zaměstnání.

Informace, které shromažďujeme automaticky:

Protokoly našeho webového serveru automaticky shromažďují doménová jména a určitá související data návštěvníků našich webových stránek (například jejich IP adresu nebo identifikátor zařízení). Tyto informace přímo neidentifikují naše návštěvníky a používají se k měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na webu Lenovo, zobrazených stránkách a informací o používání webu. Tyto informace používáme ke splnění zákonných nebo regulačních požadavků; měření používání našich stránek; vylepšení obsahu našich stránek; a poskytování reklamy šité na míru. Tyto informace nejsou použity ve formě, která by umožňovala přímou identifikaci některého z našich návštěvníků. Tyto informace můžeme shromažďovat pomocí souborů cookies, jak je vysvětleno níže v části „Používá společnost Lenovo soubory cookies, pixelové tagy, analytické a související technologie pro online reklamu a jiné účely?

Informace, které shromažďujeme z jiných zdrojů:

Čas od času můžeme informace, které nám poskytnete prostřednictvím webu Lenovo, doplnit informacemi z jiných zdrojů, například informacemi o ověření vaší adresy nebo jinými dostupnými informacemi o firmách. To nám má pomoci udržovat přesnost shromažďovaných informací a poskytovat lepší služby.

Jak společnost Lenovo používá a sdílí informace, které shromažďuje prostřednictvím svých webových stránek?

Následující sekce podrobněji popisují, jak může společnost Lenovo používat vaše osobní údaje a s kým je může sdílet. Na různé webové stránky Lenovo, které navštívíte, se může vztahovat jedna nebo více sekcí. Vaše osobní údaje můžeme sdílet se smluvními dodavateli, kteří poskytují služby společnosti Lenovo. V některých případech používá společnost Lenovo dodavatele ke shromažďování, používání, analýze a jinému zpracování informací v jeho zastoupení. Společnost Lenovo obvykle požaduje, aby tito dodavatelé zpracovali informace způsobem, který je v souladu s našimi zásadami.

Když o něco požádáte nebo něco objednáte:

Pokud o něco požádáte nebo něco objednáte z webových stránek Lenovo, například produkt neb, službu, zavolání zpět nebo konkrétní marketingové materiály, použijeme informace, které poskytnete, ke splnění vašeho požadavku. Pro snadnější vyřízení můžeme sdílet informace s ostatními, například s jinými částmi společnosti Lenovo, poskytovateli služeb společnosti Lenovo, prodejci, dodavateli, finančními institucemi, přepravními společnostmi, poštovními nebo vládními orgány (např. celními orgány) zapojenými do plnění vašeho požadavku. V souvislosti s transakcí vás můžeme také kontaktovat v rámci našich průzkumů spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu. Chcete-li se odhlásit z průzkumů a/nebo jiných sdělení o průzkumu trhu, přečtěte si níže uvedenou sekci s názvem „Marketing“.

Lenovo ID a registrace produktu:

Když vytvoříte Lenovo ID nebo zaregistrujete svůj produkt Lenovo, shromáždíme informace o vás a vašich zařízeních Lenovo včetně osobních údajů. Kromě vašeho Lenovo ID vás můžeme požádat o zadání vašeho jména, e-mailové adresy, jazyka a regionu/země, typu/modelu zařízení, IP adresy, sériového čísla zařízení, data registrace zařízení a veškerých aktivačních údajů o vašem operačním systému.

Lenovo ID využíváme k vaší identifikaci, když používáte naše online služby, jako je internetový obchod a web podpory zákazníků. Pokud si přejete deaktivovat své Lenovo ID, můžete tak učinit kdykoli kontaktováním privacy@lenovo.com

Marketing:

Informace, které poskytnete na určitých webových stránkách společnosti Lenovo, mohou být také použity společností Lenovo a vybranými dodavateli nebo partnery pro marketingové účely, například když se přihlásíte k odběru zasílání marketingových sdělení nebo newsletterů nebo při zadávání sázek, vstupu do soutěží nebo propagace. Před shromážděním těchto informací vám nabídneme možnost zvolit si, zda budou vaše informace použity tímto způsobem. Můžete se rozhodnout přestat přijímat naše marketingová sdělení podle pokynů pro odhlášení obsažených v těchto sděleních, přístupem k marketingovým preferencím na stránce nastavení vašeho účtu nebo nás můžete kontaktovat na privacy@lenovo.com .

Recenze:

Na našich stránkách společnosti Lenovo někdy zobrazujeme recenze produktů, posudky a další potvrzení spokojených zákazníků. S vaším souhlasem můžeme zveřejnit vaše komentáře spolu s vaším jménem. Pokud chcete své komentáře aktualizovat nebo smazat, můžete nás kontaktovat na privacy@lenovo.com

Sledování kvality služeb:

Určité činnosti na webových stránkách mohou také zahrnovat telefonáty se společností Lenovo nebo telefonáty od poskytovatelů oprav. Upozorňujeme, že v některých případech můžeme takové hovory nahrávat a uchovávat pro účely školení zaměstnanců a zajištění kvality služeb. Pokud si nepřejete, aby byl hovor nahráván, informujte o tom volajícího.

Vztahy s obchodními partnery:

Pokud zastupujete obchodního partnera Lenovo (tj. distributora nebo prodejce produktů Lenovo), můžete navštívit webovou stránku Lenovo určenou speciálně pro obchodní partnery Lenovo. Osobní údaje poskytnuté na tomto webu můžeme použít ke správě a rozvoji našeho obchodního vztahu s vámi a společností, kterou zastupujete. To může například zahrnovat použití vašich informací k zasílání podrobností o programech obchodních partnerů Lenovo. Může to také zahrnovat sdílení určitých informací s jinými obchodními partnery (s výhradou jakýchkoli závazků o zachování důvěrnosti) nebo se zákazníky a potenciálními zákazníky společnosti Lenovo. V souvislosti s konkrétní transakcí nebo programem vás můžeme také kontaktovat v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu.

Správa dodavatelů:

Pokud zastupujete dodavatele společnosti Lenovo, můžete navštívit web Lenovo určený speciálně pro dodavatele. Informace poskytnuté na tomto webu můžeme použít v souvislosti s uzavřením nebo provedením transakce s vámi. To může například zahrnovat sdílení informací s jinými částmi společnosti Lenovo, obchodními partnery Lenovo, zákazníky, přepravními společnostmi, finančními institucemi, poštovními nebo vládními úřady zapojenými do provádění transakce. Informace mohou být také použity ke správě a rozvoji našich vztahů s vámi, dodavatelem, kterého zastupujete, nebo jinými dodavateli společnosti Lenovo obecně.

Zveřejnění vyžadovaná zákonem:

Za určitých okolností je možné, že osobní informace mohou podléhat soudním nebo jiným vládním předvoláním nebo příkazům. Pokud tedy usoudíme, že to vyžaduje zákon, můžeme zpřístupnit osobní nebo jiné informace regulačním nebo vládním orgánům, soudům, tribunálům a donucovacím orgánům, abychom chránili naše práva, vaši bezpečnost nebo bezpečnost ostatních, odhalili podvod nebo reagovali na žádost vlády.

