Våra företag

Investeringsverksamhet

Lenovo Capital and Incubator Group (LCIG)

LCIG är Lenovos globala teknikindustrifond som fokuserar på att skapa ett smart ekosystem genom strategiska investeringar inom bland annat IoT, edge computing, big data, moln, artificiell intelligens (AI) och lösningar för smarta vertikaler. LCIG inriktar sig på IT-riskkapital i ett tidigt skede och fungerar även som intern inkubator för tio dotterbolag och företag, inräknat Lenovo Enterprise Cloud och Lenovo Smart Healthcare. Hittills har Lenovo investerat i fler än 100 företag. Av dessa har en av tio blivit enhörningsföretag, som Cambricon, Face ++ och NIO.

LCIG följer Lenovos affärsstrategi när det gäller att stödja IDG- och DCG-företagen med fokus på smart IoT och smart infrastruktur.

LCIG-berättelser från StoryHub som relaterat innehåll: