LAP TOP MỎNG NHẸ, GIÁ HỢP LÝ

Hiệu năng

  • Laptop phong cách và bền bỉ
  • Sức mạnh đến từ Vi xử lý Intel
  • Giải trí phong phú
  • Laptop phong cách và bền bỉ
  • Sức mạnh đến từ Vi xử lý Intel
  • Giải trí phong phú
  • 14" multimedia laptop
  • Streamlined design available in multiple colors
  • Compelling graphics and audio
  • Fierce 15.6” gaming laptop
  • Game-ready Intel® Core™ processors
  • Immersive, tear-free visuals
  • Blazing AMD Ryzen™ processors
  • 15.6" FHD display for clean responsive visuals
  • Esports-ready
lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC