Mångfald och inkludering

Sammankopplade människor förändrar världen

Mångfald är en av Lenovos största styrkor som unikt globalt företag. Våra ledare över hela världen har ett djupt engagemang för innovation och ett helhetsperspektiv som grundar sig i en medvetenhet om vårt långsiktiga ansvar.Se Lenovo och Intels senaste undersökning, ”Diversity and Inclusion in the Global Workplace”

Ett verkligt globalt företag

Lenovo har alltid erkänt vikten av mångfald när det gäller att konkurrera i en mångskiftande värld. Ända sedan början har vi omfamnat ett globalt perspektiv som förenar de skilda kulturerna i öst och väst till ett enda företag och integrerar våra företag i en verksamhetsmodell med flera huvudkontor som gör det möjligt att centralisera processer och plattformar och möjliggör lokal flexibilitet.

Våra medarbetare lever och verkar i fler än 60 länder över hela världen
Våra medarbetare lever och verkar i fler än 60 länder över hela världen

Föregår med gott exempel

En affärsmodell präglad av mångfald börjar uppifrån. Vi anser att en global arbetsstyrka bör spegla de globala kunder den betjänar. Detta börjar med ledningen, som är representativ för våra medarbetares olika kulturer och etnicitet.

Våra 100 högsta chefer representerar 20 olika nationaliteter
Våra 100 högsta chefer representerar 20 olika nationaliteter

Strävar efter balans

Vi vet att företag blomstrar när det finns jämställdhet mellan könen – på alla nivåer i en organisation. Tack vare globala initiativ som Women’s Leadership Development Program utgörs 18,2 % av alla personer som befordras till ledande befattningar på Lenovo av kvinnor. Sedan 2016 har styrelseordföranden och koncernchefen Yang Yuanqing fördubblat antalet kvinnliga direktrapporterande. Som sponsor för Women’s Forum for the Economy and Society bidrar vi till att kvinnors röster blir hörda inom Lenovo och runt om i världen. Läs mer om vår sponsring.

Kvinnor utgör 35 % av vår globala arbetsstyrka
Kvinnor utgör 35 % av vår globala arbetsstyrka

Förespråkare uppifrån

Yolanda Lee Conyers

Ett meddelande från vår Chief Diversity Officer

Som ledande globalt teknikföretag påverkar Lenovo tillvaron för miljontals människor i alla samhällsskikt – från våra medarbetare runt om i världen till de lösningar och upplevelser vi erbjuder våra kunder. Vi går i spetsen för nästa våg av teknisk innovation och står inför en tid som präglas av intelligent transformation. I denna spännande nya tidsålder tar vi hjälp av teknik för att erbjuda nya modeller för hur vi lever, arbetar och roar oss genom big data, 5G, mobil utrustning, smarta enheter och AI. I en ständigt föränderlig och allt mer mångskiftande värld fungerar tekniken som den stora utjämnaren och leder till fler möjligheter, större sammankoppling och förmågan att övervinna historiska och kulturella begränsningar för människor världen över.

Vi anser att teknikföretag har både förmågan och ett grundläggande ansvar för att föregå med gott exempel inom mångfald och inkludering, inte bara i de produkter och tjänster vi erbjuder utan också när det gäller våra värderingar och interna rutiner. Att vara nyskapande i en mångskiftande värld kräver infallsvinklar från olika håll. Mångfald är därför en avgörande faktor på Lenovo. Den säkerställer inte bara att vi tar till oss de bästa och mest banbrytande idéerna. Den hjälper oss också att förstå och tillgodose våra kunders behov bättre.

Lenovo har alltid strävat efter inkludering och format en kultur där alla kan höra hemma – men vi är långt ifrån klara. Med nya rön, data och insikter fortsätter vi att utveckla vårt arbete med att främja inkluderande ledarskapsbeteenden och mångskiftande och inkluderande system genom ökad ansvarighet och utbildning.

Vårt mål är enkelt: Människor ska inte längre behöva förändra sig själva för att passa världen. Världen kommer att förändras för att passa människorna – alla människor. Tekniken kan och bör vara en positiv katalysator för förändring och utveckling. Lenovo kanaliserar denna förmåga för att skapa en smartare framtid där alla blomstrar – tillsammans.

Yolanda Lee Conyers

Chief Diversity Officer
President, Lenovo Foundation