Våra företag

Lenovo Solutions and Services Group (SSG)

I Lenovo Solutions and Services Group (SSG) har vi samlat alla Lenovos IT-lösningar och tjänster för datorer, infrastruktur och smarta enheter, inklusive kompletterande tjänster, hanterade tjänster och as-a-Service-erbjudanden i och samma organisation, som skapats speciellt för detta. Genom att vi kan tillhandahålla en verkligt global lösning som erbjuder allt från fickenheter till molnet i ett och samma kontrakt under varumärket TruScale ger vi våra kunder möjligheten att omvandla sin vision till värde.

Ta reda på vad dagens CIO tänker.

Rollerna för en CIO har utökats till att omfatta hela teknikvärdekedjan och affärsstrategin, och digitaliseringen har förvandlat alla företag till digitala verksamheter. Som våra kunders betrodda partner för digitaliseringen gör vi smartare tekniska lösningar och tjänster tillgängliga för alla organisationer, såväl stora som små.

Allting as-a-Service.

Med TruScale får CIO:er och deras team enklare sätt att hantera IT-arbetet genom att de kan optimera köp, driftsättning, hantering och skalförändring utan att CAPEX ökar för varje steg. Det gör att de i stället kan fokusera på mer strategiska behov för att uppnå konkreta resultat som till exempel att öka infrastrukturflexibiliteten för personalens produktivitet, eller ta itu med problem som är specifika för vissa vertikaler.

Bra för jorden. Bra för affärerna.

I takt med att ESG blir allt viktigare för styrelsens dagordning och prioriteringar hoppas företagen att IT-avdelningarna ska kunna driva på arbetet med ESG-strategin. Framförallt när det gäller miljön gör Lenovo framtidssäkrad hållbar teknik tillgänglig redan i dag. Med tjänster som Asset Recovery, som minskar mängden elektroniskt avfall, och koldioxidkompensering för de utsläpp som är hör samman med varje enhet arbetar Lenovo redan tillsammans med olika företag för att hjälpa dem att uppnå sina hållbarhetsmål.

Beprövade lösningar från en betrodd partner.

Användandet av våra lösningar i skarpt läge är beprövat tack vare tester i vår egen verksamhet. Tack vare vårt fältnätverk med över 20 000 tekniker på fler än 180 marknader kan vi hjälpa våra kunder att digitalisera sina verksamheter i både global och lokal skala. Med smartare företagslösningar och tjänster fokuserar Lenovo på att leverera praktisk innovation som förbättrar våra kunders konkurrenskraft.