Vyjádření od CEO Yuanqing Yanga

Šíření COVID-19 za poslední dva měsíce stále ovlivňuje nás všechny. I když dochází k pokroku a v některých zemích se kanceláře znovu otvírají, někteří kolegové v jiných částech světa jsou žádáni, aby pracovali z domova. To je připomínkou toho, že Covid-19 je neustále se měnící globální problém, kterému musíme všichni společně čelit a překonat ho.

Ve společnosti Lenovo se každý den snažíme poskytovat chytřejší technologie pro všechny. Vyplývá to z našeho přesvědčení, že poskytnutí těch nejlepších technologií více lidem vede k lepším nápadům a řešením všech našich výzev. Nyní více než kdy jindy vidíme hodnotu správných technologií. Ať už je používají lékařští výzkumníci pracující na vakcíně, učitelé, kteří vyučují online, nebo jednotlivci používající internet doma, aby dokončili svou práci. Technologie budou hrát klíčovou roli při řešení krátkodobých výzev, které vznikají kvůli viru. Usilovně pracujeme na tom, abychom pokračovali ve výrobě a vývoji produktů, které naši zákazníci používají k řešení problémů, kterým čelí.

Klíčem k nalezení řešení těchto nových výzev jsou však lidé. Lidé jsou pro společnost Lenovo vždy na prvním místě a jsou základní hodnotou, ať už jde o naše zaměstnance, partnery, zákazníky nebo naše komunity. S touto myšlenkou, která řídí naše rozhodnutí, jsem vás chtěl informovat o krocích, které podnikáme, abychom sloužili všem těmto lidem.

Zjistěte více

Vracíme se zpět do komunit, které nazýváme domovem

Nadace Lenovo nadále hraje vedoucí roli v pomoci při globální reakci na COVID-19 poskytováním našich technologií novým nemocnicím, které léčí pacienty a také vědcům studujícím virus. Zpřístupňuje software a hardware školám pro práci online a daruje příspěvky od svých zaměstnanců po celém světě. Naše podpora je zaměřena na skutečné potřeby a je poskytována všude tam, kde jsou naše týmy Lenovo k dispozici a kde jsou schopny pomoci. Jsem přesvědčen o kumulativním dopadu 6,7 milionu dolarů, které jsme dosud darovali, tam, kde je to nejdůležitější.

Zájem o naše lidi

Lenovo jako globální společnost pocítila dopad viru a reagovala tím, že zmocnila ředitele poboček k jednání, které povede ke správnému fungování týmů, což je naší nejvyšší prioritou. Zpočátku to znamenalo, že naše týmy v Číně pracovaly na dálku, zatímco ostatní části světa posílily svou podporu, protože se očekávalo, že budou také zasaženy současnou situací. Nyní se kanceláře a továrny v Číně znovu otevřely, virus se však rozšířil do celého světa a vedoucí poboček byli nuceni požádat zaměstnance, aby pracovali na dálku. V rychle se měnící situaci je důležitá flexibilita. Flexibilita je důležitá pro naše dodavatele, naše partnery, celá odvětví a zejména týmy zaměstnanců Lenovo po celém světě. Jsem vděčný za to, jak se naši lidé a partneři spojili, aby pomohli našim zákazníkům a jak si vzájemně poskytují podporu. Jsem také hrdý na to, že jsme dokázali najít nové role pro zaměstnance v segmentech ovlivněných ekonomickým dopadem viru. Nikdo neví, jak dlouho budou naše každodenní životy narušeny, ale jsme odhodláni řídit se pokyny stanovenými vládou v každé zemi na každém trhu a dělat vše, co můžeme, a především zajistit zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců.

Zaměření na naše zákazníky

Během posledních dvou měsíců jsem ohromen odhodláním našich týmů udržet partnery a zákazníky v obraze a zajistit co nejhladší chod našich operací. I když jsem ohromený, nejsem překvapený, protože jsem viděl, jak se naše týmy spojují a podporují naše zákazníky v mnoha obtížných situacích. Když byly naše továrny v Číně uzavřeny na několik týdnů, náš tým dodavatelského řetězce se shromáždil, aby vyřešil, jak využít našich více než 30 výrobních míst k úpravě kapacity a vyvážení výroby. Přestože uzavření továrny v Číně mělo krátkodobý dopad na výrobu a dodávky, podařilo se nám ho minimalizovat. Rostoucí poptávka po technologiích a řešeních pro práci z domova vede k větší kreativitě týmů, které se snaží rychle podporovat zákazníky po celém světě, kteří mění své pracovní postupy a upřednostňují zákazníky, kteří jsou v první linii v boji proti koronaviru.

