Sustainability

Recycling Programs - Denmark

Genbrug af WEEE (affald af elektrisk og elektronisk udstyr) og batterier

Det er vigtigt, at vi er med til at skabe et bedre miljø. Det gør vi bl.a. ved at aflevere vores elektriske produkter og batterier, når vi ikke vil bruge dem længere. Produkterne skal afleveres enten på genbrugsstationen eller til de øvrige kommunale indsamlingsordninger.

Afleverede produkter vil blive genbrugt eller oparbejdet og genanvendt. Husk at aflevere hele produktet. Indeholder produktet batterier, sørger elretur for, at de bliver udtaget og genanvendt.

Se www.elretur.dk for mere information om genbrug af elektrisk og elektronisk affald samt batterier.

WEEE og batterier fra private husholdninger (forbrugere)

Producentansvaret for elektriske og elektroniske produkter har eksisteret i Danmark siden 2006. elretur blev stiftet i 2005 og sørger på vegne af producenter og importører for, at elektronikaffald og udtjente batterier bliver genanvendtr.

WEEE og batterier fra andre end private husholdninger (virksomheder)

Virksomheder kan kontakte deres Lenovo- repræsentant eller www.elretur.dk for yderligere oplysninger om genbrug.

Asset recovery-løsninger

Virksomheder kan kontakte deres Lenovo- repræsentant for yderligere oplysninger om Lenovo Asset Recovery Solutions (ARS).