Sustainability

Recycling Programs - Finland

WEEE - Tietoa käyttäjille

WEEE-direktiivin liitteen IV mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (EEE), käyttäjät eivät saa hävittää elinkaarensa päässä olevia WEEE-merkittyjä EEE-tuotteita lajittelemattoman kuntajätteen seassa. Sen sijaan on käytettävä kyseisille tuotteille tarkoitettuja WEEE-direktiivin mukaisia keräyspisteitä tuotteiden palauttamiseksi, kierrättämiseksi ja käsittelemiseksi sekä EEE-tuotteiden mahdollisten ympäristövaikutusten ja ihmisten terveydelle haitallisten aineiden vaikutusten minimoimiseksi.

WEEE ja kotitaloudet (kuluttajat)

Lenovo on liittynyt Elker Oy ICT-Tuottajaosuuskunta-TY -keräysjärjestelmään WEEE-direktiviin tuottajia koskevien vaatimusten mukaisesti WEEE-jätteiden keräämiseksi kuluttajilta ja niiden käsittelemiseksi. Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin halutessaan lisätietoa paikallisista keräyspisteistä tai vierailla osoitteessa www.elker.fi. Myös jälleenmyyjien on lain mukaan otettava takaisin laite 1:1-periaatteella maksutta tai ilmoitettava kuluttajille vaihtoehtoisista keräysjärjestelyistä.

WEEE ja muut kuin kotitaloudet (yritykset)

Suomen WEEE-sääntöjen mukaisesti Lenovo ottaa vastaan WEEE-jätteet liikeasiakkailtaan, jos kyseinen WEEE-tuote on tuotu markkinoille 13.8.2005 jälkeen kuten WEEE-merkki osoittaa, tai muiden valmistajien tätä vanhemmat jätteet yksi yhteen -periaatteella uutta Lenovo-tuotetta ostettaessa. Lenovo on liittynyt Elker Oy ICT-Tuottajaosuuskunta-TY -keräysjärjestelmään WEEE-luokitellun jätteen käsittelyä varten. Yritysasiakkaiden tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin halutessaan lisätietoa paikallisista keräyspisteistä tai vierailla osoitteessa www.elker.fi. Jos kyseessä on WEEE-jäte, jota ei luokitella maksutta hävitettäväksi, katso alla Asset Recovery Solutions-ratkaisua.

Lenovo Asset Recovery Services

Lenovo tarjoaa yritysasiakkailleen Asset Recovery Services (ARS) – palvelua, jonka avulla asiakas voi hallinnoida yrityksen henkilökohtaisia tietokoneita koko niiden elinkaaren ajan. ASR-palvelun mukaisesti Lenovo, muun muassa ottaa käytetyt PC:t takaisin, poistaa PC:iden tiedot sekä tarvittaessa kunnostaa ja kierrättää laitteet. Lenovo tarjoaa myös lisäpalveluja, kuten laitekannan inventaariota, ja – arvonmääritystä sekä ohjelmistojen poistoa asiakkaiden tiloissa. Lenovon asiantuntemus auttaa tietokoneiden hallinnassa asiakkaitaan säästämään aikaa ja kustannuksia sekä hävittämään ylijääneet koneet tai vaihtamaan laitteet. Lenovo auttaa myös mielellään vanhojen tietokoneiden lahjoittamisessa tai ostaa vanhat koneet asiakkailta käypään arvoon.

Mikäli yrityksesi haluaa käyttää näitä palveluja, ottakaa ystävällisesti yhteyttä paikalliseen Lenovo edustajaan. Lisätietoja Lenovon Asset Recovery Services -palvelusta (ARS) seuraavalla sivulla: https://www.lenovo.com/asset-recovery.