Lenovo Premier Support

Odborne zdatní technici. Rýchlejší řešení od A po Z, a to hned na prvýkrát.

Rozpočty na IT se snižují a firmy musí najít způsoby snížení provozních nákladú a zvýšení efektivity IT. Tlaky na obchodní výsledky IT týmů se zvyšují a odborníci odhadují, že jedna s každých čtyrech odpracovaných hodin je věnovaná základním činnostem při při údržbě počítačů.

Lenovo Premier Support vykonává rutinní podpůrné činnosti, čím odlehčuje techniků, aby se mohli soustředit na strategické cíle a pokrok organizace. Jako výrobce originálních zařízení vám společnost Lenovo omezí prostoje a zvýší produktivitu, protože nabízí přímý přístup k vysoce kvalifikovaným odborníkům a specializovaným týmům, kteří poskytují technickou podporu, pokud problém nevyřeší.

S podporou Lenovo Premier Support získáte:

  • nepřetržitou telefonickou podporu poskytovanou vysoce kvalifikovaným odborníkem.
  • řešení problémů a diagnostiku technikem.
  • komplexní podporu pro hardware a software.
  • komplexní řešení případů s jedním kontaktním místem a to až do vyřešení problému.
  • přístup k elitním technikům na proaktivní přístup.
  • standardní balík zařízení a úrovní služeb.
  • provedení prioritních oprav ve stejný nebo následující pracovní den.

Provedení prioritních oprav a díly přímo na pracovišti v následující pracovní den nejsou zaručeny ve všech zemích. V tom případě získají zákazníci Premier Support prioritní nebo nejlepší dostupné služby. Náhradní díly, které nejsou na skladě, mohou zpozdit poskytnutí služeb, protože nejsou k dispozici ve všech zemích. Pokud společnost Lenovo rozhodne, že se na problém, který nelze vyřešit po telefonu ani výměnou náhradního dílu, vztahuje záruka, u zákazníka bude provedena oprava, pokud je daná služba k dispozici. V opačném případě bude poskytnuta nejlepší dostupná služba. V případě volání po 15:00 místního času bude na vybavení služby potřebný jeden pracovní den navíc. Služba v následující den není zaručena.