2-U-1 POSLOVNI ULTRABOOK RAČUNARI

Mobilna fleksibilnost i privlačni dizajn spajaju se u modelu ThinkPad Yoga, promenljivom poslovnom Ultrabook™ računaru vrhunskih perfomansi, sa četiri različita režima korišćenja – laptop, tablet, „šator“ i režim „sa postoljem“.