Současná situace je bezprecedentní a mnohé výzvy je stále třeba překonat. Přesto vím, že děláme vše, co můžeme, pro podporu našich zaměstnanců, a uděláme vše pro to, abychom podpořili naše zákazníky.

Díváme se dopředu

Je to náročná doba pro nás všechny. Vím, že se lidé obávají, jaký dopad by situace mohla mít na jejich rodiny, zaměstnání, místní komunity a všechny aspekty jejich života. Vím to, protože jsem měl stejné obavy už od doby, kdy COVID-19 zapříčinil prodloužení prázdnin lunárního nového roku, uzavření kanceláří a škol po celé Číně.

V náročných obdobích, jako jsou tato, je třeba si pamatovat, že všichni chceme to samé: aby lidé, na kterých nám záleží, zůstali zdraví, aby se dopad viru zmenšil, aby se vyvinul lék a aby se život vrátil do starých kolejí. Tato sdílená naděje a společné cíle mohou povzbudit každého z nás v této těžké době a pomoci nám spojit se, abychom mohli čelit výzvám, před které jsme postaveni. Já děkuji všem ve společnosti Lenovo za vše, co dělají, aby pomohli nejen samotné společnosti, ale také zákazníkům, kteří na nás spoléhají a komunitám, které nazýváme domovem. Vím, že společně můžeme všechny výzvy překonat.

Co dělá společnost Lenovo

Související zdroje a podpora

 • Systémové aktualizace: Pokud počítač nefunguje správně, doporučujeme nejprve získat nejnovější ovladače a aktualizace softwaru. Smartphone Aplikace Lenovo Vantage vše usnadňuje a může automaticky aktualizovat počítač.
 • Technická podpora: Potřebujete-li další technickou podporu nebo zajistit opravu, navštivte stránku support.lenovo.com Najdete zde spoustu zdrojů, které vám umožní vyřešit mnoho běžných problémů nebo v případě potřeby podat žádost o servisní zásah. Upozorňujeme, že v některých regionech může dojít k delší době odezvy - v případě potřeby vám doporučíme nejúčinnější způsoby, jak nás kontaktovat.
 • Opravy: Pokud chcete zjistit stav aktuální opravy, navštivte support.lenovo.com/repairstatus.
 • Nařízení a plnění: Vlády po celém světě zavádějí předpisy týkající se volného pohybu zboží a osob v rámci řízení ohnisek koronaviru na svých trzích. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dynamickou situaci, měli by zákazníci pomocí lokálních prodejců nebo svých dodavatelů kontrolovat stav své objednávky a doručení.
 • Čištění zařízení: Následující dokument podrobně popisuje pokyny k dezinfekci vašeho počítače, cožmůže pomoci kontrolovat šíření bakterií.
 • Data Center Group: Nejnovější aktualizace datových center s ohledem na COVID-19, včetně aktualizací dodavatelského řetězce, služeb a podpory dodávek, naleznete na adrese Lenovo Xperience.
 • Podpora zařízení Motorola:
  • Pokud potřebujete pomoc, navštivte stránku podpory společnosti Motorola pro technickou podporu, opravy a kontaktování servisu.
  • Chcete-li získat přístup k podpoře, použijte aplikaci Device Help, která je předinstalovaná v telefonu.
  • Pokud váš software nefunguje správně, doporučujeme stáhnout nástroj Lenovo Moto Smart Assistant (LMSA) pro diagnostiku a řešení problémů s vaším telefonem/tabletem. Nástroj LMSA může také pomoci bezpečně zálohovat a obnovit data.
  • Berte na vědomí, že v některých regionech se reakční doba může prodloužit nebo může dojít k výpadkům služeb.
  • Pokyny k čištění a dezinfekci telefonu naleznete v této příručce.

Nejnovější pokyny týkající se zdraví a bezpečnosti, lékařské péče a probíhajícího boje proti koronaviru najdete na stránkách WHO a místních úřadů.