Windows 11 logo

Istražite Windows 11, često postavljena pitanja. (Na Engleskom)

Saznajte više
  1. 1. Određene funkcije zahtevaju poseban hardver, pogledajte https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-11-specifications. Ćaskanje putem SMS-a je dostupno u ograničenom broju zemalja. Molimo pogledajte ovu stranicu za više detalja. Potreban je pristup Internetu, mogu se naplaćivati naknade za ISP.
  2. 2. Prikazan je proizvod pre puštanja u prodaju, podložan je promenama.
  3. 3. Microsoft Teams poslovne funkcije licencirane su zasebno.
  4. 4. App Assure je dostupan bez dodatnih troškova za kvalifikovane klijente sa 150+ mesta. Za više informacija o kvalifikovanosti, idite na ovu stranicu.