Naši Biznisi

Converged Network Group (CNG)

Lenovo je stvorio Converged Netvork Group 2018. godine da bi ubrzao rast Lenovo u umrežavanju. Počevši od Kine, ova poslovna grupa kreira end-to-end rešenja za samostalnu mrežu 5G, uključujući 5G RAN, 5G Core, 5G ISAS itd.

Biznis se fokusira na na:

Converged Network Group

5 glavnih kategorija proizvoda: NFV Infrastructure (NFVi), 5G O-RAN & Core mreža, Intelligent Service Aware Sistem (ISAS), 5G 2B Solutions, and Accelerator PCI-E kartice

Converged Network Group

3 glavna segmenta tržišta: provajderi telekom usluga, privatne mreže 5G, i u pametnoj proizvodnji, pametnom transportu i pametnom kampusu 5G poslovanje do posla

Converged Network Group

Pametna rešenja korišćenjem Lenovo-ove tehničke arhitekture uključuju klijenta / edge/ cloud / umrežavanje / inteligenciju

Lenovo je 2019. godine investirao u izgradnju sedišta konvergentne mreže 5G u gradu Chongqing, Kina. Lenovo će ovde izgraditi 5G centar za istraživanje i razvoj, zajedno sa centrom za razvoj, isporuku, demonstraciju i obuku 5G aplikacija.