Sustainability

Recycling Programs - Sweden

Återvinning av WEEE (elavfall) och batterier

Det är viktigt att vi hjälper till att skapa en bättre miljö. Det gör vi bland annat genom att lämna in våra el-produkter och batterier när vi använt dem klart. Det går bra att lämna dem, antingen på återvinningscentralen eller i elavfallsinsamlingen i soprummet nära bostaden. En del butiker tar också emot elavfall och på en del ställen finns även mobila miljöstationer.

Inlämnade produkter kommer att återanvändas, behandlas eller återvinnas. Tänk på att hela produkten ska lämnas in. Om produkten innehåller lösa batterier ska du plocka ur dem och lägga dem i batteriinsamlingen. Om de är inbyggda lägger du hela produkten i elavfallet.

Se www.el-kretsen.se och www.batteriatervinningen.se för ytterligare information om återvinning av elavfall och batterier.

WEEE och batterier från privata hushåll (konsumenter)

Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter har funnits sedan 2001 i Sverige. El-Kretsen bildades 2001 och har sedan dess, på uppdrag av näringslivet dvs producenterna, omhändertagit uttjänt elektronik och sedan 2009 även batterier.

WEEE och batterier från andra än privata hushåll (företag)

Företag kan kontakta sin Lenovo representant eller de lokala myndigheterna för mer information eller www.el-kretsen.se för ytterligare information om återvinning.

Produktåtertagning/Asset recovery

Företag kan kontakta sin Lenovo representant för mer information om Lenovo Asset Recovery Solutions (ARS).