Blogy a diskusní fóra:

Pokud se účastníte blogu nebo diskusního fóra Lenovo, měli byste si být vědomi toho, že zde poskytnuté informace mohou být široce dostupné ostatním uživatelům uvnitř nebo vně společnosti Lenovo, kteří mají přístup k tomuto blogu, diskusnímu fóru nebo chatovací místnosti. Berte také na vědomí, že jednotlivé blogy, fóra a chatovací místnosti mohou být hostitelem jiných organizací než Lenovo a/nebo mohou mít další pravidla a podmínky. Názor každého účastníka na blogu, fóru nebo diskusní místnosti je jeho vlastní a neměl by být považován za názor společnosti Lenovo.

Funkce a widgety sociálních médií:

Některé z našich webových stránek zahrnují funkce a odkazy na sociální média, jako je sociální lišta s ikonami, která odkazuje na přítomnost společnosti Lenovo na konkrétním webu (např. stránka Lenovo na Facebooku nebo na Twitteru). Tyto funkce mohou zaznamenat vaši IP adresu a informace o tom, kterou stránku navštěvujete na našem webu, a mohou nastavit soubory cookies, aby funkce mohla správně fungovat. Funkce a widgety sociálních médií jsou hostovány jinou společností nebo jsou hostovány přímo na našich stránkách. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Funkce a widgety sociálních médií:

Některé z našich webových stránek zahrnují funkce a odkazy na sociální média, jako je sociální lišta s ikonami, která odkazuje na přítomnost společnosti Lenovo na konkrétním webu (např. stránka Lenovo na Facebooku nebo na Twitteru). Tyto funkce mohou zaznamenat vaši IP adresu a informace o tom, kterou stránku navštěvujete na našem webu, a mohou nastavit soubory cookies, aby funkce mohla správně fungovat. Funkce a widgety sociálních médií jsou hostovány jinou společností nebo jsou hostovány přímo na našich stránkách. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Jednotné přihlášení:

Do určitých oblastí našich webových stránek se můžete přihlásit pomocí přihlašovacích služeb, jako je Facebook Connect nebo Open ID. Tyto služby budou ověřovat vaši totožnost; poskytnou vám možnost sdílet s námi určité osobní údaje (například vaše jméno a e-mailovou adresu) a předběžně vyplnit náš registrační formulář. Služby jako Facebook Connect vám umožňují zveřejňovat informace o vašich aktivitách na tomto webu na stránce vašeho profilu a sdílet je s ostatními ve vaší síti.

Rámce a stránky Powered-By:

Některé z našich stránek používají rámovací techniky k poskytování obsahu od dodavatelů nebo partnerů při zachování vzhledu našich stránek. Kromě toho mohou být některé webové stránky se značkou Lenovo provozovány dodavateli nebo partnery a mohou být označeny logem „powered-by“. Mějte na paměti, že na tyto weby se mohou vztahovat zásady ochrany osobních údajů našich dodavatelů nebo partnerů, a ne nutně zásady Lenovo nebo Lenovo.com.

Fúze a akvizice:

Může se stát, že se společnost Lenovo rozhodne, ze strategických nebo jiných obchodních důvodů prodat, koupit, sloučit nebo jinak reorganizovat podniky v některých zemích. O jakékoli změně vlastnictví nebo použití vašich osobních údajů, jakož i o veškerých možnostech týkajících se vašich osobních údajů budete informováni e-mailem nebo výrazným oznámením na našem webu. Taková transakce může zahrnovat zpřístupnění osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím nebo jejich přijetí od prodejců.

Další zdroje

Kromě výše uvedeného mohou existovat okolnosti, které vyžadují, abychom sdělili vaše osobní údaje jiným stranám kromě těch, které jsou uvedeny výše, včetně právních poradců nebo agentur pro vymáhání pohledávek.

Posílá Lenovo mé osobní údaje do zahraničí?

Lenovo je globální organizace s právnickými osobami, obchodními procesy, strukturami řízení a technickými systémy, které přesahují hranice jedné země. Proto, pokud to zákon dovoluje, můžeme vaše osobní údaje sdílet v rámci společnosti Lenovo (včetně dceřiných společností, přidružených společností a mateřských společností) nebo našich dodavatelů a obchodních partnerů a můžeme je převést do jiných zemí světa, v nichž podnikáme (včetně, ale nikoli jen ve Spojených státech amerických a Číně). Bez ohledu na to, kam jsou vaše informace předávány a kde jsou uchovány, jsou naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení navrženy tak, aby poskytovaly ochranu vašich osobních informací v celosvětovém měřítku.

Upozorňujeme, že některé země mají zákony na ochranu soukromí, které nejsou rovnocenné zákonům na ochranu soukromí ve vaší zemi. V takových zemích bude Lenovo stále nakládat s informacemi způsobem, který zde popisujeme, a přijme taková opatření, která jsou nezbytná pro dodržení platných zákonů o ochraně dat při přenosu a zpracování vašich informací. V případě potřeby bude společnost Lenovo rovněž dodržovat dohody mezi společnostmi skupiny Lenovo nebo s partnery nebo dodavateli společnosti Lenovo o řízení přenosu, zpracování a ochrany osobních údajů.

Kromě postupů ochrany osobních údajů stanovených v těchto zásadách zavedla skupina Motorola Mobility společnosti Lenovo sadu „závazných firemních pravidel“ pro interní převody mezi společnostmi skupiny Motorola Mobility v Evropské unii a společnostmi skupiny Motorola Mobility jinde. Ty byly schváleny vybranými úřady Evropské unie pro ochranu údajů a jsou závazkem skupiny Motorola Mobility chránit osobní údaje, které zpracovává bez ohledu na to, kde jsou tyto informace uloženy. Úplnou kopii pravidel naleznete zde. Další informace získáte na adrese privacy@lenovo.com.

Používá Lenovo pro online reklamu a jiné účely soubory cookies, pixelové tagy, analýzy a související technologie?

Jak je tomu u většiny webových stránek, shromažďujeme určité informace automaticky a ukládáme je do souborů protokolu. Někdy shromažďujeme informace o chování našich návštěvníků během jejich návštěv na našich webových stránkách, abychom pomohli poskytovat lepší služby zákazníkům, zlepšit kvalitu našich webových stránek nebo přizpůsobit reklamu.

Sledujeme například domény, ze kterých návštěvníci přicházejí na naše webové stránky, a také měříme aktivitu návštěvníků na webových stránkách Lenovo. Děláme to však způsobem, který neumožňuje zjistit totožnost návštěvníka (nazýváme to „ neidentifikovatelné informace“, jak je popsáno níže). Společnost Lenovo nebo jiné osoby jménem společnosti Lenovo mohou tato data použít k analýze trendů a statistik, ke zlepšení našich webových stránek a k poskytování cílené reklamy.

Clickstreams:

Když od vás při transakci shromažďujeme osobní údaje, můžeme extrahovat některé informace o této transakci v neidentifikovatelném formátu a kombinovat je s dalšími neidentifikovatelnými informacemi. Tyto informace se někdy nazývají „clickstream“. Jsou používány a analyzovány pouze na agregované úrovni, aby nám pomohly pochopit trendy a vzorce. Tyto informace nejsou přezkoumávány na individuální úrovni.

Cookies:

Aby společnost Lenovo mohla nabídnout a poskytovat přizpůsobené prostředí na webu, může používat k ukládání a sledování informací soubory cookies, jako jsou GoogleAnalytics a DoubleClick. Cookies jsou jednoduše malé kousky dat, které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webového serveru a ukládány na pevný disk vašeho počítače. Společnost Lenovo používá soubory cookies, aby nám pomohly přizpůsobit pro vás procházení našich stránek. Cookies nám umožňují ukládat hesla a předvolby ze stránek Lenovo, takže je nebudete muset znovu zadávat při každé návštěvě. Soubory cookies používáme také k určení relevantních zájmově orientovaných reklam, které slouží uživateli.

