Branschledande produkttestning för hållbarhet och tillförlitlighet

Lenovo har sedan 2007 använt det amerikanska försvarsdepartementets MIL-STD 810G*-standarder för att ta fram produkter som har den perfekta balansen mellan värde och hållbarhet.

ThinkPad-produkter testas just nu efter 12 metoder och 20 procedurer:

 • Mekaniska stötar:

  Mekaniska stötar:

  Hög acceleration, fler än 18 upprepade stötpulser.

 • Vibration

  Vibration

  Testas både i gång och avstängd.

 • Vibrationer ombord på fartyg

  Vibrationer ombord på fartyg

  4–33 Hz i 2 timmar.

 • Luftfuktighet

  Luftfuktighet

  91–98 % relativ luftfuktighet vid 30–60 °C.

 • Sand och damm

  Sand och damm

  Kiseldammcykler under sex timmar och kiselsandcykler under 90 minuter med 140-nät.

 • Svamp

  Svamp

  28 dagar med vanliga svampkällor.

 • Höjd

  Höjd

  Testad för användning på 4 572 meters höjd.

 • Solstrålning

  Solstrålning

  Sju 24-timmarscykler med simulerad UV-strålning.

 • Explosiv atmosfär

  Explosiv atmosfär

  Miljöer med bränsleånga.

 • Låg temperatur

  Låg temperatur

  Förvaring: -25 °C i 24 timmar. Drift: -21 °C i 8 timmar.

 • Extrema temperaturer

  Extrema temperaturer

  -25–60 °C i tre 2-timmarscykler.

 • Hög temperatur

  Hög temperatur

  Förvaring: 63 °C i 24 timmar. Drift: 43 °C i 8 timmar.

Som en del av Lenovos engagemang för att hela tiden förbättra produktkvaliteten utför vi noggranna tester för tillförlitlighet och hållbarhet. Utöver vår omfattande interna testning för verkliga utmaningar testas Lenovo ThinkPad®-enheter även enligt tolv MIL-STD 810G-metoder och tjugo procedurer för att demonstrera deras styrka.

*MIL-STD 810G är en standard för att testa hur väl produkter står emot påfrestningar under kontrollerade laboratorieförhållanden. Testningen är ingen garanti för framtida prestanda under dessa testförhållanden. Missbruk, av den typ som ingår i MIL-STD 810G-testningen, omfattas inte av Lenovos standardgaranti.

©2021 Lenovo. Med ensamrätt. Lenovo förbehåller sig rätten att förändra produkterbjudanden och specifikationer när som helst utan föregående meddelande. Lenovo försöker i största möjliga mån säkerställa att all information är korrekt, men kan inte hållas ansvariga för redaktionella, fotografiska eller typografiska fel. Bilderna visas endast i illustrationssyfte. Lenovo, Lenovo-logotypen och ThinkPad är varumärken som tillhör Lenovo. v1.10 december 2021.