Laptop DÀNH CHO NHU CẦU CÁ NHÂN

Ideapad 100 Series - laptop hiệu năng cao, giá hợp lý

    • Great battery
    • Built to last
    • Video chat & browse with crystal clear HD
lý do 4

THIẾT KẾ.

Lenovo đã giành được hơn 100 giải thưởng quốc tế về thiết kế tiến bộ.

XEM LÝ DO KHÁC