Společnost Lenovo může také používat soubory cookies k určení oblastí, které jste na webu Lenovo navštívili a také vaše návštěvní vzorce. Společnost Lenovo může tyto informace použít k pochopení toho, jak naši uživatelé procházejí naším webem, a ke stanovení běžných vzorců provozu, včetně toho, z jakého webu uživatel přišel. Tyto informace používáme ke zjednodušení navigace na webu, k tvorbě doporučení produktů a pomáháme navrhovat naše stránky tak, aby byla vaše zkušenost efektivnější a příjemnější. Používání cookies je relativně standardní. Většina prohlížečů je standardně nastavena na akceptování souborů cookies. Pokud však nechcete cookies ukládat, můžete si vybrat z následujících možností:

 • nepoužívejte naše stránky
 • nastavte prohlížeč, aby vás informoval o přijetí cookies
 • nastavte prohlížeč tak, aby odmítal přijímat cookies
 • po návštěvě našich stránek smažte cookies
 • procházejte naše stránky pomocí anonymního nastavení vašeho prohlížeče (v prohlížeči Chrome nazývaného „inkognito“, „InPrivate“ pro Internet Explorer, „soukromé prohlížení“ ve Firefoxu a Safari atd.).

Upozorňujeme však, že některé weby Lenovo nemusí reagovat na signály Do-Not-Track odesílané některými prohlížeči. Berte také na vědomí, že některé funkce webu Lenovo nemusí fungovat správně, pokud nepřijmete cookies.

Pokud nevíte, jak kontrolovat nebo mazat cookies, nebo nechcete přijímat určité cílené reklamy na základě vaší historie prohlížení, doporučujeme navštívit http://www.networkadvertising.org/choices/, www.aboutads.info nebo www.youronlinechoices.eu pro podrobné pokyny, včetně pokynů k odhlášení.

Pokud se chcete odhlásit z Google Analytics for Display Advertisers nebo se odhlásit z přizpůsobené reklamní sítě Google, můžete tak učinit na stránce Správce nastavení reklam Google. Můžete také zvolit doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics. Informace o tom, jak to provést toto nastavení v prohlížeči vašeho produktu nebo mobilního zařízení, najdete v nabídce nápovědy vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení nebo v příručce k produktu.

Objekty místního úložiště:

Kromě toho můžeme k ukládání informací o obsahu a preferencích použít objekty místního úložiště (LSO), jako jsou soubory Flash cookies a HTML5. Dodavatelé a partneři, kteří na našem webu poskytují určité funkce nebo zobrazují reklamu na základě vaší činnosti při procházení webu, používají ke shromažďování a ukládání informací také LSO, jako je HTML5. Různé prohlížeče mohou nabídnout své vlastní nástroje pro správu pro odstranění LSO HTML5. Chcete-li spravovat soubory Flash cookies, klikněte zde.

Online reklama:

Společnost Lenovo může také využívat služby hostované společnostmi, jako je Google Analytics for Display Advertisers, Remarketing with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager a Google Analytics Demographic and Interest Reporting, které nám pomáhají poskytovat služby, díky kterým lépe rozumíme používání našich webových stránek a produktů zákazníky a můžeme poskytovat a spravovat přizpůsobené reklamy. Tyto služby mohou shromažďovat informace, jako je vaše IP adresa, zaslané vaším prohlížečem nebo pomocí cookies (informace o tom, jak pracovat s cookies naleznete pod výše uvedeným nadpisem „Cookies“).

Tyto informace mohou být použity k měření trendů na webových stránkách a k poskytování reklamy na produkty Lenovo při procházení webových stránek, včetně webů jiných společností než Lenovo. Tyto reklamy se zobrazují na základě návštěvy uživatele na webu Lenovo. Společnost Lenovo a její dodavatelé, včetně společností Google a DoubleClick, používají soubory cookies k zjištění toho, jak se reklamy zobrazují, k dalšímu využití reklamních služeb a k interakci s těmito reklamami a reklamními službami související s návštěvami webových stránek Lenovo.

Pokud nechcete, aby tyto informace byly použity pro účely zobrazování přizpůsobených reklam, můžete kliknout zde Odhlásit se. I nadále obdržíte obecné reklamy.

Adobe Marketing Cloud Device Co-Op:

Společnost Lenovo je spoluúčastí Adobe Marketing Cloud Device Cooperative, aby lépe porozuměla tomu, jak používáte určité weby a aplikace naší společnosti napříč různými zařízeními, která používáte, a doručovala tak přizpůsobené propagační akce. Další informace o tom, jak Adobe funguje, naleznete zde a jak můžete Odhlásit se z tohoto programu vystoupit.

Pixelové tagy a další technologie:

Některé weby Lenovo také používají pixelové tagy nebo jiné technologie, jako je java script a etags, aby tyto weby lépe přizpůsobily a poskytovaly lepší služby zákazníkům. Tyto technologie mohou být používány na mnoha stránkách webu Lenovo. Když návštěvník zavítá na tyto stránky, vygeneruje se neidentifikovatelné oznámení o jeho návštěvě. To může být zpracováno námi nebo našimi dodavateli. Tyto pixelové tagy obvykle fungují ve spojení s cookies. Pokud cookies vypnete, pixelové tagy a další technologie budou stále detekovat návštěvy těchto stránek, ale oznámení, která generují, nemohou být spojena s jinými neidentifikovatelnými informacemi cookies a jsou ignorována.

Přizpůsobené odkazy URL:

Někdy můžeme určitým návštěvníkům přizpůsobit webové stránky. Pokud navštívíte některou z těchto webových stránek, můžete ji mít upravenou podle odkazů na produkty a/nebo služby, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, na základě vašich předchozích interakcí se společností Lenovo a informací, které jste nám poskytli. Při návštěvě těchto webových stránek můžeme shromažďovat informace o vaší návštěvě, abychom lépe přizpůsobili web vašim zájmům. Pozvánka k návštěvě jednoho z těchto webů může být prezentována jako přizpůsobená adresa URL v e-mailu, oznámení na stránce registrace webových stránek nebo jako odpověď na přihlášení k určitému webu.

Pokud se rozhodnete navštívit jeden z těchto webů, společnost Lenovo shromáždí informace o vašich návštěvách a spojí je s dalšími informacemi o vás a vašem vztahu se společností Lenovo. Pokud si nepřejete, aby se vaše informace používaly tímto způsobem, nenavštěvujte tyto stránky.

Jak jsou moje informace zabezpečeny?

Společnost Lenovo provádí příslušná technická a organizační opatření a procesy, aby chránila vaše osobní údaje a udržovala kvalitu zabezpečení během přenosu i po jejich obdržení. Používáme například šifrování při přenosu citlivých informací, jako je číslo kreditní karty, které nám pomáhá uchovávat vaše informace v bezpečí.

Jak dlouho budou mé osobní údaje uchovány?

Vaše osobní údaje si uchováme pouze po dobu, kdy bude váš účet aktivní nebo bude-li to nezbytné pro poskytování služeb. Vaše osobní údaje si také uchováme podle potřeby, abychom dodrželi platné právní závazky, vyřešili spory a splnily naše dohody.

Nezapomeňte však, že žádný přenos dat přes internet nemůže být stoprocentně bezpečný. V důsledku toho, i když jsme podnikli příslušná opatření k ochraně vašich osobních údajů, Lenovo nemůže zajistit ani jinak zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám poskytnete, nebo je získáme z našich webových stránek, a proto naše stránky používáte na své vlastní riziko. Informace o tom, jak položit bezpečnostní otázky, nahlásit problémy nebo možné incidenty týmu Lenovo Information Security, naleznete zde.

A co soukromí mého dítěte?

Webové stránky provozované společností Lenovo nebo jejím jménem jsou určeny pro použití osobami staršími 16 let. Společnost Lenovo se nesnaží shromažďovat informace o dětech mladších 16 let. Uživatelé mladší 16 let by neměli na webových stránkách Lenovo poskytovat ani zveřejňovat žádné informace.

Pokud dítě mladší 16 let poskytne osobní informace na webových stránkách společnosti Lenovo, odstraníme je, jakmile zjistíme, že byly poskytnuty dítětem mladším 16 let, a nebudeme je pro žádný účel nepoužívat. Lenovo vybízí rodiče, aby se aktivně podíleli na kontrole používání internetu jejich dětmi a aby je informovali o potenciálních rizicích při poskytování osobních informací prostřednictvím internetu.

Jaká jsou moje práva na ochranu údajů?

Příslušné zákony na ochranu údajů vám mohou dát právo kontrolovat použití a zpracování vašich osobních údajů společností Lenovo. Mezi ně může patřit právo (i) požádat o přístup k vašim osobním údajům a jejich kopii, (ii) vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o opravu nebo vymazání vašich osobních údajů; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; a (iv) přenositelnost dat. Pokud vaše osobní údaje používáme s vaším souhlasem, máte také právo kdykoli svůj souhlas odvolat, i když to nebude mít vliv na použití vašich osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu.

Chcete-li uplatnit některá z vašich práv, kontaktujte nás prosím na privacy@lenovo.com. Budeme posuzovat a jednat na základě těchto požadavků v souladu s platnými zákony na ochranu údajů a můžeme vás požádat o ověření vaší identity, abychom mohli efektivně reagovat na vaši žádost.

Máte také právo kdykoli vznést dotazy nebo stížnosti u příslušného vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů.

Jak mohu kontaktovat Program ochrany osobních údajů Lenovo?

Pokud máte dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete se obrátit na Lenovo prostřednictvím privacy@lenovo.com nebo prostřednictvím americké pošty na Lenovo, Attn: Privacy Program, 1009 Think Place, Morrisville, North Carolina, USA 27560.

O tomto prohlášení

Na co se toto prohlášení vztahuje:

Vaše soukromí je pro společnost Lenovo důležité. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na software a služby poskytované společností Lenovo a jejími přidruženými společnostmi, včetně Motorola Mobility (souhrnně „Lenovo“) a je dostupné pro použití zařízení Lenovo, včetně, ale bez omezení, osobních počítačů (PC), tabletů, smartphonů, pracovních stanic a paměťových zařízení (souhrnně „produkty Lenovo“). Toto prohlášení se vztahuje také na software, aplikace a funkce společnosti Lenovo, které můžete použít u produktu nebo zařízení jiného výrobce. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje informační postupy pro produkty Lenovo, včetně toho, jaké typy informací jsou shromažďovány, jak je společnost Lenovo používá a chrání tyto informace a s kým jsou tyto informace sdíleny.

Na co se toto prohlášení nevztahuje:

Lenovo shromažďuje osobní údaje prostřednictvím webových stránek Lenovo, kromě jiných zdrojů. Chcete-li se dozvědět více o našich postupech ochrany osobních údajů na webových stránkách, navštivte prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách Lenovo zde. Toto prohlášení se dále nevztahuje na software třetích stran a další služby, které instalujete nebo ke kterým přistupujete prostřednictvím svých produktů Lenovo.

Změny v tomto prohlášení:

Pokud provedeme změnu v tomto prohlášení, zpřístupníme předchozí verze, abyste mohli vidět, kdy a k jakým změnám došlo. Pokud v tomto prohlášení provedeme nějaké podstatné změny, upozorníme vás na to prostřednictvím oznámení na webových stránkách Lenovo nebo e-mailem (zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu), než změna vstoupí v platnost. Pokud to vyžadují platné zákony na ochranu údajů, vyžádáme si také váš souhlas s případnými podstatnými změnami, které ovlivňují způsob, jakým používáme vaše osobní údaje. Doporučujeme vám, abyste si tuto stránku pravidelně prohlíželi a získali tak nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Pokud jeden nebo více produktů Lenovo změní způsob, jakým jsou informace shromažďovány, uloženy, přeneseny nebo jinak použity, před aktivací změn ve vašich produktech Lenovo vás požádáme o svolení.

Vezměte prosím na vědomí, že sekundární uživatelé a hostující uživatelé produktů Lenovo, které podporují funkce pro více uživatelů, nemusí mít stejnou možnost spravovat nastavení, oprávnění a volby týkající se shromažďování, používání a sdílení informací, kterou má primární uživatel.

Váš souhlas:

Používáním produktů Lenovo nebo poskytnutím (přímo nám nebo prostřednictvím třetích stran jednajících v našem zastoupení) vašich osobních údajů vyjadřujete souhlas s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů (včetně zámořského přenosu vašich osobních údajů v souladu s našimi pravidly níže). Kdykoli poskytnete své informace, souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejněním těchto informací v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Jaké informace shromažďuje Lenovo a jak je používáme?

Lenovo shromažďuje informace o vás a vašich produktech Lenovo a používá tyto informace k tomu, aby vaše produkty Lenovo fungovaly co nejlépe a vy jste je mohli co nejlépe využít. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám za určitých okolností neposkytnete osobní informace, možná vám nebudeme schopni poskytnout požadované produkty společnosti Lenovo.

Vytvoření uživatelského profilu

Váš uživatelský profil se může skládat z informací, které jsme získali z vašeho kontaktu se společností Lenovo, jako jsou návštěvy našich webových stránek, kontakt s našimi zástupci zákaznických služeb, registrační informace produktů Lenovo a z určitých produktů Lenovo, které používáte. To nám umožňuje poskytovat určité produkty Lenovo, služby třetích stran aktivované v produktech Lenovo a informace, které potřebují tyto produkty k fungování; řešení problémů, které mohou mít; navržení způsobů, jak zlepšit fungování produktů Lenovo; poskytování novinek, aktualizací a informací o vašich produktech Lenovo; a pokud se rozhodnete přijímat marketingové emaily, poskytneme vám novinky a informace o dalších produktech Lenovo, které by vás mohly zajímat.

Lenovo ID a registrace produktu Lenovo

Když vytvoříte Lenovo ID nebo zaregistrujete svůj produkt Lenovo, shromáždíme informace o vás a vašich zařízeních Lenovo včetně osobních údajů. Kromě vašeho Lenovo ID vás můžeme požádat o zadání vašeho jména, e-mailové adresy, jazyka a regionu/země, typu/modelu zařízení, IP adresy, sériového čísla zařízení, data registrace zařízení a veškerých aktivačních údajů o vašem operačním systému.

Lenovo ID využíváme k vaší identifikaci, když používáte naše online služby, jako je internetový obchod a web podpory zákazníků. Vaše Lenovo ID a vaše osobní informace s ním spojené nebudou spojeny s žádnými informacemi o použití produktu, které jsme shromáždili. Pokud si přejete deaktivovat své Lenovo ID, můžete tak učinit kdykoli kontaktováním privacy@lenovo.com.

