MIKRO DESKTOP RAČUNARI SA SNAGOM VELIKIH

Serija M Tiny desktop računara ima performase za velilke korporacije sa impresivnom procesorskom snagom i stabilnost platforme 15 meseci - sve ovo uz energetsku efikasnost i uštedu prostora.

  • Powerful, fast, thin client (0.55L)
  • System integrator with 4G LTE
  • Easy to deploy, secure, & robust
  • Powerful, fast, & modular 0.35L PC
  • Space-saving & energy efficient
  • Easy to deploy, secure, & robust
  • Ultracompact small business PC
  • Cost-effective performance
  • Reliable and energy efficient
  • Kompaktan i svestran desktop PC
  • Transformiše vaš PC u modularni all-in-one
  • Pokreće do 6 nezavisnih ekrana
  • Desktop PC malih dimenzija za poboljšane performanse
  • Staje svuda, sa brzim prenosom podataka i pristupom bez upotrebe alata
  • Transformiše vaš PC u modularni "sve u jednom" računar
  • Elegantni, modularni 24" Tiny-in-One, All-in-One
  • Jednostavno pokretanje i nadogradnja, veoma kompatibilan
  • Bezgranični, antireflektivni ekran sa unapređenim zvukom
  • Elegantni, modularni 22" Tiny-in-One, All-in-One
  • Jednostavno pokretanje i nadogradnja, veoma kompatibilan
  • Bezgranični, antireflektivni ekran sa unapređenim zvukom