Sustainability

Recycling Programs – Hungary

Elemek és Akkumulátorok Újrahasznosítása

A Lenovo a Re'lemhez mint koordináló szervezethez csatlakozott az elhasznált elemek és akkumulátorok visszagyűjtése és újrahasznosítása céljából. Az elhasznált elemek és akkumulátorok tulajdonosai az érintett elem- és akkumulátortípusokról, illetve a begyűjtési pontokról az illetékes önkormányzatoknál, illetve a Re'lem honlapján (http://www.relem.hu/) kaphatnak felvilágosítást.

Termékeink Csomagolásának Újrahasznosítása

A Lenovo az Ökopannonhoz mint koordináló szervezethez csatlakozott a csomagolási hulladékok visszagyűjtése és újrahasznosítása céljából. A csomagolási hulladékok tulajdonosai a begyűjtési pontokról az illetékes önkormányzatoknál, illetve az Ökopannon honlapján (http://www.okopannon.hu/) kaphatnak felvilágosítást.

WEEE Tájékoztatás Fogyasztóknak

A WEEE Irányelv IV. Melléklete szerinti ábrával ellátott elektromos és elektronikai berendezések felhasználói ezeket a berendezéseiket nem helyezhetik el települési szilárd hulladékként. Ehelyett az ilyen berendezések hulladékainak visszavételére, visszanyerésére és újrahasznosítására rendelkezésükre álló begyűjtési rendszert kötelesek igénybe venni, és így a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni az elektromos és elektronikai berendezések esetleges, veszélyes anyagok okozta, a környezetre és az emberi egészségre káros hatásait.

Háztartási Berendezésből Származó Hulladék (Fogyasztók)

A Lenovo az Electro-Coordhoz mint koordináló szervezethez csatlakozott az elektromos és elektronikai berendezések hulladékának fogyasztóktól való visszagyűjtése és újrahasznosítása céljából. A kereskedők - bizonyos esetektől eltekintve - szintén kötelesek vásárlás esetén (1:1 alapon) az elektromos és elektronikai berendezések hulladékait a vásárlóktól visszavenni. Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak tulajdonosai a begyűjtési pontokról az illetékes önkormányzatoknál illetve az Electro-Coord honlapján (http://www.electro-coord.hu/) kaphatnak felvilágosítást.

Nem Háztartási Berendezésből Származó Hulladék (Vállalkozások)

Azon elektromos és elektronikai berendezésből származó hulladék tekintetében, amely 2005. augusztus 13-át követően került forgalomba, továbbá azon, 2005. augusztus 13-át megelőzően forgalomba került elektromos és elektronikai berendezésből származó hulladék tekintetében, amelyet 1:1 alapon új termékkel helyettesítenek, a Lenovo az Electro-Coordhoz mint koordináló szervezethez csatlakozott az ilyen hulladék vállalkozásoktól történő visszagyűjtése és újrahasznosítása céljából. A vállalkozások a begyűjtési pontokról az illetékes önkormányzatoknál illetve az Electro-Coord honlapján (http://www.electro-coord.hu/) kaphatnak felvilágosítást.

Azon elektromos és elektronikai berendezésből származó hulladékról, amely 2005. augusztus 13-át megelőzően került forgalomba, és amelyet 1:1 alapon új termékkel nem helyettesítenek, a felhasználónak kell gondoskodnia, ezért figyelmükbe ajánljuk az "Asset Recovery Solutions" programot.

Számítástechnikai hulladék kezelés

A kis-és középválallatok csakúgy mint a nagyválallatok felvehetik a kapcsolatot a Lenovoval az environment@lenovo.com email címen, ha szeretnének ajánlatot kapni Lenovo, vagy más IT termékek viszavásárlására, újrahasznosítására, és/vagy környezetbarát megsemmisítésére.