Aktualizace softwaru

Pokud se rozhodnete povolit sběr dat z produktů Lenovo, můžeme shromažďovat a používat informace o vašich produktech Lenovo ke zjištění, zda je používaný software nejaktuálnější verzí. Tyto informace používáme pro vývoj nových produktů a softwarových funkcí a pro řešení oprav chyb, aby vaše produkty Lenovo fungovaly plynuleji a efektivněji.

Poskytování zákaznické podpory

Můžete se rozhodnout poskytnout nám informace o tom, jak používáte vaše produkty Lenovo pro účinnou nebo vylepšenou podporu zákazníků. Mezi informace, které můžeme shromažďovat o vašich produktech Lenovo, patří sériové číslo produktu nebo jiné identifikační číslo; typ/model produktu; IP adresa; a informace o tom, jak používáte produkty Lenovo a jejich součásti, například vybavení a funkčnost systému. Pokud se rozhodnete povolit shromažďování osobních údajů, může společnost Lenovo shromažďovat také osobní údaje včetně vašeho jména, uživatelského jména a e-mailové adresy.

Tyto informace používáme k řešení problémů, které mohou nastat s vašimi produkty Lenovo, poskytování oprav chyb softwaru a dalším podpůrným službám a zlepšování našeho servisu. Pokud se rozhodnete, že si nepřejete tyto informace sdílet se společností Lenovo, můžete vypnout možnost sběru dat o použití produktu v nastavení ochrany osobních údajů vašich produktů Lenovo a v konkrétní aplikaci.

Vylepšování našich produktů a softwaru

Můžete se rozhodnout, že nám poskytnete informace o tom, jak používáte vaše produkty a software Lenovo pro budoucí vylepšení. Mezi typy informací, které můžeme shromažďovat, patří sériové číslo produktu nebo jiné identifikační číslo; model/typ produktu; informace o tom, jak používáte vaše produkty a software Lenovo; a výkon zařízení Lenovo.

Tyto informace používáme k identifikaci trendů výkonu produktů a softwaru Lenovo, vyvíjení nových funkcí pro budoucí modely a celkově lepší uživatelský zážitek. Zasíláme vám také zprávy týkající se produktů a služeb, které se rozhodnete přijímat. Pokud se rozhodnete, že tyto informace nechcete sdílet se společností Lenovo, můžete vypnout možnost sběru dat o produktu v nastavení ochrany osobních údajů vašeho produktu Lenovo a v konkrétní aplikaci nebo aplikaci odinstalovat.

Informace o používání softwaru

Při používání svých produktů Lenovo se můžete rozhodnout poskytnout nám informace o používání aplikací Lenovo. Informace, které můžeme shromažďovat, zahrnují to, jak často používáte aplikaci, jaké funkce jste v aplikaci použili a výkon aplikace. Informace o použití, které shromažďujeme za tímto účelem, přímo neidentifikují vás ani vaše produkty Lenovo, pokud jste se nerozhodli povolit vylepšenou podporu zařízení nebo funkci „Vylepšit pomoc“ ve svých produktech Lenovo.

Tyto informace o používání softwaru používáme k analýze výkonu aplikací Lenovo, k vývoji vylepšení pro budoucí verze a k zasílání zpráv týkající se produktů a služeb, které se rozhodnete přijímat. Pokud si budete kdykoliv přát deaktivaci sběru těchto informací, můžete tak učinit v nastavení ochrany osobních údajů v konkrétní aplikaci. Pro další informace o tom, jak deaktivovat shromažďování informací o používání softwaru v určitých aplikacích společnosti Lenovo, můžete (i) otevřít aplikaci Lenovo Settings a vypnout Statistiky použití, (ii) odinstalovat konkrétní aplikaci v Ovládacích panelech nebo prostřednictvím Nastavení nebo (iii) navštívit stránku podpory Lenovo o omezení shromažďování informací o použití zde.

Funkce produktů, softwaru a služeb Lenovo

Některé produkty, softwarové aplikace a služby společnosti Lenovo musejí ukládat informace o výkonu, aby mohly fungovat. K těmto informacím přistupujeme až poté, co jste se rozhodli tyto funkce povolit nebo použít. Tyto informace zahrnují identifikátory produktu, jako je sériové číslo, informace o použití aplikace a technická data. V kontextu smartphonů a mobilních zařízení Lenovo mohou tyto informace zahrnovat také lokalizaci vašich produktů Lenovo a obsah generovaný uživatelem, jako je například zvuk pro aplikace aktivované hlasem. Tyto aplikace budou tyto informace ukládat lokálně na vašem zařízení Lenovo, ale za jistých okolností může být vyžadováno poskytnutí informací společnosti Lenovo nebo partnerovi aplikace pro dokončení určitých funkcí, které jste se rozhodli povolit, jako jsou aplikace s hlasem aktivovanými funkcemi nebo služby založené na poloze na vašich zařízeních Lenovo.

Pokud se rozhodnete, že sdílení těchto informací chcete omezit nebo deaktivovat, můžete (i) vypnout sběr dat v nastavení ochrany osobních údajů vašeho produktu Lenovo nebo konkrétní aplikace, (ii) zobrazit nabídku „Nastavení“ ve vašem produktu Lenovo nebo v konkrétní aplikaci, kde najdete konkrétní pokyny o tom, jak zakázat nebo odinstalovat dotyčnou aplikaci, nebo (iii) získat na webu podpory Lenovo další informace o odinstalaci aplikací Lenovo. zde Nebo vyhledejte konkrétní pokyny o tom, jak zakázat nebo odinstalovat určitou aplikaci v části „Nastavení“ produktu nebo aplikace.

Aplikace, které zpracovávají informace – další podrobnosti

Následující část popisuje, jak určité aplikace Lenovo a Motorola zpracovávají vaše informace. Vezměte prosím na vědomí, že tyto popisy nemusí zahrnovat všechny aplikace Lenovo nebo Motorola dostupné pro váš produkt Lenovo. Ne všechny produkty Lenovo podporují všechny aplikace Lenovo nebo Motorola a mohou být pro vás dostupné různé aplikace Lenovo nebo Motorola a mohou se lišit v závislosti na tom, který produkt/produkty Lenovo vlastníte.

Aplikace Lenovo:

Lenovo Connect 2+

Se softwarem Lenovo Connect 2+ můžete automaticky kopírovat nebo přesouvat fotografie, hudbu, videa a další soubory mezi zařízeními, jako je telefon a počítač. Můžete také nastavit, aby váš počítač zobrazoval oznámení přijatá vaším telefonem a pokračovat v úkolech na jiném zařízení, než na kterém jste začali. Connect2+ také může automaticky připojit vaše zařízení bez nutnosti připojení WIFI LAN nebo mobilní datové sítě. Connect2+ bude shromažďovat identifikátory umístění a zařízení, aby se usnadnilo spojení mezi vašimi zařízeními, a také data o používání aplikací, například jaké funkce Connect2 + používáte a jak často připojujete zařízení.

