Mangfoldighed og inklusion

Fællesskab forandrer verden

Da Lenovo er en unik, global virksomhed, er mangfoldighed en af vores største styrker. Vores ledere verden over er stærkt engageret i innovation og en åben tankegang. Dette styrkes af vores fokus på langsigtet ansvarlighed og diversitet blandt vore ansatte.Tjek Lenovo og Intels seneste forskningsundersøgelse "Diversity and Inclusion in the Global Workplace"

En global virksomhed

Lenovo har altid anerkendt vigtigheden af mangfoldighed for at kunne konkurrere i en global verden. Vi har tænkt stort helt fra begyndelsen, og formået at sammensmelte kulturer fra Østen og Vesten i én virksomhed. Lenovo er derfor opbygget med flere hovedkvarterer, verden over, som gør det muligt at centralisere processer og platformate og samtidig give plads til lokal fleksibilitet.

Vi har medarbejdere i mere end 60 lande verden over
Vi har medarbejdere i mere end 60 lande verden over

Vi går foran med et godt eksempel

En mangfoldig forretningsmodel starter fra toppen. Lenovos ledelse repræsenterer derfor alle de forskellige kulturer og etniciteter, som er ansat i virksomheden. Vi tror på, at en global arbejdsstyrke afspejler de globale kunder, som den servicerer. Vi tror på et mangfoldigt fællesskab.

De 100 øverste i ledelsen repræsenterer 20 forskellige nationaliteter
De 100 øverste i ledelsen repræsenterer 20 forskellige nationaliteter

Lenovo stræber efter at skabe balance

Vi ved, at virksomheder klarer sig bedst, når der er ligestilling mellem kønnene – på alle niveauer i organisationen. Takket være globale initiativer som Women’s Leadership Development Program bestræber Lenovo sig på at forfremme kvinder til lederstillinger i Lenovo. Siden 2016 har Yang Yuanqing, som er bestyrelsesformand og administrerende direktør, fordoblet antallet af kvinder, der refererer direkte til ham. Som sponsor for Women’s Forum for the Economy and Society er vi med til at sikre, at kvinder bliver hørt i Lenovo og verden over.

Kunne du tænke dig at være en del af vores team? Join us

Kvinder udgør 35 % af vores globale arbejdsstyrke
Kvinder udgør 35 % af vores globale arbejdsstyrke

Støtte fra toppen

Yolanda Lee Conyers

En besked fra vores chef for mangfoldighed

Som en global teknologileder berører Lenovo millioner af menneskers liv fra alle samfundslag – lige fra de mennesker, vi ansætter verden over, til de løsninger og oplevelser, vi leverer til kunderne. Vi står i spidsen for den næste bølge af teknologisk innovation, og vi viser vejen til en æra med intelligent transformation. I denne nye æra vil big data, 5G, mobilenheder, smarte enheder og AI udnytte styrken ved teknologi til at skabe nye modeller for, hvordan vi lever, arbejder og forbruger underholdning. I en stadigt mere mangfoldig verden, der er under konstant forandring, er teknologi med til at gøre folk mere lige. Det skaber flere muligheder, sætter folk i forbindelse med hinanden, og fjerner historiske og kulturelle begrænsninger for folk i hele verden.

Vi tror på, at teknologivirksomheder har muligheden og et omfattende ansvar for at kæmpe for mangfoldighed og inklusion. Det gælder ikke kun for de produkter og services, vi leverer, men også de værdier, vi dyrker, og i vores interne processer. Innovation til en mangfoldig verden kræver mangfoldige perspektiver. Derfor er mangfoldighed en forretningsmæssig forpligtelse for Lenovo. Det sikrer, at vi ikke kun omfavner de bedste og mest disruptive idéer. Det giver os også bedre mulighed for at forstå og tackle vores kunders behov.

Lenovo har altid stræbt efter inklusion, og vi har skabt en kultur, hvor alle kan føle sig hjemme – men vi er ikke i mål endnu. Med ny forskning, data og bedre indsigt fortsætter vi med at udvikle vores arbejde med et skabe inkluderende ledelsesadfærd og at fremme mangfoldige og inkluderende systemer via stadig større ansvarlighed og træning.

Vores mål er enkelt: Folk skal ikke længere ændre dem selv for at passe ind i verden. I stedet vil verden tilpasse sig til det enkelte menneske – til alle mennesker. Teknologi kan og bør være en positiv katalysator for forandring og udvikling. Lenovo udnytter denne evne til at opbygge en bedre fremtid, hvor alle trives sammen.

Yolanda Lee Conyers

Chef for mangfoldighed
Direktør, Lenovo Foundation