ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Φορητοί υπολογιστές με κορυφαίας τεχνολογίας επεξεργαστές που δεν θυσιάζουν την ισχύ στο βωμό της φορητότητας.