Lenovo Settings

Lenovo Settings je nástroj pro chytřejší správu počítače s centralizovaným přístupem ke všem hlavním hardwarovým funkcím a ovládacím prvkům. V Lenovo Settings můžete pracovat v jediném rozhraní a konfigurovat funkčnost zařízení podle určitých režimů a využití, vše podle vašich osobních preferencí. Pokud nastavíte počítač tak, aby se automaticky aktualizoval podle umístění nebo přístupnosti k síti, bude nastavení shromažďovat odpovídající data, například informace WIFI a VPN, a snadno aktualizovat váš systém. Všechny systémové informace jsou shromažďovány a uchovávány na vašem počítači. Můžete se však rozhodnout sdílet anonymní informace o tom, jak Lenovo Settings používáte.

Lenovo Companion

Lenovo Companion vám umožňuje přístup k nejlepším funkcím a možnostem vašeho počítače. Pomocí nástroje Companion můžete optimalizovat výkon počítače, sledovat jeho stav a spravovat průběžné aktualizace. Companion bude shromažďovat identifikátory zařízení vašeho počítače a údaje o událostech a využití, jako je funkčnost systému, použití aplikace a informace o podpoře. Tyto informace budou uloženy na vašem počítači a informace o vašem používání Companion mohou být sdíleny se společností Lenovo, pouze pokud s takovým sběrem dat budete souhlasit.

Lenovo Nerve Center

Nástroj Lenovo Nerve Center je navržen tak, aby vylepšil hraní her na herních počítačích Lenovo. Nerve Center nabízí funkce pro váš hardware a software a umožňuje přizpůsobit mnoho aspektů hraní na vašem počítači. Nerve Center může shromažďovat vaše preference týkající se hardwarových funkcí, jako je klávesnice, touchpad a reproduktor, a pomáhá při nahrávání videa a zvuku při hraní. Veškeré systémové informace a nahrávky shromážděné v Nerve Center jsou uchovány ve vašem počítači a se společností Lenovo nejsou sdíleny žádné citlivé informace.

Aplikace Motorola:

Fotoaparát

Aplikace Fotoaparát Motorola vám nabízí spoustu funkcí:

 • Můžete označit fotografie a videa údajem o poloze. Pokud sdílíte označené fotografie s ostatními, budete také sdílet informace o poloze. Pokud se rozhodnete zeměpisně označit své fotografie a videa, aplikace Galerie Motorola použije informace k uspořádání souborů.
 • Spusťte aplikaci bez dotyku pomocí kontextových dat ze senzorů k detekci gesta pro spuštění.
 • Pořiďte lepší snímky pomocí detekce obličeje a dalších analýz toho, co je v hledáčku, abyste získali ten nejlepší snímek. Nejlepší snímek můžete porovnat s původním obrázkem pořízeným v galerii a vybrat, které obrázky chcete zachovat. Informace o detekci obličeje zůstanou v telefonu a nebudou nahrány do společnosti Motorola ani sdíleny s třetími stranami. Fotoaparát ukládá informace o kvalitě obrázků do metadat vašich fotografií, aby nám pomohl vyřešit problémy s výkonem. Sdílením fotografií budete také sdílet informace o kvalitě obrázků.

Digitální televize

Pokud je to podporováno, přenáší digitální televize Motorola televizní vysílání do vašeho mobilního zařízení s další podporou Electronic Program Guide (EPG) a Ginga pro interaktivitu uživatele. Uživatelé mohou také nahrávat TV programy, které se jim líbí, a vybrat si, kdy se budou dívat na své oblíbené pořady. Digitální televize bude shromažďovat určitá anonymní data založená na událostech, například jaké kanály jsou spouštěny prostřednictvím digitální televize.

Galerie

Aplikace Galerie Motorola obsahuje funkci Nejlepší film, která vám pomůže vytvářet krátké videoklipy z vašich nejlepších fotografií a videozáznamů, a funkci Lidé, která vám umožní označit osobu na fotografii. Pro tyto funkce bude Galerie analyzovat a porovnávat tváře, které se objevují na vašich fotografiích a videích (kromě jiných měření kvality), a vybere nejlepší scény nebo seskupí fotografie nebo videa. Galerie uchovává veškerá data shromážděná z vašich fotografií a videí, která se týkají analýzy obličeje, v zařízení a používá je výhradně k vytváření obsahu nejlepšího filmu nebo k seskupování fotografií nebo videí.

Moto

Moto zvyšuje odezvu vašeho zařízení tím, že vám nabízí více způsobů ovládání a interakce. Moto vám usnadňuje získávání důležitých oznámení, ovládání zařízení hlasem a gesty a automatizaci užitečných změn nastavení v závislosti na tom, kde se právě nacházíte nebo co děláte.

Moto akce usnadňují interakci s produkty Motorola tím, že umožňují používat jednoduchá gesta k rychlému provádění úkolů. Moto akce:

 • Rychlým otočením zápěstí otevřete fotoaparát.
 • Přejetím prstem doleva nebo doprava zmenšíte obrazovku pro použití jednou rukou.
 • Dvojitým zatřesením zapnete nebo vypnete baterku.

Moto displej zobrazí důležitá upozornění na obrazovce podporovaných zařízení, abyste k nim měli rychlý přístup, aniž byste museli zapínat obrazovku nebo zařízení odemykat. Moto displej má přístup k určitému obsahu, jako jsou vaše kontakty, položky kalendáře, spolu s dalšími aplikacemi a oznámeními, které vám zasílají.

Moto Voice a Moto Alexa vám umožní ovládat vaše produkty Motorola bez použití rukou, pouze hlasem. Funkce:

 • Může vám pomoci reagovat na hovory a texty svým hlasem při řízení nebo kdekoliv jinde.
 • Naučí se rozpoznávat váš hlas a frázi pro spuštění. Tím se vytvoří matematické znázornění vašeho hlasového vzorku, který používáme ke spuštění Moto Voice. U produktů z roku 2017 a novějších Moto Voice uchovávat záznam vašich audio registrací na vašem zařízení, aby byla podporována úplná funkčnost Moto Voice. U verzí Moto Voice, které umožňují mít vlastní spouštěcí frázi, si Moto Voice také uloží záznam do vašeho zařízení pro účely autentizace. Můžete si ji také kdykoli přehrát a připomenout si ji.
 • Pro produkty z roku 2016 a starší vytváříme krátkou nahrávku poté, co si Moto Voice zapamatuje vaši frázi pro spuštění. Tento záznam používáme buď ke zpracování vašeho příkazu, nebo k jeho předání do Google Voice Search (jinde než v Číně) nebo hlasového vyhledávání LingXi (v Číně) a nenahráváme jej na servery Motorola, pokud výslovně nesouhlasíte, že s námi budete sdílet své hlasové příkazy pro účely analýzy výkonu.
 • Podívejte se, jaké aplikace máte nainstalované v telefonu a které můžete ovládat pomocí Moto Voice, i když se bude jednat o aplikace třetích stran.
 • Upozorňujeme, že Amazon Alexa, který je aktivován funkcí Moto Alexa, se samostatně řídí prohlášeními o ochraně osobních údajů Amazon a jeho podmínkami použití pro Alexa. Přečtěte si tyto platné zásady Amazonu a zjistěte, jak Amazon Alexa zpracovává vaše informace.

Pro správné funkce Moto:

 • Shromažďuje informace o aktuální poloze vašich produktů Motorola a nahraje je do společnosti Motorola, aby pomohl určit zájmy a zjistit, kdy se nacházíte ve vozidle.
 • Používá kontextová data získaná z mikrofonu a senzorů vašeho zařízení, jako je akcelerometr a gyroskop, k určení, kdy aktivovat určité režimy, ale neodesílá je do společnosti Motorola.
 • Má přístup k obsahu generovanému uživateli, jako jsou vaše položky kalendáře, kontakty a historie hovorů, ale nenahrává je do společnosti Motorola.

