Detta är vi

Lenovos vision har alltid varit att utnyttja datorintelligens för att skapa en bättre värld. Med världens bredaste utbud av teknikprodukter förverkligar vi vår vision om smartare teknik för alla genom produkter, lösningar, programvara och tjänster som kan nyttjas av individer, samhällen, företag och hela befolkningar för att uppnå sin potential.

I dag omvärderar och omformar hela branscher vad de producerar och hur de producerar det. Virtuell hälso- och sjukvård. Distansundervisning. Smartare shopping. Smartare teknik måste vara tillgänglig för alla. Som Fortune Global 500-teknikföretag och ett av världens mest beundrade företag enligt Fortune Magazines tänker och agerar vi globalt. Genombrott sker inte i ett vakuum, och det krävs alla typer av människor och infallsvinklar för att göra tekniken smart. Vi är stolta över att kunna dra fördel av mångfalden bland våra mer än 63 000 anställda för att betjäna kunder på 180 marknader och omdefiniera och tänja gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma genom teknik.

Vi tror att vi kan påverka samhället mest när vi arbetar tillsammans. Därför förbinder vi oss att följa GSMA Digital Declaration, som identifierar gemensamma värderingar inom teknikindustrin för en etisk digital framtid.

Detta arbete börjar med att se till att alla röster blir hörda inom och utanför vårt företag. Vi har skrivit på Valuable 500, som syftar till att

öka representationen av människor med olika bakgrund vid design av produkter och lösningar

dra fördel av företags storskalighet och globala närvaro för att öka medvetenheten och främja inkludering

sätta upp ambitiösa verksamhetsmål för mångfald och inkludering i alla dess former

Läs mer om Lenovos berättelse.

Vårt företag

Vad ger oss förmågan att gå täten för intelligent transformation? Våra meriter.

Komplett utbud

Vi erbjuder ett komplett utbud av datorer och surfplattor, bildskärmar, tillbehör, smartphones, lösningar för smarta hem och smart samarbete, förstärkt och virtuell verklighet (AR/VR), kommersiellt Internet of Things (IoT), programvara, tjänster och datacenterlösningar med smart infrastruktur i hela världen. Sedan 1995 har vi levererat mer än en halv miljard datorer, och vi tillverkar tre enheter varje sekund. Vår vattenkylningsteknik Lenovo Neptune™ för högpresterande datormiljöer (HPC) har gjort oss till den främsta leverantören av system på den globala TOP500-superdatorlistan. Lenovo har tagits med som en av de första medlemmarna i det nya Hang Seng TECH-indexet, vilket gör oss till ett av de 30 största kvalificerade teknikföretagen på Hongkong-börsen just nu.

Vi förstår oss på transformation

Precis som vi har förändrat vår egen verksamhet i grunden under mer än tre decennier har vi hjälpt otaliga organisationer inom bland annat vård, utbildning, detaljhandel, tillverkning, logistik, professionella tjänster att ompröva hur de använder teknik för att förnya sin verksamhet, genom smartare lösningar som drar fördel av maskinvara, programvara och tjänster.

Global skala och tillverkning

Vi betjänar fler än 180 marknader och äger större delen av våra anläggningar. Det ger oss oöverträffad storskalighet, effektivitet och kontroll över leveranskedjan. Vår globala tillverkning gör att vi kan erbjuda skräddarsydda produkter på regionala marknader och innefattar fler än 30 tillverkningsanläggningar, däribland interna anläggningar, samriskföretag, ODM (Original Design Manufacturer) och underleverantörer i Argentina, Brasilien, Kina, Indien, Japan, Mexiko, Tyskland, Ungern och USA.

Vi tillverkar merparten av våra produkter på våra egna anläggningar – mer än de flesta andra maskinvaruleverantörer. Denna hybridmodell hjälper oss att effektivt komma ut med nya innovationer på marknaden och ger oss större kontroll över produktutvecklingen och leveranskedjan. Det ger oss flera fördelar både vad gäller kvalitet, säkerhet och ledtid. Gartner rankade oss nyligen som nummer 15 på sin lista över 25 leveranskedjor i världsklass.

Strategi

Lenovos 3S-strategi innefattar smart IoT, smart infrastruktur och smarta vertikaler för att hjälpa oss att erbjuda transformation baserat på tjänster. Vi löser företags utmaningar genom att bli våra kunders betrodda källa till maskinvara, programvara och tjänster.

Tjänsterna vi erbjuder som ett led i detta transformationsarbete kan kategoriseras i tre lager:

Kompletterande tjänster

Tjänster som säljs tillsammans med maskinvara och täcker in allt som behövs för att hålla produkten i gång under hela livscykeln, inklusive eftermarknadsservice och support. Exempel på kompletterande tjänster är Lenovo Premier Support och Premiumvård. Dessa tjänster leder till nästa nivå – hanterade tjänster och DaaS.

Hanterade tjänster och DaaS (Device-as-a-Service)

Med våra hanterade tjänster kan kunderna lägga ut ansvaret för IT-infrastrukturhanteringen på Lenovo. DaaS gör vår maskin- och programvara och våra tjänster tillgängliga via en leasingliknande modell snarare än genom direktköp. Lenovo DaaS och Lenovo TruScale är exempel på våra as-a-service-lösningar.

Komplexa lösningar

Komplexa lösningar innefattar maskinvara, programvara och tjänster och Lenovos egen immateriella egendom (IP) genom Lenovo Smart Solutions. De gör det möjligt för oss att erbjuda upprepningsbara lösningar som förbättrar kundernas produktivitet. En komplex lösning börjar med att vi skaffar oss en bild av kundens affärsproblem och sedan utformar och implementerar en lösning för att hantera det. Det kan till exempel handla om att integrera system eller erbjuda en smart lösning. Vi tillhandahåller bland annat smarta lösningar för att göra arbetsplatser säkrare och smartare genom ThinkIoT Back to Work-lösningar.