Tam, kde je to podporováno, bude Moto využívat Google Activity Recognition, aby pomohl pochopit kontextová data a určit, které režimy aktivovat. Moto poskytuje kontextová data pro Google Activity Recognition podléhající Google’s privacy policy.

Motorola Connect

Funkce Motorola Connect vám umožní snadno připojit a spravovat vaše produkty Motorola, jako jsou bezdrátová sluchátka, zařízení Bluetooth, nositelná zařízení a aplikace, které běží na vašem počítači. Motorola Connect:

 • Zkontroluje vaši polohu, aby věděla, která podporovaná zařízení jsou poblíž.
 • Automaticky připojuje poblíž podporovaná zařízení přímo (například přes Bluetooth), když jsou na dosah, nebo propojitelná přes internet.
 • Synchronizuje informace mezi podporovanými zařízeními, takže mezi nimi můžete bez problémů přepínat.
 • Na mobilních zařízeních jiných značek než Motorola, shromažďujeme také informace o tom, jak často používáte funkce Motorola Connect a jak dobře Motorola Connect funguje.

Některá zařízení, která Motorola Connect spravuje, se navíc spoléhají na další informace

Moto 360 a Moto Body

Chytré hodinky Moto 360 a související aplikace Moto Body používají senzory zabudované do nositelného zařízení ke shromažďování údajů souvisejících s vaším stavem, jako je váš srdeční tep, počet kroků a kalorie, takže můžete sledovat svůj pokrok. Můžete si také vytvořit svůj profil poskytnutím demografických informací, jako je vaše výška, váha, pohlaví a věk. Toto pomůže vašemu Moto 360 a Moto Body poskytovat přesnější informace o vašem stavu. Pokud používáte funkci Moto Body Running, Moto Body také sleduje a zobrazuje vaši polohu na vašem zařízení.

Moto 360 a Moto Body mohou nahrát váš profil, data a polohu do našeho cloudu a přidat je do vašeho uživatelského profilu. Tyto informace používáme k tomu, abychom pro vás získali přístup k přesnějším informacím o vašem stavu, jako jsou statistiky aktivity během určitě doby. Používáme je také k vytváření nových, přizpůsobených funkcí pro vaše produkty Moto 360, Moto Body a další produkty Motorola.

Chcete-li odstranit běh, dotkněte se ☰> Běh. Stiskněte běh, který chcete odstranit, a potom stiskněte ⋮> Smazat běh. Chcete-li odstranit všechna data Moto Body, kontaktujte privacy@lenovo.com

Moto 360 a Moto Body mohou také shromažďovat informace o tom, jak často používáte Moto 360 a Moto Body a jak fungují.

Informace od společnosti Lenovo

Pokud se rozhodnete přijímat informace od společnosti Lenovo, například prostřednictvím e-mailu nebo oznámení v rámci produktu, shromažďujeme o vás osobní a jiné údaje, které nám pomohou spravovat tuto komunikaci. Shromáždíme vaše jméno, e-mailovou adresu a případně další osobní informace, které se rozhodnete poskytnout, a tyto informace použijeme k zasílání oznámení o podpoře produktů a propagačních zpráv. Pokud si již nepřejete dostávat informace od společnosti Lenovo, můžete se odhlásit pomocí odkazu pro odhlášení v našich propagačních zprávách. Za příjem takové informace na mobilních zařízeních se mohou účtovat poplatky za data.

Jednotné přihlášení z vašeho účtu sociálních médií

K vašemu účtu Lenovo můžete přistupovat tak, že se přihlásíte přes různé weby sociálních médií, jako je Facebook, Google, Twitter atd. Pokud se rozhodnete přihlásit pomocí této služby, bude Lenovo shromažďovat určité informace z vašeho účtu sociálních médií, včetně vašeho veřejného profilu, e-mailové adresy, narozenin, seznamu kontaktů, zájmy, hodnocení a aktuální město pobytu. Společnost Lenovo tyto informace propojí s vaším profilem Lenovo a může je použít pro účely analýzy a interního marketingu, pokud jste se rozhodli takové zprávy dostávat. Poskytnuté informace mohou záviset na nastavení soukromí, které máte u svého účtu sociálních médií.

Jak Lenovo sdílí informace, které shromažďuje?

Informace shromážděné společností Lenovo jsou sdíleny interně v rámci skupiny společností Lenovo, externě se smluvními poskytovateli služeb, kteří pracují jménem společnosti Lenovo a tak, jak je uvedeno v tomto prohlášení. Za určitých okolností můžeme také spolupracovat se smluvními poskytovateli služeb, abychom usnadnili shromažďování, analýzu a zpracování těchto informací. Při sdílení informací s dodavateli, poskytovateli služeb a dalšími stranami popsanými níže požadujeme, aby tyto strany zacházely s těmito informacemi způsobem, který je v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a našimi bezpečnostními postupy.

Marketing

Informace, které poskytnete na určitých webových stránkách společnosti Lenovo, mohou být také použity společností Lenovo a vybranými dodavateli nebo partnery pro marketingové účely, například když se přihlásíte k odběru zasílání marketingových sdělení nebo newsletterů. Před shromážděním těchto informací vám nabídneme možnost zvolit si, zda budou vaše informace použity tímto způsobem. Můžete se rozhodnout přestat přijímat naše marketingová sdělení podle pokynů pro odhlášení obsažených v těchto sděleních, přístupem k marketingovým nebo kontaktním preferencím na stránce nastavení vašeho účtu nebo nás můžete kontaktovat na privacy@lenovo.com.

Sledování kvality služeb

Určité činnosti na webových stránkách mohou také zahrnovat telefonáty se společností Lenovo nebo telefonáty od poskytovatelů oprav. Upozorňujeme, že v některých případech můžeme takové hovory nahrávat a uchovávat pro účely školení zaměstnanců a zajištění kvality služeb. Pokud si nepřejete, aby byl hovor nahráván, informujte o tom volajícího.

Dodání produktu, softwaru nebo služby společnosti Lenovo nebo třetích stran

Jak je popsáno výše v části „Funkce produktů, softwaru a služeb Lenovo“, někdy je nutné, aby vaše zařízení nebo služby Lenovo předaly určité informace třetí straně pro správné fungování funkcí, které jste se rozhodli povolit, jako jsou aplikace ovládané hlasem nebo služby založené na vaší poloze.

Zveřejňování vyžadovaná zákonem

Za určitých okolností je možné, že osobní informace mohou podléhat soudním nebo jiným vládním předvoláním nebo příkazům. Pokud tedy usoudíme, že to vyžaduje zákon, můžeme zpřístupnit osobní nebo jiné informace regulačním nebo vládním orgánům, soudům, tribunálům a donucovacím orgánům, abychom chránili naše práva, vaši bezpečnost nebo bezpečnost ostatních, odhalili podvod nebo reagovali na žádost vlády.

Mobilní operátoři

Lenovo a Motorola Mobility mohou sdílet informace, které shromažďují, s mobilními operátory, kteří podporují naše mobilní zařízení. Vaše informace mohou obdržet mobilní operátoři, jejich přidružené společnosti a jejich poskytovatelé služeb. Veškeré informace, které sdílíme s mobilními operátory, budou shromážděny v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a budou také předmětem vaší dohody s operátorem a zásad ochrany osobních údajů vašeho operátora.

Fúze a akvizice

Může se stát, že se společnost Lenovo rozhodne, ze strategických nebo jiných obchodních důvodů prodat, koupit, sloučit nebo jinak reorganizovat podniky v některých zemích. O jakékoli změně vlastnictví nebo použití vašich osobních údajů, jakož i o veškerých možnostech týkajících se vašich osobních údajů budete informováni e-mailem nebo výrazným oznámením na našem webu. Taková transakce může zahrnovat zpřístupnění osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupujícím nebo jejich přijetí od prodejců.

Další zdroje

Kromě výše uvedeného mohou existovat okolnosti, které vyžadují, abychom sdělili vaše osobní údaje jiným stranám kromě těch, které jsou uvedeny výše, včetně právních poradců nebo agentur pro vymáhání pohledávek.

Posílá Lenovo mé osobní údaje do zahraničí?

Lenovo je globální organizace s právnickými osobami, obchodními procesy, strukturami řízení a technickými systémy, které přesahují hranice jedné země. Proto, pokud to zákon dovoluje, můžeme vaše osobní údaje sdílet v rámci společnosti Lenovo (včetně dceřiných společností, přidružených společností a mateřských společností) nebo našich dodavatelů a obchodních partnerů a můžeme je převést do jiných zemí světa, v nichž podnikáme (včetně, ale nikoli jen ve Spojených státech amerických a Číně). Bez ohledu na to, kam jsou vaše informace předávány a kde jsou uchovány, jsou naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení navrženy tak, aby poskytovaly ochranu vašich osobních informací v celosvětovém měřítku.

Upozorňujeme, že některé země mají zákony na ochranu soukromí, které nejsou rovnocenné zákonům na ochranu soukromí ve vaší zemi. V takových zemích bude Lenovo stále nakládat s informacemi způsobem, který zde popisujeme, a přijme taková opatření, která jsou nezbytná pro dodržení platných zákonů o ochraně dat při přenosu a zpracování vašich informací. V případě potřeby bude společnost Lenovo rovněž dodržovat dohody mezi společnostmi skupiny Lenovo nebo s partnery nebo dodavateli společnosti Lenovo o řízení přenosu, zpracování a ochrany osobních údajů.

Kromě postupů ochrany osobních údajů stanovených v těchto zásadách zavedla skupina Motorola Mobility společnosti Lenovo sadu „závazných firemních pravidel“ pro interní převody mezi společnostmi skupiny Motorola Mobility v Evropské unii a společnostmi skupiny Motorola Mobility jinde. Ty byly schváleny vybranými úřady Evropské unie pro ochranu údajů a jsou závazkem skupiny Motorola Mobility chránit osobní údaje, které zpracovává bez ohledu na to, kde jsou tyto informace uloženy. Úplnou kopii pravidel naleznete zde. Pro více informací kontaktujte privacy@lenovo.com.

Jak dlouho budou moje informace uchovány?

Vaše osobní údaje si uchováme pouze po dobu, kdy bude váš účet aktivní nebo bude-li to nezbytné pro poskytování našich služeb a technické podpory. Vaše osobní údaje si také uchováme podle potřeby, abychom dodrželi platné právní závazky, vyřešili spory a splnily naše dohody. Pokud požadujete odstranění vašich údajů, odpovíme a odstraníme vaše informace v souladu s našimi zásadami a příslušnými zákony.

Jak jsou moje informace zabezpečeny?

Při přenosu informací z produktů Lenovo na naše servery, při ukládání dat a při jejich sdílení s třetími stranami používáme standardní technická a organizační opatření. Používáme například šifrování při přenosu citlivých informací, které nám pomáhá uchovávat vaše informace v bezpečí. Při sdílení vašich informací s třetími stranami podnikneme přiměřené a vhodné kroky, aby tyto strany zodpovědně chránily a používaly vaše informace.

Produkty Lenovo mohou také zahrnovat funkce zabezpečení navržené k ochraně informací uložených v produktech Lenovo. Mohou disponovat například šifrováním, hesly, odemknutím pomocí kódu PIN a otisku prstu nebo dálkovým ovládáním vašich produktů Lenovo, abyste mohli lokalizovat, zamknout a vymazat data ve ztracených nebo odcizených produktech. Další informace o dostupných funkcích získáte přístupem k nastavení zabezpečení ve svých produktech Lenovo.

Nezapomeňte však, že u žádného produktu, softwaru ani přenosu dat nelze zaručit, aby byl 100% bezpečný. V důsledku toho, i když jsme podnikli příslušné kroky k ochraně vašich produktů a vašich informací, společnost Lenovo nemůže zajistit ani jinak zaručit bezpečnost vašich produktů Lenovo ani jakýchkoliv informací, které nám poskytnete. Používáním produktů Lenovo toto podstupujete na vlastní riziko. Další informace o zabezpečení produktů Lenovo a o tom, jak kontaktovat tým zabezpečení produktu Lenovo kvůli dotazům nebo problémům se zabezpečením, naleznete na stránce Zabezpečení zařízení zde.

A co soukromí mého dítěte?

Produkty Lenovo jsou určeny pro dospělé a děti ve věku 16 let a více nebo děti v odpovídající minimálním věku v příslušné jurisdikci, které mají povolení k jejich používání rodiči nebo zákonnými zástupci. Společnost Lenovo se nesnaží shromažďovat informace o dětech mladších 16 let. Uživatelé mladší 16 let by neměli poskytovat žádné informace o produktech Lenovo.

Pokud dítě mladší 16 let nebo ekvivalentního minimálního věku v příslušné jurisdikci poskytne osobní informace prostřednictvím produktu Lenovo, podnikneme příslušné kroky k odstranění těchto informací co nejdříve a nebudeme je k žádným účelům používat. Lenovo vybízí rodiče, aby se aktivně podíleli na kontrole používání produktů Lenovo jejich dětmi a aby je informovali o potenciálních rizicích při poskytování osobních informací.

Jaká jsou moje práva na ochranu údajů?

Příslušné zákony na ochranu údajů vám mohou dát právo kontrolovat použití a zpracování vašich osobních údajů společností Lenovo. Mezi ně může patřit právo (i) požádat o přístup k vašim osobním údajům a jejich kopii, (ii) požádat o opravu nebo vymazání vašich osobních údajů; (iii) vznášet námitky proti zpracování vašich osobních údajů; (iv) omezit zpracování vašich osobních údajů; a (v) přenositelnost dat. Pokud vaše osobní údaje používáme s vaším souhlasem, máte také právo kdykoli svůj souhlas odvolat, i když to nebude mít vliv na použití vašich osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu.

Chcete-li uplatnit některá z vašich práv, kontaktujte nás prosím na privacy@lenovo.com. Budeme posuzovat a jednat na základě těchto požadavků v souladu s platnými zákony na ochranu údajů a můžeme vás požádat o ověření vaší identity, abychom mohli efektivně reagovat na vaši žádost.

Máte také právo kdykoli vznést dotazy nebo stížnosti u příslušného vnitrostátního orgánu pro ochranu údajů.

Jak mohu kontaktovat Program ochrany osobních údajů společnosti Lenovo?

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na Lenovo prostřednictvím privacy@lenovo.com nebo prostřednictvím americké pošty na Lenovo, Attn: Privacy Program, 1009 Think Place, Morrisville, NC, USA 27560 .